Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ, ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ, ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» (VIDEO)
                                                                       2.5.2017
Τὰ γεγονότα τρέχουν. Καὶ ἡ ἐνημέρωση τρέχει.
 Ὅλη ἡ γῆ, μία γειτονιά. Ὁ καθένας παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὴν ἐπικαιρότητα παγκοσμίως.
Ἀλλὰ τοὺς τελευταίους μῆνες, στὰ πρῶτα θέματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικαιρότητας,  εὑρίσκεται σταθερὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Μία πρόχειρη στατιστικὴ μελέτη   (ἔγινε τὴν 1.5.2017     ὥρα  18.30) κατωτέρω δείχνει κάτι ἐκπληκτικό :
Στὴν ἀναζήτηση «Συρία πόλεμος» ἐμφανίζονται 143.000 ἀποτελέσματα.
Στὴν ἀναζήτηση «Τάμα του Έθνους» ἐμφανίζονται 74.000 ἀποτελέσματα.
Τὸ θέμα «Τάμα του Έθνους» συγκεντρώνει τὸ 50 % τοῦ ἐνδιαφέροντος ἔναντι τοῦ θέματος  «Συρία πόλεμος».
 Ὅμως μπορεῖ πολλοὶ νὰ ποῦν «Τὶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς ἡ Συρία καὶ ὁ ἐκεῖ πόλεμος ;».
 Κάναμε ἕνα ἀκόμη πείραμα τὴν ἴδια ὥρα μὲ τὴν φράσι  «Ανεργία στην Ελλάδα».
Τὰ ἀποτελέσματα : 409.000.
 Ὅταν   5,5  ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν «Ανεργία στην Ελλάδα»,
1 ἐνδιαφέρεται γιὰ τό «Τάμα του Έθνους» !

 Φίλοι ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο - ὅλοι οἱ ἀνιδειοτελεῖς ἰδεολόγοι βοηθᾶν γιὰ τὴν ἐνημέρωση περὶ τοῦ Τάματος.

ΠΗΓΗ : Χατζηαναγνώστου Γιώργος                     1 Μαΐ, 1:21 μ.μ.

Ἐὰν ἐπὶ ἴσοις ὄροις γινόταν μία δημοσκόπηση σήμερα, τὸ 70 % θὰ ἐτάσσοντο ἀνεπιφύλακτα ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὴν ἐκπομπὴ ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ τοῦ ἐ. Στρατηγοῦ Ἀνδρέα Μπλάνου (Ἀχελῶος TV Πέμπτη 28.4.2017) φιλοξένησε τὸν κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΑΚΡΗ, Δημοσιογράφο/Θεολόγο, Διευθυντὴ τῆς ἔγκριτης  Ἐφημερίδας ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ὅπου εἰπώθη ἡ ἀλήθεια.

 Πρὸς τὸν Μακαριώτατο ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως καὶ ἐκτενῶς πολλὲς ἄλλες πραγματικότητες στὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ τὰ ἔχουμε πεῖ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια». Στὸ  τελευταῖο μας ἔγγραφο ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017, τὸ ὁποῖο ἔλαβε ἀρ. πρωτοκ. 1665/3.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 3508/4.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,  μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀντικρούσαμε ὅλα τὰ σατανικὰ φληναφήματα ποὺ κυκλοφοροῦν κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τοὺς στυλοβάτες του.

Λόγῳ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα τοῦ ἐθέσαμε προθεσμία μέχρι τέλος Ἀπριλίου νὰ μᾶς δεχθῇ, νὰ λυθοῦν τυχὸν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν νίλες καὶ συμφορὲς καὶ νὰ τεθοῦν  ὑγιεῖς βάσεις ὑπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὴν ἑπόμεη ἡμέρα μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντηση νὰ ἀρχίσῃ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος, πρὸς καταισχύνη τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅλα τὰ «ἑξαπτέρυγα» τοῦ Μακαριωτάτου συνέχισαν νὰ τὸν παραπληροφοροῦν καὶ λόγῳ ἡλικίας ἴσως νὰ ξεχνᾷ ὁ Μακαριώτατος τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπιμένῃ στὴν φρικτότατη πλάνη ποὺ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει.
Ἐμεῖς ποὺ πασχίζουμε νὰ παραμείνουμε πιστότατα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐμπράκτως, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ δημοσιευθοῦν οἱ πικρότατες αὐτὲς ἀλήθειες γιὰ νὰ μὴ λάβουν ἀφορμὴ οἱ ἄθεοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀμοραλιστὲς καὶ ἐν γένει τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ χύνουν περαιτέρω δηλητήριο αὐτὲς οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνες «δίποδες βασσιλικὲς κόμπρες» ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστως μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.
Πρὸς τοῦτο ἐκφράσαμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν  ἀπερίγραπτη θλίψη καὶ καταγανάκτηση μας εἰς πολλοὺς Μητροπολίτας – Συνοδικοὺς καὶ τοὺς παρακαλέσαμε νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν Μακαριώτατο πρίν αὔριο εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Ἐπ’ ουδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε στὴ δημοσιότητα πληθώρα ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, διότι θὰ βλάψουν ἀφαντάστως  τὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Καὶ στὸ πάρον ἄρθρο μας ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει  πρόθεσις διὰ καλόπιστο διάλογο βασιλεύει  καὶ κυριαρχεῖ ὁ διάβολος.
Εὐχηθῆτε, Ἅγιοι πατέρες, μοναχοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί, ὁ Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ παύσῃ νὰ δέχεται «μὲ τὸν τόννο» λιβανωτὸ ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους και ἰδιοτελεῖς κόλακες συναργάτες του καὶ νὰ καταδεχθῇ ἐπιτέλους νὰ μᾶς δεχθῇ ὄχι νὰ τοῦ προσφέρουμε λιβανωτό, ἀλλά, μὲ τὴν  βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ μέχρι τώρα στάση του ἦταν ἐντελῶς καὶ ἄκρως ἀρνητικὴ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἐκ μέρους μας θυριομαχοῦμε νὰ πείσουμε τὰ δικαιολογημένως ἀναστατωμένα μέλη μας, συνεργάτες μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας  νὰ κάνουν ὑπομονὴ  μιᾶς – δύο ἑβδομάδων ἀκόμη, πίνοντας τὰ πικρότατα ποτήρια τοῦ καθημερινοῦ μαρτυρίου ποὺ μᾶς δημιουργοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατοῦν ὑπὲρ τοὺ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ἄς παρακαλοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνοντας τὴν θερμὴ προσευχή «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

Παρερχομένων τῆς μιᾶς ἤ ἔστω δύο  ἑβδομάδων, θὰ ἀναγκασθοῦμε :
Α)Νὰ δημοσιεύσουμε ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν ἀτομικὲς καὶ ὑδρογονικὲς βόμβες καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους γιὰ τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες.
Β) Νὰ πραγματοποιήσουμε  τοὺς ἀνιδειοτελέστατους σκοπούς μας μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἤ μὲ Μητροπολίτας ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸ ἀλλὰ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κυκλοφοροῦντες μία μαύρη βίβλο μὲ χρυσὰ γράμματα : «Εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων, συκοφαντούντων καὶ πολεμίων τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἀειμνήστων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναγράφοντας καὶ τὸ ἐν λόγῳ κείμενο στὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Εὐχόμαστε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας νὰ μὴ ἀναγκασθοῦμε νὰ το κάνουμε αὐτό.

Μακάρι καὶ ἄλλοι λόγιοι νὰ μὴ τὰ λέν μόνον σὲ μᾶς ἀλλὰ νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κυκλοφορήσουν  τὶς ὑγιεῖς σκέψεις τους στὰ Μ.Μ.Ε.  καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀκούοντες τό «κατασυκοφαντούμενος, κατατρεχόμενος, καταταλαιπωρούμενους ἤμουν καὶ ἀδιαφορήσατε…».

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας.

Η αλήθεια για το Τάμα του Έθνους
28 Απριλίου 2017 σε ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
Ο δημοσιογράφος Διονύσης Μακρής, με αφορμή την πρόσφατη απόσυρση της υπογραφής των 16 βουλευτών για την εκπλήρωση του ” Τάματος του Έθνους”, αποκαλύπτει όλη την ιστορική αλήθεια αλλά και τους λόγους της μη πραγματοποίησης του ιερού μας χρέους εδώ και 200 χρόνια :
– Γιατί το Τάμα του Έθνους παραμένει για δυο αιώνες μια ανεκπλήρωτη ακόμη απόφαση της 4ης Εθνοσυνέλευσης στην οποία συμμετείχαν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ι. Καποδίστριας και όλοι οι αγωνιστές, και αφορά την ανέγερση ενός περίλαμπρου ναού αφιερωμένου από το Έθνος στον Σωτήρα Χριστό που του χάρισε την Ελευθερία ;
– Ποιές οι προσπάθειες στο παρελθόν υλοποίησης του τάματος από Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θρασύβουλο και Αλέξανδρο Ζαίμη, Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά και άλλους Πρωθυπουργούς ;
– Γιατί κάποιοι θέλουν σκοπίμως και σήμερα να παρουσιάσουν το “Τάμα του Έθνους” ως χουντικής έμπνευσης έργο ; Ποιοί σημερινοί ευεργέτες θέλουν να το υλοποιήσουν και δε τους αφήνουν; Γιατί εθνικά και πνευματικά είναι σήμερα απαραίτητη η εκπλήρωσή του ;        http://enromiosini.gr/logos_romaiikos

4 σχόλια:

 1. Να τους δεχτεί ο αρχιεπίσκοπος και οι κοσμικοί ηγέτες και να τους πουν ότι δεν εκροσωπούν το Γένος ει μη μόνον τους εαυτούς των.

  Αυτά τα κείμενα περί Ταμἀτων και τεραστίων ποσών για υλικούς ναούς εν έτει 2017 τα διαβάζει ο Ελληνικός λαός, οι πένητες άνεργοι πολύτεκνοι οικογενειάρχες, οι νέοι που δεν έχουν εργασία και φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό, οι συνταξιούχοι που μειώνονται οι συντάξεις, οι μαθητές που λιποθυμούν στα σχολεία από ασιτία, η χήρα με τα ορφανά που δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ και ανάβει γκαζόλαμπα, ο λαός που καταφεύγει στα συσσίτια και ψάχνει στα σκουπίδια, δηλαδή ο έμψυχος ναός του Θεού, που πεινάει και υποφέρει. Οι τεράστιες δαπάνες για την ανέγερση ταμάτων και μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων, όταν οι ναοί του θεού οι έμψυχοι υποφέρουν, θα αποτελέσουν σκάνδαλο και δυσφήμιση για την Εκκλησία. Ας σπαταλούν οι κοσμικοί τα χρήματά τους όπου θέλουν. Για τους Χριστιανούς ισχύει το "ιδρωσάτω η χείρ" σου, του ιερού Χρυσοστόμου, δηλ. να εξετάσεις καλά που θα δώσεις ελεημοσύνη, δωρεά, προσφορά, χρήματα. Εκείνοι που έταξαν αν τα έταξαν τα τάματα το ... 1821 !!! δηλαδή ο Κολοκοτρώνης, που θρησκευόμενος ων ζούσε ανύπαντρος με την Παναγιώταινα με την οποία είχε και ένα εξώγαμο (νόθο) παιδί στο οποίο, ως χριστιανός δεν άφησε τίποτε από την μεγάλη περιουσία του, διότι ήταν νόθο και εξώγαμο, και θέλησε να κάνει και τάματα Χριστιανικά, και οι άλλοι, κανέναν από τους σημερινούς δεν εξουσιοδότησαν να τους εκπροσωπήσει. Με άλλα λόγια, με το ίδιο δικαίωμα που κάποιοι εκπροσωπούν αυθαιρέτως εκείνους που έκαναν το τάμα του 1821, με το ίδιο δικαίωμα τους εκπροσωπούμε κι εμείς και μπορούμε να κρίνουμε ότι δεν υφίσταται τάμα εν έτει 2017 διότι τέτοια τάματα ντουβαριών έχουν εκπληρωθεί με το παραπάνω και διότι δεν πρέπει να υφίστανται εν καιρώ μνημονίων. Γιατί επιτρέπουμε συνεπώς σε πέντε δέκα ανθρώπους έστω οργανωμένους σε συλλόγους, να θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποί μας, εκπρόσωποι (χωρίς να τους εκλέξουμε) του Ελληνικού Λαού ή της Εκκλησίας ή του ... Γένους!!! (το άλλο ανέκδοτο με τον Τοτό το ξέρετε;). Ιδίως όταν τα ποσά που θα διαχειριστούν είναι τεράστια. Ποιος τους εξουσιοδότησε; Ιδίως στην εποχή των μνημονίων, σήμερα στο 2017 που οι Έλληνες προστρέχουν στα συσσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας για να μην πεθάνουν στα πεζοδρόμια όπως στην Κατοχή από την πείνα. Ιδίως όταν τα παιδάκια λιποθυμούν στα σχολεία από την ασιτία, και πολύτεκνοι γονείς δεν έχουν γάλα να αγοράσουν, όταν τους κόβουν το ρεύμα διότι, άνεργοι όντες δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τη ΔΕΗ.

  Με τέτοιες αντιλήψεις, σε λίγες δεκαετίες η Ελληνική κοινωνία θα εκλείψει λόγω ολιγοτεκνίας, μαρασμού του Γένους, μεταναστεύσεως των επιστημόνων και των νέων στο εξωτερικό, και τα υποψήφια ντουβάρια, τα "τάματα" και τα παλιά βυζαντινοπρεπή μνημεία, θα τα χαίρονται οι αλλοδαποί, οι τουρίστες και όσοι αχρίστιανοι ή ακατήχητοι χριστιανοί θα απομείνουν, αφού κανένας δεν θα έχει φροντίσει για τον επανευαγγελισμό του Γένους. Τα ντουβάρια μας μάραναν. Η Ελλάδα των μνημονίων και των πενήτων δεν έχει ανάγκη από νέους μεγαλοπρεπείς ναούς. Ούτε βέβαια ο Θεός έχει ανάγκη από τάματα χτισμένων ναών διότι δεν κατοικεί σε αυτούς, "ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ" (Πράξ. 17:24) και γι΄ αυτό είναι Χριστιανικότερο τα τεράστια ποσά να διατεθούν για τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των αληθινών Ναών του Θεού, των έμψυχων πενήτων αδελφών μας "ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω" (Β΄Κορ.6:16) "Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβα­πτί­­σθη­τε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε" (Γαλ.3:27) "οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεὸς! ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἱτινές ἐστε ὑμεῖς" (Α΄Κορ.3,16-17).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα στατιστικά τί σημαίνουν; Ακούει και διαβάζει τον βαρύγδουπο τίτλο "τάμα του Έθνους" ο λαός και ψάχνει να μάθει περί τίνος πρόκειται, κι όταν μάθει, αγανακτεἰ και από καιρού εις καιρόν ξαναπαρακολουθεί να δει τι έγινε και που διατέθηκαν τα τεράστια ποσά, σε καιρό ισχνών αγελάδων της Χώρας και του Γένους. Κανέναν δεν εκπροσώπησε ο Λαός και το Γένος, να τον εκπροσωπεί ως προς κάποιο "τάμα", κι αν θεωρητικά υπάρχει κάποιος που τον εκπροσωπεί, είναι η εκλεγμένη Βουλἠ και οι Βουλευτές, οι αντιπρόσωποι του Γένους οι οποίοι εκλέγονται με ψηφοφορία και υπηρετούν τον θεσμό. Θα μπορούσε να είναι και η ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εάν η Ελλάδα είχε ενιαία Εκκλησία και εάν οι επίσκοποι εκλεγόταν και από τον ευσεβή λαό, ψήφω ευλαβούς κλήρου και ευσεβούς λαού, διότι τώρα κάθε άλλο παρά εκπρόσωποι του λαού και του Γένους είναι. Δεσπότες είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο παραπάνω ανώνυμος προφανώς δεν παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους. Τι να του απαντήσει κανείς με τόσο δηλητήριο που έχει στην ψυχή του. Ας αποβάλει την εμπάθειά του και ας ενδιαφερθεί να μάθει πόσοι συμπολίτες θα ωφεληθούν πνευματικά και οικονομικά από την πραγματοποίηση του Τάματος. Πόσοι θα εξασφαλίσουν εργασία και τον επιούσιον άρτον από την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού αφιερωμένου στον Σωτήρα του Έθνους Χριστό. Οι φτωχοί πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις εποχές. Με τα μυαλά που κουβαλούν κάποιοι ούτε ο Παρθενώνας θα χτιστεί ούτε η Αγία Σοφία. Εδώ έχουμε ένα ευσεβές ζεύγος, που διαθέτει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του για να καλύψει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του έργου, χωρίς η Πολιτεία και η Εκκλησία να διαθέσουν ούτε ένα ευρώ, και εμφανίζονται κάποιοι ολιγόψυχοι και ηττοπαθείς πρόθυμοι να συκοφαντήσουν την ευγενή προσπάθεια. Το ζεύγος Αναγνωστοπούλου έχει αναπτύξει πολυετές αξιοθαύμαστο φιλανθρωπικό έργο και έχει διαθέσει μεγάλα ποσά και τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση φτωχών συνανθρώπων και στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό. Ο ανώνυμος επικριτής ας μάθει να είναι προσεκτικός και ενημερωμένος πριν εκφέρει άδικη γνώμη και ας μη χρησιμοποιούνται τα μνημόνια και η φτώχεια, που μαστίζουν την Πατρίδα μας, ως άλλοθι για τη μη πραγματοποίηση του τάματος των αγωνιστών της Εθνεγερσίας. Αν θέλει κάποιος να υπονομεύσει ένα έργο, θα προφασιστεί ένα σωρό προφάσεις για να πετύχει τον σκοπό του. Ο ανωτέρω ανώνυμος ας μάθει ότι και σε εποχές οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας στην Πατρίδα μας πάντοτε εμφανίζονταν ομόφρονες και ομότροποί του πρόθυμοι να συκοφαντήσουν ή να υπονομεύσουν την πραγματοποίηση του τάματος επικαλούμενοι φτώχειες και άλλες δικαιολογίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ανώνυμος 10:22 μ.μ. τα μαθήματα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης να τα διδάξει αλλού και όχι στον κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο και τη σύζυγό του Αικατερίνη, που όλη τους η ζωή είναι μια θυσία προς τους φτωχούς και δεινοπαθούντες. Ο δημόσιος βίος χρειάζεται ευεργέτες και ευπατρίδες για να ανακάμψει η Ελλάδα, άτομα εγνωσμένης αξίας, κύρους και ευγενούς ήθους, που έχουν διακριθεί στον κοινωνικό βίο για την προσφορά τους. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι Έλληνες με την ελεήμονα καρδιά και τις φιλάνθρωπες ευαισθησίες του ζεύγους Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι αξίζει όχι να απαξιώνονται, και μάλιστα από ανωνύμους, αλλά να τιμώνται για το έργο και την προσφορά τους στην κοινωνία. Ο ανώνυμος 10:22 μ.μ. πρώτα να διδάξει στον εαυτό του τι εστι κατάκριση και αχαριστία και μετά ας φροντίσει να κάνει μαθήματα Χριστιανισμού σε άλλους. Διότι απλούστατα δεν διαθέτει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις του χριστιανού.

  Η προσπάθεια για την πραγματοποίηση του τάματος των αγωνιστών του '21 είχε πάντα τους διαβολείς και υπονομευτές της, ακόμη και πριν την "Ελλάδα των μνημονίων και των πενήτων". Ασφαλώς ο Θεός δεν έχει ανάγκη από "ντουβάρια και μεγαλόπρεπα οικοδομήματα". Τα έχουμε ανάγκη εμείς! Ως έκφραση ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό και τους αγωνιστές της Ελλάδος. Για να εξοφλήσουμε την οφειλή σχεδόν δύο αιώνων προς τον Απελευθερωτή του Έθνους μας Σωτήρα Χριστό, οφειλή που καταγράφεται στις αποφάσεις της Δ' Εθνοσυνέλευσης του Άργους του έτους 1829. Τα έχουμε ανάγκη και για να ελκύσουμε το μέγα έλεος του Θεού, ώστε να μας απαλλάξει από τα μνημόνια και την ανέχεια. Δεν χρειάζεται καμμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση για να αναλάβει κάποιος μια ιερή και αξιέπαινη πρωτοβουλία για την Πατρίδα. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

  Ανώνυμε 10:22 μ.μ., ο γογγυσμός σου ομοιάζει με τον γογγυσμό του υποκριτού Ιούδα του Ισκαριώτη: «Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη τριακοσίων δηναρίων και εδόθη πτωχοίς;» (Ιωάν. 12:5). Για να λάβει την απάντηση του Ιησού: «Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ' εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε» (Ιωάν. 12:8). Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πολέμιος του τάματος των ένδοξων προγόνων μας. Ο γραικυλισμός ζει και βασιλεύει στον τόπο μας. Αν σήμερα απολαμβάνεις την ελευθερία σου, το οφείλεις στον Ευεργέτη Χριστό και στους αγωνιστές του '21, που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση του Έθνους από τον μακρόχρονο ζυγό της σκλαβιάς. Και αυτή την οφειλή δεν πρέπει να την αμελείς, αλλά να φροντίζεις για την εξόφλησή της. Και να είσαι ευγνώμων απέναντι στους ανθρώπους εκείνους, που δεσμεύονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ανέγερση του ναού του Σωτήρος, και να σε απαλλάξουν από το χρέος σου. Δικαίωμά σου να μη θέλεις να συμμετάσχεις στην ιερή και πανεθνική προσπάθεια. Αλλά να ξέρεις ότι το «πλην Λαικεδαιμονίων» έχει απόλυτη εφαρμογή και στην περίπτωσή σου.

  δ.τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου