Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ


Αφιέρωσι


Οι κατωτέρω αναφορές, αφιερώνονται, σ’ όσους έχουν την ψευδαίσθηση, ότι σήμερα 21 Μαρτίου (κατά το ημερολόγιό τους) έχουν εαρινή ισημερία. Δεν γνωρίζουμε, αν όντως το πιστεύουν ή όχι. Πάντως, αν θεωρούν ότι αυτό αληθεύει, δεν έχουν παρά να το επιβεβαιώσουν. Την πρακτική, του πως μπορούν να το πιστοποιήσουν, μας το δίνει ένας Επίσκοπος του Παλαιού ημερολογίου:
Ιννοκέντιος Φιγκουρόφσκυ (+1931) Μητροπολίτης Πεκίνου

Υπολογισμός του Πάσχα χωρίς Πασχάλιο Πίνακα «Αλλά ένας Ορθόδοξος ημπορεί ευκόλως να υπολογίση την ημέρα του Πάσχα ακόμη και χωρίς τον Πασχάλιο Πίνακα ή ειδικούς υπολογισμούς. Θα έχη μόνον να παρατηρή την διεύθυνσιν των σκιών κατά την ανατολήν του ηλίου και να σημειώση την ημέραν, κατά την οποίαν αυταί αι σκιαί κατευθύνονται ακριβώς προς την δύση. Αυτή είναι η ισημερία» (Ανοικτή επιστολή ..... εμμονής εις το Ορθόδοξον Ημερολόγιον ..... Περιοδικό: Ορθόδοξος Ένστασις και Μαρτυρία. τ. 30-31, Ιαν-Ιουν. 1993).

Συμφωνούμε απόλυτα με τον ανωτέρω Επίσκοπο και καλούμε, όποιον είναι καλοπροαίρετος να κάνει το πείραμα. Δεν έχει, παρά να το πιστοποιήσει χρησιμοποιώντας την ταράτσα του σπιτιού του και δυο απλούστατα όργανα: ένα ραβδί και μια πυξίδα.
Αν λοιπόν στήσει όρθιο το ραβδί και κοιτάξει την πυξίδα, κατά την Ανατολή του Ηλίου, θα πρέπει να δει τη σκιά του ραβδιού να σκοπεύει στη Δύση. Πλην όμως, σήμερα, η σκιά δεν θα δείχνει τη Δύση, αλλά τα Νοτιοδυτικά.
Αν, το ίδιο πείραμα το κάνει κατά τη Δύση του Ήλιου, τότε η σκιά του ραβδιού, αντί να δείξει την Ανατολή, θα δείξει προς τα Νοτιοανατολικά.
Αυτό, κατά τον ανωτέρω Επίσκοπο, θα πιστοποιεί, ότι δεν έχουμε σήμερα ισημερία, αλλά ότι αυτή θα έχει γίνει προ πολλού.

Τι μας δείχνει το πείραμα; Ότι, ο Θεός έχει βάλει, σήμερα, τον Ήλιο, να είναι σε μια ορισμένη θέση στο στερέωμα.
Εμείς, τι κάνουμε; Διαφωνούμε με το Θεό μας, ισχυριζόμενοι, ότι δεν είναι στη θέση, που τον έχει τοποθετήσει, αλλά κάπου αλλού. Που το στηρίζουμε αυτό; Πουθενά.
Γιατί, μη μας πει κανείς, ότι οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου γνωμάτευσαν, ότι ο Ήλιος δεν πρέπει να είναι εκεί που τον έχει τοποθετήσει ο Κύριος! Ούτε το διανοήθηκαν αυτό, αλλά θα ήταν και βλασφημία να το διανοηθούν!

Που να γνωρίζουν, ότι επί 1700 και πλέον χρόνια, οι Ορθόδοξοι θα είχαν σταθεροποιήσει τον Ήλιο σε μια ορισμένη θέση, ακλόνητη, ανά τους αιώνας των αιώνων!
Κάτι θα κατάλαβαν, οι Πατέρες μιας άλλης Συνόδου, οι οποίοι ήθελαν κάθε χρόνο να προσδιορίζεται η θέση του Ήλιου, στην ισημερία, ώστε να μπορούμε να βαδίζουμε σύμφωνα με την πραγματικότητα και όχι σύμφωνα με τη φαντασία.
Που να φαντασθούν, οι Πατέρες της Α΄ Συνόδου, ότι θα υπήρχαν άνθρωποι πιστοί με ξύλινα μυαλά, που το ρολόι του χρόνου έχει κολλήσει, γι’ αυτούς, στον 4ον αιώνα και εξακολουθούν και μας μιλούν και σήμερα για έναν πλασματικό χρόνο και όχι για τον πραγματικό!

Εισαγωγή

Είχαμε αναφερθεί, παλαιότερα, στην ύπαρξη σε χρήση τριών ημερολογίων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στο Δυτικό κυρίως κόσμο. Αυτά είναι: τα Ιουλιανό, Γρηγοριανό και διορθωμένο Ιουλιανό και τη σύμφωνα με αυτά, εορτή του χριστιανικού Πάσχα.

Είναι γνωστό, ότι για τον καθορισμό της εορτής επελήφθη η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια το 325, η οποία έβγαλε σχετική απόφαση, η οποία στην ουσία της καθόριζε τέσσερις προϋποθέσεις:
την εαρινή ισημερία,
την 1η εαρινή πανσέληνο,
την πρώτη Κυριακή
και την εύρεση του Ιουδαϊκού πάσχα.
Αυτές οι παράμετροι, επειδή αφορούν θέσεις και κινήσεις ουρανίων σωμάτων, τα ανέθεσε η Σύνοδος στους επιστήμονες Αστρονόμους της Αλεξάνδρειας, να τα καθορίσουν και σύμφωνα με αυτούς επιφόρτισε την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας να αναγγέλλει την ημερομηνία της εορτής σ’ όλο το χριστιανικό κόσμο, σ’ Ανατολή και Δύση.
Αναφέρεται επίσης, ότι ο Επίσκοπος Χωών Αχιλλέας Τάτιος, σπουδαίος Αλεξανδρινός αστρονόμος, ο οποίος πήρε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, είναι ο κατασκευάσας τον κανόνα για τον εορτασμό του Χριστιανικού Πάσχα.


Οι πρώτες τριβές και οι πρώτες απείθειες παρουσιάστηκαν αμέσως, μετά την υπογραφή της απόφασης.
Η δυτική οφρύς έδειξε αμέσως την ιδαιτερότητά της.
Η Ρώμη αρνήθηκε να δεχτεί την ισημερία της 21ης Μαρτίου, γιατί είχε καθορίσει με τους δικούς της αστρονόμους την ισημερία στις 18 Μαρτίου.
Η ασυμφωνία εκδηλώθηκε αμέσως και έτσι το επόμενο έτος (326) ο εορτασμός σε Ανατολή και Δύση δεν ήταν κοινός.
Αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη μέχρι το 800, που η Δύση επανήλθε στον Αλεξανδρινό κανόνα. Έτσι, η Δύση είχε ισημερία στις 18 Μαρτίου, η Ανατολή στις 21 και οι Ιουδαίοι στις 27.
Η απείθεια όμως στην απόφαση της Α΄ Συνόδου συνεχίστηκε και σε άλλες συνοδικές αποφάσεις τοπικών Συνόδων.
Έτσι, η πρώτη αντίδραση εκδηλώθηκε στην αγία Σύνοδο της Σαρδικής (344-345), όπου ανατράπηκε το σκέλος της απόφασης, που αφορούσε την αναγγελία της ημερομηνίας της εορτής.
Η απόφαση της Συνόδου αυτής, για τον εορτασμό αναφέρει: «όπως επί 50 έτη οι Επίσκοποι Ρώμης και Αλεξανδρείας αγγέλωσιν απανταχού ως έθος την ημέραν της εορτής του Πάσχα» ο μεν Ρώμης εις τας Εκκλησίας της Δύσεως, ο δε Αλεξανδρείας εις τας Εκκλησίας της Ανατολής.
Αυτό βέβαια στην πράξη δεν ίσχυσε επί 50 μόνον χρόνια, αλλά επί 500!

Μια άλλη αμφισβήτηση της απόφασης της Α΄ Συνόδου έχουμε από την αγία Σύνοδο της Καρθαγένης του 418. Αυτή αμφισβητεί τον άπαξ προσδιορισμό της εορτής από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και ζητά να προσδιορίζεται η ημερομηνία κάθε χρόνο από τη ίδια τη Σύνοδο.
Έτσι, στον ξ΄ κανόνα της αναφέρει: «Ώστε εν εκάστοις ενιαυτοίς συνέρχεσθαι προς το συζητείν, και όταν εις εν συνέλθωμεν, τότε διαδοθήσεται του αγίου Πάσχα η ημέρα δια των ευρεθησομένων εν τη Συνόδω τοποτηρητών» (ΠΗΔΑΛΙΟ, σελ. 492). Ο άγιος Νικόδημος απορεί για τον κανόνα αυτό, αφού 100 χρόνια περίπου μετά την Α΄ Σύνοδο, οι Αφρικανοί Πατέρες, οι οποίοι ήσαν παρόντες στη Μεγάλη Σύνοδο (οι προκάτοχοί τους βέβαια), ήθελαν αυτοί να καθορίζουν κάθε χρόνο την ημερομηνία.
Εμείς όμως δεν απορούμε. Ίσως να είχαν δίκιο οι Αφρικανοί Πατέρες, στο ότι έπρεπε κάθε χρόνο, βάσει των εκάστοτε νέων αστρονομικών δεδομένων, να καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι στην «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» έχουμε αμφισβήτηση των αποφάσεων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, για την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, από δυο άγιες Τοπικές Συνόδους και από την Εκκλησία της Ρώμης.
Το φαινόμενο λοιπόν του εορτασμού του Πάσχα, σε αλλότριες ημερομηνίες, δεν είναι πρωτόγνωρο στην Εκκλησία και δεν επηρεάζει τη συνοχή της.
Μερικοί όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό και το έχουν αναδείξει, είτε σε θέμα δογματικό, που δεν είναι ή ακόμη περισσότερο στην Παράδοση, που δεν υπήρξε παρά για 200 χρόνια στα 2000 χρόνια της ζωής της Εκκλησίας και αυτά σε μια ενδιάμεση περίοδο.

Όλα τα ανωτέρω, είναι μια προεισαγωγή στο κύριο θέμα μας, που είναι η ύπαρξη τριών σήμερα ημερολογίων, το οποίον μια μερίδα πεισμόνως αρνείται, θεωρούσα, ότι υπάρχουν μόνο δυο ημερολόγια, το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό, ενώ το λεγόμενο διορθ. Ιουλιανό, ότι είναι ένα καλά καμουφλαρισμένο Γρηγοριανό.
Δεν δέχονται καμία εξήγηση από κανέναν, ούτε από τους αρμόδιους επιστήμονες Αστρονόμους, ορισμένοι των οποίων έχουν επίσημα εκφρασθεί περί του διορθ. Ιουλιανού ημερολογίου και τις θέσεις των οποίων παραθέτουμε παρακάτω.
Επειδή δε, ορισμένοι εξ αυτών είναι εν ζωή, καλό θα είναι, εφ’ όσον διαφωνούν, να προβούν με κάθε πρόσφορο μέσο, σε διάψευση των θέσεών των και σε καταγγελία, επιδιώκοντες ακόμη και μια προσωπική επαφή και ενημέρωση.


Και ένα τελευταίο, γι’ αυτούς που κόπτονται για το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Θα ήτανε ομολογία πίστεως πραγματική και όχι εκ του ασφαλούς, να πάψουν να χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίον πράγματι ακολουθεί η Πολιτεία και να πάψουν να χρησιμοποιούν στα επίσημα έγγραφα, αν είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, μόνο το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ στα ιδιωτικά έγγραφα να γράφουν οι ίδιοι ημερομηνίες σε δυο ημερολόγια, στο Γρηγοριανό (ως πολιτικό ημερολόγιο) και στο Ιουλιανό (ως εκκλησιαστικό ημερολόγιο).
Όποιος αγωνίζεται, αγωνίζεται μέχρι τέλους τίμια και θαρραλέα και δεν υποκύπτει στον Αντίχριστο, για να μη χάσει τη θεσούλα του.


Διορθωμένο Ιουλιανό Ημερολόγιο


ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΔΑΝΕΖΗ
Καθηγητών Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιγραφή από το ένθετο περιοδικό «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» της εφημερίδας «Καθημερινή»
8 Απριλίου 2001

"Τα ημερολόγια, που ακολουθεί ο χριστιανικός κόσμος, δεν είναι μόνο το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό, αλλά και το ακριβέστερο του κόσμου, το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους.


Μετά τη Γρηγοριανή μεταρρύθμιση του ημερολογίου, το 1582, το νέο ημερολόγιο έγινε αμέσως αποδεκτό από τις καθολικές χώρες, όχι όμως και από τις διαμαρτυρόμενες, οι οποίες το αποδέχτηκαν σταδιακά.
Στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να το αποδέχονται ως πολιτικό ημερολόγιο και οι ορθόδοξες χριστιανικές χώρες.

Όσον αφορά τους Έλληνες Ορθοδόξους, μόλις στις 16 Φεβρουαρίου του 1923, αποφάσισαν να δεχτούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Επειδή, όμως, υπήρχε μία καθυστέρηση περίπου 13 ημέρων, η 16η Φεβρουαρίου στο παλαιό ημερολόγιο ονομάστηκε 1η Μαρτίου του νέου.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, το 1924, αποδέχτηκε -αφού συμβουλεύτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο- όχι το Γρηγοριανό, αλλά το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο έκτοτε ακολουθεί.


Πράγματι, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Δ΄ (ο Μεταξάκης, 1922-1923) συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο τον Μάιο του 1923, στο οποίον έλαβαν μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρωσίας, το Πατριαρχείο Σερβίας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου.
Το σημαντικό γεγονός είναι, ότι το Πανορθόδοξο Συνέδριο αποφάσισε, ότι η αλλαγή του ημερολογίου ήταν επιβεβλημένη, αφού δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή δογματικό κώλυμα.

Επιπλέον καθόρισε ως ημέρα της αλλαγής του ημερολογίου την 1η Οκτωβρίου του 1923, η οποία θα ονομαζόταν 14η Οκτωβρίου του 1923.

Η απόφαση του Συνεδρίου ήταν, ότι δεν θα υιοθετείτο το Γρηγοριανό ημερολόγιο και υπεδείχθη νέος ημερολογιακός κύκλος 900 ετών, ακριβέστερος του Γρηγοριανού κύκλου των 400 ετών.

Η νέα ημερολογιακή πρόταση που έγινε από τον Σέρβο αστρονόμο Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς, όριζε ότι από τα έτη που δείχνουν αιώνες (επαιώνια έτη), δίσεκτα θα θεωρούνται μόνον εκείνα των οποίων ο αριθμός των αιώνων διαιρούμενος δια 9, δίνει υπόλοιπο 2 ή 6. Για τα άλλα έτη ισχύει ο Ιουλιανός κανόνας.
Συνεπώς αντί των δίσεκτων ετών 400, 800, 1200, 1600, 2000 κ.ο.κ. του Γρηγοριανού ημερολογίου, καθιέρωνε ως δίσεκτα τα έτη 200, 600, 1100, 1500, 2000 κ.ο.κ. Εντός κύκλου 900 ετών περιέρχονται 218 δίσεκτα έτη και έτσι η μέση διάρκεια του προτεινόμενου έτους είναι 365,24222222 ημέρες, δηλαδή το σφάλμα του είναι περίπου 2,03 δευτερόλεπτα ετησίως, που σημαίνει ότι αστρονομικά είναι το ακριβέστερο από όλα τα προταθέντα μέχρι σήμερα ημερολογιακά συστήματα.

Εάν τώρα δεν έχει υιοθετηθεί από τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες οι λόγοι ασφαλώς δεν είναι επιστημονικοί.


Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα, το Συνέδριο πρότεινε ο καθορισμός της εαρινής πανσελήνου να καθορίζεται αστρονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και η ημερομηνία του να καθορίζεται κατά τον «χρόνο» της Ιερουσαλήμ. Υπέδειξε επιπλέον σε όλα τα Ορθόδοξα Αστεροσκοπεία και Πανεπιστήμια να φτιάξουν πίνακες του Πασχαλίου μεγάλης διάρκειας.

Ωστόσο, για να τακτοποιηθεί το ημερολογιακό ζήτημα πρότεινε τελικά, έπειτα από συμβιβαστική πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφ’ ενός μεν να προστεθούν οι 13 ημέρες στο Ιουλιανό ημερολόγιο, δημιουργώντας το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, αφ’ ετέρου δε να μη γίνει καμία παρέμβαση στον Πασχάλιο κύκλο.

Μ' αυτόν τον τρόπο η προσθήκη των 13 ημερών δεν συνιστά κανένα δογματικό ή κανονικό κώλυμα, εφ' όσον δεν θίγεται διόλου το ζήτημα του υπολογισμού του Πάσχα.
Επίσης απεφάσισε, η κάθε Εκκλησία να αποφασίσει ελεύθερα, εάν προτιμά να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο ή το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό. Ούτε η μία, ούτε η άλλη απόφαση θα επηρεάσει την ενότητα και την κανονική κοινωνία των Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους.


Τελικά, το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, υιοθετήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος την 10η Μαρτίου του 1924, που θεωρήθηκε 23η Μαρτίου του 1924, γιατί εν τω μεταξύ η διαφορά είχε φθάσει τις 13 ημέρες.

Αναφορικά με τα Πατριαρχεία που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο, το Ρωσικό αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή.
Το Πατριαρχείο της Σερβίας αρχικά απεδέχθη το Νέο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά στη συνέχεια υπαναχώρησε.


Από τα Πατριαρχεία, που δεν έλαβαν μέρος στο Πανορθόδοξο Συνέδριο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Αντιοχείας δεν δέχτηκαν την πρόταση του Συνεδρίου, εφ' όσον δεν την επικύρωνε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου.
Επίσης, την ίδια απόφαση πήρε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επειδή υποστήριζε ότι με την αλλαγή του ημερολογίου θα άλλαζε και το Πασχάλιο, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς προσκυνητές που συνέρρεαν στην ιερή πόλη.
Λίγα χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1928, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας υιοθέτησε κι αυτό το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο.


Σήμερα το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας και Πολωνίας, όπως και οι Αυτόνομες Εκκλησίες Τσεχίας και Σλοβακίας.
Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και για λόγους παράδοσης διατηρούν μέχρι σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο.

Ακριβώς και για λόγους παράδοσης στην Ελλάδα, τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, όπως και τα μετόχια του Αγίου Όρους στην υπόλοιπη Ελλάδα διατηρούν το Ιουλιανό (παλαιό) ημερολόγιο, το οποίο διατηρούν και οι «Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί» (Γ.Ο.Χ.), γνωστοί ως παλαιοημερολογίτες".


Για την αντιγραφή
Ορθόδοξο Θεολογικό Εργαστήριο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ανωτέρω Καθηγητές Αστροφυσικής είναι μέλη:
1.- Της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης

2.- Της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας

3.- Της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
4.- Της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Είναι συγγραφείς πολλών συγγραμμάτων Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών.
Είναι βαθύτατοι γνώστες των διαφόρων ημερολογίων, όλων των τόπων της γης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα του εορτασμού του Πάσχα, σε συγγράμματά τους.

Είναι γνωστοί στην Ελλάδα, από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά πολλών επεισοδίων: «Το Σύμπαν που αγάπησα».


Εκτός των ανωτέρω καταγραφών των καθηγητών Αστροφυσικής ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και ΔΑΝΕΖΗ, παρατίθενται και άλλες καταγραφές σχετικές με τα ημερολόγια από ετέρους καθηγητές Αστρονομίας σε Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια:


Αιγινήτης Δ. Καθηγητής Αστρονομίας


Στον καθηγητή Αστρονομίας του πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών Δ. Αιγινήτη (1862-1934) οφείλεται, τόσον η εισαγωγή του Γρηγοριανού από την Πολιτεία (με εισήγησή του το 1918 προς την Πολιτεία), όσο και της διόρθωσης του Ιουλιανού από την Εκκλησία (με εισήγησή του το 1919 προς την Εκκλησία).
Το υπόμνημα του Δ. Αιγινήτη προς την Πολιτεία, διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Παιδείας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ιερά Σύνοδος διόρισε επιτροπή αποτελούμενου από τον Επίσκοπο Δημητριάδος Γερμανό, ως Πρόεδρο, τον Επίσκοπο Ναυπακτίας Αμβρόσιο, τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, Καθηγητή της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (1923), τον Εμμ. Ζολώτα, καθηγητή Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον εισηγητή της πρότασης Δημήτριο Αιγινήτη.

Η Επιτροπή στις 6.3.19, μειοψηφούντος του καθηγητή Ζολώτα, κατέληξε στην εξής πρόταση:
«Η Επιτροπή φρονεί ότι η μεταβολή του Ιουλιανού ημερολογίου, μη προσκρούουσα εις δογματικούς και κανονικούς λόγους, δύναται να γίνη μετά συνεννόησιν μετά πασών των λοιπών ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών και ιδίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου….., υπό τον όρον, ουχί της προσχωρήσεως εις το Γρηγοριανόν, αλλά της συντάξεως νέου ημερολογίου…..».

Η Ιερά Σύνοδος στη συνεδρία της 20.3.19 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής και πρόσθεσε:
«Εάν η πολιτεία, μη ελπίζουσα ταχείαν αποπεράτωσιν του νέου ημερολογίου, αισθανομένη δε αυξανούσας τας σχετικάς δυσχερείας, εφ’ όσον και όμορα κράτη εδέχθησαν το Γρηγοριανόν, νομίζη ότι δεν δύναται να παραμείνη εις το σήμερον ημερολογιακόν καθεστώς, είναι ελευθέρα να δεχθή το Γρηγοριανόν, ως ευρωπαϊκόν ημερολόγιον, της εκκλησίας κρατούσης μέχρι του νέου επιστημονικού, το Ιουλιανόν»


Κατά συνέπεια, η Πολιτεία με την απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου είχε την πλήρη ελευθερία να προχωρήσει στην αλλαγή του ημερολογίου, χωρίς τον τυχόν κίνδυνο εκκλησιαστικής αντίδρασης, που μπορούσε να δημιουργήσει την εσφαλμένη ιδέα στο λαό ότι θίγουσα το ημερολόγιο έθιγε την ίδια τη θρησκεία (!).


Η ελληνική κυβέρνηση το 1923 διόρισε επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Αιγινήτη, Αμίλκα Αλιβιζάτο, Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, από τον υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Κοφινά και από τον νομικό Παντελή Τσιτσεκλή, για να επεξεργαστεί και να προτείνει τον ακριβή τρόπο εισαγωγής του Γρηγοριανού ως πολιτικού ημερολογίου.

Η Επιτροπή αυτή, γνωστή ως Επιτροπή Κοφινά, πρότεινε την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου ως πολιτικού, ενώ η Εκκλησία μπορούσε να διατηρήσει το Ιουλιανό και σε συνεννόηση με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες να προβεί στη διόρθωσή του.

Η Επιτροπή Κοφινά υπεδείκνυε τα εξής:

«Κρίνομεν πρέπον να διατηρηθή προσωρινώς εν ισχύει ως εκκλησιαστικόν ημερολόγιον το Ιουλιανόν, και όσον δηλαδή αφορά και τας θρησκευτικάς εορτάς και τα της Εκκλησίας εν γένει, μέχρις ου συνεννοηθώσι εις την μεταβολήν αυτού πάσαι αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι. Καθ’ όσον όμως αφορά εις την μεταβολήν του ημερολογίου, ως προς τας πολιτικάς σχέσεις και πράξεις, θεωρούμεν ταύτην αναγκαίαν, επείγουσαν και επιβεβλημένην υπό πολλαπλών και μεγάλων ηθικών συμφερόντων της χώρας και συνεπώς νομίζομεν ότι η Πολιτεία, έχουσα ήδη και της Εκκλησίας την σχετικήν συναίνεσιν και υπόδειξιν, μη δυναμένη δε ν’ αναμένη την άνω συνεννόησιν πασών των ορθοδόξων Εκκλησιών, ήτις δυνατόν και να βραδύνη, οφείλει να εισέλθη αμέσως εις την παγκόσμιον ενότητα εν τη μετρήσει του χρόνου εισάγουσα εις τας πολιτικάς σχέσεις την Γρηγοριανήν ημερομηνίαν, ήτις προηγείται ήδη κατά 13 ημέρας της Ιουλιανής (…..) ως έπραξαν προ τινός και πάντα τα λοιπά ορθόδοξα κράτη……….».


Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε τη συμβολή του Καθηγητή Δ. Αιγινήτη στη διόρθωση του ημερολογίου (ασφαλώς τη διόρθωση του Ιουλιανού και όχι του Γρηγοριανού).
Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος στη μελέτη του: «Η διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου εν τη εκκλησία της Ελλάδος» (1933), αναφέρει για τον Δ. Αιγινίτη:
«Σπουδαιοτάτη υπήρξεν η συμβολή του Δ. Αιγινήτου εν τω ζητήματι της διορθώσεως του Ιουλιανού ημερολογίου. Δια συγγραφών και υπομνημάτων δεν υπεστήριξεν μόνον την επιστημονικήν άποψιν του ζητήματος, αλλά και απέδειξεν επί τη βάσει αυθεντικών κειμένων την υπ’ αυτών των εκκλησιαστικών διατάξεων επιβαλλομένην διόρθωσιν του ημερολογίου. Ο Αιγινήτης κατέχει το ημερολογιακόν ζήτημα ου μόνον από επιστημονικής, αλλά και από εκκλησιαστικής και ιστορικής απόψεως, δια τούτο δε αποτελεί διεθνή αυθεντίαν, εις την οποίαν πολλάκις καταφεύγουσιν και αυτοί οι ξένοι ειδικοί σοφοί».


Κοντόπουλος Γεώργιος. Καθηγητής Αστρονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών


Εισήγηση καθηγητή της Αστρονομίας Γ. Κοντόπουλου στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Γενεύης (1977): μεταξύ των άλλων αναφέρει: «………. Ο υιοθετηθείς κανόνας από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο ακόλουθος:
«Το Πάσχα θα πρέπει να εορτάζεται την 1η Κυριακή μετά την 1η πανσέληνο της εαρινής ισημερίας»….. «την εποχή της Συνόδου της Νικαίας το χρησιμοποιούμενο ημερολόγιο ήτανε το Ιουλιανό. Το Ιουλιανό ημερολόγιο, όμως, υποθέτει την κατά μέσο όρο διάρκεια του έτους ίση με 365.25 ημέρες. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό δεν είναι σωστό….. Η διαφορά αυτή Ιουλιανού – Τροπικού συμποσούται σε μια ολόκληρη ημέρα κάθε 128 έτη………. Μια άλλη διαφορά οφείλεται στον κανόνα που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της πανσελήνου. Ο σωστός τρόπος θα ήταν να υπολογισθεί η πανσέληνος από ακριβείς αστρονομικές παρατηρήσεις………. Κάθε 307 έτη το σφάλμα (της πανσελήνου) συμποσούται σε μια ημέρα. Έτσι έχουμε σήμερα ένα λάθος 5 ημερών στον υπολογισμό της πανσελήνου……….
Γι’ αυτούς τους λόγους, ο σημερινός υπολογισμός του Πάσχα των Ορθοδόξων περιέχει δυο σφάλματα:
1. Η υπολογισθείσα ημερομηνία της ισημερίας συμβαίνει 13 ημέρες αργότερα από την πραγματική
και 2. Η υπολογισθείσα ημερομηνία της πανσελήνου συμβαίνει 5 ημέρες περίπου αργότερα από την αντίστοιχη πραγματική……….
Αυτή η διαφορά θα αυξάνει στο μέλλον. Ας δώσουμε ένα ακραίο παράδειγμα: Μετά κάποιες χιλιάδες χρόνια το Ορθόδοξο Πάσχα, εάν ακόμα υπολογίζεται με την ίδια μέθοδο, θα συμβαίνει το καλοκαίρι και αργότερα το φθινόπωρο, κ.λπ. Το συμπέρασμα είναι ότι ο παρών υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα από την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι σε συμφωνία με το γράμμα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Δεν είναι ακόμη σε συμφωνία ούτε και με το πνεύμα της, το οποίον είναι όλοι οι Χριστιανοί να εορτάζουν το Πάσχα την ίδια ημέρα».


Braniste Ene Καθηγητής Θεολογίας Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου


Ο Καθηγητής Braniste, στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Γενεύης (1977) παρατηρεί: «………. Νομίζω όμως ότι το σύστημα υπολογισμού, το προταθέν εν Κων/πόλει το έτος 1923, είναι πολύ ακριβέστερον. Τούτο σφάλεται κατά 2΄΄ μόνον και ουχί 26΄΄ ως το Γρηγοριανόν. Εξ άλλου πρόκειται περί ενός ημερολογίου, το οποίον είναι προϊόν Ορθοδόξου μελέτης και δεν έχει επιβληθή υπό των Ρωμαιοκαθολικών».


Θεοδοσίου Στρ.- Δανέζης Μ. Καθηγητές Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών


Εσφαλμένη η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα:
«Επομένως, ο υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα καθορίζεται σωστά από τους Καθολικούς και τους Διαμαρτυρόμενους και εσφαλμένα από τους Ορθόδοξους (το «σωστά» ή αντίστοιχα το «εσφαλμένα» αναφέρεται στην αστρονομική άποψη του θέματος), που στηρίζονται στον κύκλο του Μέτωνα και στην πανσέληνο που συμβαίνει μετά την εαρινή ισημερία και υπολογίζεται σύμφωνα με το Ιουλιανό……….
Πράγματι, οι Ορθόδοξοι εορτάζουν το Πάσχα συνήθως την 1η Κυριακή μετά την 2η εαρινή πανσέληνο και αρκετές φορές τη 2η Κυριακή, αντί να γιορτάζουν την 1η Κυριακή μετά την 1η εαρινή πανσέληνο………. Το Πάσχα των Ορθοδόξων του 1992 γιορτάσθηκε την 2η Κυριακή μετά τη 2η εαρινή πανσέληνο………. Το Πάσχα των Ορθοδόξων το 1993 γιορτάσθηκε την 2η Κυριακή μετά την εαρινή πανσέληνο» (Στρ. Θεοδοσίου – Μάνος Δανέζης. Η Οδύσσεια των ημερολογίων. Αθήνα, 1995, τ. Β΄, σελ. 169).

Άλλοι Επιστήμονες Αστρονόμοι

Το όλο θέμα, της εκ των πραγμάτων παράβασης της απόφασης της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, εκτός των ανωτέρω Επιστημόνων, έχει κατά καιρούς απασχολήσει και άλλους, οι οποίοι θεωρούν, ότι ένα απλό αστρονομικό πρόβλημα έχει φέρει τέτοια αναστάτωση και τέτοιο διχασμό και πολεμική μεταξύ των Ορθοδόξων χριστιανών.

Το σημείο αυτό έχουν επισημάνει κατά καιρούς στα γραπτά τους και οι παλαιότεροι Έλληνες αστρονόμοι, Δημ. Κωτσάκης, Δημ. Κατσής και Κων. Χασάπης.ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

60 σχόλια:

 1. Περιήλθε σε γνώση μου η ακόλουθη επιστολή του Μτροπολίτη των ΓΟΧ Αττικής κ. Ακακίου προς τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ, που δημοσίευσε τα δελτία τύπου του Νεοημερολογίτη Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ που γράφει ότι τα μυστήρια των ΓΟΧ είναι ανυπόστατα κα ότι οι αρχιεπίσκοποι των παρατάξεών τους είναι καθηρημένοι ως ανήθικοι!
  Την ενδιαφέρουσα αυτή επιστολή του σεβ. κ. Ακακίου παραθέτω στη συνέχεια:

  Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Παιανίας 2.4.2009

  Κύριε Διευθυντά,

  Σχετικώς με τα όσα αναγράψατε εις το φύλλο της εφημερίδος σας της 27ης Μαρτίου 2009 εξ αφορμής της δημοσιεύσεως των δελτίων τύπου του Νεοημερολογίτου επισκόπου Πειραιώς Σεραφείμ, αναφερομένων εις ημάς τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω δύο παρατηρήσεις:

  1. Γράφετε «καθηρημένοι κληρικοί αι κεφαλαί των παρατάξεων» του Παλαιού Ημερολογίου» και ότι «οι προκαθήμενοι των παρατάξεων (των ΓΟΧ) είτε είχον καθαιρεθή δια ηθικά και άλλα παραπτώματα, προσέφυγον εις το Παλαιόν Ημερολόγιον», είναι ψευδές και συκοφαντικόν. Τόσον ο Προκαθήμενος της καθ’ ημάς Εκκλησίας, η οποία ακολουθεί το Παλαιόν Ημερολόγιον, Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Κιούσης, όσον και οι φερόμενοι ως Προκαθήμενοι των εξ αυτής αποσπασθεισών παρατάξεων, ουδείς καθηρέθη ποτέ δι’ ηθικά ζητήματα, πολύ δε περισσότερον ουδείς εξ αυτών καθηρέθη από την Εκκλησία του Νέου και εν συνεχεία, δια τον λόγον αυτόν κατέφυγεν δήθεν εις το Παλαιόν. Απεναντίας, το αντίθετον είναι αληθές. Επίσκοποι του Παλαιού, μόλις καθηρέθησαν κανονικώς, δι’ άλλα και όχι ηθικά ζητήματα, κατέφυγον εις το Νέον και εγένοντο δεκτοί, ως «φλωριά Κωσταντινάτα», με ανοικτάς αγκάλας!

  2. Γράφει ο Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ότι «τα τελούμενα από αυτούς (εννοεί ημάς τους ΓΟΧ) μυστήρια είναι ανυπόστατα»! Και ο μεν κ. Σεραφείμ δικαιούται, ως Νεοημερολογίτης που είναι, να λέη ό,τι θέλει. Αν θέλει όμως να μη διακυβεύη την σοβαρότητά του, δεν μπορεί να υποστηρίζη ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας ημών είναι άκυρα, διότι και Ορθόδοξοι είμεθα και Αποστολικήν Διαδοχήν έχομεν και από κανονικούς επισκόπους και κανονικώς εχειροτονήθημεν! Αυτών, των οποίων η χειροτονία πάσχει είναι του ιδίου και των αδελφών του, των οποίων η Εκκλησία έχει ενωθή με τον παπισμόν από το 1965, έπαυσαν δε οι ίδιοι να είναι Ορθόδοξοι και ως εκ τούτου απώλεσαν την Αποστολικήν Διαδοχήν. Εδώ ισχύει η λαϊκή παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθή ο νοικοκύρης»!
  Παρά ταύτα, εάν γράψη ένας Παλαιοημερολογίτης, δικαίως μάλιστα, ότι οι Νεοημερολογίτες έχουν άκυρα μυστήρια, θα «ξεσηκωθούν» όλοι, να διαμαρτύρονται ότι είμαστε φανατικοί και ακραίοι! Γι’ αυτούς όμως, όλα επιτρέπονται. Ακόμα και να μας υβρίζουν δια του τύπου, με τας δικάς σας μάλιστα ευχάς και ευλογίας!
  Όσον αφορά εις την περίπτωσιν του Παλαιοημερολογίτου Νήφωνα Αναστασοπούλου, ο οποίος απησχόλησε τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, καλόν θα είναι ο σεβασμιώτατος να μην προτρέχη, αλλά να αναμένη την κρίσιν της Δικαιοσύνης, η οποία όμως Δικαιοσύνη στην περίπτωση της Εκκλησίας του, με τον κ. Μπεζενίτη ωμίλησε, αλλά ο κ. Σεραφείμ φαίνεται ότι δεν ήκουσε τίποτε!

  Να ελπίζω, κ. Διευθυντά, ότι θα δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή μου; Δεν το πιστεύω!
  Άνευ ευχών
  Ο Μητροπολίτης
  + Ο Αττικής και Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πρώτη φορά βλέπω επίσκοπο,
  να γράφη "άνευ ευχών".
  Από τι το έκανε;
  Από μίσος, εμπάθεια και φθόνο;
  Από έλλειψι αγωγής;
  Η από άλλο τι;
  Θα απαντήση ο ίδιος,
  ή κάποιος οπαδός του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΑΚΑΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ. ΛΥΠΗΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΝ ΣΦΟΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟ, ΛΥΠΗΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ 85 ΕΤΗ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ!! ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΠΕΙΡΕΩΣ Π Ρ Ο Κ Λ Η Θ Η Κ Ε ΑΠ ΤΟΝ ΑΛΑΖΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΠΕΙΡΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΛΦΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ...ΠΛΟ ΦΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ 15 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ! Ο ΠΕΙΡΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΞΕΘΕΣΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛ. ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ?? ΛΑΘΗΗ ΑΥΤΑ, ΑΣ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΤΡ. ΑΚΑΚΙΟΣ.. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΕΩΣ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ. ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ Μ. ΑΚΑΚΙΟΥ ΑΝΕΥ ΕΥΧΩΝ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ, Ο ΙΔΙΟΣ ΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ. ΠΑΝΤΩΣ ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ, ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΕΠΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ημιπαλαιοημερολογίτης3 Απριλίου 2009 - 8:27 μ.μ.

  Θέλουμε να ρωτήσουμε τον κ. Ακάκιο.
  Γιατί αποκαλεί τον Νήφωνα Αναστασόπουλο όπως τον αποκαλεί αφού ήταν επίσκοπος μέχρι χθές ως Πειραιώς;
  Καιεπειδή δεν έγινε αρχιεπίσκοπος στην παράταξι Ευθυμίου αλλά έγινε ο Μακάριος, τους εγκατέλειψε και περιορίστηκε στο μοναστήρι του;
  Γιά τον κ. Ακάκιο, δεν ήταν, ούτε είναι επίσκοπος ο κ. Νήφωνας;
  Και τι είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ;

  http://agiooros.freeforums.org/topic-t2817.html#9436

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

  http://www.youtube.com/watch?v=XgodeYaVpUM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πρώτη φορά βλέπω σχόλια κάτω από ένα θέμα τόσο μα τόσο άσχετα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. == Γιαννη, εσυ που εισαι σχετικος γιατι δεν διορθωνεις τους ασχέτους.
  Δηλαδη θελεις να μιλησουμε για τις θεωρειες των 3ων ημερολογιων, που ολα αυτα τα μπλα-μπλα ειναι για το θεαθηναι του Ν.εορτολογιου,χωρις καμιά ουσια, αφου αυτο εγινε για να ριξη σταχτη στα ματια του απλου κοσμου, που ειπε μας "Φραγκεψαν"
  και εγινε, με χιλιαδες ασχημα ακολουθα , και παραβατικες πραξεις ακομα και εγληματικες.Στο
  ονομα του Κυριου μας. ΟΜΦΑΞ
  Ο Σεραφιμ ο Νεοημερολογιτης ας κοιταξη τον εαυτο του, και ας συλειτουργηση με τον Παναγιοτατο Πατριαρχη μας, τον Αρχιοικουμενιστη, και ας αφηση τις κρισεις του για αλλους, οχι για τους Παλαιοημερολογιτες, που φορολογουνται και πληρωνουν για τον μισθωτό
  ποιμενα, που ειναι παραβατης κατα το Ευαγγελιο,
  και απο πανω το παιζει και εξυπνος και τους κρινη κιολας, ταχα οτι παραβαινουν τα παντα.
  Και ας μιληση εαν μπορει για τις ασχιμίες των διωγμων του 58, που υπεστησαν απο τους Βαρβαρους Νεοημερολογιτας, οι απλοι "γραφικοι"κατα αυτον και τους αλλους τους Οικουμενισταραδες συναδελφους του, ας μιλήσει εαν ειναι αντρας και ας αναλαβη τις ευθυνες του,
  και οχι να πεταη παρολες απροσδιοριστες. ΟΜΦΑΞ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΦΙΛΕ ΗΜΙΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΗΦΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ??? ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΙΟΥΣΗ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΓ. ΠΝΕΤΜΑ? ΟΙ ΑΛΛΟΙΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο...ΜΕΓΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΓΙΑ ΜΑΛΙ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ? ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΦΟΒΕΡΗ ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΙΟΥΣΗ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΠΙ ΓΗΣ.. ΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΑΠΙΔΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΤΟΥΣ! Ο ΝΗΦΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΧ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ, Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΚΑΚΙΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προς τον Ομφαξ απαντω ότι με μιση καρδια κάθομαι και ασχολουμαι με τον Αιρετικό , κι αυτό μονο και μονο για να μην νομίζει ότι δεν υπάρχει αντίλογος στις ανοησίες του.
  Αν προσέξεις θα διαπιστώσεις ότι ξεγλιστράει στα σοβαρά ερωτήματα που του έχουμε θέσει περί της σύνδεσης ημερολογιακής αλλαγής και Οικουμενισμού που αποκαλύπτεται ολοφάνερα απο την Πατριαρχική εγκύκλιο του 1920 και άλλα στοιχεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αιρετικός λέει:
  “ Οι κατωτέρω αναφορές, αφιερώνονται, σ’ όσους έχουν την ψευδαίσθηση, ότι σήμερα 21 Μαρτίου (κατά το ημερολόγιό τους) έχουν εαρινή ισημερία. Δεν γνωρίζουμε, αν όντως το πιστεύουν ή όχι. Πάντως, αν θεωρούν ότι αυτό αληθεύει, δεν έχουν παρά να το επιβεβαιώσουν”.

  Ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο : α) Ή είναι ανόητος ή β) αν δεν είναι ανόητος σίγουρα βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία. Αν καθήσω να μετρήσω τα δημοσιεύματά μου προσωπικά , πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) φορές που του έχω πεί ότι όπως ακριβώς και οι άγιοι Πατέρες των προηγούμενων αιώνων ότι , ενώ γνωρίζουμε ότι η ισημερία έχει μείνει πίσω 13 μέρες εντούτοις για την «συμφωνία και ένωση της Εκκλησίας» δεχόμαστε για τον υπολογισμό της ημέρας του Πάσχα την ημερομηνία της 21ης Μαρτίου με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο (3 Απριλίου με το Γρηγοριανό) . Ξέρουμε ότι η πραγματική ημερομηνία της ισημερίας ήταν στις 21 Μαρτίου με το Γρηγοριανό αλλά αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
  Στον πρόλογο της επιστολής του Μελετίου Πηγά προς Σίλβεστρον ο μέγας Χαρτοφύλαξ Μανουήλ Γεδεών κάνει κλείνοντας ένα ρεζουμέ απάντηση προς Αιρετικούς:

  «Oλιγομαθείς ή πολυμαθείς όντες (οι Πατέρες ημών) εγίνωσκον τι διδάσκει η επιστήμη περί ημερών και λεπτών και δευτερολέπτων, όσα συνιστώσι το έτος. Αλλά διέβλεπον πολύ φρονίμως τους ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ και εθνικούς κινδύνους εκ της εισαγωγής ανωφελών καλενδαρίων νέων δήλα δή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΥΔΕΝΑ ΛΟΓΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΧΕΙ. Λαμπρά δε επί τούτω η κρίσις του εν αγίοις Μελετίου του Πηγά:
  OYTE THN ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ , ΑΛΛ’ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΘΕΤΩ».

  Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι οι Ορθόδοξοι απέκρουαν πάντοτε την οποιαδήποτε αλλαγή του ημερολογίου αν και γνώριζαν τα λάθη του Ιουλιανού και δεν απέκρουσαν απλά την εισαγωγή του Γρηγοριανού (όπως ψευδώς και συκοφαντικά γράφει αλλού ο Αιρετικός).

  Όπως έγραψε και πολλούς αιώνες παλαιότερα ο Ματθαίος Βλάσταρης «η ισημερία όταν το Κανόνιο έγινε από τους Πατέρες ήταν στις 21 Μαρτίου (δηλ. κατά την Α΄Οικ.Σύνοδο) ενώ σήμερα (στην εποχή του συγγραφέα δηλ. τον 11ο αιώνα) η ισημερία βρίσκεται στις 18 Μαρτίου.» Παρόλα αυτά όμως πρότεινε όπως :
  «Ου μην παρα τούτο μεταποιείν το των Πατέρων προσήκει Κανόνα. ούτε γάρ οίον συνθείναι έτερον , ούτω σαφώς δεικνύντα τοις πάσι τους ειρημένους περί το Πάσχα διορισμούς.»
  Και συνεχίζει λέγοντας ότι και αν θέλαμε να τον αλλάξουμε θα είναι αδύνατον να πείσουμε τους χριστιανούς όλης της Οικουμένης να τον ακολουθήσουν και επίσης κάποια χρόνια αργότερα θα ξαναχρειάζεται διόρθωση και «η τοιαύτη καινοτομία … στάσεως ου μετρἰας τη Εκκλησία γενήσεται πρόξενος».
  Aυτά… και θα μπορούσαμε να γράψουμε δεκάδες σελίδες σχετικά με όλους εκείνους τους Πατέρες με τα «ξύλινα μυαλά» …  Ἁιρετικός : “ Την πρακτική, του πως μπορούν να το πιστοποιήσουν, μας το δίνει ένας Επίσκοπος του Παλαιού ημερολογίου: Ιννοκέντιος Φιγκουρόφσκυ (+1931) Μητροπολίτης Πεκίνου Υπολογισμός του Πάσχα χωρίς Πασχάλιο Πίνακα”


  Δεν είμαστε ανόητοι. Ανοίγουμε και μια αστρονομική ιστοσελίδα και πληροφορούμαστε την ακριβή στιγμή της ισημερίας. Γιατί να τρέχουμε στην ταράτσα; Από κεί κι έπειτα όμως το Πάσχα θα προέλθει σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που καθιερώθηκε στην Εκκλησία εδώ και 16 αιώνες και διατηρήθηκε αναλλοίωτος ως τώρα.

  Ἁιρετικός :
  «Η απείθεια όμως στην απόφαση της Α΄ Συνόδου συνεχίστηκε και σε άλλες συνοδικές αποφάσεις τοπικών Συνόδων.
  Έτσι, η πρώτη αντίδραση εκδηλώθηκε στην αγία Σύνοδο της Σαρδικής (344-345), όπου ανατράπηκε το σκέλος της απόφασης, που αφορούσε την αναγγελία της ημερομηνίας της εορτής.
  Η απόφαση της Συνόδου αυτής, για τον εορτασμό αναφέρει: «όπως επί 50 έτη οι Επίσκοποι Ρώμης και Αλεξανδρείας αγγέλωσιν απανταχού ως έθος την ημέραν της εορτής του Πάσχα» ο μεν Ρώμης εις τας Εκκλησίας της Δύσεως, ο δε Αλεξανδρείας εις τας Εκκλησίας της Ανατολής.
  Αυτό βέβαια στην πράξη δεν ίσχυσε επί 50 μόνον χρόνια, αλλά επί 500!»


  Εσύ αυτό το βλέπεις ως απείθεια στην απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου;
  Mέχρι που επιτέλους μπορεί να φτάσει το μυαλό ενός ανθρώπου προκειμένου να μας πείσει για την ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΥ;
  Πρώτα να μας φέρεις ακριβώς την αρχική απόφαση της Α’Συνόδου κι έπειτα την απόφαση της Σαρδικής για να τις συγκρίνουμε και να δούμε τι είδους ανατροπή είναι αυτή. Παραπομπές συγκεκριμένες φυσικά και όχι γενικόλογα του τύπου «Η απόφαση της Συνόδου αυτής» (που βρίσκεται αυτή η απόφαση ή η άλλη απόφαση).

  Ἁιρετικός :
  «Μια άλλη αμφισβήτηση της απόφασης της Α΄ Συνόδου έχουμε από την αγία Σύνοδο της Καρθαγένης του 418. Αυτή αμφισβητεί τον άπαξ προσδιορισμό της εορτής από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και ζητά να προσδιορίζεται η ημερομηνία κάθε χρόνο από τη ίδια τη Σύνοδο.
  Έτσι, στον ξ΄ κανόνα της αναφέρει: «Ώστε εν εκάστοις ενιαυτοίς συνέρχεσθαι προς το συζητείν, και όταν εις εν συνέλθωμεν, τότε διαδοθήσεται του αγίου Πάσχα η ημέρα δια των ευρεθησομένων εν τη Συνόδω τοποτηρητών» (ΠΗΔΑΛΙΟ, σελ. 492). Ο άγιος Νικόδημος απορεί για τον κανόνα αυτό, αφού 100 χρόνια περίπου μετά την Α΄ Σύνοδο, οι Αφρικανοί Πατέρες, οι οποίοι ήσαν παρόντες στη Μεγάλη Σύνοδο (οι προκάτοχοί τους βέβαια), ήθελαν αυτοί να καθορίζουν κάθε χρόνο την ημερομηνία.
  Εμείς όμως δεν απορούμε. Ίσως να είχαν δίκιο οι Αφρικανοί Πατέρες, στο ότι έπρεπε κάθε χρόνο, βάσει των εκάστοτε νέων αστρονομικών δεδομένων, να καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.»

  Ο άγιος Νικόδημος απορεί αλλά ταυτόχρονα δίνει και λύση στο ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι πιθανόν οι Πατέρες να μην έφεραν μαζί τους τα Πρακτικά της Α’Συνόδου «μέσα εις τα οποία το περί του Πάσχα Κανόνιον περιείχετο» ή ίσως διότι το Κανόνιο «δεν ήταν καλά κοινολογημένον» ή ακόμη «ουδέ κατά ακρίβειαν ληπτόν, ουδέ εις την τοιαύτην εύκολον μέθοδον , οίαν έχει τώρα και δια τούτο χρειάζετο σκέψεως συνοδικής».
  Δηλαδή δίνει 3-4 πιθανές εξηγήσεις και όλες αυτές με βάση πάντα το Κανόνιον το αιώνιον το «αστρονόμων μη δεόμενον», το ορισθέν από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
  Είναι αδιανόητο δηλαδή για τον μεγάλο αυτόν άγιο να έβγαζαν οι Πατέρες της Αφρικής το Πάσχα «βάσει των εκάστοτε νέων αστρονομικών δεδομένων». Αλλά δεν συνέφερε στον Αιρετικό να τα διαβάσει όλα αυτά στην ίδια υποσημείωση και προτιμά να βγάλει τα δικά του αυθαίρετα συμπεράσματα ενάντια στα συμπεράσματα του αγίου Νικοδήμου.
  Να συνεχίσουμε όμως επ’αυτού λίγο ακόμη με κάτι εξαιρετικά σημαντικό.
  Όταν οι Πατέρες της εν Καρθαγένι Συνόδου , λένε ότι συνέρχονται σε σύνοδο και μετά κοινολογούν την ημέρα του Πάσχα , αυτό το κάνουν ακριβώς για να τηρήσουν τα αποφασισθέντα στην Α' Οικ. Σύνοδο περί του Πάσχα. Και όχι βεβαίως για να κάνουν του κεφαλιού τους.
  Από που βγαίνει αυτό;
  Mα από την ίδια υποσημείωση του αγίου Νικοδήμου.
  Λέει λοιπόν: “’Γι αυτό ως και η Σύνοδος αύτη απορούσα περί της ημέρας του Πάσχα, έγραψε εις τον Αλεξανδρείας Κύριλλον ΚΑΙ ΠΑΡ’ΕΚΕΙΝΟΥ ΕΜΑΘΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ».
  Ενώ λοιπόν περιχαρής ο Αιρετικός σπεύδει να πανηγυρίσει λέγοντας ότι «έχουμε αμφισβήτηση των αποφάσεων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, για την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα» οι Αφρικανοί Πατέρες όχι μόνο δεν αμφισβητούν αλλά αντιθέτως δηλώνουν την ταπεινότητά τους και την άγνοιά τους προς τον άγιο Κύριλλο .

  Ας δούμε λοιπόν ως ερασταί της αλήθειας την απάντηση του αγίου Κυρίλλου προς την Σύνοδο αυτή.
  Οποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στην Πατρολογία MIGNE P.G. 77,377 όπου θα διαβάσει τα εξής : “ …αγιοτάτοις αδελφοίς και πάση τη εν Καρχηδόνι συναθροισθήσι αγιοτάτη Συνόδω …ώστε εκ του της ημετέρας Εκκλησίας σκρινίου τα αληθέστατα ίσα (σ.σ.αντίγραφα) της εν τη ΝΙΚΑΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ …τη ημετέρα αγάπη ημας αποστείλαι αναγκαίον ηγησάμην…όπερ εν τη εκκλησιαστική ιστορία ζητούντες ευρήσεται.
  Περί δε του Πάσχα ως εγράψατε ΑΓΓΕΛΟΜΕΝ ΥΜΙΝ τη προ δεκαεπτά καλανδών Μαίων ημών επιτελέσοντας τη υπεισερχομένη ινδικτιώνι».
  Το συμπέρασμα που βγαίνει από την επιστολή αυτή δικαιώνει τον άγιο Νικόδημο φυσικά και όχι τον Αιρετικό , διότι ο άγιος Κύριλλος στέλνει τα αντίγραφα της απόφασης της Α’ Οικ. Συνόδου τα σχετικά με τον ορισμό της εορτής του Πάσχα προς τους επισκόπους της Αφρικής διότι δεν τα είχαν γι αυτό και του τα ζήτησαν. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ Οικουμενικής Συνόδου, για την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Τους αναφέρει δε και την ημερομηνία του Πάσχα (14 Απριλίου).

  Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα του Αιρετικού είναι σαθρά και αποκυήματα της φαντασίας του.
  Δεν αξίζει λοιπόν τον κόπο να συνεχἰσω αναλυτικά, παρά μόνο επιγραμματικά θα σχολιάσω τα παρακάτω .


  Ἁιρετικός : «Βλέπουμε λοιπόν, ότι στην «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» έχουμε αμφισβήτηση των αποφάσεων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, για την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, από δυο άγιες Τοπικές Συνόδους και από την Εκκλησία της Ρώμης.
  Το φαινόμενο λοιπόν του εορτασμού του Πάσχα, σε αλλότριες ημερομηνίες, δεν είναι πρωτόγνωρο στην Εκκλησία και δεν επηρεάζει τη συνοχή της.
  Μερικοί όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό και το έχουν αναδείξει, είτε σε θέμα δογματικό, που δεν είναι ή ακόμη περισσότερο στην Παράδοση, που δεν υπήρξε παρά για 200 χρόνια στα 2000 χρόνια της ζωής της Εκκλησίας και αυτά σε μια ενδιάμεση περίοδο.»

  Για τις 2 τοπικές συνόδους τα είπαμε. Οσον αφορά την εκκλησία της Ρώμης ,όσο δηλαδή ήταν Ορθόδοξη , το πρόβλημα δεν ήταν στην μη τήρηση της απόφασης της Συνόδου αλλά σε λανθασμένη ημερομηνία της ισημερίας (18 Μαρτίου αντί για 21) και σε κάποιους άλλους λόγους που θα αναλύσουμε άλλη φορά. Το αν επηρεάζει τη συνοχή της Εκκλησίας ο κατά διαφορετικό χρόνο εορτασμός του Πάσχα φαίνεται από την καταδίκη των θεωρούμενων ως αιρετικών τεσσερεσκεδεκατιτών που δεν εφάρμοζαν την απόφαση της Α’Συνόδου , παρόλο που ήταν ορθόδοξοι στα πάντα!
  Τα περί 200 μόνο χρόνων είναι ύποπτα αλλά και αποκαλυπτικά συγχρόνως.
  Αποκαλυπτικά διότι ο Αιρετικός διατείνεται ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή του κοινού Πάσχα άρχισε μόλις στο 800 μ.Χ. Αρα τα 200 χρόνια που λέει οδηγούν στο 1000 μ.Χ. που έγινε το σχίσμα των Εκκλησιών Ρώμης και Κων/πολης.
  Ενας Ορθόδοξος χριστιανός όμως που δεν θεωρεί τους Ρωμαιοκαθολικούς ως μέλη της Εκκλησίας από τότε , πιστεύει ότι η Μία Αγία Εκκλησία συνεχίζει αδιάλειπτα να συνεορτάζει το Πάσχα βάσει πάντοτε του Κανονίου της Α’ Οικ. Συνόδου. Δεν υπήρξε μια ενδιάμεση περίοδος αλλά μια συνεχής περίοδος κοινού εορτασμού του Πάσχα από τον καιρό της Α’ Συνόδου με μερικές μόνο σποραδικές διαφορές που έπαψαν όταν εισήχθη η χρονολόγηση από Γεννήσεως Χριστού στη Δύση.


  Αιρετικός:
  “ Και ένα τελευταίο, γι’ αυτούς που κόπτονται για το Ιουλιανό ημερολόγιο.
  Θα ήτανε ομολογία πίστεως πραγματική και όχι εκ του ασφαλούς, να πάψουν να χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίον πράγματι ακολουθεί η Πολιτεία και να πάψουν να χρησιμοποιούν στα επίσημα έγγραφα, αν είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, μόνο το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ στα ιδιωτικά έγγραφα να γράφουν οι ίδιοι ημερομηνίες σε δυο ημερολόγια, στο Γρηγοριανό (ως πολιτικό ημερολόγιο) και στο Ιουλιανό (ως εκκλησιαστικό ημερολόγιο).
  Όποιος αγωνίζεται, αγωνίζεται μέχρι τέλους τίμια και θαρραλέα και δεν υποκύπτει στον Αντίχριστο, για να μη χάσει τη θεσούλα του.”

  Προτιμώ τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
  Ομολογία πίστεως θα ήταν αν εσύ που τόσο κόπτεσαι για την χρήση της αληθινής ισημερίας δηλαδή για μεταβολή και του Πασχάλιου Κανόνα , να το έκανες και όχι να κρύβεσαι πίσω από τους ιεράρχες σου του νέου, με το ερμαφρόδιτο ημερολογιακό σύστημα. Κάντο να μην είσαι μόνο λόγια. Έτσι κι αλλιώς δεν σε αγγίζουν εσένα κανόνες όπως ο Α΄ Κανόνας Αντιόχειας «Πάντας τους τολμώντας παραλύειν τον ΄Ορον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της εν Νικαία συγκροτηθείσης επί παρουσία της ευσεβείας του θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περί της αγίας εορτής του σωτηριώδους Πάσχα, ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΙ ΕΠΙΜΕΝΟΙΕΝ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΤΕΡΟΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΔΕΔΟΓΜΕΝΑ, και ταύτα ειρήσθω περί των λαϊκών»

  Το κείμενο αντιγραφή από το βιβλίο των Θεοδοσίου Δανέζη έχει απαντηθεί επίσης αμέτρητες φορές από εμένα εδώ μέσα. Οι σεβαστοί καθηγητές μπορεί να είναι από τους καλούς φυσικούς που ασχολήθηκαν με τα θέματα των ημερολογίων αλλά η άποψη τους ότι η Εκκλησία ακολουθεί το προταθέν στο συνέδριο του Μεταξάκη και όχι το Γρηγοριανό είναι απλά μια άποψη.
  Με τον κύριο Θεοδοσίου έχω μιλήσει παλιά έχοντας υποδείξει το λάθος του αλλά η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα σχολαστικά.
  Λόγω ίσως και της ιδιαίτερης συμπάθειας που τρέφει προς τον Μιλάνκοβιτς , ο οποίος όντως ήταν εξαιρετικός επιστήμονας, υμνεί το γενικότερο έργο του (που δεν είναι μόνο η κατασκευή ημερολογίου) .Δεν ασχολήθηκε όμως να δεί τι τελικά επέλεξε η Εκκλησία της Ελλάδος για ημερολόγιό της. Το Συνέδριο του Μεταξάκη πρότεινε μεν αλλά η αποφάσεις του δεν εκτελέστηκαν.
  Στα κείμενα της απόφασης αποδοχής νέου ημερολογίου από την Εκκλησία δεν γίνεται η παραμικρή νύξη ή αναφορά περί αποδοχής του ημερολογίου του Μιλάνκοβιτς αλλά αντίθετα αναφέρεται ότι ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
  Ένα σημαίνει όχι δύο , για τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα.

  Ολες οι υπόλοιπες φλυαρίες (διότι περί φλυαριών πρόκειται) για τους υπόλοιπους επιστήμονες αποδεικνύουν ότι ΟΥΔΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ 1923 ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  Ναι μεν ο Αιγινίτης ως μέλος της επιτροπής του 1919 είχε πεί «υπό τον όρον, ουχί της προσχωρήσεως εις το Γρηγοριανόν, αλλά της συντάξεως νέου ημερολογίου» αλλά αυτό ουδέποτε δέσμευσε την Εκκλησία. Αν ο αρχ. Χρυσ Παπαδόπουλος ένοιωθε υποχρεωμένος να τηρήσει τον όρο περί αποδοχής νέου ημερολογίου (δηλαδή νεότερου κι από το Γρηγοριανό) τότε θα είχε την υποχρέωση να τηρήσει και τον πρώτο όρο της επιτροπής που έλεγε «η μεταβολή του Ιουλιανού ημερολογίου, μη προσκρούουσα εις δογματικούς και κανονικούς λόγους, δύναται να γίνη μετά συνεννόησιν μετά πασών των λοιπών ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών» .
  Συννενόηση όμως ουδέποτε επήλθε παρά μόνο με το Πατριαρχείο.
  Ο ίδιος είχε δηλώσει μάλιστα ότι αν μια Εκκλησία αλλάξει το ημερολόγιο άνευ συννενοήσεως με τις άλλες εκκλησίες θα καταστεί σχισματική έναντι αυτών.
  Όλα αυτά όμως έγιναν όχι απλά άνευ συννενοήσεως αλλά εν γνώσει του ότι οι υπόλοιπες εκκλησίες ήταν αντίθετες στην ημερολογιακή μεταβολή.
  Οι δε λοιποί καθηγητές όλοι ανεξαιρέτως αναφέρουν την άποψη ότι πρέπει να διορθωθεί το Πάσχα , πολλοί δε ακόμη και Πατριάρχες μιλάνε για σταθερή ημερομηνία του.
  Κάντε το λοιπόν .
  Ξαναείπα, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
  Ένα ακόμη σχίσμα το έχετε εξασφαλισμένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γιάννη, σ΄ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής για όλα αυτά που έγραψες είναι πολύ διαφωτιστικά. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μπράβο Γιάννη

  Πολύ καλά τα γράφεις (απ' τη μεριά σου).

  Είδες πως μας αποπροσανατολίζουν οι "μασονοκίνητοι" Αστρονόμοι;

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αν ρωτήσουμε τους Ματθαίκους για το κύρος των χειροτονιών των Φλωρινικών θα μας πουν ότι είναι ανύπαρκτο διότι ο Ακάκιος Παπάς χειροτονήθηκε από Ρώσους της διασποράς που είχαν κοινωνία με το νέο ημερολόγιο και επιπλέον από έναν ρουμάνο νεοημερολογίτη επίσκοπο που συνέπραξε στη χειροτονία. Αν ρωτήσουμε τους φλωρινικούς να μας πουν για το κύρος της χειροτονίας τωμ Ματθαιϊκών θα μας πουν ότι είναι ανύπαρκτο διότι ο Ματθαίος Καρπαθάκης προ του θανάτου, χειροτόνησε ΜΟΝΟΣ του επισκόπους των οποίων η χειροτονία είναι άκυρη. Ποιός από τους δύο(Φλωρινικόι-Ματθαίικοι)έχει άκυρη ιεροσύνη,στερείται αποστολικής διαδοχής και τα μυστήρια του στερούνται αγιαστικής χάρης?Διαλέγετε και παίρνετε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΟΝΤΏΣ Ο ΧΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΩΣ(Ο ΟΡΟΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ). Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΨΕΣΕ ΔΙΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 'Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ(ΣΕΡΒΙΑ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ,ΡΩΣΙΑ, ΣΙΝΑ, ΑΓ. ΟΡΟΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ Ν.Η. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ? ΥΠΗΡΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Υπάρχει τέτοιο χάος στις χειροτονίες των παλαιοημερολογιτών,
  που για τους απλοϊκούς χριστιανούς δεν υπάρχει πλέον ζήτημα.
  Πάνε σε όλους και σε όλα και δεν εξετάζουν καθόλου και τίποτα.
  Τι ωραιος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
  Και ύστερα ο κυρ-Σακαρέλλος μας λέει ότι έχουν ιερωσύνη.
  Ποιοί από όλους θα μας πή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Οι Παπικοί να δείτε τι οργανωμένοι που είναι! Πουθενά χάος και σχίσματα, αλλά και πουθενά ... Πνεύμα Άγιο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. O κ. Σακκαρέλος με ποιά Εκκλησία-Παράταξη των ΓΟΧ έχει κοινό ποτήριο και επικοινωνία? Γνωρίζει κάποιος φίλος να μας πεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΕΣΘΕ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ.ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΕΙΝΕΤΕ ΣΤΙΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΕΧΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ??? ΕΓΩ ΤΑ ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΩΛΥΤΩΣ ΣΩΣΤΑ. ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Π. ΙΩΗΛ, ΤΟΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΣΟΦΟ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ! ΝΑΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ! ΧΑΙΡΕ ΦΙΛΕ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. ΕΠΑΝΗΛΘΕ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΛ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ...ΣΥΝΕΝΟΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΑΚΑΛΥΠΤΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Που εισαι, αγαπητε Θεσσαλε;
  Εκει που χανεσαι, εκει ξαναεμφανιζεσαι.
  Μου εγινες απαραιτητος, αγαπητε μου.
  Οπως παρακολουθεις, ολες οι συζητησεις ...καπου αλλαζουν δρομο. Τι να κανουμε;
  Ειναι και το μπλογκ μονοδρομος.
  Εδω καταγραφονται ολα, τα παντα. Δεν εχει τη δυνατοτητα ο αλλος να γραψη αλλου, σε θεματολογια διαφορετικα, ταυτοχρονα.
  Μπαινει και γραφει ο καθενας σε αυτον τον μονοδρομο, οτι τουρθη στο μυαλο.
  Εχουμε για θεμα το ημερολογιο, ερχεται ο αλλος και γραφει και για τα μυστηρια.
  Παντως νομιζω οτι με τη συζητησι τα θεματα αναλυονται και ξεδυαλυνονται. Γι αυτο και ειμαι υπερ του διαλογου. Ειπωθηκαν παρα πολλα. Και φανερωθηκαν πολλα που αγνοουσαμε. Λιγο ψαχνει ο ενας απο δω, λιγο ο αλλος απο κει, ολο και κατι καινουργιο μαθαινουμε.
  Και ο καθενας εχει κοινον νουν και μπορει να σκεφτεται και να βγαζη τα αναλογα συμπερασματα.
  Μονο να μην εχουμε φανατισμους και πεισματα.
  Αυτα παρεκτρεπουν τη συζητησι.

  Ο φιλτατος ο Γιαννης νομιζω συνεβαλε στον καλοπροαιρετο διαλογο πολυ.
  Και συνεχιζει.
  Εγω τον ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑ ΦΙΛΕ, ΑΓΩΝΙΣΤΗ, ΘΑΡΡΑΛΕΕ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙΜΙΕ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΛΛΑ...ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.. ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΩΦΕΛΕΙ ΠΟΛΥ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙΣ, ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ! ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ, ΦΩΝΑΖΕΤΟΥ ΤΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙΣ!!!!1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Οσοι ασχολησθε με τον Αδελφο Α.Σακαρελο, και που ανηκη, διαβαστε πρωτα τα 2 σοβαρα βιβλια του, απαντηση στο καταπτιστο βιβλιαρακι του ΙΩΗΛ, που
  εστειλε πολυ κοσμο εκτος εκκλησιας, και το περιφημο η ενωση με τον παπα, εγινε απο το 1965, και οφελειθητε, μπας και δουμε ασπρη μερα απο ολα
  αυτα τα "παλαβα", αγωνισου μεσα απο την εκκλήσια και μνημονευε τους αμνημονευτους, για να περνης ευλογια και να πορευεσαι στον αγωνα εναντιον τους, που την προηγουμενη ησουν κατω απο το μνημοσυνο τους, και τους φιλαγες το χερι!!!!Παμε καλα για εγω εχω παραφρονηση, εδω κατι συμβαινει, τι βρεστε το.
  Ο αδελφος Α.Σακαρελος ειχε το σθενος και την αντρικη ευθυτητα να ομολογηση Χριστω και να παρατηση τα οφικια, που μπορουσε να ειχε οσα ηθελε, και προτιμησε την σταμπα του "Γραφικου Παλαιοημερολογιτη"για την αγαπη του Χριστου μας.
  Οσο για τον Πολιο γεροντα Ακακιο πειτε στον
  Πειραιως, οτι ειναι η τελευταια χειροτονια του Μακαριστου Φλωρινης [Καβουριδη]και ειναι πανω απο 60 χρονια στην υπηρεσια του Κυριου, σημερα 83 ετων, και ο Αρχαιοτερος στον αγωνα μαζι με τον Χρυσοστομο Κιουση.Και ακομη παραμενει στις επαλξεις της Ορθοδοξιας, λειτουργοντας αδιαλει-
  πτως, και προσφεροντας """Αμισθη"""κανονικα στην κρατουσα εκκλησια επρεπε να ειχε παρει συνταξη 2 φορες.
  ΟΜΦΑΞ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. αναστασια zanasima@yahoo.gr4 Απριλίου 2009 - 8:44 μ.μ.

  Κατ'αρχας δεν θα γραψω ανωνυμη,ειναι η πρωτη μου φορα που σας γραφω και δεν γνωριζω εαν μπορω και εγω να γινω μελος δικος σας ,διοτι οι συζητησεις που κανετε με ενδειαφερουν παρα πολλυ.
  Ακολουθω το Παλαιο ημερολογιο,με ενδειαφερουν οι αποψεις γυρω απο το ημερολογιακο ζητημα .
  Διαβασα και αποδεχομε πληρως το γραμμα που εσταλη απο τον Μητροπολιτη Αττικης και Διαυλειας Ακακιον,αφου η χειροτονεια του ,η ομολογια του,η ζωη του ολοκληρη ειναι ενας φωτεινος φαρος για παρα πολλυ κοσμο,εχη δωση ολη του την ζωη ,για την ομολογια του και πιστεψτε με οτι ενας τετοιος ιεραρχης,αφιερωθηκε απο μικρο παιδι για την σωτηρια της ψυχης του και οχι μονον.
  Σας ευχαριστω πολλυ για την φιλοξενοια σας και πιστευω συντομα να τα ξαναπουμε.
  Ανασρτασια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Α δ ε λ φ ε, Γιάννη.

  Συγχωραμε αδελφε σε εμπλεξα με τους αλλους τους
  ακαταλαβιστικους για μενα, τι περιμενεις απο ενα αγραμματο τεχνοκρατη και γέρο, που ειδε την αληθεια στα 59 του χρονια, αφου ο Κυριος τον επισκεφθηκε με την ρομφεα του, για να μπορεση να τον αλαξοδρομηση, μπας και σωθη ο αθλιος ο Άγγελος που ουτε στην εκκλησια πηγαινε του νεου.
  Πραγματι η απαντηση σου ηταν κατατοπιστικωτατη.
  Και χαιρομαι που υπαρχουν τοσο πολυ κατατοπισμενοι αδελφοι αναμεσα μας, για να λαμπρυνουν την αληθεια των μαρτυρικων ΓΟΧ.
  Καλο υπολοιπο Σαρακοστης αδελφε, και καλη μετανοια. Ομφαξ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αδελφή Αναστασια
  να μπαινης εδω οποτε θέλεις.
  Ειμαστε ανοικτοι παντοτε
  και για όλους
  ημερα και νυκτα.
  Γραφει ο καθενας οτι θελει
  εκτος από υβρεις στους ανθρωπους
  και βλασφημιες στο Θεο.
  Αν σε ενδιαφερουν τα γραφομενα
  πατησε στο θεματολογιο
  και τα εχεις ολα μαζεμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒΑΔΙΖΟΥΝ
  ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ


  http://agiooros.freeforums.org/a-t2825.html#9459

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. " Μπράβο Γιάννη
  Πολύ καλά τα γράφεις (απ' τη μεριά σου).
  Είδες πως μας αποπροσανατολίζουν οι "μασονοκίνητοι" Αστρονόμοι;
  Αιρετικός "


  Παλι ειρωνεύεσαι;
  Είδες πουθενά να μιλώ για μασονοκίνητους αστρονόμους;
  Nα μην ευτελίζουμε τη συζήτηση αν δεν έχουμε να πούμε κάτι όντως ουσιαστικό.
  Το κακό στην Εκκλησία δυστυχώς δεν το κάνουν οι αστρονόμοι αλλά οι ίδιοι οι κληρικοί της.
  Ἐίχε γράψει μια ωραία φράση ο Οδυσσέας(δεν την θυμάμαι ακριβώς) του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την έλλειψη ορθοδόξων ιεραρχών από την εποχή του ακόμη.
  Το αν είναι και μασονοκίνητοι ή μασόνοι μερικοί ανώτατοι κληρικοί , κάποιοι άλλοι γνωρίζουν περισσότερα από μένα.
  Πάντως οι ενέργειές τους και τα αποτελέσματα που έχουν φέρει τον τελευταίο αιώνα , μιλάνε από μόνες τους.


  Σήμερα θα σου δώσω (Αιρετικέ) ένα "δώρο".
  Εναν ακόμη διεθνούς φήμης κορυφαίο Έλληνα αστρονόμο που λέει πανω κάτω τα ίδια με σένα για να τον προσθέτεις στα "επιχειρήματά" σου...

  Σου χαρίζω λοιπόν τον κύριο Δ. Σιμόπουλο διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανητάριου από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος του οποίου και το παρακάτω άρθρο :

  "...Με την πάροδο όμως των ετών τα λάθη αυτά έχουν συσσωρευτεί. Έτσι στις 13 ημέρες της λανθασμένης Ιουλιανής εαρινής ισημερίας, προστίθεται και το λάθος του 19ετούς Μετωνικού Κύκλου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 5 περίπου ημέρες. Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία, παρ' όλο που όπως είπαμε έχει αποδεχτεί από το 1924 ΤΟ ΝΕΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ...

  (μπά μπά ο κύριος καθηγητής δεν άκουσε από τον Αιρετικό ότι η Ελληνική Εκκλησία ακολουθεί κάποιο άλλο διορθωμένο ημερολόγιο;;;)

  ... για τις ακίνητες εορτές, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να χρησιμοποιεί το παλαιό Ιουλιανό Ημερολόγιο αλλά και τον Κύκλο του Μέτωνος, για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.
  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το Δυτικό Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 22ας Μαρτίου και 25ης Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 4ης Απριλίου και 8ης Μαΐου (π.χ. 1983). Έτσι πολλές φορές αντί να γιορτάζουμε το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης, εμείς το γιορτάζουμε μετά τη δεύτερη εαρινή πανσέληνο. Μερικές φορές μάλιστα το γιορτάζουμε τη δεύτερη Κυριακή της δεύτερης πανσελήνου της άνοιξης, αντί της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο, που όρισε η Σύνοδος της Νίκαιας.
  Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά υπολογιστικά μαθηματικά-αστρονομικά σφάλματα, των 5 ημερών του Κύκλου του Μέτωνος και των 13 ημερών του Ιουλιανού Ημερολογίου, που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πάσχα, μας απομακρύνουν από το γράμμα, αλλά και το πνεύμα του Όρου της Νίκαιας. Είναι φανερό λοιπόν, ότι ενώ τηρείται η συνοδική διάταξη ως προς το Ιουδαϊκό Πάσχα (που δεν τηρούν οι δυτικές εκκλησίες), παραβιάζεται εν τούτοις ως προς το ουσιαστικότερο μέρος της, ως προς την πρώτη δηλαδή Κυριακή μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο".

  Aπο την παραπάνω τοποθέτηση του καθηγητή σχετικά με το θέμα, βλέπουμε περισσότερο μια θεολογική παρά μια απλά επιστημονική παρέμβαση.
  Κοινώς μπαίνει σε ξένα χωράφια.
  Αν παραβιάζεται το πνεύμα του Όρου της Νικαίας τότε πως δεν προέβαιναν στις απαιτούμενες διορθώσεις οι Πατέρες της Εκκλησίας; Και δεν μιλάμε για μια μικρή περίοδο αλλά για 16 αιώνες, όπου τόσες Σύνοδοι και τόσοι άγιοι που πέρασαν έ, τουλάχιστον κάποιοι θα είχαν το φιλότιμο να υπερασπιστούν το «πνεύμα» της Νικαίας.
  Για να επεξηγήσει κάπως τα λεγόμενά του ο κ. καθηγητής μας λέει ότι «ενώ τηρείται η συνοδική διάταξη ως προς το Ιουδαϊκό Πάσχα (που δεν τηρούν οι δυτικές εκκλησίες), παραβιάζεται εν τούτοις ως προς το ουσιαστικότερο μέρος της, ως προς την πρώτη δηλαδή Κυριακή μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο».
  Δηλαδή θεωρεί μικρό κακό το να προηγείται το Χριστιανικό Πάσχα πρίν από το Εβραϊκό (ὀπως κάνουν οι δυτικοί) σε σχέση με το αν θα είναι το Πάσχα την πρώτη η δεύτερη Κυριακή μετά την Πανσέληνο.
  Είναι έτσι όμως;
  Aς προσπαθήσουμε να βρούμε το «πνεύμα» της απόφασης της Εκκλησίας , όχι από δική μας ερμηνεία αλλά από Πατέρες ανεγνωρισμένους.
  Διαβάζουμε λοιπόν στο Πηδάλιο στην ερμηνεία του Ζ’Αποστ. Κανόνα από τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη:
  «Ύστερα δε (να γιορτάσουμε το Πάσχα) από το φάσκα των Ιουδαίων ένα μέν, δια να προηγείται ο τύπος ήτοι η σφαγή του αμνού, και έπειτα να ακολουθεί το τυπούμενον, ήτοι ο του Κυρίου θάνατος και η Ανάστασις».
  Δηλαδή τα βασικά που καθόρισαν ήδη οι Απόστολοι ήταν το Πάσχα να γίνεται μετά από την εαρινή ισημερία και μετά το εβραϊκό πάσχα.
  Όπως εξηγεί ο ίδιος άγιος και άλλα δύο σημεία χρειάζονται να γίνεται το Πάσχα 3) μετά από την εαρινή πανσέληνο και 4) την 1η Κυριακή μετά την πανσέληνο.
  Και συμπληρώνει: “ Oθεν δια να φυλάττωνται και οι τέσσαρες αυτοί διορισμοί , εξίσου εις όλην την οικουμένην , και να εωρτάζωσιν οι χριστιανοί τον αυτόν χρόνον και την αυτήν ημέραν , το άγιον Πάσχα, και να ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ , συνήρμοσαν οι θεόσοφοι Πατέρες ΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΝΟΝΙΟΝ.
  Σημείωσαι δε ότι δια την ανωμαλίαν της κινήσεως της σελήνης , δεν φυλάττεται πάντοτε ο τέταρτος διορισμός, αλλά κάποτε παραβαίνεται…… Από την ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΔΕ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΛΙΓΗΝ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ , ΟΥΤΕ ΑΤΟΠΟΝ ΤΙ ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΨΥΧΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.
  Δια τούτο και ο άγιος Χρυσόστομος λέγει: XΡONΩN AKΡIBEIAN ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΝ ΔΕΝ ΗΞΕΥΡΕΙ Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
  Ακολούθως ψέγει τους Λατίνους που προτίμησαν την «παρατήρησιν των χρόνων ( της ισημερίας δηλαδή όπου εκατέβη) » και ατιμάζουν έτσι τους αγίους Πατέρες της Α’ Οικ. Συνβόδου που νομοθέτησαν κατά θείο φωτισμό, νομίζοντες τούτους ως ανοήτους διότι «αν και η Εκκλησία έσφαλλε, βέβαια δεν ήθελε κατορθωθεί τόσον μεγάλον καλόν, από την ακριβή ταύτην φύλαξιν του καιρού, όσον μεγάλον κακόν ήθελε προξενηθή από την διαίρεσιν αυτήν και το σχίσμα το από της καθολικής Εκκλησίας. Επειδή λέγει «δεν φροντίζει ο Θεός και η Εκκλησία δια τοιαύτην παρατήρησιν των χρόνων και ημερών πάρεξ δια μοναχήν την ομόνοιαν και ειρήνην» ΚΑΙ ΒΛΕΠΕ, ΑΓΑΠΗΤΕ, ΠΩΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΔΙΑ ΤΙ ΕΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΟΝ, όχι δια τί δεν είναι τούτο, όσον κατά την ισημερίαν, ορθόν. Διότι και ημείς βλέπομεν πώς η ισημερία αληθώς έμεινε οπίσω ...»

  Που οδηγούμαστε με όλα αυτά;

  Oι διάφοροι επιστήμονες αστρονόμοι κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους. Και εννοούμε φυσικά το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
  Δυστυχώς όμως παρατηρούμε συχνά να προσπαθούν να μεταβληθούν σε παν-επιστήμονες και συγκεκριμένα σε αστρονόμους – θεολόγους.
  Αν διαβαστούν με σύνεση τα παραπάνω λόγια του αγίου Πατρός Νικοδήμου και του μεγάλου διδασκάλου Ιωάννου Χρυσοστόμου θα αντιληφθούμε ότι το όλο θέμα δεν αρχίζει ούτε και τελειώνει με κάποιες αστρονομικές παρατηρήσεις.
  Η Εκκλησία χρειάζεται και χρησιμοποιεί τις όποιες επιστημονικές γνώσεις κάθε αντικειμένου ( αστρονομίας, φυσικής, ιατρικής, μαθηματικών κλπ) . Προέχουν όμως άλλα πράγματα και όταν η εμμονή στη χρήση μιας ανθρώπινης γνώσης οδηγεί σε διατάραξη της ομόνοιας και ειρήνης η Εκκλησία με διάκριση δεν την εφαρμόζει. Δεν την απορρίπτει, δεν την εξορκίζει, απλά δεν την εφαρμόζει.

  Ας δούμε κλείνοντας ένα παράδειγμα εφαρμογής των αστρονομικών στοιχείων στον υπολογισμό του Πάσχα του έτους 2016.
  Εαρινή ισημερία στις 20 Μαρτίου .
  Πρώτη Πανσέληνος μετά την ισημερία στις 23 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη.
  Άρα, η αμέσως επόμενη Κυριακή δηλαδή στις 27 Μαρτίου θα είναι το Πάσχα, αν ακολουθήσουμε τον Αιρετικό και όσους αστρονόμους επιμένουν να ακολουθήσουμε αυτούς και όχι την αρχαία Παράδοση της Εκκλησίας.
  Το Εβραϊκό Πάσχα όμως είναι στις 22 Απριλίου δηλ. 9 Απριλίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο.
  Άρα όσοι Ορθόδοξοι θελήσουν να ακολουθήσουν πιστά την πραγματική ισημερία και την πραγματική πανσέληνο θα εορτάσουν Πάσχα 27 ολόκληρες ημέρες πριν από το Ιουδαϊκό.
  Θα βγούν έτσι και εκτός πνεύματος των κανόνων σύμφωνα με τις παραπάνω ερμηνείες των αγίων αλλά και εκτός γράμματος.
  Ας δούμε τώρα και το «γράμμα» του 1ΟΥ κανόνα της συνόδου της Αντιοχείας που λέει σε μετάφραση :
  « Όλοι όσοι τολμούν να καταπατούν τον Όρον της αγίας και μεγάλης Συνόδου, που συγκλήθηκε στη Νίκαια με την παρουσία της ευσέβειας του θεοφιλέστατου βασιληά Κωνσταντίνου, σχετικά με τη γιορτή του σωτηρίου Πάσχα, να είναι ακοινώνητοι και απόβλητοι από την Εκκλησία, αν επιμένουν να αντιστέκονται με εριστικό πνεύμα σ’ όσα ορθά έχουν αποφασιστεί, και αυτά ας ορίζονται για τους λαϊκούς.
  Κι’ αν κάποιος από τους επικεφαλής της Εκκλησίας, δηλ. επίσκοπος ή
  Πρεσβύτερος ή διάκονος, ύστερα από αυτόν τον Όρον, τολμήσει να αυθαιρετήσει έτσι, ώστε να προκαλέσει διαστροφή του πλήθους και ταραχή των Εκκλησιών και να τελέσει το Πάσχα μαζί με τους Ιουδαίους, ΑΥΤΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΟΝ ΕΚΡΙΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, επειδή όχι μόνο επισωρεύει αμαρτίες για τον εαυτό του, αλλά γίνεται αίτιος διαφθοράς και διαστροφής για πολλούς.
  Και δεν καθαιρεί μόνο αυτούς από το λειτούργημά τους, αλλά και όσους θα τολμήσουν να «κοινωνήσουν» μ’ αυτούς μετά την καθαίρεσή τους. Και όσοι καθαιρέθηκαν να στερούνται και την εξωτερική τιμή την οποία απολαμβάνει ο άγιος κανόνας και το ιερατείο του Θεού».274F  Aντιθέτως όσοι Ορθόδοξοι χριστιανοί στέκονται με ευλάβεια απέναντι στην Παράδοση της Εκκλησίας και στις προσταγές των Αγίων θα εορτάσουν την χρονιά εκείνη το Πάσχα τους στις 18 Απριλίου με το Ιουλιανό δηλαδή 1 Μαίου με το Γρηγοριανό ημερολόγιο αφού θα έχει περάσει ήδη το Εβραικό Πάσχα στις 9 και 22 Απριλίου αντίστοιχα.  Καλό Πάσχα σε όλους και αντεύχομαι στους φίλους που θα ήθελα να τους γνωριζα και προσωπικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. με ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι έγινε ένωση των Εκκλησιών ήδη από το 1965!!!(εννοούν μάλλον την άρση των αναθεμάτων του 1054) τι να πεις και τι να συζητήσεις. Λίγη σοβαρότητα πάνω σ' αυτό το θέμα δεν βλάπτει! Πάντως το ερώτημα με ποιά παράταξη έχει κοινωνία ο πολύς θεολόγος Σακαρέλλος δεν συμφέρει να απαντηθεί. Είναι φαίνεται το μεγάλο μυστικό κάποιων που δεν κοινοποιείται. Κρίμα πάντως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΕΣΥ ΟΜΦΑΞ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ "ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ' ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΕΙΣΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΑΦΟΥ ΦΤΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΠΟΙΟΣ ΜΩΡΕ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ? ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΝΗΚΕΙΣ? ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Στα πολύ ενδιαφέροντα, κατατοπιστικά καιαποστομοτικά που έγραψε ο αδελφός Γιάννης δεν έχει κανένας Νεοημερολογίτης να απαντήσει;;; Όταν σας στριμώχνουν αρχίζετε την καραμέλλα των παρατάξεων! Έλεος! Λίγος φόβος Θεού δεν βλάπτει.
  Φίλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Φίλε, σε ποιά παράταξη-Εκκλησία των ΓΟΧ ανήκεις? Έχουν άραγε φόβο Θεού αυτοί που ντύνονται ένα ράσο , κάνουν τον επίσκοπο και θεωρούν τους εαυτούς τους κριτές των πάντων και Υπερεκκλησία? Και επειδή δεν περιμένω απάντηση(τι να πεις εξάλλου) πρέπει να ξέρεις ότι η αντίπαλη παράταξη από αυτή που ανήκεις σε θεωρεί εκτός εκκλησίας, χωρίς κανονική χειροτονία και χωρίς μυστήρια. Δεν τα λέω εγώ οι ΓΟΧ τα λένε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ένα ράσο ντύνονται και οι του Νέου αγαπητέ, και τί τους δίνει κύρος; μήπως το ότι έχουν την αναφορά τους στον Βαρθολομαίο όλοι, και θεωρούν εαυτόν υπερεκκλησία και υπερσύνοδο, ώστε να καταργούν τους νόμους των Πατέρων;
  Ας μην υπήρχε κρατική αναγνώριση, μισθοδοσία, σύνταξη, ασφάλιση και όλα τα υπόλοιπα, και να ήταν ελεύθεροι οι δεσποτάδες σας από τον Καίσαρα αλλά και από τον Πάπα και θα βλέπαμε πόσα κομάτια θα ήσασταν.
  Ήδη το σχίσμα το γλυτώσατε παρά τρίχα όταν υποδέχτηκε ο Χριστόδουλος τον Πάπα στην Ελλάδα.
  Είδαμε το τέλος του!
  Κοιτάξτε τον οίκο σας, ο οποίος είναι όλος έρημος και γκρεμισμένος, και μετά βλέπετε και τη ζημιά με τις παρατάξεις, που προκάλεσε στην Ορθοδοξία η ίδια η αλλαγή του ημερολογίου!
  Φίλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Γιαννη σ ευχαριστω για τον κοπο σου,για ολα αυτα τα πολυ καλα και κατατοπιστικα που μας ειπες.Ο Θεος να σε εχει καλα.Τωρα οσοι εχουν ωτα ακουειν ακουετο.Φιλε ανωνυμε,αν πραγματικα σ ενδιαφερει αν και δεν το νομιζω,σου λεω οτι η χειροτονια του Σεβασμιωτατου Πατρος Ακακιου ειναι περα ως περα κανονικη.Τωρα εσυ μη το παιζεις πολυ γνωστης, θα εκτεθεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Κάποια συμπεράσματα και διαπιστώσεις:

  1/ Στο δημοσιευμένο άρθρο : "Τα τρία σε ισχύ ημερολόγια", οι σχολιαστές κατά 90% ασχολούνται με τις χειροτονίες και μόνο κατά 10% με την ουσία του άρθρου. Αυτό, υποκρύπτει και το μίσος μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, που περί άλλα τυρβάζουν.

  2/ Από το 10% των σχολιαστών του άρθρου, μόνο 2 ασχολούνται με την ουσία του, ενώ οι υπόλοιποι είναι απλοί χειροκροτητές, χωρίς να κατανοούν, τι θέλει να ειπεί, γι' αυτό λείπουν οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις.

  3/ Στο άρθρο, υπάρχει η αναφορά ενός Επισκόπου του παλαιού, ο οποίος μας λέγει, πως μπορούμε να βρούμε την ισημερία χωρίς τον Πασχάλιο πίνακα. Οι αναφορές του δείχνουν, ότι αντί να ψάξεις να βρεις την ισημερία με τον πίνακα, την βρίσκεις με τον τρόπο που υποδεικνύει. Με τον τρόπο όμως που υποδεικνύει βρίσκεις την πραγματική ισημερία και όχι τη θετή (όπως έχει αναφερθεί). Μήπως εδώ ισχύει η παροιμία: "από μικρό και από τρελλό μαθαίνεις την αλήθεια"; (μόνο που εδώ μπορεί να πρόκειται για ανίδεο;). Σ' αυτή την αναφορά δεν υπήρξε σχόλιο.

  4/ Τελικά αποδεικνύεται, ότι η μη εφαρμογή του Ιουλιανού ημερολογίου για την εορτή του Πάσχα, αποτελεί παράβαση ενός πασχάλιου Πίνακα (που δεν συνέταξαν οι Πατέρες της Α΄, αλλά η Αλεξανδρινή Εκκλησία με τη βοήθεια αστρονόμων) και όχι παράβαση της απόφασης της Α΄ ή κανόνα ή πολύ περισσότερο δογματικού όρου.

  5/ Στο άρθρο αναφέρονται οι αναφορές καθηγητών Αστροφυσικής (που είναι γνώστες των ημερολογίων), για την ύπαρξη 3 ημερολογίων και ότι η Εκκλησία της Ελλάδος ακολουθεί το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο. Επ' αυτού δεν υπήρξαν σχόλια.
  Οι αναφορές του καθηγητή Σιμόπουλου συμφωνούν με τις ανωτέρω αναφορές. Η ορολογία "Νέο Γρηγοριανό" αντί "διορθ. Ιουλιανό" δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Πάντως δεν είναι το Γρηγοριανό του 1582. Θα μπορούσε σε αντιδιαστολή να ονομασθεί π.χ. "Μελετιανό".

  6/ Αντιγράφουμε από το περιοδικό "Η Φωνή της Ορθοδοξίας", Μηνιαίο όργανον της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (σελ. 16):
  "..... Σήμερα βρίσκονται εν ισχύ τρια διαφορετικά ημερολόγια, το Γρηγοριανό, το Ιουλιανό ή παλαιό και το λεγόμενο νέο διορθωμένο Ιουλιανό, τα οποία έχουν πολιτική και εκκλησιαστική διάσταση..... Παράλληλα το πατριαρχείο ύστερα από επισταμένη μελέτη υπέδειξε ένα νέο τρόπο υπολογισμού, από το οποίο προήλθε τελικά το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο..... Σήμερα το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ακολουθούν τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αλβανίας και της Πολωνίας, καθώς επίσης και οι αυτόνομες εκκλησίες της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Οι μικρές διαφορές που έχουν το Γρηγοριανό και το νέο Ιουλιανό έχει ανοίξει το δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην προσπάθεια του κοινού εορτασμού του Πάσχα..... Τα δόλια και σκοτεινά αυτά σχέδια του Φαναρίου..... δεν μπορούν ν' αντιμετωπισθούν όταν εμείς οι Γνήσιοι υποτίθεται Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμεθα χωρισμένοι σε παρατάξεις και ο είς αλληλοϋποβλέπει τον άλλο.....". Βλέπουμε λοιπόν, ότι και οι εκ του παλαιού παραδέχονται ότι υπάρχουν 3 σε ισχύ ημερολόγια.

  7/ Για τους δύσπιστους: Η απόφαση της Α΄ Συνόδου, για τον καθορισμό του Πάσχα βρίσκεται στον πασχάλιο Πρόλογο του Αλεξανδρείας Κυρίλλου: "Η Οικουμενική Σύνοδος ομοφώνως εψηφίσταο ότι η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας ένθα ήσαν έμπειροι περί τας γνώσεις ταύτης (τας αστρονομικάς) θα ήγγελε τη Ρωμαίων Εκκλησία ετησίως την ημέραν του Πάσχα, ήτις θα ανεκοινούτο τούτο".
  Επίσης στην 121 επιστολή πάπα Λέοντα προς αυτοκράτορα Μαρκιανό: "Εμερίμνησαν ουν οι άγιοι Πατέρες (Νικαίας) άπασαν ταύτην την φροντίδα τω Αλεξανδρείας Επισκόπω αναθείναι, δι' ου ετησίως η της εορτής ημέρα τη Αποστολική Έδρα θα εδηλούτο και δι' αυτής ως έθος τοις μάλλον απομεμακρυσμέναις Εκκλησίαις θα διέτρεχε".
  Η αλλαγή της απόφασης της Α΄ Συνόδου, από τη Σύνοδο της Σαρδικής ευρίσκεται στην Εόρτ. Επιστ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Προοίμιο. ARSAEW. Die Festbrief, des heiligen Athanasius. Leipsig 1852 (από το αρχείο ενός ανόητου).

  8/ Η απορία του αγίου Νικοδήμου για την αλλαγή της απόφασης από τη Σύνοδο της Καρθαγένης δεν αλλάζει σε τίποτε την απόφαση την ίδια. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε, γιατί οι Πατέρες αποφάσισαν έτσι. Η απόφασή τους είναι δεδομένη και καταχωρημένη σε κανόνα (τον ξ΄) επικυρωμένο από τον β΄ της Πενθέκτης. Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τον κανόνα, έτσι γαιτί απλά δεν μας αρέσει;

  9/ Το ειρωνικό "μπράβο Γιάννη" είναι ένα ελάχιστο μπροστά στο υβριστικό: "ή είναι ανόητος ή βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία". Για το μεν πρώτο, δεκτό, αλλά για το δεύτερο, εξ ιδίων, φαίνεται, κρίνουμε τα αλλότρια.

  10/ Θα μπορούσαμε και εμείς να απαντήσουμε με κατεβατά από το ΠΗΔΑΛΙΟ, αλλά θα κουράσουμε τους απλοϊκούς χειροκροτητές, οι οποίοι ως φαίνεται ενεργούν αυθόρμητα, χωρίς να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

  Δεν θα θέλαμε απαντήσεις σε όλα αυτά. Απλά μόνο γιατί και οι του παλαιού παραδέχονται, ότι υπάρχουν σε ισχύ 3 ημερολόγια; (Η σχετική σελίδα βρίσκεται στα χέρια του υπεύθυνου του μπλοκ, για όποιον ενδιαφέρεται).

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Θέλω να πω κι εγω τα συνχαρητήριά μου στον Σεβαστό Γέροντα Ακάκιο. Είναι από τους αγωνιστές του Πατρίου ημερολογίου και κατανοώ το άνευ ευχών. Είναι ιεράρχης ακάματος στο αγώνα επιβίωσης του π. ημερολογίου και μάλιστα πρωτεργάτης, αφού 60 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς και είναι στις επάλξεις του αγώνος ενάντια στον οικουμενισμό. Χαίρει του σεβασμού μας, της αμέριστης συμπαθείας μας και της ευγνωμοσύνης μας. Το ότι του στερούν τον σεβασμό που του αναλογεί οι νεοημερολογίτες της πλάνης και της κακοδοξίας εμάς τους ΓΟΧ δεν μας ξενίζει. Το ξεπούλημα της Ορθοδοξίας μόνοι τους το κάνουν και νομίζουν ότι δεν τους παίρνει είδηση κανείς.
  Ο πολύς κ. Σεραφείμ Πειραιώς έχει καιρό τώρα εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του π. ημερολογίου και κατά συνέπεια κατά ημών των παλαιοημερολογιτών. Ας γνωρίζει έτσι για την ιστορία πως σε ότι κι αν αποβλέπει και όσο κι αν μας πολεμά, εμάς μας στηρίζει ο Θεός στον δίκαιο αγώνας μας. Οπότε σε τι θα οφελούσαν οι ευχές του γέροντα Ακακίου όταν τις προθέσεις τους να πλήξουν το π. ημερολόγιο και τους αγώνες μας, τις έχουν κάνει γνωστές και με λόγια και με πράξεις. Να δώσει ευχές σε ποιούς σ΄αυτούς που κυνηγούν το τιμιμένο ράσο, σ΄αυτούς που αναποδογύρισαν επιταφίους που έκλεισαν εκκλησίες που κούρεψαν και φυλάκισαν ιερείς που συνλειτουργούν με τους αναθεματισμένους παπικούς. Σ΄ αυτούς που μας λασπολογούν, σ΄ αυτούς που διαδίδουν ψεύδη για την κανονικότητα των χειροτονιών μας και των μυστηρίων μας. Πως τολμούν και διεκδικούν την ευχή του, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε !!!
  Εύγε και πάλι εύγε στον π. Ακάκιο
  Μια Ορθόδοξη Χριστιανή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Να και ένα σχήμα οξύμωρο:

  Μητροπολίτης του νέου, να τα βάζει και με τους παπικούς και με τους παλαιοημερολογίτες!

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Μια διευκρίνηση:

  Το ανωτέρο αναφερόμενο περιοδικό: "Η Φωνή της Ορθοδοξίας" είναι το επίσημο όργανο δημοσιεύσεων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β΄.

  Στο τεύχος αυτό δημοσιεύεται άρθρο περί της ημερολογιακής μεταβολής, στο οποίο αναφέρονται,
  1/ ότι σήμερα υπάρχουν σε ισχύ 3 ημερολόγια, το Ιουλιανό, το Γρηγοριανό και το διορθωμένο Ιουλιανό,
  2/ ότι το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο, διαφέρει από το Γρηγοριανό (οι διαφορές είναι μικρές, πλην όμως υπάρχουν).
  Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα στις διαφορές αυτές:
  Το Ιουλιανό διαφέρει απο το πραγματικό 674''
  Το Γρηγοριανό διαφέρει από το πραγματικό 26''
  Το διορθ. Ιουλιανό διαφέρει του πραγματικού 2''
  3/ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως και άλλες Εκκλησίες (που αναφέρονται στο άρθρο) ακολουθούν το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο και όχι το Γρηγοριανό.

  Πιστεύουμε, ότι οι διαφωνήσαντες παλαιότερα, στο ότι υπάρχουν 2 και όχι 3 ημερολόγια και ότι η Εκκλησία του νέου ακολουθεί το Γρηγοριανό, θα πρέπει να αποδεχτούν τώρα, ότι και στο χώρο του παλαιού γίνεται παραδεκτό, ότι υπάρχουν 3 σε χρήση ημερολόγια και ότι η Εκκλησία του νέου ακολουθεί το διορθ. Ιουλιανό ημερολόγιο.

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΡΕΣΗ?

  εκανα κάποτε αυτή την ερώτηση σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο, και με βάση την απάντηση του,αλλά και ένα λόγο του Μ. Αθανασίου θα προσπαθήσω να βρώ την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

  Λέει λοιπόν ο Μέγας αυτός άγιος μας: ην μεν Κύριος έδωκεν,οι δέ απόστολοι εκήρυξαν, και οι πατέρες εφύλαξαν...
  Όλοι μας η πίστη λοιπόν βασίζεται στο τί έπραξε και τι είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν γιατί εμείς σήμερα βρίσκουμε συνεχώς προφάσεις εν αμαρτίαις λέγοντας: ο τάδε φημισμένος γέροντας έκανε έτσι,ο τάδε ιερέας είπε αλλιώς κα επειδή αυτοί δεν κάνουν τίποτε, μένουμε και εμείς άπραγοι....Αν ζούσαμε στην εποχή του Αρείου θα λέγαμε το ίδιο(αφού ο Άρειος ήταν απο τους πιό φημισμένους της εποχής του)?πως λοιπόν σήμερα ημαστε τόσο σίγουροι οτι δεν υπάρχουν νέοι "Άριοι"?

  Αρα το ζουμί της υπόθεσης(αφού οπως είπαμε πίστη είναι αυτό που ο Κύριος μας έδωσε) είναι: ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ?ΘΑ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ?Η ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΟΥΑΙ?ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΤΗΚΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ,ΑΦΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ?
  ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΦA: ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΤΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΑΝ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ!!!

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ.ΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ...ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ? ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ Ο ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΕΣΥ ΟΜΦΑΞ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ "ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ' ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΕΙΣΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΑΦΟΥ ΦΤΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΠΟΙΟΣ ΜΩΡΕ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ? ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΝΗΚΕΙΣ? ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ....

  Αδελφε, αγνωστε, Νεοημερολογιτη

  Απο τον τροπο που απαντας,μαλλον ενοχλημενος, η αληθεια ενοχλη... εγω ας ειμαι ποιό καταπτιστος
  απο ολους, αλλα εγω δεν ειπα ποτε πραγματα που οδηγουν αλλους ισως αδαεις σε δρομους χωρις επιστροφη, δογματικες παραβασεις π.χ που δεν συγχωρουντε ουτε με μαρτυριο αιματος, τα ειπε ο αναφερθης κληρικος, και η ευθυνη αυτον βαραινη, και αυτους που εξεδωσαν το ""περιφημο""αυτο βιβλιαρακι, ειναι ευκολο να διαπιστωσης την αληθεια, διβαζοντας το απαντητικο βιβλιαρακι του αδελφου Σακαρελου, που προηλθε απο το Ν.ημερολογιο, αλλα ειχε το σθενος και την ταπεινωση, οταν ειδε την αληθεια να ομολογηση, αυτος εκανε αυτο, που σου ευχομαι μια ημερα να κανης και εσυ.
  Με Αδελφικη Αγαπη,
  ΟΜΦΑΞ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Προς τον αδελφο Οδυσσεα..
  και για οσους ενδιαφεροντε, το καταχωρω,εδω που θα το δουν πολλοι.......................
  =================================================
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
  ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 63
  185 37 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΤΗΛ 210 45 29 640

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  της 27ης Φεβρουαρίου 2009


  Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της νεοημερολογητικής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο υπογράφει μάλιστα ο ίδιος ο Μητροπολίτης, εντελώς απρόκλητα επιτίθεται κατά των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Ακόμη και ο τίτλος του εγγράφου: «Ανακοινωθέν» παραπέμπει σε πολεμικά ανακοινωθέντα παλαιοτέρων εποχών. Δεν κατανοούμε, όμως, προς τι η απώλεια της ψυχραιμίας του Σεβασμιωτάτου; Στην αρχή προσπαθεί να δικαιολογήσει το ξέσπασμά του αναφέροντας ότι στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές «διαστηριοποιούνται όμιλοι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους Ναούς και τον δικό τους κλήρο και δρουν με το ίδιο τυπικό και τις ίδιες τελετουργίες με την Αδιαίρετον Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν της Ελλάδος (sic). Είμεθα επομένως υποχρεωμένοι να ανακοινώνσωμεν διΆ αυτούς τα κάτωθι». Λυπούμεθα, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την λογική του Σεβασμιωτάτου. Τι από αυτά τα οποία αναφέρει τον ερέθισε τόσο ώστε να διασαλπίσει επίθεση εναντίον μας;

  Το ότι έχουμε τους δικούς μας ναούς για να λειτουργούμεθα και δεν καταλαμβάνουμε τους δικούς του; Επί 85 χρόνια οι νεοημερολογίτες αρπάζουν ναούς και μονές παλαιοημερολογιτών (πρόσφατο παράδειγμα το «¶ξιον Εστίν» της Βαρυμπόμπης) και όχι το άντίθετο.

  Μήπως το ότι έχουμε τον δικό μας Ιερό Κλήρο; Και τι τον ενοχλεί αυτό; Τουλάχιστον ο δικός μας Κλήρος συντηρείται από τα βοηθήματα των πιστών μας και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ τον κ. Σεραφείμ και τους κληρικούς του πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των παλαιοημερολογιτών. Ο κλήρος των νεοημερολογιτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι εμείς τους μισθοδοτούμε. Γιατί ο κ. Σεραφείμ προσβάλλει ένα μέρος αυτων που τον μισθοδοτούν; Μήπως δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κ. Σεραφείμ ότι είναι υπάλληλός μας και πρέπει να μας φέρεται με περισσότερο σεβασμό;

  Έχουμε, λέγει το ίδιο τυπικό και τις ίδιες τελετουργίες. Αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς ακολουθούμε το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως το παραλάβαμε από τους Πατέρες μας. Οι περί τον κ. Σεραφείμ παρέλαβαν μεν το ίδιο τυπικό, άλλά το έχουν κατακρεουργήσει. Αρκεί μόνον να αναφέρουμε ότι μυστήρια γάμου και βαπτίσεων που κανονικώς έχουν διάρκεια μίας ώρας, στους ναούς του κ. Σεραφείμ τελούνται με διαδικασίες «εξπρές», σε είκοσι λεπτά. Και ας μην αναφέρθούμε στην βαθμιαία αντικατάσταση του τύπου του ορθοδόξου βαπτίσματος με το ποδόλουτρο... Αλλά, έστω ότι είχαμε το ίδιο τυπικό. Σε τι τον ενοχλεί αυτό; Και οι ουνίτες το ίδιο τυπικό έχουν και ο κ. Σεραφείμ δεν φαίνεται να ενοχλείται. Εμάς πάντως δεν θα μας ενοχλούσε καθόλου το να τηρούσαν και οι νεοημερολογίτες το ίδιο τυπικό με εμάς. Μάλιστα τους ευχόμαστε να το πράξουν.


  Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος αισθάνεται την ανάγκη να ανακοινώσει για εμάς κάποια πράγματα. Σε αυτά του απαντούμε:


  1. Πράγματι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Είναι το ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού. Εκτός του σώματος του Χριστού δεν υπάρχουν μυστήρια. Εμείς αυτά τα πιστεύουμε και τα κηρύττουμε. Διδασκαλία περί της μοναδικότητας της Εκκλησίας μπορεί να κάνει ο κ. Σεραφείμ στους εκκλησιαστικά ομοίους και ανωτέρους του στην Ιεραρχία, οι οποίοι έργω και λόγω αμφισβητούν αυτό το δόγμα, συλλειτουργούν και συμπροσεύχονται με τους ποικίλλους ετεροδόξους, αναγνωρίζουν τα μυστήρια τους και ομολογούν καινοφανή δόγματα περί «δύο πνευμόνων» της Εκκλησίας (Παπισμού και Ορθοδοξίας). Καυχάται ότι έχει κοινωνία με τις άλλες επίσημες«Ορθόδοξες Εκκλησίες» άλλων κρατών, παρά τις διαφορές τους στο εορτολόγιο, ή και στο πασχάλιο (η Εκκλησία της Φιλλανδίας ακολουθεί και το παπικό ημερολόγιο και το παπικό πασχάλιο) και θεωρεί τούτο απόδειξη του κύρους της Εκκλησίας του. Αυτό είναι απόδειξη της εορτολογικής βαβυλωνίας, η οποία επικρατεί στην κοινωνία των «επισήμων Ορθοδόξων Εκκλησιών» και τίποτε παρα-πέρα. Και τούτο, αφαλώς, είναι δείγμα της προσβληθείσης εορτολογικής ενότητος της Εκκλησίας, και άρα δεν είναι αλήθεια ότι η εορτολογική διαφοροποίηση «δεν δημιουργεί κανενός είδους διάσταση στο σώμα της Εκκλησίας», διότι διετάραξε την εορτολογική τάξη και αρμονία που είχε καθιερώσει η ΑΆ Οικουμενική Σύνοδος. Η δε αθέτηση του πασχαλίου (από την Εκκλησία της Φιλλανδίας με την οποία καυχάται ο κ. Σεραφείμ ότι έχει κοινωνία) απότελεί παράβαση του Όρου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και άρα δεν αποτελεί απλή κανονική παράβαση, αλλά δογματική.

  2. Ο κ. Σεραφείμ επικαλείται νομικές διατάξεις της Ελληνικής πολιτείας. Πρέπει να πληροφορηθεί ότι στην Ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να ισχύει το Νομοθετικό Διάταγμα του Βασιλέως Γεωργίου: «Περί του νέου "Πολιτικού Ημερολογίου"» της 18-1-1923 το οποίο στην παρ.3 του άρθρου 1 αναφέρει ρητώς: «Διατηρείται εν ισχύϊ το ιουλιανόν Ημερολόγιον όσον αφορά εν γένει την Εκκλησίαν και τας θρησκευτικάς εορτάς». Αυτή η διάταξη δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από άλλο Νομοθετικό Διάταγμα και συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει. Ο κ. Σεραφείμ επικαλείται και το Σύνταγμα. Όμως το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 1 όσα ο κ. Σεραφείμ γράφει στο «ανακοινωθέν» του, αλλά παρακάτω συνεχίζει λέγοντας περί της Εκκλησίας ότι αυτή πρέπει να: «τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, (οι ομόδοξες Εκκλησίες) τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». Η νεοημερολογιτική Εκκλησία δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, διότι οι εκπρόσωποί της συστηματικώς παραβιάζουν τους αποστολικούς και τους συνοδικούς κανόνες και αθετούν τις ιερές παραδόσεις. Συνεπώς ας μη καυχάται, διότι κατά την ακρίβεια των νόμων και του Συντάγματος (που όμως δεν τηρούνται επακριβώς στην χώρα μας) η Εκκλησία του κ. Σεραφείμ είναι και παράνομη και αντισυνταγματική. Επικαλείται ακόμη και μία απόφαση του Αρείου Πάγου του 1980 δια της οποίας οι Γ.Ο.Χ. δεν θεωρούνται ιδιαίτερη θρησκευτική κοινότητα, αλλά ανήκουν στην δική του την νεοημερολογιτική Εκκλησία, ακόμη και παρά την θέλησή τους! Σε αυτό του απαντούμε ότι υπαρχει χρονικά μεταγενέστερη απόφαση 1444/1991 της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αναφέρει ρητώς ότι οι Γ.Ο.Χ.: «...έχουν συμπήξει ιδιαίτερη θρησκευτική Κοινότητα, σχετικά με την οποία έχει καταχωρισθεί στα πρακτικά συζητήσεων του Συντάγματος 1975 ειδική δήλωση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων...».

  3. Ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ προσπαθεί να προσβάλλει την κανονικότητα της αποστολικής μας διαδοχής επικαλούμενος ως επιχειρήματα, τις διασπάσεις μεταξύ των Γ.Ο.Χ., το ότι ελάβαμε επισκοπικές χειροτονίες από την Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς (υπερορίως) και την αριθμητική μας ολιγότητα. Οσον αφορά τις διασπάσεις, γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Σεραφείμ ότι η Εκκλησία του Χριστού από την εποχή των Αγίων Αποστόλων μέχρι σήμερα υπέστη πολλές αποσπάσεις αιρετικών και σχισματικών κοινοτήτων. Αυτό σε τίποτε δεν παραβλάπτει την κανονικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πάντοτε παρέμενε αλώβητη και ενιαία, παρά τις αποσπάσεις διαφόρων ομάδων από αυτήν. Ο κ. Σεραφείμ ενθυμήθηκε ότι όταν μετά τον μεγάλο διωμό του 1951-1953 εναντίον μας από τους τέσσερις τότε Αρχιερείς της Εκκλησίας μας οι δύο απεβίωσαν (ο ένας κατά την διάρκεια του διωγμού και ο άλλος μετά την επιστροφήτου από την εξορία) και οι άλλοι δύο δελεασθέντες από τους διώκτες, υπέκυψαν και προσεχώρησαν στην κρατούσα Εκκλησία (όπου έγιναν δεκτοί ως Αρχιερείς μετά την προδοσία τους δίχως να χειροτονηθούν ξανά) τότε η Εκκλησία μας χειροτόνησε ξανά Αρχιερείς με την βοήθεια Αρχιερέων της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς, δηλαδή αυτών που βρέθηκαν εξόριστοι στην Δύση μετά την επιβολή της Οκτωβριανής Επαναστάσεως στην Ρωσία. Σε καιρούς διωμού και αναστατώσεως από αιρέσεις (όπως η δική μας εποχή) πολλές φορές έγιναν υπερόριες χειροτονίες, οι οποίες όχι μόνον δεν είναι αντικανονικές, αλλά και επιβεβλημένες. Και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πολλές φορές χειροτονούσε υπερορίως Αρχιερείς και Πατριάρχες ακόμη για την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια, όταν η κυριαρχία των Μονοφυσιτών στις χώρες της Συρίας και της Αιγύπτου (μετά μάλιστα την Αραβική κατάκτηση) δεν επέτρεπε στα Πατριαρχεία αυτά την χειροτονία Αρχιερέων. Τέλος, η ολιγότητα του αριθμού των Γ.Ο.Χ. δεν αποτελεί επιχείρημα εναντίον της κανονικότητά τους. Η κανονικότητα δεν μετράται με τον αριθμό των οπαδών. «Ουκ εν τω πολλώ το ευ, άλλΆ εν τω ευ το πολύ». Εν τοιαύτη περιπτώσει οι (κατά πολύ πολυπληθέστεροι από τους νεοημερολογίτες) παπικοί θα είχαν και την σφραγίδα της κανονικότητας. Όμως ούτε ο κ. Σεραφείμ αποδέχεται κάτι τέτοιο.

  4. Ο Σεβασμιώτατος τελειώνοντας μας πληροφορεί ότι η νεοημερολογιτική Εκκλησία αντιμέτωπίζει την «απαράδεκτη κατάσταση» των Γ.Ο.Χ. και «υπομένει την αντιποίηση με πολλή προσευχή» διότι «διακινδυνεύουμε την σωτηρία των αιωνίων ψυχών μας». Πράγματι, η «πολλή προσευχή» είναι το μέσον με το οποίο αντιμετωπίζει η Εκκλησία του κ. Σεραφείμ την κατάστασή μας επί 85 έτη! Επειδή όμως κατά τον γνωμικόν «συν Αθηνά και χείρα κίνει», δεν αρκέσθηκε στις προσευχές, αλλά «κίνησε» λίγο και το χεράκι της εναντίον μας, υποκινώντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες, ξυλοδαρμούς, αποσχηματισμούς και ξυρίσματα κληρικών μας, ανατροπές επιταφίων (στον Πειραιά), απαγορεύσεις τελετών, σφραγίσματα και κατεδαφίσεις ναών, βίαιες διακοπές της θείας λειτουργίας, ανατροπή και ποδοπάτηση των μυστηρίων μας, εκατοντάδες ποινικές διώξεις κληρικών μας για «αντιποίηση αρχής», ακόμη και θανάτους πιστών και κληρικών μας, και όλα αυτά τα οποία έχει καταγράψει στις μελανές της σελίδες η Ιστορία του εικοστού αιώνος. «Δόξα τη μακροθυμία» της Εκκλησία του κ. Σεραφείμ! Φαντασθείτε να μη μας υπέμενε με τόση προσευχή, τι θα είχαμε πάθει!

  Αντί ο Σεβασμιώτατος να εκδίδει πολεμικά ανακοινωθέντα εναντίον μας, η στοιχειώδης ευπρέπεια θα απαιτούσε ένα πράγμα εκ μέρους του: να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για τους διωγμούς που η Εκκλησία του εξαπέλυσε εναντίον των Γ.Ο.Χ.. Ας βρει το θάρρος να μιμηθεί τον Πάπα, που -έστω και με διπλωματικό τρόπο- ζήτησε από το Θεό να συγχωρέσει τους παπικούς για τα όσα εγκλήματα διέπραξαν κατά των Ορθοδόξων. Αν τούτο δεν μπορεί να πράξει, τουλάχιστον ας σιωπεί και ας μη προκαλεί.
  Ομφαξ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Όσοι έχουν κοινωνία με την μητρόπολη ΓΟΧ Πειραιώς και Σαλαμίνας(και κατ΄επέκταση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Κιούση) ας έχουν υπόψιν τα κάτωθι. "Η παράταξις αυτή της Κιουσαϊκής παρασυναγωγής, ακολουθεί κατά γράμματους τρόπους και τατκτικές των ζωϊκών οργανώσεων ιδύοντας σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Ο ρόλος των σωματείων είναι να μαντρώνουν τους αφελείς πιστούς , στις στρούγγες αυτές της Κιουσαϊκης ουνίας, να τους απονευρώνουν, να τους κάνουν συνεχή πλύση εγκεφάλου...".Φεύγετε Έλληνες από την δυσώδη παράταξιν των Χρυσοστομικών, που ασέλγησαν ασεβώς στην πατρώαν ευσέβειαν και κατασκεύασαν Σωματεία Προτεσταντικής επινοήσεως. Με την υπ΄αριθμόν απόφαση 1835/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εκκλησία των Χρυσοστομικών ανεγνωρίσθη ως ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, με την επωνυμία " ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ" του λοιπού ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση η Εκκλησία μας θα ευρεθή στη δυσάρεστη θέση να ζητήση την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" Εμπορική Εταιρία λοιπόν η Εκκλησία του Κιούση και ιδιοκτησία του, αφού την έφθασε στο επίπεδο μιας οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας και απειλεί με μηνύσεις όποιον τολμήσει να χρησιμοποιήσει την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ- Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ". Οφθαλμοφανής και η διάλυσις και το γκρέμισμα δια το πατροπαράδοτο σέβας". Τα παραπάνω είναι λόγια της Μαρίας Δουράκη στο βιβλίο της "Ορθόδοξος Εσχατολογική Κραυγή" σ. 628-9. Αυτοί είναι που απαντούν στον Σεραφείμ Πειραιώς Σωματείο λοιπόν οι Χρυσοστομικοί Γ.Ο.Χ. κατά τη Μαρία Δουράκη!! Εύγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ανωνυμε σ εσενα λεω εναν απο τους πολλους.Ολα αυτα που μας λες, εμεις ολοι οι ΅αφελεις¨ πιστοι του πατριου τα ξερουμε.Δεν μας ειπες και τιποτα καινουργιο.Δεν μας ειπες ομως το λογο που μας τα λες ολα αυτα.Για να μας προστατευσεις η για να κερδισεις τις εντυπωσεις,μηπως ψαχνεις για τιποτα κοροιδα,δεν εχεις καταλαβει οτι ο κοσμος εχει ματια και βλεπει.Εισαι για κλαματα,εισαι ποτισμενος απο την παναιρεση του οικουμενισμου,εισαι παντελως σκοτισμενος, προσπαθεις στην κατηφορα σου να παρεις και αλλους μαζι σου,πλανεμενε.Βρε ματαιοδοξε ανωνυμε λιγο να ψαξει κανεις τα βασικα που λεμε, θα βρει ολες τις απαντησεις που εσυ προσπαθεις να διαστρεβλωσεις.Βαζε το ονομα σου,η το χαρακτηριστικο σου σημαδακι,για να ξερουν τα αφεντικα σου ποιος λεει και τι,μην μαλωσετε κιολας για ενα κοκκαλακι ε αυτο δεν το θελω.Ακολουθωντας την προτροπη των πατερων μετα δευτερας νουθεσιας παραιτου,αυτο θα κανω, σας λυπαμε αμετανοητοι. Οσο για την δυσωδια αυτο κανω κιεγω, φευγω απο την δυσωδια που αναδυεται στην σελιδα απο κατι ανωνυμους σαν κιεσενα.Το σκατο τελικα δεν αγιαζετε ανωνυμε κριμα για σας. Αντε τωρα να αποκαλεσεις το παπα παναγιωτατο, να του φιλησεις το χερι να παρεις ευλογια,να του πεις ποιοι ειναι οι πραγματικοι εχθροι σας, οι παλαιοημερολογητες,που κανανε σωματειο, δεν σε ρωτησαν και δεν μπορεις να το ξεπερασεις.Οσο για το ανευ ευχων ελατε του χρονου την Κυριακη της Ορθοδοξιας σε Ναους μας να σας δωσουμε οσες θελετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Νικόλαε, άφησε τις ύβρεις και τις χυδαιότητες και απάντησε σε αυτά που λέει η αγωνίστρια Μαρία Δουράκη στο βιβλίο της. Επιχειρήματα και γεγονότα όχι προσωπικες επιθέσεις και χυδαιότητες. Αυτά κράτα τα για τους ομοίους σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Μπράβο στον πάτερ Γερόντιο, ήταν πολύ κατατοπιστικός. Βεβαίως υπάρχουν κι όλοι αυτοί που συκοφαντούν και λασπολογούν συστηματικά. Η προπαγάνδα ενάντια στο π. ημερολόγιο δουλεύει πολύ καλά.
  Ας μην μας υποτιμούν τόσο όμως, γιατί οι περισσότεροι απο μας τους παλαιοημερολογήτες φύγαμε απο το νέο ημερολόγιο για να στρατεύθουμε στο παλιό, από επιλογή. Θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης να υποστηρίζει τις επιλογές του.
  Οσο για σένα αγνωστε που θέλεις να μας σώσεις απ΄την παράταξη του Χ. Κιούση ματαιοπονείς.Ο καθένας θα σωθεί απο τις πράξεις και τά έργα του. Αν μπορείς σώσε τον εαυτό σου.Δεν είσαι παντογνώστης, εμας τους παλαιοημερολητές ο διωγμός μας δυναμώνει.
  Αλλωστε γνωρίζουμε ότι πετροβολούν συνήθως τη μηλιά που έχει μήλα.
  Μείνετε στις πλάνες σας γιατι αυτό διαλέξατε και αυτό μπορεί και να σας αξίζει. Να είσαστε με το νέο ημερολόγιο και να ακολουθείται και τους πατέρες ε! αυτό κι αν είναι οξύμωρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Παιδια,
  λυπουμαι που διαλεγεσθε,
  οπως διαλεγεσθε.
  Αφηστε τις μεταξυ σας αντιθεσεις,
  που αποδεικνυουν οτι εχω απολυτο δικαιο
  με οσα σας καταμαρτυρω.
  Οτι δηλαδη ο καθενας σας εχει
  την ...στρουγκα του
  και αυτην και μονον θεωρει εκκλησια,
  τους δε αλλους εκτος εκκλησιας.
  Σκεφθητε την αθλια κατάστασι σας
  και σκεφθειτε την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ,
  οπως κι εμεις.
  Κανενας τους δεν εμπνεει καμμια εμπιστοσυνη.
  Αχρηστους κηφηνες ταϊζετε και ποτιζετε.
  Ανθρωπους που δεν τους ενδιαφερει η Εκκλησια,
  αλλα ο εαυτος τους,
  η τεμπελια τους και το ραχατι τους.
  Τι ιεραποστολη κανουν ολοι αυτοι;
  Κινουν εστω και το δακτυλακι τους;
  Μια χαρα περνουν, "ζωη και κοτα"
  ολη η διαρκεια της ζωης τους,
  αφου εχουν εσας τα κοροϊδα να εκμεταλλευονται
  τον ιδρωτα σας, το ζηλο σας
  και τις ευαισθησιες σας.
  ΚΡΙΜΑ.
  Μην μαλωνετε μεταξυ σας,
  δεν αξιζει γι αυτους που αδιαφορουν για τα παντα,
  να μαλωνετε και να τρωγεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Οδυσσεα, πραγματικα δεν μπορω να σε καταλαβω.Τι προσπαθεις να κανεις,θελεις ντε και καλα να μας πεισεις οτι δεν ειμαστε καλα στο πατριο; Ειλικρινα δεν σε καταλαβαινω, θελεις να ταυτιστουμε με εσας της αποτειχισης;Σου φωναζουμε οτι ειμαστε καλα εδω που ειμαστε,γιατι μας υποτιμας.Ο καθε ανθρωπος εχει την νοημοσυνη του και την προσωπικοτητα του,γιατι δεν την σεβεσαι;Μας λετε ¨αφελεις¨που ειμαστε εγκλωβισμενοι στην ¨δυσωδη παραταξη¨ με το ¨χαος στης χειροτονιες¨ και πολλες φορες με ειρωνια στης αγωνιες μας.Πιασατε στο στομα σας εναν αγωνιστη πραγματικο της Ορθοδοξιας Τον Σεβασμιωτατο Ακακιο. Ενα Γεροντα που δεν ξερετε τι εχει τραβηξει,οταν καποιοι με μονη κατηγορια την πιστη του στο Χριστο τον εχουν χλευασει τον εχουν απειλησει τον εχουν συρει στα Αστυνομικα τμηματα και πολλα αλλα. Ξερω πως εχει βγει ενα βιβλιο,της μονης του ,ειναι μικρο, ριχτε του μια ματια .Μεσα γραφει σχεδον ολη την ιστορια του πατριου. Μην βγαζετε συμπερασματα ακουγωντας δεξια και αριστερα.Πηγαινετε να τον γνωρισετε για να εχετε μετα λογο να τον κατηγορειτε.Οσο για μενα ασε με να εχω το δικαιωμα μετα απο 14 χρονια στο πατριο,να εκφερω την γνωμη μου.Λυπαμε πραγματικα για τον ασχημο δρομο που πηρε η συζητηση,αλλα νομιζω απο μεριας μου ειναι δικαιολογημενος.Δεν σας κατηγορω για την αποτειχιση, ουτε τον Πατερ Σταυρο, απλα αμυνομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Αγαπητε Νικόλαε.

  1) Το καλόν ου καλον εαν μη καλως γενηται, λεγει ο αγιος Γρηγοριος ο Θεολογος.
  2) Που βλεπεις οτι κατηγορησα τον Ακακιο;
  Μηπως κανεις καποιο λαθος;
  Εγω προσεφερα το μπλοκ μου και καταχωρηθηκε απο επισκεπτη μου το κειμενο του προς τον Πειραιως.
  Που βλεπεις να καταφερθηκα εναντιον του;
  3) Αν πιστευεις οτι εκει που εισαι εισαι καλα, κατσε εκει και κλεισε ματια και αυτια και αδρανησε για τα παντα. Πρεπει να ξερης ομως μια τετοια νοοτροπια ειναι αντιευαγγελικη.
  4) Προσβαση στις παραταξεις των παλαιοημερολογητων δεν εχω καμμια.
  Το βιβλιο που κυκλοφορει αν θελης στειλτο μου.
  Εγω διαβαζω τα παντα.
  Δεν φοβαμαι τιποτα.
  Ειμαι χριστιανος.
  Αυτα προς το παρον και αφησε τους αλλους να σκεπτονται και να προβληματιζονται.
  Μην τους εμποδιζεις.
  Και εμεις δεν εμποδιζουμε κανενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Οδυσσεα.Στο πρωτο που μου λες συμφωνω. Στο δευτερο δεν κατηγορισα προσωπικα εσενα για τον Ακακιο αλλα μιλουσα στον πληθυντικο πιο πολυ για τους ανωνυμους.Την ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ που μου προσαπτεις, ας σου το κρινει ο Θεος...Λοιπον σου απαντω .{1) Ανωνυμος, ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ το ανευ ευχων.{2)Ημιπαλαιοημερολογιτης, κανει ερωτηση με πολυ δοση ειρωνειας.{3) Ανωνυμος 4-4 1.33μμ λεει ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ{4)ανωνυμος4-4 2.16 ειπε ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ των παλιαιοημερολογιτων.{5) Ανωνυμος 5-4 7.52σχημα ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΩΝ το πατριο.{6)Ανωνυμος 5-4 11.16 μας λεει ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ η αλλιως τι να κανουμε.{7)ΣΩΜΑΤΕΙΟ το πατριο {αιρετικος).{8)6-4 8.57μμ Παραταξη Κιουσαικης ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ- ΜΑΝΤΡΩΜΑ ΑΦΕΛΩΝ- ΣΤΟΥΓΓΕΣ -ΟΥΝΙΑΣ Κιουσαικης,ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ φευγετε Ελληνες,ΔΥΣΩΔΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ευγε Δουρακη. Οδυσσεας ειπε,ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ οι Χριστινικοι συλλογοι,{αν δεν τους ξερεις ρωτα να σου πω οτι θελεις μηπως μαθεις).Οδυσσεας παλι ειπε, ΦΑΙΔΡΟΣ αστυνομικος κυνηγαει ΦΑΙΔΡΟΥΣ παλαιοημερολογιτες.Οδυσσεας παλι ειπε οτι βλεπουμε ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ οσοι εκφραζουμε μια αγωνια περι του 666,ενω η Δουρακη που στηριξε πανω σαυτο ολη της την καμπανια ειναι αγωνιστρια.17-3 4.43 ΓΕΛΟΙΟΙ οι αγωνιουντες για το σφραγισμα {ηρθε ο Α.Μ.Κ.Α. τωρα δω τι θα λες).Οδυσσεας ειπε 19-3 3.24 ΘΑ δουμε τα στοιχεια,ΔΗΛ. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ?. Εσυ μας λες οτι εισαι τελειωμανης.Οδυσσεας 25-3 4.48μμ ΧΑΛΙΑ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΑ το πατριο,τους ΙΕΡΕΙΣ τους εχουμε ΘΡΕΥΤΑΡΙΑ τους δινει συμβουλες,εχουν αμφια και ΜΙΤΡΕΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ,μας συμβουλευεις να αποτυναξουμε το ΖΥΓΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ απο τους ΝΟΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΚΥΡΗΓΜΑΤΟΣ τους ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ τους ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ αν εμπαινες μεσα θα εκανες επανασταση.Δεν εχει τελειωμο η κατηγορια,αλλου σε απαντησεις,λες οτι ειμαστε ΧΑΛΙΑ και παλι ΧΑΛΙΑ Ανωνυμος μου απαντα με τα ονοματα ολων των Ιερεων του πατιου,οτι ειναι ΒΡΩΜΑ {εγω δεν ειπα ονοματα πουθενα).Σου εχω κανει πολες ερωτησεις και δεν μου απαντας παρα μου λες αλλα διαφορα,ενω στους ανωνυμους δεν βρισκεις κανενα παραπτωμα. Στο τελος ερχεσαι να μου πεις οτι δεν ξερεις τις παραταξεις του πατριου , που τα εμαθες ολα αυτα;Αμυνομαι λοιπον καλε μου Οδυσσεα,οπως βλεπεις, μαλλον εσυ μπαινεις εμποδιο,σε ανθρωπους που ειναι καλοπροαιρετοι, που μπορει και καπια στιγμη να βρεθειτε στον ιδιο χορο.Ετσι που μιλας για μας μας απωθεις. Το βιβλιο θα το βρω και θα στο στειλω ,εχω μονο ενα για μενα συλλεκτικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Y.Γ. Σου προτεινω αν θελεις,να ερθεις μια μερα οποτε νομιζεις σε καποιον απο αυτους τους συλλογους, να πεις εκει την γνωμη σου,να μας γνωρισεις, θα αντιληφθεις οτι ειμαστε πολυ φιλοξενοι και συζητησιμοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
  " Σκεφθητε την αθλια κατάστασι σας
  και σκεφθειτε την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ,
  οπως κι εμεις."

  Aυτό βλέπουμε φίλε Οδυσσέα , δηλαδή εσάς που ...σκέφτεστε την αποτείχιση και έτσι παίρνουμε κουράγιο και συνεχίζουμε τον ευλογημένο αγώνα της αποτείχισης που έχουμε ήδη ξεκινήσει πρό κάποιων ετών ο καθένας μας.
  Εσύ και οι συνεργάτες σου μπορείτε να συνεχίσετε να σκέφτεστε , να ονειρεύεστε να σχεδιάζετε πως πότε που κλπ είναι η κατάλληλη στιγμή για αποτείχιση.
  Μέχρι να την πραγματοποιήσετε όμως εμείς θα είμΑΣΤΕ οι τολμηροί που το κάναμε αυτό βήμα, σε αντίθεση με σένα που είσαι στα λόγια.
  Και αν θέλεις να ξέρεις η πεποίθησή μου είναι ότι στα λόγια θα μείνεις ως το τέλος.
  Μακάρι να αποδειχτώ λάθος.
  Αυτός όμως που βλέπει το σπίτι του στις φλόγες σε κλάσματα του δευτερολέπτου έχει πεταχτεί έξω από αυτό. Δεν έχω δεί κανέναν να μένει μέσα σε σ'αυτό μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά...

  ΟΔΥΣΣΕΑΣ
  " Κανενας τους δεν εμπνεει καμμια εμπιστοσυνη.
  Αχρηστους κηφηνες ταϊζετε και ποτιζετε.
  Ανθρωπους που δεν τους ενδιαφερει η Εκκλησια,
  αλλα ο εαυτος τους,
  η τεμπελια τους και το ραχατι τους.
  Τι ιεραποστολη κανουν ολοι αυτοι;
  Κινουν εστω και το δακτυλακι τους;
  Μια χαρα περνουν, "ζωη και κοτα"
  ολη η διαρκεια της ζωης τους,
  αφου εχουν εσας τα κοροϊδα να εκμεταλλευονται
  τον ιδρωτα σας, το ζηλο σας
  και τις ευαισθησιες σας.
  ΚΡΙΜΑ."

  Το αν εκμεταλλεύονται εμάς τα κορόιδα και το αν είναι τεμπέληδες κ.ο.κ. αυτό είναι δικό μας θέμα και αν δεν τους έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια κακό του κεφαλιού μας.
  Το πρόβλημα ξέρεις ποιό είναι;
  Οτι ως Ελληνες φορολογούμενοι πολίτες ταίζουμε κάποιους άλλους " τεμπέληδες και χαραμοφαίδες" που με τις λιμουζίνες τους και τα εξοχικά τους και τις εταιρείες τους μας το παίζουν και " καθαροί" και " κανονικοί" .
  Μια ακόμη απάντηση θα πάρει ο φίλος σου ο Αιρετικός (που ανοίγει συνεχώς και νεα θέματα για να μας λέει διαρκώς τα ίδια πράγματα) και σε αποχαιρετώ. Αλήθεια αυτός ο σοφός Αιρετικός του οποίου ασπάζεσαι τόσο τις απόψεις περί ημερολογιακών αντιπατερικώτατων ανοησιών , είναι υπέρ της αποτείχισης που τόσο πολύ εσύ ευαγγελίζεσαι;

  Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να άκουγαν όλοι το πόσο πολύ αντίθετος είναι, σωστά;
  Και εκεί να μας δικαιολογήσεις πως γίνεται με έναν τόσο "μεγάλο ερευνητή" να διαφωνείς τόσο κάθετα...
  Ή μήπως συμφωνείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Μπαίνουμε αισίως στην Μ.Βδομάδα των Παθών του Κυρίου.Εύχομε σε όλους καλή Μ.Εδομάδα και καλή Ανάσταση.
  Ο Κύριος σταυρώθηκε για όλους εμάς, για δικαίους και αδίκους για να μας δώσει την ευκαιρία να τον ψάξουμε, να πορευθούμε τον δρόμο της αληθείας του, μπάς και σωθούμε. Οι μέρες αυτές έχουν την δική τους δυναμική κι οι ύμνοι στις εκκλησίες θα μας ανεβάσουν στα ουράνια.Είναι μέρες κατάνυξης,περισυλλογής και αυτοκριτικής. Προτείνω να κάνει ο καθένας την δική του. Προσωπικά ζητώ ταπεινά συγνώμη αν κάποιους έθιξα ή αν κάποιους σκανδάλισα. Υπερασπίζομε όμως το χώρο του πατρίου ημερολογίου γιατί εκεί βρήκα το βαθύτερο νόημα της υπαρξής μου και δεν απολογούμε σε κανέναν γι΄αυτό. Πίστις για μένα είναι να πιστεύεις τον Θεό ορθοδόξως και στο π. ημερολόγιο μπορεί να μας κατηγορούν για διάφορα ανούσια και μη, δεν μπορούν όμως να μας κατηγορήσουν για αδιάφορους Χριστιανούς και το χειρότερο όλων ως οικουμενιστάς ή ετερόδοξους.
  Κατά τον Κύριον: Αγωνίζεσθε εισελθείν δια της στενής πύλης, ό,τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι ευρίσκουσιν αυτήν και αντιθέτως ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν. Αλλωστε:Κρείσσον εις ποιών το θέλημα του Κυρίου ή μύριοι παράνομοι.
  Ολοι μας λοιπόν μπορούμε να σωθούμε, αρκεί να το θελήσωμε. Η ευθύνη και η υποχρέωση η δική μου είναι μέρες που είναι, να σας επισημάνω ό,τι η κατάκρισις, ο εγωΐσμός και η πλάνη εν γνώσει είναι σοβαρότατα αμαρτήματα. Προτροπή μου είναι να προσπαθήσουμε να σώσουμε τους εαυτούς μας, ξεκινώντας από την κάθαρση και απ΄το μυστήριο της θείας εξομολογήσεως σε ιερείς αξίους και εναρέτους.
  Εύχομε απο καρδιάς σε όλους
  Καλή Ανάσταση κι ο Κύριος να φωτίζει τις
  αιώνιες ψυχές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Μπαίνουμε αισίως στην Μ. Βδομάδα των Παθών του Κτρίου. Εύχομε σε όλους καλή Μ.Βδομάδα και Καλή Ανάσταση. Ο Κύριος σταυρώθηκε για όλους εμάς, για δικαίους και αδίκους,για να μας δώσει την ευκαιρία να τον ψάξουμε, να πορευθούμε τον δρόμο της αληθείας του,μπάς και σωθούμε. Οι μέρες αυτές έχουν τη δική τους δυναμική κι οι ύμνοι στις εκκλησίες θα μας ανεβάσουν στα ουράνια. Είναι μέρες κατάνυξης,περισυλλογής και αυτοκριτικής. Προτείνω να κάνει ο καθένας την δική του.
  Προσωπικά ζητώ ταπεινά συγνώμη αν κάποιους έθιξα ή αν κάποιους σκανδάλισα. Υπερασπίζομε όμως το χώρο του πατρίου ημερολογίου γιατί εκεί βρήκα το βαθύτερο νόημα της υπαρξής μου και συνεπώς αναπαύομε και δεν απολογούμε σε κανέναν γι΄αυτό.
  Πίστις για μένα είναι να πιστεύεις τον Θεό Ορθοδόξως και στο π. ημερολόγιο μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για διάφορα ανούσια ή μη, δεν μπορεί όμως να μας κατηγορήσει για αδιάφορους Χριστιανούς και το χειρότερο όλων ως οικουμενιστάς ή ετεροδόξους.
  Κατα τον Κύριον: Αγωνίζεσθε εισελθείν δια της στενής πύλης, ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι ευρίσκουσιν αυτήν,αντιθέτως : Πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν. Αλλωστε: Κρείσσον εις ποιών το θέλημα του Κυρίου ή μύριοι παράνομοι.
  Ολοι μας λοιπόν μπορούμε να σωθούμε, αρκεί να το θελήσωμε. Η ευθύνη και η υποχρέωση η δική μου είνα, μέρες που είναι, να σας επισημάνω ό,τι η κατάκρισις, ο εγωϊσμός και η πλάνη εν γνώσει είναι σοβαρότατα αμαρτήματα. Προτροπή μου είναι να προσπαθήσουμε να σώσουμε τους εαυτούς μας, ξεκινώντας απο την κάθαρση και απ΄το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως σε ιερείς αξίους και εναρέτους.
  Εύχομε απο καρδιάς σε όλους
  Κ Α Λ Η Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
  Κι ο Κύριος να φωτίζει τις
  αιώνιες ψυχές μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ο Αιρετικός σε μιά διευκρίνησή του στις 6.4.2009 επικαλείται το περιοδικό της Εκκλησίας του Παλαιού Ημερολογίου "Φωνή της Ορθοδοξίας", σελ. 16. Δεν αναφέρει όμως το έτος. Μήπως μπορεί να μας πει το έτος, για να είναι αξιόπιστος;Αλλιώς ισχύει η αξία της μαρτυρίας του "κάποιος, κάπου, κάποτε είπε.."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Το περιοδικό "Η Φωνή της Ορθοδοξίας" είναι το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος (Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου).

  Το κείμενο (δηλ. η σελίδα από το περιοδικό) έχει κατατεθεί, όπως έχει αναφερθεί, στον υπεύθυνο του ιστοχώρου κ. Οδυσσέα και μπορεί να ζητηθεί να αποσταλεί σε κάθε αιτούντα.

  Εδώ, δεν ισχύει το "κάποιος, κάπου, κάποτε είπε.....". Το στοιχείο υπάρχει στη σελίδα αυτή του περιοδικού.

  Καλή μελέτη

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ο ΠΟΛΙΟΣ γεροντας=Δεσποτης Ακακιος=των ΓΟΧ τελευταια χειροτονια του Μακαριστου Επισκοπου πρωιν Φλωρινης, Καβουριδη, και συλειτουργησας στο παρελθον, με τον Μακαριστο επισκοπο Σαγκαης και Σαν φρανζισκο, Αγιο Ιωαννη Μαξιμοβιτς,των Ρωσων της Διασπορας, οχι των σημερινων συλειτουργων με τους Οικουμενιστας, που το σκηνωματου παραμενει αδιαλητο και αφθορο και με θερμοκρασια, τιμα τα περιοδικο του αδελφου Οδυσσεα με το να ειναι συνδρομητης του ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ.
  Omfax

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Όπως διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική Ιστορία των ΓΟΧ και όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, μαζί με τους Δημητριάδος Γερμανό και Ζακύνθου Χρυσόστομο χειροτόνησαν 4 Επισκόπους, τους: Κυκλάδων Γερμανό, Μεγαρίδος Χριστοφόρο, Διαυλείας Πολύκαρπο και Βρεσθένης Ματθαίο.
  Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δεν ετέλεσε άλλη χειροτονία μέχρι το 1955, οπότε απεβίωσε.
  Οπότε, πως ο Επίσκοπος Ακάκιος είναι χειροτονία του Χρυσόστομου; Μπορεί να διευκρινισθεί αυτό;

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Για το φυλλο της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ που μου εστειλε ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
  (τι ονομα ειναι και αυτο που διαλεξες ΑΙΡΕΤΙΚΕ;)
  το εχω στα χερια μου.
  Επειδη δεν εχει την πρωτη σελιδα για να ξερουμε τον αριθμο και το ετος, προσπαθησα να παρω τηλεφωνο στα γραφεια του περιοδικου που καποιος αδελφος του παλαιου τιμητικα με εγραψε και μουρχεται ταχυδρομικα, αλλα δεν απαντουσαν.
  Θα ξαναπροσπαθησω, γιατι τα στοιχεια που περιέχει ειναι πολυ σημαντικα και προερχονται απο την παραταξι του Χρυσοστομου.
  Παντως ειναι πριν το 2001.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ο Ακακιος χειροτονηθηκε απο τον Χρυσοστομο ως πρεσβυτερος και οχι ως επισκοπος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Όταν κάποιος γράφει: "Ο πολιός γέροντας δεσπότης Ακάκιος των ΓΟΧ, τελευταία χειροτονία του μακαριστού Επισκόπου, πρώην Φλωρίνης Καβουρίδη.....", λογικό είναι να πάει το μυαλό σου σε χειροτονία του σε Επίσκοπο και όχι σε χειροτονία του σε Πρεσβύτερο ή Διάκονο.

  Επίσης, ότι συλλειτούργησε με τον άγιο Ιωάννη Μαξιμόβιτς, δεν σημαίνει αυτομάτως και αγιοποίηση του Ακάκιου, καθότι ο αγιασμός που εκπέμπει ένας άγιος δεν σημαίνει υποχρεωτικά πρόσληψη του αγιασμού αυτού, από τον συλλειτουργούντα, ούτε αποτελεί ένα επί πλέον παράσημο στη εν γένει διακονία του, για να αναφέρεται ως προσόν.

  Αιρετικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου