Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ O ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ . ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (Ἐπιστολή π. Εὐθυμίου στὸν τοπικὸ Τύπο)

Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

O  ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
.
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
         
(Ἐπιστολή π. Εὐθυμίου στὸν τοπικὸ Τύπο)

     

                Κύριε, διευθυντά,

    Παρήλθον ήδη είκοσι πέντε (25) περίπου χρόνια από τότε που η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη στην αγιοποίησι του Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.  Στο διάστημα αυτό εγράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά διά την προσωπικότητα του εν λόγῳ Εθνομάρτυρος, τα περισσότερα των οποίων ήλθαν στο φως της δημοσιότητος εξ αιτίας αυτής της αγιοποιήσεως.
     Είναι αναμφισβήτητο ότι δεν θα ανέμενε ουδείς λογικός και εχέφρων μία αλλαγή της στάσεως και αποφάσεως της Συνόδου, ως προς αυτήν την αγιοποίησι, διότι όπως διαπιστώνεται και καθημερινώς επιβεβαιώνεται, αυτή η αγιοποίησις εκφράζει πλήρως την Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, επειδή και αυτή διακατέχεται από την ίδια πίστι την οποία είχε ο Χρυσόστομος Σμύρνης και κατευθύνεται από τις ίδιες σκοτεινές δυνάμεις εις τις οποίες ήταν εμπλεκόμενος και εκείνος.  Είναι ως εκ τούτου ευκολώτερο δια την Σύνοδο και ταιριάζει απολύτως στα πιστεύω της, να απαλείψη από το Αγιολόγιο π.χ. τον άγ. Γρηγόριο τον Παλαμά ή τον άγ. Μάρκο τον Ευγενικό ή τέλος πάντων κάποιον ο οποίος επολέμησε τις σύγχρονες αιρέσεις, παρά να ακυρώση την αγιοποίησι του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος όχι μόνο τις ανεγνώρισε, αλλά διακατείχετο απο την ίδια πίστι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι σύγχρονες αιρέσεις, οι σκοτεινές δυνάμεις και η Ν. Εποχή τον εξέφραζαν πλήρως, όπως αυτά τα ίδια εκφράζουν πλήρως και τους Επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο.
       Η αγιοποίησις λοιπόν του Χρυσοστόμου Σμύρνης είχε αυτό το καλό (αν μπορεί να ειπωθή καλό) ότι δηλαδή απέδειξε πασίδηλα τα αισθήματα και φρονήματα των σημερινών Οικουμενιστών Επισκόπων, όπως τα απέδειξε η πρόσφατη Σύνοδος της Κρήτης και όπως τα αποδεικνύουν καθημερινά η εκκλησιαστική αλληλοπεριχώρησις των δεσποτάδων με τους αιρετικούς, η σχέσις των με το Π.Σ.Ε., με τη Ν. Εποχή και τόσα άλλα.
     Η αγιοποίησις του Χρυσοστόμου Σμύρνης απέδειξε ότι δεν δύναται να αγιοποιήση η Σύνοδος κάποιον ο οποίος δεν την εκφράζει, παρά μόνο εάν πιεστή από τον λαό ή το κάνει για λόγους σκοπιμότητος ή βιτρίνας, όπως πάλι εκ του αντιθέτου, δεν δύναται να ακυρώση την αγιοποίησι κάποιου, εφ’ όσον αυτός την εκφράζει ως προς τα πιστεύω της και την γραμμή της, εκτός πάλι εάν πιεστή από τον λαό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αγαθή προαίρεσις στους σκοπούς της και στην πορεία της. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Χρυσόστομος Σμύρνης ήτο πολέμιος των αιρέσεων, της Μασονίας, της Ν. Εποχής, της ειδωλολατρίας κλπ. και υπέρμαχος του Μοναχισμού, της Ορθοδόξου Παραδόσεως, των Ιερών Κανόνων κλπ. θα ήτο ανθρωπίνως αδύνατον αυτή η Σύνοδος, η οποία τον αγιοποίησε και η σημερινή η οποία διατηρεί και υπερασπίζεται αυτή την αγιοποίησι, να προβή σε αναγνώρισι τέτοιου αγίου.  Είναι συνεπώς θέμα ταυτότητος για την Σύνοδο η υπεράσπισις αυτου ως αγίου και όχι μόνο για την Σύνοδο, αλλά και για την Μασονία και τη Ν. Εποχή.
          Ο λαός πάλι ο οποίος θα ηδύνατο, ως ο πλέον αρμόδιος και αποδέκτης αυτής της αγιοποιήσεως, να τακτοποιήση το θέμα και, κατά το δη λεγόμενο, να βάλη τα πράγματα στη θέσι των, δεν έχει την προαίρεσι και το μαρτυρικό φρόνημα των παλαιών εποχών, σε σημείο ώστε ούτε καν να γνωρίζη την ευθύνη και την εξουσία του ως φύλακας της πίστεως και τελευταίο ακαθαίρετο οχυρό της Ορθοδοξίας και ως εκ τούτου έλαβε την θέσι του διακοσμητικού στοιχείου, των αδρανών υλικών και του ρόλου του «Χατζιαβάτη»του θεάτρου των σκιών και εξαντλεί την δικαιοδοσία του με την τυπική παρουσία του στα πανηγύρια και στις μεγάλες εορτές και φιέστες.
     Για τους αντιοικουμενιστές βεβαίως δεν τίθεται θέμα αγώνος εναντίον αυτής της αγιοποιήσεως, διότι απέδειξαν ότι δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, αλλά προσαρμόζουν τον αγώνα τους σύμφωνα με τα περιθώρια τα οποία αυστηρώς καθορίζονται από τους Οικουμενιστές, εφ΄ όσον δεν επιθυμούν αγώνες οι οποίοι στοιχίζουν και μάλιστα πληρώνονται ακριβά.
   Οι του Παλαιού Ημερολογίου δεν ενδιαφέρονται και αυτοί δι’ αυτήν την αγιοποίησι, εφ΄ όσον εδημιούργησαν παράλληλη Σύνοδο και Εκκλησία, η οποία εν καιρῲ αιρέσεως και αποστασίας λειτουργεί όπως τον καιρό της ειρήνης.
       Η αγιοποίησις λοιπόν του Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης μας δίδει σαφή εικόνα και ξεκαθαρίζει θα λέγαμε το τοπίο, ότι δηλαδή ευρισκόμεθα στα έσχατα χρόνια εις τα οποία θα επικρατήση η αίρεσις, θα περιοριστή η αλήθεια σε λίγους ή και ελαχίστους, θα διώκεται επισήμως η ευσέβεια και θα επιβραβεύεται συνοδικώς η πλάνη. Όλα αυτά δε, θα λειτουργούν ως προετοιμασία του ερχομού του Αντιχρίστου, του σφραγίσματος και της παγκοσμίου δικτατορίας, τα οποία θα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και το τελευταίο παιγχνίδι του διαβόλου πριν τον ερχομό του Χριστού.
         Ως εκ τούτου, ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και «ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι και ο άγιος αγιασθήτω έτι» (Αποκ.22,11). Έκαστος  δηλαδή, κατά την προαίρεσίν του ας βαδίσει με τις ανάλογες βεβαίως επιπτώσεις για την άλλη ζωή.
                                                           
 13 Σεπτεμβρίου 2016

                           Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς.

9 σχόλια:

 1. Διαβάζοντας το "Είναι ως εκ τούτου ευκολώτερο δια την Σύνοδο και ταιριάζει απολύτως στα πιστεύω της, να απαλείψη από το Αγιολόγιο π.χ. τον άγ. Γρηγόριο τον Παλαμά ή τον άγ. Μάρκο τον Ευγενικό ή τέλος πάντων κάποιον ο οποίος επολέμησε τις σύγχρονες αιρέσεις, παρά να ακυρώση την αγιοποίησι του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος όχι μόνο τις ανεγνώρισε, αλλά διακατείχετο απο την ίδια πίστι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι σύγχρονες αιρέσεις, οι σκοτεινές δυνάμεις και η Ν. Εποχή τον εξέφραζαν πλήρως, όπως αυτά τα ίδια εκφράζουν πλήρως και τους Επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο...." Σκέφτομαι Δαν. 7,2 καὶ λόγους πρὸς τὸν ῞Υψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους ῾Υψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον.

  Επίσης σκέφτομαι όσα έγραφα για τους "αγιους" της "νέας εποχής" στο http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2014/07/blog-post_1.html Εγραφα :"...Ο Ιωσήφ Βατοπεδινός ακριβώς επειδή έχει αυτές τις απόψεις θα τιμηθεί σαν άγιος της "Νέας Εποχής" της σατανικής εκκλησίας της πανθρησκείας (Πάπα - Βαρθολομαίου - ΠΣΕ- Εβραίων -μουσουλμάνων κτλ ) Και ο λόγος ο οποίος προβάλετε είναι ακριβώς για να προβληθούν και να επικρατήσουν αυτές οι απόψεις .
  Και εδω που τα λέμε έχουν ήδη επικρατήσει αν κρίνω οτι ακόμα και "ιερείς" φέρνουν τις παπαδιές για εκτρώσεις των "μη εξεικονισμένων εμβρύων " και πνευματικοί λένε στις εξομολογούμενες δεν είναι φόνος αλλά οικογενειακός προγραμματισμός και η μέση θρησκευόμενης Ελληνίδα έχει πάνω απο μία "απόξεση" στο ενεργητικό της και θεωρεί οτι και καλά έκανε .

  Οσο και να φωνάζετε τόσο αυτοί θα προωθούν την προβολή του νέου "Αγιου" τους .
  Ασε και σε λίγο θα βγάλουν και για κάθε αμαρτία (αρετή δική τους ) "Αγιο - υπόδειγμα" .. για την Μασονία αυτός , για την ομοφυλοφιλία ο τάδε , για τις μεταμοσχεύσεις απο ζώντες δότες ο δείνα ... "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΑΓΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλά ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν διεκδίκησε ποτέ το αλάθητο όπως κάποιοι οπαδοί φρονούν για τους γέροντές τους, ότι είναι απλανείς, κι αν τους πεις ότι έσφαλε κάπου ο γέροντάς τους που ίσως αγιοποιήθηκε, θα σε λιντσάρουν.

   Διαγραφή
 3. Για τον Γ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ όμως συμφωνούμε έγραφα Σαβ Ιούλ 31, 2010
  http://athos.forumup.gr/viewtopic.php?p=31765&highlight=&mforum=athos#31765
  Πνευματικοι καρποι του κακόγερου του Βαρθολομαίου ειναι τα γνωστά δύσοσμα σκάνδαλα της μονής Βατοπεδίου .
  Η παπική Βατοπεδινη μπόχα εχει το "πνευματικό " της καθοδηγητη με το σαρδόνιο χαμόγελο ...
  Για τον "πνευματικό " καθοδηγητη με το σαρδόνιο χαμόγελο απο τον αιρεσιάρχης Βαρθολομαιος ακουσαμε να τον συνκαταλέγει «κατά πάγκοινον ομολογίαν μεταξύ των οσίων μορφών του Αγίου Όρους»
  Απο άλλους ακουσαμε για παιδοφιλία, για βιασμό, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις μοναζουσών, ακόμη και μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων!
  ΟΧΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΩ . ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ ΕΞΕΤΑΖΩ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ
  Η πιο γνωστή είναι αυτή που ο τηλεπωλητής Δημοσθένης Λιακόπουλος δημοσίευσε σε ένα βιβλίο που εξέδωσε, το Ο Καιρός γαρ Εγγύς. Ένα στιχούργημα που προβλέπει πως η Ελλάδα θα λάμψει, αφού η Ρωσία μπει στην Τουρκία, γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, σφαχτεί το ένα τρίτο των Τούρκων και πνιγεί στο αίμα το σύμπαν. Όλα αυτά το 2024 και με τη νίκη των Ελλήνων πάντα.
  Αυτο δεν ειναι το στιχούργημα ?
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZiARqPecdz8
  Αυτό το στιχουργημα εξετάζω .
  ΚΑΙ ΛΕΩ :
  Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εδίδαξε "Η βασιλεία η εμη ουκ εστιν του κόσμου τούτου..."
  Εδίδαξε ότι θα έλθει πάλιν, για να κρίνει όλον τον κόσμον, τότε θα ξεχωρισουν την ηρα απο το στάρι , και μας παρήγγειλε να μη δε­χθούμε κανένα άλλον προ της δικής του πα­ρουσίας.
  Έλεγε επίσης ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προς όσους δεν επίστευαν εις αυτόν, ότι ήλθεν εξ ονόματος του Πατρός και δεν τον εδέχθησαν• εάν έλθει κά­ποιος άλλος στο δικό του όνομα, αυτόν θα τον δεχθούν.

  Ο κακόγερος ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΙΕ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
  Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ειναι μία ακόμα διδαχή τού όφεως !
  Λυπούμαι για τους νέους αποστάτες κακόγερους του Βαρθολομαιου που θελουν ΤΟΝ ΑΛΛΟ .ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ . Τον πανκόσμιο ποιμένα - Βασιλέα , αρεστό σε όλους που θα φέρη επι γης ειρήνη και αδελφοσύνη κτλ....και ονειρευονται να φάνε με χρυσά κουτάλια σε βασιλικά θρονια...
  Βατικάνεια ονειρα και βατικάνειες πραχτικές ...
  Καθε δενδρο απο τους καρπους του το γνωριζουμε
  Πνευματικοι καρποι του κακόγερου του Βαρθολομαίου ειναι τα γνωστά δύσοσμα σκάνδαλα της μονής Βατοπεδίου .
  Η παπική Βατοπεδινη μπόχα εχει το "πνευματικό " της καθοδηγητη ...
  .....πλασάρει η διδασκαλία του ΙΩΣΗΦ του ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ ένα παγκόσμιο ποιμένα - Βασιλέα ?
  Σου πλασάρει ένα ηγέτη όπως ο χαλίφης , ο Πάπας .που είναι θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης ?
  Σου πλασάρει ένα που "ιερός πόλεμος ΑΛΛΩΝ " θα τον φέρει να βασιλεύει ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ ? Που Θα είναι ΑΡΕΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που θα φέρει επί γης ειρήνη και αδελφοσύνη ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι γνωστή η προκατάληψη του π. Ευθυμίου έναντι των παλαιοημερολογιτών, καθώς και η έωλη θεωρία και κατηγορία του εναντίον τους περί παράλληλης Συνόδου και Εκκλησίας. Αυτά αμαυρώνουν την όλη παρουσία και μαρτυρία του. Δεν θέλει να το καταλάβει, ας μη το καταλάβει μόνο όταν θα το καταλάβει να μην είναι αργά. Ωστόσο να μη γίνεται και συκοφάντης! Οι παλαιοημερολογίτες δεν αναγνωρίζουν τον Χρυσόστομο Σμύρνης ως άγιο πρώτον διότι ήταν Μασώνος και δεύτερον διότι δεν έδειξε ο Θεός κανένα σημείο πως θέλει να τον τιμούν οι πιστοί ως Άγιο. Αλλιώς θα τιμούσαν και τον Αθανάσιο Διάκο που μαρτύρησε με φρικτό τρόπο για την Πατρίδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε χθεσινό ή προχθεσινό σχόλιό μου στην "αποτείχιση" σκεφτόμουν μεγαλοφώνως για την εκκλησιαστική αταξία που επικρατεί στην Ελλάδα, αναφερόμενος στο ότι σε μια ελεύθερη χώρα υπάρχουν αντί για μία ενιαία ανεξάρτητη ενωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία 3-4 Εκκλησίες ή εκκλησιαστική καθεστώτα. Λησμόνησα όχι εσκεμμένα, την Εκκλησία των του Πατρίου (ή τις εκκλησίες, αν έτσι φρονείτε οι ακολουθούντες το παλαιό, δεν γνωρίζω τι ισχύει).
   Αν λάβουμε υπόψη τους διχασμούς, έριδες, αποσχίσεις, αφορισμούς, αποτειχίσεις, διαφωνίες, κι εντός του Νέου, τότε τι έξωθεν μαρτυρία δίνουν οι Ορθόδοξοι της Ελλάδος στους κοσμικούς και στους αιρετικούς! Ειλικρινά θλίβομαι όταν βλέπω ειδικά τους Πεντηκοστιανούς πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους και πόσο αγαπούν τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Εμείς λυσσάξαμε. Δεν υπάρχει σωστή Διοίκηση, δεν υπάρχει σωστή Διαποίμανση, δεν υπάρχει σωστή Κατήχηση, αργεί ο λόγος του Θεού και μετατραπήκαμε σε θηρία. Τελεία και παύλα. 'Αραγε στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου κλήθηκαν οι επίσκοποι του παλαιού, των ΓΟΧ ή άλλων Συνόδων της Ελλάδος; Αν όχι, γιατί όχι, αφού είναι Ορθόδοξοι και γιατί εκλήθησαν και συμμετείχαν ως παρατηρητές οι παπικοί;

   Διαγραφή
  2. Γιατί είναι συκοφάντης ο Πατέρας Ευθύμιος;Λέει ότι οι Π.Η. δεν ομιλούν για αυτήν την αγιοκατάταξη ΓΙΑΤΙ δεν τους ενδιαφέρει και ΓΙΑΤΙ έφτιαξαν νέα τοπική Εκκλησία Ελλάδος(θεωρώντας την τοπική Εκκλησία των Ν.Η. σχισματική).Ομιλούν όμως κατά του Αγίου Παϊσίου( ο Πατέρας Ευθύμιος τιμά τον Άγιο Παΐσιο,ΟΧΙ όμως ο Δ.Κ. και οι Π.Η.) και τον ονομάζουν μάγο κ.λπ.!Για τον Μασώνο ΜΟΥΓΓΑ( γιατί δεν τους ενόχλησε όπως ο Άγιος Παΐσιος,ο Όσιος Φ.Ζερβάκος που τους ονόμαζε γνήσιους κακοδόξους κ.λπ.)!
   Αυτό δεν είναι συκοφαντία αλλά είναι η αλήθεια.Οι Π.Η. δεν ενδιαφέρονται δι'αυτήν την αγιοποίησι,εφόσον εδημιούργησαν παράλληλη Σύνοδο και Εκκλησία(αυτό λέει ο Αποτειχισμένος Ιερομόναχος).
   Είναι γνωστές οι συκοφαντίες του Δ.Κ. ,του Ν.Μάννη και των Γ.Ο.Χ. ψευδεπισκόπων έναντι του Πατρός Ευθυμίου Τρικαμηνά.-

   Διαγραφή
  3. Τον κο Δ.Κ. δεν τον γνωρίζω, ούτε ήξερα τις λεπτομέρειες που αναφέρετε κε Στάθη. Ούτε καν ότι συμπορεύεται με το Π.Η. Τα άρθρα του είναι δυνατά, θεολογικώς. Γνωρίζω όμως αρκετούς του Ν.Η. με το οποίο συμπορεύομαι, που και εκτιμούν τους του Π.Η. (μερικοί από του π.Η. είναι που δεν θεωρούν έγκυρα τα μυστήρια του Ν.Η.) και, που δεν συμφωνούν με την αγιοποίηση του γ.Π., μερικοί ούτε και ονειρικών αγίων. Δεν είναι θέμα δογματικό η αποδοχή ενός "αγιοκαταταχθέντος".

   Διαγραφή
 5. Λοιπον αξιζει μια αναφορά σε ενα κερί για την μνημη του ΙΩΣΗΦ του ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
  στο βίντεο ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
  απο το 6:43 και μετα η μαρτυρία του π Γαβριήλ
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A-GudviNn5o
  Ειναι μια λεπτομερεια ενας διαλογος π. Γαβριηλ και ΙΩΣΗΦ του ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ κατα τον διωγμό του ."...απο neasantorinis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=27
  Ηλικιωμένος μοναχός της Μονής Βατοπεδίου διώχτηκε από τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ επειδή εκανε κριτική στον τρόπο διαβίωσης του ίδιου και άλλων μοναχών στο μοναστήρι και μιλούσε για εμπορευματοποίηση και εκκοσμίκευση.
  Ο γέροντας Γαβριήλ, 81 χρόνων σήμερα, από τα οποία τα 53 ιερομόναχος, πήρε το... απολυτήριο, τα λιγοστά υπάρχοντά του και την πίκρα του το Πάσχα του 2002 και διωγμένος έφυγε από το Βατοπέδι.
  Από τότε ζει σε μία καλύβα στην περιοχή της Καψάλας στην... έρημο του Αγίου Ορους με την πενιχρή σύνταξη των 330 ευρώ από τον ΟΓΑ τον μήνα.
  «Ο γέροντας Εφραίμ και οι μοναχοί που εγκαταβιούν στο Βατοπέδι είναι αντίθετοι με τον μοναχισμό. Το μοναστήρι έχει κοσμικοποιηθεί κι αυτό δεν ταιριάζει με τον τρόπο ζωής των μοναχών.
  Επιπλέον, δεν θέλουν να το ακούνε αυτό και εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω το στόμα μου κλειστό», είπε στο «Εθνος» ο γέροντας Γαβριήλ.Η αφορμή στάθηκε μια εργασία του για το... κερί, η αιτία ωστόσο ήταν οι συγκρούσεις του με τον π. Εφραίμ.

  Στη 207 σελίδων εργασία του, με τίτλο «Το Κερί», ο γέροντας αναφέρεται ιδιαίτερα στην τακτική του ηγούμενου π. Εφραίμ να τοποθετήσει πρώτος αυτός παγκάρι στο Αγιον Ορος και να πουλάει κεριά στους επισκέπτες.
  «Αυτό εμένα μου έκανε πολύ κακή εντύπωση και συνέχεια τους έλεγα ότι δεν ήταν σωστό.
  Τα κεριά έπρεπε να τα δίνουμε δωρεάν στους επισκέπτες.
  Αντίθετα, ο ηγούμενος έστησε παγκάρι, μάζευε χρήματα, έβαλε έναν μοναχό δίπλα σε αυτό και μόλις ο πιστός έφευγε ο μοναχός έσβηνε το κεράκι», μας είπε ο γέροντας Γαβριήλ και προσέθεσε: «Τα έλεγα όλα αυτά και δεν τους άρεζε.
  Το ήξερα ότι δεν τους άρεζε, αλλά δεν μπορούσα να σιωπήσω». Την εργασία του την παρέδωσε τον Απρίλιο του 2002. «...όταν παρέδωσα την εργασία μου για το κερί στον άγιο καθηγούμενο Εφραίμ την οποία θα διάβαζε, αλλά όπως φαίνεται το περιεχόμενό της δεν τον ανέπαυσε πνευματικά διότι μόλις με είδε μου είπε προφορικά ότι τον στενοχώρησα πάρα πολύ και του είπα αμέσως το ευλόγησον».
  Ο π. Εφραίμ ήταν οργισμένος, αλλά δεν το έδειχνε. Ο γέροντας Γαβριήλ τρόμαξε, αλλά δεν το έδειξε. «Πίστεψα ότι θα μου κάνει παρατήρηση, δεν περίμενα να με διώξει. Αυτό με πίκρανε πολύ», λέει σήμερα.
  «Τη Δευτέρα το πρωί της Διακαινησίμου εβδομάδος -μετά την Κυριακή του Πάσχα- και ενώ παντού αντηχούσε το Χριστός Ανέστη εκ Νεκρών και το Αναστάσεως ημέρα... και αλλήλους περιπτυσσόμεθα... μετά το τέλος της πρωινής ακολουθίας και της τραπέζης με κάλεσαν στο γραφείο του αγίου καθηγουμένου και ενώπιον σύμπασας της Γεροντίας της Μονής, μου ανακοίνωσαν την απόφαση της Γεροντίας... πλήρης και τελεία αποβολή και απέλαση εκ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και η εγκαταβίωσή μου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Αγίου Ορους εκτός της Μονής Βατοπεδίου. Δεν μου επέτρεψαν να απολογηθώ, ούτε να τους πω ούτε μία λέξη, ούτε και να τους ρωτήσω και να τους πω το γιατί και για ποιο λόγο με τιμωρούν με τη βαρύτατη των ποινών για μοναχούς, την επιβολή της οποίας μόνο η Ιερά Κοινότητα μπορεί να επιβάλει...».

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου