Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ! Ἡ μεγάλη εὐθύνη τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν! τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, ΘεολόγουΕΠΕΙΔΗ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

μεγάλη εθύνη
τν ντι-οκουμενιστν!

το κ. Δημητρίου . Κάτσουρα, Θεολόγουσο πλησιάζει ρα τς συγκλήσεως τς λεγομένης γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ρχεται καί ρα τς ποκαλύψεως τν διαλογισμν πολλν καρδιν, λλά καί τς δοκιμασίας το ργου νός κάστου, ποον εναι!
φήνοντας γιά λίγο τά πί μέρους, φείλομε νά δομε τή συνολική εκόνα τν πραγμάτων, προκειμένου νά ξαχθον χρήσιμα καί παραίτητα συμπεράσματα, στω καί τήν τελευταία, κυριολεκτικς, στιγμή.
Δέν πάρχει καμμία διάθεση ντιπερισπασμο στό μέτωπο το καλο γνος πού δίνουν ο ντι-οκουμενιστές, δηλαδή ο γις καί ρθς σκεπτόμενοι καί στάμενοι πιστοί.
Φθάσαντες, μως, στό σχατο σημεο τς προδοσίας τς πίστεως πού συνιστ Συνοδική κατοχύρωση τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο ς νομίμου κκλησιαστικς θεωρήσεως τν πραγμάτων καί δή τς ποθέσεως τς νότητος λων τν Χριστιανν (που ς τέτοιοι θεωρονται λοι ο ατοτιλοφορούμενοι οτως αρετικοί, μή δικαιούμενοι τοτο, κατά τή ρητή ποψη καί θέση το μεγάλου θανασίου) φείλομε πρωτίστως νά ναλάβωμε τίς δικές μας εθνες.
Μπορε ποτυχία τν λεγομένων Θεολογικν Διαλόγων νά εναι παταγώδης, λλά πιτυχία το Οκουμενισμο εναι μεγίστη! Διότι κατόρθωσε νά φθάσει μέχρι μυελο τν στέων καί χι μόνο νά μβλύνει τά ντανακλαστικά Κλήρου καί λαο, λλά καί νά λλοιώσει τό φρόνημα καί τά κριτήρια τν περισσοτέρων χριστιανν. Ατή εναι μία πικρή λήθεια!
Παραλλήλως, μως, πρός τήν συνεχς διευρυνομένη ποστασία το Οκουμενισμο «ντός τν τειχν», ναπτύχθηκε καί ξελίχθηκε καί γώνας τν ντι-οκουμενιστν καί δή τν ατοσυστηνομένων ς τοιούτων, μάλιστα δέ τν πωνύμων καί κατεχόντων τίτλους καί ξιώματα, πρώην καί νν.
ρεαλισμός καί ελικρίνεια πιβάλλουν νά μολογήσωμε, πάντοτε βάσει διαπιστώσεων, τι ατός γώνας, καίτοι δέν ταν μικρός, οτε εκολος, δέν πεδείχθη μως ρκούντως ποτελεσματικός. Καί τοτο τό λέγομε διότι πλούστατα δέν κατόρθωσε νά ναχαιτίσει τήν λαίλαπα, οτε κν νά νακόψει παρεμποδίσει τήν κατακλυσμιαα προώθηση καί προαγωγή το Οκουμενισμο, οτε ντός το λλαδικο καί το Κυπριακο χώρου, κατά παράδοσιν τόπων που Παράδοση καί εσέβεια εχαν ντίκρυσμα.
τσι δημιουργήθηκε τό φαινόμενο μις παράλληλης πορείας αρετιζόντων καί ντιδρώντων, χωρίς στάση καί γώνας τν δευτέρων νά προκαλέσει τομή στά πράγματα καί ρα στοιχειωδς διακριτή οσιαστική παρέμβαση καί παρουσία στίς ξελίξεις. Θά τολμοσα νά ποδώσω τήν πορεία τν ντι-οκουμενιστν χι ς πορεία μολογιακή, κατά τίς προδιαγραφές τς κκλησιαστικς καί κανονικς Παραδόσεως, λλά ς πορεία καθολικς διαμαρτυρομένων ρθοδόξων!
ς μή σπεύσουν κάποιοι νά μς πικρίνουν τι δθεν ποτιμομε τούς γνες τά σπουδαα κείμενα τν ντι-οκουμενιστν. Κάθε λλο! μως, ατή τήν στάτη στιγμή πολογισμός δέν μετρ λόγους, λλά πράξεις καί ποτελέσματα!
Γνωρίζομε λοι τι ο εσεβες λόγοι, νευ τν πράξεων, θεωρονται, αστηρς, πό τούς γίους Πατέρες, ς θεολογία δαιμόνων! Διότι καί τά δαιμόνια πιστεύουν καί φρίττουν λλά δέν πράττουν τό θέλημα το Θεο, παρά μόνο τό δικό τους καταστροφικό θέλημα.
Προφανέστατα δέν γίνεται οτε σύγκριση, οτε παραλληλισμός. πλά λέγονται καί ψηλαφνται πικρές λήθειες! Διότι πιστεύομε τι μόνον ατό, εναι δυνατόν νά μς βοηθήσει, κατόπιν ατοκριτικς (ατομεμψίας), νά ναλάβωμε τίς εθύνες μας.
Εναι βέβαιο τι κάτι δέν χει πάει καλά στόν γώνα τν ντι-οκουμενιστν. Καί ατό δέν εναι τόσο δυσδιάκριτο.
Σήμερα πιβεβαιώνεται δραματικς τι παγκοσμίως, τά περισσότερα  Πατριαρχεα καί τίς τοπικές ρθόδοξες κκλησίες, σχέτως τς ελαβείας το κκλησιαστικο πληρώματος ατν (μοναχν καί λαϊκν μελν), λυμαίνονται σπερες Οκουμενιστν, πίστων μέ τήν ερύτερη ννοια καί θικς διεφθαρμένων μεγαλοσχημόνων ρασοφόρων, ο ποοι μέ μαεστρία, θράσος, ποκρισία καί διπλωματία ξαπατον τό πλήρωμα καί τό κυριώτερο κυρώνουν καί ξουδετερώνουν μέ διαφόρους τρόπους σους ντιδρον.
πως στά πολιτικά πράγματα θεωρομε τι πάρχει καθοδήγηση σέ παγκόσμιο πίπεδο τν λαν κ μέρους (τν) λίγων σχυρν τς γς, τσι καί στά κκλησιαστικά, κυρίως  χάρι στόν Οκουμενισμό, δηλαδή τήν θρησκευτική κδοχή τς νέας τάξεως πραγμάτων, πάρχει πανορθόδοξος μηρία τν κκλησιαστικν πληρωμάτων καί πρόσδεση στό ρμα τς ποστασίας μέσω τς συμπορεύσεως καί κοινωνίας μέ τόν, κατ’ νάθεση, πρωταγωνιστή, τό Οκουμενικό Πατριαρχεο Κωνσταντινουπόλεως!
λα τά πόλοιπα εναι περιφερειακές προσεγγίσεις, ντελς κίνδυνες γιά τήν καλπάζουσα πνευματική αχμαλωσία λης τς ρθοδόξου νατολς καί τήν πνευματική δικτατορία φ’ λων τν κατά τόπους κκλησιαστικν γετν κ μέρους το νεργοντος ς «Καρδιναλίου καρδίας» γιά λογαρισμό το Παπισμο πάπα τς νατολς κ. Βαρθολομαίου ρχοντώνη!
Εναι καιρός, άν δέν εναι δη ργά, νά επωθον λες ο πικρές λήθειες! Οκουμενισμός ς παναίρεσις εναι τό τελευταο χαρτί το Διαβόλου γιά τήν παγκόσμια ποστασία πρίν λη του δύναμη κατοικήσει στόν νθρωπό του καί περχόμενο, γιά κάποιους μεσσία καί σωτρα το κόσμου, ντίχριστο!
Δέν πρόκειται γιά κτιμήσεις, λλά γιά διαπίστωση, τι Οκουμενισμός ς λύμη καί ς πειλή δέν ντιμετωπίζεται μέ κανένα λλο μέσο παρά μόνο μέ τήν γιογραφικς, γιοπνευματικς, κανονικς καί γιοπατερικς παραδεδομένη καί προβλεπομένη ς πιβεβλημένη ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τν ρθοδόξων μέ τούς φορες καί κπροσώπους τς παναιρέσεως καί τν τούτοις κοινωνούντων!
Διαφορετικά ποδεικνύεται τό τραγελαφικό κ μέρους τν ντι-οκουμενιστν νά θεωρον, ν τελευταία ναλύσει, τήν παν-αρεση ς λάσσονα τς αρέσεως! Παρακαλ, ς τό προσέξουμε ατό! Διότι πς ξηγεται τόν αρετικό παπικό, προτεστάντη, μονοφυσίτη νά μή δεχώμεθα νά τόν μνημονεύσωμε, δηλαδή νά μή τόν χωμε κοινωνικό καί τόν φ’ μν χαρακτηριζόμενο παν-αρετικό Οκουμενιστή νά τόν μνημονεύωμε καί νά τόν χωμε κοινωνικό καί σήμερα καί αριο, κόμη καί μετά τή σύγκληση τς «γίας καί Μεγάλης Συνόδου» τς ποστασίας!
Διότι λα σα ναγωνίως γράφονται σ’ ατό τό ταπεινό ρθρο μας, γράφονται ν ψει τς πικειμένης συγκλήσεως τς κατά τίς προδιαγραφές καί τά πρός γκρισιν προσεμπεφωνημένα Κείμενά της ληστρική  «Μεγάλη Σύνοδο» τς Κρήτης.
Εχομαι κι γώ μαζί μέ λους τούς ντι-οκουμενιστές ατή Σύνοδος νά μή πραγματοποιηθε. Εχομαι γιος Θεός νά δείξει σημεο τς ποδοκιμασίας του καί νά μή πιτρέψει γεννέτειρα το κ μητρός παππο μου καί πρωτίστως πολλν γίων καί ρώων τς πίστεως καί τς λευθερίας νά βεβηλωθε πό τούς πόδας χι εαγγελιζομένων τά γαθά, λλά τά πονηρά καί δυσώδη δόγματα καί ρεσχελίες το ντιχρίστου Οκουμενισμο.
μως λογική καί σύνεση, λλά καί ή μικρωτάτη πνευματική μου κατάρτιση μο πισημαίνουν πώς φ’ σον δέν τηρήσαμεν, οδέ ποιήσαμεν σα καινοτόμητος πίστη τν γίων ποστόλων καί τν γίων Πατέρων καί τν γίων Μαρτύρων καί μολογητν προβλέπει καί πιτάσσει, λλέως θά ξελιχθον τά πράγματα.
Θεός μς καλε πάντοτε λέγων «δού νν καιρός επρόσδεκτος, δού νν μέρα σωτηρίας»! «ξέλθετε κ μέσου ατν καί φορίσθητε καί καθάρτου μή πτεσθε»! «κκλίνατε πό κακο καί ποιήσατε γαθά»!
Εναι θλιβερό καί συνιστ κατάντια νά παρακαλον ο εσεβες τούς οκουμενιστές γιά νά γκαταλείψουν τίς κακόδοξες θέσεις των, στω στά κείμενα τς συγκληθησομένης Συνόδου, προκειμένου νά καθησυχάσουν τίς συνειδήσεις των, ν γνωρίζουν τι λα σα χουν γραφε χουν συμφωνηθε καί κυρίως κφράζουν τό πραγματικό πιστεύω των. Ατή στάση δέν εναι στάση ρθοδόξων! Ο ρθόδοξοι διαχρονικς, πως μς διδάσκει κκλησιαστική στορία, τούς αρετικούς τούς ποκηρύσσουν καί δέν τούς ναγνωρίζουν, παρά μόνον φ’ σον ελικρινς μετανοήσουν καί ποκηρύξουν τίς αρέσεις των! Δέν συμπορεύονται μετ’ ατν, οτε τούς κλιπαρον νά διορθώσουν τίς διατυπώσεις των!
Τελευταίως κούγονται κάποιες δειλές φωνές περί διακοπς κοινωνίας, ς το μόνου ρμόζοντος καί κανονικο τρόπου ντιμετωπίσεως τν αρέσεων καί τν φορέων του, πλήν μως δέν διευκρινίζεται τίποτε περισσότερο καί προφανς δέν νεργεται τίποτε περισσότερο πλήν τν κίνδυνων γιά τόν οκουμενισμό, ν χι καί πιθυμητν γι’ ατόν, χάριν κτονώσεως τν μαζν, ντι-οκουμενιστικν λόγων.
μες, λοιπόν, θά τολμήσωμε σχετικς νά δηλώσωμε μέ παρρησία:
άν ελικρινς καί πευθύνως εναι διατεθειμένοι ο κλεκτοί το ντι-οκουμενιστικο γνος νά ναχαιτίσουν τήν προέλαση τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο καί, φ’ νός μέν, νά μολογήσουν τήν Πίστη τς κκλησίας το Χριστο καί ν ργοις, φ’ τέρου δέ, νά προφυλάξουν τόν κατήχητο καί νυποψίαστο λαό πό τό πνευματικό μακελλειό τς προδοσίας τς Πίστεως, ΤΟΤΕ πί το παρόντος ΟΦΕΙΛΟΥΝ νά διακόψουν ΑΜΕΣΩΣ τό μνημόσυνο το πρωτεργάτου τς Συνοδικς καταργήσεως τς ρθοδοξίας Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, μέχρις του τά δη π’ ατο συμπεφωνημένα καί πογεγραμμένα οκουμενιστικά, δηλαδή παναιρετικά, Κείμενα, ετε πικυρωθον Συνοδικς, πότε θά πρέπει καί νά τόν ποκηρύξουν ς αρετικό, ετε πορριφθον καί γκαταλειφθον, περ πίθανον, πότε νά πανέλθουν, φ’ σον ατό σηματοδοτήσει λλαγή πορείας πλεύσεως, στήν κατάσταση τς πιτηρήσεως, κατά Γεννάδιον Σχολάριον, τν Ποιμένων.
άν δέν νεργήσουν κατά τά νωτέρω, τότε θά πιβεβαιωθε τι, χι μόνον έρα δέρωσι καί πί δατος γράφωσι, λλά τι κ φόβου, δειλίας στω συνειδήτως, ενοον τήν οσιαστική προέλαση τς παναιρέσεως καί τήν σοπέδωση τς ρθοδοξίας! Θά εναι δέ καί νοχοι πνευματικς τς πωλείας πολλν ψυχν τίς ποες γκλωβίζουν ντός τς νοικοδομουμένης νέας «κκλησίας» το Οκουμενισμο!
κόμη, ναγκάζομαι, λόγω τς κρισιμότητος τν στιγμν καί χι τν μερν, άν θέλουμε νά μή λησμονομε καί τόν παραμονεύοντα θάνατο, νά ναφέρω, τήν ντως βαρεα καί πικρή κριτική φίλου τινός κατά τν ντι-οκουμενιστν, τήν ποίαν πρό τν μο ξέθεσε καί τότε τήν εχα ποκρούσει μετά βδελυγμίας.
Μο επε τι τούς ντι-οκουμενιστές τούς παραλληλίζει μέ κάποιους πό τούς διαδηλώνοντες πό καιρο ες καιρόν κατά το σφραγίσματος «666» καί το ντιχρίστου. Ατοί, ν δηλώνουν μολογητές, μέ τήν σχεδόν μονομανία των νά ποτρέψουν μέ κάθε μέσο καί τρόπο τήν κυκλοφορία πόπτων καί «διαβολικν» καρτν καί ταυτοτήτων, προδίδουν χι τόσο τό τοιμον διατεθειμένων νά μαρτυρήσουν χάριν τς γάπης στόν Χριστόν, λλά μλλον τήν γωνία καί τόν φόβο μήπως συντόμως χρειασθε νά δοκιμασθε πίστις των καί διακοπε φισταμένη κατάσταση, ποία καί νέσεις παρέχει καί μαρτύριο δέν παιτε!
πειδή, λοιπόν, σέ μς τούς Χριστιανούς χαρίσθη, κατά τόν μέγα Παλον, χι μόνον τό ες Χριστόν πιστεύειν λλά καί τό πέρ Ατο πάσχειν, τ ποο μάλιστα ποτελε τήν αθεντικότερη σφραγίδα βεβαιώσεως τς κατά Θεόν καί πρός σωτηρίαν πιλογς καί ποστολς μας, πρέπει νά προσέξωμε, διότι ρα τς προδοσίας πό τούς Οκουμενιστές εναι καί ρα μολογίας πό τούς ρθοδόξους! μολογίας, μως, ελικρινος καί ληθος!
Καί πειδή τό ντικείμενο τς μολογίας εναι εσέβεια, μή λησμονομε τι τήν εσέβεια τήν κολουθε ς σκιά, πως παρατηρε γιος Μακάριος Αγύπτιος, διωγμός. ς μή ποφεύγεται, λοιπόν, πό τόν φόβο το διωγμο κάθε εδους, ατό πού πρωτίστως καί κυρίως παιτεται, δηλαδή διακοπή κοινωνίας μέ τούς φορες τς παν-αρέσεως!
Τέλος, πιστεύοντας τι τό πικρόν τς ληθείας εναι ν τέλει εεργετικό καί σωτήριο γιά ποιον ελικρινς τήν ναζητ καί τήν διακονε προσωπολήπτως, πισημαίνομε τι  θά εναι πραγματικς τραγικό διαιτέρως ο κατά πάντα σεβαστοί καί σπουδαοι  γούμενοι το ντι-οκουμενιστικο γνος νά μήν νωτισθον τίς πατερικές φωνές καί τά πατρικά ντάλματα τν γίων τς κκλησίας μας να (γιά νά) ρυσθσι καί ρύσωσι τήν κκλησία πό ψευδεπισκόπους (τούς οκουμενιστές), στω κι ν χρειασθε νά κβάλουν τούς σκανδαλίζοντας ατούς φθαλμούς των, κατά τό Εαγγελικόν, διότι εναι προτιμότερον πό τό νά κολασθον, νά εσέλθουν μονόφθαλμοι στή Βασιλεία τν Ορανν! νον, νοείτω!
Σέ ντίθετη, μή γένοιτο, περίπτωση πνευματικς δειλίας, στάση ναντι ατν κ μέρους το πάντοτε πάρχοντος «λείμματος τς χάριτος» θά παγορεύεται πό τήν προτροπή το Μεγάλου Βασιλείου, λέγοντος: «οτινες τήν γι πίστιν προσποιονται μολογεν, κοινωνοσι δέ τος τερόφροσι, τούς τοιούτους, ε μετά παραγγελίαν μή ποστσι, μή μόνον κοινωνήτους χειν, λλά μηδέ δελφούς νομάζειν» (P.G. 160, σ. 101).

1 σχόλιο:

  1. Εξαιρετικό άρθρο. Οι ψευτοοικουμενιστές παπόφιλοι και άλλοι ("μωρή" και "πήγαινε να παίξεις με τις κούκλες σου") επέβαλαν ως πρότυπο έναν τύπο αχρίστιανου χριστιανού της λαμπαδούρας και των γαμοβαπτίσεων, με αποτέλεσμα οι όντως Ορθόδοξοι συνειδητοί και κατηχημένοι Χριστιανοί να είναι ελάχιστοι μέσα στα 10.000.000 των Ορθοδόξων Ελλήνων λαϊκών και κληρικών, να θεωρούνται γραφικοί και ασφαλώς είναι εκείνοι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποστασιοποιούνται από τους οικουμενιστές. Είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού. Οι άλλοι; Όταν σε σημερινή έρευνα αποκαλύπτεται ότι 8 στις 10 Ελληνίδες απατούν τον "σύντροφό τους" (ούτε καν τον σύζυγό τους, δηλ. η επιστήμη τεκμηριώνει το γεγονός ότι έχει επέλθει η κατάλυση του γάμου) με το 8 στις 10 (αλλά και 10 στις 10) αποδεικνύεται ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες "χριστιανοί της ταυτότητας" φτύνουν και περιφρονούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό του οποίου η Ηθική δεν επιτρέπει προγαμιαίες πορνικές και εξωσυζυγικές σχέσεις μοιχείας. Δεν είμαστε χριστιανική κοινωνία και οι ζηλωτές πιστοί, οι ελάχιστοι εναπομείναντες, να περιμένουν διωγμούς από τους χριστιανούληδες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου