Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Καθένας από μας και ιδίως σείς οι νεαρώτεροι, άς προσπαθήσετε να γίνεται μικροί Αθανάσιοι, μικροί Φώτιοι, μικροί Μάρκοι Ευγενικοί, έτοιμοι να σηκώσετε ψηλά την σημαίαν και το λάβαρο της Ορθοδόξου μας πίστεως.

ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΦΩΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
                          

          
           AΣ EIMEΘΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Άς είμεθα έν επιφυλακή. 
Ζούμε είς τάς ημέρας κατά τάς οποίας συντελείται, όπως ανέπτυξα είς τα εσπερινά κηρύγματα και είς τάς ποικίλας συναντήσεις τάς οποίας κάνουμε μεταξύ μας, συντελείται μία προδοσία της Ορθοδόξου ημών πίστεως μέσα είς τους κόλπους της Εκκλησίας έκ μέρους επισκόπων, έκ μέρους ιεροκήρυκων, έκ μέρους θεολόγων, έκ μέρους εκείνων οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι φύλακες της ιεράς ημών παρακαταθήκης.
Να είμεθα έν επιφυλακή. 

Και εάν παραστεί ανάγκη σκληρότερων αγώνων, να τους διεξάγωμε, διότι τώρα είναι απλώς τα προοίμια μίας τοιαύτης συγκρούσεως.
Εάν παρουσιαστεί ανάγκη δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Κύριος, εάν παρουσιαστεί τοιαύτη περίπτωσις, είθε ο Κύριος να αναστήσει νέους αγωνιστάς της Ορθοδόξου ημών πίστεως.
Καθένας από μας και ιδίως σείς οι νεαρώτεροι, άς προσπαθήσετε να γίνεται μικροί Αθανάσιοι, μικροί Φώτιοι, μικροί Μάρκοι Ευγενικοί, έτοιμοι να σηκώσετε ψηλά την σημαίαν και το λάβαρο της Ορθοδόξου μας πίστεως.
 
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία σὲ νέους 6 Φεβρουαρίου πρὸ τοῦ 1967)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου