Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Ἀδικαιολόγητοι δικαιολογίαι τοῦ ΣωφρονίουἈδικαιολόγητοι δικαιολογίαι 
τοῦ Σωφρονίου
  
                         4ονερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ προσεπάθησε ν δικαιολογήσ τ δικαιολόγητα σχετικς μ τν π’ ατο ντικανονικν δρυσιν μικτς Μονς ες τ Essex τς γγλίας κα ξετέθη κόμη περισσότερον μ τν σαθρν πιχειρηματολογίαν τν διορρύθμων τραπν του.
Επεν ες τν Ναυπάκτου κ. ερόθεον: «Δν θέλουμε μες ν παραβομε τος Κανόνες τν γίων Πατέρων, λλ δ στν γγλία δν γίνεται διαφορετικά. Ατ μς πέβαλαν ο συνθκες κα τ θέλημα το Θεο» (σελ. 396).
πίσης, ες παντητικν πιστολήν του Σωφρόνιος (20-7-1989), δημοσιευθεσαν ες τν «ρθόδοξον Τύπον» (16-8-1989), γράφει: «Τ σχμα περ λαβεν καθ’ μς δελφότης…, ν τελευταί ναλύσει, οδ κν πελέγη π’ μο. πεβλήθη ες μ κατ’ ναλογίαν τν συνθηκν τς ν τ Δύσει ρθοδοξίας».
Παρατηρήσεις:
α΄) Ο ερο Κανόνες χουν αώνιον κα καθολικν κρος. ποψις τι παράβασις ατν ες ρισμένους τόπους εναι πιτρεπτ ποτελε αρεσιν. πόρριψις τς καθολικότητος τν ερν Κανόνων πράγματι εναι αρετικ δοξασία, διότι ο ερο Κανόνες εναι ν τ πράξει φαρμογ τς Δογματικς Διδασκαλίας τς κκλησίας. Μ ποον δικαίωμα Σωφρόνιος Σαχάρωφ δικαιολογε τν παράβασιν τν ερν Κανόνων ες τν γγλίαν, συμφωνοντος κα το Ναυπάκτου κ. εροθέου;
Ες τν γγλίαν πάρχει ρθόδοξος ερ ρχιεπισκοπ μ 100 κα πλέον νορίας. ρωτ· ερ ατ ρχιεπισκοπ δρύθη κα λειτουργε κατ παράβασιν τν ερν Κανόνων λόγγγλίας; Ἐὰν χι, ποοι εναι ο εδικώτεροι κενοι λόγοι ο ποοι ξηνάγκασαν τν Σωφρόνιον ν γίν δεινς παραβάτης αστηροτάτων ερν Κανόνων, ς νωτέρω, θεσπισθέντων π Οκουμενικν Συνόδων; Εναι προδοσία τς ρθοδοξίας ν ποκύψ ες οουσδήτινας τοιούτους λόγους. νωτέρα βία δν πρξεν. πομένως, μ τν θέλησίν του περιεφρόνησε τος ερος Κανόνας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, δρύσας μικτν Μονήν.
β΄) γιορείτης π. φραίμ, κατ τ τελευταα τη, δρυσε περ τς 20 μεγάλας ερς Μονς ες τν μερικήν, χωρς ν γίν παραβάτης ερν Κανόνων. Διατί δν δυσκολεύθη π. φραίμ; Τ τς «Δύσεως» πάρχουν κα κε. λλο δ (Θεραπευτικ γωγή, 1987) διος Ναυπάκτου, ντιφάσκων, γράφει δι τν τήρησιν κα φαρμογν τν ερν Κανόνων: «Δν μπορομε ν δικαιολογομε τν πόρριψή τους λόγ τν σημερινν συνθηκν» (σελ. 256).
γ΄) Σωφρόνιος μολογε τι μικτ Μονή του ες τ Essex δρύθη κα λειτουργε μέσα ες μίαν διαφοροποιημένην ρθοδοξίαν τς Δύσεως. ρθοδοξία μως εναι μία. που πάρχει διαφοροποίησις κε δν φίσταται πραγματικ ρθοδοξία. κε πάρχει αρεσις.
δ΄) πορ πς γραψεν, ς νωτέρω, Ναυπάκτου κ. ερόθεος τι Μον ατ ποτελε «προβολν τς ρθοδοξίας». καμε λάθος κ. ερόθεος. πρεπε ν παρεμβάλ ν σ ες τν λέξιν «προβολν» μετ τ πρτον συνθετικν τς λέξεως (προ), στε ν ποδοθ πραγματικ θλιβερ κατάστασις («προβολν» = προσβολήν τς ρθοδοξίας) φο Σωφρόνιος πληροφορε τι Μονή του ερίσκεται ες νενοθευμένον ρθόδοξον περιβάλλον, ταν γράφ τι ατη δρύθη «κατ’ ναλογίαν τν συνθηκν τς ν τ Δύσει ρθοδοξίας» κα φο Μον ατ δρύθη κα λειτουργε καταχρηστικς κα κατ περιφρονητικν παράβασιν αστηρν ερν Κανόνων. λλη εναι ν τ νατολ ρθοδοξία κα λλη ν τ Δύσει; χομεν δύο διαφορετικς ρθοδοξίας;
ε΄) Φρίκη! Βλασφημία κατ το Θεο ! ερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ γράφει τι τν μεγάλην παράβασιν τν ερν Κανόνων, ς πρς τν δρυσιν τς ντικανονικς μικτς Μονς του, κτς π τς ν γγλί φισταμένας συνθήκας, πέβαλε τν παράβασιν ατν «ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (!!!), ς συμφωνε κα μνητής του Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος.
Φρίξατε, γαπητο ναγνσται. Φρίξατε μετ’ δύνης πολλς. Σχολιάσατε δ κα σες ατ τ νήκουστον θεολογικν κατάντημα.
βρίζεται εθέως Θεός, διότι κατ’ ατν τν τρόπον Θες παρουσιάζεται ς ντιφατικς κα νακόλουθος. Ο ερο Κανόνες τν Οκουμενικν Συνόδων θεσπίσθησαν ν γί Πνεύματι. Κατ ποίαν ννοιαν λοιπν εναι δυνατν τ «ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ν πιβάλλ τν πηγορευμένην αστηρς π τν ερν Κανόνων δρυσιν μικτν Μονν; Ατοαναιρεται τ θέλημα το Θεο; ντιφάσκει Θεός ;  Θ προβληματισθον τώρα, συγκλονιστικς, Σωφρόνιος κα ερόθεος μ ατν τν νάλυσιν;
*
τι κα τι χει καταβαραθρωθ νθρωπος ατς ν τ προσπαθεί του ν δικαιολογηθ, δικαιολογήτως, δι τν π’ ατο δρυσιν τς νδρογυναικείας Μονς ες τ Essex τς γγλίας, παρ τν αστηρν παγόρευσιν τν ερν Κανόνων. δο τί γραψεν κόμη ες τν προαναφερθεσαν παντητικν πιστολήν του ερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ:
«Περ ποίας μαρτίας λέγχετε μς; Θ επητε σφαλς τν παράβασιν Κανόνων. Λησμονετε, μως, τι πρ μν επε Τις μείζων μν τε κα μν: Τ σάββατον δι τν νθρωπον γένετο, οχ νθρωπος δι τ σάββατον» (Μκ. γ΄ 27); Μεξις μεικτος!  Σωφρόνιος πικολλ ποιο γιογραφικν χωρίον νομίζει τι τν ξυπηρετε ες οανδήποτε θέσιν κατάστασιν.
πιστολ ατ το ερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ εχε σταλ πρς τν δρυτν κα πεύθυνον τς ν Λονδίν δελφότητος «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» κ. Μάριον . Πηλαβάκην.
δελφότης ατ νταπήντησεν ες τν Σωφρόνιον μ κτενς κείμενον, δημοσιευθν ες τ μώνυμον περιοδικν τς δελφότητος «Μέγας θανάσιος» (ούνιος 1990, ριθ. φύλλου 29). π τ κείμενον ατ παρατίθενται νταθα τ κόλουθα ποσπάσματα, ες τ ποα πάρχει κα πάντησις ες τν προαναφερθεσαν δαιμονικν πλάνην το Σωφρονίου τι, πως Κύριος κατήργησε τν ργίαν το ουδαϊκο Σαββάτου, οτως εναι δυνατν ν καταργονται κα ο ερο Κανόνες ν ναστέλληται σχς ατν, ναλόγως τν περιστάσεων, τς ποίας, βεβαίως, κρίνει ες ερομόναχος. δο τ ποσπάσματα ατά:
«Τ παράδοξον εναι, σεβαστ Πάτερ, τι λλόκοτοι νεωτερισμο κα πρωτάκουστοι καινοτομίαι χαρακτηρίζουν τν μοναχικν τύπον το βίου σας κατ τρόπον γείροντα καίρια ρωτήματα, δι τν ν Χριστ σύνεσίν σας».
*
«λλ τ πλέον παράδεκτον σημεον τς πιστολς σας εναι κενο ες τ ποον παραβάλλετε τος ερος Κανόνας τς κκλησίας το Χριστο πρς τ ουδαϊκ Σάββατα. λθεν Χριστς κα κατέλυσε τ ουδαϊκ θιμα. Σημαίνει λοιπν ατ τι δυνάμεθα κα μες ν καταλύωμεν ρια Πατέρων, σν ν σαν ο θεσμοθέται τν ερν Κανόνων ο ποκριτα Γραμματες κα Φαρισαοι; Τοιαύτην ντίληψιν τρέφετε σες, πολιώτατε Γέρον, δι τος πρ μν γίους Γέροντας κα Πατέρας; λλ ν εσθε σες ποδεδειγμένως πατραλοίας, μες δν πρόκειται ν σς κολουθήσωμεν. Δι’ μς ″τν γίων Πατέρων τ στόμα, Θεο κεχρημάτικε στόμα’’ (γ. ω. Δαμασκηνο). πάρχει ραγε σαφεστέρα νδειξις το τι ερίσκεσθε ν πλάν π τν ποδοπάτησιν τν γίων κα Οκουμενικν τς κκλησίας Συνόδων κα τν συγκροτησάντων ατς Πατέρων, οτινες κα τος Κανόνας ατν θέσπισαν»;
*
«Εσθε μν κατ τν Κανόνων γενικς, λλ’ χι κα κατ τν Κανόνων πο σς συμφέρουν κα σς ενοον. Ατος τος τελευταίους Κανόνας τος σέβεσθε κα τος τηρετε σχολαστικώτατα κα τος τοποθετετε περάνω τν γίων τς κκλησίας».
*
«ντελς φρόνως φθάσατε κα μέχρι σημείου ν’ ποφανθτε τι ″πάντες ο ερο Κανόνες ν πονηρας μέραις ργοσιν, ς τ γί Πνεύματι κα τος Πατρσι κατ περίπτωσιν δοκε’’!! Οδέποτε νέγνωμεν τοιαύτην χονδροειδ νοησίαν. κόμη κα τ νήπια τς κκλησίας γνωρίζουν τι λοι ο ερο Κανόνες θεσπίσθησαν ες πονηρς μέρας κα πρς ντιμετώπισιν κριβς τς πονηρίας τν μερν ατν. λλ κατ τν διάστροφον κα σατανικν δικήν σας ρμηνείαν ο ερο Κανόνες ργον ν μέραις πονηρας κα ν γαθας μέραις σχύουν!!! Διατί ραγε σχύουν τότε; Δι ν περιστέλλουν τν γαθότητα κα τν κακίαν; ″Οα ο λέγοντες τ πικρν γλυκ κα τ γλυκ πικρόν’’, κραξεν μεγαλοφωνότατος σαΐας. Δώσατέ μας λοιπν ν κα μόνον παράδειγμα κατ τ ποον δοξε τ γί Πνεύματι κα τος Πατρσι ν ργήσ οοσδήποτε Κανών. Οκονομίαν, τοι κτακτον κα στιγμιαίαν πέρβασιν Κανόνων, καμαν πολλάκις ο Πατέρες. Κατάργησιν μως στω κα λαχίστης ντολς Κανόνος, νς ἰῶτα μις κεραίας, οδες οδέπω διενοήθη».
*
«πορομε ξ λλου πς μφανίζεσθε ς μαγνήτης σωτηρίας τς οκουμένης κα ς πόλος λξεως τν θνν κα παραλείπετε σκεμμένως λας κείνας τς θλιβερς κα φρικτς περιπτώσεις νθρώπων πο σς πλησίασαν πλήρεις λπίδων. Πολλο κα πολλα ξ ατν κάρησαν μοναχο κα μοναχα π τς χερας σας κα ν συνεχεί δεινς σκανδαλισθέντες κα πογοητευθέντες –οχ νευ λόγου– πεσχηματίσθησαν κα νυμφεύθησαν… Θ μπορούσαμεν ν ναφέρωμεν καταλεπτς κα τ νόματα κα τν προσωπικν τραγικν στορίαν πολλν θυμάτων σας, σεβαστ Γέρον, λλ δν πιθυμομεν ν τ διασύρωμεν».
*
«λλ μήπως χουν καμμίαν διαιτέραν ξίαν δι’ μς τ χραντα κα φρικτ κα ζωοποι το Χριστο Μυστήρια; ν εχαν δν θ τ μεταδίδατε δες κα θεοφόβως ες πανσπερμίαν αρετικν τς ECOF» (ψευδοεκκλησία ες τν Γαλλίαν).
*
Ο Σωφρόνιος Σαχάρωφ ες τν προαναφερθεσαν παντητικν πιστολήν του, ς ψευδοδικαιολογητικ δρύσεως π’ ατο τς μικτς Μονς το σσεξ, γράφει κα ατά:
«Πλν τν νδρν, κα ελαβες γυνακες ρχονται πρς μ κ διαφόρων πείρων κα π μακροτάτων ποστάσεων, οχ σπανίως χιλιάδας διανύουσαι μιλίων. Πς θ δεχόμην ατς ες τν γωνίαν ταύτην το κόσμου; Πς θ τς βοήθουν; Κα ν τς πέπεμπον, πο θ πορεύοντο; Δν βλέπετε τν διαίτερον χαρακτρα τς μονς μου κα τς νταθα ποστολς της;».
Ες τν μηχανίαν το Σωφρονίου κα τος παραλογισμούς του ν δικαιωθ δι τ πραξικόπημά του κα τν νταρσίαν του κατ τν ερν Κανόνων, παντ εστόχως πάλιν κ. Μάριος . Πηλαβάκης δι το ς νω περιοδικο «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»:
«Τ σαθρ πιχειρήματα μ τ ποα ποπειρσθε ν καλυφθτε οδένα πείθουν. Ες λους τος σίους λων τν ρήμων τν Αγυπτιακν τν Ρωσικν, προσέτρεχαν νέκαθεν πλήθη νδρν κα γυναικν πρς ξομολόγησιν κα θεραπείαν, λλ’ οδες ξ ατν οδέποτε πετόλμησε τν δρυσιν μικτο μοναστηρίου. Προσήρχοντο κατ χιλιάδας, πεζοποροντες π σειρν μηνν, κα χι εροπορικς, ς συμβαίνει σήμερον, κα μως οδες σιος, γούμενος νδρικς μονς πηρξε τόσον φιλάνθρωπος σον σες, στε ν κρατήσ στω μίαν γυνακα ντς τς μονς του χάριν τς ψυχικς της σωτηρίας. Κα οδεμία γουμένη γυναικείας μονς κράτησεν στω κα να νδρα ντς τς μονς της χάριν τς ψυχικς του πολυτρώσεως. Μόνος σες, ξ λων τν π’ αώνων γίων, φεύρατε δν πωλείας, τν μικτν συναγελασμν μοναχν κα μοναζουσν» !
*
»Δν πτοήθητε οτε κ πατερικν ρων οτε κ συνοδικν κανόνων οτε ξ ναθεμάτων κα φρικτν ρν θεσπισμένων π τς κκλησίας δι τος τοιατα τολμντας; Ες τν πέλπιδα προσπάθειάν σας ν δικαιολογήσητε τ δικαιολόγητα προβαίνετε κόμη κα ες ατοπροβολν κα μιλετε περ μυριάδων νθρώπων φεληθέντων κ τν συγγραμμάτων σας ! φθάσατε ες τν φρονα βαθμν σχάτης πάρσεως ν διαλαλτε ατοπροσώπως τι ν μν λαλε Χριστός!!! Ν σχίσωμεν λοιπν τ εαγγέλια, ν καύσωμεν τος ερος κανόνας, ν ποπτύσωμεν τς πατερικς διδασκαλίας, πο πιτάσσουν κρως ντιθέτους πρς τς πιλογάς σας ντολς κα ν’ κολουθήσωμεν τν δικήν σας φωνν τν ντως λλοτρίαν, ν οκ οδομεν; (ω. ι΄ 5). Ν νομάσωμεν τ δικόν σας νομα, ντ το πρ πν νόματος, διότι κατωρθώσατε ν κυκλοφορήσητε ν βιβλίον σας ες δεκαπέντε γλώσσας; Σς πληροφορομεν υικς τι κα Ναν το μλ Ζολ κυκλοφορεται ες σαρανταπέντε γλώσσας κα Σαίξπηρ ες ξήκοντα κα Γκατε ες βδομήκοντα. Κα λοιπόν;».
Σωφρόνιος Σαχάρωφ χει φθάσει ες τ «κρον ωτον» τς φροσύνης του, στε ν γράψ κόμη ες τν ν λόγ πιστολήν του τι κ. Πηλαβάκης, ποος λεγξεν ατν δι τ νοσιούργημά του ν δρύσ μικτν Μονήν, «σχημονε» κα «κινδυνεύει πλέον τν σχατον τν κινδύνων», δηλαδ ν μεταβ ες τν αώνιον κόλασιν. Πνευματικ τύφλωσις !  Ατ σχύουν κριβς δι τν διον. Ο ερο Κανόνες Οκουμενικν Συνόδων ρίζουν φορισμν κα καθαίρεσιν δι κληρικόν, ποος θ δρύσ μικτν Μονήν !!!
Τ συγκλονιστικς παράδοξον, νερμήνευτον, δικαιολόγητον κα νεξήγητον εναι τ τι Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου κ. ερόθεος νεκήρυξε κα νεγνώρισεν ς «γιον» ατν τν ερομόναχον κα θεσεν ατόν, κατ’ ξίαν, ες τ ψος τν μεγάλων Προφητν τς Παλαις Διαθήκης, το ποστόλου Παύλου, το Συμεν το Νέου Θεολόγου κα το Γρηγορίου Παλαμ, παρ κα τς τέρας ν συνεχεί πιστεύτους κα τερατώδεις θεολογικς πλάνας του.
γιος Νεκτάριος, γιος ουστνος Πόποβιτς, γιος Πορφύριος κα γιος Παΐσιος εναι μειράκια νώπιον το Σωφρονίου Σαχάρωφ, πως παρουσιάζει ατν Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος μ μετικς κα γελοιοποιητικς περβολάς. Ναί, Δέσποτα τς Ναυπάκτου, ατογελοιοποιεσαι μ σα ξωφρενικ κα ξωπραγματικ γράφεις, ς κατωτέρω, περ το πεπλανημένου Σωφρονίου Σαχάρωφ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου