Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017


ΤΟ ΚΑΚΟΔΟΞΟ “ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ” ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’, αντιστρατεύεται τη μοναδικότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην καθολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην αποστολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας δεν πείθεται από την κακόδοξη ασάφεια της διγλωσσίας που παιχνιδίζει ανάμεσα στο ότι η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική και στο κακόδοξο ‘’θεώρημα’’ των ‘’δύο πνευμόνων’’;

Αποτελεί εκκλησιολογικό ατόπημα, οποιαδήποτε αναφορά αναιρεί τη μοναδικότητα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως το ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’. Οτιδήποτε αναιρεί την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι αυτή δηλαδή είναι η  Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί εκκλησιολογική στρέβλωση. Η αναφορά στο άτοπο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ μειώνει το εκκλησιολογικό κύρος της Μίας, Αγίας Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό ομολογούμε και αυτό εννοούμε.

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ αναιρεί επίσης και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στο ομολογιακό κείμενό του «Καθολικότης της Εκκλησίας», αναφέρει ότι «Η ίδια η φύσις της Εκκλησίας είναι καθολική. Ο Σωτήρ Χριστός είναι το περιεχόμενο της παραδόσεως της αποστολικότητος εν τω Σώματι της Εκκλησίας. Η Θεανθρωπίνη αυτή καθολικότης της Εκκλησίας και καθολικοποίησις εν τη Εκκλησία διακρατείται και πραγματοποιείται δια της αεί ζώσης Υποστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία κατά τον πλέον τέλειον τρόπον ενώνει τον Θεόν και τον άνθρωπον…».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει την Αποστολική Παράδοση η οποία συνεχίστηκε με την Πατερική παράδοση. Το ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ επίσης αναιρεί και την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει ανόθευτη την Ιερά Παράδοση, η οποία αποτελεί κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη ‘’την εν Αγίω Πνεύματι ζωή της Εκκλησίας’’ και αυτό της προσδίδει το χαρακτηριστικό της αποστολικότητας.  

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ αποτελεί εκκλησιολογική στρέβλωση. Οτιδήποτε στρεβλώνει τα εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά του άρθρου του Συμβόλου της Πίστης μας, δια του οποίου ομολογείται η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί κακόδοξη παρερμηνεία. Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ παραχαράσσει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία.

8 σχόλια:

 1. Το "θεώρημα των δύο πνευμόνων" πρώτος το είπε ο άγιος Ειρηναίος. Είπε, ότι η Εκκλησία έχει δυο πνεύμονες, τον Ανατολικό και τον Δυτικό. Για να το πει αυτός ο άγιος φαίνεται, ότι δεν ήξερε τι του γινόταν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κἂν ἅγιος, κἂν Πατέρας τὴς Ἐκκλησίας, αλάθητος δίκην πάπα Ῥώμης δὲν ὑπάρχει στὴν Ὀρθοδοξία, οὒτε βέβαια καὶ "πάπας τῆς Ἀνατολῆς".

   Ὁ Εἰρηναῖος ἔζησε στὸ τέλος τοῦ 2ου καὶ ἀρχὲς τοῦ 3ου μ.X. αἰῶνα ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἑνιαία, καὶ ἂν καὶ θεωρεῖται ἅγιος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας πρέσβευε τὶς ἐπικρατοῦσες τότε χιλιαστικὲς αἱρετικὲς ἀπόψεις. Δυστυχῶς. Οἱ ἐπικρατοῦντες ἐκκλησιαστικῶς σὲ κάθε ἐποχὴ ὁρίζουν καὶ τοὺς ἁγιοποιηθέντες ἁγίους, οἱ ὁποῖοι παραμένουν ἅγιοι στὰ ἁγιολόγια ἔστω καὶ ἂν σὲ μεταγενέστερες ἐποχὲς καταδικάζονται (ἢ πρόκειται νὰ καταδικαστοῦν) οἱ αἱρετικὲς καὶ κακόδοξες ἀπόψεις τους.

   Γεωγραφικῶς θὰ εἶπε ὁ Εἰρηναῖος, ἂν τὸ εἶπε, αὐτὸ τὸ εὐφηολόγημα περὶ δύο πνευμόνων, ὡς ἐπίσκοπος τοῦ Δυτικοῦ τομέα, Λουγδούνου, Λυών, γεννημένος ὅμως στὴ Σμύρνη, ἅρα συναισθηματικὰ δεμένος μὲ τὸν Ἀνατολικὸ τομέα.

   Δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ὅμως καμμία συσχέτιση μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, καὶ τοῦ δευτέρου μετά Χριστόν αἰῶνος. Ποῖα συσχέτισις να ὑπάρξῃ μεταξὺ τῆς σημερινῆς Μίας Όρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς θρησκείας τοῦ Βατικανοῦ ποὺ πλέον ξέφυγε καὶ ἀπὸ σχῖσμα καὶ ἀπὸ αἵρεσις καὶ ὡς κοσμικὸ κράτος, μὲ δόγματα δογματιζόμενα ἐκ τοῦ δῆθεν ἀλαθήτου πάπα Ῥώμης καὶ λόγω τῆς ἰσχὐος καὶ σήμερα τοῦ δῆθεν πρωτείου, ἐξελίχθηκε σὲ χριστεπώνυμη θρησκεία, και ἐκείνου ποὺ εἶπε (ἂν εἶπε) ὁ Εἰρηναῖος τὸν 2ον-3ον μ.Χ. αἰῶνα ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἦταν μία, ὁ δὲ χωρισμὸς Ἀνατολικοῦ καὶ Δυτικοῦ τομέα ἦταν γεωγραφικὸς καὶ πολιτικὸς. Ἐξ ἄλλου καὶ στὴ Δύση σὲ ὅλες τὶς χῶρες ὑπάρχουν Ὀρθόδοξα ποίμνια καὶ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι. Γιατὶ νὰ μὴν ἐννοεῖται πὼς ὁ Δυτικὸς πνεύμονας νὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἐν τῇ Δύσει Ὀρθοδόξους καὶ νὰ νοεῖται ὁ παπισμὸς;

   Διαγραφή
  2. Συμπέρασμα: ο άγιος Ειρηναίος εκτός από Χιλιαστής ήταν και Οικουμενιστής.

   Διαγραφή
 2. Πρέπει να πάμε όλοι, και μάλιστα οι ηγέτες της Μίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην πρώτη τάξη κατωτέρου κατηχητικού και η φοίτηση να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την έκτη τάξι κατωτέρου κατηχητικού.

  Γιατί; Μα χρειάζεται και ερώτημα;

  ΄Όταν ο καλός θεολόγος αναγκάζεται να συγγράψει ολόκληρη "διατριβή" για να ... αποδείξει τα αυτονόητα, όταν μάλιστα φαἰνεται πως δεν είναι για όλους αυτονόητα, τότε για όλους μας, κυρίως όμως για την ηγεσία της Εκκλησίας μας απαιτείται κατήχηση ή για όσους σε στρεβλούς κατηχητές εμαθήτευσαν, επανακατήχηση.

  Δεν τους επιλέξαμε φυσικά εμείς ως ηγέτες της Εκκλησίας μας. Και θα ήταν κωμικό να ισχυριστεί οιοσδήποτε ότι τους επέλεξε ο Θεός, ο οποίος τους ανέχεται. Αν είναι ανίκανοι να κατανοήσουν τί εστί Ορθοδοξία, τί εστί άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις Πίστις, τί εστί Μία Εκκλησία, ας παραιτηθούν. Δεν θα χάσει δα η Εκκλησία και τους ...αναντικατάστατους! Οπωσδήποτε όμως, ας μην αυταπατώνται ότι "η Εκκλησία είναι αυτοί" επειδή κατά ανοχή του Κυρίου και ως αντάξιοι του ποιμνίου που οι ίδιοι εξέθρεψαν στην ακατηχησία και εθελοθρησκεία, ηγούνται διοικητικώς της σημερινής εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Επίσκοποι εκλέγονταν "ψήφω κλήρου και λαού" μέχρι την Α΄ Οικουμενική. Η αγία αυτή Σύνοδος άλλαξε τον τρόπο εκλογής "ψήφω κλήρου" και μόνον. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;

   Διαγραφή
  2. Τι μπορούμε να κάνουμε; Ιδού η απορία.

   Διαγραφή
 3. Είναι ανόητο να λέτε για τον Άγιο Ειρηναίο τέτοια ανοησία. Ο Άγιος έζησε πριν το Σχίσμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πριν το Σχίσμα δεν υπήρχαν οικουμενιστές;

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου