Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ, Η ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016, ΕΙΝΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ.

  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ,

Η ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016,

ΕΙΝΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ.




ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Μερικοι απο τους υπογραψαντες την αναγνωρισι της Οικουμενιστικης Πανθρησκειας πατριαρχες και αρχιεπισκοποι. Αυτο το Μορφωμα που υπογραφουν δεν εχει καμμια ομοιοτητα με την Εκκλησια των Αγιων μας και του Αγιου Μαρκου του Ευγενικου. ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ. Αναθεμα σας, ΒΕΒΗΛΟΙ. Που ταυτισατε την Αγια του Χριστου Εκκλησια με τις Αιρεσεις του Διαβολου.


Πρωτοφανες και πρωτακουστον. 
Τερατωδες και εξωφρενικον. 
Ιδου που καθημερινα επαληθευομαστε για την τρομακτικη εξαπλωσι της Παναιρεσης του Οικουμενισμου Πανθρησκειασμου, της Αιρεσης που εχει ενδυθη ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ τον Διαβολον.
Οσοι το αμφισβητουν και δεν το αποδεχονται σημαινει οτι ειναι Σκοτισμενοι απο την επιδρασι του ΜΟΛΥΣΜΟΥ της πανουκλας της Παναιρεσης και των Παναιρετικων Οικουμενιστων και απλωθηκε επανω τους ως μολυσματικο πεπλο καταχνιας και τους θολωνει τον νου και την σκεψι και δεν τους αφηνει να σκεφτουν ορθα και ορθοδοξα.

Ιδου λοιπον που ομολογουν οι πατριαρχες οτι και οι ιδιοι ειναι ομοφρονες με τον Αρχιαιρεσιαρχη του Φαναριου που κηρυττει γυμνη τη κεφαλη, θρασυτατω τω στοματι και στεντορεια τη φωνη, οτι οι Αιρετικοι Φραγκολατινοι και η Πανσπερμια των Αιρεσεων ειναι "εκκλησιες" και οτι αυτος ο ...μυρμηγκας του χοος, θα ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ και θα ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ την Εκκλησια του Χριστου, ο ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ Αιρετικος Βαρθολομαιος.

Ας ακουσουμε τους Αγιους μας π.χ. τον Αγιο Μαρκο τον Ευγενικο τον τελευταιο συνομιλητη των Παμπαλαιων Αιρετικων των Φραγκολατινων τον οποιο οι πατριαρχες διαψευδουν ασεβεστατα και επομενως διακηρυττουν αφ' εαυτων οτι δεν ανηκουν στην ιδια Εκκλησια του Ατλαντα της Ορθοδοξιας αλλα στην Οικουμενιστικη Συμμορια των Πονηρευομενων στην Πανθρησκεια του Βαρθολομαιου και του ξεφωνημενου....ναζιαρη του Ζηζιουλα, που αποκαλει τις Αθεωτατες Αιρεσεις ως "Εκκλησιες". Διακηρυττει ο θεοκινητος Αρχιπαλαιστης της Ορθοδοξου Πιστεως:  




«Ως αιρετικούς αυτούς (τους Παπικους) απεστράφημεν και δια τούτο αυτών εχωρίσθημεν». 
«Αιρετικοί εισίν άρα και ως Αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν». 

Ολοι οι Πατριαρχες των Πατριαρχειων και ολοι οι αρχιεπισκοποι των εκκλησιων υπογραφουν και αποδεχονται εκ προοιμιου και μαλιστα γραπτως, οπως και στην ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΦΕΡΑΡΑΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ οτι αποτελουν Εκκλησιες οι Αιρεσεις.
Αυτο ειναι φοβερο και πρωτακουστο να υπογραφουν σημερα ΟΛΟΙ οι ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ και ολοι οι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, οτι οι Αιρεσεις ειναι Εκκλησιες.
Αυτο ειναι πρωτοφανης ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Ναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Και αφου οι Αιρεσεις ειναι "εκκλησια", τοτε ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;
Απεπτει πλεον η Ορθοδοξια, δεν υπαρχει πλεον η Ορθοδοξια των Αγιων Πατερων μας αλλα μια σχετικη ψευτικη πιστι, Αιρετικη Παναιρετικη.
Και αυτο αποδεικνυεται περιτρανα απο τις υπογραφες τους που τεθηκαν κατω απο το παρακατω αποσπασμα του κειμενου της Γενευης.
 Ιδου και το αχαρακτηριστο κειμενο που υπεγραψαν ολοι αυτοι οι Παναθλιοι ρασοφοροι:

19) Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι–μέλη θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητον ὅρον τῆς συμμετοχῆς εἰς τό Π.Σ.Ε τό ἄρθρον-βάσιν τοῦ Καταστατικοῦ αὐτοῦ, συμφώνως τῷ ὁποίῳ, μέλη αὐτοῦ δύνανται νά εἶναι μόνον αἱ Ἐκκλησίαι καί αἱ Ὁμολογίαι, αἱ ἀναγνωρίζουσαι τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θεόν καί Σωτῆρα κατά τάς Γραφάς καί ὁμολογοῦσαι τόν ἐν Τριάδι 
Θεόν, Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα κατά τό Σύμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. Ἔχουν δέ βαθεῖαν τήν πεποίθησιν ὅτι αἱ ἐκκλησιολογικαί προϋποθέσεις τῆς Δηλώσεως τοῦ Toronto (1950), τιτλοφο-ρουμένης «Ἡ Ἐκκλησία, αἱ Ἐκκλησίαι καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν» εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν Ὀρθόδοξον συμμετοχήν εἰς τό Συμβούλιον. Ὅθεν, αὐτονόητον, ὅτι τό Π.Σ.Ε. δέν εἶναι καί ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νά καταστῇ ὑπέρ-Ἐκκλησία. «Σκοπός τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι νά διαπραγματεύεται ἑνώσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπερ δύναται νά γίνῃ μόνον ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνεργουσῶν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, ἀλλά νά φέρῃ τάς Ἐκκλησίας εἰς ζῶσαν ἐπαφήν πρός ἀλλήλας καί νά προαγάγῃ τήν μελέτην καί συζήτησιν τῶν ζητημάτων τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος» (Δήλωσις τοῦ Toronto, § 2).

20) Αἱ προοπτικαί τῶν θεολογικῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν προσδιορίζονται πάντοτε ἐπί τῇ βάσει τῶν κανονικῶν κριτηρίων τῆς ἤδη διαμορφωμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως (κανόνες 7 τῆς Β´ καί 95 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῶν συνόδων).

22) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τόν ἁρμόδιον καί ἔσχατον κριτήν περί τῶν θεμάτων πίστεως.

Προχωρουν αυτοι οι Παναθλιοι πατριαρχες, συνυπογραφοντες μαζι με τον Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιο, το εξωφρενικο αυτο "χαρτι υγειας", να απειλουν την ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τον διαμαρτυρομενο πιστο λαο του Θεου που ειχε παντοτε τον τελευταιο λογο και αποφαινονταν αν οι Συνοδοι των αρχιερεων ηταν Ορθοδοξες ή Αιρετικες, να τον απειλουν με τις ποινες της καθαιρεσεως και του αφορισμου. 
Και να τολμουν οι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ και να γραφουν οτι "ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τόν ἁρμόδιον καί ἔσχατον κριτήν περί τῶν θεμάτων πίστεως".

Αυτα γραφουν και υπογραφουν, οι ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ και Αρχιεπισκοποι.

Και αφου ο Αρχιαιρεσιαρχης, με την συμπραξι των ...σκερτσωζων της δεξιας και της αριστερας του, τους ΕΔΕΣΕ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ με τις ανιερες υπογραφες τους, ειναι ετοιμος πλεον να προχωρηση ακαθεκτος στην ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΙ και στην ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙ της Οικουμενιστικης Πανθρησκειας.
Εμεις δε ο λαος του Θεου ας κωφευσουμε στα συρρεινικα ασματα της Σατανικου Μορφωματος που θα αποκαλεσουν αυριο "εκκλησια", αλλα θα αποτελει πραγματικα μια "εκκλησια" Πονηρευομενων και μια ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ του Αντιχριστου και ας ακουσουμε τον Αγιο Μαρκο τον Ευγενικο και τους αλλους Μεγαλους Πατερες, οπως τον Μεγα Φωτιο που θα εορτασουμε το ερχομενο Σαββατο 6 Φεβρουαριου 2016, οσα διακηρυττουν και οσα επιτασσουν και μας απευθυνουν. 
Οι δε καθαιρεσεις και οι αφορισμοι τους, ας ειναι ...τριματα και αχυρα για τη φωτια και ωσει χνους, που λεει ο Ψαλμωδος στον πρωτο ψαλμο του. 
Τα υπλογιζουμε τοσο οσο περιπου και αυτους τους ιδιους.

«Ἀλλὰ τί, φησί, δράσωμεν πρὸς τοὺς μέσους τούτους; 
Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τὶς ἀπὸ ὄφεως, ὡς αὐτοὺς ἐκείνους,... τοὺς χριστοκαπήλους καὶ χριστεμπόρους. οὗτοι γὰρ εἰσι, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, οἱ πορισμὸν ἡγούμενοι τὴν εὐσέβειαν, περὶ ὧν ἐπάγει λέγων. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων.... Ποὶα δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ἤ τὶς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;...». - «... Φεύγετε οὖν αὐτοὺς ἀδελφοί, καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν. 
Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, (οι αποδεχομενοι τις Αιρεσεις ως Εκκλησιες) ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ...»  

(Patrologid Orientalis Tome XV Au Concile de Flotence, σέλ. 318-320).

1 σχόλιο:

  1. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ3 Φεβρουαρίου 2016 - 7:29 μ.μ.

    Μπράβο Οδυσσέα γι αυτό το άρθρο, διότι το μεγάλο πρόβλημα της " Πανορθοδόξου " δεν είναι τόσο αν είναι ή όχι πτωχή στο θεματολόγιό της ή αντιπροσωπευτική ή όχι στη σύνθεσή της, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα αλλά είναι δευτερεύοντα σε σχέση με το πρώτο το βασικό που είναι δογματικής φύσεως. Η παραδοχή επίσημα αναγνώρισης και άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών πλην μόνο της Ορθόδοξης είναι δογματική εκτροπή και καθιστά άμεσα την Σύνοδο αυτή Ληστρική εάν αποτολμήσει τέτοια κακόδοξη παραδοχή. Γι αυτό το θέμα όμως ενώ στο πρόσφατο παρελθόν γινόταν σημαντικός λόγος, τώρα οι ίδιοι που το έθεταν δεν ομιλούν, ίσως γιατί καταλαβαίνουν ότι τελικά αυτό θα γίνει και δεν μπορούν να το αποτρέψουν. Η αναγνώριση αυτή και άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών δικαιώνει την Εγκύκλιο του 1920 το Ευαγγέλιο δηλαδή των εξ Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Αδελφοί και Πατέρες που αντιμάχεστε αυτή τη Σύνοδο ,εάν έχετε να πείτε κάτι ενάντια στην Μεγάλη αυτή Σύνοδο πείτε το ευθέως προσβάλετε το κεφάλι, το Δογματικό θέμα και όχι τα πόδια, ατέλειες της Συνόδου κ.λ.π. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με θάρρος όχι μόνο με πλάγια κτυπηματάκια που δεν θα φέρουν τελικά κανένα αποτέλεσμα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου