Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΙΔΟΥ ΤΑ ΟΣΑ ΦΡΙΚΤΑ συντελουνται στο ΦΑΝΑΡΙ, που ξεχνούν, εκείνοι ακριβώς που έπρεπε να τα θυμούνται!


ΙΔΟΥ ΤΑ ΟΣΑ ΦΡΙΚΤΑ συντελουνται στο ΦΑΝΑΡΙ, που ξεχνούν, εκείνοι ακριβώς που έπρεπε να τα θυμούνται!

Μᾶς ἔστειλαν ὁλόκληρο τὸ βίντεο, στὸ ὁποῖο ἀκούγονται οἱ φρικτὲς προσφωνήσεις Βαρθολομαίου πρὸς Πάπα, ἀλλὰ καὶ τὸ Πολυχρόνιο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. 
Ὁ πατριάρχης μιλάει γιὰ τὴν ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ στιγμή τῆς παρουσίας τοῦ παναιρετικοῦ Πάπα, "ἀδελφοῦ ἡμῶν", τοῦ "ἁγιοτάτου" Πάπα στὸν Ἱερὸ Ναό! 
Κατὰ τὸν αἱρεσιάρχη τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαῖο, ὁ Πάπας τῆς "Ἐκκλησίας" τῆς Ρώμης  "ὀρθοτομεῖ τὸν λογον τῆς ἀληθειας"!!!
Τὸ ἀποκορύφωμα: Στὸ τέλος ψάλλονται τὰ Πολυχρόνια τῶν δύο Παπῶν (Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως), ἀλλὰ προηγεῖται ἐκεῖνο τοῦ Πάπα Ρώμης –ὡς τοῦ Πρώτου τῆς Χριστιανοσύνης!
Δεῖτε τα αὐτὰ στὸ 2:20:00 καὶ 2:50:00. 
Ἂς τὰ δοῦν κι ἐκεῖνοι ποὺ εἴτε μνημονεύουν, εἴτε κοινωνοῦν ἀπὸ Ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ποὺ μνημονεύουν Βαρθολομαῖο!
Τώρα δὲν μποροῦν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι δὲν ξέρουν!

6 σχόλια:

 1. Ἂς τὰ δοῦν ἐκεῖνοι ποὺ εἴτε μνημονεύουν, εἴτε κοινωνοῦν ἀπὸ Ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ποὺ μνημονεύουν Βαρθολομαῖο!

  ΠΑΠΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Ἂς τὰ δοῦμε ὅμως πρῶτα ἐμεῖς, οἱ δῆθεν ἀντιοικουμενισταί, οἱ δῆθεν ἀντιπαπικοί, οἱ ὁποῖοι, οὐαί, βαβαί, ... παπαί..., στὴν πρᾶξι ἀποδεχόμαστε τὸν παπισμὸ εἰσάγοντάς τον ἀπὸ τὴν πλαγία θύρα (γι' αὐτὸ καὶ τὰ δῆθεν) καὶ ἐθελοντικὰ προσκυνοῦμε τὴν κόκκινη παντόφλα τοῦ πάπα τῆς Ῥώμης.

  Τί ἔπαθες; Θὰ μὲ ῥωτήσετε! Πῶς ἐμεῖς, ἀντιπαπικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι ὄντες, προσκυνοῦμε τὸν πάπα τῆς Ῥώμης ἀποδεχόμενοι τὸ δῆθεν πρωτεῖον του καὶ τὸ δῆθεν ἀλάθητόν του;

  Εὐχαρίστως θὰ σᾶς ἀπαντήσω τὶ ἐννοῶ.

  Οἱ περισσότεροι ἀντιοικουμενισταί, ἀποδεχόμενοι ἔμμεσα τὴν δῆθεν ὕπαρξι κάποιου πρωτείου τοῦ ...δῆθεν "πάπα" τῆς Νέας Ῥώμης, τοῦ δῆθεν Ὀρθοδόξου πάπα τῆς Ἀνατολῆς, γινόμεθα παπικοὶ στὴν πρᾶξι ἀναγνωρίζοντας παπικὲς αἱρέσεις (πρωτεῖο, ἀλάθητο, δογματίζειν) ἂν δὲν ἀναγνωρίζουμε καὶ τὸ ἀνύπαρκτο πρωτεῖο τοῦ πάπα τῆς παλαιᾶς Ῥώμης (τὸ ὁποῖο πρωτεῖον ὁ ἴδιος ἐπικαλεῖτο καὶ πρὸ τοῦ σχίσματος - τὸ ὁποῖο βεβαίως ἀπὸ αἵρεση ἔχει ἐξελιχθῇ σὲ νέα παποκαισαρικὴ θρησκεία).

  Ἂν συνεπῶς, κάθε φορά καὶ διαρκῶς καὶ μέχρι νὰ παὐσῃ αὐτὸς ὁ αὐτοκαταστροφικὸς μῦθος τῆς Ὀρθοδοξίας, παράλληλα ἢ καὶ πρῶτα ἀπὸ τὰ ἀντιοικουμενιστικὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύετε καὶ κηρύττετε ὑμεῖς οἱ εὐλαβεῖς ἀγωνισταὶ ἀντιοικουμενισταί, δὲν ξεκαθαρίζετε πὼς στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχει "πάπας τῆς Ἀνατολῆς", στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχει πρῶτος μεταξὺ ἀνίσων, ὁ δὲ ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ὁ καὶ Πατριάρχης, δὲν εἶναι οὔτε ἀρχηγὸς οὔτε κἂν ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἴσος μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους, τότε, οὐδὲν ἐποιήσαμεν διότι αἰωνίως θὰ κλαιγόμαστε ὅτι... ὁ τυχών πρῶτος εἶναι φιλοπαπικός. Ἂς εἶναι! Δικό του πρόβλημα καὶ ὄχι τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἕνας ἐπίσκοπος εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἕνας ἐπίσκοπος ἴσος μὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, στὴν Ἐκκλησία καὶ Ἐπισκοπὴ τῶν ὁποίων δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα. Γιατὶ ἀλλοιώνουμε τὴν Πίστι μας δίνοντάς του ὑπερβάλλουσα ἀξία, ῥόλο καὶ θέση ποὺ δὲν ἔχει ἐν Χριστῷ, ὅταν μάλιστα ἀκόμα καὶ ὁ τιμητικὸς ῥόλος τοῦ ἐπισκόπου τῆς Πρωτευούσης τῆς Αὐτοκρατορίας ἐξέλιπε, ἡ δὲ Ἐπισκοπὴ του εἶναι σκλαβωμένη καὶ ὑπὸ καθεστὼς πολιτικὸ καὶ θρησκευτικό μὴ φιλικό ἂν ὄχι ἐχθρικό πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐξέστημεν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πρωτείο του Κων/λεως και τα δικαιώματά του τα αποδέχονται μερικοί σε νέες και παλιές χώρες αλλά και στην οικουμένη, στηρίζοντάς τα είτε σε παρερμηνείες (όπως π.χ. η "ίδρυση" Εκκλησιών από "πρώτους" αποστόλους) και σε φιρμάνια και κιτάπια που προϋπέθεταν την Κων/λη πρωτεύουσα του Κράτους, είτε εν γένει σε παραδόσεις ανθρώπων. Τα αυτοκρατορικά και τα ... σουλτανικά φιρμάνια εν έτει 2017 είναι αυτοδικαίως άκυρα για την Εκκλησία του Χριστού, η οποία κακώς δεχόταν να συγκαλούν Συνόδους και να εκφέρουν γνώμες για Δόγματα γυναίκες καν βασιλομήτορες καν τ.ερωμένες αυτοκρατόρων κι έπειτα αυτοκράτειρες, αλλά και κοσμικοί άρχοντες. Οι δε παραδόσεις ανθρώπων, ακόμα κι αν είναι τόμοι και αποφάσεις συνόδων, αν έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή Κρατική πραγματικότητα αλλά κυρίως με το Ευαγγέλιο και την Ορθόδοξη Πίστι πρέπει να αποτιναχθούν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε έναν επίσκοπο να κατευθύνει την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τις ορέξεις του, για ένα και μόνο λόγο: Για να σεβαστούμε την Ορθόδοξη Πίστι και να μην καταντήσουμε πρώτα παπικοί ορθόδοξοι κι έπειτα παπικοί παπικοί.

   Διαγραφή
  2. ας τα βλέπουν ΟΛΟΙ όσοι έχουν παπική νοοτροπία συμπεριφορά και κριτικοί κατά των υπολοίπων εκτός του εαυτού τους και της κλίκας τους ! ας τα βλέπουν οι σύγχρονοι φαρισαίοι !
   Γιώργος Ευθυμίου

   Διαγραφή
 2. ας μη λησμονούμε πάντοτε,την απουσία της εκτενούς δεήσεως,καθώς και
  τις υπέρ των κατηχουμένων φυσικά,αφού δεν υφίστανται κατηχούμενοι σήμερον.
  η τραγικότητα της απουσίας των απλών ανθρώπων στη συμμετοχή της θείας
  λατρείας μη γνωρίζοντας την λειτουργική τάξη της θείας λειτουργείας.
  όταν ακούσουμε το πάτερ ημών,ξέρουμε ότι σε λίγο τελειώνει το βάσανο,
  κοινωνάμε,κι από δω παν΄ και οι άλλοι.βοηθειά μας.
  εξάλλου κερδίζουμε κάτι να τα ξέρουμε όλα αυτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχουν κατηχούμενοι σήμερον. Υπάρχουν ακατήχητοι. Το 99% της λειτουργικής τάξεως είναι ψαλμωδίες κι εκφωνήσεις και μόνον το 1% αναγνώσματα. Ακόμα και τα αναγνώσματα των Γραφών δεν τα σεβόμαστε και τα ...τραγουδάμε ακαταλήπτως (κάποτε όλα πρέπει να ειπωθούν με τα λόγια τους). Ο ιερός Χρυσόστομος φέρεται να τυποποίησε τη θ. λειτουργία της Κυριακής αλλά ο ίδιος έκανε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στους πιστούς επιπρόσθετη πλέον της μιας ὠρας ανάγνωση και ερμηνεία των Γραφών. Εμείς, κρατήσαμε μόνο τα 2-3 λεπτά ακαταλήπτου ψαλμωδίας των Γραφών και δώσαμε έμφαση στους ύμνους, στα τεριρέμ και στη λειτουργική τάξι η οποία είναι χρήσιμη μεν, όχι όμως μόνη της αλλά εντασσόμενη στην ιερουργία του λόγου του Θεού.

   Διαγραφή
  2. 13 Μαΐου 2017 - 9:31 π.μ.
   Το "μη βαττολογείτε ώσπερ οι εθνικοί" κάπως ταιριάζει με την μη κατανόηση και τη μηχανική επανάληψη μουσικών κειμένων.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου