Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019


19 Iανουαριου 1975.
19 Ιανουαριου 2019.
44 χρονια απο τον θανατο του 44χρονου μητροπολιτου Χαλκιδος ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Ὁ σταυρός τοῦ μαρτυρίου
  


    Για τον κεχαριτωμενο επισκοπο Χαλκιδος ΝΙΚΟΛΑΟ οἱ πειρασμοί ξεκίνησαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἐγκαταστάθηκε στή Μητρόπολη Χαλκίδος. Ἀντιδράσεις, πόλεμος ἀπό παντοῦ. Γράφει στό Ἡμερολόγιό του: «Πολλήν θλῖψιν τῇ σαρκί μοῦ προξενοῦν οἱ ἐνταῦθα χριστιανικές ὀργανώσεις. Ὃλοι τά ἑαυτῶν. Μόνη μου παρηγοριά ὁ Κύριος. Ἂν θέλη ἄς βοηθήση. Ἂν νομίζη διαφορετικά ἄς δείξη.Σάν αὔριο ἔγινε ἡ ἐκλογή μου πρίν ἕνα χρόνο. Ἀπόψε σκέπτομαι τόν χρόνο, τά γεγονότα, τή μαρτυρική ζωή. Γεθσημανῆ.» (Ξεσπάσματα σελ.73,74).  « Ἀπόψε ξύπνησα ἀπό τή 1.40. Δέν μποροῦσα νά κοιμηθῶ. Σηκώθηκα, προσευχήθηκα, ἡρέμησα λίγο. Κύριε, ἄς σταυρώνωμαι γιά τή δόξα Σου. Μέ ὑβρίζουν οἱ «θρησκευτικοί». Μέ συκοφαντοῦν. Ὁ κόσμος κρίνει ἐξ ἑαυτοῦ. Εἶναι θεωρία τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ ἁμαρτωλός κοσμάκης ἀκούει, ἁμαρτάνει, ἀλλά καί σέβεται τό Θεό. Οἱ φαρισαῖοι πάντα σκέπτονται ἀγέρωχοι. Εὐλογημένοι Τελῶναι!» (Ξεσπάσματα σελ.76-77). «Γράφει ὁ π. Κ... πάλι ἐναντίον μου. Ὁ Κύριος νά τόν φωτίση. Ἓνα μέσον ἀγῶνος ἔχω, τόν ἁγιασμόν μου.

  Ἐπίθεσις ἐφημερίδων Χαλκίδος συνεχής.Γιατί;» (Ξεσπάσματα σελ.86). Δυσκολίες καί πειρασμοί ἀκόμα καί ἀπό στενούς συνεργάτες πού εὐεργετήθηκαν πολύ ἀπ’ αὐτόν. «Ἀπόψε μέ ὕβρισε ὁ κ. Μ… ὅσο κανείς ἄλλος στή ζωή μου. Εἶ­μαι ἥσυχος ὅτι ἔκανα τό καθῆκον μου.» (Ξεσπάσματα σελ.88).
    Τό μαρτύριο τοῦ ἀξίου καί ἀνεπιλήπτου Ἱεράρχου Νικολάου συνεχί­ζεται καί κορυφώνεται. Ἡ ἀδικία στό πρόσωπό του γίνεται σταυρός μαρτυρίου. Σημειώνει στό Ἡμερολόγιό του 14.9.73: «Τά τῆς Ἐκκλησίας μας ἕνας σταυρός. Ξήλωμα γενικό ζητοῦν οἱ ἀντίθετοι. Τί πόνος! Ἒχουν σχέδιο καταστρεπτικό. Ὁ Κύριος ἄς στηρίξη τίς ψυχές».
16.1.74 «Νέα χρονιά. Τό 1973, σάν παρελθόν, σκοτώνει τήν ἐλπίδα. Τόση φρίκη. Ἡ ἁμαρτία ἐθέριεψε, ἐθριάμβευσε ἡ δικτατορία, τά τάνκς ἐχόρτασαν αἷμα καί τό τραγικό: μᾶς ταυτίζουν μέ τό καθεστώς! Θεέ μου, Θεέ μου, ἵλεως γενοῦ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στήν Τῆνο ὡς πρώην. Νέος Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Σεραφείμ μέ ... ἀναδυθείς. Ἡ 3η συντακτική πρᾶξις σάλο προεκάλεσεν. Τινές νομίζουν ὅτι ἡ ἀντίδρασις εἶναι γιά νά μή χαθοῦν οἱ θέσεις. Ταλαίπωροι! Τό ἀντικανονικό μέ καίει.» (Ξεσπάσματα σελ.93).
     Τά γεγονότα ἐξελίσσονται ραγδαῖα. Ἡ δεύτερη φάση τῆς Δικτατορίας (Ἰωαννίδη) ἐπεμβαίνει στά τῆς Ἐκκλησίας. Χωρίζει τούς Μητροπολῖτες σέ δύο ὁμάδες καί καθορίζει αὐτή ποῖοι εἶναι κανονικοί καί ποῖοι ὄχι. Ἒτσι ἐκλέγεται Ἀρχιεπίσκοπος ὁ ἀπό Ἰωαννίνων Σεραφείμ καί ὁ Νικόλαος μαζί μέ ἕνδεκα ἀξίους Ἀρχιερεῖς ἀπομακρύνεται βίαια ἀπό τή θέση του. Χωρίς κατηγορία, χωρίς δίκη καί χωρίς ἀπολογία.
     Ἡ τελευταία Λειτουργία του στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.Νικολάου Χαλκίδος, εἶναι μία ἀνεπανάληπτη μυσταγωγία, μέ ἕνα ἐκκλησίασμα, πού συμμετέχει μεταρσιωμένο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό του "γέμοντα Θεοῦ"(Ἁγ.Ἰγνάτιος Θεοφόρος), πλήρη Πνεύματος Ἁγίου. Συγκίνηση καί πόνος, ἀλλά καί ἀμέριστη συμπαράσταση. Δεσμοί ἀγάπης ἐν Χριστῷ. Εὐχαριστεῖ καί εὔχεται. Ὃλοι φιλοῦν τό χέρι τοῦ ἁγίου Ἐπισκόπου τους. Τούς διακόνησε προσφέροντας ἀφειδώλευτα τά πάντα, γενόμενος θυσία. Προσφέρθηκε ὅλος στήν Ἐκκλησία. Ἦταν ἕνα φῶς τοῦ οὐ­ρανοῦ στή γῆ μας. Ἓνας ἄγγελος σταλμένος ἀπό τό Θεό στήν Εὐβοϊκή ἔπαλξη καί σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη παρεμβολή μας. Φεύγει εἰρηνικός στό ἀγαπημένο του νησί, στήν Τῆνο. Ἀπό ἐκεῖ γράφει ἐπι­­στολές, ἐνημερώνει. Προσεύχεται ἐκ βαθέων γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ.
     Ἀκολουθεῖ καί ἡ φοβερή ἀσθένειά του.Ἓνα ἄλλο μαρτύριο, πού τό δέχεται μέ εὐχαριστία καί δοξολογία στό Θεό.Ἡ δοκιμασία, ὁ πόνος καί ἡ ἐξάντληση ἐπανέφεραν τήν ἀσθένεια τοῦ καρκίνου. Σέ λίγο θά προστεθῆ καί ἡ πνευμονία. Μεταφέρεται στό Νοσοκομεῖο γιά θεραπεία. Ἐκεῖ θεραπεύει καί στηρίζει ψυχές μέ τήν παρηγοριά, πού προσφέρει, μέ τό λόγο τῆς κενωτικῆς του ἀγάπης. Ἐπιδεινώνεται ὅμως ἡ ἀσθένεια. Μεταφέρεται στήν Ἀγγλία γιά σοβαρή ἐπέμβαση. Ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ εἶναι διαφορετική. Τόν εὐχαριστεῖ καί Τόν δοξάζει γιά τό δῶρο τοῦ πόνου. Πορεύεται πρός Αὐτόν, «ὅν ἠγάπησεν ἡ καρδία του». Φεύγει διωγμένος, συκοφαντημένος, ἀλλά γεμᾶτος ἀγάπη γιά ὅλους. Συγχωρεῖ τούς πάντας. Ἒφυγε ἡ ὡραία ψυχή του πρός τόν οὐράνιο Νυμφίον της καί ἀναπαύθηκε ἀπό τῶν κόπων αὐτοῦ στίς 19 Ίανουαρίου 1975 ἡμέρα Κυριακή. Ἡ εἴδηση ἔφθασε ἀμέσως στή Χαλκίδα, στήν Τῆνο, στήν Ἀθήνα, παντοῦ. Ὁ πόνος, ἡ θλῖψις, τά δάκρυα ξεπηδοῦν ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Τό ἱερό του λείψανο μεταφέρεται πρῶτα στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν. Γίνεται Θεία Λειτουργία καί Τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του. Πλῆθος κόσμου προσκυνᾶ καί παίρνει τήν εὐχή του. Κοντά του, μέ πόνο ἀλλά καί καρτερία, ἡ ἀγαπημένη του μητέρα, ἡ κυρία Μαρία. Τά ἀδέλφια του, οἱ φίλοι. Ἒπειτα ξεκινᾶ ἡ πομπή γιά τή Χαλκίδα.


ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ. Σε ελευθερη μεταφρασι απο τον φιλολογο κ. Ιωαννη Πετρακη.

 ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ.
Σε ελευθερη μεταφρασι απο τον φιλολογο κ. Ιωαννη Πετρακη.
Μαρκος ουχ υπεγραψεν;
Εποιησαμεν ουδεν.

Ανοιχτή επιστολή 
του Μίκη Θεοδωράκη
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, ενώθηκαν στο Σύνταγμα απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι εθνικές παραχωρήσεις εις βάρος της Ελλάδας στο Μακεδονικό.
Τότε μίλησα σε εκείνους όπως και σε όλους τους Έλληνες για τους μεγάλους κινδύνους που κρύβει για την πατρίδα μας αυτή η αναίτια υπαναχώρηση. Η κυβέρνηση αγνόησε τους κινδύνους και τον ελληνικό λαό και χωρίς καμία λογική, αποφάσισε να προχωρήσει με κάθε κόστος. Για ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να κάνουμε πίσω, ένα θέμα που δεν χρειάζεται να «λυθεί» γιατί για την Ελλάδα είναι λυμένο. Για να μας επιβληθεί μια συμφωνία που μόνο δεινά επιφυλάσσει για τη χώρα μας αλλά και για τα Βαλκάνια στο σύνολό τους. Και μάλιστα την ώρα που τα ίδια τα Σκόπια δεν έχουν από τότε μέχρι σήμερα σταματήσει επισήμως να μιλούν για «μακεδονικό» έθνος, «μακεδονική» γλώσσα και «μακεδονική» ταυτότητα, παραβιάζοντας καθημερινά ακόμα και τη Συμφωνία των Πρεσπών.
ΌΛΟΙ, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους και την αντιπολίτευση μέχρι και των «καλών προθέσεων» υπουργό Εξωτερικών τους που τον ακούσαμε και προχθές ακόμα στην επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία.
Σήμερα απευθύνομαι όχι μόνο σε εκείνους που θα διαδηλώσουν αύριο ξανά στο Σύνταγμα, αλλά κυρίως σε όσους θα βρίσκονται μέσα στο κτήριο της Βουλής και θα πάρουν μια απόφαση που αφορά το μέλλον της Ελλάδας. 
Απευθύνω έκκληση προς όλους τους βουλευτές: μην προχωρήσετε σε αυτό το έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας. Η ζημιά που θα προκαλέσετε στον τόπο μας θα είναι ανεπανόρθωτη. Αλλά και η κρίση της Ιστορίας και του ελληνικού λαού θα είναι αμείλικτη.
ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου