Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

Ο ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΚΟΝΤΑΣ-ΑΚΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΙΔΕΥΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!

ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ!

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!


πό το Θεολόγου, Δημητρίου . Κάτσουρα

ννοεται τι θά πανέλθωμε ναλυτικς. στόσο πειδή ο ρες εναι πλέον δραματικές γιά τό μέλλον τν πιστν, τολμομε μέ τήν πίκληση τς βοηθείας το Θεο νά διατυπώσουμε τό πρτο συμπέρασμα γιά τήν σύγκληση τς Μεγάλης Συνόδου το Οκουμενισμο, τς Κρήτης.


Σύνοδος ατή δέν ταν ποτέ δυνατόν νά ρθοδοξοποιηθε! Διατί; Διότι συνελήφθη, κυοφορήθη καί γεννήθη δέα τς συγκλήσεώς της πό λλοτριωμένους τς ρθοδοξίας «πισκόπους», διεφθαρμένους περί τήν Πίστη καί μασώνους, πως προδότης τς Πίστεως πατριάρχης θηναγόρας καί πολλοί λλοι, ποκλειστικς πρός χάριν τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο καί μέ ποκλειστική προοπτική τήν ν τ Οκουμενισμ νότητα λων τν αρετικν σχέτως δογμάτων!


κόμη καί άν τά τελικς γκριθέντα Κείμενα χουν κατά πολύ καί πλήρως ρθοδοξοποιηθε, οσία εναι λλο! σκοπός τς Συνόδου δέν ταν κυρίως γκριση τν κοσμικν ατν Κειμένων παραπλανήσεως τν φελν καί ποπροσανατολισμο κ το νός ο στι χρεία!


σκοπός τς Συνόδου ταν δόλιος καί ντέχνως σχεδιασμένος. σκοπός τς Συνόδου ταν νά νομιμοποιηθε κατάργηση τς Πενταρχίας στήν ρθόδοξο νατολή καί νά καθιερωθε περοχή το Οκουμενικο Πατριάρχου καί ν προκειμένω το ργάνου καί ρχηγέτου τς παναιρέσεως κ. Βαρθολομαίου, ς ρχηγο καί Προκαθημένου τς ρθοδοξίας, προκειμένου ατός στά μεσοδιαστήματα τν παρομοίων Συνόδων πού θά κολουθήσουν τήν λήξασα σήμερον νά μπορεύεται τήν ρθοδοξία καί νά παζαρεύει τήν προαγωγή της, κυρίως μέ τόν ντίθεο Παπισμό!


κόμη σκοπός τς Συνόδου ποος καί πετεύχθη πλήρως, ταν νά νομιμοποιηθε μέχρι τώρα πορεία καί δράση τς ντιχρίστου Οκουμενικς Κινήσεως, δηλαδή τς ξαπλώσεως ν τ ρθοδοξία τς λύμης το Οκουμενισμο καί νά μνηστευθον τά μέχρι σήμερα διαπραχθέντα φοβερά κατά τς Πίστεως γκλήματά της, πως δρυση το κκλησιομάχου καί παναιρετικο Π.Σ.Ε. καί βλάσφημη ρση τς κοινωνησίας μεταξύ ρθοδοξίας καί Παπισμο το 1965, καί πολλά λλα!


Τέλος, ς σκοπός ατς τς Συνόδου πρέπει νά θεωρεται καί κατόπιν τν δύο ς νω στοχεύσεων λύσις τν χειρν το κ. Βαρθολομαίου διά νά προχωρήσει ντατικς στήν λοκλήρωση τς προδοσίας τν σκοπν το Οκουμενισμο, μέ πρώτη ργολαβία του τήν ρατή καί στούς τυφλούς νωση μέ τόν Παπισμό, ποστολή πού το χει ς ποστολή νατεθε πό ξένα σκοτεινά πολιτικά καί χι μόνον κέντρα!
ναρκτήρια εσήγησή του τά πεκάλυψε λα γιά ποιον διάβαζε πίσω πό τίς λέξεις του. πισφράγιση μως λθε μέ σα φρικτά, αρετικά καί βλάσφημα επε καί κανε ( κ, Βαρθολομαος) μόλις πρίν πό λίγο κατά τήν λήξη τν ργασιν τς ασχρς πνευματικς καί Ληστρικς ψευδοσυνόδου του.


φ’ σον, δέν σηκώθηκε κανείς νά το πε τό «οκ ξεστί σοι» δόλιε ποκριτά ρχιαιρεσιάρχα καί νά βροντοφωνάξει τό «Στμεν καλς», καμμία πλέον λπίδα δέν μπορε νά στηριχθε στούς κατοντάδες πνευματικς ενουχισθέντας καί δηλητηριασθέντας μεθυσθέντας, κ το ποτο το κερασθέντος πό τς πόρνης τς μεγάλης το Οκουμενισμο καί το πιστο πηρέτου ατς, πεπτωκότας πισκόπους!


δη ρθοδοξία πρέπει μεγάλως νά θρηνε γιά πτώσεις δοκούντων εναι μεγάλοι Θεολόγοι καί πιτηδείως ς τοιούτων κολακευομένων, πως Μητροπολίτης Ναυπάκτου ερόθεος Βλάχος, τόν ποο κτιμούσαμε βαθύτατα, πλήν μως λθε δοκιμασία καί ερέθη χι μόνον νελπίστως ρηχός καί φοβισμένος καί λλειπής, λλά καί πογοητευτικς συμβιβαστικός καί δουλοπρεπής!


Κυριολεκτικς θά τρίζουν τά κόκκαλα το παπαΓιάννη το Ρωμανίδη γιά τήν πρόσδεσή του (το κ. εροθέου) στό ρμα το ονίτου καί κακίστου τ γνώμη Βαρθολομαίου, συμφιλιάζων μέ τόν αρετικό Ζηζιούλα καί λο τόν σμό τν φιλαιρετικν παδν του. Πς εναι δυνατό νά θυσίασε τήν λήθεια πού μέχρι χθές παρρησία μολογοσε χάριν νός φθαρτο καί προσκαί ρου θρόνου καί τς ναγνωρίσεώς του πό τν υἱῶν τς πωλείας; Κρίμα καί λοίμονον μυρικις!


ρθοδοξία άλω! ! !
ΤΩΡΑ παιτεται κατόπιν προσευχς, συνέσεως καί μετά φόβου Θεο καί φοβίας νθρώπων ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως, ποκήρυξη το αρετικο Βαρθολομαίου καί τν σύν ατ καί πάντων τν κοινωνούντων ατος.


ΑΥΡΙΟ κρίνεται καί νδρισμός τν Κρητικν καί στάση των ναντι τν κομψευομένων ψευδεπισκόπων το ντιχρίστου Οκουμε-νισμο, ες τό άν θά πιτρέψουν νά μολύνη μέ τήν νίερη ερουργία του καί τήν νάγνωση τν θεομισήτων Μηνυμάτων τς ληστρικς Συνόδου καί λλον Ναό καί δή τν γίων ποστόλων κοινωνός τν σταυρωτν ατν πίστων, μετά τς τίμου συνοδείας του!


Δέν μπορον νά μφανίζονται ς ρθόδοξοι ατοί ο ποοι κάθησαν ς βδέλυγμα πάνω στούς θρόνους τν γίων ποστόλων καί τν γίων Πατέρων μας καί δέν ασχύνονται ν μέση ποτίθεται «γία καί Μεγάλη Συνόδω» νά χαριεντίζονται καί ρωτοτροπον μέ τούς χθρούς το Υο το Θεο μετανοήτους αρετικούς, νά εχαριστον καί τούς χορευτές καί τραγουδιστές πού τούς διασκέδασαν (!!!) στό κοπιαστικό ργο τους (πρίν λίγο τό πραξε ατό νεκδιήγητος καί χαρακτήριστος Βαρθολομαος καί μάλιστα τόν εδαν καί τόν κουσαν πό τηλοψίας νά τό πανελλήνιο!) καί τό χείριστο νά ρεύγονται ς πύλωτα στόματα το δου τι ξεκίνησαν καί θά συνεχίσουν πιστοί στήν παναιρετική γκύκλιο το 1920 (!!!) τήν ποία χαρακτήρισαν τ καθάρτω πνευματικς γλώττη των ς τόν Καταστατικό των Χάρτη!!! Κατά τά λλα κάποιοι εήθεις καί βεβλαμένοι τόν τε νον τά τ’ μματα τρώγουν τό τυρί τς φάκας, περ στί παραχώρηση διορθώσεων τινν. Τί νά πομε παρά τό λαϊκόν σιγά «γιοι» γωνιστές το γλυκο νερο μή στάξει ορά το γαϊδάρου πάνω πό τό βρωμερό πηγάδι το δου, κ το ποίου σς ποτίζει φοβερός καί τρομερός ς πιτήδειος γιά προδοσίες κυρ- ρχοντώνης!
Χριστός καί Παναγία καί ο γιοι Πάντες νά μς λυπηθον!
Καιρός μολογίας Πίστεως! Στμεν καλς! Στμεν μετά φόβου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου