Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

OMOΛΟΓΙΑ: Ο ....κοτοπουλας ηγουμενος και ....πολλων πολλων αλλων αξιοθαυμαστων πραγματων π.χ. παραγωγος .....αρχιερεων, εκαμε και παλι το θαυμα του, τωρα στην αποστολικη Κορινθο. Εδειξε το καθαροτατο Οικουμενιστικο του προσωπο. Μην εκπλητεσθε, εμεις γνωριζαμε καλα το Βαρθολομαιϊκο ποιον του, απλα τοκρυβε και τωρα το φανερωσε δημοσια και φωναχτα. Θαυμαστε τον ....κοτοπουλα ηγουμενο!!!

Ἡ ἕνωση ἤδη στὰ ἀνώτατα κλιμάκια ἔγινε καὶ οἱ πιστοὶ ποὺ ἀντιδροῦν διώκονται!
Μᾶς ἔγινε γνωστό, ὅτι τὴν Δευτέρα 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στὴν «Κροκίδειο» αἴθουσα στὴν Κόρινθο ἡ 13η συνάντηση πνευματικοῦ καταρτισμοῦ τῶν πιστῶν μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «Εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».
Προσκεκλημένος τοῦ μητροπολίτη Κορίνθου Διονυσίου Μάνταλου ἦταν ὁ Καθηγούμενος Βατοπαιδίου γ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε το θέμα «Σταυρός, πηγή δυνάμεως».
Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως (ἐδῶ καὶ στὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ) ἀκούστηκαν καὶ ἔγιναν «πράματα καὶ θάματα».
Ἀποκαλύπτουμε λοιπὸν τὰ ἀκόλουθα:
Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ σκοπίμως (ὅπως ἔγινε σὲ δύο προηγούμενες στὴν Κόρινθο μὲ ὁμιλητὲς τὸν Γόρτυνος (ἐδῶ κι ἐδῶ) καὶ τὸν Καισαριανῆς (ἐδῶ) ὁ Βατοπαιδίου Ἐφραὶμ  κατακρεούργησε  ἀνάλγητα τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς. Ἐναντιούμενος στοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καταδίκασε τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου ὡς ἐνέργεια ἀντικανονικὴ καὶ αἱρετική, δηλώνοντας βαρύγδουπα ὅτι: Χωρὶς Ἐπίσκοπο δὲν δύναται νὰ γίνει ἀποτείχιση. Ὅσοι ἀποτειχίζονται εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας!
Περιέλουσε, μάλιστα, μὲ ὕβρεις καὶ συκοφαντίες τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ποὺ ἀποτειχίστηκαν· εἶπε συγκεκριμένα:
«Οἱ Πατέρες σταματοῦσαν τὴν μνημόνευση, ἐφ’ ὅσον ὑπῆρχε μία σύγκλητος μεγάλη ἐγκρίτων πνευματικῶν καὶ μετὰ πόνου, ἄχρι καιροῦ, ἔκαναν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα [σ.σ.: Γιατί περιπίπτεις γέροντα Ἐφραίμ, σὲ τέτοιο σημεῖο διαστροφῆς τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας; Ποιά σύγκλητο εἶχε ὁ ἅγιος Μάξιμος; Μόνος του δὲν ἀντιμετώπισε τὴν τότε σύγκλητο; Οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ Ἐπίσκοποι δὲν τοῦ ἔκοψαν χέρι καὶ γλῶσσα, γιὰ νὰ βγάζεις ἐσὺ σήμερα γλῶσσα ἐναντίον του, γέροντα, διαστρέφοντας τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια τῶν αἱματοβαμμένων ὁμολογιακῶν πράξεων αὐτοῦ καὶ ἄλλων Ἁγίων;]. Σήμερα αὐτοί (κατ’ ἀρχὴν ἐγὼ ξέρω τοὺς Ἁγιορεῖτες) οἱ περισσότεροι εἶναι ἀναρχικοί (sic), εἶναι ἀντάρτες ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰ μοναστήρια τους καὶ κρίνουν τοὺς Ἡγουμένους. Καὶ κατηγοροῦν ἐμᾶς τοὺς Ἡγουμένους… Πολλὲς φορὲς βλέπουμε μερικοὺς ἐκτροχιασμούς, ναί, ἀλλὰ «κρεῖττον ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας». Εἶναι ἀρρωστημένα πράγματα αὐτά. Καὶ αὐτοὶ ποὺ τὰ κάνουν, νὰ μὴν πῶ ὅλοι, εἶναι μὲ μιὰ ἐπιπολαιότητα».
Στὴν ἐρώτηση ἀκροατή: «Γιατὶ στὴν Κρήτη οἱ Ἐπίσκοποί μας εἶπαν, ὅτι οἱ αἱρέσεις εἶναι Ἐκκλησίες», ὁ γ. Ἐφραὶμ ἀπάντησε:
Γ. Ἐφραίμ: «Δὲν εἶπαν ἔτσι. Εἰς τὴν Κρήτην ἔγινε ἡ ἐπισήμανση εἰς τὴν Πίστιν εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ἄλλο, ἄλλο. Αὐτὸ σᾶς τὸ ἀπάντησα».
Ἀκροατής: «Τί ἀπάντηση εἶναι αὐτή;».
Γ. Ἐφραίμ: «Κατ’ ἀρχὴν εἶσαι ταραγμένος. Μὴν εἶσαι ταραγμένος». [Νά, ἡ μέθοδος τῆς Γεροντοκρατίας. Ὅταν δὲν ἔχει τί νὰ ἀπαντήσει, σοῦ ἐμβάλλει λογισμοὺς ἐνοχῆς γιὰ νὰ ὑποταγεῖς σ’ αὐτὸν πού, ὡς ἐκλεκτὸς καθηγούμενος(!!!) δὲν ταράσσεται καὶ δὲν σφάλλει!].
 Ἀκροατής: «Στὴν Κρήτη εἶπαν ὅτι δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις. Εἶναι ὅλοι χριστιανοί. Γιατὶ δὲν ἀπαντᾶτε σ’ αὐτὸ τὸ θέμα;».
Γ. Ἐφραίμ: «Δὲν ἐλέχθη αὐτὸ ποτέ. Λάθος εἶναι, παραπληροφόρηση». [Νά, λοιπόν, ὁ Καθηγούμενος τῆς διὰ τῶν κοτόπουλων φιλανθρωπίας, ἐλαφρᾷ τῃ καρδίᾳ καὶ ὄντας σίγουρος, ὅτι τὸ ἀκροατήριο δὲν θὰ ἀντιδράσει, ψεύδεται ἀσυστόλως. Καὶ ὁ Κορίνθου σπεύδει νὰ περιβάλλει τὸ ψεῦδος μὲ τὸ ψευδεπισκοπικό του «κύρος»!]. 

 
Κορίνθου Διονύσιος: «Ἡ Σύνοδος ἔγινε, ὅπως ἔπρεπε νὰ γίνει. Τὰ κείμενα τῆς Συνόδου βγῆκαν ἀπὸ κοινὴ ὑπογραφὴ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε παρέστησαν, εἴτε δὲν παρέστησαν. Καὶ μάλιστα, ἂν θέλετε, αὐτοὶ ποὺ δὲν παρέστησαν, ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἐπέμεναν νὰ μποῦν αὐτὰ τὰ κείμενα, ἔτσι. [σ.σ.: Ἀπίστευτες ἀποκαλύψεις! Γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴ θέση του …καρφώνει τοὺς συνεπισκόπους του! Ἀκόμα, λέγει, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν παρεβρέθηκαν στὴν Ψευτοσύνοδο εἶχαν ἤδη συμφωνήσει ἐπὶ τοῦ πρακτέου. Τί λένε γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν μὴ παρευρισκομένων στὴν ψευτοσύνοδο ἐπισκόπων, ὅτι τάχα ὑπερασπίστηκαν τὴν Ὀρθοδοξία;]. Τώρα αὐτοὶ τὸ παίζουν Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ ὑπόλοιποι μεταβληθήκανε -χωρὶς νὰ μετάσχουν καὶ στὴν Σύνοδο- σὲ Προτεστάντες καὶ σὲ Καθολικούς. Καὶ φτάσαμε σ’ ἕνα σημεῖο. Τὰ κείμενα τῆς Συνόδου ποὺ δὲν ἔχουν ὁριστικὰ κυκλοφορήσει, νὰ μπορεῖτε νὰ τὰ κρίνετε ἐσεῖς, καὶ ἐγὼ ποὺ εἶμαι Ἐπίσκοπος, ἀκόμη νὰ μὴν τὰ ἔχω στὰ χέρια μου [σ.σ.: Ἄλλη παιδαριώδη ἀντίφαση! Ἀφοῦ δὲν ἔχεις τὰ κείμενα στὰ χέρια σου, τότε πῶς ὑπερασπίζεις τὴν Σύνοδο σθεναρὰ καὶ κατηγορεῖς μὲ τὸν χειρότερο τρόπο τοὺς διαφωνούντας;). Καὶ βρίζετε ἐσεῖς, κάποιοι, τοὺς Ἐπισκόπους γιὰ τὴ θέση τους. Ἡ θέση, λοιπόν, τῶν Ἐπισκόπων εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι συνοδικὸς θεσμός. Δὲν λειτουργεῖ ἔξω ἀπὸ Σύνοδο». [σ.σ.: Ὁ Λαός, λοιπόν, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Σύνοδο, κ. Διονύσιε Μάνταλε; Ἡ θεολογικὴ σας εὐρυμάθεια μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Σύνοδος εἶστε μόνο ἐσεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι; Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἰδιότυπος Παπισμός;].
Ἐδῶ ὁ ἀκροατής, ἐπειδὴ ὁ μητροπολίτης μεταφέρει ἀλλοῦ τὸ θέμα, κατευθύνεται πρὸς τὴν καθέδρα τῶν ὁμιλητῶν καὶ καταθέτει ἕνα ἔγγραφο.
Κορίνθου Διονύσιος: «Τώρα θὰ μὲ ἀφήσεις νὰ τελειώσω ἢ θὰ περάσεις ἐκεῖνο ποῦ σοῦ δώσανε νὰ μᾶς πεῖς, γιὰ νὰ περάσεις αὐτὸ ποὺ θέλεις; Ἀφησέ με νὰ μιλήσω στὸ ποίμνιό μου, ποὺ τὸ ἀναστατώνετε καὶ γυρίζετε σὰν τοὺς ἀσπάλακες μέσα σὲ σπίτια, καθηρημένοι μοναχοί, καὶ γυρίζετε καὶ καλεῖτε τὸ λαὸ σὲ ἀποτείχιση γιὰ νὰ τὸν βγάλετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Δὲν σᾶς ἀκούει ὁ λαός. [σ.σ.: Ὁ κ. Διονύσιος «ὑβρίζει» στὸ πρόσωπο τοῦ ἀντιδρῶντος ἀκροατή, τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς ποὺ διώχτηκαν ὑποστηρίζοντας τὴν Ὀρθοδοξία]. Σᾶς εἶπα· πότε μὲ εἴδατε νὰ κάνω συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς; Πότε σᾶς κάλεσα νὰ μετάσχετε σὲ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις; Γι’ αὐτὸ νὰ κάτσετε καλά. Ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει τὰ παιδιά του νὰ τὰ ὠθεῖ πρὸς τὴν ἀλήθεια. Ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς ἀποκόψω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐγὼ θὰ σᾶς ἀπέκοπτα [σ.σ.: Μόνο ποὺ ὁ κ. Διονύσιος ὠθεῖ τὰ παιδιά του στὴν «ἀλήθεια» τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη βαρθολομαίου. Καὶ ἀπειλεῖ μέ …καθαίρεση τὸν διαμαρτυρόμενο λαϊκό! Κάπως ἔτι μίλησε καὶ ὁ Καλέκας στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ!]. Ἐσεῖς δὲν ἔχετε αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Τότε εἶστε Προτεστάντες καὶ εἶστε καὶ Καθολικοί. Καὶ δὲν εἶστε Ὀρθόδοξοι.
Ἀλλὰ χριστιανοί μου, προσέξτε αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω. Ἀγωνίζονται νὰ σᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια πρὸς ἴδιον ὄφελος. Αὐτοὶ ποὺ ἡγοῦνται τοῦ κινήματος αὐτοῦ, ξέρετε ποῦ σπούδασαν; Στὴ Ρώμη! Καὶ στὴ Γερμανία! Ξέρετε μὲ τὶ λεφτά; Μὲ τὰ καταραμένα λεφτὰ τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων. [σ.σ.: Γιὰ τὸ ποῦ σπούδασαν οἱ Διακόψαντες τὸ Μνημόσυνο, ἀσφαλῶς ψεύδεσαι ἀσύστολα. Οἱ λαϊκοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς σπούδασαν στοὺς Ἁγίους Πατέρες κι ὄχι στοὺς Εὐρωπαίους. Κι ἂν κάποιος -δὲν μᾶς εἶπες ποιός, πρέπει νὰ μιλᾶς συγκεκριμένα κι ὄχι νὰ ρίχνεις λάσπη σὲ ὅλους- σπούδασε μὲ τὰ λεφτὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τὰ βάζει μὲ τὴν αἵρεσή τους, μπράβο του!]. Καὶ ξέρετε γιατί διαμαρτύρονται σήμερα καὶ γίνανε σοῦπερ ὀρθόδοξοι; Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν τοὺς ἔδωσε τὴν σημασία ποὺ ἤθελαν νὰ τοὺς δώσει. Καὶ γι’ αὐτὸ μετάλλαξαν τὰ προβλήματα, καὶ σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφταναν τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, θέλουν νὰ μᾶς δημιουργήσουν καὶ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα.
Ὁ Γέροντας (Ἐφραίμ) εἶναι Κύπριος. Γιὰ ρωτῆστε τον, πότε χάσαμε τὴν Κύπρο; Ὅταν μὲ πρόφαση τοὺς Ἱ. Κανόνες καθήρεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ δημιούργησαν ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα… Καὶ τότε ἔπεσε ἡ Κύπρος. Θέλετε νὰ σᾶς πάω στὴ Β. Ἤπειρο;… [σ.σ.: Ὥστε, ἀνιστόρητε καὶ ἀθεολόγητε κ. Διονύσιε, ἂν τυχὸν ὑπάρξει κάποια ἐθνικὴ περιπέτεια, εἶστε προετοιμασμένοι οἱ Οἰκουμενιστὲς ψευδεπίσκοποι νὰ τὴν φορτώσετε στοὺς διαφωνοῦντες μὲ τὶς βλάσφημες καὶ κακόδοξες πρακτικές σας; Ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει ἐθνικὴ συμφορὰ γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν κι ὄχι γιὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ἀπὸ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς ἡγέτες σας!]. (Τὸ βίντεο, ὅπως καὶ σὲ προηγούμενα σημεῖα, ἔτσι κι ἐδῶ, δὲν ἀκούγονται, ὅσα λέγει εὐκρινῶς! Τεχνικὸ πρόβλημα ἢ κάτι ἄλλο;).
Καὶ συνεχίζει ὁ Κορίνθου: «Γιὰ φανταστεῖτε νὰ ἀποκοποῦμε κι ἀπὸ τοὺς ἄλλους χριστιανούς, ἔστω μὴ ὀρθοδόξους; [σ.σ.: Ὁ φόβος του εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν φόβο τῶν Εὐρωλιγούρηδων: μήπως καὶ χάσει τὴν εὔνοια τῶν αἱρετικῶν!!!]. Ποιοί θὰ μείνουμε, δηλαδή, στὴν Εὐρώπη; Μᾶς μετρᾶτε σὲ ἑκατομμύρια, ἀριθμητικά; Οὔτε τριάντα ἑκατομμύρια!  Μετρᾶτε τὴν Εὐρώπη, τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ἀριθμητικά; Ἕνας Μᾶρκος Εὐγενικὸς πῆγε νὰ λάβει μέρος στὴ Σύνοδο τῆς Φερράρας καὶ τῆς Φλωρεντίας καὶ συμπροσευχήθηκε μὲ τὸν Πάπα, ἄσχετο ἂν διαφώνησε στὴν συνέχεια. Τὸ βῆμα, ὅμως, τὸ ἔκανε. (Καὶ σὲ μένα) ἡ Ἐκκλησία μοῦ λέει (νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ κάνω), καὶ αὐτὸ πράττω καὶ ἀγωνίζομαι». [σ.σ.: Ἀνιστόρητε Ἐπίσκοπε τῆς Κορίνθου. Τὸ βῆμα ὁ ἅγιος Μᾶρκος, τὸ ἔκανε ἀπὸ καλὴ διάθεση. Ἀλλὰ πόσο κράτησε αὐτὸ τὸ βῆμα; Λίγες βδομάδες!!! Μετά, ὅταν εἶδε τὴν ἀδιαλαξία τοῦ Πάπα, ἔλεγε τὸν Πάπα αἱρετικό. Ἐσεῖς, ὅμως, κάνετε κάτι ὅμοιο; Ὄχι βέβαια, ἀλλὰ κάνετε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Μιλᾶτε δεκαετίες μὲ τὸν Πάπα καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους αἱρετικούς· βλέπετε ὁ Πάπας νὰ μὴν μετανοεῖ καὶ νὰ προσθέτει νέες αἱρέσεις· κι ἐσεῖς ἀντὶ νὰ τὸν ὀνομάσετε αἱρετικό, ὅπως ὁ ἅγιος Μᾶρκος, τὸν ὀνομάζετε ἀδελφὸ Ἐπίσκοπο καὶ τὴν αἵρεσή τους Ἐκκλησία διαστρεβώνοντας παράλληλα τὴν στάση καὶ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου!].
Συμπερασματικά· κατὰ τὸν Βατοπαιδίου Ἐφραίμ, οἱ ἑκατοντάδες Ἅγιοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ὁμολογητὲς Ἁγιορεῖτες ποὺ διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη πρὶν ἀπὸ χρόνια καὶ ὅσοι τὸ ἴδιο πράττουν σήμερα εἶναι γιὰ τὸν γ. Ἐφραίμ …ἐκτὸς Ἐκκλησίας!!!
Ἀλλά, ἂν ὁ γ. Ἐφραίμ, μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἔπαρση τῆς γεροντοκρατικῆς αὐθεντίας, ἀπέδειξε ὅτι παραμένει πιστὸς στὴ γραμμὴ τοῦ οἰκουμενιστῆ πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ  Μητροπολίτης Κορίνθου γελοιοποιήθηκε ἄλλη μιὰ φορά οἰκτρά, μὲ τὶς ἀθεολόγητες καὶ ἐξωφρενικὲς ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε στὶς ἐρωτήσεις τοῦ πιστοῦ, ὅπως φαίνεται στὸ βίντεο.
Κι ὅπως παλαιότερα ὁ μητροπολίτης Πατρῶν, ἔτσι καὶ ἐδῶ, ἄλλος ἕνας Ἐπίσκοπος παραδέχεται, ὅτι ἡ ἕνωση ἔγινε. Καὶ ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ὁ Κορίνθου (ὅπως ἔγινε τότε μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Φερράρας) ρίχνει τώρα στάχτη στὰ μάτια τῶν πιστῶν ἰσχυριζόμενος πὼς τὸ ξεπούλημα τῆς Πίστεως γίνεται γιά …ἐθνικοὺς λόγους!
Τὸ ἐπίσης ἀπαράδεκτο εἶναι ὅτι -ὅπως μάθαμε ἀπὸ ἀδιάψευστους μάρτυρες- ὅσοι πιστοὶ διαμαρτυρήθηκαν, ἀπειλήθηκαν καὶ ἀπομακρύνθηκαν σβερκωδῶς καὶ μὲ τὴν βία καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἐπιθυμοῦν τὰ ὀνόματά τους νὰ μείνουν κρυφά. Μὲ τέτοια τρομοκρατία, ποιὸς θὰ τολμήσει νὰ μιλήσει;
Μετὰ ἀπὸ αὐτά, εἶναι ἀνάγκη ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου νὰ βγεῖ δημοσίως καὶ νὰ δηλώσει: Ἂν δὲν ἔχουν δημοσιευθεῖ τὰ κείμενα τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, ποῦ βασίστηκε ἡ «Πρὸς τὸ Λαὸ» Ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου; Συμφωνεῖ μὲ τὴν ἌκΜΣ, μὲ τὸ φυλλάδιο πρὸς τὸν λαὸ τῆς Ι. Συνόδου, μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς πρακτικὲς τῶν προκαθημένων; Ἂς μᾶς πεῖ ἐπιτέλους ξεκάθαρα καὶ ὑπεύθυνα: γι' αὐτὸν ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἢ δὲν εἶναι αἵρεση;

7 σχόλια:

 1. !
     Ο άγιος Θεόδωρος αναφέρει «Όταν κινδυνεύει η πίστης,όλοι πρέπει να μιλούν.Δεν μπορεί κανείς να προφασίζεται λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι επίσκοπος ούτε ιερεύς,ούτε κάποιος αξιωματούχους ή πλούσιος,αλλά φτωχός άνθρωπος που φροντίζω για την καθημερινή μου επιβίωση…Εάν ούτοι σιωπήσωσιν,οι λίθοι κεκράξονται.»!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ ὀργή, ἡ ταραχὴ καὶ ἡ ἱερὰ ἀγανάκτησις σὲ πλεῖστες περιπτώσεις σημαίνει ὅτι ὁ ὀργιζόμενος ἔχει ἀδικηθῇ, καὶ ἐν προκειμένῳ ἔχει δίκαιο καὶ τὸ ἐκφράζει χωρὶς νὰ ἁμαρτάνῃ διεκδικῶντας "τὰ δικαιώματα (τὰ τῆς εὐσεβείας) τοῦ Θεοῦ", ὑπερασπιζόμενος τὴν ἀκρίβεια τῆς "ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις πίστεως" ἔναντι παραχαρακτῶν, ψευδαδέλφων, ψευδοπροφητῶν, ψευδοδιδασκάλων, αἱρετικῶν, πλανώντων καὶ πλανωμένων καὶ διεκδικῶν τὴν ἀκριβῆ τἠρησι τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος Διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

  "Μακάριοι οἱ πραεῖς" μέν, "ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" δὲ κατὰ τήν Καινὴ Διαθήκη, "ποίει φίλους διὰ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐχθροὺς διὰ τὸν Ἰησοῦν" κατὰ τὴν ἑρμηνεία αὐτῆς ὑπὸ τοῦ μεγίστου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ίωάννη.

  Δὲν ἦταν Σύνοδος τὸ Κολυμπάριον ἀλλὰ ψευδοσύνοδος. Ἄν ἦταν Σύνοδος θὰ συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ ἐπίσκοποι τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν καθεστώτων τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅλου τοῦ κόσμου. Ἔνῷ, ὄχι μόνο δὲν συμμετεῖχαν οἱ ἐπίσκοποι τῶν 2/3 τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἀλλὰ μὲ ἕνα σύστημα μὴ ἀναλογικότητος, σε τελικὴ ἀνάλυσι μιὰ τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ ποίμνιο ὀλίγων χιλιάδων ψυχῶν, εἶχε τὴν ἴδια ψῆφο μὲ κάποια ἄλλη τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ πολλὰ Ἑκατομμύρια ψυχές. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ελλαδικῆς Ἐκκλησίας εἶχαν ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ψηφίσουν διαφορετικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἐψήφισαν. Κατάντησε δὲ... Ἑλληνικὴ (καὶ ὑπερατλαντική) ὑπόθεσις ἡ ψευδοσύνοδος. Συμμετεῖχαν γυναῖκες. Οἱ αἱρέσεις ἔγιναν ἀποδεκτὲς ὡς "ἱστορικὲς Ἐκκλησίες μὲ ἔγκυρα μυστήρια". Δὲν ἀναγνωρἰστηκε ἡ 8η Οἰκουμενικὴ Σὐνοδος τοῦ Μ.Φωτίου. Δὲν συζητήθηκε τὸ ζἠτημα τῶν ΓΟΧ, οἱ ὁποῖοι καίτοι Ὀρθόδοξοι δὲν ἐκλήθησαν οὔτε ὡς παρατηρηταί, οὔτε ἀναφέρθηκαν ὡς ""ιστορικὲς Ἐκκλησίες" μὲ συνέπεια ἐνῷ ὁ πιστὸς λαὸς κατάλαβε ὅτι ἡ ψευδοσύνοδος ἀπεφάνθη ὅτι τὰ μυστήρια τῶν Καθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν εἶναι ἔγκυρα, δὲν πῆρε ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο οὐδεμία ἀπάντησι γιὰ τὴν ἐγκυρότητα ἢ μὴ τῶν μυστηρίων τῶν ΓΟΧ ἠ κάποιων παρατάξεων τῶν ΓΟΧ. Δὲν λύθηκε τὸ περἰπλοκο σύστημα τῶν διαφορετικῶν ἐκκλησιαστικῶν καθεστώτων στὴν ἑνιαῖα ὡς Κράτος Ἑλλάδα, τῶν Νέων Χωρῶν, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ ἑνωθῇ ὑπὸ ἕνα Ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐνιαίας Ἑλλάδος. Ἐνισχύθηκε ἐμπράκτως ἡ ἄποψις περὶ δῆθεν οὐσιαστικοῦ "πρωτείου" στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μάλιστα μὲ ἕδρα σὲ χώρα ἐχθρικὴ πρὸς τὸν Χριστιανισμὸ καὶ πἀντως μὴ Χριστιανικὴ καὶ μὴ Ὀρθόδοξη ἡ ὁποία δὲν παρέχει έχέγγυα ἐλευθέρας δράσεως τοῦ νομιζομένου "ἀρχηγοῦ" τῆς Ὀρθοδοξίας. Περιφρονήθηκε ἀπολύτως ὁ πιστὸς λαὸς ὁ ὁποῖος οὔτε ἐνημερώθηκε οὔτε ἐρωτήθη, πρό, κατὰ καὶ μετὰ τὴν ψευδοσύνοδον. Μετὰ τὴν ψευδοσύνοδον ὑπήρξε ἐπέμβασι τοῦ Φαναρίου στὰ ἐσωτερικὰ τῆς αὐτοκεφἀλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀπαιτοῦσε διώξεις διαφωνούντων. Καὶ ἄλλα πολλά.

  Εἶναι νὰ μὴν ὀργἰζεται χωρὶς νὰ ἁμαρτἀνῃ τὸ εὐσεβὲς ποίμνιο γιὰ τὴν ὀλιγωρία τῶν ποιμένων του, ἔστω ἐκείνων ποὺ τοῦ ἐπέβαλαν, ὅταν λύκοι βαρεῖς ἐνσκήπτουν γιὰ νὰ τὸ κατασπαράξουν; =

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς αἵρεσι, εἶναι παναίρεσι ἀντίστοιχη τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μέ ὅλο τό σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ Ἡγουμένου καί στίς θέσεις τῶν ἀγαπητῶν σχολιαστῶν νομίζω ὅτι τά πράγματα εἶναι πάρα πολύ σοβαρά γιά νά μιλᾶμε μέ φραγκο-εὐγένειες καί νά διστάζουμε νά ποῦμε τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Ὁ γέροντας Ἐφραίμ εἶναι προφανέστατο ὅτι ἐν καιρῶ αἱρέσεως προτιμᾶ νεωτεριστικά ἕναν δρόμο πού ποτέ δέν βάδισαν καί δέν πρότειναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὁ Κύριος ζητᾶ καί ἐπαινεῖ τόν Ὁμολογητή Του καί ὄχι τόν ὁμιλητή. Κακά τά ψέμματα ἀγαπητοί συναναγνῶστες τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἱστολογίου: Λησμονοῦμε τόν φρικτό ἀποστολικό λόγο τόν λέγοντα ὅτι μᾶς χαρίσθηκε ἀπό τόν Θεό ὄχι μόνο νά πιστεύουμε σ' Αὐτόν ἀλλά καί νά πάσχουμε γι' Αὐτόν! Ἐάν γιά τά παληοχώραφα καί τίς παληολίμνες ὁ Ἡγούμενος ὑπέστη φυλάκιση ἀφοῦ κατασκανδαλίσθηκε τό πανελλήνιο, ἔστω καί χωρίς ὑπαιτιότητά του, ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ νά κάνει τώρα πού προδίδεται ἡ Πίστη καί ξεπουλιέται ἡ γλυκυτάτη Ὀρθοδοξία μας; Ὅσο γι' αὐτό πού εἶπε προφανῶς θέλοντας νά περάσει τή δυσκολία ἀβρόχοις ποσί ΚΑΙ ἀνακριβές εἶναι καί δέν δικαιοῦται νά τό λέει ὁ ἡγούμενος διότι εἶναι ἀδύνατο νά μή διάβασε τά συγκλονιστικά κείμενα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου πού παρά τήν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος καί τήν μετριοπάθειά του μαρτυρεῖ "τέρατα καί σημεῖα", κακοδοξίες καί ἀθεολογησίες ἀπαράδεκτες καί μεθοδεύσεις ξένες καί ἀπάδουσες γιά ὀρθοδόξους Συνόδους. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ. Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ! Σ' αὐτούς τούς καιρούς οἱ μή ὁμολογοῦντες εἶναι συμβιβασμένοι καί χλιαροί περί τήν Πίστη κἄν Ἱερεῖς, κἄν Ἐπίσκοποι κἄν Πατριάρχαι, κἄν Σύνοδοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ
  ασυδοτος γυρολογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διαβαζω στις Ακτίνες http://aktines.blogspot.gr/2016/12/blog-post_54.html ενα Σχόλιο του Αδαμάντιος Τσακίρογλου και εκεί βρίσκω μια άποψη του Αρχιεπίσκοπου Ἀβέρκιου που ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιός ήταν και άν όντως όπως αναφέρει ο κ Τσακίρογλου είναι "μεγάλος πατέρας " .
  Λέει " «Διανύουμε μία τρομερὴ περίοδο. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἐπειδὴ οἱ δυνάμεις τοῦ παγκόσμιου κακοῦ κερδίζουν ὅλο καὶ μεγαλύτερο ἔδαφος στὸν κόσμο, ἀλλά ἀκόμα περισσότερο, ἐπειδή – τρομερό να το λέει κανείς! – πολλοὶ ὑψηλόβαθμοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διεξάγουν μία πραγματικὴ προδοσία τῆς ἱερῆς μας Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Μία ἐντελῶς νέα ἐποχή στὸν Χριστιανισμὸ διακηρύσσεται. Σκέφτονται νὰ δημιουργήσουν νέα ἐκκλησία στὴν ὁποία ὄχι μόνο ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ μετέχουν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι, οἱ Ἑβραίοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες. Μιλᾶνε ἐπίσης καὶ γιὰ κάποιου εἴδους «διάλογο» μὲ τοὺς ἄθεους! Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀντὶ τῆς ἀληθινῆς Πίστεως καὶ τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας, μία ψεύτικη πίστη ἤ,, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ μεγάλου μας πνευματοφόρου λύχνου, Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, μία δαιμονικὴ πίστη καὶ μία ψεύτικη ἐκκλησία, ἑτοιμάζεται νὰ ἀνατείλει. Καὶ εἶναι σὲ αὐτὲς τὶς φοβερὲς στιγμές, ποὺ θέλουμε νὰ δοῦμε στὸ πρόσωπό σας τὸν σταθερὸ καὶ ἀκλόνητο πνευματικὸ ἡγέτη μας, ποὺ θὰ μᾶς ἐμπνέει ὅλους στὸν ἱερὸ Ἀγῶνα– τὴν ἱερὴ μάχη – γιὰ τὴν ἀληθινὴ Πίστη καὶ τὴν ἀληθινὴἘκκλησία ἐναντίον αὐτῆς τῆς ψεύτικης πίστεως καὶ ψεύτικης ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι θέλουμε! .. Καὶ μόνο αὐτό!« (Ἀπὸτὸν Χαιρετιστήριο Λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Συρακουσῶν καὶ Ἁγίας Τριάδος Ἀβερκίου πρὸς τὸν Ἅγιο Φιλάρετο Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ – 1/14-12-1967).Καί:
  «Πρέπει νὰ προβοῦμε σὲ ἀποφασιστικὴ ρήξη μὲτὸν Οἰκουμενισμό, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ τοὺς συνοδοιπόρους του. Ὁ δρόμος μας δὲν εἶναι ὁ δικός τους. Πρέπει νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ μὲἀποφασιστικότητα καὶ νὰ τὸ δείξουμε μὲ τὶς πράξεις μας. Μία ἐποχὴ πραγματικῆς ὁμολογίας ἔρχεται γιὰ μᾶς, μία ἐποχή, ποὺ ἴσως παραμείνουμε μόνοι καὶ διωκόμενοι. Στὸ βαθμὸ ποὺὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Τοπικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν πλέον εἰσέλθει στὶς τάξεις τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» καὶ ἔχουν ὡς ἐκ τούτου προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ προσκυνήσει τὸν Σατανά, ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα τῆς πλήρους ἀπομονώσεώς μας. Δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ ἀποστάτες τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι, ἐάν ἀπαιτηθεῖ, νὰ ἀναχωρήσουμε στὶς «κατακόμβες». Ἡ θέση μας ὡς μαχητὲς καὶ ὁμολογητὲς τῆς καθαρῆς καὶ ἀμόλυντης ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, μᾶς θέτει κάτω ὰπὸ μεγάλη ὑποχρέωση, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὸ παρελθόν. Πρέπει νὰ θυμόμαστε πάντα, ὅτι ἕνας ἀληθινὸς ποιμένας τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν μπορεῖ ποτὲ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε ἄλλα συμφέροντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καθαρὸ ζῆλο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του – σὲ αὐτὸ καὶ μόνο πρέπει ὅλες οἱ σκέψεις του, ὅλα τὰ συναισθήματά του καὶ κάθε δραστηριότητα του νὰ κατευθύνεται πάντα» (Ἀπὸ κείμενο τοῦἰδίου Ἱεράρχου γραμμένο τὸ 1969)."

  Δεν ξέρω επαναλαμβάνω ποιός είναι ο π Ἀβέρκιος αλλά νομίζω οτι επαληθεύεται .
  Εχω ξαναγράψη την αποψη μου ότι ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΪΟΣ και ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ αποστάτες κινούνται πολύ πέραν του σχήσματος ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΕΡΑ από όλες τις μέχρι σήμερα αιρέσεις .
  Οσο ποιό νωρίς καταλάβουμε οτι αυτοί είναι του ΣΑΤΑΝΑ και ότι δεν υπάρχει ελπίδα "αυτοκαταργησης " τους , όσο ποιό νωρίς καταλάβουμε οτι κυριαρχούν και δεν προβλέπεται να αλλάξουν οι συσχετισμοί τόσο προβάλει επιτακτικό το καθήκον της αναδιοργάνωσης και ανασύνταξης των δυνάμεων μας γύρω απο τους ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ και ΙΕΡΕΙΣ και ΜΟΝΑΧΟΥΣ αλλά και τους Θεολογους κτλ που μας έδωσε ήδη ο ΘΕΟΣ . συνεχίζεται ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο αγ Χρυσόστομος και σε διωγμό χειροτονούσε και μόνος του . Δεν μπορώ να καταλάβω ποιός τολμά να αμφισβητήσει τον Ράσκας και τις χειροτονίες του .ΔΕν είναι Εκκλησία ο Ρασκας και ποιός είναι τάχα ? Ο αιρετικός μοιχεπιβάτης ? Δεν είναι εκκλησία ο Πατριάρχης Ειρηναίος και ποιός είναι ο αιρετικός μοιχεπιβάτης ? Αν δεν σας αρέσουν εξ ενός φροντίστε στην επόμενη να είναι περισότεροι .Πάρτε και τον π Λογγίνο ή δεν ξέρω τι θα κάνετε να έχεται και την ευλογία του πατριάρχου Ειρηναίου . Αλλά στα 2000 χρόνια εκκλησιαστικής ιστορίας μας συσπειρωνόμαστε γύρω απο επισκόπους ενάντια στους ψευδοεπισκόπους . Κάτι θεολογίες που λένε οτι οι αιρετικοί μέχρι να καθαιρεθούν είναι ΕΚΚΛΗΣΪΑ και εμείς απέξω είναι του σατανά . Εμείς ήμαστε εκκλησία και κανένας αιρετικός και ουδέποτε δεν αναγνωρίσαμε ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ στα κοπέλια του σατανά.
  Αφήστε το λοιπόν τις ημερίδες και τις μπαρούφες και κοιτάξτε να ανασυντάξετε την εκκλησία μας . Εάν είναι δυνατόν σε κάθε επισκοπή να χειροτονηθεί επίσκοπος ενάντια στον ψευδοεπίσκοπο των αιρετικών .Σε κάθε ενορία ιερέας ενάντια στον ψευδο ιερέα των αιρετικών . Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου