Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

1 σχόλιο:

 1. Ἀπολυτίκιον

  τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου
  Τοῦ νεοφανοῦς ἁγιορείτου Ὁσίου.
  † 1924 - 1994

  Ἦχος Γ΄. Θείας πίστεως.

  Δρόμον ἄριστον ζήσας ἐνθέως,
  τὰ τῆς Πίστεως καθ' ὑποδείξας,
  τῶν οἰκουμενιστῶν ἐλέγξας τὸ βδέλυγμα,
  Ἀθηναγόρου τὸ μνημόσυνον ἔπαυσας,
  τὴν σκοτομίνην τῆς πλάνης διέλυσας,
  πάτερ Ὅσιε Παΐσιε παμακάριστε,
  Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε,
  τῆς πλάνης τῶν αἱρέτιζόντων ἡμᾶς ρύσασθε.
  _______________________

  Μεγαλυνάριον

  Ὑψώσας τὸν τῆς Πίστεως Θυρεὸν,
  ἡμᾶς ὁδηγήσας τῆ τῆς Χάριτος ἀτραπῶ
  ταγῶν αἱρετιζόντων τὸν τύφον καταγγέλων
  Παΐσιε ἐκφάντωρ Εὐχαῖς σου στήριξον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου