Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ο Μητρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ
  Ο Μητρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣΟ συνεργάτης του «Ορθόδοξου Τύπου» Μητροπολίτης  Καλαβρύτων Αμβρόσιος συνεχίζει με επιμονὴ και πείσμα να αιρετίζει υποκρινόμενος τον ορθόδοξο! 
Προχθές αναδημοσιεύσαμε απο το ιστολογιο ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙ το άρθρο «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ; Τι λέγει ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος και τι λέγουν οι Πατέρες!». Σ’ αυτό παραθέταμε την γνώμη Αγίων και του μοναδικού ομολογητή Επισκόπου της εποχής μας, του νεοχρυσόστομου Αυγουστίνου Καντιώτη, που έκανε σκόνη τις δεσποτικές κορώνες του Καλαβρύτων, με τις οποίες διακήρυττε ότι ο Επίσκοπος είναι ασύδοτος για τις πράξεις του, και δίνει λόγο μόνο στο Θεό και ελέγχεται από τους …ομοίους του δεσποτοκράτες της Συνόδου!!!

Να θυμίσουμε το αθεολόγητο κείμενο του Αμβρόσιου που συσκοτίζει τα πράγματα και δεν κάνει διάκριση ούτε μεταξύ «αντιπροσώπου» και «εκπροσώπου»:

«Η  διαφορά  μας  με  την  καθολικὴ εκκλησία  (γράφει ο κ. Αμβρόσιος) είναι  η  εξής:  Ο  Πάπας  είναι  ο  αντιπρόσωπος  του  Χριστού  στη  γη.  Ο  κάθε  επίσκοπος  της  καθολικής εκκλησίας  είναι  αντιπρόσωπος  του  Πάπα  στην  περιοχή του.   Εμείς  διδάσκουμε:  Ο  κάθε  επίσκοπος  εις  τύπον  και  τόπον  Χριστού…,  ο  αντιπρόσωπος  του  Χριστού  εις  την  γην… Εκεί  είναι  ένας  ο  εκπρόσωπος  του  Χριστού  εις  τύπον  και  τόπον  Χριστού  είναι  ένας.  Όλοι  οι  άλλοι  είναι  εκπρόσωποι  εις  τύπον  και  τόπον  Πάπα… που  σημαίνει:  λογοδοτούν  στον  Πάπα  και  ο  Πάπας   προς  τον  Θεόν…  Εμείς  λέμε,  ο  κάθε  επίσκοπος  λογοδοτεί  εις  τον  Θεόν.  Είναι  απέναντι  εις  τον  Θεόν  υπεύθυνος,  στη  συνείδησή  του  και  στον  Θεό»!

Αλλοίμονο, αν τη διαποίμανση του λαού του Θεού την αφήναμε ανεξέλεγκτη στὴ …«συνείδηση» του Καλαβρύτων, ο οποίος θέλει τον Θεό στον ουρανό και διαχειριστὴ των πραγμάτων του Θεού στη γή, τον κάθε Επίσκοπο. 
Κύριε Αμβρόσιε, αυτή είναι Παπικὴ θεολογία. 
Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τον Επίσκοπο συν-άδελφο, εκ-πρόσωπο του Θεού και υπηρέτη των μυστηρίων του Θεού. 
Για μας ο Θεός, ο Χριστὸς είναι παρών στον κόσμο, δεν τον έχουμε εξορίσει σε κάποια ουράνια δώματα, όπως οι Παπικοί, για να πράττουν ανεξέλεγκτοι οι εκπρόσωποί του, ότι είναι σύμφωνο με την …συνείδησή τους (αν διαθέτουν πια συνείδηση!). 
Οι πιστοί είναι συνυπεύθυνοι (στο βαθμό που είναι) για την πορεία της Εκκλησίας, για την Εκκλησία που είναι το σπίτι τους. 
Δεν είναι εξαρτήματα και δούλοι του Επισκόπου. 
Είναι όλοι μαζί είτε δούλοι, είτε αδελφοί, και τέκνα, και φίλοι Ιησού Χριστού.

Ο παπικής ιδεολογίας, λοιπόν, κ. Αμβρόσιος, θύμωσε για τη δημοσίευση και μας έστειλε 2 e-mail με τα οποία μας «ευχαριστεί» ειρωνικά, μας μαλώνει και μας υβρίζει ως εξής:EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....

Αγαπητέ κ. Τσολογιάνη,

Ευχαριστώ, που μέ κρίνετε και με κατακρίνετε! Αλλά ΟΥΤΕ ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΥΓΧΑΝΩ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ! Είμαι άνθρωπος, λάθη κάνω, στηρίζομαι εις το έλεος του Θεού! Τον Θεόν καί λατρεύω καί φοβούμαι καί ευλαβούμαι.

Σας εύχομαι την ευλογίανΤου.

+ Ο Κ & Αι Αμβρόσιος

21.08.2015.

Αγαπητέ κ. Τσολογιάννη,

Συνέχεια προηγουμένου μηνύματός μου:

Παρακαλώ να ελευθερωθήτε από την κακία, ήτις ταλαιπωρεί τήν ψυχήν σας.

Το θέμα, το οποίον θίγετε, δεν επιδέχεται μιαν και μοναδικήν απάντησιν!

Σας ερωτώ:

•  Ένας Ορθόδοξος νέος δύναται να νυμφευθή μίαν γυναίκα οπαδόν των Μαρτύρων του Ιεχωβά; Ασφαλώς ΟΧΙ! διότι οι Χιλιαστές είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! 

•  Ένας Ορθόδοξος νέος δύναται να νυμφευθή μίαν Ρωμαιοκαθολικήν γυναίκα; Ασφαλώς ΝΑΙ, αλλά θα τελέσει το γάμο του και στον Ορθόδοξον Ναόν καί στον ναόν των Ρωμαιοκαθολικών! (Άρα, εμμέσως πλήν σαφώς, υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας οι Ρωμαιοκαθολικοί αντιμετωπίζονται ως Σχισματικοί και ουχί ως Αιρετικοί!).

Με ευχές εν Κυρίω

+ Ο Κ & Αι Αμβρόσιος

 21.08.2015.Γράφετε αυτά τα παπικά και οικουμενιστικά ιδεολογήματα, Δέσποτα Αμβρόσιε, κι απορείτε που σας ελέγχουμε; 
Διδάσκετε την προωθημένη  εκκλησιολογία των Οικουμενιστών και λέτε πως είστε Ορθόδοξος; 
Από πού κι ως πού είστε εσείς αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος του Θεού, διδάσκοντας τα αντίθετα από αυτά που διδάσκει ο Θεός δια των Αγίων Πατέρων; 
Είναι δυνατόν ένας εκπρόσωπος του Θεού να σαμποτάρει το έργο του Χριστού;

Ώστε λοιπόν ο Χιλιασμός που καμιά Οικουμενική Σύνοδος (ως Χιλιασμό) δεν τον έχει καταδικάσει, είναι για σας αίρεση, ενώ ο Παπισμός, που τον έχουν καταδικάσει εκατοντάδες Σύνοδοι και Άγιοι, δεν είναι αίρεση για σας; 
Και τολμάτε εναντιούμενος στην Εκκλησία, να τον ονομάζετε μόνο σχίσμα; 
Και βγάζετε αυτό το συμπέρασμα από κάποιες πράξεις Οικονομίας εκκλησιαστικών Συνόδων (και μάλιστα κακής Οικονομίας); 
Αρπάζετε από τα μαλλιά, ως ελπίδα διασώσεως του διάτρητου Δεσποτικού σας χιτώνα και κύρους μια κάποια απόφαση Συνόδου Επισκόπων, η οποία όμως, εναντιώνεται στην Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας!

Ξεχνάτε ότι η Εκκλησία μας, κ. Αμβρόσιε, απαγορεύει ακόμα και τις συμπροσευχές με τον αιρετικό, ακόμα και το κοινό γεύμα με τον αιρετικό; Και νομίζετε ακόμα πως είστε αντιπρόσωπος του Χριστού και της Εκκλησίας του; 
Κι αν επιτρέπει κατ’ οικονομία κάποια ιεροπραξία κάποια Σύνοδος εκκλησιαστική, από πού κι ως πού τούτο σημαίνει ότι παύει να θεωρεί ως αιρετικό τον ετερόδοξο που παντρεύεται μια ορθόδοξο; 
Τι πονηρή θεολογία κουβαλάτε; 
Ποιος σας εμπνέει αυτούς τους κουτοπόνηρους συλλογισμούς και το συμπέρασμα ότι δηλαδή, εφόσον η Εκκλησία επιτρέπει τον γάμον αυτόν, συνεπάγεται ότι οι Παπικοί δεν είναι αιρετικοί; 
Είστε, ως εκ τούτου εκπρόσωπος του αληθινού θεού, ή εκπρόσωπος κάποιου άλλου θεού;

Πρόχειρα να σας παραθέσουμε από τον αποδεχτόν εις σας θεολόγον Παναγιώτη Τρεμπέλα το παρακάτω χωρίο:

«Και επετράπη μεν εν τη εκκλησιαστική πράξη κατ’ οικονομίαν ο μεθ’ αιρετικών γάμος, υπό τον ρητόν όμως όρον, ότι το εις την μίαν αγίαν Εκκλησίαν ανήκον μέλος δε θα παρεμποδίζεται υπό του ετέρου (αιρετικού) μέλους από του να μείνη πιστόν εις αυτήν, τα δε εκ του γάμου γενόμενα τέκνα θα βαπτίζωνται …ορθοδόξως» (Δογματική σ. 341-342).

Ποια ομως είναι η κανονική τάξη της Εκκλησίας; 
Η Σύνοδος της Λαοδικείας (λα΄ κανόνας) «απαγόρευσε τις επιγαμίες με αιρετικούς, έδινε όμως την δυνατότητα συνάξεως τέτοιων, υπό την προϋπόθεσιν ότι το μη ορθόδοξον μέλος υπέσχετο να γίνει “χριστιανός”, ο δε οβ΄ κανόνας της Πενθέκτης «απαγόρευσε απολύτως τον γάμον ορθοδόξου και αιρετικού» (Γιάγκου Θ., κανόνες και Λατρεία, σ. 323 κ. εξ.).

Άρα λοιπόν η Εκκλησία, και όταν αποφασίζει να χρησιμοποιήσει οικονομία, δεν αμνηστεύει την αίρεση, δεν μετονομάζει το κρέας ψάρι, όπως κάνετε εσείς!

Σεβασμιώτατε, σας το ξαναγράφω: Είμαστε, ως εκ της ηλικίας μας και των ασθενειών μας, κοντά στο τάφο. 
Είναι κρίμα να χάσουμε την Βασιλεία του Θεού από ένα πείσμα ή για να διατηρήσουμε ανέπαφο το τάχα ορθόδοξο προφίλ μας. 
Πάψτε να θεωρείτε ότι οι άλλοι μόνο πρέπει να «ελευθερωθούν από την κακία τους», ότι μόνο οι άλλοι δηλαδή έχουν κακή ψυχή κι εσείς ως «αντιπρόσωπος του Θεού» αγγελική ψυχή! 
Ας μετανοήσουμε, ο καθένας για τα δικά του πεπραγμένα και μάλιστα αυτά που έχουν σχέση με την διδασκαλία αιρετικών θέσεων. 
Η μετάνοια (όπως εσείς οι ποιμένες μας διδάσκετε), έχει κάποιο κόστος. 
Για άλλα, υποδεέστερα, πράγματα καυχιέστε για το θάρρος και την τόλμη σας.

Η μεγαλύτερη τόλμη, όμως, είναι εδώ. 
Μεγάλη χαρά θα μας προσφέρετε αν «ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων» ορθοδόξως ότι ο Παπισμός είναι αίρεση· και ο Οικουμενισμός είναι Παναίρεση
Αυτή θα είναι η πιο τολμηρή πράξη της ζωής σας. Θα γραφεί με χρυσά γράμματα στους ουρανούς.

Τούτο και ταπεινά εύχομαι.
Τελος, πατερ Αμβροσιε, σας υπεμνθυμιζω οτι σας υποσχεθηκα εν ευθετω καιρω να σας απευθυνω σε ανοικτη επιστολη καποια ερωτηματα που αποδεικνυουν οτι με τις αηθεις προσωπικες αλλα και τις συλλογικα Ληστρικες συνοδικες πραξεις σας, προκαλειτε μεγαλη οργη στα ματια του Θεου αλλα και μεγαλη οργη και αγανακτησι στην συνειδησι της Εκκλησιας", δηλαδη στον λαο του Θεου.

3 σχόλια:

 1. Ο Καλαβρύτων με αυτά που γράφει φαίνεται ότι έχει ξεφύγει εντελώς, ο άνθρωπος είναι αναφορικά με τα εκκλησιολογικά θέματα. Είναι δυνατόν επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας να αγνοεί βασικές διδασκαλίες που αφορούν την Ορθόδοξη εκκλησιολογία; Είναι δυνατόν Ορθόδοξος επίσκοπος να μην μπορεί να διακρίνει τι είναι αίρεση και τι είναι αιρετικός; Από που και ως που προκύπτει ότι οι παπικοί δεν είναι αιρετικοί Σεβασμιότατε Καλαβρύτων; Όταν αναφέρεται ότι οι παπικοί αντιμετωπίζονται από την Εκκλησία ως σχισματικοί και όχι ως αιρετικοί, με τον όρο Εκκλησία τι εννοείται, το σύνολο των δεσποτάδων με τα ακριβά άμφια και τις πατερίτσες; Ή μήπως το ακατήχητο ποίμνιο που δεν έχει γνώση βασικών Ορθόδοξων διδασκαλιών επειδή οι κληρικοί σας στην πλειοψηφία τους δεν κηρύττουν το λόγο του Θεού, αλλά και όσες φορές το κάνουν προτιμούν να κάνουν μόνο ευσεβιστικά κηρύγματα, αφήνοντας σε θέματα πίστεως το ευσεβές ποίμνιο στο σκοτάδι, έρμαιο του κάθε λογής παράφρονα οικουμενιστή πιθήκου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λυπᾶμαι πού εἶμαι ὑποχρεωμένος γιά λόγους δικαιοσύνης καί λογικῆς νά ὑπερασπισθῶ τόν κ. Ἀμβρόσιο. Ναί, διότι εἶναι εἰλικρινής καί συνεπής πρός ὅσα ἰσχύουν ἐν τῆ πράξει στόν χῶρο ὅπου ἀνήκει! Βάσει λοιπόν τῆς ὅλης στάσεως ἔναντι τῶν λεγομένων ρωμαιοκαθολικῶν ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων καί τῶν Συνόδων αὐτοί δέν θεωροῦνται ἐπ' οὐδενί ὡς αἱρετικοί. Οἱ λεγόμενοι μικτοί γάμοι εἶναι κανονικῶψς ἀπαράδεκτοι! Δέν ἀποτελοῦν σέ καμμία περίπτωση οἰκονομία ἀλλά παρανομία καί ἔμπρακτο Οἰκουμενισμό! Ὁ Καλαβρύτων "τολμᾶ" δηλ. ἔχει τό θράσος καί λέει τά πράγματα ὅπως εἶναι γιά τόν χῶρο στόν ὁποῖο ἀνήκει. Τό ἄν γίνεται καί βλάσφημος καί ἀσεβής λέγοντας ὅτι δέν εἶναι ἐκεῖ γιά νά δεῖ ἄν ἐκπορεύεται τό Θ. Πνεῦμα καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ καί ἑπομένως δέν μπορεῖ νά πάρει θέση (!) ἔ ἐντάξει ὁ καθείς καί τό ἐπίπεδό του. Ἀλλά πάλι λέει ὅ,τι σκέπτεται ἄμοιρος ὤν Θεολογίας. Εἴδαμε ὅμως καί τούς εὐμοιρήσαντας!....Συγχωρέστε με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημήτρη κι αλλος "Επίσκοπος" παραδεχεται δημοσίως ότι δεν νηστευει. Αλλος μπορεί να παραδεχτεί οτι ειναι και ομοφυλόφιλος. Τί θα πούμε ; Ενταξει, ειναι ειλικρινεις ;
   Αν δεν μπορεί να παρει θεση για βασικα Εκκλησιολογικά θεματα, δεν μπορει να ονομαζεται Επίσκοπος, πόσο μάλλον Ορθόδοξος. Αυτη η ανευθυνοτητα, να λεει (και να κανει)ο καθενας οτι του καπνισει, πρέπει να σταματησει και δεν μπορει να "βαπτίζεται" ειλικρίνεια. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το μεγαλυτερο ψευδος και απατη, καθως οταν χειροτονειται καποιος υποσχεται να φυλαει απαρασάλευτα τα δόγματα της Πίστεως, ως θεσπίστηκαν, κι αυτα ειναι καθορισμενα

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου