Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΚατα τι διαφερει, ο πρωτος του δευτερου; 
Ο ενας Αρχιαιρεσιαρχης υπερκερασε τον αλλο σε μειοδοτικοτητα λογων, πραξεων και ενεργειων κατα της Πιστεως των Ορθοδοξων.
Και ενω ο πρωτος ευρυτατα ειχε αποδοκιμασθη και μαλιστα τρεις τολμηροι επισκοποι εκαμαν το πρωτο βημα της Αποτειχισεως και προεβησαν σε παυσι του μνημοσυνου του, σημερα τον δευτερο Αρχιαιρεσιαρχη, αμνηστευουν οι παντες.
Και ετσι, ΟΛΟΙ, κληρος και λαος - εκτος ελαχιστοτατων εξαιρεσεων που ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ απο τους Αιρετικους Οικουμενιστες - συμβιουν και συνμολυνονται μαζι του, αφου οι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ κοινωνοῦντες μέ τον Αιρετικο, ἐξισώνονται μέ αυτον, ταυτιζονται μαζι του και αυτοανακηρυττονται ενεργητικοι ή παθητικοι Αιρετικοι Οικουμενιστες.
Ομως ας ακουσουμε τον Λεοντα μητροπολιτη και ας παρακαλεσουμε τον Θειο Δομητορα της Εκκλησιας να επαναφερει εναν παρομοιο Μαρκο Ευγενικο στις μερες μας, σαν τον αειμνηστο επισκοπο της Ελευθερουπολως ΑΜΒΡΟΣΙΟ.


"Μετά πικρίας ανέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα καταχωρησθείσας εις απογευματινήν εφημερίδα Αθηνών δι ών εδονήθησαν θεμέλια Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. 

Η κατά της Ορθοδοξίας επίθεσις και δη ακριβώς μίαν εβδομάδα προ της πρώτης Κυριακής νηστειών, καθ ήν τα πλήθη των Ορθοδόξων εορτάζουν τον θρίαμβον της Οροδοξίας κατά πασών των αιρέσεων, υπήρξε καθ όλας τας ενδείξεις προμελετημένη και επίβουλος.

Το Φανάριον, όπερ μέχρι και της προχθές απετέλει ένδοξον έπαλξιν των υπέρ της Ορθοδοξίας ατρύτων αγώνων, οι ηγέται του οποίου σθεναρώς ηγωνίσθησαν και εθυσιάσθησαν υπέρ της πανσέπτου Ορθοδοξίας, σήμερον με επικεφαλής τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τινας ευαρίθμους ομόφρονας αυτώ κληρικούς, εξεστράτευσε διά να την πλήξη θανασίμως.

Εφ ώ και επεστρατεύθη η πρώτου μεγέθους κατά την πατριαρχικήν έκφρασιν φυσιογνωμία , ο μητροπολίτης δηλονότι Χαλκηδονος κ.Μελίτων, η φωνή του Φαναρίου - κατά τον πατριάρχην - όμοιον του οποίου δεν έχει πολλούς το Φανάριον και τον οποίον ασφαλώς θα απεθαύμαζε την Κυριακήν της Τυροφάγου, όταν ηδέως ήκουεν αυτού, εξ Αθηνών ομιλούντος περί ανέμων και υδάτων, περί μεταμορφώσεως της Εκκλησίας, περί καρναβάλου, αλλά (άκουσον-άκουσον) και περί υποκρισίας.

Με ποίον όμως κύρος ο κ.Μελίτων ετόλμησε να στηλιτεύση υποκριτάς και υποκρισίαν , όταν ο ίδιος και δη εν ώρα θείας λατρείας μυρίους υποκριτικούς φωνητικούς αττικισμούς μετελθών και διά χειρονομιών και ποικίλων του σώματος κινήσεων , ήκιστα σοβαρών και σεμνών κατά τας μαρτυρίας ακηκοότων και εωρακότων, ουχί εις λειτουργούς του Υψίστου αλλ εις ηθοποιούς και εις μιμους μίμους προσιδιαζουσών, επέτυχε να πείση τους πάντας ότι όντως διαθέτει αξιόλογον τάλαντον υποκριτικής ικανότητος και τέχνης;

"ΚΑΤΟΠΙΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙ ΩΝ ΟΥΤΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΩΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΕΠΑΥΣΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Του λοιπού θα μνημονεύωμεν αγίας και ιεράς ημών συνόδου, επιφυλασσόμενος επαναλάβω μνημόσυνον αυτού, ευθύς ως ούτος αποδοκιμάση ή διαψεύση αντορθοδόξους δηλώσεις του , καθ άς αι εκθεμελιωτικαί της Ορθοδόξου πίστεως και σατανικής εμπνεύσεως αιρέσεις Πρωτείου και Αλαθήτου αποτελούν απλά  εκκλησιαστικά έθιμα και ασημάντους διαφοράς.

Σήμερον σύμπασα η Ορθοδοξία γεραίρει την μνήμην του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, προχθές εώρτασεν την ιεράν μνήμην του μεγάλου Φωτίου, επανηγύρισεν επί τη εορτή  του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού.

Εάν συνταχθώμεν τοις αντορθοδόξοις φρονήμασι του Πατριάρχου Αθηναγόρα , θα πρέπει αμέσως να διαγραφούν από το αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας ου μόνον τα ονόματα των διαληφθέντων αγίων αλλά και απάντων των υπέρ της Ορθοδοξίας διά μέσου των αιώνων αγωνισθέντων και αναιρεθέντων μαρτύρων.

Λυπούμαι βαθύτατα διά την ην έλαβον αυστηράν θέσιν, έναντι ανακύψαντος σοβαροτάτου ζητήματος.

Η αρχιερατική μου συνείδησις με υποχρεοί, ίνα μη σιωπήσω περαιτέρω. 

Καιρός όπως υψωθούν φραγμοί ισχυροί και ανυπέρβατοι κατά παπικού δεσποτισμού  και επεκτατικών αυτού σχεδίων , ταπεινός υπηρέτης των οποιων ανεδείχθη - ατυχώς - ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι συν αυτώ ασθενείς  τη Ορθοδόξω πίστει Οικουμενισταί.
Πιστεύομεν ότι η Ιερά Συνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας ου μόνον θα κατανοήση απόφασίν μου , εις ην με οδηγεί επιταγή συνειδήσεώς μου, αλλά και θα εφαρμόση έναντι δογματικώς εκτροχιασθέντος Πατριάρχου, ό,τι οι Ιεροί Κανόνες υποδεικνύουν και επιτάσσουν".


ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΔΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:

του Αγωνιστου ιατρου Λυκουργου ΝΑΝΗ

1) Ο αοίδιμος επίσκοπος ενήργησε μεν μεμονωμένως (αναφερόμαστε στον Μάρτιο του 1970,  την Β΄ Κυριακή των Νηστειών), αφου τον ακολούθησαν μετά ταύτα οι επίσης αείμνηστοι Φλωρίνης Αυγουστίνος και Παραμυθίας Παύλος, ενώ συμφώνως προς δημοσιεύματα της εποχής επρόκειτο να προβεί στη διακοπή του μνημοσύνου   και ο επίσης κεκοιμημένος αγωνιστής της Ορθοδοξίας και φιλοπαραδοσιακός Μηθύμνης Ιάκωβος, πλην, όμως, στηρίχθηκαν επί του οικοδομήματος των Θείων και Ιερών Κανόνων  του ΙΕ Κανονος της ΑΒ Συνόδου.
Ακουέτωσαν ταύτα κάποιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες που ωμίλησαν κακοδοξως περί ΔΗΘΕΝ ακυρότητος των μυστηρίων των τελουμένων υπό επισκόπων που διακόπτουν τη μνημόνευση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
2) Οι σκανδαλώδεις αθηναγόρειες δηλώσεις διελάμβαναν ότι τα περί πρωτείου και αλαθήτου φρικώδη αιρεσιολογήματα  των αιρετικών παπικών αποτελούν απλά και ασήμαντα εκκλησιαστικά έθιμα!!
3) Την ίδια εποχή (Μάρτιος 1970) ο τότε Χαλκηδόνος Μελίτων Χατζής (πνευματικός πατήρ του νυν πατριάρχου Βαρθολομαίου) από τον άμβωνα του καθεδρικού ναού Αθηνών εξεφώνησε την Κυριακή της Τυρινής  ένα επιεικέστατα τρισάθλιο κήρυγμα που προκάλεσε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ σωρεία σφοδρών αντιδράσεων  από την πλευρά επισκόπων, καθηγητών Πανεπιστημίου των Θεολογικών Σχολών (καμία σχέση με τους σημερινούς, πλην ολίγων και επαινετων εξαιρέσεων, υπηρέτες του οικουμενισμού και της εκκοσμικεύσεως), καθηγουμένων ιερών μονών, ιεραποστολικών αδελφοτήτων, επιστημόνων και πλήθους πιστών. 
Δυστυχώς το σκανδαλωδέστατο αυτό κήρυγμα προβάλλεται με επαινους μαλιστα, από "ορθόδοξα" ιστολόγια και ιστοτόπους ιερών μητροπόλεων...για να αποδειχθη η μεγαλη παρακμη και καταπτωσι των ημερων μας!!!!
Στην πρωτοπορεία των σχετικών αντιδράσεων βρέθηκαν οι μακαριστοί Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος και Παροναξίας  Επιφάνιος (υπέβαλαν μηνυτηριο αναφορά στην τότε ΔΙΣ) καθώς και οι π.Φιλόθεος Ζερβάκος (υπέβαλε μηνυτηριο αναφορά κατά των Αθηναγόρα, Μελίτωνα και Αμερικής Ιακώβου), Παναγιώτης Τρεμπέλας, Κωνσταντίνος Μουρατίδης (υπέβαλε μηνυση στην τότε ΔΙΣ), π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και άλλοι.
4) Μήπως τη θέση του Μελίτωνα Χατζή έχουν καταλάβει "πρώτος και καλλίτερος"  ο Ιωάννης Ζηζιούλας και "δεύτερος και πολλά υποσχόμενος" ο Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης;
5) Πού ειναι η εφάμιλλη των προαναφερθέντων ιεραρχών ευαισθησία επί ζητημάτων νοθεύσεως του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους από την πλευρά των σημερινών επισκόπων; 
Αντί για μηνυτήριες αναφορές και διακοπή μνημοσύνου βλεπουμε αβρότητες, χαριεντισμους, υποδοχές μετά τιμών πολλων και μεγαλων, του σκανδαλοποιού Οικουμενιστου πατριάρχη και συλλείτουργα με τον ίδιο και τον Προύσης Ελπιδοφορο από τη μεριά φιλοπαραδοσιακών, κατά τα άλλα, επισκόπων! 
Και μη χειρότερα!

5 σχόλια:

 1. Διαβαζω: "....Του λοιπού θα μνημονεύωμεν αγίας και ιεράς ημών συνόδου, επιφυλασσόμενος επαναλάβω μνημόσυνον αυτού, ευθύς ως ούτος αποδοκιμάση ή διαψεύση αντορθοδόξους δηλώσεις του , καθ άς αι εκθεμελιωτικαί της Ορθοδόξου πίστεως και σατανικής εμπνεύσεως αιρέσεις Πρωτείου και Αλαθήτου αποτελούν απλά εκκλησιαστικά έθιμα και ασημάντους διαφοράς....."
  Και σήμερα κάποιοι , αν δεν δύνανται να πράξουν το άριστο .. δεν δύνανται άραγε να πράξουν το ελάχιστο .. να κάνουν το ίδιο ?
  Να θέσουν σε ακοινωνησία τον παναιρετικό Βαρθολομαίο και να μνημονεύουν την ιερά σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας ?
  Ναι ο κανόνας λέει “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται” και προσέτι η ιερά σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας έχει ευθύνη για την παναιρετική σύνοδο ... Αλλά έστω και αυτό το κατ οικονομία , το ελάχιστο θα έδινε ένα ανασχετικό "ανάχωμα" στην ξέφρενη πορεία του οικουμενισμού .
  Αλλά ούτε καν αυτό πρόκειται να δούμε . Και δεν θα το δούμε γιατί οι επίσκοποι έχουν μέλημα να είναι όσο το δυνατόν ποιο ευχάριστοι στον Βαρθολομαίο . Γλείφτες !!! Γλείφτες και ανάξιοι νάρκισσοι "επίσκοποι" έχουν τα ηνία για να αλληλο γλείφονται...
  Αλλά και του ιδίου φυράματος είναι οι "ηγέτες " του "αντι οικουμενιστικού" αγώνα ...Γλείφτες και ανάξιοι νάρκισσοι που γλύφουν τους ψευδο επισκόπους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλτατε, διάβασε εδώ:

   https://apotixisi.blogspot.gr/2010/10/normal-0-false-false-false_30.html

   Διαγραφή
  2. Είναι όπωε τα λέει "....Ἐγέμισ᾿ ἡ πατρίδα μας
   ἀπό κακοδοξία
   κανείς τους δέν ἀνησυχεῖ
   γιά τήν ΌΡΘΟΔΟΞΙΑ.

   Κι᾿ ἄν φύγουν ὅλοι οἱ πιστοί
   ἀπό τήν Ἐκκλησία,
   ἐκεῖνοι ἀναπαύονται
   εἰς τήν μισθοδοσία ...."

   Διαγραφή
 2. Ποιος να διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου;
  Οι ανύπαρκτοι μητροπολίτες Χρυσόστομος Ελευθερουπόλεως και Φλωρίνης Θεόκλητος, πνευματικά παιδιά του μακαριστού Αυγουστίνου κατά τα άλλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ευστόχως αποκληθείς "λέων του Βορρά", πολύκλαυστος μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, εκτός των αντιοικουμενιστικών του αγώνων διαθέτει και περγαμηνές αντιδικτατορικής δράσεως αλλά και σκληρών και επιπόνων αγώνων υπέρ της κατισχύσεως της κανονικής τάξεως τόσο επί Ιερωνύμου Κοτσώνη όσο και επί Σεραφείμ Τίκα.
  Ο υποφαινόμενος έχω στη διάθεσή μου ικανό σχετικό αρχειακό υλικό που σκέπτομαι να αξιοποιήσω υπό συνθήκες μειωμένου επαγγελματικού και εργασιακού φόρτου. Ο κ.Τσολογιαννης, βετεράνος αγωνιστής, σίγουρα διακατέχει πολλαπλάσιο υλικό σε σχέση με το δικό μου.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου