Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΗΤΑΝ ΜΑΣΩΝΟΣ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ;;;;Ἀνασκευή ἀνιστόρητης μελέτης πού συκοφαντεῖ τόν Καποδίστρια ὡς Μασῶνο! Α΄ ΜέροςΤόν ανουάριο το 2018, δημοσιεύτηκε στήν στοσελίδα τς ργολικς ρχειακς Βιβλιοθήκης στορίας & Πολιτισμο, μελέτη το κ. Παναγιώτη Γ. Κρητικο μέ τίτλο « ωάννης Καποδίστριας Τέκτων κανονικός», μελέτη πού εχε δημοσιευθε στό περιοδικό « ρανιστής», τος Γ΄, τεχος 15/16 στήν θήνα τό 1965.
Στήν μελέτη ατή κ. Κρητικός προσπαθε νά ποδείξει τι ωάννης Καποδίστριας ταν Τέκτονας.
Στήν ρχή τς μελέτης του ναφέρει: «Ες προηγουμένην μας μελέτην περ Φιλικς ταιρείας κα Τεκτονισμο γράφομεν τι, καίτοι Τεκτονικ παράδοσις, μεταβιβαζόμενη προφορικς καί διά τς παλαιοτέρας καί νεωτέρας Τεκτονικς βιβλιογραφίας, μς φέρει τος δρυτς τς Φιλικς ταιρείας, κα τά πλεστα τν μελν τς ρχς κα τν ποστόλων της ς Τέκτονας, τν δ λην ργάνωσίν της, στηριζομένην πί Τεκτονικν βάσεων, δν κατέστη δυνατ μέχρι σήμερον, παρ τς παρχούσας σαφες νδείξεις, πό τς συγχρόνου στορικς πιστήμης παιτουμένη τεκμηρίωσις δι πολλούς ξ ατν.» ( ρανιστής, . . , σελ.125). Καί συνεχίζει: «Συμφώνως πρς τν Τεκτονικν παράδοσιν κα τν λληνικν Τεκτονικν βιβλιογραφίαν, Καποδίστριας θεωρεται, Τέκτων κανονικός, φέρεται δέ νταλες πό τν ν Κερκύρ Τεκτονικν ρχν να νεργήσ διαφόρους  ποστολάς. Οτως κ τς λληνικς Τεκτονικς βιβλιογραφίας διαπιστοται τι, πρωτοβουλί τς ν Κερκύρ Μεγάλης Στος κα ν συνεργασί μετ το Τέκτονος λεξάνδρου Μαυροκορδάτου το Φιραρ, φίλου του, δρύθη τ 1812 ν Μόσχ Στο «Φονιξ», γνωστή ς μυστικ ταιρεία Λέσχη «Φονιξ» πό τν Καποδίστριαν, ες Παρισίους Στοά «θηνά» κα «Φιλαθηναϊκ καδημία».
Τέκτονες στορικο τν ναφέρουν πίσης ς ποσταλέντα πό τς Μεγάλης Στος τς Κερκύρας ες Παρισίους, να δρύσ κε τ «λληνόγλωσσον Ξενοδοχεον». ( ρανιστής, . . , σελ.136)
Πς εναι δυνατόν, ν κατά τούς Μασώνους Καποδίστριας ταν Τέκτονας καί το εχαν νατεθε πολλές θνικές ποστολές, ν τούτοις, χι μόνο  δέν πάρχει γιά τό γεγονός ατό τεκμηρίωση, λλ’ οτε κν στω μιά νδειξη, παρεκτός πό τήν προφορική Τεκτονική παράδοση; Ατό τό παραδέχεται καί συγγραφέας, λλά συνεχίζει πτόητος. Γράφει: «λων μως τν νωτέρω, κ παραδόσεως κ τς λληνικς Τεκτονικς βιβλιογραφίας, πληροφοριν, οδεμία φίσταται μέχρι σήμερον κανονική τεκμηρίωσις, διαμφισβητουμένης, ς κ τούτου, πό πολλν κόμη κα τς Τεκτονικς τούτου διότητος..... διαιτέρως νδιαφέρουσα μαρτυρία εναι κ τν Πρακτικν τς Στος το γίου ωάννου «Φονιξ» τς Κερκύρας, π’ ριθ. 5843, δρυθείσης πισήμως τήν 23ην ουλίου 1843 κατά τήν συνεδρίαν ατς τς 24-4-1844 (5844), ν διηύθυνεν Α. Δάνδολος, που ναγράφονται τά κόλουθα, ς ντεγράφησαν ν μέρει π το Μ. Πολλάτου: «Διεξαγομένης συζητήσεως ν σχέσει μ τν ορτασμν το γίου ωάννου (χειμερινόν λιοστάσιον), δελφός Ζαμπέλης λαμβάνων τν λόγον λέγει: πειδ ες λας τς εσδοχς μιλομεν πρς τος Νεοφύτους περ το τέρμονος ριθμο μεγάλων νδρν, νδόξων προσωπικοτήτων το θνους, α ποαι τίμησαν κα τ νομα το Τεκτονισμο κα πειδ φ’ τέρου τ νόματα λων τούτων τν μεγάλων νδρν, ποτελον διάκοσμον (λέξις δυσανάγνωστος ν τ πρακτικ) πρέπει ν μνημονεύωνται παντο κα πάντοτε, προτείνω πως κλεγον μεταξ τούτων 24 (νόματα), τά ποα κατ τν προσεχ ορτν το γίου ωάννου, ν γραφον μεγάλοις γράμμασιν πί τν τοίχων τς αθούσης τν πωλεσθέντων βημάτων, μεταξύ δ τούτων ν συμπεριληφθον τ νόματα το Ρήγα Φερραίου κα Καποδιστρίου.
Στοά δέχθη διά βος τήν πρότασιν».
Ρήτωρ τς Στος Θεμ. Μπαμίχας κα ν συνεχεί Δ. Καλογερόπουλος ναφέρουν πίσης τι Στοά, μα τ συστάσει της, ψήφισε τν ναγραφν ν τ Χρυσ Βίβλ της, τν νομάτων τν λλήνων Τεκτόνων, Ρήγα Φερραίου, ωάννου Καποδιστρίου, λεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Νικολάου Σκουφ, μμανουήλ Ξάνθου, θανασίου Τσακάλωφ κ.. ( ρανιστής, .., σελ. 136)
Διευκρινίζοντας θά θέλαμε νά ναφέρουμε τι Στοά «Φονιξ» δέν δρύθηκε τό 1843 λλά τό 1818 μέ τό νομα «Στοά το γίου ωάννου το Φοίνικος». Τό 1843 πού ναφέρει κ. Κρητικός πλς μετανομάζεται σέ «ΦΟΙΝΙΞ». Εναι ξιο πορίας γιατί στή Στοά δέν πρχε γγεγραμένο τό νομα το ωάννου Καποδίστρια ς μέλος καί χρειάστηκαν 13 λόκληρα χρόνια μετά τήν δολοφονία του γιά νά ναγορευτε μέλος τς Στος. Καποδίστριας γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Κέρκυρα. πό τά νεανικά του χρόνια ταν μία σημαντική πολιτική καί κοινωνική προσωπικότητα το νησιο. Διορίστηκε κτακτος πίτροπος καί ργότερα πουργός τς κτελεστικς ξουσίας τς ατόνομης «πτανήσου Πολιτείας». Παρ’ λα ατά, πως ναφέρει καί πιό κάτω μελετητής, τό νομα το Καποδίστρια δέν συναντται πουθενά στά Τεκτονικά ρχεα: «Πάντως παρ τς ς νω παρχούσας νδείξεις περί τς Τεκτονικς του διότητος, μεσος τεκμηρίωσις κ Στος, ες τ ρχεα τς ποίας νά ναφέρεται τι διετέλεσεν οτος μέλος της, δέν φίστατο. μαρτυρία το Πρακτικο τς Στος Κερκύρας (ναγόμενη ες τό 1843), καθ’ ν ναφέρεται οτος ς Τέκτων, δύναται καθ’ μς νά θεωρηθ ς τεκμηρίωσις κανονική, λαμβανομένου π’ ψιν τι τά πλεστα τν μελν της ν τ δία ατο πατρίδι λειτουργούσης Στος τότε σαν γνωστο κα φίλοι (Δάνδολος κ..) το Καποδιστρίου.» ( ρανιστής, .., σελ.137)
Σάν συμπέρασμα δηλαδή, καταλήγει μελετητής τι, ναί μέν δέν πάρχει τό νομά του λλά φόσον λοι ο φίλοι του ταν Τέκτονες ρα θά ταν καί ατός. πορε κανείς μέ ατήν τήν «στορική τεκμηρίωση» νός τόσο σημαντικο θέματος. Δέν ναρωτιέται συγγραφέας τό πλό τι, φο δέν πάρχει καμιά γγραφή μέ τό νομά του, τότε δέν θά εναι Τέκτονας.
φο νέτρεξε σέ λα τά Τεκτονικά ρχεα, λληνικά, Γερμανικά, γγλικά καί Γαλλικά, βρκε, πως μς ναφέρει, μιά καί μοναδική καταγραφή το νόματος το Καποδίστρια στά πρακτικά τς Στος Modestie τς Ζυρίχης. «Μετ πολλς ναζητήσεις ες τν βιβλιογραφίαν, Γερμανικήν, γγλικν καί Γαλλικήν, μόνη μνεία περί το ωάννου Καποδιστρίου, ν νερον εναι κόλουθος: Histoire de la Franc-Maconnerie, par Henri Boos, Berne 1894, page 416: Στοά «Modestie» τς Ζυρίχης, δύναται νά ρίψ βλέμμα περηφάνειας πί τς ποχς ταύτης (1820-1830), καθ’ ν μέγας ριθμός διασήμων πισκεπτν, ο ποιηταί Salis καί Matthisson, κόμης Westerhold, De Ratisbonne, Juste Gruner, Πρέσβυς τς Πρωσσίας παρ τ λβετικ μοσπονδί, διάσημος Capo d’Istria καί λλοι, νεψύχωναν διά τς παρουσίας των, τς ργασίας της.
 Πρς κατατόπισιν κυρίως τν μ μεμυημένων ες τν Τεκτονισμόν, π τς ξίας τς νωτέρω πληροφορίας, ναφέρομεν τι:
1ον. πίσκεψις ες Στος κατ τς ργασίας ατν πιτρέπεται μόνον ες Τέκτονας κα μόνον φ’ σον νήκουν ες Τεκτονικς δυνάμεις, νεγνωρισμένας π τς τοπικς Τεκτονικς ρχς. 2ον. τι ο πισκέπται εσέρχονται καθ’ ρισμένην ραν τς συνεδρίας κα καθ’ ρισμένους τύπους, πως ρίζουν τ τυπικά. 3ον. Τς εσόδου προηγεται, λεγχος τς Τεκτονικς ατν διότητος, βάσει τν πισήμων Τεκτονικν των γγράφων καί μετά τήν συμπλη­ρωματικήν ναγνώρισιν διά τν εδικν Τεκτονικν πρός τοτο σημείων.» ( ρανιστής, . ., σέλ.139)
Ατή εναι μοναδική μαρτυρία, ποία ναφέρει τι Καποδίστριας παρακολούθησε ς πισκέπτης τίς ργασίες τς συγκεκριμένης Στος. Γεννται, λοιπόν, τό ρώτημα: ν κανείς, γιά νά εσέλθει πλς στήν Στοά, κόμη καί ς πισκέπτης χρειάζονται πίσημα Τεκτονικά γγραφα, πς Στοά τς Κέρκυρας δέν εχε οτε να πίσημο Τεκτονικό γγραφο πού νά δηλώνει τι μέλος της ταν Καποδίστριας καί χρειάστηκε 13 χρόνια μετά νά τόν νακηρύξουν διά βος λλείψει λλων στοιχείων; Πς Στοά τς Κέρκυρας πέτρεπε τήν εσοδο στόν Καποδίστρια χωρίς νά διαθέτει κανένα γγραφο, χωρίς νά χει καμιά γγραφή πού νά δηλώνει τι ταν μέλος της; Γιατί δέν πρχε καμμία ναφορά το νόματος το Καποδίστρια, στω ς πισκέπτη, στή Στοά τς Κέρκυρας στήν ποία ζησε 32 χρόνια μέχρι νά ναχωρήσει γιά τήν Ρωσία;


Κατόπιν κ. Κρητικός προχωρε στό ζήτημα τς πογραφς. «ς σημεα τοιατα νοονται α δύο πρό τς πογραφς γραμμαί. Αται ες λλας περιπτώσεις φέρουν κα στιγμάς, ες ριθμόν ποικίλλοντα, ναλόγως το Τεκτονικο βαθμο το πογράφοντος, λλοτε προφανς, διότι αται πετέλουν σημεον ναγνωρίσεως παρ πάντων, Τεκτόνων μή, κόμη κα παρ ντιΤεκτόνων, τίθεντο α γραμμαί, λλ΄ νευ στιγμν. ντιθέτως παρετηροντο οχ σπανίως κα τρες πέντε κύκλοι ντί 3 5 στιγμν κάτωθεν πλαγίως τς πογραφς.» ( ρανιστής, . . , σελ.139)
Τά θέματα δ εναι πιό πλ γιά τόν μελετητή. Ο Τεκτονικές πογραφές φέρουν τελεες, ναλόγως το βαθμο, λλά μπορε νά φέρουν καί γραμμές χωρίς τελεες. Μπορε μως νά χουν καί κύκλους, 3 5 ναλόγως. Σέ ατή τήν σπάνια περίπτωση μπίπτει Καποδίστριας, το ποίου πογραφή χει κύκλους. Σύμφωνα μέ ατό τό σκεπτικό, λοι ο νθρωποι πού πογράφουν εναι Τέκτονες, διότι λοι στίς πογραφές τους χρησιμοποιον γραμμές, τελεες κύκλους.
Συνεχίζοντας κ. Κρητικός φθάνει στό σημαντικότερο γι’ ατόν, γεγονός τό ποο ποδεικνύει τι Καποδίστριας ταν Τέκτονας.
« Τεκτονισμς κα ρχηγία τς Φιλικς ταιρείας.
Εναι τό σημαντικώτερον γεγονός, περ ρχεται ν διαλευκανθ δη πλήρως κ τς ναγνωρίσεως το Καποδιστρίου ς Τέκτονος κανονικο.
Διατ πρς νάθεσιν ες ατν τς ρχηγίας δέν μετέβησαν τόσοι κα τόσοι μεγαλέμποροι τιτλοχοι φιλικοί κόμη Σκουφς καί Τσακάλωφ, λλ ταπεινς παλληλσκος μμ. Ξάνθος;
ξήγησις διαφαίνεται δη πλούστατη: Ξάνθος, Τέκτων τότε κανονικς προσλθεν πρς τν Τέκτονα δελφόν του ωάννην Καποδίστριαν κα π τν σκέπην τς Τεκτονικς γάπης ποία τος νωνεν, πρότεινεν ες ατν τν ρχηγίαν τς Φιλικς. Παρουσιάζεται ες ατόν παρεμβολ το πίσης δελφο του Τέκτονος Μάνου. κ μέρους το Καποδιστρίου ποδοχή, πως τήν παρουσιάζει Ξάνθος, πρξεν πολύτως φιλικ κα τελείως διάφορος κείνης το Γαλάτη. Ες τν Ξάνθον ξήγησεν διατ δν δύνατο ν ναλάβ τήν ρχηγίαν κα δν τν πέπληξεν πως εχεν κάμη ες τν Γαλάτην. Καί τότε Ξάνθος πετάθη ες τν πίσης δελφόν του Τέκτονα λέξανδρον ψηλάντην. τελευταος οτος δέχθη τν ρχηγίαν φο προηγουμένως συνωμίλησε διαιτέρως μετ το Καποδιστρίου. Διαπιστονται οτως τι π τν σκέπην το Τεκτονισμο, δι τς μεταξ τν τριν Τεκτόνων Ξάνθου, Καποδιστρίου κα ψηλάντου συνεννοήσεως, κατωρθώθη πιστέγασις τς ργανώσεως τς Φ.Ε., δι τς συμπληρώσεως τς νάρχου ως τότε περτάτης ρχς ταύτης δι το μετέπειτα ρχηγο τς λεξάνδρου ψηλάντου.» (.., σελ.141)
Θά παραθέσουμε να πόσπασμα πό τήν στοσελίδα τς Μεγάλης Στος τς λλάδος καί λλες πληροφορίες, χρήσιμες γιά μς, προτο βγάλουμε τά συμπεράσματά μας, φο τά Τεκτονικά κείμενα εναι καλύτερος συνήγορός μας γιά τήν ποκάλυψη το μεγάλου Τεκτονικο ψεύδους:
«στορική ποβαίνει Στοά «νωσις» τς Λευκάδας, γιατί κε μυήθηκε μμανουήλ Ξάνθος καί κε ραματίστηκε τήν δέα γιά τήν δρυση τς «Φιλικς ταιρείας», πάνω σέ καθαρά Τεκτονικές βάσεις....
Μέ πρωτοβουλία τς «Μεγάλης νατολς» ποία, μέ Μεγάλο Διδάσκαλο τόν Διονύσιο Ρώμα, λειτουργοσε στήν Κέρκυρα καί ποία πολλά πρόσφερε στόν πέρ τς νεξαρτησίας τν λλήνων γώνα, δρύθηκε τό 1811, στή Μόσχα, Τεκτονική Στοά «Φονιξ«, μέ τή συνεργασία το ωάννη Καποδίστρια καί το λέξανδρου Μαυροκορδάτου. πίσης δρύθηκαν Στοά «θηνά» στό Παρίσι, στή συνέχεια δέ «ταιρεία τν Φιλομούσων» στή Βιέννη καί στήν θήνα, στίς ποες ργάστηκαν Τέκτονες πατριτες, πού ργότερα ντάχθηκαν καί στή «Φιλική ταιρεία».
Τό τος 1813, μέ μέριμνα πάλι το ωάννη Καποδίστρια, δρύθηκε στό Παρίσι Τεκτονικό Κέντρο, μέ τήν νομασία «λληνόγλωσσον Ξενοδοχεον», στό ποο Τεκτονική ργασία συνδυαζόταν στενά μέ τή μυστική προετοιμασία γιά τήν πελευθέρωση τς λλάδος. κε μυήθηκε θανάσιος Τσακάλωφ, ποος μετά τήν πιστροφή του στή Μόσχα, μύησε ργότερα καί τόν Νικόλαο Σκουφά. Τόν διο χρόνο, ο θ. Τσακάλωφ καί Ν. Σκουφς, μαζί μέ τόν μμανουήλ Ξάνθο, θεσαν στήν δησσό τς Ρωσίας, τίς βάσεις γιά τή σύσταση «μυστικς ταιρείας», πού ταξε ς σκοπό τήν πελευθέρωση τς λλάδος πό τούς Τούρκους. Κατ’ ατόν τόν τρόπο δημιουργήθηκε στίς 14 Σεπτεμβρίου 1814 «Φιλική ταιρεία», στήν ποία μυήθηκαν πολυάριθμοι διακεκριμένοι λληνες πατριτες –Τέκτονες καί μή– καί ο ποοι συνέβαλαν νεργά, μέ λικά καί θικά μέσα, στήν πίτευξη τς Παλιγγενεσίας το θνους, ν παράλληλα πολλές Ερωπαϊκές Τεκτονικές Στοές, πρόσφεραν χρήματα γιά τήν πίτευξη το ερο ατο σκοπο(http://www.grandlodge.gr/istoria-tou-ellinikou-tektonismou-w-53906.html)
Στά πομνημονεύματα το μμανουήλ Ξάνθου γράφει: « μμανουήλ Ξάνθος κ τς Νήσου Πάτμου γραμματεύων π τ 1810, παρ τ μεγαλεμπόρω Βασιλεί Ξέν ες δησσν ....εσήχθη ες τν ταιρίαν τν λευθέρων Κτιστν, (Μασόνων) ν δ δεν λευθέρων κα πνέων πάντοτε μσος κατ τς Τουρκικς τυραννίας, συνέλαβεν μέσως τήν δέαν, τι δύνατο ν νεργηθ μία μυστικ ταιρία κατ τος κανόνας ταύτης τς τν λευθέρων Κτιστν......» (πομνημονεύματα περί Φιλικς ταιρείας, μμανουήλ Ξάνθου, θήνα 1845 σελ. 2)
Καί παρακάτω: «...τότε Ξάνθος λαβεν φορμν ν προτείν ες τος ηθέντας φίλους του, τν ν συνέλαβεν δέαν ν συστήσωσι μίαν ταιρίαν, σκοπν μετάτρεπτον χουσαν τν λευθέρωσιν τς Πατρίδος, φανερώσας δ ες ατος τν εσοδόν του ες τν ταιρίαν τν Μασόνων καί τίνα τν σημείων ατς, σα δύναντο ν προσαρμοσθσιν ες ατν κοινοποιήσας....» (πομνημονεύματα περί Φιλικς ταιρείας, μμανουήλ Ξάνθου, θήνα 1845 σελ. 3)
πως προκύπτει πό τά παραπάνω Φιλική ταιρεία δρύθηκε πό Τέκτονες καί ο διοι ο Τέκτονες προσπαθον νά ποδείξουν τι πρξε μιά στενή συνεργασία καί σχέση μεταξύ τν δρυτν τς Φιλικς ταιρείας καί το ωάννη Καποδίστρια. Εναι πολύ σημαντικό γιά τούς Τέκτονες νά ποδείξουν τι ο Φιλικοί καί Καποδίστριας ργάστηκαν καί προετοίμασαν πό κοινο τήν Φιλική ταιρεία μέ πώτερο σκοπό τήν πελευθέρωση τς λλάδος. Εναι μως ατή πραγματικότητα;
Γιά νά παντήσουμε στό ρώτημα θά πρέπει νά κατανοήσουμε πς Καποδίστριας ραματιζόταν τήν πελευθέρωση τς λλάδος καί πς Φιλική ταιρεία.
Γιά τήν Φιλική ταιρεία πανάσταση ταν ναπόφευκτη καί μοναδική λύση γιά τήν πελευθέρωση τς λλάδος. Ατό διακήρυττε πό τήν δρυσή της καί καθ’ λη τήν λειτουργία της.
πό τήν λλη πλευρά, Καποδίστριας δέν ταν πεπεισμένος τι μιά πάνασταση, κείνη τήν χρονική στιγμή, θά βοηθοσε τούς λληνες καί πίστευε τι θά χειροτέρευε τήν κατάστασή τους.
«λλ’ κατάπειστος οτος ες τν νέργειαν τν προτεινομένων δραστηρίων μέτρων, βεβαίωνε πάντοτε τ ν μν λπίζωσιν ο λληνες π’ εθείας κ μέρους τς Ερώπης, κα πρ πάντων παρετήρει, «Πρέπει πρτον ν μορφώσωμεν λληνας, καί πειτα νά κάμωμεν λλάδα». ννόει δ τν προηγουμένην χρείαν το ν διαδοθσι τ φτα τολάχιστον ες τό περισσότερον μέρος τούτων καί τι πό μόνην τν κπαίδευσιν δύναται ν πηγάσ ναγκαίως νάστασις το θνους, ς καρπός ριμος καί χι ωρος.» (Δοκίμιον στορικόν περί τς Φιλικς ταιρείας πό ωάννου Φιλήμονος, ν Ναυπλία 1834, σελ. 128)
«... Καποδίστριας μόνην εχε φροντίδα τς προόδου το φωτισμο τν λλήνων, δι ν σχηματισθσιν οτως ο νθρωποι, ο ποοι μελλον νά δηγήσωσιν κολούθως τήν λλάδα κα τν Διοίκησίν της. Τν δ κήρυξιν το Πολέμου της θελε πάντοτε σύγχρονον μ τν κήρυξιν νός Ρωσσικο Κινήματος κατ τς Τουρκίας. Τήν Ρωσσίαν θεώρει ς τ βοηθητικώτερον μέσον ες περίστασιν τοιαύτην δι τν γεωγραφικήν της θέσιν.» (Δοκίμιον στορικόν περί τς Φιλικς ταιρείας πό ωάννου Φιλήμονος, ν Ναυπλία 1834, σελ. 278)
Σέ γκύκλιο πιστολή του πρός τούς λληνες τό 1819 ναφέρει:
«Τό παναλαμβάνουμε, ο  λληνες φείλουν νά σχολονται ποκλειστικά μέ τήν θική καί φιλολογική διαπαιδαγώγηση τς λλάδας κάθε λλο ντικείμενο εναι μάταιο, κάθε λλη ργασία πικίνδυνη.» (γκύκλια πιστολή μέ παρατηρήσεις πάνω στά «μέσα» βελτίωσης τς μορας τν λλήνων, Κέρκυρα 6/18 πριλίου 1819)
πιστολή ατή, πό τήν ποία θά παρουσιάσουμε καί λλα ποσπάσματα παρακάτω, πως πισήμανε μελετητής Ε. Πρεβελάκης πρεπε νά ποτελε τήν διάψευση το προγράμματος τς Φιλικς ταιρείας.
Τόν πρίλιο το 1818 δήλωσε σέ λληνες πεσταλμένους πό τήν Βλαχία καί Μολδαβία: «σες εστε λληνες καί πιθυμετε τήν λευθερία καί τήν νεξαρτησία το θνους σας. γώ συμμερίζομαι ατήν τήν πιθυμία πό τά βάθη τς καρδίας μου. μως διαφων μαζί σας, ταν λπίζετε νά τήν κπληρώσετε ς ποτέλεσμα νός πολέμου. Δέν χω καμία μπιστοσύνη στίς πιχειρήσεις τν νθρώπων καί ναθέτω λες τίς λπίδες μου στή Θεία Πρόνοια. Ατή, ποτέ δέ θά γκαταλείψει τό ργο νός λαο, ποος μέ τό θος καί τίς πράξεις του ξίζει μιά τέτοια μορα. μφιβάλλω ν ο  λληνες χουν φθάσει σέ τέτοιο ψος.» ( ωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι ρς, κδόσεις σίνη, σελ. 81)
Καποδίστριας λοιπόν πίστευε τι μιά πανάσταση θά εχε καταστροφικές συνέπειες γιά τήν λλάδα, πργμα ντελς ντίθετο πό ατό πού πίστευε Φιλική ταιρεία. Παρά τατα ο Φιλικοί στέλνουν τόν Ξάνθο στήν Πετρούπολη νά συναντήσει τόν Καποδίστρια.
«Μετά τοτο Ξάνθος νεχώρησε κατ τς ρχς το ανουαρίου το 1820, δι τν Πετρούπολιν μα φθάσας παρουσιάσθη μετ δύω μέρας ες τν Κόμητα ωάννην Καποδίστριαν, ες τν ποον γχειρίσας τ γράμμα το νθίμου Γαζ, φανέρωσεν λον τ σύστημα τς ταιρίας, τος ρχηγούς της, τν πολλαπλασιασμν τν μελν της, τν κτασιν ατς κα σα λλα στοχάσθη ναγκαα, κα π τέλους τι ζητον ατν ν διευθύν ς ρχηγς τν κίνησιν το θνους π’ εθείας δι σχεδίου τινς καταλλήλου, εδοποιν τος πισημοτέρους τν μογενν κ τν κατηχηθέντων, περ το καταλληλοτέρου τρόπου τς νάρξεως το πολέμου λλ’ Καποδίστριας δέν δέχθη, λέγων τι πουργς ν το Ατοκράτορος δν δύνατο, καί λλα πολλά Ξάνθος τ πανέλαβεν, τι ο λληνες εναι δύνατον ν μένουν ες τ ξς τυραννούμενοι κα τι πανάστασις τον φευκτος, κα δι τοτο ν χουσιν νάγκην ρχηγο δν εναι δίκαιον ς λλην κα ν πολήψει παρ’ ατος κα πολλος λλοις, ν μείν διάφορος κα λλα πολλά λλ’ κενος πανέλαβεν, τι δέν μπορε ν μεθέξ δι τος νωτέρω λόγους καί τι ν ο ρχηγοί γνωρίζουν λλα μέσα πρς κατόρθωσιν το σκοπο των, ς τ μεταχειρισθσιν, κα ηχετο ν τος βοηθήσ Θεός τατα κολούθησαν ες δύω διαιτέρας συνεντεύξεις.
πελπισθες λοιπν Ξάνθος π τν Κόμητα, στοχασθες δέ τι δι ν κατορθωθ σκοπός τς παναστάσεως μ καλν κβασιν, τον φεύκτως ναγκαος ν φαν ες τ θνος ες τν σημαντικν πρς νθάῤῥυσιν ατο, στρεψε τν στοχασμόν του ες λλο ποκείμενον λαμπρν ς τν Καποδίστριαν, πιτηδειότερον δ σως τούτου, τν Πρίγκιπα λέξανδρον ψηλάντην...» (πομνημονεύματα περί Φιλικς ταιρείας, μμανουήλ Ξάνθου, θήνα 1845 σελ.16)
συνάντηση ατή περιγράφεται καί πό τόν στορικό Φιλήμονα: « Ξάνθος φοδιάζεται, κα πάλιν, κα περ τς ρχς ανουαρίου 1820, φθάνει ες Πετρούπολιν. Παρουσιάζεται πρς τν Καποδίστριαν, κθέτων κα προφορικς λον τ σύστημα τς ταιρίας, τος ργανιστάς, τν πολλαπλασιασμν κα τν πρόοδόν της λλ’ ποβάλλεται.
Καποδίστριας, ν θεωρε πάντοτε πίκαιρον τήν παρξίν της, δέν ­δύ­να­το κα ς πουργς ξένης Δυνάμεως ν ναδεχθ, τν ποίαν προεσημειώ­σαμεν πρόσκλησην.... Ξάνθος ερίσκεται δη ν τ μέσ τς μεγαλυτέρας μηχανίας λλά τον πολύτως ναγκαία παρουσίασις νός σημαντικο ποκειμένου. γνώριζεν κ φήμης τν ψηλαντικν οκογένειαν κα ξαιρέτως τν διαπρέψαντα ες τ Στρατιωτικ λέξανδρον ψηλάντην.....» (Δοκίμιον ­στο­ρικόν περί τς Φιλικς ταιρείας πό ωάννου Φιλήμονος, ν Ναυπλία 1834, σελ. 253)
πίσης « ναγνωστόπουλος ρωτ κα πάλιν «Διατί Ξάνθος πεβλήθη μ ρμν π τν Καποδίστριαν; - Διότι Καμαρηνός επε πολλ ναντίον σας, παντ ψηλάντης.» (Δοκίμιον στορικόν περί τς Φιλικς ταιρείας πό ωάννου Φιλήμονος,ν Ναυπλία 1834, σελ. 277)
« Καποδίστριας ν πέπεμψε τήν πρώτη φορά τόν Ξάνθο, συμφώνησε καί συναντήθηκε ξανά μετά πό μερικές μέρες πό τήν πρώτη τους συνάντηση. Τόν συμβούλεψε νά σταματήσουν κάθε δραστηριότητα. Στήν ρώτηση μάλιστα το Ξάνθου ν μπορον νά πολογίζουν στή βοήθεια το Τσάρου το δήλωσε κατηγορηματικά «ποτέ να τέτοιο γχείρημα δέ θά μποροσε νά πάρει τή συγκατάθεση τς ατοκρατορικς αλς, καί τι σέ κάθε περίπτωση ατό θά θεωρονταν περίσκεπτο».  ( ωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι ρς, κδόσεις σίνη, σελ. 239)
Ατά τά δια εχε πε Καποδίστριας καί στόν κπρόσωπο τς Φιλικς ταιρείας κ. Γαλάτη πού τόν εχε πισκεφθε πρίν τόν Ξάνθο.
«Δι ν σκέπτεται κανείς, Κύριε, περ τοιούτου σχεδίου πρέπει νά εναι παράφρων, δι ν τολμήσ δ ν μο μιλήσ περ ατο ν τ οκ τούτ, που χω τήν τιμήν ν πηρετ μέγαν καί κραταιν Μονάρχην, πρέπει νά εναι, πως εσθε σες, νέος μόλις γκαταλείψας τος βράχους τς θάκης κα παρασυρόμενος δέν ξεύρω π ποίων τυφλν παθν. Δν μπορ ν μιλ μαζί σας περισσότερον περ το σκοπο τς ποστολς σας, σς εδοποι δ τι οδέποτε θ ναγνώσω τ γγραφά σας. μόνη συμβουλή ν δύναμαι νά σς δώσω εναι ν μ μιλήσετε περ ατς ες κανένα κα ν πιστρέψετε τ ταχύτερον κε πόθεν λθατε κα ν επετε ες τος ντολες σας τι, ν δέν θέλουν ν καταστραφον κα ν συμπαρασύρουν μεθ’ αυτν ες τν λεθρον τ θον κα δυστυχές θνος των, πρέπει ν γκαταλείψουν τς παναστατικς νεργείας των κα ν ζήσουν ς πρότερον φ’ ς κυβερνήσεις ερίσκονται, μέχρις ο Θεία Πρόνοια ποφασίσ λλως.» (ρχ. ωάννου Καποδίστρια, πισκόπηση τς πολιτικς μου σταδιοδρομίας 1798-1822, τόμ. Α΄, σελ. 36)
Στήν δια πισκόπηση που γράφει καί ναλύει τά γεγονότα διος Καποδίστριας ναφέρει τήν συνάντησή του μέ τούς λληνες πλαρχηγούς. ταν τά πτάνησα προσχώρησαν στήν γγλία, ο γγλοι πέλυσαν τούς λληνες πού πηρετοσαν στό στρατό. Ο πλαρχηγοί βρέθηκαν σέ δεινή οκονομική θέση καί πισκέφθηκαν τόν Καποδίστρια μέ τόν ποο συνομίλησαν καί γιά τήν Φιλική ταιρεία.
«Ο πλαρχηγοί οτοι λθον ν μ δουν, ν μο κθέσουν τν κατάστασίν των, ν ζητήσουν τν προστασίαν το Ατοκράτορος, λικήν τινα βοήθειαν κα τ διπλώματα τν βαθμν, φ’ ος σχον τν τιμν ν πηρετήσουν τν Ατο Ατοκρατορικν Μεγαλειότητα. ρωτηθέντες π’ μο περ τν νεργειν τς μυστικς ταιρείας, φάνησαν τελείως ξένοι πρς ατήν, γ δ τος πίστευσα καλ τ πίστει. Δν παρέλειψα μως ν παναλάβω πρς ατος σα κατ διαταγν το Ατοκράτορος εχον γράψει πρς τος λληνας τς δησσο κα τν Παριστρίων γεμονιν. πέδειξα ες ατος περιτράνως πάντας τος κινδύνους τόσον παραβόλου γχειρήματος. Τέλος ξώρκισα ατος ν μεταχειρισθον πσαν ατν τν πιρρον πως μεταπείσουν λους κείνους, οτινες εχον τν τυχίαν ν γγραφον ς μέλη τς ταιρείας. Ο πλαρχηγοί μ κουσαν μετ προσοχς, λλ’ νωφελς διότι συνέχεια τν γεγονότων μοί ποδεικνύει τι στω κα ν τν ποχήν κείνην δν μετεχον τς ταιρείας, βραδύτερον περιέπεσαν ες τ δίκτυα ατς κα ναγκάσθησαν ν πακούσουν ες τ κελεύσματά της.» (ρχ. ωάννου Καποδίστρια, πισκόπηση τς πολιτικς μου  σταδιοδρομίας 1798-1822, τόμ. Α΄, σελ.42)
κόμα καί ταν Ξάνθος ζήτησε πό τόν Καποδίστρια νά μεσολαβήσει στόν Τσάρο, χι γιά στρατιωτική βοήθεια, λλά τολάχιστον γιά χρηματική, Καποδίστριας καί πάλι ρνήθηκε.
Στά πομνημονεύματα το Ξάνθου διαβάζουμε: «ν τούτοις λέξανδρος ψηλάντης συνωμίλησε περ ταύτης τς ποθέσεως τς ταιρίας μετ το Κόμητος Καποδίστρια, παρακινν ατν ν ναφέρ τι ες τν Ατοκράτορα κα ν ζητηθ παρ’ ατο βοήθειά τις, ν χι στρατιωτικ, τολάχιστον χρηματικ, πέναντι τν σων θωμανικ Κυβέρνησις πεχρεώθη ν πληρώσ ες τν ψηλαντικν Οκογένειαν τινν κατομμυρίων γροσίων λλ’ Καποδίστριας ρνήθη, παναφέρων σα κα ες τν Ξάνθον πρότερον επε....» (πομνημονεύματα περί Φιλικς ταιρείας, μμανουήλ Ξάνθου, θήνα 1845 σελ. 19)
Καποδίστριας, στό πόμνημά του στόν Τσάρο, ναφέρει τήν συζήτηση πού εχε μέ τόν ψηλάντη γιά τό θέμα τς Φιλικς ταιρείας: «Μοί δειξε τότε γγραφον ( ψηλάντης) ες τ ποον προετείνετο δρυσις ταιρείας μ σκοπν τν δι συνδρομν συλλογν ποσο, περ θ κατετίθετο π τόκ μέχρις ο πελευθέρωσις τς λλάδος θ πήτει τν χρησιμοποίησίν του. Μ παρεκάλεσε ν κρατήσω τ γγραφον τοτο, ν τ ναγνώσω κα ν το επω κατόπιν τν γνώμην μου.
Σς τν λέγω μέσως κα χωρς ν ναγνώσω τ γγραφόν σας. κριβς ο καταστρώνοντες τοιατα σχέδια εναι ο περισσότερον νοχοι κα ατοί θον τν λλάδα πρς τν λόγ τς κακς των διαγωγς κα φαιροντες νν τ χρμα τν φελν ψυχν ν νόματι μις πατρίδος ν ατο δν χουν. Θέλουν ν σς χουν ες τν συνωμοσίαν των δι ν μπνεύσουν πίστιν ες τ γχειρήματά των. Σς παναλαμβάνω προφυλαχθτε πό τοιούτους νδρας.» (ρχ. ωάννου Καποδίστρια, πισκόπηση τς πολιτικς μου σταδιοδρομίας 1798-1822,τόμ. Α΄, σελ.62)
Στήν διπλωματική πιστολή το Καποδίστρια στόν Γενικό Πρόξενο τς Ρωσίας στή Μολδαβία καί Βλαχία κ. Πίνη ναφέρει μεταξύ λλων: «χει φθάσει σ’μς εδηση τι δυό λληνες, νας γνωστός κάποτε μέ τό νομα ναγνωστόπουλος, καί τώρα θανασιάδης, καί λλος πού ποκαλε τόν αυτό του, μμανουήλ Ξάνθο, μήν χοντες κάποια πασχόληση καί συγκεκριμένη θέση, μφανίζονται μία στό άσιο, μία στό Βουκουρέστι. Ατοί ο δυό τυχοδικτες, στό παρελθόν μποροϋπάλληλοι, πως φαίνεται, πλέκουν, προφανς, μιά ραδιουργία, τά ποτελέσματα τς ποίας μπορον νά φέρουν δυστυχία σέ πολλούς.... » ( ωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι ρς, κδόσεις σίνη, σελ. 337)
ποψη τι, στίς πίσημες πιστολές του Καποδίστριας κατεδίκαζε τίς νέργειες τς Φιλικς ταιρείας γιά νά ποπροσανατολίσει καί νά μπερδέψει τά πράγματα, ν στήν πραγματικότητα τήν ποστήριζε, δέν σχύει. Καποδίστριας εχε να σκεπτικό πού δέν συμφωνοσε μέ τήν Φιλική ταιρεία, πως χουμε δη τονίσει καί πως φαίνεται καί στίς διωτικές του πιστολές, πού θά δομε παρακάτω, πρός τόν συμφοιτητή του καί παλιό του φίλο κ. Βαρδαλάχο.
ρα λοιπόν γιά ποιά Τεκτονική καί «δελφική» γάπη μς μιλε κ. Κρητικός, μεταξύ τν τριν, Καποδίστρια, ψηλάντη καί Ξάνθου, ταν μάλιστα Ξάνθος κ φήμης γνώριζε τόν ψηλάντη; Γιά ποιά φιλική ποδοχή το Ξάνθου πό τόν «δελφό» του Καποδίστρια, γιά ποιά συμφωνία πί το θέματος, γιά ποιά κοινή πόφαση; Πς εναι δυνατόν Τέκτονες νά χουν μεταξύ τους τόσο μεγάλες ντιθέσεις σέ να τέτοιο καίριο ζήτημα; Δέν πηρετον λοι τόν διο σκοπό; Γιατί λλα λέγει νας καί λλα λέγει λλος; Γιά ποιά σκέπη το Τεκτονισμο μς μιλε κ. Κρητικός πού σκεπάζει λους τους Τέκτονες;
λλά ς μς πιτραπε στή συνέχεια νά θέσουμε να κόμη ρώτημα: Γιατί Καποδίστριας ΔΕΝ ταν Τέκτονας; λλά, στό ρώτημα ατό, θά παντήσουμε στό πόμενο τεχος το Περιοδικο μας.

Νικόλαος Καρζς
λεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

2 σχόλια:

  1. Οὐδεμία σχέση εἶχε ὁ τεκτονισμός τῆς ἐποχῆς τοῦ Καποδίστρια, ποὺ εἶχε ἐκκινήσει ὡς ἐπαγγελματική μυστικὴ συντεχνία ἀσχολουμένων περὶ τὰ οἰκοδομικά, μὲ τὸν σύγχρονο τεκτονισμό τοῦ 20οῦ αἰῶνος τοῦ ὁποίου ἡ μόνη ὁμοιότης μὲ κάποιο τεκτονικὸ παρακλἀδι τοῦ 1821 ὅπως καὶ μὲ τὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία εἶναι ἡ μυστικότητα. Ἀπορίας ἄξιον γιατὶ ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἠ διερωτῶνται ἐὰν ἦταν ἢ δὲν ἦταν τέκτων ὁ μέγας Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας τοῦ ὁποίου τὸ Σύνταγμα ἔχει καὶ σήμερα ἡ Ἐλβετία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πάντως, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος τον αναφέρει, ότι ανήκε σε Ρωσσική Στοά.

    ΚΙ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου