Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Συνελήφθη πιστός και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, γιατί ...διαμαρτυρήθηκε για την αγιοποίηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Συνελήφθη πιστός και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, γιατί διαμαρτυρήθηκε για την αγιοποίηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Χθὲς τὸ ἀπόγευμα, ἐλάχιστοι πιστοὶ συγκεντρώθηκαν γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὸν Ἱ. Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Ν. Ἰωνίας Βόλου, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, ποὺ σήμερα ἑορτάζεται.
Εἶναι γνωστὲς πλέον οἱ συνθῆκες ἁγιοποίησής του: ἀφοῦ πρῶτα τὸν ἁγιοποίησεαἱρετικὴ «ἀμερικανική  ἐπισκοπική Ἐκκλησία»(!!!) στὴ συνέχεια τὸν ἁγιοποίησε μιὰ δωδεκάδα Ἐπισκόπων μὲ πρωτοστάτη τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, χωρὶς τὰ σημεῖα ἁγιότητος ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν πιστῶν!
Τὸ αἴτημά τους, νὰ ἐξετάσουν οἱ Ἐπίσκοποι πρῶτα τὰ καταγγελλόμενα περὶ μασωνικῆς ἰδιότητος τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ Ἐπίσκοποι τὸ πέταξαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ὑποσχόμενοι εἰρωνικὰ ὅτι, ἂν βρεθοῦν στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὶς κατηγορίες, τότε θὰ ξαναδοῦν τὸ θέμα!!! Δηλαδή, τότε θὰ τὸν ξε-αγιάσουν; Θὰ τὸν ἀπογυμνώσουν ἀπὸ τὴν ἁγιότητα; Οὔτε οἱ ἄγριοι δὲν σκέπτονται τόσο ρηχά, ὅπως οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι!
Χθὲς, λοιπόν, κατὰ τὸν Ἑσπερινό, ὅπως μᾶς πληροφόρησαν παρόντες πιστοί, μίλησαν γιὰ τὸν Χρυσόστομο, ὄχι κάποιος ὑπεύθυνος ἱερέας, ἀλλὰ δύο γυναῖκες! Κάποιος ἀπὸ τοὺς παρισταμένους πιστοὺς διεμαρτυρήθη, ἔχοντας διαβάσει μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες μας ἀναρτήσεις, στὴν ὁποία περιέχονται πληροφορίες γιὰ τὴν παράνομη ἁγιοποίηση τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, τὸν ὁποῖον διεκδικοῦν ὡς Ἅγιό τους (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους καὶ τὴν Ἐπισκοπικὴ “ἐκκλησία”) καὶ οἱ μασῶνοι! Ἀμέσως συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὸ τμῆμα! Ὑπάρχει σχετικὸ βίντεο, τὸ ὁποῖο παρακαλέσαμε νὰ μᾶς σταλεῖ γιὰ νὰ τὸ ἀναρτήσουμε. Ὥς τότε ἐπαναλαμβάνουμε τὴν προχθεσινὴ ἀνάρτηση, ποὺ δίνει τὰ σχοιχεῖα ποὺ δικαιολογοῦν τὴν διαμαρτυρία τοῦ συλληφθέντος κ. Δ. ...

Ψαρουδάκης Νικόλαος: Ο "Χρυσόστομος Σμύρνης. Εθνομάρτυς, ναί, Άγιος, ΟΧΙ!

Ο ρόλος του μητροπ. Κονίτσης κ. Ανδρέα, η τοποθέτηση του π. Θ. Ζήση και του μητροπολίτη Ηλείας Γερμανού.Καὶ φέτος —τὴν ἐρχομένη Κυριακή— θὰ συνεχιστεῖ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὡς Ἁγίου. Κι ὅμως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὅταν πρωτοστατοῦσε στὴν ἁγιοποίηση τοῦ Χρυσοστόμου, ὑπέδειξε στοὺς διαμαρτυρόμενους —γιὰ τὴν ἁγιοποίηση ἑνὸς μασώνου Ἐπισκόπου— χριστιανούς, νὰ προσκομίσουν στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές! Καὶ τότε, εἶπε, θὰ …ξαναδοῦμε τὴν περίπτωση!
Τὰ ντοκουμέντα προσκομίστηκαν, ἀλλὰ ἡ προαποφασισμένη ἁγιοποίηση παραμένει καὶ μάλιστα ὑποστηρίζεται ἀπὸ Μητροπολίτες ὅπως ὁ Κονίτσης Ἀνδρέας· γιορτάζεται λαμπρῶς ἀπὸ μητροπολίτες ὅπως ὁ Γλυφάδας καὶ ὁ Δημητριάδος· προπαγανδίζεται ἀπρεπῶς ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ σταθμὸ Μητροπόλεων, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται λάβροι κατὰ τῶν μασώνων, ὅπως ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ!
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, τὶς γιορτὲς γιὰ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης ποὺ δώδεκα (12) ἄνθρωποι τῆς τότε Δ. Ἱ. Συνόδου ἁγιοποίησαν, δημοσιεύουμε:
1. Τὴν —τουλάχιστον— ἀτυχὴ συνογορία σ’ αὐτὴν τὴν ἁγιοποίηση τοῦ μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα, μὲ τίτλο «Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ σοβαρευθῶμεν» καὶ
2. Τὴν συντριπτικὴ ἀπάντηση τοῦ Νικολάου Ψαρουδάκη, πρὸς τὸν ἀρχιεπ. Χριστόδουλο (ὁ ὁποῖος προωθοῦσε μὲ πάθος τὴν ἁγιοποίηση). Ἡ ἀπάντηση Ψαρουδάκη εἶναι καταπέλτης, καθόσον εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν μασωνισμὸ καὶ τὴν μασωνικὴ ἰδιότητα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ἀποτελεῖ δὲ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση καὶ γιὰ τὸν μητροπολίτη Κονίτσης.
Προτάσσουμε τὶς γνῶμες τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιεπ. Χριστοδούλου καὶ τοῦ μητροπ. Πατρῶν Νικοδήμου, τοῦ καὶ συγγράψαντος τὴν ᾀσματική ἀκολουθία τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, στὶς ὁποῖες φαίνεται καθαρὰ τὸ ἑξῆς φοβερό:
ὅτι δέχονταν ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα ἢ καὶ ...ἀμφέβαλαν(!) καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τὸν ἁγιοποίησαν, γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ Σμύρνης, κι ὅμως προχώρησαν!!!
Ὁ πρ. Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ἔγραψε:
 «Ἐάν ποτέ ἡ Ἐκκλησία ἐλέγχουσα τίς διδόμενες πληροφορίες (σ.σ. ὅτι εἶναι μασῶνος, οἰκουμενιστής, ἀρχαιολάτρης...) ὡς ἀληθεῖς ἀποφασίσει  νά διαγράψει τόν Χρυσόστομον Σμύρνης ἀπό τίς δέλτους τῶν ἁγίων της, τότε ὑποχρεούμεθα νά σταματήσομε κι ἐμεῖς νά τόν τιμῶμεν ὡς ἅγιον»!!! (σ.σ. Ἐκκλησία γιὰ τὸν Χριστόδουλο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους, εἶναι στὴν πράξη ἡ Ἱ. Σύνοδος, ποὺ γράφει καὶ ξεγράφει κατὰ βούλησιν). 
Ὁ πρ. Μητροπ. Πατρῶν Νικόδημος ἔγραψε (στὸ τευχίδιο τῆς  ᾀσματικῆς ἀκολουθίας γιὰ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης):
 «Κατά ταῦτα, ἡ συνεπίνευσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως, διά τήν ἀνακήρυξιν τῆς ἁγιότητος τοῦ μάρτυρος Ἱεράρχου Χρυσοστόμου Σμύρνης, τυγχάνει μέν ἀπαραίτητος, δύναται ὅμως νά συντρέξῃ αὕτη ἐκδηλότερον οὐχί πρωθυστέρως, ἀλλ' ἐπί τῇ ἀναμενομένῃ ὑπό πολλῶν σχετικῆ Πράξει τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου» (δηλ. ὁμολογεῖ τὸ ἑξῆς φρικτόν: ὅτι δὲν ὑπάρχει μὲν συναίνεση [=συνεπίνευσις] τοῦ λαοῦ στὴν ἁγιοποίηση, ἀλλὰ αὐτὴ θὰ «ἐπιτευχθεῖ» διὰ τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδοχῆς=ὑπακοῆς τοῦ λαοῦ εἰς τὰ κελεύσματα τῆς 12μελοῦς Συνόδου, δηλ. τοῦ Ἀρχιεπ. Χριστόδουλου!!!).
1. Ἡ στάση τοῦ Κονίτσης κ. Ἀνδρέα:
Τὸ 2003 ὁ Σεβ. Κονίτσης Ἀνδρέας, δημοσίευσε ἕνα ἐμπαθὲς ἄρθρο στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», μὲ τίτλο: «Εἶναι καιρὸς νὰ σοβαρευθῶμεν». Πρόκειται γιὰ τὴν «αὐθόρμητη» ὑποστήριξη ἀπὸ τὸν Κονίτσης, μιᾶς ἀντιεκκλησιαστικῆς-οἰκουμενιστικῆς ἐνέργειας τοῦ Δημητριάδος (καὶ ἔπειτα Ἀρχιεπισκόπου) Χριστοδούλου: τὴν ἁγιοκατάταξη (καλύτερα τὴν ἄνευ θείου σημείου «ἁγιοποίηση») τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Ἀνέλαβε λοιπόν, ὁ Κονίτσης –Κύριος οἶδε γιατί– μόνος αὐτὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους νὰ...
Η συνέχει εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου