Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ «ΕΝΩΣΙΝ ΑΘΕΩΝ» Ο π. Ιωάννης Κ. Διώτης ετόλμησεΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ
ΤΗΝ «ΕΝΩΣΙΝ ΑΘΕΩΝ»
Ο π. Ιωάννης Κ. Διώτης ετόλμησε


Το Σάββατον της 11ης Μαρτίου 2017 το Πάντειον Πανεπιστήμιον επραγματοποίησεν απροκάλυπτον αθεϊστικήν προπαγάνδαν. Εν συνεργασία μετά της «Ενώσεως Αθέων» διωργάνωσεν Ημερίδα με θέμα «Κράτος και Εκκλησία».

Το Πανεπιστήμιον, μεταξύ άλλων αθεϊστικών εντύπων (πολιτική κηδεία, καύσις νεκρών κ.α.), προσέφερεν εις τους προσελθόντας και τετρασέλιδον διαφημιστικόν κείμενον της «Ενώσεως Αθέων», εις το οποίον περιέχονται και τα εξής συνθήματα – μηνύματα: «Εκστρατεία κατά της καταγραφής του θρησκεύματος». «Εκστρατεία ″Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους». «Η βάπτιση δεν είναι υποχρεωτική». «Εκστρατεία ″Κάνε καλό χωρίς θεό». «Προώθηση του διαχωρισμού Εκκλησίας – Κράτους». «Ανάπτυξη κοινότητας αθέων, αθρήσκων και αγνωστικιστών». Επίσης, προσεφέρθη και Δελτίον εγγραφής μελών εις την «Ένωσιν Αθέων».

Οι εισηγηταί ήσαν οκτώ. Μεταξύ αυτών και ο τ. Υπουργός Μιχαήλ Σταθόπουλος, ο οποίος κατήργησε την αναγραφήν του Θρησκεύματος εις τας ταυτότητας.

Εις μίαν τοιαύτην σκοτεινήν και δαιμονικήν κατάστασιν ετόλμησε να προσέλθη αυτοβούλως ο αγωνιστής και δραστήριος Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κ. Διώτης, θεολόγος και δημοσιογράφος, δια να δώση την ηρωϊκήν ομολογίαν και μαρτυρίαν του. Ήτο ο μόνος Κληρικός.

Εν συνεχεία καταγράφονται τα όσα είπεν ο π. Ιωάννης Διώτης εις την παρέμβασίν του προς το τέλος της αντιχριστιανικής και ανθελληνικής αυτής εκδηλώσεως, η οποία διήρκησεν επί επτά (7) ώρας με διάλειμμα ενός τετάρτου της ώρας:

«Αγαπητοί, ο Θεός μαζί μας. Επί του συζητηθέντος θέματος ″Κράτος και Εκκλησία λέγω ότι εκ του Συντάγματος προκύπτει ότι αι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους λειτουργούν με το σύστημα της συναλληλίας και είναι σαφώς διακριτοί οι ρόλοι των δύο πλευρών. Αρκεί να τηρούνται. Εις το άρθρον 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας, ο οποίος είναι νόμος του Κράτους (590/1977), αι σχέσεις αυταί εκφράζονται ως συνεργασία. Εις το άρθρον αυτό περιέχονται πολλαί περιπτώσεις, αι οποίαι αντιμετωπίζονται με την συνεργασίαν Εκκλησίας και Πολιτείας, όπως είναι η χριστιανική αγωγή της νεότητος, ο θεσμός του γάμου, η οικογένεια κ.α.

»Κάμνω και μίαν ουσιώδη και βασικήν παρατήρησιν. Δια το θέμα σας ″Κράτος και Εκκλησία είχατε αδίρητον υποχρέωσιν να καλέσητε και εκπρόσωπον της Διοικούσης Εκκλησίας. Εκαλέσατε όμως την ″Ένωσιν Αθέων, όχι απλώς να παρευρεθή, αλλά να συνεργασθή μαζί σας δια την διοργάνωσιν της παρούσης εκδηλώσεως, όπως ρητώς αναγράφεται εις το Πρόγραμμα της Ημερίδος.

»Όλοι γνωρίζομεν ότι οι άθεοι απορρίπτουν την Εκκλησίαν, ως μη έχουσαν υπόστασιν. Αφού αρνούνται τον Χριστόν, αρνούνται και την Εκκλησίαν Του. Πως είναι όμως δυνατόν να εκφέρουν οι άθεοι αναλυτικήν και ουσιαστικήν γνώμην δια κάτι ανύπαρκτον κατ’ αυτούς; Την αθεΐαν απορρίπτω. Δεν μισώ τους αθέους. Λυπούμαι τους αθέους δια την μεγάλην και αδικαιολόγητον πλάνην των. Οι άθεοι δεν ηδυνήθησαν, δεν δύνανται και ούτε θα δυνηθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι ψεύδος, το οποίον προπαγανδίζουν οι άθεοι. Καλούνται οι άθεοι εις δημοσίαν συζήτησιν.

»Τέλος, από τα διανεμηθέντα έντυπα και από το γεγονός ότι η ″ Ένωσις Αθέων είναι ο πρώτος παράγων (μετά το Πανεπιστήμιον) αυτής της Ημερίδος, άγομαι εις το συμπέρασμα ότι αυτή η εκδήλωσις είναι καταφανώς μία αθεϊστική προπαγάνδα. Εύχομαι ο Θεός να φωτίζη όλους ημάς».

Δι’ όλα τα ανωτέρω, παραδόξως, δεν υπήρξεν ουδείς αντίλογος. Προηγουμένως, όταν ο π. Ιωάννης, κατά την διάρκειαν του διαλείμματος, έλεγεν εις τον πρώην Υπουργόν Παιδείας κ. Ν. Φίλην ότι οι άθεοι δεν έχουν αποδείξει την ανυπαρξίαν του Θεού, παρενέβη εις εκ των αθέων και είπεν ότι ούτε δια την ύπαρξιν του Θεού υπάρχει απόδειξις. Ο π. Ιωάννης απήντησεν: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα» (Ψλμ. 18,1). Άκουσον και το άλλο είπε προς τον αντιλέγοντα ο π. Ιωάννης: «Είπε άφρων εν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» (Ψλμ. 13,1). Πρόσεξε !  Άφρων είπεν αυτό, ανόητος και απερίσκεπτος. Ιδού και ο τελικός αντίλογος του συνομιλητού: Εγώ όμως δέχομαι μόνον ο,τι βλέπω. Και ο π. Ιωάννης: Συ όμως δέχεσαι ότι έχεις νουν. Είδες ποτέ τον ιδικόν σου νουν η τον νουν ενός άλλου ανθρώπου; Ο άθεος εσιώπησεν.

3 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια στον π.Ιωάννη!!Μικρος το δέμας,αλλά ΜΕΓΑΣ το φρόνημα έδωσε την καλήν μαρτυρίαν!!Όσο για το χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος εί-ναι ένα ζήτημα,που εμφανίζεται συνεχώς!!Ας γίνει-επί τέλους να ησυχάσουμε!!Να δούμε ποιος θα"χάσει"!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Εκκλησία θα κερδίσει. Και το Κράτος θα κερδίσει από μια Εκκλησία ανεξάρτητη από αυτό.

   Διαγραφή
 2. Επί δεκαετίες οι Χριστιανοί ζητούν Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία, Χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους, ελεύθερη και συνειδητή προσχώρηση των πιστών στην Εκκλησία.

  Με το στανιό δεν γίνεται κανένας Χριστιανός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου