Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁμιλεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους, Γέροντας Παρθένιος «Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΤΡΙΑ»! Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι, θεολόγοι ποὺ τον πρωθοῦν, τί εἶναι;

Λόγος για τον δαιμονοκίνητο ΟικουμενισμόὉμιλεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους, Γέροντας Παρθένιος
«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΤΡΙΑ»!
Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς
Πατριάρχες,
Ἐπίσκοποι, θεολόγοι
ποὺ τον πρωθοῦν,
τί εἶναι;
Ὅλη αὐτὴ ἡ κίνησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι μία φατρία.
Ἡ ὁποία, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ποὺ κάνουν αὐτὰ τὰ συνέδρια κ.λπ., εἶναι ἄνθρωποι μορφωμένοι καὶ γνωρίζουνε τὴν ἀλήθεια καὶ γνωρίζουν καὶ τὸ ψεῦδος. Ἀλλὰ δυστυχῶς τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν ὁμολογοῦν. Διότι, ἂν τὴν ὁμολογήσουν πρέπει νὰ μὴν εἶναι Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουνε τὴν Ἐκκλησία· τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει σφραγίσει τὰ πάντα…
Αὐτοὶ ὅμως ἀποσκιρτήσανε ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ κάνανε διάφορες αἱρέσεις. Καὶ δὲν εἶναι μόνο μία αἵρεσις αὐτὴ ἡ παγκοσμιοποίησις, εἶναι παναίρεσις. Δηλαδὴ τὰ ἔχουνε κάνει ὅλα λίμπα! Καὶ πᾶνε νὰ στήσουνε ἕνα θρόνο, μία πίστη ἀπιστίας. Ἕνα ψεῦδος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ. Διότι λέει ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο, πᾶσα φυτείαν, ὅπου δὲν ἐφύτεψε ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται, ἐκθεμελιωθήσεται, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ».
Κι ὅμως αὐτὸ πᾶν νὰ κάνουνε. Πᾶν νὰ κάνουνε μία θρησκεία, νὰ εἶναι ὅλοι ἀγαπημένοι καὶ καλη σου μέρα, ἀδελφὲ καὶ ἐξάδελφε, καὶ νὰ πιστεύει ὁ καθένας ὅ,τι πιστεύει… Αὐτὴ εἶναι ἡ παναίρεση. Ἔχει ὅλες τὶς αἱρέσεις.
Τὸ βίντεο τῆς ὁμιλίας ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου