Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΝΗ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ (βίντεο)

ΚΥΡΙΑ ΦΟΤΟΓράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη
«Μετά ταύτα θα έλθη εποχή, λέγει ο Κυριος, κατά την οποίαν θα χύσω πλουσίως τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Πνεύματός μου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας. Οι γεροντότεροι από σας θα ίδουν και θα λάβουν αποκαλύψεις δια μέσου ενυπνίων, οι δε νεώτεροι κατά την ηλικίαν θα ίδουν εν πλήρει εγρηγόρσει αποκαλυπτικά οράματα.» Ιωηλ. 3,1

«Δια να σας δώσω την τελευταίαν πολύτιμον ευκαιρίαν να σωθήτε, ιδού εγώ στέλνω εις σας προφήτας και σοφούς και δαδασκάλους του νόμου μου, τους Αποστόλους μου. Σεις όμως άλλους από αυτούς θα φονεύσετε και θα σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε εις τας συναγωγάς σας και θα τους διώξετε από πόλιν εις πόλιν.» Ματθ. 23,34
ΦΟΤΟ1
«Επειδή όμως έχετε τας ιδίας πονηράς διαθέσεις με τους πατέρας σας, δια τούτο είπεν η σοφία του Θεού, δηλαδή Eγώ• θα στείλω εις αυτούς προφήτας και αποστόλους, να ακούσουν δια μίαν ακόμη φοράν την αλήθειαν, μήπως και μετανοήσουν. Αλλά αυτοί αμετανόητοι και εσκληρυμμένοι εις την κακίαν των, άλλους μεν από αυτούς θα φονεύσουν και άλλους θα καταδιώξουν,» Λουκ. 11,49
«Αλλά αυτό, που βλέπετε, είναι εκπλήρωσης εκείνου που ελέχθη από τον προφήτην Ιωήλ, ο οποίος και προείπε• Και κατά τις τελευταίες εκείνες ημέρες, που θα επακολουθήσουν την έλευσιν του Μεσσίου, θα χύσω-λέγει ο Θεός-από τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Πνεύματός μου εις κάθε άνθρωπον• και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας• οι δε νέοι σας θα ίδουν αποκαλυπτικά οράματα και οι γέροντές σας θα λάβουν θεία και αποκαλυπτικά όνειρα.» Πραξ. 2,16- 17
«Ημείς όμως, οι απόστολοι και οι κήρυκες του Ευαγγελίου, είμεθα εκ του Θεού και εμπνεόμεθα από αυτόν. Εκείνος δε που έχει γνωρίσει και πιστεύσει στον Θεόν, μας ακούει με προθυμίαν και προσοχήν. Οποιος όμως δεν προέρχεται από τον Θεόν, δεν μας ακούει και δεν δέχεται το κήρυγμά μας. Με αυτό δε το κριτήριον γνωρίζομεν και ξεχωρίζομεν το Πνεύμα της αληθείας, και το πνεύμα του διαβόλου, που οδηγεί εις την πλάνην.» Α Ιω. 4,6
«Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που μ’ έστειλε»» (Ιω. ιδ’ 15-24).
Κατέβαινα τις σκάλες του σπιτιού και ήμουν έτοιμος να βγω έξω εγκαταλείποντας το σπίτι. Εκεί όμως που κατέβαινα τις σκάλες σταμάτησα και αναρωτιόμουν που να είναι η είσοδος να βγω έξω. Αναρωτιόμουν αν τελικά την προσπέρασα χωρίς να την δω. Τότε ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άγνωστος και μου είπε πως ανακαίνισαν την  είσοδο και τώρα αυτή βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία. Τότε ρώτησα γιατί το έκαναν αυτό και η είσοδος είναι σε άλλη τοποθεσία. Αυτός αμέσως μου έδειξε την άλλη τοποθεσία και εκεί στέκονταν μια γυναίκα σαν φύλακας που καλωσορίζει τον επισκέπτη. Αυτή ξαφνικά άρχισε να έρχεται προς το μέρος μου με ένα αυταρχικό ύφος σαν να μου έλεγε ότι αυτή κάνει εδώ κουμάντο. Εγώ τότε της είπα να αφήσει το αυταρχικό της ύφος και ότι δεν έχει καμία εξουσία να αλλάζει την θέση της εισόδου και να σταματήσει να βάζει άλλες πόρτες –Ποιος σας έδωσε την εξουσία να μετακινήσετε την πόρτα και στην θέση της να τοποθετήσετε μια άλλη όταν υπάρχει μόνο μια πόρτα που ανοίγει και κλείνει ?
«Εγώ είμαι η θύρα. Δι’ εμού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν.» Ιω. 10,9
«Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δεν εισέρχεται εις την μάντραν των προβάτων από την θύραν, αλλά ανεβαίνει και πηδά, δια να μη τον αντιληφθούν, από άλλο μέρος, είναι κλέπτης και ληστής». (Εκείνος που γίνεται ποιμήν των λογικών προβάτων αναξίως και παρανόμως, είναι ιερόσυλος εκμεταλλευτής και των πιστών και της Εκκλησίας). Ιω.10,1
ΦΟΤΟ2
Η κύρια Με κοίταξε απορημένη και αναρωτήθηκε «πώς τόλμα αυτός να με μιλήσει έτσι, δεν ξέρει ποια είμαι ?». Βγαίνοντας τελικά από αυτό το σπίτι είδα ότι ακόμα δούλευαν για την ανακαίνιση .
«Και ήκουσα άλλην φωνήν από τον ουρανόν να λέγη• εβγάτε έξω απ’ αυτήν την αμαρτωλήν πόλην σεις που αποτελείτε τον λαόν μου, δια να μη γίνετε συμμέτοχοι εις τας αμαρτίας της και να μη λάβετε μέρος εις τας τιμωρίας της.» Αποκ. 18,4
«Διότι ανέβηκαν οι αμαρτίες της μέχρι του ουρανού και εθυμήθηκε ο Θεός τας αδικίας της». Αποκ. 18,5
πορνη βαβθλ

 

Τώρα ξαφνικά βρισκόμουν σε ένα άλλο σπίτι. Μπροστά στην είσοδο έβλεπα ανθρώπους να βγαίνουν και τότε πήρε το μάτι Μου μια γυναίκα που στεκόταν εκεί στο πλάι σαν να την είχαν βάλει για να καλωσορίζει τον κόσμο. Με την παρουσία της και μόνο έδειχνε σε όλους ότι εκεί αυτή έκανε κουμάντο. Τότε ήρθε ο επικεφαλής αυτού του σπιτιού τον όποιο αμέσως τον αναγνώριζα και φαινόταν σαν να πηγαίνει κάπου στην υπηρεσία του. Τον μίλησα στον ενικό και του είπα για τις λάθος κατασκευές αυτού του σπιτιού,αλλά εκείνος δεν ήθελε ούτε να ακούσει και προσποιήθηκε ότι δεν Με γνώριζε, και μιλούσε με μια εντελώς ασυνήθιστη γλώσσα.


ΦΟΤΟ3
 


Προσπάθησε να τα παρουσίασει όλα ακίνδυνα και ασήμαντα. Και γίνονταν όλο και περισσότερο θύμα της μεγάλης πλάνης. Γιατί δεν είχε καμία αγάπη για την αληθινή αγάπη. Και τότε ξαφνικά έβλεπα τα πάντα τριγύρω Μου να τα αλλάζουν και να λατρεύουν έναν άλλο Θεό.
Τοποθετούσαν παντού καινούργιες διαφήμισεις και έβγαζαν τις παλιές. Τα κηρύγματα μέσα στους ναούς αντκαταστάθηκαν με νέα κηρύγματα. Το ένα μετά το άλλο το άλλαζαν και το πότιζαν με πιο πολλές διαστροφές και ψέματα. Καταπάτησαν και τις 10 εντολές και ότι δίκαιο υπήρχε. Τα χείλη τους γεμάτα ψεύτικη αγάπη και ψεύτικη ειρήνη. ΦΟΤΟ4
Αλλά την δικαιοσύνη και την αγάπη του Κύριου δεν γνώριζαν πλέον. Θυμάμαι να βλέπω ακόμα τα γραπτά τους άλλα ήταν πιο ψεύτικα και πιο παραπλανητικά από πριν πουλώντας ψεύτικη αγάπη και ειρήνη. Τότε βρισκόμουν σε μια μεγάλη αίθουσα όπου βρισκόταν η γυναίκα και πάλι μαζί με πολλούς άντρες , και τότε κατευθύνθηκα αμέσως στον διευθυντή του σπιτιού που βρισκόταν στην μέση του δωματίου, τον κοίταξα μέσα στα μάτια και ο κύριος επέτρεψε με την ευλογιά Του να του απευθύνω τα έξης λόγια. :

«Αυτή δε, είναι η αιώνιος ζωη, να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, να απολαμβάνουν τας απείρους τελειότητάς σου με την στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησούν Χριστόν, που έστειλες στον κόσμον.» Ιω. 17,3
Και τότε αυτοί αλληλοκοιταχτήκαν και γέλασαν για να περνούν δύναμη αναμεταξύ τους. Και πάλι βρέθηκα σε ένα άλλον χώρο όπου και πάλι συνάντησα τον «αρχηγό» με πολλές γυναίκες. Τον πλησίασα και πάλι και του απήγγειλα τα λόγια που ήθελε ο Θεός να του τα πω. «Επιτρέπεις την πορνεία και την πλάνη , θα είσαι εσύ ο υπεύθυνος για αυτό». Δεν ξέρω πώς είχα την δύναμη αλλά τα έλεγα χωρίς φόβο και δισταγμό ένιωθα μια μεγάλη δύναμη μέσα μου να αντισταθώ σε όλα αυτά!
Και πάλι βρέθηκα σε ένα τρίτο χώρο μεγάλο όπου και πάλι συνάντησα και εκεί τον «αρχηγό» και εκεί επίσης πήγα κοντά του και ένιωθα τον Κύριο να μιλά μέσα Μου και με αυτοπεποίθηση του είπα : «Τα πρόσκαιρα κέρδη σου όλο και περισσότερο θα μειωθούν» και το έδειχνα επιδεικτικά με την παλάμη Μου η οποία κατευθύνονταν προς τα κάτω. Του λέω ότι, «θα πεινάσατε, θα παραπονιέσαι και θα γκρινιάζεις και θα πέσεις. Και όταν θα έχουν εκπληρωθεί όλα, μόνο τότε θα καταλάβεις και θα αναγνώρισεις ποιος σε μιλούσε και σου τα είχε όλα προφητέψει».
Και όταν όλα αυτά ειπωθήκαν ξαναβγήκα από μια μεγάλα πόρτα και βρέθηκα σε έναν κήπο με μια κατοικία όπου αριστερά έβλεπα παράθυρα και δεξιά τα δέντρα και λίγο πιο μπροστά και πάλι μια σκάλα από την οποία μπορούσα να φύγω από αυτό το σπίτι. Και όπως έφευγα έλεγα στον Κύριο Πάτερα μου, «συγχώρησε τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν.»
Και Αυτός μου είπε : «έχουν γίνει όλα νέα, όπως υπεσχέθην και διέταξα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, που κλείω στον ευατόν μου όλην την δημιουργίαν, την αιτίαν και τον σκοπόν της. Εγώ, εις εκείνον που διψά την δικαιοσύνην, την ειρήνη, την αιωνίαν ζωήν, θα του δώσω δωρεάν από την πηγήν του ύδατος της αιωνίου ζωής.» Αποκ. 21,6
Γιατί θα σκοτωθούν οι άνθρωποι αφού θα ακολουθήσουν τα μονοπάτια της πλάνης τους, γιατί δεν πίστεψαν στην αλήθεια και άρεσαν την αδικία, αγαπούν τα μονοπάτια της αμαρτίας. Την αλήθεια την αρνούνται και ο λόγος της σωτήριας, τους είναι αδιάφορος. Αρνούνται το μονοπάτι που τους συνδέει με τον Θεό, δηλαδή την σωτήρια τους για την αιώνια ζωή.
πλανι
«Σεις και ο Θεός είσθε μάρτυρες, πόσον και πως η συμπεριφορά και ανατροφή μας ανάμεσα εις σας τους πιστούς υπήρξεν αγνή και δικαία και άμεμπτος.» Α Θεσ. 2,10
«και εντόνως και ζωηρώς διεμαρτυρόμεθα και σας εξωρκίζαμεν να πορευθήτε και να ζήσετε, όπως αξίζει και πρέπει στον Θεόν, που σας εκάλεσεν εις την ιδικήν του βασιλείαν και δόξαν.» Α Θεσ. 2,12
«Αυτός, που παρακούει εις εμέ και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει εκείνον, ο οποίος μέλλει να τον κρίνη• εκείνος δηλαδή που θα τον κρίνη και θα τον δικάση κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως, θα είναι ο λόγος τον οποίον εγώ εκήρυξα. Ιω. 12,48
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου