Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΟΙΑ Η ΧΡΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΟΠΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ;

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Στο κείμενο Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον’’, της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, στο άρθρο 19 αναφέρονται και τα εξής: «Έχουν δε βαθείαν την πεποίθησιν (αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι-μέλη του Π.Σ.Ε.) ότι αι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Toronto (1950), τιτλοφορουμένης ‘’Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών’’ είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον. Όθεν, αυτονόητον, ότι το Π.Σ.Ε. δεν είναι και εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να καταστεί υπερ-Εκκλησία. ‘’Σκοπός του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δεν είναι να διαπραγματεύεται ενώσεις μεταξύ των Εκκλησιών, όπερ δύναται να γίνει μόνον υπό των Εκκλησιών, ενεργουσών εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά να φέρη τας Εκκλησίας εις ζώσαν επαφήν προς αλλήλας και να προαγάγη την μελέτην και συζήτησιν των ζητημάτων της χριστιανικής ενότητος’’ (Δήλωσις του Toronto (1950), § 2)».
Η δήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), που συνήλθε στο Τορόντο του Καναδά  κατά το έτος 1950, η οποία  τιτλοφορείται «Η Εκκλησία, οι Εκκλησίες και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», ενώ αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, στην καταληκτική σημείωση αναφέρει ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». 
Σαφέστατα καταδεικνύεται ότι είναι πιο περιεκτικό  να είσαι μέλος της εκκλησίας του Χριστού, από το να είσαι μέλος της  ίδιάς σου της εκκλησίας.  Μπορεί το Π.Σ.Ε. να μη αποτελεί  υπερ-εκκλησία, σαφέστατα όμως υποδεικνύεται η εκκλησία του Χριστού, σαν μια εκκλησία που είναι πάνω από όλες τις εκκλησίες-μέλη του Π.Σ.Ε, στην οποία είναι περιεκτικότερο να ανήκουν οι εκκλησίες-μέλη του Π.Σ.Ε.  Μπορούμε ως Ορθόδοξοι να δεχθούμε αυτή την  απαράδεκτη υπόδειξη – παραδοχή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία;
Επιπρόσθετα με αυτά στη «Δήλωση του Τορόντο», «ως προς το τι είναι το Π.Σ.Ε.», στο εδάφιο 5 αναφέρεται το ότι «Οι εκκλησίες – μέλη του Π.Σ.Ε. αναγνωρίζουν στις άλλες εκκλησίες στοιχεία της αληθούς εκκλησίας». 
Μπορούμε να δεχθούμε τα άτοπα που καταγράφονται στις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις της «Δήλωσης του Τορόντο» και μάλιστα να θεωρήσομε ορθή τη συνοδική κατοχύρωσή τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου