Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Καρκινοβατεῖ, λόγω ἐπιλογῶν καί διώξεων, ἡ ὁμάδα τοῦ π. Θ. Ζήση Ἀπαγόρευσε ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στόν Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση νά ὁμιλήσει κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σέ πιστούς τῆς ΚορινθίαςΚαρκινοβατε, λόγω πιλογν καί διώξεων,  
μάδα το π. Θ. Ζήση

παγόρευσε Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στόν Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση νά μιλήσει κατά το Οκουμενισμο σέ πιστούς τς Κορινθίαςπό Νεκταρίου Χαλκιώτη, Θεολόγου

Χθές τό πόγευμα, μέρα Τετάρτη 26 πριλίου τρ. τους, πρόκειτο νά μιλήσει στό Λουτράκι Κορινθίας πρωτοπρεσβύτερος καί μότιμος Καθηγητής τς Θεολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης γιά τήν παναίρεση το Οκουμενισμο καί τόν ντι-οκουμενιστικό γώνα, σέ πιστούς τς περιοχς.
κδήλωση δέν διαφημίστηκε σέ κανένα τοπικό μέσο νημερώσεως, διαδόθηκε μως σχετική πληροφορία πό στόμα σέ στόμα, μέ ποτέλεσμα νά γεμίσει σχεδόν μία ερύχωρη αθουσα γνωστο μεγάλου Ξενοδοχείου το Λουτρακίου, ο διοκττες το ποίου διατηρον στενές σχέσεις μέ τόν χρο τς κκλησίας καί προσωπικς μέ τόν π. Θ. Ζήση.
Μεταξύ τν παρισταμένων ταν ρκετοί θεολόγοι, κπαιδευτικοί, νομικοί καί, κυρίως, γωνιζόμενοι χριστιανοί μέ νδιαφέρον γιά τά θέματα τς Πίστεως. Τό κροατήριο μως πογοητεύθηκε, ταν κατά τήν ναρξη τς κδηλώσεως νημερώθηκε πό τόν διο τόν π. Θεόδωρο Ζήση τι τό μεσημέρι λαβε, μέσω φάξ, γγραφο το πιχωρίου Μητροπολίτη, μέ τό ποο το παγορεύεται νά μιλήσει.
γνωστός Καθηγητής, ποος πρόσφατα διέκοψε τό μνημόσυνο το πισκόπου του, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. νθίμου (γνωστο δουλοπρεπς προσκειμένου στόν Οκουμενικό Πατριάρχη καί διάφορου γιά τίς προδοσίες τς Πίστεως πισκόπου), κρατώντας νά χερας τό γγραφο το Μητροπολίτου Κορίνθου, σχολίασε τήν κοινοποίησή του στόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί δήλωσε τήν πόφασή του νά σεβασθε τήν παγόρευση πρός ποφυγή περαιτέρω μπλοκν. Διευκρίνησε μάλιστα τι παρουσία του καί μιλία του θά γινόταν στά πλαίσια τν δραστηριοτήτων τς ταιρείας πατερικν σπουδν στήν ποία προϊσταται καί ποία εναι σωματεο χι κκλησιαστικό, λλά πολιτιστικό.
στόσο πρότεινε τήν κάλυψη το δημιουργηθέντος κενο μέ τήν νάθεση το λόγου στόν συνοδεύοντα ατόν κατά σάρκα υόν του μοναχό π. Σεραφείμ Ζήση, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ς γκρατέστερο θεολόγο.
Πράγματι τελευταος μίλησε γιά ρκετή ρα (σχεδόν δύο ρες) καί δέχθηκε νά παντήσει σέ ρωτήματα καί πορίες τν παρισταμένων. μολογουμένως μιλία το σιολογ. μοναχο ταν νδιαφέρουσα καί κράτησε μείωτο τό νδιαφέρον το κροατηρίου. λόγος περιεστράφη στήν σοβαρότητα καί πικινδυνότητα τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο, τήν στάση τν γίων Πατέρων ναντι τν αρέσεων, τήν προδοτική δράση καί ντορθόδοξη διδασκαλία τν γετν καί φορέων το Οκουμενισμο (Ζηζιούλα κ..), τήν στορική ξέλιξη το Οκουμενισμο καί τή σχέση του μέ τήν Μασωνία κλπ.
Παρά τό γεγονός τι τό κροατήριο παρακολούθησε μέ πνευματική ρεξη τήν μιλία το σιολ. μοναχο, ποος  μολογουμένως εχε συγκροτημένο καί τεκμηριωμένο λόγο, κ τν ποβληθέντων ρωτημάτων προέκυψε νάγλυφη γωνία καί κάποια νησυχία τν πιστν γιά τό μέλλον το ντι-οκουμενιστικο γνος. ναντι ατν, τόσο ο τοποθετήσεις, σο καί ο παντήσεις το μιλητο δέν κατάφεραν νά διαγράψουν να σαφές πλαίσιο μέ δυναμική προοπτική πού νά τό χαρακτηρίζει συνέπεια στήν Πατερική Παράδοση καί τόν ρεαλισμό,  μέ βάση τά τραγικά δεδομένα τς κυριαρχίας τς οκουμενιστικς προπαγάνδας.
νδεικτικά νά ναφερθε τι ν χαρακτηρίστηκε εθαρςς ς αρεσιάρχης Πατριάρχης Βαρθολομαος καί κφράστηκε ρητορικς πορία το μιλητή πς εναι δυνατόν μέ τήν σχεδόν πλήρη πικράτηση το Οκουμενισμο νά θεωρονται λοι ατοί κκλησία καί μάλιστα νά ναμένεται μέσα πό ατή τήν κατάσταση νά προκύψει Σύνοδος καταδίκης τς ψευδοσυνόδου τς Κρήτης, ντούτοις προτάθηκε πως ο πιστοί μέ πιμονή καί εγένια παρακαλον τούς πισκόπους των νά πάρουν θέση στό θέμα το Οκουμενισμο!
Χαρακτηριστική πίσης ταν ντίδραση καί τοποθέτηση το μιλητο στήν πενθύμιση, κ μέρους πιστο, τς κανονικς ρχς « κοινωνν κοινωνήτ, κοινώνητος σται», τι ατό δέν σχύει ν προκειμένω διότι φορ Συνοδικς καταδεδικασμένους, πικαλεσθείς μάλιστα καί τόν γιο Θεόδωρο Στουδίτη! Καθώς πίσης καί ντιφατικότητα μεταξύ τς πιδοκιμασίας το μιλητο σέ σχετική πρόταση πιστο τι μλλον πρέπει νά καταφύγουμε στή λύση νεγέρσεως διωτικν Ναν καί τς ναφορς το π. Θεοδώρου, στόν σύντομο ρχικό του χαιρετισμό, περί κατακομβν, καί τς ρητς ρνητικς παντήσεώς του σέ ρώτηση πιστο άν π. Θεόδωρος Ζήσης χει πό τς διακοπς το μνημοσύνου μέχρι σήμερον λειτουργήσει!
Τέλος, δέν πεφεύχθη τυχέστατη καί περιττή, κατά τήν ταπεινή μας ποψη τοποθέτηση καί μάλιστα ν κτάσει, λόγω καί το σχετικο νδιαφέροντος το κροατηρίου, περί μυστηρίων καί χάριτος. Περί ατο, λοιπόν, μιλητής δέν δίστασε νά «μαλώσει» πιστή, ποία δήλωσε τι μέ ρκετούς κόμη δελφούς μεταβαίνουν στήν θήνα γιά νά ξυπηρετηθον μυστηριακς καί νά κκλησιασθον, λέγοντας καί σχυριζόμενος τι δέν τίθεται θέμα μολυσμο τν μυστηρίων (πως κείνη πεστήριζε)) κόμη καί άν πάρχει αρεση, καθώς καί τι ναμφιβόλως καί στούς αρετίζοντες πισκόπους πάρχουν μυστήρια καί χάρις. Καί, βεβαίως, δέν παρελείφθη συνήθης πίθεση κατά τν παλαιοημερολογιτν, ς μή χόντων μυστήρια καί χάρη, λόγω σχίσματος! (σημ. φαίνεται τι τό σχίσμα, κριτο καί ατό, εναι βαρύτερον τς αρέσεως, κατά τόν γκρατή θεολόγο υό Ζήση). Προβληματισμό δέ, προξένησε σχετική ναφορά του στήν κκλησία τν Ρώσων τς Διασπορς, τήν ποία κθείασε καί νεφέρθη στούς γίους πού χει ναδείξει, παρά τό γεγονός τι ο Ρσοι τς Διασπορς, ς γνωστόν,  ναγνώριζαν τά μυστήρια τν παλαιοημερολογιτν καί τήν εραρχία των ν λλάδι!
Τό ζήτημα τς διασπάσεως το ντι-οκουμενιστικο μετώπου δέν θίγη, κυρίως λόγω το τι δέν τέθη κ μέρους τν παρισταμένων πιστν. στόσο, μοναχός Σεραφείμ κροθιγς θιξε τό ζήτημα κριβείας καί οκονομίας σέ κάποια ποστροφή το λόγου του, ν δέν παρέλειψε νά πικαλεσθε, προφανς χι τυχαίως τό νομα το γιορείτου Γέροντος Γαβριήλ, ποος παρουσιάζεται νά συμφωνε μέ τόν π. Θεόδωρο Ζήση καί νά διαφωνε μέ τούς συνασκουμένους στό ρος λοιπούς Πατέρες, ο ποοι (πως καί διος) διέκοψαν τό μνημόσυνο το Πατριάρχου Βαρθολομαίου, θεωρον, μως, τι δέν πιτρέπεται καμμία κοινωνία μέ τούς Οκουμενιστές, φ’ σον τούς θεωρομε αρετικούς.
κάπως λεπτομερής ναφορά στά διατρέξαντα καί κυρίως τά λεχθέντα τς ν λόγω κδηλώσεως, γίνεται προκειμένου νά πισημανθε τι δη χουν μφανισθε καί ντοπισθε σοβαρά προβλήματα σέ μάδα τουλάχιστον το ντι-οκουμενιστικο γνος. ρκετοί πιστοί νεχώρησαν περισσότερο προβληματισμένοι πό τή σύγχυση πού δημιουργεται πό τίς μφιλεγόμενες παμφοτερίζουσες θέσεις, λλά καί τήν ν γένει συνεπή στάση σημαντικν κατά τά λλα γωνιστν πατέρων.
Φαίνεται τι π. Θεόδωρος καί ο σύν ατ, ν βλέπουν τι κατάσταση εναι μή ναστρέψιμη, κωλυσιεργον τήν ξάπλωση το γνος, σως πιθυμοντες νά ποφύγουν τήν ριστική καταδίκη των καί τίς περαιτέρω διώξεις. άν μως συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε θά ποδειχθον τι δέν σαν ποφασισμένοι γιά λα καί θά μετατρέψουν τήν κανονικς φειλόμενη διακοπή κοινωνίας μέ τήν αρεση καί τούς τούτοις κοινωνοντας, στήν ποία ρχικς φάνηκε τι τολμον θεαρέστως καί μολογιακς νά προχωρήσουν, σέ πλή καί νώφελη, μλλον δέ καί νισχυτική τς παναιρέσεως, δειλή διαμαρτυρία ντός μως το πλαισίου ατς!
Γι’ ατό πατέρες, «μή πυροβολετε» τήν κρίβεια, διότι ατήν χρειάζονται ο καιροί καί μή λησμονετε τι οκονομητέον, νθα ο παρανομητέον! Ο περιστάσεις παιτον μολογία καί ατοθυσία, χωρίς πολογισμούς! Μή καταντήσωμε ρθόδοξοι καθολικς διαμαρτυρόμενοι, δηλαδή λέγοντες καί μή ποιοντες καί ρα πόμενοι ν τ πράξει χι τος γίοις Πατράσι, λλά τος συγχρόνοις πατραλοαις Οκουμενιστας.  λλωστε διωγμός εναι αθεντικότερη πιστοποίηση τς εσεβείας μας!

21 σχόλια:

 1. Του αλλουνού του έκοψαν την γλώσσα να μην ομιλεί αλλά ακόμα και με κομμένη γλώσσα μιλούσε και τούτος εδώ για να μην υποστεί παραπέρα διωγμό λέει ... τιμά το επιτίμιο ποιανού? , Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, Ποιανού τιμά το επιτίμιο ? του αιρετικού !
  Αυτόν τον αιρετικό βλέπει εκκλησία ...
  Σκύλος που γλύφει το ξερατό του !

  Αν σε τέτοια πτώση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τους αρνητές του Θεού , τος Πεπτωκότες, σε ποιούς έχουν ?
  sacrificati ο Ζήσης για την συμετοχή και προτροπή συμετοχής σε θυσίες θεού αλλότριου
  thurificati γιατί θυμιάζει πνευματικά τα τα ζώντα αιρετκά είδωλα τους ψευδοεπισκόπους , και τιμά τις εντολές τους
  tradere γιατί παραδίδει την πατρολογία
  acta facientes ψευδείς δηλώσεις για να μην διωχθεί !

  Διαστροφέας της πατρολογίας
  Παπαρολόγος είσαι "κύριε" και όχι πατρολόγος ...
  Κάθαρμα !!! Και μιλάς και για παντελόνια ?
  Το βρακί της Κατερίνας σου χρειάζεται ξεπουλημένε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μετανοήστε !Να υπάγετε Ζήσιδες εις κανένα πνευματικόν έμπιστον, και ενάρετον, να εξομολογηθήτε την άρνησιν ,την αποστασία από τον χριστιανισμό, και όλας τας λοιπάς αμαρτίας σας.

  Να ζητήσετε να λάβετε την δευτέραν χρίσιν του Αγίου μύρου απο τον π Αρτέμιο ή άλλο επίσκοπο της Εκκλησίας μας , κατά την διάταξιν της Αγίας Εκκλησίας μας·

  Να τραβηχθήτε εις ένα μέρος ήσυχον, και εκεί καθήμενοι να παρακαλέσετε τον Θεόν με νηστείαν, αγρυπνίαν, και δάκρυα, διά να γένη ίλεως εις το μέγα σφάλμα οπού εκάμετε· και μάλιστα διά να ανάψη την θείαν του αγάπην εις την καρδίαν σας, και να σας
  ενδυναμώση εις το μαρτύριον, διά να να ντροπιάσετε τον διάβολον τον Παπικό Βαρθολομαίο τον εχθρό του Θεού , και τους υπηρέτας του όσους τον μνημονεύουν .

  Να κοινωνήσετε τα θεία μυστήρια με κατάνυξιν και ευλάβειαν .

  Και ύστερα από όλα ταύτα, να σηκωθήτε να υπάγετε εις τον τόπον εκείνον οπού ηρνήθητε τον Χριστόν πρότερον μνημονεύοντες τον αντίχριστο Βαρθολομαίο , και εκεί να αρνηθήτε την παν θρησκείαν του Βαρθολομαίου εκείνην οπού όμολογήσατε όταν τον μνημονεύατε , και να ομολογήσετε την πίστιν του Χριστού που δεν επιτρέπει την κοινωνία με το σκοτάδι , και εν τη ομολογία ταύτη αν χριαστεί να χύσετε το αίμα σας, και να αποθάνετε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωτήριε μην εξάπτεσαι...! Τί είναι πιο σημαντικό, τα μυστήρια ή ο εκκλησιασμός; Μόνο ο οικουμενισμός είναι το πρόβλημα ή τόσες κακοδοξίες (ακόμα και αιρετικές σύνοδοι όπως η πενθέκτη) που ασχέτως οικουμενισμού ανεχόμαστε; Αφού όλοι αποδέχονται είτε κατ΄ οικονομίαν είτε κατ΄ ακρίβειαν ότι είναι έγκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών αλλά και των μνημονευόντων αντιοικουμενιστών, εσύ μεν πράξε κατά συνείδησιν όπως πράττει έκαστος εξ ημών αλλά άσε το δικαίωμα στους άλλους, που οι άνθρωποι διέκοψαν τη μνημόνευση και διώκονται, να πράξουν κατά συνείδησιν βάσει και των απόψεων που έχουν τεκμηριωμένες, ο π. Θεόδωρος δεν είναι κοπέλιν, είναι μελετημένος.

   Διαγραφή
  2. Λες "Αφού όλοι αποδέχονται είτε κατ΄ οικονομίαν είτε κατ΄ ακρίβειαν ότι είναι έγκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών αλλά και των μνημονευόντων αντιοικουμενιστών,"
   Ε αυτοί οι "ολοι" είναι αποστάτες !!! Βρήκαν ανάπαυση στα ειδωλόθυτα της πανθρησκείας και θυσιάζουν στο χρυσό μόσχο αυτής της αποστασίας .
   Τις Θεός ως ο Θεός ?
   Ο σατανάς σας καβάλησε και λέτε εσεις οι "ολοι" οτι οι αιρετικοί ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ έχουν Θεό τον Αληθινό Θεό και όχι τον Αντίχριστο !
   Ο σατανάς σας καβάλησε και λέτε εσεις οι "ολοι" οτι οι αιρετικοί ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ με τα μυστήρια τους ενώνονται τάχα με τον Αληθινό Θεό και όχι τον Αντίχριστο !
   Τα μυστήρια του Βαρθολομαίου είναι οτι ακριβώς η Οστια . Μετοχή στον Σατανά Άρνηση Θεού
   Ο εκκλησιασμός σε ναούς του Βαρθολομαίου είναι οτι ακριβώς σε παπικούς ναούς . Μετοχή στον Σατανά. Άρνηση Θεού .

   Τις Θεός ως ο Θεός ? Στήτε καλώς , στήτε μετά φόβου ! Κύριος κρινεί σας αντίχριστοι !

   Μακάριος ανήρ, ός ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν.

   Αλλ΄ ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός.

   Και έσται ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ό τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρώ αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορρυήσεται και πάντα, όσα αν ποιεί, κατευοδωθήσεται. Ούχ ούτως οι ασεβείς, ούχ ούτως· αλλ΄ ή ωσεί χνούς, όν εκρίπτει ο άνεμος από προσώπου της γης.

   Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίσει, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολείται.

   Ινατί εφρύαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά; Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επι το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του χριστού αυτού.

   Δράξασθε παιδείας, μήποτε οργισθή Κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας, όταν εκκαυθή εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ΄ αυτώ.

   Διαγραφή
  3. διαφωνώ για την δευτέρα χρήση του μύρου! βλακώδης προτροπή . πότε στην ιστορία , οι διαφωνούντες για κανονικά θέματα, για δογματικά, μυρώνονταν ; .

   Θόδωρος Γερασίμου

   Διαγραφή

  4. Τον παπικο Βαρθολομαίο μνημόνευαν τον παναιρετικό αιρεσιάρχη !Εξωμότης αρνητής της πίστης και πεπτωκός είναι όποιος μνημόνευσε Βέκο ή Μάμα η τώρα Βαρθολομαίο απο την στιγμή που αυτοί οι προδότες αποστάτησαν και μνημόνευσαν Πάπα ως πατέρα και ποιμενάρχη . Ο πνευματικός νόμος είναι αιώνιος και δεν χαρίζετε σε κανένα . Εκ βαρβαρικής αιχμαλωσίας επιστρέφουν αν επέστρεψαν πράγματι γιατί πολλές και εύλογες υποψίες υπάρχουν ότι μένουν αμετανόητοι .
   Γιατί όταν είπαν επιστρέφω μας ήρθαν οχι μεταποιημένοι για την προδοσία που έκαναν , να πουν λάθος καναμε και μνημονεύαμε τον εξωμότη που έκαμε τα νόμιμα αναθέματα στους παπικούς ευλογίες και τους έγραψε στα δύπτιχα και μνημονευσε Παπα κτλ αλλά ήρθαν να μας διδάξουν οτι στην αίρεση είναι η εκκλησία και να κάνουνε υπακοή που ? Στους αιρετικούς τιμώντας τα επιτίμια και τις απαγορεύσεις που οι αιρετικοί τους επέβαλαν ! Βρέ μπας πήραν άδεια ανευ αποδοχών και σε λίγο επιστρέφουν σαν τα σκυλιά στο ξερατό τους ? Αλλά τέλος πάντων .. Ας πούμε μετανόησαν ... 2000 χρόνια όσους επέστρεφαν σε μας διακόπτοντας την μνημόνευση των λατινοφρόνων οχι μόνο με χρίσμα τους δεχόμαστε ΑΛΛΑ και με ομολογία πίστης και μάλιστα ομολογία όχι εκ του ασφαλούς αλλά με παρρησία εκεί που πρόδωσαν μπροστά σε αυτούς ακριβώς που φοβούνται ...

   Διαγραφή

  5. Λοιπόν και επι πατριάρχου Βέκου και Μαμας και εκείνοι στο συλείτουργο κοντά στην άλωση που ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑΝ τον πατριάρχη Κωνσταντινούπολης που με την σειρά του αυτός ο πατριάρχης μνημόνευσε Παπα ώς παπικοί λογίστηκαν . Και εξέπεσαν της πίστης και της χριστιανικής ιδιότητας και εχθροί Θεού λογίστηκαν . Και οχι μόνο αγιοπατερική συνφωνία επι αυτού αλλά και η Θεοτόκος θεολόγησε , και η Θεία Χαρις σαν νεφέλη σηκώθηκε και ο Αγ Γενάδιος είπε στον Πορθητή εξηγώντας ενα φάσκελο στον τείχο οτι ουτε 5 χριστιανοί δεν είχαν μείνει στην πόλη ...

   Οι Ζήσιδες μνημόνευσαν τον Βαρθολομαίο που μνημόνευσε πάπα
   εξέπεσαν όθεν της πίστεως
   Αλλά και μετά την σύνοδο πάλι μνημόνευαν και ακόμα το θεωρούν ότι δεν έσφαλαν και δεν αμάρταναν όταν μνημόνευαν απλά τώρα είναι καλύτερα που δεν μνημονεύουν και αμα λάχει πάνε και κοινωνάνε και σε όσους μνημονεύουν... μια περασάδα ...

   Ποιοι είναι οι προδότες , οι πεπτωκότες, και πως γίνονται αποδεκτοί ξανά στην εκκλησία ,είναι ξεκαθαρισμένο συνοδικά και σφραγισμένο όχι απλά με αγιοπατερική συμφωνία αλλά με αίμα οσιομαρτύρων άλλωστε και ο ουρανός Θεολόγησε .

   Επίσης και αν είναι αυτοί οι προδότες ιερείς και προδώσουν και μετανοιώσουν και επιστρέψουν ... αν και πότε ιερουργούν Θεία ευχαριστία είναι επίσης ξεκαθαρισμένο .

   Αλλά ο Ζήσης δεν ξέρω ... μη διδάξης Ζήση υπακούει ο Ζήσης Μη κάνεις λειτουργία Ζήση υπακούει ο Ζήσης ... Ποιον υπακούει ο Ζήσης ? Τον αιρετικό ! Που ακούστηκε στην ανθρώπινη ιστορία να κάνει μαχητής υπακοή σε διαταγή του αντιπάλου και να τιμά την ποινή που ο εχθρός του έβαλε ?Να δρά στις γραμμές μας και να υπακούει και να τιμά αντιπάλους ? Και να πηγαίνει και να σιτίζετε απο το εχθρικό καζάνι ?
   Ε!! Μα αυτός ειναι ο ορισμός του πράκτορα !!!
   Το κάθαρμα !

   Διαγραφή
  6. Αδελφέ Σωτήριε, κακώς με αποκαλείς σατανιστή (τον σχολιαστή 27 Απριλίου 2017 - 6:01 μ.μ.) όπως και όλους τους άλλους (πιθανώς πλανεμένους, πιθανώς όχι) διότι δεν παίρνω προσωπική θέση, απλώς περιγράφω την κατάσταση που δεν θέλουν να δουν πολλοί αποτειχισμένοι. Υβρίζετε τον π. Θεόδωρο σαν να είναι εγκληματίας, αλλά όχι τους ... μνημονεύοντας! Θα έπρεπε να τον επαινείτε. Και αν είχατε διαφωνίες να του λέγατε τη γνώμη σας. Κανένας ευτυχώς στην Ορθοδοξία δεν είναι αλάθητος, ούτε εσείς ούτε ο π.Θεόδωρος ούτε ο π. Ευθύμιος. Δόξα τω Θεώ διότι αν πιστεύμαμε ότι κάποιος είναι αλάθητος, θα είμασταν παπικοί. Τελευταία επίσης διαπιστώνω ότι πολλοί κόπτονται για τα ελάχιστα ήτοι τον εκκλησιασμό μετά μνημονεύσεως τον οποίον θεωρούν θανάσιμο αμάρτημα, π.χ. παρακολούθηση ενός εσπερινού, μιας ακολουθίας της Μ.Εβδομάδος, μιας Κυριακής χωρίς απαραίτητα συμμετοχή σε μυστήριο (Θ.Κοινωνία), ενώ παραγκωνίζουν τη συμμετοχή ή την εγκυρότητα σε μυστήριο μετά μνημονεύσεως.

   Διαγραφή

  7. Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
   Για πέσμου στον Θεό σου . Ο Ζήσης ακούει λέει τον ψευδεπίσκοπο και δεν βάζει λειτουργία και δεν διδάσκει... ποιόν αγαπά και Ποιον μισεί και καταφρονεί ?

   Αυτός ο Ζήσης δεν σας έμαθε οτι δεν είναι άρνηση Θεού η μνημόνευση του Βαρθολομαίου ?
   Αυτός ο Ζήσης σας δεν σας έμαθε οτι δεν είναι άρνηση Θεού η συμετοχή σε θρησκευτικά δρώμενα του Βαρθολομαίου ?
   Αυτός ο Ζήσης σας δεν σας έμαθε το "όλοι αποδέχονται είτε κατ΄ οικονομίαν είτε κατ΄ ακρίβειαν ότι είναι έγκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών αλλά και των μνημονευόντων αντιοικουμενιστών " ?
   Ενκυρο το φτύμα της Οχιάς ?Στα παπικά ξερατά ? Εκεί που 2000 χρόνια φτάνουμε ?


   Τι λέει ο Αγ Μάρκος ?"«Ἀλλὰ τί, φησί, δράσωμεν πρὸς τοὺς μέσους τούτους Γραικολατίνους ...Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τὶς ἀπὸ ὄφεως, ὡς αὐτοὺς ἐκείνους,... τοὺς χριστοκαπήλους καὶ χριστεμπόρους. οὗτοι γὰρ εἰσι, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, οἱ πορισμὸν ἡγούμενοι τὴν εὐσέβειαν, περὶ ὧν ἐπάγει λέγων. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων.... Ποὶα δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ἤ τὶς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;...». - «... Φεύγετε οὖν αὐτοὺς ἀδελφοί, καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι, (δηλ. οἱ λατινόφρονες ἐπίσκοποι), ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ...» (Patrologid Orientalis Tome XV Au Concile de Flotence, σέλ. 318-320). "

   Τι λέει στο Θεό σου να πηγαίνεις στους αιρετικούς για να προσευχεσαι κατ οικον ?
   Και ο μη έχων συμμετοχή σε μυστήριο πχ Θ.Κοινωνία δεν κοινωνεί ΑΠΛΑ συν εκκλησίαζόμενος ?
   Μέχρι όχι στην ίδια έκκλησία ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ είναι απαγορευμένο !
   Και απο μακριά να πάς , απλής περιέργείας ένεκα , πάλι των αιρετικών αλογιών δέκτης δεν είσαι ? Και πώς μολυσμό δεν έχεις ?

   Ο Ζήσης ο "ευγενικός" σας έμαθε βεβαίως βεβαίως τα αντίθετα

   Δεν λέευ ο Ζήσης την ορθόδοξη θέση Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τὶς ἀπὸ ὄφεως
   αλλά μάλλον Κολητέον αυτούς , να πηγαίνετε στους ναούς τους .... μη σας φάει μαύρο φίδι!

   Διαγραφή
 3. Θα πρέπει να καταλάβουν οι σεβαστοί κατά τ' άλλα πατέρες, ότι άσχετα αν είναι έγκυρα τα μυστηριά τους(των αιρετιζόντων εννοώ) εμείς δεν εκκλησιαζόμαστε διότι μας ελέγχει η Ορθόδοξη συνείδηση μας.Αδυνατούμε ν'ακούμε να μνημονεύεται το όνομα του εχθρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,καθώς εχθρός λογίζεται εκείνος που όχι μόνο δεν κάνει υπακοή,αλλά παραποιεί τους λόγους Του και τους λόγους των Αποστόλων Του.
  Καλά λοιπόν θα κάνουν οι πατέρες να δώσουν στο ποίμνιο τους να καταλάβει πως δυό καρπουζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε και αγώνας χωρις θυσίες και πόνο δεν υπάρχει.
  Όποιος αγαπάει τον Κύριο θα προχωρήσει και όποιος όχι θα φύγει,τα λοιπά είναι εκ του πονηρού.
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν τα μυστήρια είναι το πρωτεύον, ο εκκλησιασμός είναι δευτερεύων.

   Διαγραφή
 4. Με τις εκκλησιαστικες ιστορικες οικονομιες που εχουν γινει,και με την πραγματικοτητα οτι ο αιρετικος μεταδιδει χαρη και ισχυουν τα μυστηρια του,το θεμα του οικουμενισμου θα προχωρησει ακαθεκτο.Οι αποτειχησεις θα σταματησουν και αυτοι που αποτειχιστηκαν με πρωτο τον πατερ θεωδωρο ζηση θα γυρισουν με σκυμενη κεφαλή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Tα Μυστήριά του;
   Δεν είναι δικά του τα Μυστήρια.
   Το Άγιο Πνεύμα αγιάζει τα Μυστήρια.
   Μετά την αιρετική σύνοδο της Κρήτης ΔΕΝ έχουν αγιασμό τα Μυστήρια(Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης).
   Όταν ένας κληρικός πορνεύει και μετά κάνει μια βάπτιση,το Άγιο Πνεύμα αγιάζει το Μυστήριο. Όταν πορνεύει φανερά ΔΕΝ αγιάζει το Μυστήριο το Πνεύμα το Άγιο.Το ίδιο και με την αίρεση.Όταν δημόσια αιρετίζει ένας κληρικός ΔΕΝ αγιάζει το Μυστήριο ο Παράκλητος.Όταν αιρετίζει κρυφά ο κληρικός,τότε αγιάζει το Μυστήριο το Πνεύμα του Θεού.
   Πρέπει να πουν στον κόσμο την αλήθεια.Υπάρχουν αποτειχισμένοι κληρικοί σε όλη τη γη(Μυστήρια μόνο σ'αυτούς).Είναι λίγοι οι αποτειχισμένοι κληρικοί ,όμως είναι λίγοι και οι αποτειχισμένοι λαϊκοί.Στην Ελλάδα υπάρχουν 15 αποτειχισμένοι κληρικοί και 15.000 αποτειχισμένοι λαϊκοί(ένας ποιμένας με 1000 πρόβατα).
   Όχι στα Μυστήρια των Οικουμενιστών και όσων τους μνημονεύουν!

   Διαγραφή
  2. Ζιώγο, σταμάτα να θεολογείς μπακάλικα

   Διαγραφή
 5. Διαβαζω: "και με την πραγματικοτητα οτι ο αιρετικος μεταδιδει χαρη και ισχυουν τα μυστηρια του"
  Ο αιρετικός μεταδίδει την "χαρη" του σατανά και η ισχύς των μυστηρίων του είναι εκείνη του θανατηφόρου δήγματος της οχιάς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. +ΙΓΖ
  Διαβάστε τον 1ο κανόνα του Μ. Βασιλείου και τον 47ο θα σας λυθεί η απορία για το εαν έχουν έγκυρα μυστήρια οι αιρετικοί.
  Δια ταύτα:
  Ο άγιος Βαπτίζει ακόμα και τους σχισματικούς [ αν και προς ώρας τους δέχθηκε με το Χρίσμα για το γενικότερο συμφέρον] επειδή απεκόπησαν απο την Εκκλησία και ως εκ τούτου απεκόπησαν και απο την Θεία χάρη και το άγιο Πνεύμα.
  [ σχισματικούς ο άγιος εννοεί πράγματα μικρά και ευκολοιάτρευτα και όχι δόγματα πίστεως ] για τους αιρετικούς ούτε συζήτηση.
  Εκτός κι αν κάποιοι δεν εμπιστεύονται τον Μ .Βασίλειο που έχτισε με τους κανόνες του, όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, εκτός κι αν φρονούν οτι δεν είχε άγιο Πνεύμα στο κεφάλι του, εκτός κι αν κάποιοι θεωρούν τους σύγχρονους θεολόγους πιο φωτισμένους.... οπότε αλλάζει το πράμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα το μεγα προβλημα ειναι οτι ο αγιος βασιλειος αναγνωρισε το βαπτισμα των αρειανων,και μονο τους εχρισε

   Διαγραφή
  2. Οι αιρετικοι εχουν εγκυρα μυστηρια μεχρι της καθαιρεσεως των,αυτο λενε ολοι

   Διαγραφή
 7. Κανείς δεν είναι καθηρημένος πρίν την καθέρεσή του λέει ο Μέγας Φώτιος ( κ .Ι.Γ.Ζ. )!Η Εκκλησία δέχθηκε το αιρετικό βάπτισμα των Αριανών(Τέλος)!!Οι Παλαιοημερολογίτες δέχονται το βάπτισμα των ''σχισματικών''Νεοημερολογιτών!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τι πρόβλημα μπαίνει για όποιον ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ απο την στιγμή που το ιερό Ευαγγέλιο αλλά και το σύνολο της ιερής μας παράδοσης γραφτής και άγραφης και το παράδειγμα των οσιομαρτύρων αναφέρει επακριβώς τι είναι και τι δεν είναι οι αιρέσεις και οι αιρετικοί , τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε με τις αιρέσεις και τους αιρετικούς αλλά και το πως επιστρέφουν οι προδότες που απο την ορθοδοξία έπεσαν στην αίρεση και μετά επανέρχονται στην εκκλησία ...
  Τα πάντα όλα ! Και τα όρια της ακρίβειας και εκείνα της οικονομίας είναι ξεκάθαρα ... Δεν έχουμε απλά μπούσουλα αλλά σαφείς και ξεκάθαρες γραμμές .2000 χρόνια αιρέσεις αντιμετωπίζουμε τώρα θα κάτσουμε να δούμε τι κανουμε ? Θα ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό ? Αυτά τα πράματα είναι νομοθετημένα τακτοποιημένα. Κάθε φιδοφωλιά και παλούκι , κάθε αίρεση και ανάθεμα , κάθε κατεργάρης στον πάγκο του .
  Μόνο όποιος δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει ...
  Μόνο όποιος δεν θέλει να ενεργήσει τα δέοντα κάνει οτι δεν ξέρει δεν κατάλαβε ,οτι οικονομεί ,και ένα βήμα μπρός και 2 πίσω και οτι .., και οτι.. ,και μήπως και δήθεν ..και μένει στο ότι και διότι.. και στην τελική δια ταύτα μηδέν. Βλέπε Ζήση !
  Μαχητής και καλά και να δέχεται εντολές απο το αιρετικό στρατόπεδο ?
  Μαχητής και καλά και να τιμά την τιμωρία που του έβαλε το αιρετικό στρατόπεδο ?
  Μαχητής και καλά και πότε πότε να σιτίζετε με τους αιρετικούς ? Και να εκκλησιάζεται με αυτούς ! Και να τους στέλνει και κόσμο ?
  Ε αν δρώντας στις γραμμές μας κάνει υπακοή στους εχθρούς μας και τους ενισχύει ... αυτό δεν είναι ο ορισμός του εγκάθετου πράκτορα και του προβοκάτορα ?
  Βρε Ζήση αααιιιι στο ανάθεμα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΠ ΠΕΤΡΟΥ 15 καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 17 οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰώνα τετήρηται. 18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὄντως ἀποφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται. 20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων· 21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 22 συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου