Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Θέλει νά τόν ποῦμε, κ. Γορίλλα; Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκοςΘέλει νά τόν ποῦμε, κ. Γορίλλα;


Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» τοῦ δημοσιογράφου κ. Γ. Παπαδάκη ὁ ὐπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης εἶπε στίς 11.5.2016 μεταξύ ἄλλων: «Δέν μποροῦν νά μπαίνουν στά σχολεῖα ἱερωμένοι, πού θά ἀμφισβητοῦν χωρίς ἀντίλογο τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη. Ἐκεῖ στηρίζεται τό σχολεῖο. Δέν θά μπαίνει ἕνας ἱερωμένος νά λέει ἄλλα πράγματα».
Τό ποῦ στηρίζεται τό σχολεῖο καί γενικά ἡ Παιδεία στήν Ἑλλάδα τό καθορίζει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρο 16, παράγρ. 2) καί δέν τό καθορίζει μία ἀθεϊστική «πίστις» σέ μιά ξεπερασμένη ἐπιστημονικά «θεωρία», ἐπειδή συμβαίνει νά τήν πιστεύη ὁ κ. Φίλης.


Ἀντιγράφουμε τό τί λέει τό Σύνταγμα: «Ἡ Παιδεία ἔχει σκοπό τήν ἠθικη, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης, καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».


Ἐρωτᾶται: Μπορεῖ ὑπουργός τῆς Παιδείας νά ἀγνοῆ παντελῶς τό σκοπό τῆς Παιδείας, ὅπως καθορίζεται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος; Καί μέ τόν λεγόμενο «πολιτικό ὅρκο» ὑποσχέθηκε, ὅτι θά τηρῆ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ Κράτους. Ὑπεράνω, λοιπόν, τοῦ Συντάγματος εἶναι μιά «γνώμη» τοῦ ὑπουργοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Παιδεία «στηρίζεται στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου»;


Ὁ κ. Φίλης μπορεῖ νά κρατήση τήν τιμητική γι’ αὐτόν καταγωγή του ἀπό τόν... πίθηκο, ἀλλ’ ὀφείλει νά παραδώση τή θέσι τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Δέν έχει τό δικαίωμα νά ὑποβιβάζη τήν Παιδεία στό επίπεδο ἑνός... ζώου, τό ὁποίο φυσικά οὔτε ελευθερία οὔτε συνείδησι διαθέτει.


Ἄν ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τόν πίθηκο, σύμφωνα μέ τήν ἐξελικτική θεωρία, τότε ποῦ βρῆκε τή δυνατότητα τῆς «πνευματικῆς ἀγωγῆς», πού ὁρίζει τό Σύνταγμα ὡς σκοπό τῆς Παιδείας; Ἐξελίσσεται κάτι πού ὑπάρχει, ἔστω καί ἐν σπέρματι. Ἔχουμε, λοιπόν, στόν πίθηκο (γορίλλα κ.λπ.) τό παραμικρό δεῖγμα πνευματικῆς δυνατότητας; Πῶς ἐξελίχθηκε κάτι, πού δέν ὑπάρχει κἄν;

 
Ο Μαρξιστης Φιλης και οι ....προγονοι  του......

 
Ἄν ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τόν πίθηκο (οὐρακοτάγκο κ.λπ.), σύμφωνα μέ τόν κ. Φίλη, τότε ποῦ βρέθηκε στόν ἄνθρωπο ἡ συνείδησις καί ἡ ἐλευθερία, γιά τήν ὁποία μιλάει τό Σύνταγμα; Ἐρωτᾶται: Στή βιολογική παρουσία τῶν ζώων, ὅπως ὁ πίθηκος, ἔχουμε δεῖγμα ξεπεράσματος τῶν ἐνστίκτων, τά ὁποῖα ἄλλωστε ἀποτελοῦν καί τό μονόδρομό τους; Ἔχει συνείδησι ὁ πίθηκος; Ἔχει ἐλευθερία; Ἔχει ὑπευθυνότητα; Μποροῦμε νά καταδικάσουμε ἕνα πίθηκο, γιατί εἶναι... ἀνεπίδεκτος μαθήσεως ἤ γιατί προέβη σέ παραβατικές ἐνέργειες;


Ἄν ὁ κ. Φίλης δέν ἦταν ἕνας ἁπλός ἀριστερός δημοσιογράφος καί εἶχε στοιχειώδεις ἐπιστημονικές γνώσεις, θά ἤξερε, ὅτι τρεῖς πραγματικότητες ἔχουν ἀναγκάσει τήν ἀληθινή ἐπιστήμη νά ἀπορρίπτη τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν.


Ἡ μία πραγματικότητα: Γιατί, ἄν ποτέ λειτούργησε, σταμάτησε ἡ ἐξέλιξις πιθήκων σέ ἀνθρώπους; Γιατί σήμερα νά μήν ἔχουμε ἕνα πίθηκο στό τελευταῖο στάδιο ἀνθρωποποιήσεώς του;


Ἡ ἄλλη πραγματικότητα: Ὁ ἀπέραντος πνευματικός κόσμος, πού ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο, πῶς ἐμφανίστηκε; Ἀπό ἀνύπαρκτη πνευματική δυνατότητα, πού χαρακτηρίζει τόν πίθηκο, πῶς ἐξελίχθηκε ὁ πλούσιος καί πολυποίκιλος πνευματικός κόσμος τῶν ἀνθρώπων;


Ἡ τρίτη πραγματικότητα: Ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου δέν λύνει τό πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἁπλῶς τό μεταθέτει.


Σέ ἕνα σχόλιο βέβαια δέν ἐξαντλεῖται τό θέμα μέ τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, στήν ὁποία «πιστεύει» ὁ κ. Φίλης. Σάν νά λέη: «Πιστεύω ὄχι σέ ἕνα Θεό, ἀλλά σέ ἕνα πίθηκο, πού μέ... δημιούργησε»!


Ἄς καμαρώνη ὁ κ. Φίλης ὡς πρόγονό του κάποιον γορίλλα
Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ πανσόφου Δημιουργοῦ Θεοῦ.

4 σχόλια:

 1. Η νεο-ορθοδόξως βελτιωμένη Δαρβινική θεωρία

  Ιδού τι μου έγραψε, σχετικά με την Δαρβινική θεωρία, ένας σχολιαστής - αναζητητής της αλήθειας του Θεού

  "Το να αντιληφθείτε την παντοδυναμία του Θεού που μπορεί και εκ των πιθήκων αν χρειαστεί, να εμφυσά όπως Αυτός γνωρίζει πνεύμα και ψυχή και να επιτρέπει και σε πιθηκίζοντες να τον αγαπούν, είναι κάτι που δεν ονειρεύομαι. Συνεχίστε να αναμασάτε "θεόπνευστα" κείμενα αγνοώντας την άγνοια σας. Υπάρχει λόγος που ο ( ... ) αγαπιέται και υπάρχει λόγος που οι απόψεις σαν τις δικές σας μυρίζουν κλεισούρα. Χάσατε την έξωθεν καλή μαρτυρία".

  Και η απάντηση προς αυτόν - και τον κ. Φίλη -, που προφανώς απηχούν διδαχές σύγχρονων νεο-ορθόδοξων ψευτοθεολόγων (*), ήταν η ακόλουθη :

  Φαίνεται, από αυτά που γράψατε, εσείς και οι όμοιοι με σας προτιμάτε την παντοδυναμία του Θεού, "που μπορεί και εκ των πιθήκων αν χρειαστεί, να εμφυσά προς αυτούς (σ.σ. πιθήκους) όπως Αυτός γνωρίζει πνεύμα" (sic), παρά να εγείρει τέκνα τω Αβραάμ εκ λίθων :

  α) "9 ... λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ" (Μτ. γ΄) και
  β) "40 ... ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται." (Λκ. ιθ΄).

  Ότι ο άνθρωπος μπορεί να προέρχεται από τον πίθηκο το λέει η επιστήμη, ότι ο άνθρωπος μπορεί να προέλθει από τις πέτρες (παρένθεση, τη γη, το χώμα) αυτό το λένε εκείνοι που έχουν απόψεις σαν αυτές που γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και μυρίζουν κλεισούρα.
  Έκαναν λάθος αυτοί που έγραψαν τις παραπάνω αναφορές στο κατά Ματθαίον και κατά Λουκά. Έπρεπε να μας πουν ότι ο θεός μπορεί να εγείρει τέκνα από τους πιθήκους και ότι όποιος σιωπά, τότε θα αρχίσουν να κράζουν οι πίθηκοι.

  Μετά από αυτά, αγαπητέ κύριε, το ποιος έχασε την έξωθεν καλή μαρτυρία, αφήστε να μας το πουν άλλοι. Οι οποίοι θα είναι ντουβάρια, όπως ο αταπείνωτος "Γραμματεύς" της εποχής και συνομιλητής σας, και όχι πίθηκοι, που προέκυψαν και μας πρόκοψαν, επειδή ο Παντοδύναμος, αν χρειαστεί, εμφυσά όπως αυτός γνωρίζει πνεύμα και ψυχή, για να τον αγαπούν τα εξελιγμένα θηλαστικά "άνθρωποι" - και συγχώρα με θεέ μου.

  Υστερόγραφο
  "21 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς".
  Κάμετε τον κόπο να ρωτήσετε τους πνευματικούς σας διδασκάλους, αν και αυτό μυρίζει μούχλα.

  (*) Περισσότερα για τη νεο-ορθόδοξη βελτιωμένη θεωρία του Δαρβίνου βλέπε http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν έφερε ο Φίλης τη θεωρία του Δαρβίνου στην Ελλάδα! Διδάσκεται ως "επιστήμη" όχι τώρα, αλλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις, δεξιές κεντρώες και αριστερές, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως, γυμνάσια λύκεια και Πανεπιστήμια κι αλλίμονο στον μαθητή που θα τολμήσει να "γράψει" στις εξετάσεις κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να προβιβαστεί ούτε να περάσει στο Πανεπιστήμιο ούτε να πάρει πτυχίο Πανεπιστημίου αν "πέσει" το θέμα αυτό και γράψει για Θεό Δημιουργό.

  Τα γνωρίζει αυτά από παλιά, ο π. Δανιήλ, διότι ως μαθητές της "αστραπής" μας συνιστούσατε το βιβλίο "από τον πίθηκο;" που ο ίδιος επιμελήθηκε στην αδελφότητα του π. Αυγουστίνου "Σταυρός". Απορώ, λοιπόν γιατί ειδικά τα βάζει με τον κ.Φίλη. Ως επιστήμονας βιολογικών επιστημών, βεβαιώνω κι εγώ ότι πριν από κάποιες δεκαετίες, που δεν υπήρχε Φίλης, διδάχθηκα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο αυτή τη πιθηκοθεωρία, και είτε είχα είτε δεν είχα το θάρρος προφορικά να ψελλίσω κάποια αντίρρηση, το βέβαιο είναι ότι στις εξετάσεις αν έγραφα κάτι διαφορετικό "κοβόμουν" ούτε περνούσα την τάξη, ούτε έμπαινα στο πανεπιστήμιο, ούτε έπαιρνα πτυχίο πανεπιστημίου. Και ο Φίλης είναι τουλάχιστον έντιμος διότι δεν ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο. Οι άλλοι οι "υπερασπιστές της θρησκείας" τόσα χρόνια; Ας μην ζητούμε εμείς οι χριστιανούληδες την υποκρισία πολιτικών που κάνουν χίλιες μετάνοιες και προσκυνούν τους δεσποτάδες και τα "ιερά λείψανα" αλλά, όπως απέδειξα με τα παραπάνω, από πολλά πολλά χρόνια στην "χριστιανική Ελλάδα" αριστεροί, κεντρώοι και δεξιοί στα σχολεία μας διδάσκουν ότι είμαστε απόγονοι πιθήκων.
  Και στο τέλος θα ρωτήσω: Γνωρίζετε ότι και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές διδάσκεται σήμερα ότι η θεωρία του Δαρβίνου είναι αλήθεια, διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης από είδος σε είδος και ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο και ειρωνεύονται εκείνους που μιλούν για Δημιουργία;
  https://www.youtube.com/watch?v=Fe6nnrBBLOI
  https://www.youtube.com/watch?v=bubkZ-WPGzw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά ο π. Ειρηναίος Δ. είναι γνωστός άσχετος, αφού εκτός από τις θεωρίες της εξελίξεως έλεγε ότι ο π. Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είπε "ο πάπας είναι ο Αντίχριστος" και "τον πάπα να καταράσθε" και με θράσος χιλίων ... προγόνων του έλεγε έμμεσα ανερυθρίαστα ότι... ο Καντιώτης το έβαλε στις διδαχές του Πατρο Κοσμά. Βρήκε όμως το δάσκαλό του οποίος παρουσίασε το γνήσιο χειρόγραφο των διδαχών του ΠατροΚοσμά το οποίο φυλάσσεται σε Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη κι έτσι καταπίπτουν τα φληναφήματα (Δεληδήμου - Μενούνου) τα οποία αμφισβητούν τα λόγια του ΠατροΚοσμά (λένε ... μα είναι δυνατόν άγιος να καταράται! (το λέει το Ευαγγέλιο πάτερ Ειρηναίε, "ει τις την διδαχήν αυτήν ου φέρει κι αν είναι άγγελος ανάθεμα έστω") και βγάζουν πλαστογράφο τον Καντιώτη.

   Διαγραφή
 3. Υπόθεση δηλ. φαντασίωση, παραμύθι, και όχι επιστήμη είναι η Δαρβίνειος και κάθε Νεοδαρβίνειος "θεωρία". Υποθέσεις είναι ακόμα και τα περί Δημιουργικής εξέλιξης. Εφόσον δεν είμασταν παρόντες στη Δημιουργία του ανθρώπου και του Σύμπαντος, εφόσον δεν υπάρχει παρατήρηση ούτε πείραμα, η Δαρβίνειες και οι Δαρβινογενείς θεωρίες είναι παραμύθια που δεν τεκμηριώνονται από τη πραγματική Επιστήμη. Μόνο στη Βίβλο διατυπώνεται η πάσα Αλήθεια η οποία φυσικά, ταυτίζεται με όσα μπορεί να δώσει ως τεκμηριωμένες απαντήσεις η πραγματική Επιστήμη των σοβαρών επιστημόνων και όχι των μυθοπλαστών. Διότι υπάρχει και η ψευτοεπιστήμη. Πριν από μερικές δεκαετίες οι ψευτοεπιστήμονες είχαν ως επιστημονική θεωρία ότι η λάσπη γεννάει ζωή με "αυτόματη γένεση", άρα δεν υπάρχει θεός, και κυνηγούσαν τους Χριστιανούς Επιστήμονες, τον Μέντελ και τον Παστέρ οι οποίοι όμως εν τέλει τους κατετρόπωσαν, αποδεικνύοντας Επιστημονικά ότι πάσα ζωή εκ ζωής του ιδίου είδους και τους νόμους της κληρονομικότητας. Άρα τα δεδομένα της "επιστήμης" ανατρέπονται, η δε Βίβλος μένει εις τον αιώνα αναλλοίωτη, και επιβεβαιωνόμενη.

  Δεν θα είχε καμμιά επίπτωση στην Πίστη μας αν υπήρχε εξέλιξη κατευθυνόμενη από τον Θεό διότι μόνο Θεϊκός Νους μπορεί να κατασκευάσει ζωή από την ανόργανη ύλη και να την κατευθύνει. Θα το έλεγε όμως η Βίβλος και θα το δίδασκε η Επιστήμη. Αλλά τόσο η Βίβλος όσο και η Επιστήμη, διδάσκουν Δημιουργία των ειδών. Η Βίβλος γράφει για πλάσιμο του Ανθρώπου από τον Θεό ως κορωνίδα της Δημιουργίας. Η θεωρία του Δαρβίνου και κάθε υπόθεση εξέλιξης μεταξύ ειδών και του πιθήκου σε άνθρωπο, προσκρούει στη Λογική, στην Επιστήμη και στη Βίβλο. Επιστήμη με Ε κεφαλαίο και Αγία Γραφή ταυτίζονται στο ότι δεν υπάρχει εξέλιξη από είδος σε είδος, δεν υπάρχει εξέλιξη από πίθηκο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμμιά μα καμμία τεκμηριωμένη απόδειξη ότι έγινε εξέλιξη από πίθηκο σε άνθρωπο. Αν κάτι τέτοια λένε κάποιοι "επιστήμονες" αυτά είναι παραμύθια και φαντασιώσεις τους, κι όχι Επιστήμη. Ο Δημιουργός πριν να πλάσει τον άνθρωπο δημιούργησε ένα μέγιστο αριθμό ειδών εμβίων όντων, που σιγά σιγά μειώνονται. Εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, τα κήτη, εξαφανίζονται καθημερινά είδη ζώων ψαριών εντόμων, πτηνών και φυτών ενώ δεν προκύπτουν νέα είδη. Υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν απολιθώματα ειδών που δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχει εξέλιξη από ένα είδος σε νέο είδος αλλά εξαφάνιση και μείωση ειδών. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμμιά μα καμμιά απόδειξη ότι από πίθηκο κατάγεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα μεγάλο σατανικό ΨΕΜΜΑ, είναι γελοία υπόθεση, δεν υπάρχει καμμία επιστημονική απόδειξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου