Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Αλλος ενας ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ της ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ Αγιορειτης. Τι ....Αγιορειτης, αληθεια!!!! Που ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ την Παραδοσι των Πατερων και των Αγιορειτων Πατερων; Και απο που ως που Αγιορειτης; Λιγα χρονια διαμονης και αποκτησε τον τιτλο του Αγιορειτη ισοβιως; Δεν διαβασε ποτε εκει επανω στα ....καραουλια, οτι οι ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΟΥΝΤΕΣ το ΘΕΛΗΜΑ του Θεου και των Αγιων Του...μειζων κριμα ληψονται;

Και ο π. Σάββας ο Αγιορείτης ανέλαβε το άχαρο ρόλο διαστροφής της Αγιοπατερικής μας Παραδόσεως!

 Δυστυχῶς, οἱ ἐκφέροντες πνευματικὸ λόγο Πνευματικοί, νομίζουν πὼς μποροῦν νὰ μιλοῦν καὶ γιὰ πράγματα ποὺ δὲν «σπούδασαν» καὶ μὲ εὐθύνη τους! Ἀγνοοῦν -μὲ εὐθύνη τους- ἑκατοντάδες Πατερικὰ κείμενα ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια παρουσιάστηκαν καὶ ἀναλύθηκαν σὲ χιλιάδες σελίδες, παρουσιάζουν ἐξουσιαστικὰ καὶ αὐθεντικὰ τὸν δικό τους ὀρθολογισμὸ ὡς πατερικὸ λόγο καὶ (ὅπως εἶναι φυσικό) διαστρέφουν τὴν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση καὶ παραπλανοῦν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
    Νὰ ἐνημερώσουμε ἐδῶ τοὺς ἀναγνῶστες ὅτι τὸ ἱστολόγιο -στὸ ὁποῖο παρουσιάζονται οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ δραστηριότητες τοῦ π. Σάββα- δημοσίευσε ἕνα ἀθεολόγητο κείμενο τοῦ π. Ἰωάννη Φωτόπουλου περὶ Ἀποτειχίσεως· καὶ ἐνῶ καὶ μὲ σχόλιο καὶ μὲ e-mail στείλαμε τὸν ἀντίλογο κατοχυρωμένο μὲ κείμενα Ἁγίων, οὔτε τὸν ἀντίλογο δημοσίευσε, οὔτε κἂν  μᾶς ἀπάντησε, μᾶς ἀγνόησε παντελῶς (ἐδῶ). (Ἔτσι καταλαβαίνουν τὴν ἀγάπη πρὸς ἐκείνους πού -κατὰ τὴν γνώμη τους- σφάλλουν!). Παρὰ ταῦτα, ἐμεῖς συνεχίσαμε νὰ ἀναρτοῦμε τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Σάββα.
    Ὡς ἐκ τούτου,  ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ δημοσιεύουμε ὅσα ἀθεολόγητα περὶ διακοπῆς μνημοσύνου εἶπε ὁ π. Σάββας, καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ παρουσιάσουμε, τί σχετικὰ λέγουν οἱ Πατέρες.
Π.Σ.

ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑ  


    Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν τὸν καθαίρεσαν, λέει, ἐντάξει, δὲν θὰ ὑπογράψετε ἐναντίον μου τὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ δὲν θὰ σχισθεῖτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, δὲν θὰ φύγετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, θὰ κάνετε ὑπακοὴ σ’ αὐτὸν ποὺ μπῆκε στὴν θέση μου. Δὲν θὰ φύγετε, δὲν θὰ κάνετε σχίσμα. Καταλάβατε; Αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθόδοξο.
    Καὶ σήμερα, ἂς ποῦμε, κάποιοι ποὺ κόβουν τὸ μνημόσυνο –νὰ τὸ ποῦμε κι αὐτό, ἔτσι– αὐτὸ θέλει πολὺ ὡριμότητα σκέψης καὶ πολὺ ἁγιότητα γιὰ νὰ τὸ κάνει κανείς, ἀλλὰ ἅπαξ καὶ τὸ κάνουνε, θὰ πρέπει νὰ ἔχουνε τὴν διάκριση τὴν στοιχειώδη, ὅπως πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχε ξαναγίνει μὲ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, νὰ συλλειτουργοῦν μὲ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς ποὺ δὲν ἔχουν κόψει τὸ μνημόσυνο.
   Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς τότε ποὺ εἶχαν κόψει τὸ μνημόσυνο, δὲν μνημόνευαν τότε τὸν Ἀθηναγόρα, ποὺ ἦταν Οἰκουμενιστὴς ἄκρος, ἀλλὰ συλλειτουργοῦσαν μὲ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς ποὺ ἀκόμα τὸν μνημόνευαν. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου δὲν σημαίνει σχίσμα. Προσέξτε το αὐτό. Σχίσμα σημαίνει νὰ φύγεις τελείως, ἔ, καὶ νὰ μὴν συλλειτουργεῖς μὲ κανέναν καὶ νὰ κάνεις δική σου παντιέρα, ποὺ λέμε, δικό σου κομματάκι, δική σου Ἐκκλησία.
    Αὐτὸ εἶναι μεγάλο, τεράστιο λάθος, αὐτὸ εἶναι χειρότερο κι ἀπ’ τὴν αἵρεση, λένε οἱ Πατέρες. Ἔτσι. Κι αὐτοί, τώρα, ποὺ κόψανε τὸ μνημόσυνο, δὲν πρέπει νὰ κόψουν τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἐκκλησία καὶ νὰ μὴν συλλειτουργοῦν καὶ νὰ μὴ κοινωνοῦν, γιατὶ ἀκόμα ὁ Οἰκουμενικός (Πατριάρχης), εἶναι καθαιρετέος, βέβαια, ἀφοῦ ἔχει παραβεῖ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας· ἔβαλε τὸ 2006 τὸν Πάπα στὸ Φανάρι μέσα νὰ πεῖ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Ὑπάρχει ρητὸς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας ποὺ λέγει κληρικὸς ποὺ θὰ ἐπιτρέψει σὲ ἕναν ἀκοινώνητο, σὲ ἕναν αἱρετικὸ νὰ κάνει κάτι, μέσα στὸν ναὸ σὲ ὥρα Λειτουργίας, καθαιρεῖται.
   Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐνεργείᾳ καθαιρεμένος, εἶναι δυνάμει. Πρέπει νὰ γίνει Σύνοδος γιὰ νὰ καθαιρεθεῖ, κι ὅποιοι ἄλλοι συμπλέουν μαζί του. Μέχρι τότε, ὅμως, δὲν πρέπει αὐτὸς ποὺ κόβει τὸ μνημόσυνο καὶ δὲν τὸν μνημονεύει, νὰ παύσει νὰ συλλειτουργεῖ μὲ τοὺς ἄλλους ποὺ τὸν μνημονεύουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ λεπτὴ διάκριση, τὸ λεπτὸ σημεῖο. Καταλάβατε. Καὶ ἐπειδὴ δὲν τὴν ἔχουμε αὐτὴ τὴν διάκριση καὶ τὴν ὡριμότητα, καλύτερα περιμένετε ἀκόμα. Κι ὁ λαὸς δὲν μπορεῖ εὔκολα νὰ τὰ καταλάβει αὐτά, ἀκούει καὶ κάποιες ἄλλες ἰδέες, ἂς ποῦμε ὅτι μολύνεσαι, κ.λπ. Δὲν μολύνεσαι, ἀφοῦ αὐτὸς ποὺ μνημονεύει δὲν ἔχει καθαιρεθεῖ. Ἔτσι. Τὰ μυστήρια εἶναι ἔγκυρα. Καλὰ κάνετε καὶ τὸ ρωτᾶτε, γιὰ νὰ διευκρινίζουμε αὐτά. 

5 σχόλια:

 1. ΤΙ ΛΕΤΕ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ ? ΤΟΤΕ ΤΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΦΤΙΑΧΝΑΝ ΟΙ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΙ. ΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΑΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΩΣ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ? ΠΑΤΕΡ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ . ΠΗΡΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ . ΠΡΟΣΕΞΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παντελης ελλειψη εκκλησιολογιας χαρακτηριζει τις θεσεις του π. Σαββα. Κριμα γιατι δημιουργει μεγαλη συγχυση στο λαο! Και με την αιρεση κ με την απομακρυνση απο αυτη γινεται πατερ; Τραγικο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν τὸν καθαίρεσαν, λέει, ἐντάξει, δὲν θὰ ὑπογράψετε ἐναντίον μου τὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ δὲν θὰ σχισθεῖτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν... π.Σάββα τον Αγιο Ιωάννη τον καθαίρεσαν ανάξιοι ζηλοφθονούντες ορθόδοξοι ιεράρχες. Δεν ήταν ζήτημα αιρέσεως. Οι οικουμενιστές είναι αιρετικοί και πρέπει να γίνει πλήρης διακοπή μνημοσύνου και Ορθόδοξη Σύνοδος που θα τους καθαιρέσει και αναθεματίσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Περαν των ανωτερω αναφερομενων απο τον επισκεπτη μας, οτι επροκειτο περι αδικιας και οχι επι Αιρεσεως.
  Ο αγιος Χρυσοστομος αρνηθηκε να δικαστη απο τους Αραβοφερμενους τραμπουκογενεις ρασοφορους, που κρατουσαν στα χερια τους αλυσιδες σιιδερενιες για να τον επνιγαν με αυτες μολις θα εμφανιζονταν στην συνοδο παρα την ΔΡΥ..
  Και ναι μεν οταν εφευγε για την α΄εξορια του ειπε πραγματι μια τετοια κουβεντα στην συγχυσι και εκτραχυνσι εκεινης της στιγμης του θρηνωδους αποχωρισμου του απο το προσφιλεστατο ωδυρομενο ποιμνιο του, αλλα οταν πηγε στην εξορια στην ΚΟΥΚΟΥΣΟ, εκει χειροτονουσε ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, πρεσβυτερους και διακονους.
  Και οταν επεστρεψε, ουτε αναγνωρισε ουτε εδωσε καμμια σημασια στις ποινες τους, αλλα ο ΛΑΟΣ και μονο τον ανεβασε στον θρονον του και τον επιτηρουσε ημερα και νυχτα πλεον σαν ΛΑΦΥΡΟ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ.
  ΣΤα παλαια του υποδηματα εγραψε τους διωκτες του, τα ΦΘΟΝΕΡΑ εκεινα ανθρωπομορφα ΘΗΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κατανοούμε τις διαφορετικές απόψεις αλλά όταν εκφράζονται και μάλιστα δημοσίως με συκοφαντική διάθεση, απ'όπου κι αν προέρχονται, οφείλουμε τουλάχιστον να διαφωνήσουμε.Είμαστε υπερευαίσθητοι στο θέμα της χυδαιολογίας και των απρεπών χαρακτηρισμών όταν επιχειρείται επί προσωπικού κατά μέτωπον επίθεση με σκοπό την αποδόμηση της προσωπικότητας οποιουδήποτε ανθρώπου. Ακόμα περισσότερο υπερευαίσθητοι είμαστε όταν επιχειρείται αποδόμηση της ερμηνείας των Αγίων Πατέρων κατά το δοκούν. Ό,τι του κατέβει του καθενός το παρουσιάζει 'έτσι είπαν οι Πατέρες' και ο ακατήχητος λαός τo χαύτει.Ξαφνικά γίναμε όλοι εξπέρ στη Δογματική και τους Αγίους Πατέρες.Η διαίρει και βασίλευε μεθόδευση του Βαρθολομαίου λειτουργεί ρολόι. Εμείς ξεσχιζόμαστε μεταξύ μας ενώ εκείνος προχωρεί ακάθεκτος το πρόγραμμά του.Λυπούμεθα βαθύτατα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου