Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ασυμμέτρων «Ανωνυμιών» έλεγχος (18 Σεπτ. 2018 – 5.23 μ.μ. και 18 Σεπτ. 2018 – 9.07 μ.μ.), του Νικ.Σακαλακη.Στο πλαίσιο ενός Ορθοδόξου Διαλόγου, οι σημαντικές απόψεις – θέσεις από τη σκοπιά της πνευματικής ζωής και Εκκλησιολογίας εγείρονται πάντα επώνυμα.
Ο χαρακτήρας μιας θέσης – σκέψης δεν κρίνεται μόνο από την λογική θεολογία αλλά και από τις κανονιστικές αρχές – αξίες και μια τέτοια είναι και το όνομα του ανθρώπου.
Είναι εσωτερικά αντιφατικές η ομολογία πίστεως με την «Ανωνυμία». Η «Ανωνυμία» είναι, εν πολλοίς, η καθησυχαστική (βεβαιότητα) του λάθους.
Σε ότι αφορά τον «Ανώνυμο» (18/9/18 – 5.23 μ.μ.) έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Δίνεις πρυτανεύουσα δυναμική στην ερμηνεία (Αποκάλυψης) του κ. Τρεμπέλα. Ο ασφαλέστερος δρόμος είναι η ερμηνευτική λειτουργία που υποτάσσεται στον ευρύτερο ερμηνευτικό χώρο των αγίων της Εκκλησίας.
Η ερμηνευτική οπτική του κ. Τρεμπέλα στην «Αποκάλυψη» διαφέρει της οπτικής παλαιοτέρων ερμηνευτών και αγίων. Σε πολλά εδάφια της «Αποκάλυψης» είναι περισσότερο ένας παραδοσιακός (Δάσκαλος) Καθηγητής, παρά ένας νηπτικός ερμηνευτής.
Για παράδειγμα (μεταξύ των πολλών). Στο εδάφιο (19,16), διαβάζουμε: «και έχει επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων».
Ερμηνεία (Μετάφρασις) κ. Τρεμπέλα: «και έχει επάνω στο ένδυμά του και εις το μέρος, που το ένδυμα αυτό σκεπάζει τον μηρόν του όνομα γραμμένον: Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων».


Ερμηνεία Ανθίμου (Πατριάρχου Ιεροσολύμων, 1717 - 1808).
«Ιμάτιον του Υιού του Θεού εστίν η σαρξ και η ανθρωπότης, ην προσείληφε και ενεδύσατο ως πορφύραν βασιλικήν. Ο δε μηρός δηλοί, ότι εγένετο άνθρωπος ου κατά φαντασίαν, αλλά κατ’ αλήθειαν. Το δε γεγράφθαι επί του ιματίου και επί του μηρού αυτού το όνομα της θεότητος, υπαινίττεται, ότι ει και τέλειος άνθρωπος εγένετο, αλλ’ ουκ απέστη του είναι Θεός τέλειος, Βασιλεύς βασιλέων, και Κύριος κυρίων, τουτέστι βασιλεύς και δεσπότης πάντων μεν ανθρώπων ως Θεός, κατ’ εξαίρετον δε, των βασιλευσάντων και κυριευσάντων των διαβεβλημένων παθών, τουτέστι των κρατησάντων και νικησάντων τας του θυμού και της επιθυμίας αταξίας».
Παράδειγμα δεύτερο: (Κεφ. Κ΄ 1-3)
Ο κ. Τρεμπέλας γράφει (Εισαγωγή): «Εις την κατά του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου αυτού οριστικήν νίκην του Χριστού επακολουθεί χιλιετής βασιλεία αυτού, παρεμπίπτουσα μεταξύ της κατασυντριβής του Αντιχρίστου και της συντελείας των Αιώνων, ήτις θα επισφραγισθή δια της δευτέρας παρουσίας (οφθαλμοφανής), (η διευκρίνιση δική μου), της παγκοσμίου κρίσεως και της ανακαινίσεως του παντός κ.λ.π.».
Ερμηνεία Πατριάρχου Ανθίμου: (Κεφ. Κ΄,3)
«Αύτη η περικοπή σημαίνει την μετά Χριστόν γενομένην κάθειρξιν του διαβόλου, και την ακρωτηρίασιν της δυνάμεως αυτού, και την κατάργησιν των έργων αυτού, α έπαθε σαρκωθέντος του Κυρίου ημών…
Τα δε χίλια έτη ενταύθα,…, τουτέστιν άπαντα τον καιρόν του Ευαγγελικού κηρύγματος και την συμπλήρωσιν της ποσότητος των ευσεβών. Μετά δε την περαίωσιν τούτου του χρονικού διαστήματος, του μόνω Θεώ εγνωσμένου, ελεύσεται ο αντίχριστος, και βασιλεύει καιρόν ολίγον, ως προείρηται εν βίβλω Δανιήλ του Προφήτου…
Εν εκείνω ουν τω ολίγω του καιρού, δια το πληθυνθήναι την αμαρτίαν, παραχωρήσαντος του Θεού, αφεθήσεται ο διάβολος ενεργήσαι όσα και προ της ενσάρκου οικονομίας» (περισσότερα και στις ερμηνείες παλαιοτέρων και νεωτέρων ερμηνευτών, π.χ. Ανδρέου Καισαρείας, Εφραίμ Σύρου, π. Αθανασίου Μυριληναίου, π. Χαρ. Βασιλόπουλου, π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου κ.λ.π).
Σ’ αντίθεση με τους παλαιότερους ερμηνευτές, ο κ. Τρεμπέλας δέχεται την πλανεμένη θέση ότι μετά τον Αντίχριστο θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο σ’ όλη την γη!
Η άποψη αυτή καταρρίπτεται και με πολιτικά – κοινωνικά επιχειρήματα, λαμβανομένου υπ’ όψιν της αποστολής των Εξουσιών και τη σημερινή υποδούλωσή τους στο πνεύμα του Διαβόλου.
Σε ότι αφορά τον «Ανώνυμο» (18/9/18 – 9.07 μ.μ.), παρακαλώ να αναφέρει:
- Πως συκοφάντησα τους κ. Τρεμπέλα και π. Επιφάνιο; Να καταγράψει την συκοφαντία (-ες).
- Γιατί οι θέσεις μου είναι «κατά της Ορθοδόξου διδασκαλίας»;
Οι εκκλησιολογικές «βεβαιότητες» του π. Επιφανίου (Δυνητική ερμηνεία) έχουν ξεπερασθεί και από τον κάματο που επέφερε στις Ορθόδοξες συνειδήσεις ο Οικουμενισμός. Δεν το βλέπουμε, ότι η ερμηνεία αυτή δημιουργεί αδιάκοπα αέναη αναταραχή; Όταν γνωρίζεις την ιστορική της πορεία και αντιλαμβάνεσαι τα αποτελέσματά της, τότε η προσπάθεια αναγωγής στις καθαρές Πατερικές αξίες είναι «συκοφαντία»;
Μια επισκόπηση της ερμηνείας του κ. Τρεμπέλα χρειάζεται, σήμερα, νεώτερες αναθεωρήσεις – συμπληρώσεις, ως σύνθεση γνώσης, πνευματικότητας και Πατερικής διδαχής.
Δεν απορρίπτουμε τον κ. Τρεμπέλα ως πρόσωπο, αλλά την θέση ότι η ερμηνεία του είναι «έσχατη πραγματικότητα». Ο κάθε ερμηνευτής έχει τα ανθρώπινα όριά του.
Η Εκκλησία (μάς) βάζει φραγμό στην «εμπάθεια» αλλά όχι περιορισμούς στην πρόοδο της πνευματικής γνώσης. Η κάθε ερμηνεία της Γραφής κρίνεται από τη διαχρονική Εκκλησία τόσο στην ουσία της, όσο και στις συνέπειές της, με οδηγό την Αλήθεια και την Επιστήμη.
Η βαθμολογία, που επιχειρείς λογικευτική στη φύση της, στον συγγραφέα και στα ιστολόγια δεν είναι άμεμπτη. Έχει «πολεμική» καταγωγή και εγγενή αυθαιρεσία. Μην υποκαθιστάς τον Κύριο και γίνεσαι «Εσύ» η Ελλανόδικος Επιτροπή!
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

8 σχόλια:

 1. Καλόν είναι να γνωρίζουν οι αρθρογράφοι, οι σχολιαστές, οι συγγραφείς, κλπ., ότι όταν αναφερόμαστε σε πρόσωπο που έχει αποβιώσει, δεν γράφουμε το "κύριος" μπροστά από το όνομα του, αλλά το όνομα μόνον. Δηλαδή, όχι "κ. Τρεμπέλας", αλλά Παναγιώτης Τρεμπέλας ή Τρεμπέλας ή μακαριστός Τρεμπέλας, κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν έχετε το θάρρος κ. Σακαλάκη να δημοσιεύσετε ολόκληρη την εισαγωγή του Κ κεφαλαίου της Αποκάλυψης του Τρεμπέλα και όχι μόνο την πρώτη παράγραφο γιατί αμέσως παρακάτω και σε ολόκληρο το εισαγωγικό του σημείωμα επεξηγεί τι εννοεί με την "σχηματικά χιλιετή" νίκη του Χριστού με τους πνευματικούς θρόνους των Αποστόλων, αγίων Πατέρων, Μαρτύρων και Ομολογητών μέχρι την τελική Συντριβή του Αντιχρίστου και την συντέλεια των αιώνων στην Δευτέρα Παρουσία όπως αναφέρει και στην ερμηνεία επίσης του Κ κεφαλαίου της Αποκάλυψης...
  Το επώνυμο μου (αν αναφέρεστε σε έμενα) το γράφω στην ιστοσελίδα μου που σας κάνω κριτική με ορθόδοξα αγιοπατερικά επιχειρήματα γιατί προφανώς δεν θα επιτρέψει την αναγραφή του στην σελίδα του αυτός που μισεί την αλήθεια και αντί για ορθόδοξα επιχειρήματα χρησιμοποιεί ύβρεις θεωρώντας του πάντες ανόητους γιατί ο ίδιος είναι μεγαλοφυΐα όπως αλαζονικά νομίζει...
  Αφήστε το email σας για να σας στείλω τα στοιχεία μου αν θέλετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΣΑΚΑΛΑΚΗ): ΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε σχεση με το χωριο της αποκαλυψης «και έχει επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». ο Τρεμπελας κανει ορθοτατα μια πιστη μεταφραση του κειμενου. Ο Ανθιμος Ιεροσολυμων παραθετει καποιες σκεψεις του σε σχεση με το τι συμβολιζουν τα αναφερομενα του χωριου. Αυτο ασφαλως και δεν σημαινει οτι οπωσδηποτε ειχε ανωθεν πληροφορια για αυτα που εγραψε. Δεν προκυπτει απο καπου οτι αυτα ειναι προιον φωτισμου. Αν καθε ερμηνεια ενος ιερωμενου την εκλαμβανουμε ως Θεοπνευστη κατι δεν παει καλα με εμας.

  Τωρα σε σχεση με το χωριο κ 3 της αποκαλυψης ο Ανθιμος ακολουθει την αρχαια αποψη του Ανδρεα Καισαρειας. Ας μας απαντησει λοιπον καποιος τεκμηριωμενα το ακολουθο ερωτημα. Στον αμεσως επομενο στοιχο γραφει το κειμενο

  καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη·

  Αν λοιπον η χιλιετη βασιλεια ειναι απο της αρχης του ευαγγελικου κηρυγματος εως της εποχης του αντιχριστου πως οι μαρτυρες επι εποχης αντιχριστου εζησαν και παλι τα χιλια ετη ; Συμφωνα με την αρχαια αποψη μετα το τελος του αντιχριστου ακολουθει η συντελεια σε ποια χιλια ετη συμβασιλευουν μετα του Χριστου οι μαρτυρες ; Προκειται να γυρισουν πισω στο χρονο της α παρουσιας ; Ας μας δωσει καποιος ειδικος μια απαντηση και ας μας πει και ο αρθρογραφος που επικαλειται τον Ανθιμο Ιεροσολυμων τι ερμηνεια διδει περι αυτου

  Στο ερωτημα σας Πως συκοφάντησα τους κ. Τρεμπέλα ;

  Η απαντηση ειναι με τα ακολουθα λογια σας
  Σ’ αντίθεση με τους παλαιότερους ερμηνευτές, ο κ. Τρεμπέλας δέχεται την πλανεμένη θέση ότι μετά τον Αντίχριστο θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο σ’ όλη την γη!

  πρεπει λοιπον να αποδειξετε οτι ειναι πλανεμενη αποψη κατι το οποιο δεν κανατε. Εκτος και αν νομιζετε οτι η αποψη αλλων ερμηνευτων δημιουργει τετελεσμενα. Απλα να σημειωσω για αλλη μια φορα οτι αν ο Τρεμπελας ειχε πλανεμενη αποψη τοτε πλανεμενη θα ειχαν και ο αγιος Πορφυριος και ο αγιος Παισιος οι οποιοι στο επιμαχο θεμα συμφωνουσαν με την αποψη Τρεμπελα

  Υ.Γ. Δεν ειμαι ο σχολιαστης που αναφερατε στο τιτλο του αρθρου σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Καινή Διαθήκη, και στις Πράξεις Των Αποστόλων 3:20-22 ο Τρεμπέλας καταδικάζει με την ερμηνεία του τις παχυλές αντιλήψεις για τον Μεσσία (αιρετικές πλάνες των χιλιαστών θα λέγαμε σήμερα) γιατί μετά την Ανάστασή του «θὰ μείνῃ ἐκεῖ δοξαζόμενος, ἕως ὅτου ἔλθουν οἱ χρόνοι, κατὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἀνακαινισθοῦν καὶ θὰ ἀποκατασταθοῦν τὰ πάντα». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΣΤΙΧΟΙ: 20 «Μετανοήσατε καὶ ἐπιστρέψατε, διὰ νὰ ἐπιβλέψῃ εἰς σᾶς πλήρης ἐλέους ὁ Κύριος καὶ διὰ νὰ σᾶς ἔλθουν ἀπὸ τὸ ἐξευμενισμένον πλέον πρόσωπόν του καιροὶ ἀναψυχῆς ἀπὸ τὰς θλιβεράς περιπετείας σας διὰ τῆς ἀπολαύσεως τῶν εὐλογιῶν τῆς Νέας Διαθήκης, καὶ διὰ νὰ σᾶς ἀποστείλῃ πάλιν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴν τὸν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἔχει προορισθῇ διὰ νὰ εἶναι ἰδικός σας Μεσσίας. 21 Μὴ περιμένετε ὅμως τώρα νὰ τὸν ἴδετε πάλιν μὲ τὰ σωματικά σας μάτια, ὅπως τὸν ἐβλέπατε προτήτερα. Διότι αὐτόν, τὸν Μεσσίαν καὶ Χριστόν, δὲν πρόκειται νὰ τὸν δεχθῇ ὡς κοσμικὸν βασιλέα ἡ γῆ, ὅπως τὸν φαντάζονται σύμφωνα μὲ τὰς παχυλάς των ἀντιλήψεις οἱ ὁμοεθνεῖς μας. Ἀλλὰ πρέπει σύμφωνα μὲ τὰς προφητείας νὰ ὑποδεχθῇ αὐτὸν ὁ οὐρανός. Καὶ θὰ μείνῃ ἐκεῖ δοξαζόμενος, ἕως ὅτου ἔλθουν οἱ χρόνοι, κατὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἀνακαινισθοῦν καὶ θὰ ἀποκατασταθοῦν τὰ πάντα. Περὶ τῶν χρόνων δὲ αὐτῶν καὶ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πάντων ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος ὅλων τῶν ἁγίων του προφητῶν ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων. 22 Ναί· διὰ στόματος ὅλων τῶν προφητῶν. Διότι ὁ μὲν Μωϋσῆς εἶπε πρὸς τοὺς προπάτοράς μας, ὅτι προφήτην θὰ σᾶς ἀναστήσῃ Κύριος ὁ Θεός σας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ὁμοεθνεῖς σας ὅμοιον πρὸς ἐμέ, νομοθέτην δηλαδὴ καὶ μεσίτην ὡς ἐγώ· αὐτὸν ἔχετε καθῆκον νὰ ὑπακούσετε εἰς ὅλα, ὅσα θὰ σᾶς εἴπῃ». ΠΗΓΗ: http://www.bibles.gr/praxeis03.html οπου μπορείτε να διαβάσετε και το πρωτότυπο κείμενο της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ πέρα από την ερμηνεία.

   Διαγραφή
 5. 10.52

  Ποιό είναι το ιστολόγιό σας ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή καταγγέλλει επώνυμα και το παρόν ιστολόγιο δεν θα επιτρέψει να αναρτηθεί η διεύθυνσή του για αυτό ζήτησα το email του κυρίου Σακαλάκη.

   Διαγραφή
 6. Περιμενω την απαντηση στο ερωτημα μου αλλα και τις αποδειξεις οτι η αποψη Τρεμπελα για το κ κεφαλαιο της αποκαλυψης ειναι πλανεμενη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου