Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Βαρθολομαίος: Τα κείμενα της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου «πνευματικός θησαυρός»

Βαρθολομαίος: Τα κείμενα της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου «πνευματικός θησαυρός» για τους πιστούς


«Οφείλουμε να εργαζόμαστε για την πρόσληψη από το πλήρωμα της εκκλησίας των αποφάσεων της Αγίας Και Μεγάλης Συνόδου και για την θεολογική και ποιμαντικήν αξιοποίησή των» τονίζει μεταξύ άλλων σε γραπτό μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος - το οποίο ανέγνωσε, εκπροσωπώντας τον, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος - στην τελετή έναρξης του 8ο Διεθνούς Συνέδριου Ορθοδόξου Θεολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Τα συνοδικά κείμενα είναι πολύτιμος πνευματικός θησαυρός για τους Ορθόδοξους πιστούς και ανεκτίμητος παρακαταθήκη για τας επερχόμενας γενεάς» προσθέτει στο μήνυμα του ο κ. Βαρθολολαίος.
Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, από τις 
21 έως τις 25 Μαΐου με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αι.». Έχει τη σημαντική ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τα προηγούμενα, να είναι το πρώτο μετά τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, τον Ιούνιο του 2016.
«Γενικότερα, το έργο και οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ακυρώνουν όλους εκείνους οι οποίοι επιρρίπτουν στην Ορθοδοξία κλειστή και ακοσμικήν πνευματικότητα και αδιαφορία για την ιστορία και τον πολιτισμό, αγνοούντες το τεράστιο κοινωνικόν και εκπολιστικόν αυτής έργο και την προσφορά της στον τομέα της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης» τονίζει στο μήνυμα του ο κ. Βαρθολομαίος και προσθέτει:
«Πέραν τούτου, η μαρτυρία της Συνόδου αποτελεί σαφέστατη απάντηση εις τους αυτοχειροτονήτους υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, οι οποίοι δυσφημούν το συνολικό έργο και διχάζουν το λαό του Θεού».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτηρίζει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 «σημαντικό κεφάλαιο» για την εκκλησία και «κεντρικό γεγονός» στη ζωή της Ορθοδοξίας και επισημαίνει: «Όντως, δια της Συνόδου ταύτης, η Ορθόδοξη Εκκλησία έγραψε Ιστορία».
Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρεται στη «μακρά προετοιμασία» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016, η οποία, όπως αναφέρει, «σφράγισε» τη ζωή της Ορθοδοξίας κατά τον 20αι. , παρά τις «εντάσεις», τις «διαφορετικές προσεγγίσεις», τα «δεινά» τις περιπέτειες συμμετοχής ορθοδόξων εκκλησιών «εις την Οικοιυμενικήν Κίνησην».
Υπογραμμίζει, επίσης, την «ομόφωνη» απόφαση «απασών» των Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών για τη σύγκλιση της Συνόδου, το 2016, αφήνοντας αιχμές για την λίγο πριν από τη σύγκληση της Συνόδου, απόφαση αποχής τεσσάρων εξ αυτών και επισημαίνοντας ότι αυτή υπήρξε «δυσάρεστο γεγονός», αλλά δεν επηρέασε, ή έθιξε, ευρύτερα, ούτε το «συνοδικό έργο», ούτε τη «συνοδική συνείδηση», ή την «ταυτότητα» της εκκλησίας.
«Η απρόσμενος και ανακοινωθείσα, μικρόν προ της ενάρξεως των εργασιών της Συνόδου, απόφασης, τεσσάρων Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, να μη συμμετάσχωσιν εις αυτήν, υπήρξε δυσάρεστον γεγονός, το οποίο όμως, ούτε την ομαλή πορεία του συνοδικού έργου επηρέασε, ούτε έθιξε, ευρυτέρως, τη συνοδική συνείδηση και την ταυτότητα της εκκλησίας» επισημαίνει ο κ. Βαρθολομαίος και προσθέτει:
«Η απόφαση προς αποχή, δεν ελήφθη επί τη βάσει εκκλησιολογικών, κανονικών, ή άλλων θεολογικών κριτηρίων αλλά προς εξυπηρέτηση αλλότριων, προς την αυθεντική εκκλησιαστική παράδοση, σκοπιμοτήτων. Η δε, εν τη συναφεία ταύτη, προταθείσα αναβολή της Συνόδου θα σήμαινε προφανέστατα οριστική ματαίωση αυτής».


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται στην «ενότητα» και την «αυστάθεια» που επέδειξε η Ορθοδοξία σε αυτή την πολύχρονη πορεία, αλλά και στα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016, των οποίων η δημοσίευση επίκειται, ώστε να αξιοποιηθούν ως «πηγή έμπνευσης» των πιστών, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το 8ο Διεθνές Συνέδριο Θεολογίας θα συμβάλει στην κατεύθυνση προς την «ορθή θεολογική αποτίμηση του έργου και της προσφοράς της Συνόδου».
«Καθόλην την μακράν πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδον ανεδείχθη η ενότης της Ορθοδοξίας και η ευστάθεια αυτής» συνεχίζει ο κ. Βαρθολομαίος και επισημαίνει:
«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν υπήρξε μια εσωστρεφής σύναξη, αλλά ανέδειξε την ανοιχτοσύνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς την Ιστορία και τη στοργή αυτής προς τον άνθρωπον και την ακατάλυτον επικαιρότητα του Ευαγγελίου της Αγάπης».
Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρει στο μήνυμα του, ότι τα κείμενα της πρόσφατης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αναφέρονται στην «κανονικήν δομή, τη λειτουργική ζωή και την πνευματικότητα» και «στις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο και την αποστολή της προς τον σύγχρονο κόσμο».
Προσθέτει, ότι «διακρίνονται για την θεολογική τους αρτιότητα», εκφράζουν «αυθεντικώς» την ορθόδοξη παράδοση, την αυτοσυνειδησία, την ευαισθησία και τη μέριμνα της εκκλησίας «για τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και για τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις» και καταλήγει:
«Οφείλουμε να εργαζόμαστε για την πρόσληψη από το πλήρωμα της εκκλησίας των αποφάσεων της Αγίας Και Μεγάλης Συνόδου και για την θεολογική και ποιμαντικήν αξιοποίησή των , ώστε τα συνοδικά κείμενα να λειτουργούν ως πηγή εμπνεύσεως για τους Ορθόδοξους πιστούς, οι οποίοι αγωνίζονται να συνδυάσουν είς την ζωή των, την πιστότητα και τας πατρώας παραδόσεις, με την ιδιότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Είμεθα βέβαιοι ότι το παρών συνέδριο θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και εις την ορθή θεολογική αποτίμηση του έργου και της προσφοράς της Συνόδου».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισημαίνει ότι η επικείμενη έκδοση των πρακτικών της Συνόδου θα δώσει την ευκαιρία σε όποιον ενδιαφέρεται «να γνωρίσει «την κοινήν μέριμνα των συμμετασχουσών δέκα Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων εκκλησιών, δια την κατά Θεόν διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Συνοδικού έργου, την εμβρίθεια των θεολογικών συζητήσεων και τον απόλυτο σεβασμό προς την κανονικήν παράδοση της εκκλησίας».
Η τελετή έναρξης των εργασιών πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του κτιρίου της παλιάς Φιολοσοφικής Σχολής, του ΑΠΘ.
Χαιρετισμό στην τελετή εγκαινίων απηύθυναν, με γραπτό μήνυμα, η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, το οποίο ανέγνωσε εκ μέρους της, ο διευθυντής του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, Βασίλειος Χατζημιχαηλίδης.
«Η επιτυχία της πιστώνεται σε όσους εργάστηκαν σκληρά και βεβαίως στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο» αναφέρει για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016, στο γραπτό μήνυμα της, η κ. Κόλλια - Τσαρουχά και αφού εύχεται καλή επιτυχία στο συνέδριο προσθέτει:
«Η επί εκατό περίπου χρόνια προετοιμασία της (Συνόδου) έφερε τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες που ταλαιπωρούνται από το φαινόμενο του εθνοφυλετισμού πιο κοντά και αποφασισμένες να εργαστούν συστηματικότερα για τον ευαγγελισμό και τον επανευαγγελισμό του κόσμου. Είναι κρίμα ύστερα από τόσες προσπάθειες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες να υποτροπιάσουν ενώπιον των νέων γεωπολιτικών σχεδιασμών».
«Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι αποφάσεις της Συνόδου δίνουν ισχυρά ερείσματα, ώστε να ξεπεραστούν οι εθνικοί διχασμοί και προπαντός η έχθρα των λαών» προσθέτει η υφυπουργός.
Χαιρέτισαν, επίσης, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και οι υπεύθυνοι καθηγητές των δύο τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην τελετή βραβεύτηκε ο διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
Νωρίτερα, προς τιμήν των προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε στη Ροτόντα μουσική εκδήλωση από το σύλλογο «Ρωμανός ο Μελωδός», υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου, κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

5 σχόλια:

 1. Εύγε στον Πατριάρχη για το ότι κατάφερε να συγκροτήσει αυτήν την τόσο σημαντική Σύνοδο της Εκκλησίας μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι κοπίασαν γι' αυτό και ιδιαιτέρως στον καταξιωμένο Θεολόγο και άριστο Δογματολόγο Μητροπολίτη Γέροντα Περγάμου Ιωάννη που είχε την ευθύνη των Προσυνοδικών Διασκέψεων. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που για ορισμένους "αυτοχειροτόνητους υπερασπιστές της Ορθοδοξίας" όπως αναφέρει ο Πατριάρχης, κατάφερε να βγάλει την εκκλησία από την εσωστρέφειά της και να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο τον πλούτο της παραδόσεως της. Τα κείμενα πράγματι αποτελούν μνημεία γεμάτα από ορθόδοξη θεολογία και πατερική παράδοση. Τώρα ξέρω, ορισμένοι θα αρχίσουν να κατηγορούν τόσο το σχόλιο, όσο και την Σύνοδο. Εάν είναι και θέλουν να ονομάζονται πράγματι Ορθόδοξοι, θα πρέπει να δούν μια Ορθοδοξία ανοιχτή στον κόσμο, όπως ήταν πάντοτε η Εκκλησία μας, χωρίς αγκυλώσεις. Όποιος φοβάται το άνοιγμα της Εκκλησίας στον κόσμο, σημαίνει ότι είναι κολλημένος σε ένα συντηρητισμό ξένο με την παράδοση της Ορθοδοξίας, κολλημένος σε απαρχαιωμένες αντιλήψεις πού καμία σχέση δεν έχουν με την πατερική παράδοση. Οι Πατέρες ποτέ δεν φοβήθηκαν τον διάλογο, γιατί είχαν πάντοτε επιχειρήματα. Οι σημερινοί αρνητές της Συνόδου και κάθε προσπάθειας της Εκκλησίας να ανοιχτούν στον κόσμο, φοβούνται να μιλήσουν γιατί στερούνται επιχειρημάτων και Θεολογικών γνώσεων. Ο Θεός να μας αξιώσει να ξαναζήσουμε ακόμα μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στα σημεία "στερούνται επιχειρημάτων και Θεολογικών γνώσεων" και "Ο Θεός να μας αξιώσει να ξαναζήσουμε ακόμα μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδο", το σχόλιό σας διολισθαίνει σε γελοιότητα και σε ασεβή ὐβρι, αντίστοιχα. Στο δεύτερο, ανταπαντώ "Θεός φυλάξοι"!

   Διαγραφή
 2. Διαβάζω: "αυτοχειροτονήτους υπερασπιστές της Ορθοδοξίας" (!)

  Σχόλιο: "Επίστευσαν διό ελάλησαν". Πιστεύουν διό λαλούν. Πιστεύομεν διό λαλούμεν. Δεν απαιτείται κάποια "χειροτονία" για να υπερασπιστεί κάποιος την Ορθοδοξία, διότι το Βάπτισμα και το Χρίσμα, προσδιορίζουν την ιερά υποχρέωση εκάστου Ορθοδόξου αρκούντως καταρτισμένου και κατηχημένου να λαλεί Ορθοδόξως (εάν δεν ακούσουν πώς θα πιστεύσουν) και να υπερασπίζεται έναντι κάθε αιρετικού, κακοδόξου, πλαστογράφου, παρερμηνευτού, διαστρεβλωτού, την απ΄ αιώνων διατυπωθείσα "Άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις Πίστιν".

  Μόνον εάν θα ομολογήσουμε τον Κύριον δημοσίως ενώπιον των ανθρώπων, Ορθοδόξως εννοείται και μη βλασφημώντας το Άγιον Πνεύμα, μόνον τότε θα μας ομολογήσει ενώπιον του Θεού Πατρός και ο Κύριος και θα μας σώσει.

  Κάθε μέλος της Εκκλησίας δικαιούται, εάν κρίνει, να εκφράζεται ελεύθερα υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως. Υπήρξαν μάλιστα στους αιώνες και υπάρχουν και σήμερα άγιοι, μάρτυρες, απολογητές και ομολογητές Ορθόδοξοι, όπως ήταν και ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο και αδίκως αφορισθείς, που αφιέρωσαν στην Ορθοδοξία όλη τη ζωή και την περιουσία τους η και θυσίασαν τη ζωή τους ομολογούντες την Ορθόδοξη Πίστι. Αυτοχειροτόνητοι είναι; Στέναξον ουρανέ και δάκρυσον γη, διά την ακαρδίαν των διωκτών και συκοφαντούντων τους ευεργέτας και τα ευλαβέστερα μέλη της Εκκλησίας. Εκκλησία δεν είναι μόνο ο Πατριάρχης, ο οποίος ενίοτε μπορεί να ΜΗΝ είναι εκκλησία, δηλ. να μην εκφράζει την διαχρονική Εκκλησία η οποία δεν ταυτίζεται πάντα με την εν τόπω και χρόνω διοικούσα (και διώκουσα τους Ορθοδόξους, όπως τον Σωτηρόπουλο) εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σκέτα τα πρακτικἀ δεν έχουν αξία διότι ο προσδιορισμός της γνησιότητος, η μη, μιας συνόδου στη συνείδηση της Εκκλησίας, δεν γίνεται μόνον από τα πρακτικά. Μαζί με τα πρακτικά, χρήσιμο θα ήταν να δημοσιευθεί και ο τρόπος σύγκλησης και συμμετοχής επισκόπων, προκαθημένων και εκκλησιών στην σύναξί τους, στο Κολυμπάρι, το πως, πιθανώς μη αντιπροσωπευτικά, κάθε εκκλησία εξιολογούσε ή πρότεινε τα κείμενα, το πως υπολογίστηκαν οι ψήφοι, τις αποχές και τις αιτιάσεις, τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν προ της μάζωξης, κατά και μετά, από εντός και κυρίως εκτός Κολυμπαρίου επισκόπους που δεν συμμετεἰχαν θεωρώντας την εξ ορισμού άκυρη, από δημοσιογράφους, θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, επισκόπους και εκκλησίες.

  Τότε θα κατανοήσει ο αναγνώστης των πρακτικών εάν επρόκειτο για γνήσια σύνοδο ή για ψευτοσύνοδο, όπως για εμάς είναι, ψευτοσύνοδος. Μαϊμού Ορθόδοξη Σύνοδος.

  Εἀν ήταν γνησία σύνοδος, που προετοιμαζόταν επί ένα αιώνα από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, θα συνεκαλείτο ως Οικουμενική Σύνοδος και όχι ως ... πανορθόδοξος... για να μην στενοχωρηθούν οι κακόδοξοι ετερόδοξοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πρός Ανώνυμος22 Μαΐου 2018 - 10:20 μ.μ.

  Γράψε και το όνομά σου για να μπορείς να πάς να εισπράξεις το μπαχτσίσι σου! Αν δε είσαι και παπάς, σε βλέπω μέχρι και δεσπότη στην πατριαρχική αυλή! Ξέρεις τι δώρο είναι αυτό;! Μεγαλύτερο δεν υπαρχει! Κάθε μέρα θα έχεις την ευκαιρία να γλύφεις τον Δεσπότην και Αυθέντην σου εκ του σύνεγγυς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου