Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

Ο ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΚΟΝΤΑΣ-ΑΚΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΙΔΕΥΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!

ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ!

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!


πό το Θεολόγου, Δημητρίου . Κάτσουρα

ννοεται τι θά πανέλθωμε ναλυτικς. στόσο πειδή ο ρες εναι πλέον δραματικές γιά τό μέλλον τν πιστν, τολμομε μέ τήν πίκληση τς βοηθείας το Θεο νά διατυπώσουμε τό πρτο συμπέρασμα γιά τήν σύγκληση τς Μεγάλης Συνόδου το Οκουμενισμο, τς Κρήτης.


Σύνοδος ατή δέν ταν ποτέ δυνατόν νά ρθοδοξοποιηθε! Διατί; Διότι συνελήφθη, κυοφορήθη καί γεννήθη δέα τς συγκλήσεώς της πό λλοτριωμένους τς ρθοδοξίας «πισκόπους», διεφθαρμένους περί τήν Πίστη καί μασώνους, πως προδότης τς Πίστεως πατριάρχης θηναγόρας καί πολλοί λλοι, ποκλειστικς πρός χάριν τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο καί μέ ποκλειστική προοπτική τήν ν τ Οκουμενισμ νότητα λων τν αρετικν σχέτως δογμάτων!


κόμη καί άν τά τελικς γκριθέντα Κείμενα χουν κατά πολύ καί πλήρως ρθοδοξοποιηθε, οσία εναι λλο! σκοπός τς Συνόδου δέν ταν κυρίως γκριση τν κοσμικν ατν Κειμένων παραπλανήσεως τν φελν καί ποπροσανατολισμο κ το νός ο στι χρεία!


σκοπός τς Συνόδου ταν δόλιος καί ντέχνως σχεδιασμένος. σκοπός τς Συνόδου ταν νά νομιμοποιηθε κατάργηση τς Πενταρχίας στήν ρθόδοξο νατολή καί νά καθιερωθε περοχή το Οκουμενικο Πατριάρχου καί ν προκειμένω το ργάνου καί ρχηγέτου τς παναιρέσεως κ. Βαρθολομαίου, ς ρχηγο καί Προκαθημένου τς ρθοδοξίας, προκειμένου ατός στά μεσοδιαστήματα τν παρομοίων Συνόδων πού θά κολουθήσουν τήν λήξασα σήμερον νά μπορεύεται τήν ρθοδοξία καί νά παζαρεύει τήν προαγωγή της, κυρίως μέ τόν ντίθεο Παπισμό!


κόμη σκοπός τς Συνόδου ποος καί πετεύχθη πλήρως, ταν νά νομιμοποιηθε μέχρι τώρα πορεία καί δράση τς ντιχρίστου Οκουμενικς Κινήσεως, δηλαδή τς ξαπλώσεως ν τ ρθοδοξία τς λύμης το Οκουμενισμο καί νά μνηστευθον τά μέχρι σήμερα διαπραχθέντα φοβερά κατά τς Πίστεως γκλήματά της, πως δρυση το κκλησιομάχου καί παναιρετικο Π.Σ.Ε. καί βλάσφημη ρση τς κοινωνησίας μεταξύ ρθοδοξίας καί Παπισμο το 1965, καί πολλά λλα!


Τέλος, ς σκοπός ατς τς Συνόδου πρέπει νά θεωρεται καί κατόπιν τν δύο ς νω στοχεύσεων λύσις τν χειρν το κ. Βαρθολομαίου διά νά προχωρήσει ντατικς στήν λοκλήρωση τς προδοσίας τν σκοπν το Οκουμενισμο, μέ πρώτη ργολαβία του τήν ρατή καί στούς τυφλούς νωση μέ τόν Παπισμό, ποστολή πού το χει ς ποστολή νατεθε πό ξένα σκοτεινά πολιτικά καί χι μόνον κέντρα!
ναρκτήρια εσήγησή του τά πεκάλυψε λα γιά ποιον διάβαζε πίσω πό τίς λέξεις του. πισφράγιση μως λθε μέ σα φρικτά, αρετικά καί βλάσφημα επε καί κανε ( κ, Βαρθολομαος) μόλις πρίν πό λίγο κατά τήν λήξη τν ργασιν τς ασχρς πνευματικς καί Ληστρικς ψευδοσυνόδου του.


φ’ σον, δέν σηκώθηκε κανείς νά το πε τό «οκ ξεστί σοι» δόλιε ποκριτά ρχιαιρεσιάρχα καί νά βροντοφωνάξει τό «Στμεν καλς», καμμία πλέον λπίδα δέν μπορε νά στηριχθε στούς κατοντάδες πνευματικς ενουχισθέντας καί δηλητηριασθέντας μεθυσθέντας, κ το ποτο το κερασθέντος πό τς πόρνης τς μεγάλης το Οκουμενισμο καί το πιστο πηρέτου ατς, πεπτωκότας πισκόπους!


δη ρθοδοξία πρέπει μεγάλως νά θρηνε γιά πτώσεις δοκούντων εναι μεγάλοι Θεολόγοι καί πιτηδείως ς τοιούτων κολακευομένων, πως Μητροπολίτης Ναυπάκτου ερόθεος Βλάχος, τόν ποο κτιμούσαμε βαθύτατα, πλήν μως λθε δοκιμασία καί ερέθη χι μόνον νελπίστως ρηχός καί φοβισμένος καί λλειπής, λλά καί πογοητευτικς συμβιβαστικός καί δουλοπρεπής!


Κυριολεκτικς θά τρίζουν τά κόκκαλα το παπαΓιάννη το Ρωμανίδη γιά τήν πρόσδεσή του (το κ. εροθέου) στό ρμα το ονίτου καί κακίστου τ γνώμη Βαρθολομαίου, συμφιλιάζων μέ τόν αρετικό Ζηζιούλα καί λο τόν σμό τν φιλαιρετικν παδν του. Πς εναι δυνατό νά θυσίασε τήν λήθεια πού μέχρι χθές παρρησία μολογοσε χάριν νός φθαρτο καί προσκαί ρου θρόνου καί τς ναγνωρίσεώς του πό τν υἱῶν τς πωλείας; Κρίμα καί λοίμονον μυρικις!


ρθοδοξία άλω! ! !
ΤΩΡΑ παιτεται κατόπιν προσευχς, συνέσεως καί μετά φόβου Θεο καί φοβίας νθρώπων ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως, ποκήρυξη το αρετικο Βαρθολομαίου καί τν σύν ατ καί πάντων τν κοινωνούντων ατος.


ΑΥΡΙΟ κρίνεται καί νδρισμός τν Κρητικν καί στάση των ναντι τν κομψευομένων ψευδεπισκόπων το ντιχρίστου Οκουμε-νισμο, ες τό άν θά πιτρέψουν νά μολύνη μέ τήν νίερη ερουργία του καί τήν νάγνωση τν θεομισήτων Μηνυμάτων τς ληστρικς Συνόδου καί λλον Ναό καί δή τν γίων ποστόλων κοινωνός τν σταυρωτν ατν πίστων, μετά τς τίμου συνοδείας του!


Δέν μπορον νά μφανίζονται ς ρθόδοξοι ατοί ο ποοι κάθησαν ς βδέλυγμα πάνω στούς θρόνους τν γίων ποστόλων καί τν γίων Πατέρων μας καί δέν ασχύνονται ν μέση ποτίθεται «γία καί Μεγάλη Συνόδω» νά χαριεντίζονται καί ρωτοτροπον μέ τούς χθρούς το Υο το Θεο μετανοήτους αρετικούς, νά εχαριστον καί τούς χορευτές καί τραγουδιστές πού τούς διασκέδασαν (!!!) στό κοπιαστικό ργο τους (πρίν λίγο τό πραξε ατό νεκδιήγητος καί χαρακτήριστος Βαρθολομαος καί μάλιστα τόν εδαν καί τόν κουσαν πό τηλοψίας νά τό πανελλήνιο!) καί τό χείριστο νά ρεύγονται ς πύλωτα στόματα το δου τι ξεκίνησαν καί θά συνεχίσουν πιστοί στήν παναιρετική γκύκλιο το 1920 (!!!) τήν ποία χαρακτήρισαν τ καθάρτω πνευματικς γλώττη των ς τόν Καταστατικό των Χάρτη!!! Κατά τά λλα κάποιοι εήθεις καί βεβλαμένοι τόν τε νον τά τ’ μματα τρώγουν τό τυρί τς φάκας, περ στί παραχώρηση διορθώσεων τινν. Τί νά πομε παρά τό λαϊκόν σιγά «γιοι» γωνιστές το γλυκο νερο μή στάξει ορά το γαϊδάρου πάνω πό τό βρωμερό πηγάδι το δου, κ το ποίου σς ποτίζει φοβερός καί τρομερός ς πιτήδειος γιά προδοσίες κυρ- ρχοντώνης!
Χριστός καί Παναγία καί ο γιοι Πάντες νά μς λυπηθον!
Καιρός μολογίας Πίστεως! Στμεν καλς! Στμεν μετά φόβου!

"Μια δαιμονική πίστη και μια ψεύτικη εκκλησία ετοιμάζεται να ανατείλει"

"Μια δαιμονική πίστη και μια ψεύτικη εκκλησία ετοιμάζεται να ανατείλει"


 "Μια δαιμονική πίστη
και μια ψεύτικη εκκλησία

ετοιμάζεται να ανατείλει"

(Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)Οι Ιεράρχες της Ρωσικής Διασποράς 

Άγιος Φιλάρετος και Αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος

 

"Διανύουμε μια τρομερή περίοδο. Αλλά δεν είναι μόνο επειδή οι δυνάμεις του παγκόσμιου κακού κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο επειδή - τρομερό να το λέει κανείς! - πολλοί υψηλόβαθμοι ιεράρχες της Εκκλησίας του Χριστού διεξάγουν μια πραγματική προδοσία της ιερής μας Πίστεως και της Εκκλησίας. Μια εντελώς νέα εποχή στον Χριστιανισμό διακηρύσσεται. Σκέφτονται να δημιουργήσουν νέα εκκλησία στην οποία όχι μόνο όλοι οι Ορθόδοξοι πρέπει να μετέχουν, αλλά και οι ετερόδοξοι, και ακόμη και οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες. Μιλάνε επίσης και για κάποιου είδους «διάλογο» με τους άθεους! Με αυτόν τον τρόπο, αντί της αληθινής Πίστεως και της αληθινής Εκκλησίας, μια ψεύτικη πίστη ή, κατά την έκφραση του μεγάλου μας πνευματοφόρου λύχνου, Επισκόπου Θεοφάνους του Εγκλείστου, μια δαιμονική πίστη και μια ψεύτικη εκκλησία, ετοιμάζεται να ανατείλει.
      Κ
αι είναι σε αυτές τις φοβερές στιγμές που θέλουμε να δούμε στο πρόσωπο σας τον σταθερό και ακλόνητο πνευματικό ηγέτη μας, που θα μας εμπνέει όλους στον ιερό Αγώνα - την ιερή μάχη - για την αληθινή Πίστη και την αληθινή Εκκλησία εναντίον αυτής της ψεύτικης πίστεως και ψεύτικης εκκλησίας.
      Α
υτό είναι ό, τι θέλουμε! .. Και μόνο αυτό!"
(Από τον Χαιρετιστήριο Λόγο του Αρχιεπισκόπου Συρακουσών και Αγίας Τριάδος Αβερκίου προς τον Άγιο Φιλάρετο Πρωθιεράρχη της Ρωσικής Εκκλησίας εν Διασπορά - 1/14-12-1967)Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς με τον Αρχιεπίσκοπο Αβέρκιο

  

"Πρέπει να προβούμε σε αποφασιστική ρήξη με τον Οικουμενισμό, και δεν πρέπει να έχουμε καμία κοινωνία με τον συνοδοιπόρους του. Ο δρόμος μας δεν είναι ο δικός τους. Πρέπει να το πούμε αυτό με αποφασιστικότητα και το δείξουμε με τις πράξεις μας. Μια εποχή πραγματικής ομολογίας έρχεται για μας, μια εποχή που ίσως παραμείνουμε μόνοι και διωκόμενοι. Στο βαθμό που όλες οι Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες έχουν πλέον εισέλθει στις τάξεις του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών» και έχουν ως εκ τούτου προδώσει την Ορθοδοξία και προσκυνήσει τον Σατανά, έχει έρθει η ώρα της πλήρους απομονώσεώς μας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να έχουμε καμία κοινωνία με αποστάτες της αληθινής Ορθοδοξία, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εάν απαιτηθεί, να αναχωρήσουμε στις "κατακόμβες", όπως οι "Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί" στην πατρίδα μας.
      
Η θέση μας ως μαχητές και ομολογητές της καθαρής και αμόλυντης αλήθειας του Χριστού, μας θέτει κάτω από μεγάλη υποχρέωση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.
      
Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ένας αληθινός ποιμένας της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού δεν μπορεί ποτέ και δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα, εκτός από τον καθαρό ζήλο για τη δόξα του Θεού και την σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου του - σε αυτό και μόνο πρέπει όλες οι σκέψεις του, όλα τα συναισθήματα του και κάθε δραστηριότητα του να κατευθύνεται πάντα
"
(Από κείμενο του ιδίου Ιεράρχου γραμμένο το 1969)

 +Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος (+31-3-1976 π.η.)

 

ΣΤΑΧΤΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ.

ΣΤΑΧΤΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ.

Τι προμελετημενο Ιερωνυμικο κολπο ειναι και παλι αυτο;
Δηλαδη ολα τα αισχη των Οικουμενιστων διαγραφονται, αφου οι ετεροδοξοι ονομαζονται αλλα δεν υπαρχουν;
Τι σημαινει αυτο το ρημα της απατης;
Και τοτε με ποιους κανουν τα θεατρα τους οι Οικουμενιστες;
Οχι με τους υπαρκτους ετεροδοξους Αιρετικους;
Με τα ...φαντασματα των ετεροδοξων Αιρετικων;
Αυτοι οι παρακατω, τι κανουν;
Παιζουν τις ...κουκλες;Οντως, οι ρασοφοροι ...αυτοκρατορες μας, ειναι αμιμητοι στη διγλωσσια!!! της απατης.
Χωρις τσιπα και χωρις ντροπη.
Πραγματικοι Ιπποκενταυροι Γραικολατινοι, κατα τον ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ, που μολις προχθες 23 Ιουνιου γιορταζαμε την κοιμησι του.

"Μέ τήν τροπολογίαν αὐτήν πετυχαίνουμε μία συνοδική ἀπόφαση πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία περιορίζει τό ἱστορικό πλαίσιο τῶν σχέσεων πρός τούς ἑτεροδόξους ὄχι στήν ὕπαρξη, ἀλλά ΜΟΝΟ στήν ἱστορική ὀνομασία αὐτῶν ὡς ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν".

H ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

H ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

maxresdefault


Αν και το περιμέναμε να γίνει αυτό, εν τούτοις και μονό η επιβεβαίωση των ανησυχιών φέρεται ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτής της παρασυνόδου της Κρήτης και το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της Ορθοδοξίας.
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τη ιστορική ονομασία άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών».   Με την φράση αυτή στο κείμενο για τις σχέσεις με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο επιτυγχάνεται η Μεγάλη Προδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας!
Είχε προηγηθεί ένα ολονύκτιο «παζάρι» μεταξύ των Μητροπολιτών των Ορθοδόξων Εκκλησιών και εντάσεις ανάμεσα στους Προκαθημένους με κορυφαία στιγμή την αντιπαράθεση των Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος. Ενώ ο Κύπρου στην εναρκτήρια ομιλία του είχε υποστηρίξει ότι μία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, στη συνέχεια φαίνεται άλλαξε γνώμη.
Η Εκκλησία της Ελλάδος επέμεινε να μην αποδέχεται μέχρι και την τελευταία στιγμή τον όρο «ετερόδοξες Εκκλησίες», καθώς παρέμεινε σταθερή στη θέση της ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ότι όπου υπάρχει ο όρος «Εκκλησία» στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου πρέπει ν αντικατασταθούν με την φράση «Χριστιανικές κοινότητες ή ομολογίες».
Οι συνεδριάσεις συνεχίζονται και αναμένονται να ολοκληρωθούν με το μήνυμα που θα απευθυνθεί από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στους Ορθόδοξους πιστούς.
Πηγή :Πενταπόσταγμα

Η μεγάλη αυτή θρησκευτική αποστασία που μας πάει σε άλλες προδοτικές εποχές, όπως στην συνοδό της Φεράρας που καταδικάστηκε από το ποίμνιο, έρχεται σε μια τις πιο δύσκολες εποχές για το ποίμνιο.
Δεν γνωρίζουμε αν θα οδηγήσει σε σχίσμα μέσα στην ανατολική εκκλησία, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει το μεγάλο έναυσμα για να γίνει αυτό που πάντα αναμέναμε, όπως το είχε άλλωστε προφητέψει ο μεγάλος Άγιος Παππούλης : «να χωριστεί η ήρα από το σιτάρι»!
Κανένας ιεράρχης δεν θα μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τα ράσα του.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Και ετσι, ουτε γατα ουτε ζημια. Οπως τα ειχαμε προβλεψει. Θα βγουν καποιες ορθοδοξολογιες και μετα...δεν συμβαινει τιποτα. Ολα θα συνεχισουν οπως πριν. Και αφου μαζευτηκαν τα 300 μοσχαροποιημενα οντα, εφαγαν πολυτελως και ηπιαν και του πουλιου το γαλα, εμειναν, οχι σε σταβλους, αλλα σε ξενοδοχεια 5 αστερων με δωρεαν χρηματα, αναχωρουν στις μητροπολεις που τις κατελαβαν, οπως τις κατελαβαν, για να ...φιγουραρουν την .....ανυπαρξια τους και ....ουτε γατα, ουτε ζημια!!!Και οι Σιγονταροοικουμενιστες το ...βιολακι τους. Στον ιδιο τον .....χαρτοπολεμικο τους ηχο!!!! Eιμαστε περιεργοι, οι Νταηδες οι Αγιορειτες τι θα κανουν; Γιατι καποιοι επαιρναν ορκο γι αυτους. Θα δεχθουν σαν Εκκλησιες τις Αιρεσεις; Και η Μια Εκκλησια ποια ειναι; Ωστε ειναι και οι Αιρεσεις Εκκλησιες;Ετσι μας λενε οι Αγιοι Πατερες μας; Ιδου η Ροδος. Το πηδημα χρειαζεται, θα το κανουν, ή ολα θα συνεχισουν οπως πριν...Σιγονταροοικουμενιστικα; Οψομεθα εις Φιλιππους....Η ωρα της Κρισεως ηλθεν...

ΩΔΙΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕ ΜΥΝ....

 

Ετερόδοξες, αλλ΄ "Εκκλησίες"!!!
 Πανορθόδοξη:

Ομοφωνία για τις σχέσεις των χριστιανικών Εκκλησιών

-Έγινε αποδεκτή η πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος


Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος ανέπτυξε τα επιχειρήματα της πρότασης επί του ζητήματος που τελικώς εγινε αποδεκτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Εις το ευαίσθητον κείμενον το οποίο αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στοιχούσα το πνεύμα της Ιεραρχίας, προέτεινε εις την παράγραφον 6η αντί του: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», το «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης αποδοχή της προτάσεως και να επέλθει ομοφωνία.
Συγκεκριμένα ο Μακαριώτατος παρουσιάζοντας την πρόταση δήλωσε τα εξής:
«Με την τροπολογίαν αυτήν πετυχαίνουμε μία συνοδική απόφαση που για πρώτη φορά στην ιστορία περιορίζει το ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων προς τους ετεροδόξους όχι στην ύπαρξη, αλλά ΜΟΝΟ στην ιστορική ονομασία αυτών ως ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών. Οι εκκλησιολογικές συνέπειες της αλλαγής αυτής είναι αυτονόητες. Όχι μόνο δεν επηρεάζουν αρνητικώς με οποιοδήποτε τρόπο τη μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση, αλλ’ αντιθέτως προστατεύεται με πολύ σαφή τρόπο η ορθόδοξη εκκλησιολογία.

Ἂν δὲν εἶχε πάει ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο Φερράρας ἡ ἀπόφαση θὰ εἶχε βγεῖ ὁμόφωνα.

Μην τους είδατε;

ν δὲν εἶχε πάει ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο Φερράρας ἡ ἀπόφαση θὰ εἶχε βγεῖ ὁμόφωνα.
Ποῦ εἶναι τὰ βαρέα ὀνόματα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, νὰ μιλήσουν, νὰ δώσουν τήν –ἔστω χαρτοπολεμική– παρουσία τους κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν κατὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου»; Ἐπέλεξαν τὴν ἀπουσία ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες μὲ πρῶτο τὸν «λέοντα» μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ!
Μόλις σιγουρευτοῦν γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, τότε θὰ πάρουν θέση ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ θὰ βγοῦν κατόπιν ἑορτῆς γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσουν βαθυστόχαστες θεολογικὲς σκέψεις περὶ τῆς νίκης κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν· κάποιος ἤδη τὸ ἔχει κάνει, ἀφοῦ κατὰ δήλωσή του «ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης διελύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη» μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἰδίου καὶ τῶν "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν", οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στὴν ἀπουσία ἐκ τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας!
Καὶ ἄρα, ἀφοῦ «νενικήκαμεν» δὲν χρειάζεται νὰ διακόψουμε τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν, θὰ συνεχίσουμε τὴν μετ’ αὐτῶν συμπόρευση, παρὰ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ αἱρετικούς!
μως, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔδιναν ἀγῶνα ποὺ στοίχιζε διώξεις καὶ ἀπομόνωση! Ἦσαν μπροστάρηδες! Διέκοπταν τὴν κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ δὲν ἔψαχναν ἀπεγνωσμένα γιὰ νὰ βροῦν δικαιολογίες ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴν συμπόρευση μὲ τοὺς αἱρετικούς!
ν δὲν είχε συνοδεύσει τοὺς ἄλλους Ἐπισκόπους ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο
Φερράρας-Φλωρεντίας καὶ δὲν εἶχε δώσει ἐκεῖ τὸν ἀγῶνα, ἡ ἀπόφαση τῶν τότε Οἰκουμενιστῶν περὶ ἑνώσεως τῶν "ἐκκλησιῶν" θὰ εἶχε βγεῖ ὁμόφωνα. Ἀλλὰ πῆγε, πολέμησε, ταπεινώθηκε, ὑβρίστηκε, ἀπειλήθηκε καὶ ἡ ἴδια ἡ ζωή του καὶ ἀποτειχίστηκε, ἐνῶ ἤδη βρισκόταν στὴν Σύνοδο, ὅταν διαπίστωσε τὴν ἀμετανοησία τῶν αἱρετικῶν, στὴ συνέχεια δέ, δήλωσε ὅτι οὔτε στὴν κηδεία του δὲν θέλει νὰ παρευρίσκονται οἱ «Οἰκουμενιστές»!
Νὰ ἐλπίσουμε ὅτι οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» θὰ τὸν μιμηθοῦν, ἔστω καὶ τώρα, καθότι πλέον οἱ «ὀρθόδοξοι» Ἐπίσκοποι (οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Συνόδου) φανέρωσαν τὴν οἰκουμενιστική τους ταυτότητα μὲ τὴν σιωπή, μὲ ἔργα καὶ δηλώσεις !
                                                                                                      Π.Σ. 

ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ...ΚΥΝΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ...ΚΥΝΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

Ο Μεγας Αλεξανδρος ....αναστεναζει.

 

Ξερετε ποιος κρυβεται πισω απο αυτον τον, κατα πασαν πιθανοτητα, παρανομο Συλλογο;

Ο Αντιχριστολογος που ...πατρωναρε τις προσφατες συγκεντρωσεις της Αθηνας, Θεσσαλονικης, Λαρισας για την Καρτα του Πολιτη;

Το πηρε επανω του ο ...αφελης οτι ειναι καποιος και καταφερε ολους να τον ζητουν και να τον θελουν, με τους μετρημενους στα δυο δαχτυλα νοσηρους φανατικους κομπαρσους του.

Ειναι ο πρωην χωροφυλακας, ο μοδατος με το αλευρομενο πανταλονι, Αναστασιος Θοδωριδης. 

Επειδη τον γνωριζουμε καλα και απο πολλων ετων και σημερα μας εμφανιζεται σαν ...παρθενα, δειτε την επιστολη που δημοσιευσαμε και τον ζωγραφισαμε και θα ...καταλαβετε....

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ώρα 5μ.μ.στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρο

Την Κυριακή 26 Ιουνίου και ώρα 5μ.μ.στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου Θες/νίκη θα συγκετρωθούμε AYΘΟΡΜΗΤΩΣ και ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΑ αλλά με Ελληνικές και Βυζαντινές Σημαίες για να διαμαρτυρηθούμε για την βίαιη Φτωχοποίηση που μας επιβάλλουν οι υπηρέτες της Παγκοσμιοποίησης οι Ανθέλληνες Πολιτικοί μας..-να σταματήσουν τον διωγμό της Ορθοδοξίας από τα σχολεία και στο κοινωνικό βίο.
-να σταματήσουν την Αλλοτρίωση και μετάλλαξη της Ιστορίας.
-ζητούμε την Έξοδο από τα μνημόνια.
-να κλείσουν Επιτέλους τα σύνορα για τους λαθρομετανάστες,και να διανεμηθούν
και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
-να γίνει δραστική μείωση του Φ.Π.Α. και των Άμεσων και Έμμεσων Φόρων.
-ΟΧΙ άλλες Εθνικές υποχωρήσεις και ταπεινώσεις.
-ΟΧΙ στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα-Κάρτα Του Πολίτη και Τσιπάρισμα στους ανθρώπους.
Είμαστε κατά των άγευστων,και αχρωμάτιστων Συγκετρώσεων που δεν περιέχουν Ελληνικά και Ορθόδοξα Χριστιανικά Σύμβολα όπου πίσω τους βρίσκονται σκοτεινά κέντρα της Παγκοσμιοποίησης
Την συγκέντρση διοργανώνει ο Ελληνορθόδοξος σύλλογος " ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " Θεσσαλονίκης.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ....

Οι αντιδράσεις Κρητικών για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου συνεχίζονταιΟι αντιδράσεις Κρητικών για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου συνεχίζονται

Συνέντευξη του μέλους της συντονιστικής επιτροπής της Σύναξης Ορθοδόξων Κρητών, Γεωργίου Βλαμάκη

– Κύριε Βλαμάκη, είστε ένας από τους Χανιώτες που έχουν αντιδράσει στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου. Τι συμβαίνει στην Κρήτη; Υπάρχει κόσμος που αντιδράει; Υπάρχει κόσμος που τάσσεται αρνητικά απέναντι στη Σύνοδο;
– Και βέβαια υπάρχει κόσμος που τάσσεται αρνητικά στη Σύνοδο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι αυτοί που έχουν πνευματικότητα και είναι κοντά στην Εκκλησία. Όλοι αυτοί ανησυχούν και προσεύχονται για αλλαγή στάσης των ταγών της ιεραρχίας. Για τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει άγνοια και παραπληροφόρηση.
– Πείτε μας επιγραμματικά, γιατί ο κόσμος στην Κρήτη διαφωνεί με τη Σύνοδο.
– Ο κόσμος διαφωνεί, γιατί αντιλαμβάνεται ότι καταστρατηγούνται οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, καταστρατηγούνται οι Ιερές Σύνοδοι και ανησυχεί μήπως με τις αποφάσεις της Συνόδου οδηγηθούμε κάτω από την επιρροή του Πάπα και της Παναίρεσης του Οικουμενισμού που είναι το προοίμιο της Πανθρησκείας. Επίσης ο κόσμος έχει σκανδαλιστεί βλέποντας την παρουσία παπικών και αλλοδόξων παρατηρητών στη Σύνοδο, οι οποίοι προσπάθησαν να λάβουν μέρος και σε Ακολουθίες, πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο στους Αγίους Πατέρες. Να προσθέσω τέλος, ότι ως επί το πλείστον η θεματολογία της Συνόδου είναι άσχετη με τα προβλήματα που υπάρχουν και επιπλέον υπάρχει και το επίμαχο θέμα «οι σχέσεις της ορθοδόξου εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο», που μέσα σε αυτό εκφράζεται αντιπατερική θεολογία.
– Ποια είναι η αντιμετώπιση της τοπικής διοικούσας Εκκλησίας στους διαφωνούντες της Συνόδου; Ποια είναι η αντιμετώπιση στο πρόσωπό σας;
– Η αντιμετώπιση της διοικούσας εκκλησίας στο πρόσωπό μου και στους διαφωνούντες της Συνόδου δεν είναι η αρμόζουσα, διότι ενώ θα έπρεπε με αγάπη και σεβασμό στους Αγίους Πατέρες να μας καλέσει και να κάνουμε διάλογο, αν και εμείς το επιδιώξαμε, βρεθήκαμε σε ένα τοίχο. Επιπλέον άρχισαν οι διώξεις, η κατασυκοφάντηση ότι είμαστε παλαιοημερολογίτες, ότι είμαστε χρυσαυγίτες, ότι είμαστε σκοταδιστές, αναχρονιστικοί και ζηλωτές. Εμένα και άλλους αδελφούς της Σύναξης Ορθοδόξων Κρητών μας λύπησε το γεγονός να μας καλέσουν για ανάκριση στην Αστυνομία λες και είμαστε κοινοί κακοποιοί του ποινικού δικαίου, επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας και τα δόγματα αλώβητα, και επειδή εκφράσαμε δημόσια την άποψή μας και διοργανώσαμε ομιλίες θεολόγων για την επίμαχη Σύνοδο, καθώς και επειδή διανείμαμε ενημερωτικά έντυπα.
– Ο ορθόδοξος λαός της Εκκλησίας της Κρήτης, που αντιδρά στα σχέδια του οικουμενισμού και της πανθρησκείας, αποτελείται από κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, από ανεξάρτητα μεταξύ τους πρόσωπα; Διαφωτίστε μας πάνω σε αυτό.
– Απ΄ ό,τι γνωρίζω υπάρχουν διάφορες ομάδες ανθρώπων, που όμως δεν έχουν καμμία σχέση με ομάδες ζηλωτών και με ομάδες ακρότητας. Επίσης υπάρχουν άτομα μεμονωμένα, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά όλοι έχουν την ίδια κοινή ανησυχία. Επίσης πολλοί άνθρωποι, που δεν είναι θετικά προσκείμενοι, φοβούνται να αντιδράσουν, είτε λόγω της θέσεως που κατέχουν, είτε για άλλες επιπτώσεις στη ζωή τους.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος....σε τηλεδιάσκεψη και κάποια σχόλια για τη Σύνοδο!

Η απόλυτη δήλωση -ότι ουδέποτε στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει υπάρξει τέτοια σύνοδος!

agiosparios

Της Χαράς - Ανδριάνας Λιαναντωνάκη στην Romfea.gr


Σήμερα 24 Ιουνίου δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και συνδυάσουμε νοερώς, με την εν εξελίξει Σύνοδο, τη μνήμη του αγίου Αθανασίου του Παρίου, (1721-1813).
Ήταν μια εξέχουσα μορφή της ησυχαστικής παραδόσεως και του πνευματικού Κινήματος των Κολυββάδων πατέρων, οι οποίοι τον 18ο αι. αγωνίστηκαν για μια Φιλοκαλική αναγέννηση (πρωτοστάτησαν, μαζί με τον άγιο Αθανάσιο, ο αρχιεπίσκοπος Κορίνθου άγιος Μακάριος ο Νοταράς, και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης).
Από τους διαπρεπέστερους θεολόγους και διδασκάλους του γένους, ο άγιος Αθανάσιος έζησε και δίδαξε ως Ορθόδοξος ομολογητής της
εκκλησιαστικής Παραδόσεως, κυνηγημένος και κατασυκοφαντημένος από τους υπερμάχους του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και του Κοραή ως ‘συντηρητικός’ , ‘αιρετικός’ και ‘άκρος ζηλωτής των πατρώων της ευσεβείας δογμάτων’.
Είναι χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο ότι ο διαπρεπής Σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής του Αγίου Όρους (1771-1776), και άλλων περίφημων Σχολών, όπως της Χίου, του «Ελληνομουσείου» της Θεσσαλονίκης και της «Παλαμαίας» Σχολής του Μεσολογγίου, αρνήθηκε τη δελεαστική πρόταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αναλάβει επικεφαλής της περίφημης Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως!
Είπε τότε ο άγιος Αθανάσιος, προτάσσοντας μόνον το όφελος των αδελφών του: «τάς μέν ἀρχιερατείας τιμῶ καί προσκυνῶ, ἀλλά ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος ……. διά τοῦτο ἄφετέ με, παρακαλῶ, ἐδῶ εἰς τά πέριξ νά ὠφελῶ ὅσον δύναμαι τούς ἀδελφούς μου καί τό Γένος.
Από τους πλέον πολυγραφότατους και μαχητικούς Πατερικούς θεολόγους, υπήρξε πολέμιος της φιλοευρωπαϊκής αποχριστιανοποιημένης Παιδείας και του διαφωτισμού, τον οποίο συνέδεε ευθέως με την αθεϊα, σε σχέση και με τη Γαλλική επανάσταση, και τον αποκήρυσσε ως αίρεση.
Εξίσου αποκήρυξε τον παπισμό, που εισήγαγε όπως έλεγε ‘νεωτερισμούς’ - ξένους προς την Ορθόδοξη Παράδοση, κυρίως την φιλοσοφία στην Θεολογία, καταργώντας την Χάρη του αγίου Πνεύματος.
Εξ ου και διώχθηκε απηνώς ο άγιος Αθανάσιος, ως ομολογητής της άπαξ παραδοθείσας Πίστεως.
Εκοιμήθη πάμπτωχος σε ηλικία 95 ετών αφήνοντας πίσω του ένα μνημειώδες, από κάθε άποψη, Ορθόδοξο πνευματικό έργο γνήσιας μαχητικής απολογητικής θεολογίας…ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ πιο "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ" ΣΥΝΟΔΟ
στην ιστορία της Εκκλησίας
 Ορθόδοξοι Πολίτες Ημαθίας:

Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ημαθία!!!Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ημαθία!!!

Ο πατριάρχης, που εμπράκτως και δημοσίως καταπάτησε το κύρος των δεκάδων Αγίων Συνόδων και προσέβαλε την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων που αναθεμάτισαν τον Παπισμό, που περιφρόνησε το μαρτύριο χιλιάδων Αγίων που αντιστάθηκαν στους παπικούς και θανατώθηκαν από αυτούς, έρχεται στην Βέροια, στην πόλη του αντιαιρετικού Αποστόλου Παύλου και του αντιπαπικού Αγ. Γρηγορίου Παλαμά.

«Εχθροί του Θεού δεν είναι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και όσοι κοινωνούν μαζί τους».                                                            Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης
          
    Καλούμε τον ευσεβή λαό να μη συμμετάσχει σε καμία εκκλησιαστική ή κοινωνική εκδήλωση με τους επίσημους εργάτες της νοθείας της Πίστης.
  «Να φεύγετε ολοταχώς από ιερείς που υπέκυψαν στην Λατινική υποταγή. 
Να μη συγκεντρώνεστε μαζί τους στην εκκλησία, ούτε να δέχεστε από τα χέρια τους καμία ευλογία
Διότι είναι καλύτερο να προσεύχεστε μόνοι στα σπίτια σας παρά να συνάγεσθε στην εκκλησία με τους Λατινόφρονες. 
Να μη προδίδετε κανένα από τα ορθά δόγματα τα οποία έχετε παραλάβει από παλιά»  (Άγιος Γερμανός)

Ορθόδοξοι Πολίτες Ημαθίας

Ως μη ώφειλε ο Νούσης, χρησιμοποίησε κατά το δοκούν λόγια του Οσίου Πορφυρίου

(Μη ανεχόμενος την Ορθόδοξη κριτική στη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου)


Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

    Σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Πύλη Εκκλησιαστικών ειδήσεων amen, που τιτλοφορείται "Η Πανορθόδοξη Σύνοδος και η εμπιστοσύνη στους Επισκόπους" του θεολόγου – φιλόλογου Κωνσταντίνου Νούση (31/5/2016), αναφέρονται τα εξής: 
«Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω τον βαρυσήμαντο λόγο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, αναφορικά με το θέμα του αντιχρίστου και του χαράγματος: να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Επισκόπους της εποχής εκείνης.  Αν αυτό ισχύει για εκείνη την εποχή, πόσο μάλλον σήμερα που δεν τίθεται κάποιο δογματικό ή ιδιαίτερο ζήτημα». 
    Θα πρέπει να πούμε ότι  ανάλογη στάση  για το θέμα του αντιχρίστου και του χαράγματος είχε και ο Όσιος Παΐσιος, αναφέροντας στο τέλος ότι σημασία έχει τι θα πει η Εκκλησία. Με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ανέφερε ο  Όσιος Πορφύριος, ότι πρέπει "να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Επισκόπους της εποχής εκείνης", εννοώντας την εμπιστοσύνη στην Ποιμαίνουσα Εκκλησία. Παρατηρούμε μια ταύτιση του εκκλησιολογικού ήθους των δύο αυτών Οσίων. [σ.σ.: Εἶστε σίγουρος κ. Χαραλάμπους, ὅτι αὐτὸ ἐννοοῦσαν οἱ Ἅγιοι; Ἐκκλησία εἶναι ἡ ποιμαίνουσα, ὡσὰν αὐτὴ ποὺ μᾶς ποιμαίνει στὴν Κρήτη στὰ βύθια τοῦ Οικουμενισμοῦ καὶ τῆς Πανθρησκείας;].
   Η  μονομέρεια όμως είλκυσε τα λόγια τούτα του Οσίου Πορφυρίου, που αφορούσαν τις έσχατες ημέρες και για το συγκεκριμένο θέμα του αντιχρίστου και του χαράγματος, στις μέρες τούτες που οι στηρίζοντες ολοκληρωτικά τη δημοσιευθείσα απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης, δεν ανέχονται καμιά αμφισβήτηση. 
    Πήρε τα λόγια του Οσίου Πορφυρίου ο κ. Κ. Νούσης αναφορικά με το θέμα του αντιχρίστου και του χαράγματος, με τα οποία ο Όσιος παρηγόρησε τους αγωνιούντες χριστιανούς, λέγοντάς τους "να δείξουν εμπιστοσύνη στους Επισκόπους της εποχής εκείνης" και τον χρησιμοποίησε κατά το δοκούν μεταφέροντας τον ως αρμόζοντα και στην περίπτωση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Τη διαφορετικότητα του θέματος αυτού που αφορά το θέμα του αντιχρίστου και του χαράγματος, ουδείς την αμφιβάλλει.
   Ως μη ώφειλε επιστρατεύει κατά το δοκούν την αναφορά αυτή του Οσίου Πορφυρίου, για να αντιπαλέσει αλλοτρόπως  τις θεολογικές ενστάσεις, όσων με Ορθόδοξη σοβαρότητα εκφράζουν την άποψή τους για συγκεκριμένα θέματα της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 
   Ομιλεί στο κείμενό του που τιτλοφορείται "Η Πανορθόδοξη Σύνοδος και η εμπιστοσύνη στους Επισκόπους" ο κ. Κ. Νούσης, για φονταμενταλιστικές φωνές, για ζηλωτισμό ως αρρώστια ψυχική κλπ. Αντί τούτων έπρεπε να απαντήσει  με Ορθόδοξη σοβαρότητα σε όσους εκφράζουν την άποψή τους για συγκεκριμένα θέματα της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, επί της ουσίας των εγειρομένων ενστάσεων. 

   Αντί άλλης όμως απάντησης στην επιταγή του κ. Κ. Νούση για τέτοιας μορφής εμπιστοσύνης στους Επισκόπους, στην περίπτωση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όπου έχουν  εγερθεί τόσες θεολογικές ενστάσεις στη θεματολογία της, θα σημειώσουμε τα λόγια του ιδίου που αναφέρει σε άλλο σημείο του κειμένου και τα οποία είναι εξής:  «Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε και κάτι άλλο. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από μια Σύνοδο, ελέγχεται από το Σώμα.  Και έτσι ακυρώνεται στην πράξη αν δεν είναι συμβατή με την εκκλησιαστική συνείδηση όπως π.χ. η ψευτοένωση της Φερράρας-Φλωρεντίας».  

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου