Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012Αξιολογοτατα περι Ημερολογιου                                                                           
                                                     Αξιότιμον Κύριον
                                                     Δημήτριον Ι. Μπουνάκην
                                                     Μαθηματικον - Ημερολόγον
                                                     Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Παράρτημα Ηρακλείου
Θέμα : Η Ημερομηνία του Πάσχα
      

Αξιότιμε κ. Καθηγητά,


      Παρακολουθώ πάντα με πολύ ενδιαφέρον και πολύ όφελος τις εμπεριστατωμένες μελέτες σας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας καί σας είμαι ευγνώμων για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες μας μεταδίδετε.
      Καίτοι δεν τυγχάνω ούτε μαθηματικός ούτε αστρονόμος, επιτρέψτε μου όμως όπως από εκκλησιαστικής απόψεως και από της θέσεως ενός ταπεινού ορθοδόξου χριστιανού να διατυπώσω εκ καθήκοντος ωρισμένες ενστάσεις.      α'. Λέτε π.χ. "Οι Παλαιοημερολογίτες (που ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο) έχουν Πάσχα πάντα την ίδια Κυριακή με τους ορθοδόξους" (σ. 5) και θα ήθελα να γνωρίζω πού στηρίζετε αυτήν την αντιδιαστολή μεταξύ Παλαιοημερολογιτών και Ορθοδόξων; Μήπως θα μπορούσατε να μας πήτε πόσες δεκάδες εκατομμυρίων ανά τον κόσμο ακολουθούν ακόμη το πάτριο Ιουλιανό ημερολόγιο; Όλοι αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Η επωνυμία των "Παλαιοημερολογιτών" είναι κάτι που αφ' εαυτού των υιοθέτησαν ελευθέρως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που εξακολουθούν όπως ανέκαθεν απ' αρχής να χρησιμοποιούν το εορτολόγιο των Πατέρων τους, ή τους επεβλήθη έξωθεν δυναστικώς με σκοπόν την μείωσι, υποτίμησι και περιθωριοποίησί τους; Η προμάμμη σας αλλά και όλοι οι Άγιοι των οποίων ασπάζεσθε τις εικόνες στην Εκκλησία, ποιό εορτολόγιο ακολουθούσαν; Τα ίχνη των Πατέρων σας δεν είναι κάτι που μετρά για σάς;
            Απ' ότι μαρτυρεί και αποδεικνύει η αψευδής ιστορία, οι λεγόμενοι "Παλαιοημερολογίτες" δεν άλλαξαν ποτέ τίποτε ούτε στην πίστι τους, ούτε στην παράδοσί τους, ούτε στο όνομά τους. Εφ'όσον λοιπόν παραμένουν ανέκαθεν αναλλοίωτοι και άτρεπτοι, η επιχειρουμένη γκετοποίησι εις βάρος τους και ο κάθε επιχειρούμενος στιγματισμός τους, κάθε άλλο παρά ως καλοήθεις και καλοπροαίρετοι μπορεί να κριθούν. Εφ'όσον επαναλαμβάνω αυτοί είναι αναντιρρήτως αναλλοίωτοι και άτρεπτοι, εάν θέλουμε να είμεθα δίκαιοι και ακριβείς, είστε εσείς με το ερμαφρόδιτο και αλλοιωμένο εορτολόγιό σας που εορτάζετε το Πάσχα μαζί μ'εκείνους και όχι εκείνοι μαζί με εσάς.        β'. Σε άλλο σημείο γράφετε επίσης : "Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1582 που η Καθολική εκκλησία καθιέρωσε το νέο (Γρηγοριανό) ημερολόγιο (αυτό που έχομε σήμερα και εμείς) για να διορθώση το συσσωρευμένο λάθος του παλαιού (Ιουλιανού) ημερολογίου" (σ. 3). Επίσης σέ άλλη σας μελέτη με τίτλο "Το ημερολόγιο δια μέσου των αιώνων" επαναλαμβάνετε : "Το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα λέγεται Γρηγοριανό ή νέο ημερολόγιο (ν.η.) και καθιερώθηκε στην χώρα μας το 1923" (σ. 3). Ὀφείλετε να γνωρίζετε ως ημερολόγος, και ασφαλώς το γνωρίζετε διότι το αναφέρετε σε άλλη σας μελέτη, ότι μιά άλλη μερίς νεοημερολογιτών επί τώ ακούσματι και μόνον ότι ακολουθείτε σήμερα το "Γρηγοριανό Ημερολόγιο" διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ισχυριζόμενη, είτε διά λόγους καθαρά μαθηματικούς, είτε για λόγους παραπλανητικούς και προπαγανδιστικούς,  ότι δεν ακολουθεί το "Γρηγοριανό" αλλά το "Διορθωμένο Ιουλιανό" του Μελετίου Μεταξάκη και ότι μεταξύ των δύο τούτων ημερολογίων παρά την φαινομενική τους σύμπτωσι δεν υπάρχει ουδεμία σχέσις. Επιτέλους αποφασίστε, για νά ξέρουμε κι εμείς τί οφείλουμε να σας απαντήσουμε!
            Σέ ένα λοιπόν από αυτά τα δύο, ή μάλλον και στά δύο, έχετε κολλήσει το Ιουλιανό Πασχάλιο ενώ ταυτόχρονα έχετε παραχωρήσει το δυτικό παπικό πασχάλιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλανδίας. Όλα αυτά τι άλλο μαρτυρούν παρά το ότι δυστυχώς ψάχνεσθε, πειραματίζεσθε, διατελείτε εν συγχύσει και ότι κατά το δημώδες : "στου κασίδη το κεφάλι προσπαθείτε να μάθετε κουρείς" διασπώντας την τόσων αιώνων λειτουργικήν ενότητα της Μιάς Αγίας Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας μετατρέποντας το "εν ενί στόματι και μιά καρδία" της Θείας Λειτουργίας εις λόγους κενούς περιεχομένου.       γ'. Λέτε επίσης "Άλλωστε το θέμα της ημερομηνίας του Πάσχα, μετά την απόφαση της Α' Οικουμενικής Συνόδου είναι ένα καθαρά αστρονομικό και μαθηματικό πρόβλημα"(σ.9). Συγγνώμην αλλά παρ' όλο τον σεβασμό που σας οφείλω, ποιός σας εξουσιοδότησε να αποφαίνεσθε από καθέδρας επί του θέματος τούτου; Δηλαδή  καθαρά είναι μόνον αστρονομικό και μαθηματικό, αλλά εκκλησιαστικό δεν είναι; Πώς παρακινδυνεύετε κάτι τέτοιο; Ποιός των Αγίων είπε ποτέ τέτοιο πράγμα; Ποιά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας το καθιέρωσε; Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν προτεσταντίζουν ούτε ανάγουν προσωπικές τους γνώμες σε αξιώματα. Αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω κατωτέρω επί τούτου. Δεν γνωρίζω εάν και κατά πόσον θρησκεύετε, αλλά εφ' όσον ζήτε μέσα σέ ένα ορθόδοξο περιβάλλον καλόν θα ήτο να ενημερωθείτε τι πρεσβεύουν διακεκριμμένοι πνευματικοί άνδρες επί της μονομερούς αυτής  επιστημονικής απόψεώς σας.
             
 Λέγει π.χ. ο νυν απελθών Νεοημερολογίτης Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Ζερβάκος, Ηγούμενος της Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου πάμπολλα ενάντια της θέσεώς σας αυτής εκ των οποίων ενδεικτικώς παραθέτω μόνον ένα σχετικά με το ν.η.  : "Αστρονομικώς ίσως είναι ορθότερον το νέον, όχι όμως και ορθόν εκκλησιαστικώς. Είναι εσφαλμένον, αντικανονικόν, παράνομον και πρόξενον μεγίστης βλάβης". (Ανέκδοτες Επιστολές για το Ημερολογιακό Ζήτημα, σ. 51). Βλέπουμε λοιπόν ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις και δεν είναι σωστό να το κοιτάμε μόνον από την μία.        δ'. Γράφετε επίσης ότι : "Οι ορθόδοξοι χριστιανοί, κυρίως από μίσος στον Πάπα, δεν δέχτηκαν την ρύθμιση αυτή και ορισμένοι (οι Παλαιοημερολογίτες) συνεχίζουν κανονικά μέχρι σήμερα να χρησιμοποιούν το π.η." (σ.3). Δεν ξέρω αν είστε Ρωμαιοκαθολικός ή Ορθόδοξος. Εάν μεν είστε Ρωμαιοκαθολικός είστε συγγνωστός για την αυθαίρετη αυτή διατύπωσι διότι δεν μπορείτε να γνωρίζετε την πνευματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εάν όμως είστε Ορθόδοξος, η υμετέρα εντιμότης δεν συγχωρείται να αγνοή ότι η Εκκλησία δεν υιοθετεί ποτέ εμπαθή, υπολογιστικά και μεροληπτικά κριτήρια δια να προσδιορίση την πίστιν, την ομολογίαν της, το βίωμά της και την λειτουργική της ζωή. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ποδηγετημένη από το Πνεύμα το Άγιον, υιοθετεί κριτήρια τα οποία είναι σύμφωνα με την ομολογίαν και την παράδοσίν της και αποβλέπουν στο πνευματικό συμφέρον και την πνευματική αύξησι, οικοδομήν και πρόοδον του ποιμνίου της. Σας προσκαλώ λοιπόν :


             1. Να μελετήσετε με προσοχήν την επιστολήν του πατριάρχου Ιερεμίου Β' προς τον Δόγην της Βενετίας, Νικόλαον Δαπόντε, όπου θα διαπιστώσετε ότι από Ορθοδόξου πλευράς, υπάρχει αντιπαράθεσις μεταξύ αστρονομικής ακριβείας (την οποίαν η Εκκλησία δεν αγνοεί) και λειτουργικής παραδόσεως, και ότι δια την Εκκλησίαν η δευτέρα προέχει και υπερτερεί της πρώτης, εν αντιθέσει με την εντιμότητά σας που περιορίζει το πρόβλημα σέ "καθαρά αστρονομικά και μαθηματικά" πλαίσια.


              2. Η Ορθόδοξος Εκκλησία απέρριψε την ιδέα αλλαγής και διορθώσεως του εκκλησιαστικού εορτολογίου, επί τη βάσει του αστρονομικού ημερολογίου, αιώνες ολόκληρους πρίν από την μεταρρύθμισι του πάπα Γρηγορίου, καίτοι οι προτάσεις εγένοντο όχι εκ μέρους αιρετικών και δυτικών παπικών, ώστε να την υποψιασθή κάποιος για μισαλοδοξία, αντιδραστικότητα και μεροληψία, αλλά εκ μέρους Βυζαντινών Ορθοδόξων και ανατολικών λογίων και επιστημόνων. Αυτά τα γνωρίζετε και τα εκθέτετε σαφώς και ορθώς σε άλλη σας μελέτη, αλλά επιτρέψτε μου να τα επαναλάβω εν τή ρύμη του λόγου :
                  - Το 1324, δηλαδή 258 χρόνια πριν την μεταρρύθμισι του πάπα Γρηγορίου η Ορθόδοξος Εκκλησία απέρριψε την πρότασι του Βυζαντινού μαθηματικού και αστρονόμου Νικηφόρου Γρηγορά (1295-1360) περί διορθώσεως και αλλαγής του εορτολογίου.
                  - Το 1371, δηλαδή 211 χρόνια πριν την μεταρρύθμισι του πάπα Γρηγορίου η Ορθόδοξος Εκκλησία απέρριψε εκ νέου την πρότασι των λογίων Μοναχού Ισαακίου και Ματθαίου του Βλαστάρεως (1280-1350) περί διορθώσεως και αλλαγής του εορτολογίου.
                  - Το 1425, δηλαδή 161 χρόνια πριν την μεταρρύθυμισι του πάπα Γρηγορίου η Ορθόδοξος Εκκλησία απέρριψε διά τρίτην φοράν την πρότασι του φιλοσόφου Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος (1355-1452) περί διορθώσεως και αλλαγής του εορτολογίου. 


                  Όπως παρατηρεί και η εντιμότης σας πάνυ ορθώς, εάν η Εκκλησία υιοθετούσε τις υποδείξεις των Βυζαντινών επιστημόνων και λογίων, η Γρηγοριανή μεταρρύθμισις δεν θα είχε κάν λόγον υπάρξεως. Έλα όμως που δεν την υιοθέτησε κρίνασα αυτήν εν επιγνώσει άσκοπον, αιώνας ολοκλήρους προ της ελεύσεως του πάπα Γρηγορίου; Τι περισσότερον του χλιαρού νερού ανεκάλυψεν ο πάπας εις τον τομέαν αυτόν; Πού βλέπετε εσείς την αιτίαν του "μίσους"; Μισεί κάποιος έναν ισχυρότερον τον οποίον ίσως φοβήται, όχι όμως κάποιον που ασχολείται μέ ημερολογίακά .... "παίγνια" όπως εχαρακτήρισαν οι Ορθόδοξοι τότε τις ημερολογιακές παπικές μεταρρυθμίσεις. Γι'αυτό και είπαν : "η μεν Εκκλησία ημών διακρατεί τα παραδοθέντα αυτή, η δε Δυτική ως θέλει και βούλεται"!


               3. Αλλά και κάτι ακόμη. Εάν η ισημερία μετακινείται κατά μίαν ημέραν κάθε 128 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι την εποχή της Α' Οικουμενικής Συνόδου η ισημερία είχε μετακινηθεί από της εποχής του Σωσιγένους. Οι Πατέρες της Αλεξανδρείας "στην οποίαν άκμαζε η αστρονομία τα χρόνια εκείνα" (σ. 2) όπως γράφετε, δεν ήξεραν ότι οι δύο μέρες της μετακινήσεώς της με το καιρό θα γίνουν τέσσερις, οκτώ κ.ο.κ.;  Γιατί οι Πατέρες δεν προέβλεψαν διορθώσεις αλλά παρέμειναν στην θετή ιουλιανή ισημερία της 21ης Μαρτίου και επ'αυτής συνέθεσαν "κανόνιόν τε άριστον, αιώνιον αστρονόμων εκάστοτε μη δεόμενον, ... άχρι της ενδόξου του Χριστού ελεύσεως φυλαττόμενον"; Αφού όπως ισχυρίζεσθε το πρόβλημα ήταν "καθαρά αστρονομικό και μαθηματικό" πώς έμειναν αδρανείς; Μήπως από αμάθεια; Λέγει ο πολύς πατριάρχης Ιερεμίας : "ουδείς όλως νομισάτω, ότι τους πανταρίστους εκείνους θείους Πατέρας διέλαθε το δοκούν τούτο λάθος, ίνα παρά των αστρονόμων τύχη βελτίονος διορθώσεως..."  Αλλά και καθ'όλην την δυσχιλιετή ιστορία της Εκκλησίας πέρασαν τόσοι και τόσοι Άγιοι. Ωρισμένοι ήσαν βέβαια απλοϊκοί αλλά και πολλοί άλλοι ήσαν τέρατα μορφώσεως και επιστημονικού κατηρτισμού. Γιατί δεν ενοχλήθησαν όλοι αυτοί; Όλοι διέποντο από μίσος προς τον πάπα;         ε'. Αναφέρετε κ. Καθηγητά ότι : "Εάν εξακολουθήσει η ορθόδοξη Εκκλησία να στηρίζεται στο παλαιό ημερολόγιο για να υπολογίζει την ημερομηνία του Πάσχα, μέχρι το 14.000 μ.Χ., τότε η εαρινή πανσέληνος θα γίνη στις 2 Ιουλίου (ν.η) αφού θα υπάρχει καθυστέρηση 103 ημερών, και βέβαια το Πάσχα θα εορτασθεί τον Ιούλιο" (σ. 9) . Καλά και τώρα που στην Αυστραλία το Πάσχα εορτάζεται το Φθινόπωρο, συμβαίνει τίποτε το ιδιαίτερο; Η ίδια πολυεποχική γή δεν είναι; Για τον ίδιο πλανήτη δεν πρόκειται; Για κοινή ορθόδοξη λατρεία δεν μιλάμε; Δεν διασαφηνίζει και ο Θεοδώρητος Κύρου ότι οι πανηγύρεις της Εκκλησίας δεν είναι θέμα γεωγραφικό και εποχιακό αλλά θέμα λειτουργικής ενότητος;: "Πανταχού γής και θαλάσσης, ηπειρώται και νησιώται, κοινή του Θεού και Σωτήρος επιτελούσιν τας εορτάς και ένθα άν τις αποδημήσαι θελήση, κάν προς ήλιον ανίσχοντα, κάν προς δυόμενον, πανταχού την αυτήν ευρήσει κατά τον αυτόν χρόνον επιτελουμένην πανήγυριν".(«Ἐπιστολὴ  ΟΒ'  - Ἑρμησιγένει παρέδρῳ»  - PG 83:1241).
           Είτε εις τον Άγιον Επιφάνιον Κύπρου ανατρέξουμε διαβάζουμε «... ἵνα μία τις γένηται συμφωνία, καὶ μία ὁμολογία, μία ἑορτὴ ἐπιτελουμένη» («Κατὰ Αἱρέσεων» -  PG 42:357ΑΒ) είτε εἰς τον ἱερόν Χρυσόστομον συνατοῦμε : «... προετιμήσαμεν τὴν συμφωνίαν τῆς τῶν χρόνων παρατηρήσεως ... οὐδὲ γὰρ ἡ Ἐκκλησία χρόνου ἀκρίβειαν οἶδεν· (PG 48:861-872). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η περί την χρονικήν ακρίβειαν προσήλωσίς σας, τυγχάνει πατερικώς αμάρτυρος. Ανησυχείτε για πράγματα, για τα οποία οι Πατέρες δεν ανησυχούν. Τι μας συμβουλεύετε λοιπόν; Να ακολουθήσωμεν την ευρυμάθειάν σας, ή τους Πατέρας της Εκκλησίας;          ς'. Θα μπορούσατε άραγε, κ. Καθηγητά, με την ιδιότητά σας του μαθηματικού και αστρονόμου να μας υποδείξετε και να μας εγγυηθείτε για το 14.000 μ.Χ. ωρισμένα πράγματα :
               - Σε ποιό σημείο του Γαλαξία μας θα βρίσκεται τότε το ηλιακό μας σύστημα;
               - Ποιά θα είναι τότε η πραγματική διάρκεια του αστρικού και τροπικού έτους;
               - Θα εξακολουθήση να μικραίνη σταθερά κατά 0,53 δεύτερα ανά αιώνα, ή μήπως μπορεί να προκύψουν αλλαγές;
               - Το ημερονύκτιο θα εξακολουθεί να διαρκή ακριβώς εικοσιτέσσερις ώρες ή θα μεταβληθή όπως και κατά το παρελθόν;
               - Ποιά θα είναι η κλίσι του άξονα της υδρογείου;
               - Το φεγγάρι που απομακρύνεται κάθε χρόνο από την γή μας θα εξακολουθή ακόμη να είναι ο δορυφόρος μας;
               - Θα εξακολουθή να ισχύη ο Κανόνας του Μέτωνα;
               - Θα υπάρχουν άραγε κάτοικοι στην γή για να τα πιστοποιήσουν όλα αυτά;            ζ'. Η διαφορά μας αξιότιμε κ. Καθηγητά είναι ότι εσείς αποσκοπείτε στην λειτουργική ισοπέδωσι "για τον λόγο ότι είμαστε στην Ε.Ο.Κ." (σ. 9). όπως ομολογείτε και επομένως υπόκεισθε στον πειρασμό να βλέπετε την Ορθοδοξία σαν μιαν επιπλέον θρησκεία ισοπεδωμένη ανάμεσα στις εκατοντάδες των θρησκειών και αιρέσεων που κατακλύζουν τον πλανήτη μας, πράγμα που κατά την δική σας ομολογία, σας εξασφαλίζει άνεσι και ευκολία, χωρίς "στενές πύλες και τεθλιμμένες οδούς" με την προοπτική ενός κόσμου που θα διαρκή για πάντα. Εμείς χωρίς να μας διέπη καμιά μισαλοδοξία απλά επιθυμούμε και προσπαθούμε, παρά τις ατέλειες και την αμαρτωλότητά μας, με την βοήθεια του Θεού, να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε τον εσχατολογικό και προφητικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, όπως τον παραλάβαμε και μας τον παρέδωσαν οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Πατέρες μας, οι Μάρτυρες και οι Άγιοι, των οποίων επικαλούμεθα τις πρεσβείες και ασπαζόμεθα τις εικόνες τους. Εκκλησίαν "με ρωμαιοκαθολικήν διοίκησιν, προτεσταντικήν σκέψιν και βυζαντινόν τυπικόν" δεν παρελάβαμε.


             Γνωρίζοντες ότι "τη ματαιότητι η κτίσις υπετάγη" και "η αποκαραδοκία της κτίσεως την αποκάλυψιν των υιών του Θεού απεκδέχεται" και επομένως δεν αναμένουμε άνεσι και ευρυχωρία επί της γής αυτής της παρερχομένης : "ου γαρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν", "άχρι χρόνων αποκαταστάσεως των πάντων". Αντί λοιπόν να υπολογίζουμε και να μας απασχολεί το πού θα βρίσκεται η ισημερία το 14.000 μ.Χ. επικεντρωνόμεθα στις προειδοποιήσεις του μακαρίου Πέτρου λέγοντος : "Ηξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν ή ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθήσονται, και γη και τα εν αυτή έργα κατακαήσεται. Τούτων ουν πάντων λυομένων ποταπούς δεί υπάρχειν υμάς εν αγίαις αναστροφαίς και ευσεβείαις, προσδοκώντας και σπεύδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, δι'  ήν ουρανοί πυρούμενοι λυθήσονται και στοιχεία καυσούμενα τήκεται. Καινούς δε ουρανούς και γήν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκώμεν εν οις δικαιοσύνη κατοικεί".


             Εν αναμονή όλων αυτών ο γλυκύτατος Σωτήρ υπόσχεται : "Ναι, έρχομαι ταχύ" και ομοθυμαδόν τα τέκνα της Εκκλησίας του απαντούν και αναμένουν : "Αμήν. Ναί έρχου, Κύριε Ιησού".
             Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Πατριάρχης Ιερεμίας χαρακτήριζε όλες αυτές τις ημερολογιακές διορθώσεις και αλλαγές "παίγνια", ο Μακάριος Μελέτιος ο Πηγάς "εκτρώματα", ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων "αιρέσεις" κ.ο.κ. Αν όλοι αυτοί οι γνωστοί και μεμαρτυρημένοι Πατέρες ήσαν φανατικοί, είμαστε κι εμείς τα ανάξια τέκνα τους. Αν οι αιώνες πλανήθηκαν καί αν       ακόμα      "έσφαλλε η Εκκλησία" όπως λέει ο ι. Χρυσόστομος, προτιμούμε να πλανηθούμε κι εμείς μαζί τους παρά να ακολουθήσουμε αλλοτρίους ποιμένας, αμαρτύρους και αγνώστους οίτινες "δεν εισέρχονται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων".                                             
              Συγγνώμην διότι απρόσκλητος ετόλμησα να σας ενοχλήσω και να εκφράσω την γνώμη μου την οποίαν δεν μου εζητήσατε, αλλά το καθήκον με υποχρέωσε να το κάνω.
              

Μετά τιμής 
              Βασίλειος Μ. Σακκάς 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ                                   
         


 23 Αυγούστου, Πανσέληνος κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.
           5 Σεπτεμβρίου, Ημισέληνος κατά το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο.

         (το τι πραγματικά συμβαίνει, εναπόκειται στον προσεκτικό παρατηρητή).
        


            Αγαπητέ κ. Σακκά

            Μελέτησα με προσοχή την εργασία του κ. Δ. Μπουνάκη, Μαθηματικού και όπως αυτοαποκαλείται «ημερολόγου», που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Δεν γνωρίζω τον εν λόγω Μαθηματικό, ούτε παρακολουθώ την ιστοσελίδα της Μαθηματικής Εταιρίας και επομένως είναι άγνωστος για μένα.


            Τα βασικά στοιχεία της εισαγωγής του τα θεωρώ ορθά και οπωσδήποτε γνωστά. Όσον αφορά τον κύκλο του Μέτωνα και πάλιν είναι γνωστά τα νούμερα και τα σφάλματα του κύκλου, γι’ αυτό και ο κύκλος αυτός γρήγορα διορθώθηκε με τον πιο ακριβή κύκλο του Καλίπππου, που αποτελεί κύκλο 76 ετών (19Χ4 κύκλους του Μέτωνα). Πάντως το σφάλμα των 5 ημερών παραμένει και αυξάνει κατά 1 ημέρα κάθε 307 χρόνια. Οι πιστοί γνωρίζουν τη διαφορά των 13 ημερών στην εαρινή ισημερία, αλλά δεν γνωρίζουν, ότι υπάρχει και μια υστέρηση 5 ημερών στις πανσελήνους. Αυτό έχει σαν συνέπεια, να έχουμε (σύμφωνα με τον κύκλο Μέτωνα) πανσέληνο στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ η πραγματική πανσέληνος έγινε στις 31 Αυγούστου.

             
Παρατήρησα ένα λάθος, που καταγράφεται, στο ότι και εμείς έχουμε σήμερα το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Αυτό είναι αληθές μόνο στο ένα σκέλος: Πράγματι, η Ελληνική Πολιτεία (που δεν περίμενε την καθιέρωση νέου ημερολογίου από την Εκκλησία) προχώρησε σε μονομερή εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου με το Ν.Δ. της 18.1.1923. Η Εκκλησία δεν εδέχθη την εισαγωγή του ημερολογίου αυτού, αλλά περίμενε την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο δημιούργησε ένα νέο ημερολόγιο (διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο), που δεν έχει καμία σχέση με το Γρηγοριανό (που έχει κύκλο 400 ετών), ενώ το νέο ημερολόγιο αυτό έχει κύκλο 900 ετών. Η απόφαση του Πατριαρχείου διόρθωνε και το Πασχάλιο, αλλά κατά παράκληση της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νέο Πασχάλιο δεν ίσχυσε. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε την εισαγωγή του διορθωμένου Ιουλιανού ημερολογίου στις 27.12.1923 με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 10η Μαρτίου 1924. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα δυο ημερολόγια: Το πολιτικό, που ακολουθεί η Πολιτεία (Γρηγοριανό) και το εκκλησιαστικό, που ακολουθεί η Εκκλησία (διορθ. Ιουλιανό).


            Τα της εύρεσης της ημερομηνίας του Πάσχα έχω διεξέλθει με λεπτομέρειες στο πόνημα: «Ορθόδοξο ημερολόγιο», σύμφωνα με τα δεδομένα, που βρίσκονται στο «Ωρολόγιον το Μέγα». Όσον αφορά την μέθοδο εύρεσης του πάσχα από τους Παπικούς, αυτό δεν με απασχόλησε, καθότι δεν ενδιαφέρομαι για τους υπολογισμούς αυτούς. Συμφωνούμε βέβαια με τον μελετητή, ότι όπως εορτάζεται σήμερα το Πάσχα, παραβιάζεται η απόφαση των Πατέρων της Α΄ Συνόδου, που θέσπισαν εορτασμό την 1η Κυριακή, μετά την 1η εαρινή πανσέληνο και όχι τη 2η Κυριακή ή την 2η πανσέληνο. Γενικώς δεν ασχολούμαι με την σύνδεση Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου, όπως κάνει ο συγγραφέας, αλλά με τη σύνδεση Ιουλιανού και διορθ. Ιουλιανού, που ως φαίνεται να αγνοεί ο συντάκτης. Εξ άλλου πρωτευόντως με ενδιαφέρουν οι εκκλησιαστικοί λόγοι παράβασης της απόφασης και δευτερευόντως οι επιστημονικοί. Για μόνιμη βέβαια εορτή του Πάσχα,για διάφορους λόγους συνεορτασμού με τους αιρετικούς, ούτε συζήτηση, καθότι πάλι παραβιάζεται η απόφαση. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται, ότι ο συντάκτης έχει άγνοια, για την ύπαρξη του διορθ. Ιουλιανού ημερολογίου, που θεσπίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ακολουθούν 10 εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες, ενώ 4 ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Για να είμαι δε απόλυτα ακριβής, δεν χρησιμοποιώ τις ορολογίες «παλαιό» ή «νέο» ημερολόγιο, αλλά την ορολογία «Ιουλιανό» και «διορθ. Ιουλιανό».


            Επιτρέψατέ μου τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω στην απάντησή σας προς τον ανωτέρω Μαθηματικό:


            Α΄ ένσταση: Πράγματι, οι ακολουθούντες το Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά και οι ακολουθούντες το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο είναι Ορθόδοξοι. Βέβαια και οι Παπικοί στην Ελλάδα ακολουθούν το Ιουλιανό, για τον εορτασμό του πάσχα τους, κατόπιν αδείας του Πάπα, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι είναι Ορθόδοξοι. Υπάρχουν βέβαια και Ορθόδοξοι, που ακολουθούν πλήρως το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο (οι Φινλανδοί), οι οποίοι προς το παρόν εορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Παπικούς. Βέβαια, οι λεγόμενοι «Παλαιοημερολογίτες δεν άλλαξαν την πίστη τους, ούτε την παράδοσή τους, αλλά ακολουθούν τους Πατέρες, πλην όμως παραβιάζουν την απόφαση της Συνόδου και δεν γνωρίζω να εξακολουθούν να πιστεύουν, ότι η γη είναι ένας ακίνητος δίσκος, γύρω από τον οποίον περιφέρεται ο ήλιος και όπως δογμάτισαν οι Πατέρες για πάνω από 15 αιώνες!


            Β΄ ένσταση: Τα περί ακολουθίας του Γρηγοριανού πράγματι είναι θολά και μπερδεμένα και αποδεικνύουν, ότι εν λόγω καθηγητής έχει άγνοια περί του διορθ. Ιουλιανού ημερολογίου.


            Γ΄ ένσταση: Η απόφαση της Α΄ Συνόδου αναφέρει 2 αστρονομικές θέσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα και 2 εκκλησιαστικές θέσεις:
            Αστρονομικές θέσεις: Εαρινή ισημερία και Πανσέληνος
            Εκκλησιαστικές θέσεις: Κυριακή και πάσχα Εβραίων.
            Από όλες αυτές τις θέσεις δεν καθόρισε καμία, αλλά παρέπεμψε τον προσδιορισμό αυτό στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, η οποία χρησιμοποίησε αστρονόμους, για τον καθορισμό των θέσεων αυτών. Επομένως το θέμα ήταν πρωτίστως επιστημονικό και δευτερευόντως εκκλησιαστικό. Θα έπρεπε βέβαια, ο μακαριστός π. Φιλόθεος να μας εξηγούσε, γιατί δεν είναι εκκλησιαστικώς ορθόν, γιατί είναι παράνομο και γιατί είναι πρόξενος μεγίστης βλάβης. Εγώ, θα αντέτεινα, ότι είναι εκκλησιαστικώς ορθόν καθόλα νόμιμο και δεν δημιουργεί καμία βλάβη, παρόλον ότι θεσπίστηκε από μασώνο Πατριάρχη. Εξ άλλου, κάθε ορθή τοποθέτηση δεν ενδιαφέρει, αν την εκφράζει ακόμη και αιρετικός. Αιρετικοί ήταν οι: Γαλιλαίος, Παστέρ και Migne, παρ’ όλα όμως αυτά, τους χρησιμοποιούμε, χωρίς να εξετάζουμε τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Εξ άλλου, ο προτείνας το διορθ. Ιουλιανό ήταν Ορθόδοξος Σέρβος αστρονόμος (χωρίς να έχει αποκαλυφθεί αν ήταν και αυτός μασώνος ή όχι).
 

            Δ΄ ένσταση: Είναι αλήθεια, ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν δέχτηκαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, καθότι προερχόταν από την αιρετική Δύση, που είχε αρχηγό το δικέρατο θηρίο, ας ήταν πιο σωστό αστρονομικά από το Ιουλιανό. Αν δέχονταν τις ρυθμίσεις του Γρηγοριανού, θα μπορούσαν να βρουν τρόπο διόρθωσης του όρου της μη εορτής του Πάσχα προ ή μαζί με το εβραϊκό. Οι διάφορες διορθώσεις από Ορθόδοξης πλευράς προσέκρουσαν εις την «αγροικίαν ημών», κάτι για το οποίον εύχεται ο ιερέας να μην συμβαίνει, λέγοντας και «υπέρ των του λαού αγνοημάτων». Και τι να πούμε σήμερα σε πιστούς, όταν σταυρωκοπιώνται συνεχώς ακούγοντας το «Παναγία Τριάς» και θεωρώντας, ότι αφορά πρωτίστως την Παναγία «μας», ενώ τα άλλα δυο πρόσωπα είναι ο Θεός (γενικά και αόριστα) και ο άγιος της ημέρας! Ή τι να πεις στους πιστούς, όταν σου λένε, ότι η Παναγία «μας» είναι πάνω από το Χριστό, διότι, «πώς να το πούμε», αυτή τον γέννησε! Ή τι να πεις στους πιστούς, όταν στο κέλευσμα του ιερέα: «Στώμεν καλώς» κάθονται, θεωρώντας, ότι λέει «το στόμα να είναι καλά κλεισμένο»! Άντε μετά να τους εξηγήσεις τις ισημερίες, πανσελήνους κ.λπ. Βέβαια το να λέει μια απόφαση της Εκκλησίας, «την 1η Κυριακή, μετά την 1η πανσέληνο» και εσύ αυτό να το γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια, δεν νομίζουμε να είναι άσκοπο. Όσον αφορά τους Πατέρες της Α΄, αυτοί δεν κανόνισαν τίποτε, ούτε ισημερίες, ούτε πανσελήνους, αλλά έβαλαν τους αστρονόμους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας αναλάμβανε κάθε χρόνο (στα Θεοφάνεια), να κοινοποιεί σ’ όλο το Χριστιανικό κόσμο, την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, κάτι που και αυτό ατόνησε και βρέθηκαν κάποιοι, τον 8ο αι. να συντάξουν κάποιους Πίνακες. Οι Πατέρες της Α΄, αλλά και καμιάς άλλης Συνόδου δεν έφτιαξαν κανένα «Πασχάλιο» και κανένα «Κανόνιο». Επειδή δε οι Πατέρες δεν πρόβλεψαν διορθώσεις, αυτό σημαίνει, ότι αυτές απαγορεύονται; Εδώ, ούτε οι Κανόνες της Εκκλησίας δεν αναφέρουν, ότι απαγορεύεται να αλλάξουν και όντως έχουν αλλάξει πολλοί από αυτούς. Αλλά και οι 6 Πατέρες, που μας λένε, ότι η γη είναι ένας ακίνητος δίσκος (επί 15 αιώνες) και αυτοί δεν πρόβλεψαν διορθώσεις. Δηλαδή, τι θα λέμε σήμερα, ότι η γη είναι ένας ακίνητος δίσκος και όχι μια κινούμενη σφαίρα, επειδή δε το πρόβλεψαν οι Πατέρες; Και αυτή την αλλαγή ποια Σύνοδος την έκανε ή εξακολουθούμε και σήμερα να πιστεύουμε, ότι η γη είναι ένας ακίνητος δίσκος;


            Ε΄ ένσταση: Τα περί του νοτίου ημισφαιρίου, τα αναπτύξαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας και θεωρούμε, ότι δεν μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα, όπως δεν αποτελεί παράδειγμα, το ότι αν τότε υπάρχει κόσμος ή εμείς θα ζούμε. Εδώ μιλάμε, για καταστρατήγηση μιας απόφασης Οικουμενικής Συνόδου και εμείς φτάνουμε να λέμε πότε θα εορτάζουν το Πάσχα οι αστροναύτες που θα προσεδαφιστούν στον Άρη. Μα όπως θα το εορτάζουν στη γη και μάλιστα αυτό το προβλέπει η απόφαση του 1923: Για τον καθορισμό της πασχαλινής πανσελήνου: «Της ημέρας λογιζομένης από μεσονυκτίου εις μεσονύκτιον η πολιτική ημερομηνία της πρώτης αντιστοιχίας της σελήνης μετά την εαρινήν ισημερίαν θέλει καθορισθή επί τη βάσει του χρόνου του μεσημβρινού, όστις διέρχεται δια του ναού του Αγίου τάφου. Η πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνίαν ταύτην είναι η ημέρα του Πάσχα, δηλ. εάν η ημερομηνία αύτη συμπέση Κυριακήν, το Πάσχα θα εορτασθή την επομένην Κυριακή» (Πρακτικά, σελ. 211-213). Επομένως, ο Πανάγιος Τάφος είναι το σημείον αναφοράς εύρεσης της πασχαλινής πανσελήνου και για το β. ημισφαίριο και για το νότιο. Και βέβαια πρέπει να ακολουθούμε τους Πατέρες της Εκκλησίας, που μας λένε, ότι το Πάσχα εορτάζεται την 1η Κυριακή, μετά την 1η εαρινή πανσέληνο και όχι πριν ή μετά.


            ΣΤ΄ ένσταση: Να υποδείξει ορισμένα πράγματα ο συντάκτης μπορεί, να εγγυηθεί βέβαια όχι, γιατί «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει». Ούτε σε ποιο σημείο του Γαλαξία θα βρίσκεται το ηλιακό μας σύστημα, ούτε ποιά θα είναι η διάρκεια του αστρικού και τροπικού έτους, αν θα εξακολουθεί να μικραίνει, εάν το ημερονύκτιο θα μεταβληθεί (στην αρχή της δημιουργίας της γης ήταν 6 ώρες, τότε το πολύ να είναι 24.1 ώρες, ούτε για τη μετάπτωση (κλίση της γης), ούτε αν το φεγγάρι πέσει στη γη (αντί να απομακρύνεται). Εκείνο, που μπορεί να εγγυηθεί θα είναι, ότι θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας του Μέτωνα, καθότι τότε (το 14000) η διαφορά Γρηγοριανού και Ιουλιανού θα είναι 103 ημέρες (και όχι 13) και το έτος αυτό θα είναι δίσεκτο, ενώ η διαφορά διορθ. Ιουλιανού και Ιουλιανού θα είναι 107 ημέρες και το έτος αυτό δεν θα είναι δίσεκτο (σύμφωνα με το διορθ. Ιουλιανό), η δε διαφορά Γρηγοριανού και διορθ. Ιουλιανού θα είναι 4 ημέρες. Με δεδομένο, ότι η γη έχει (θεωρητικά) άλλα 37 δις χρόνια ζωής, πιθανόν να υπάρχουν και τότε άνθρωποι, οπότε αν ακολουθούν το Ιουλιανό θα το εορτάζουν το Πάσχα με βάση την ισημερία της 21ης Μαρτίου, οι δε ακολουθούντες το διορθ. Ιουλιανό θα εορτάζουν το Πάσχα με βάση την ισημερία της 8 Ιουλίου (πάντως την ίδια μέρα με τους προηγούμενους), την δε Πεντηκοστή μετά της Παναγίας (μετά τις 28 Αυγούστου) και όλα καλώς καμωμένα και η απόφαση να τηρείται και η Πεντηκοστή να εορτάζεται μετά την εορτή της Ινδίκτου, όπου η Εκκλησία ευλογεί τη σπορά. Εκτός εάν επέμβει ο ίδιος ο Θεός και διατάξει να εορτάζεται το Πάσχα μετά τη φθινοπωρινή ισημερία, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, όπου είχε αλλάξει την αρχή του έτους, από το Σεπτέμβριο στο Μάρτιο.


            Ζ΄ ένσταση: Όταν μπλέκουμε τα λειτουργικά με τα κοσμικά (ΕΟΚ κ.λπ.), τότε πραγματικά χαλάει η σούπα. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι άλλες θρησκείες με την Ορθοδοξία; Τι σχέση μπορεί να έχει ο ειδωλολατρικός Παπισμός και Προτεσταντισμός με την Εκκλησία; Το χάσμα είναι τεράστιο, κυριολεκτικά, «όσον απέχουσιν Ανατολαί από Δυσμών». Καμία λοιπόν σχέση και καμία συζήτηση με ειδωλολάτρες (οι μεν το είδωλο Χριστός, η δε το είδωλο Βίβλος). Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να μας απασχολεί που θα βρίσκεται η ισημερία το 14000, αλλά θα πρέπει να μας απασχολεί που θα βρίσκεται η ισημερία κάθε χρόνο, προκειμένου να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις των Πατέρων και να μην τους γράφουμε εις τα παλαιότερα των υποδημάτων μας, όπως κάνουμε σήμερα με πρωτοστάτες κάποιους άλλους όψιμους Πατέρες, που διατύπωναν ενστάσεις σε θέματα, που βέβαια δεν κατανοούσαν, όπως τα κατανοούσαν οι σοφότατοι Πατέρες της Α΄ Συνόδου.


            Δεν νομίζω να περιέπλεξα τα πράγματα, αντί να τα ξεδιαλύνω. Εύλογες οι ενστάσεις, εύλογες οι απορίες, αλλά υπάρχουν και απαντήσεις, που δεν απασχόλησαν πολλούς Πατέρες, οι οποίοι θεώρησαν τα θέματα αυτά τριτεύοντα και η κύρια σκέψη τους υπήρξε η κατάληξη της θ. Αποκάλυψης: «Αμήν. Ναι έρχου, Κύριε Ιησού». Μέχρι τότε όμως είναι ανάγκη να ακολουθούμε πιστά τους νομοθετήσαντες Πατέρες της Α΄ Συνόδου και να μη μετακινούμε τα όρια που έθεσαν και αυτό που δεν έθεσαν είναι μια αμετακίνητη ισημερία και μια αμετακίνητη πανσέληνο.            Φιλικά

              Ιωάννης Καρδάσης, Οικονομολόγος-Χημικός
              
                       


                                                                                                                                                                

16 σχόλια:

 1. Καταρχήν ευχαριστώ τον παλαίμαχο αγωνιστή κ. Οδυσσέα Τσολογιάννη για τα ωραία κείμενα που αναδεικνύει.

  Αντενστάσεις στα γραφόμενα του κ. Καρδάση
  υπό τινός αγροίκου τε και παλαιοημερολογίτου

  Αντένσταση 1η: Η προσπάθειά σας να παρουσιάσετε την αλλαγή του ημερολογίου ως αποτέλεσμα συνοδικής αποφάσεως προσκρούει στην ιστορία. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αποφάσισε την αλλαγή στις 27.12.1923, μόνο την ενέκρινε να γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μόνος του και με παραπλανητικούς τρόπους (α. παραπλάνησε την Ιεραρχία της Ελλάδος σχετικώς με τις αποφάσεις των άλλων Εκκλησιών τις οποίες απέκρυψε, β. πίεσε το Πατριαρχείο να συγκατατεθεί παρουσιάζοντας την προσωπική του άποψη ως άποψη της Ιεραρχίας, γ. χρησιμοποίησε πολιτική πίεση τόσο προς τους Ιεράρχες, όσο και αργότερα προς τον Πατριάρχη Γρηγόριο) άλλαξε το ημερολόγιο. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν οι σχετικές αποδείξεις αν ενδιαφέρεστε.

  Αντένσταση 2η: Προφανώς θεωρείτε τους αναγνώστες σας τουλάχιστον άτομα με νοητική υστέρηση, για να επαναλαμβάνετε το παραπλανητικό "το νέο διορθωμένο Ιουλιανό δεν έχει καμμία σχέση με το Γρηγοριανό", από τη στιγμή που πρακτικά οι ημερομηνίες τους συμπίπτουν μέχρι το 2800. Στη γιαγιά μου που ανησυχεί όταν γιορτάζει τα Χριστούγεννα επειδή βλέπει τον Πάπα στην τηλεόραση να εύχετε και αυτός για την Γέννηση του Χριστού και δεν ξέρει πολλά γράμματα τί θα της πείτε; Μην ανησυχείς γιαγιά εμείς έχουμε άλλο ημερολόγιο από αυτόν;

  Αντένσταση 3η: Το "διορθωμένο Ιουλιανό" δεν θεσπίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά από συνέδριο παράνομο παρανόμων που ονομάστηκε μάλιστα και "Πανορθόδοξο". Στο οποίο βέβαια αποφασίστηκε και η αλλαγή του Πασχαλίου. Μια αλλαγή που δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να προβεί η καινοτομούσα Εκκλησία της Ελλάδος λόγω της αντίδρασης από το 1924 των Ορθοδόξων που παρέμειναν με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αν σας ενδιαφέρουν οι εκκλησιαστικοί λόγοι πρέπει να είστε υπέρ της επαναφοράς του Ιουλιανού, αν σας ενδιαφέρουν οι επιστημονικοί, όπως ποτέ οι Λατίνοι, πρέπει να αλλάξετε και το Πασχάλιο, όπως γράφει και εδώ κάποιος δικός σας ιερέας: http://www.saintlucas.gr/ARTHRA_MELETES/HMEROMHNIA_PASXA.htm ή, όπως ισχυρίζεται, να δεχθείτε ένα νέο ημερολόγιο και ένα νέο Πασχάλιο (στο πνεύμα της καινοτομίας και της νέας εποχής). Αυτά τα ημίμετρα περί "διορθωμένων" και οι λοιπές εκκλησιαστικοεπιστημονικές αλχημείες είναι εμετικές χλιαρότητες. Ή θα ακολουθήσετε το αιώνιο Πασχάλιο και εορτολόγιο των Πατέρων σας ή θα προσχωρήσετε πλήρως στο παπικό ή σε όποιο άλλο καινούριο και "επιστημονικώς ορθόν" επιτάσσουν οι οικουμενιστές ταγοί σας.

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αντένσταση 4η: Από την ειρωνική φράση "δεν γνωρίζω να εξακολουθούν να πιστεύουν, ότι η γη είναι ένας ακίνητος δίσκος, γύρω από τον οποίον περιφέρεται ο ήλιος και όπως δογμάτισαν οι Πατέρες για πάνω από 15 αιώνες!" φαίνεται κατά πόσον ισχύει αυτό που γράψατε παραπάνω "Εξ άλλου πρωτευόντως με ενδιαφέρουν οι εκκλησιαστικοί λόγοι παράβασης της απόφασης και δευτερευόντως οι επιστημονικοί". Εμείς λέμε καλύτερα με τους Πατέρες και την Εκκλησία και λάθος κατά την επιστήμη και την ανθρώπινη σοφία, παρά μακρυά τους και σωστοί κατά τον κόσμο. Τί σας ωφελεί να πιστεύετε ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο, όταν σχίζετε την Εκκλησία κ. Καρδάση; Εδώ: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/1/a/metadata-84-0000030.tkl ο Τραπεζούντιος διδάσκαλος Σεβαστός Κυμινήτης γράφει:
  "Όμως οι θειότατοι Πατέρες της πρώτης Συνόδου αν και ήξεραν καλά αυτή τη διαφορά της ισημερίας, πως λίγο λίγο έρχεται προς τα πίσω, λόγω της συνεχής προσθήκης της ημέρας του δισέκτου, παρόλα αυτά όρισαν αυτή την εαρινή ισημερία να κρίνεται και να λογαριάζεται πάντοτε όπως βρέθηκε τότε στον καιρό τους, κατά την 21η Μαρτίου• και να μην ανεβοκατεβαίνει πλέον έξω από αυτή την ημέρα. Αν και στις μέρες μας κατέβηκε η ισημερία πολύ πιο κάτω, στις 10 Μαρτίου, όπως οι νεώτεροι με ακριβέστερη παρατήρηση δείχνουν – και γι’ αυτή την αιτία έκαναν την διόρθωση του Καλενδαρίου και έφεραν την ισημερία πάλι στην 21 Μαρτίου-, όπως ήταν στον καιρό της πρώτης Συνόδου (με το να φέρουν πίσω το Μάρτιο, και ακολούθως όλους τους μήνες, δέκα μέρες), εμείς σε αυτό δεν τους ακολουθούμε! Ούτε τολμούμε ποτέ να παραβούμε τον Όρο των θείων εκείνων Πατέρων, να φανούμε εμείς διακριτικότεροι από τους θεοσόφους και αγίους εκείνους Πατέρες, να κάνουμε εμείς διόρθωση όπου εκείνοι δεν τόλμησαν να την κάνουν. Επειδή ακόμη και αν ήταν εύλογος αυτή η διόρθωση θα την έκαναν προηγουμένως εκείνοι. Και ή θα τραβούσαν πίσω δύο μέρες τον Μάρτιο (σημ. θα πρόσθεταν δύο μέρες δηλαδή), για να ανεβάσουν πάνω την ισημερία και να την φέρναν στις 23, όπως ήταν στην εποχή του Χριστού, ή θα τραβούσαν παραπάνω τον Μάρτιο, να την κατεβάσουν στις 15 Μαρτίου, όπως ήταν στην αρχή στην εποχή του Αδάμ. Όμως εκείνοι ούτε την ανέβασαν, ούτε την κατέβασαν, αλλά την άφησαν εκεί που την βρήκαν στις 21 Μαρτίου, για την αιτία που είπαμε παραπάνω. Για να μην προξενήσουν σύγχυση και διάσπαση στα μέρη και μέλη της Εκκλησίας, όπως το έπαθαν οι διακριτικότεροι εκείνων Λατίνοι, οι οποίοι για μια χρονική διόρθωση χωρίσθηκαν και αποκόπηκαν μαζί με τα άλλα και κατά το καλενδάριον από ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, ως σχισματικοί και αυτάρεσκοι και αυτοκέφαλοι που είναι". Διαβάστε και τα υπόλοιπα στα κεφάλαια 14 και 58.

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αντένσταση 5η: Γράφετε "Εγώ, θα αντέτεινα, ότι είναι εκκλησιαστικώς ορθόν καθόλα νόμιμο και δεν δημιουργεί καμία βλάβη, παρόλον ότι θεσπίστηκε από μασώνο Πατριάρχη". Σεβαστή η προσωπική σας γνώμη αλλά εμείς ως Ορθόδοξοι υπακούμε στην συνολική διδασκαλία των Πατέρων και της Εκκλησίας και όχι στις αυθαίρετες πράξεις ενός μασσώνου ή στις προσωπικές γνώμες ενός ανθρώπου, ο οποίος καλό θα είναι να σκεφτεί μήπως κάνει και λάθος που και που (αλήθεια κ. Καρδάση δεν είδατε καμμία βλάβη στην Εκκλησία; Το ότι υπάρχει χωρισμός σε παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες προς αποδυνάμωση της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι βλάβη;).

  Αντέσταση 6η: Η ειρωνία σας για τον λαουτζίκο όπως φαίνεται μέσα από τη φράση "Οι διάφορες διορθώσεις από Ορθόδοξης πλευράς προσέκρουσαν εις την «αγροικίαν ημών»", σε αντίθεση με το πως βλέπει η Εκκλησία τον λαό ως φρουρό και φύλακα (και στο περιοδικό "ΦΥΛΑΚΕΣ" που εξέδιδε ο κ. Τσολογιάννης κάτω από τον τίτλο επιλέχτηκε από την Εγκύκλιο των Πατριαρχών του 1848 "Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας, το σώμα της Εκκλησίας, ο λαός ούτος εστί") δείχνει ξεκάθαρα το πνεύμα σας. Μήπως ο Χριστός ήρθε να κάνει μια θρησκεία επιστημόνων και καθώς πρέπει κυρίων; Αντιθέτως τους αγροίκους ψαράδες δεν έκανε Αποστόλους και τους επιστήμονες Γραμματείς και Φαρισαίους δεν κατέκρινε; Ω μα κ. Καρδάση, που στις ειρωνίες ποιος να σας ξεπεράσει, τώρα καταλαβαίνω γιατί πολεμάτε το παλαιό ημερολόγιο και τους φανατικούς αυτούς αγροίκους που δεν τολμούν να δεχτούν την επιστήμη, την αλήθεια του κόσμου τούτου, τη σοφία και τη γνώση των καθώς πρέπει σεβαστών προσωπικοτήτων. Πρέπει να αισθάνεστε πραγματικά αηδία όταν αυτές οι παλιόγριες και οι άλλοι φανατικοί σταυροκοπιούνται στο "Παναγία Τριάς" και νομίζουν οι αμαθείς ότι προσεύχονται στην Παναγία ή όταν ακούν το "Στώμεν καλώς" κλείνουν το στόμα τους. Άντε να τους εξηγήσεις μετά ότι το "διορθωμένο Ιουλιανό" δεν είναι το Γρηγοριανό. Μην ανησυχείτε όμως, την ημέρα της Κρίσης ο δικαιοκρίτης Κύριος, θα σας βάλει κ. Καρδάση σε διαφορετικό μέρος από αυτούς τους βρωμερούς φανατικούς αγροίκους, για να μην τους ανέχεστε αιωνίως...
  Κάντε μόνο λίγο υπομονή και ανεχτείτε μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο

  ΤΕΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγω τελικα επεισθην . Ο Θεος που εκανε το συμπαν οπως το εκανε και δεν ρωτησε κανεναν προτεσταντιζει . Για να μη πουμε οτι ειναι και εκκοσμικευμενος . Και για να σοβαρευτουμε το μεγα λαθος των παλαιοημερολογητων ειναι αυτο που λενε . Γνωριζουμε οτι η φυση και το ηλιακο συστημα ειναι ετσι αλλα εμεις το θελουμε αλλιως . Διορθωνουν τον Θεο οι ανθρωποι . Δεν ξερουν αν θα ζουν την αλλη μερα τρεμουν οπως ολοι μας τον τελευταιο εφοριακο και στον μονο που βγαζουν γλωσσα επειδη δεν τον βλεπουν μπροστα τους ειναι ο Θεος . Οπως λεει και η Παλαια Διαθηκη ουκ εστι Θεος ειπε ο αφρων

   Διαγραφή
 4. Δάσκαλε τα είπες όλα απευθυνόμενος σε ένα Υπότροφο του Βατικανού τον γνωστό Κ. ΙΚ.

  -Ειρωνείες, Ειρωνείες με απίστευτη δόση επιμονής για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς που Ψηφίζουμε κατά της Εορτολογικής Καινοτομίας!

  -Αλλά από Ξεροκέφαλους Ζηλωτές τι περιμένεις Κ. ΙΚ να δεχθούν ότι ο Θεός είνε πλέον των Νέων Ημερών και ότι αυτό είνε Ύβρις;;;

  -Δάσκαλε σε Ευχαριστώ για την πληρότητα της απαντήσεως σου στο Λατινό-Παραλήρημα του Κ. ΙΚ.

  ΒΓ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Δάσκαλε πες μας για το ψευδοσιγγίλιο του 1583(ακόμη και ο Κυπριανός παραδέχεται πως είναι πλαστό) και ζήτησε συγγνώμη για την παραπλάνηση που υφίσταται ο κόσμος πως δήθεν υπάρχει αφορισμός για το Νέο Ημερολόγιο. Ζήτα συγγνώμη και εκ μέρους του Ιακώβου Νεοασκητιώτη του πλαστογράφου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα έχω γράψει εδώ: http://www.scribd.com/doc/108450921/%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1-%CE%A6%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5
   αν θες να λες εξυπνάδες πρέπει να είσαι ενημερωμένος

   Διαγραφή
 6. Συγχωρέστε μια σκέψη κι σε μένα τον αδαή.
  Αν δεχτώ την εξήγηση του ΙΚ, μου δημιουργείτε η εξής απορία: Πως και γιατί οι Αγιορείτες μνημονευταί ακολουθούν επί τόσα χρόνια το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και δεν έχουν καταλάβει όλα αυτά τα επιστημονικά του ΙΚ και να ακολουθήσουν το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο; Και όχι μόνο αυτό αλλά γιατί η μονή Βατοπεδίου που ακολουθούσε το διορθωμένο ημερολόγιο μέχρι το 1980 ξαναγύρισε με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο; Ύστερα γιατί ο πατριάρχης δεν τους επέβαλε και δεν τους επιβάλει τα ανάλογα επιτίμια ή τον ανάλογο διωγμό εφόσον ανήκουν στην πνευματική του δικαιοδοσία και δεν του κάνουν υπακοή στο συγκεκριμένο ζήτημα; Επίσης πώς τα πατριαρχεία Ρωσίας, Σερβίας, Ιεροσολύμων δεν ακολούθησαν το διορθωμένο είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν αυτά που λέει ο ΙΚ; Ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος ισχυρίζεται ότι άκουσε φωνή που του έλεγε να ακολουθήσει το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, ήταν φωνή της πλάνης; Η αν δεν ήταν φωνή πλάνης μήπως δεν έχει καταλάβει ούτε Αυτός που πληροφορούσε τον π. Φιλόθεο, την επιστημονική προσεγγίσει του Μεταξακή, του Παπαδόπουλου και του ΙΚ; Ο Άγιος Στάρετς Νεκτάριος γιατί απάντησε στον Άγιο Πατριάρχη Τύχωνα ότι είναι ανευλόγητο το να αλλάξει το ημερολόγιο, μήπως επειδή δεν γνώριζε καλά μαθηματικά και αστρονομία;

  ΜΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ αδελφέ ΒΓ

  Ο φανατισμός είναι κακός σύμβουλος και τυφλώνει τον άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό, που να να μη θέλει να μάθει την αλήθεια. Αναφέρεις:

  "Δάσκαλε, τα είπες όλα απευθυνόμενος σε έναν Υπότροφο του Βατικανού, τον γνωστό ΙΚ".

  Αυτό το τεκμαίρεις από το κείμενο (που ασφαλώς δεν διάβασες και εάν το διάβασες δεν το κατανόησες ή δεν ήθελες να το κατανοήσεις) ή στο σφύριξε κάποιος στο αυτί;. Στο κείμενο λέγει:

  "Τι σχέση μπορεί να έχει ο ειδωλολατρικός Παπισμός και Προτεσταντισμός με την Εκκλησία; Το χάσμα είναι τεράστιο, κυριολεκτικά, «όσον απέχουσιν Ανατολαί από Δυσμών». Καμία λοιπόν σχέση και καμία συζήτηση με ειδωλολάτρες (οι μεν το είδωλο Χριστός, η δε το είδωλο Βίβλος)". Αν μπορείς να καταλάβεις, αυτό με απλά λόγια λέγει, ότι ο Παπισμός είναι ειδωλολατρεία με είδωλο το Χριστό και ο Προτεσταντισμός είναι ειδωλολατρεία με είδωλο τη Βίβλο. Από που λοιπόν συμπεραίνειες, ότι ένας υπότροφος του Βατικανού, θα το κατηγορούσε για ειδωλολατρεία;

  Αλλά, δυστυχώς, τόσο φτάνει το φτωχό σου μυαλό, το οποίον το έχεις, για να αποθηκεύεις τις κασσέττες, όπως αυτέ του Δάσκαλου και δεν το βάζεις να δουλέψει, όπως σε προτρέπει ο Μ. Βασίλειος: "Πολλά απεσιώπησεν, ύδωρ, αέρα, πυρ, τα εκ τούτων αναγεννώμεθα πάθη. α πάντα μεν ως συμπληρωματικά του κόσμου συνυπέστη τω παντί δηλονότι. παρέλιπε δε η ιστορία τον ημέτερον νουν γυμνάζουσα προς εντρέχειαν, εξ ολίγων αφορμήν παρεχομένη επιλογίζεσθαι τα λειπόμενα" (PG 29. 33B).

  Όσον αφορά, την φράση "δια την αγροικίαν ημών" δεν είναι δική μας, αλλά του 14ου αι. Προσπάθειες, για διόρθωση του ημερολογίου έγιναν και κατά τον 14ο και 15ο αι. από τους Νικ. Γρηγορά, Ισαάκιο μοναχό, Ματθαίο Βλάσταρι, Θ. Γαζή, Γεώργιο Γεμιστό. Η απάντηση του Ανδρόνικού Α΄ Παλαιολόγου προς τον Νικ. Γρηγορά, που το 1324 έφερε πρόταση διόρθωσης του ημερολογίου ήταν: "σωστή η διόρθωσις, πλην όμως δεν θα εφαρμοστεί προς αποφυγήν συγχύσεως των αμαθών". Αυτή λοιπόν η σύγχυση των αμαθών είναι το μόνο εμπόδιο και σήμερα.

  Όσον αφορά εσένα, που ακολουθείς το Ιουλιανό ημερολόγιο, ετοιμάσου την ερχόμενη Παρασκευή να απολαύσεις την Πανσέληνο (που στην πραγματικότητα συνέβη την περασμένη Κυριακή), γιατί έτσι λέει ο Μέτωνας!

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μήπως είστε λυκάνθρωπος κ. Καρδάση και σας νοιάζει περισσότερο η Πανσέληνος από την ενότητα της Εκκλησίας και την Παράδοση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κατάντησες ο Περίγελος αφού εσύ θεωρείς που απαντάς και που όχι....

  -Δελήμπασης, Π. Θεοδώρητος και τόσοι άλλοι και εσύ το ανούσιο Λατινό-Βιολί σου....

  -Για να ανάβει η συζήτηση είσαι μόνο.... Τετραπέρατε Μέγα ΙΚ....

  ΒΓ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Σωστός Δάσκαλε!!!

  ΒΓ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ αδελφέ ΒΓ

  Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, που ακολουθείς, μεθαύριο Παρασκευή θα πρέπει να απολαύσεις την Πανσέληνο (αν βέβαια το γνωρίζεις αυτό, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζεις). Θα περιμένουμε λοιπόν να μας ενημερώσεις για τις εντυπώσεις σου.

  Πάντως μάθε, ότι με την τακτική σου αυτή βρίζεις τον Δημιουργό του Σύμπαντος κόσμου, εσύ το δημιουργημά του με την προσπάθειά σου να τον διορθώσεις. Έτσι, μετακινείς τα ουράνια σώματα, τον Ήλιο κατά 13 ημέρες πίσω και τη Σελήνη, κατά 5 ημέρες πίσω, παραδεχόμενος εμμέσως, πλην σαφώς, ότι δεν τα έχει δημιουργήσει "καλά λίαν". Ποιός σου έδωσε το δικαίωμα να επεμβάίνεις στη διαδικασία της Δημιουργίας; Ο Θεός ή η Εκκλησία σου; Κατάλαβέ το καλά, αν θέλεις να το καταλάβειςβέβαια: Ο Θεός δεν έχει παραχωρήσει σε κανέναν, ούτε ακόμη και στη Εκκλησία, να μετακινεί τα ουράνια σώματα, κατά το δοκούν και για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμα το οποίον έχει αποκλειστικά ο ίδιος και το έχει εξασκήσει μέχρι τώρα δυο φορές και το οποίον δικαίωμα δεν έχει παραχωρήσει σε κανέναν, ούτε στην Εκκλησία. Σου υπενθυμίζω:

  Α/ "Τότε ελάλησεν Ιησούς προς Κύριον, ή ημέρα παρέδωκεν ο Θεός τον Αμορραίον υποχείριον Ισραήλ, ηνίκα συνέτριψεν. αυτούς εν Γαβαών και συνετρίβησαν από προσώπου υιών Ισραήλ, και είπεν Ιησούς. Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών. Και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει, έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών. και έστη ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ου προεπορεύετο εις δυσμάς εις τέλος ημέρας μιάς." (Ιησ. Ναυή 10. 12-13, όπου ο Θεός, με δική του αποκλειστικά ενέργεια, έδωσε εντολή και σταμάτησε η κίνηση τόσο του Ηλίου, όσο και της Σελήνης επί μια ολόκληρη ημέρα).

  Β/ "και είπε Ησαΐας. Τούτο το σημείον παρά Κυρίου ότι ποιήσει Κύριος τον λόγον, ον ελάλησεν. πορεύσεται η σκιά δέκα βαθμούς, εάν επιστρέφη δέκα βαθμούς. και είπεν Εζεκίας. κούφον την σκιάν κλίναι δέκα βαθμούς. ουχί, αλλ’ επιστραφήτω η σκιά δέκα βαθμούς εις τα οπίσω. και εβόησεν Ησαΐας ο προφήτης προς Κύριον, και επέστρεψεν η σκιά εν τοις αναβαθμοίς εις τα οπίσω δέκα βαθμούς" (Βασ. Δ΄ 20. 9-11). Εδώ βλέπουμε, ότι μετά από προσευχή του Ησαΐα, ο Κύριος μετακίνησε τη σκιά δέκα σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα που είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς Άχαζ, δηλ. υπάρχει μετακίνηση του Ήλιου προς τα εμπρός, δηλ. προς τη Δύση.

  Σου υπενθυμίζω επίσης, ότι την θέση των ουρανίων σωμάτων, τις ισημερίες και τον ενιαυτό τα κανονίζει αποκλειστικά ο Δημιουργός και δεν τα έχει παραχωρήσει σε κανένα άλλον να τα ρυθμίζει. Εμείς απλώς τα διαπιστώνουμε:

  "Εμοί δε δώη ο Θεός ειπείν κατά γνώμην και ενθυμηθήναι αξίως των δεδομένων, ότι αυτός και της σοφίας οδηγός εστίν και των σοφών διορθωτής. εν γαρ χειρί αυτού και ημείς και οι λόγοι ημών πάσα τε φρόνησις και εργατειών επιστήμη. αυτός γαρ μοι έδωκεν των όντων γνώσιν αψευδή ειδέναι σύστασιν κόσμου και ενέργειαν στοιχείων, αρχήν και τέλος και μεσότητα χρόνων, τροπών αλλαγάς και μεταβολάς καιρών, ενιαυτού κύκλους και άστρων θέσεις, φύσεις ζώων και θυμούς θηρίων, πνευμάτων βίας και διαλογισμούς ανθρώπων, διαφοράς φυτών και δυνάμεις ριζών, όσα τε εστίν κρυπτά και εμφανή έγνων. η γαρ πάντων τεχνίτις εδίδαξέν με σοφία" (Σοφία Σολομώντος 7. 15-21, όπου οριοθετούνται και καθορίζονται οι μεταβολές των εποχών και οι θέσεις των άστρων αποκλειστικά από τον ίδιο το Δημιουργό).

  Σου εύχομαι λοιπόν καλή απόλαυση της Πανσελήνου της Παρασκευής.

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγπητέ μου κύριε ΒΓ χαίρε!
  Οι καταστάσεις εμμονής αντιμετωπίζονται μόνο με χιούμορ και ποίηση:

  "Μέσα στην Αποτείχιση το μπλογκ του Τσολογιάννη
  ένα καρντάσι ήθελε τον έξυπνο να κάνει.
  Θέλει να βγάλει παστρικούς, τον δόλιο Μεταξάκη,
  Μύρωνα, Παπαδόπουλο και κάθε μασωνάκι,
  θέλει να βγάλει ορθόδοξο, συνέδριο των ανόμων
  και τους Αγίους κατώτερους των πανεπιστημόνων.
  Φωνάζει και ωρύεται διά την αγροικίαν
  όσων ακολουθούν πιστά τον μέγα Ιερεμίαν,
  και δεν κλίνουν το γόνυ τους στου παπισμού τα πάθη,
  που δήθεν εδιόρθωσαν τα των Πατέρων λάθη.
  Φωνάζει και ωρύεται για την ισημερία
  μα θα σας πω πως άρχισε στ' αλήθεια η υστερία.
  Ο ΙΚ ήταν παλιά κι αυτός με το παλιό,
  μέχρι που αρραβωνιάστηκε με μια απ' το χωριό.
  Για να της κάνει έκπληξη, την πήγε μια βαρκάδα,
  γιατί είδε στο ημερολόγιο, αυτή την εβδομάδα,
  πως θα χει και Πανσέληνο, εκείνη την νυχτιά,
  και θα 'ναι όμορφα πολύ, μα και ρομαντικά.
  Μα τί κακό που έπαθε εκείνο το βραδάκι!
  -Κοίτα αγάπη μου ψηλά να δεις το φεγγαράκι,
  ολόγιομο και φωτεινό σαν την δική μου αγάπη!
  -Μα Γιάννη μου, ο ουρανός είναι σαν μούρη αράπη.
  Κοιτάει, κι όντως πουθενά Πανσέληνος εκεί,
  κι όμως στο ημερολόγιο το είχε ξαναδεί.
  Τρέχει στο σπίτι γρήγορα, ανοίγει το συρτάρι
  βγάζει το ημερολόγιον και το ξανατσεκάρει.
  -Μα να, εδώ λέει Πανσέληνος, γιατί όμως δεν έχει;
  "Γιατί είναι με το Πάτριον", ο λογισμός του λέγει.
  -Μα ναι αυτό είναι!, αναφωνεί, δίκιο έχουν οι νέοι,
  το λάθος που διόρθωσαν του παλαιού. Αυτό φταίει!
  Έτσι και έγινε και αυτός νεοημερολογίτης,
  και σαν ακούει πανσέληνο φλέγεται σαν κομήτης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δάσκαλε μόλις το Διάβασα!!! Ασύλληπτης Εμπνεύσης αλλά και Ουσίας..

  -Ευλογημένε Άνθρωπε...

  -Το προσωπικό μου Ηλ.-Ταχυδρομείο είνε : vasilisgr@hotmail.gr, αν μπορούσες και ήθελες να μου το έστελνες για να μην το αντιγράφω.

  -Πάντως τι να πω για εμένα τον Λιγότερο Χαρισματικό σε τέτοια πράγματα... Ε Κ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο!

  Ευλογείτε!

  ΒΓ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το παλαιό ημερολόγιο είναι το σωστότερο τυπικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου