Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Και παλιν και πολλακις εμεις δικαιωνομαστε. Ειμαστε οι μοναδικοι που στο παρελθον ελεγξαμε - δικαιωματικα - τον καθηγητη Τσελεγγιδη, για τις πλανες που υπεπεσε και τις διαστρεβλωσεις που διεπραξε, σχετικα με την Ιερα Αποκαλυψη, ενω ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, μα ΟΛΟΙ, τον επαινουν και τον κολακευουν κατα τροπον εμετικον . Και τωρα εμφανιζεται, απο την μια μερα στην αλλη, ναναι ενας ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΣ. Κριμα κ. Καθηγητα. Κριμα. Μαλλον εισαι και εσυ για ...ΑΠΟΣΥΡΣΗ. Αντε στους Οικουμενιστες και εσυ, μαλλον εκει ανηκεις και εσυ, εκει κλινει η καρδια σου...Επαναλαμβανετε η παραπονιαρικη Θεανθρωπινη ερωτησι προς καθε δειλο και ανανδρο: ΜΗ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ ΥΠΑΓΕΙΝ;;;;

Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να διακόψουμε τὸ Μνημόσυνο των Οικουμενιστών!

Ὁμιλία π. Θεοδώρου Ζήση στὴ Μολδαβία
καὶ προσφώνηση κ. Τσελεγγίδη

π. Θεόδωρος Ζήσης:  «Τὴν Σύνοδο πραγματοποίησαν ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἶναι μία πράξη τὴν ὁποία μᾶς συνιστοῦν νὰ κάνουμε καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Εἴμαστε βέβαιοι καὶ πεπεισμένοι ὅτι πρέπει νὰ διακόψουμε κι ἐμεῖς τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων.
Ὅταν  οἱ  Ἐπίσκοποι  δὲν  διδάσκουν  Ὀρθόδοξα,  τότε διακόπτουμε τὸ Μνημόσυνό τους, διότι δὲν ὀρθοτομοῦν τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας».
κ. Δημ. Τσελεγγίδης: «Σὲ ὅσα εἶπε ὁ π. Θεόδωρος, δὲν θὰ εἶχα νὰ προσθέσω τίποτα ἐξ αἰτίας τῆς πυκνότητος καὶ τῆς ἀκρίβειας μὲ τὴν ὁποία διατύπωσε τὰ ὅσα εἶπε»!!!

"Π.Π.": Τὸ ἐρώτημα εἶναι. Τί ἀνάγκασε τὸν κ. Δημ. Τσελεγγίδη νὰ πάρει πίσω τὴν ὑπογραφή του; Ἡ Νέα «Ὁμολογία»  τῆς Γατζέας  ἢ  ἡ δημοσιοποίηση αὐτῆς τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Θεοδώρου;


Ἡ Ὁμιλία π. Θεοδώρου Ζήση στὴ Μολδαβία   

Οἱ τέσσερις Ἐκκλησίες δὲν ἔλαβαν μέρος (ὁμιλεῖ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης), διότι στὰ κείμενα ποὺ εἶχαν προετοιμαστεῖ γιὰ νὰ ἐγκρίνει αὐτὴ ἡ Σύνοδος, εἶχαν περάσει μέσα πλάνες καὶ αἱρέσεις. Ἐνῶ π.χ. καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες καταδικάζουν τὶς αἱρέσεις «ἀνάθεμα, ἀνάθεμα, ἀνάθεμα», ὅλους τοὺς αἱρετικούς, μέσα στὰ κείμενα αὐτὰ (τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης) δικαιολογοῦν τὶς αἱρέσεις.
   Νὰ σᾶς πῶ π.χ. σὰν παράδειγμα ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο· ὁ ἀπόστολος Παῡλος λέγει «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ». Κι ὅταν πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του κάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Μιλήτου γιὰ νὰ τοὺς ἀποχαιρετήσει, λέγει στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου: Νὰ γνωρίζετε ὅτι μετὰ τὴν ἀναχώρησή μου, θὰ ἔλθουν ψευδαπόστολοι, «λύκοι βαρεῖς», σὰν τοὺς λύκους, «μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου», οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ λυπηθοῦν τὸ ποίμνιο. Ἔλεγε δηλ. πὼς θὰ ἔρθουν αἱρετικοί, ποὺ θὰ κατασπαράξουν πνευματικὰ τὸ ποίμνιο. Τὸ σημαντικότερο ὅμως ποὺ τοὺς εἶπε -ποὺ ἰσχύει καὶ σήμερα γιὰ πολλοὺς Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκοπους, Ἐπισκόπους- (εἶναι ὅτι) «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν», ἀπὸ σᾶς, ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς  «ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα».
   Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, λοιπόν, μᾶς προειδοποιοῦσε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι
σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ἀνάμεσα στοὺς Ἐπισκόπους, στοὺς Πατριάρχες θὰ παρουσιστοῦν πρόσωπα τὰ ὁποῖα θὰ διαστρέφουν τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατερων. Κι αὐτὸ ἔγινε στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης.  Ἐκεῖ ὑπῆρχαν προσκεκλημένοι αἱρετικοὶ παρατηρητές -Μονοφυσίτες, Παπικοί, Προτεστάντες- κι ἀντὶ νὰ ποῦν ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι αἱρετικοί, καὶ νὰ φροντίσουν ἀπὸ πραγματικὴ ἀγάπη νὰ τοὺς φέρουν στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλὰ καὶ νὰ προφυλάξουν κι ἐμᾶς ὅλους, ποὺ πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι οἱ αἱρετικοὶ κι οἱ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἔγινε μεγάλη μάχη μέσα στὴν Σύνοδο, διότι μερικοὶ Ἀρχιερεῖς σηκώθηκαν καὶ εἶπαν, ὅτι πρέπει μέσα στὸ κείμενο τὸ ὁποῖο θὰ βγάλουν, νὰ μὴν ὀνομάζουμε Ἐκκλησίες τοὺς αἱρετικούς, ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (Παπισμός, Προτεσταντισμός, Μονοφυσίτες δὲν εἶναι Ἐκκλησία) καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ Ἅγιοι Πατέρες (Μ. Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Μᾶρκος Εὐγενικός), οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ τοὺς Παπικούς, ἂν δὲν ἀποκηρύξουν τὶς αἱρέσεις τους.
   Σ’ αὐτὴν τὴν Σύνοδο ποὺ ἔγινε στὴν Κρήτη, προδόθηκε ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, καὶ προδόθηκε, ἐπίσης, ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Φωτίου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων. Καὶ μέσα στὸ κείμενο ποὺ ἑτοίμασαν σχετικὰ μὲ αὐτὲς τὶς αἱρέσεις, λένε ὅτι αὐτὲς δὲν εἶναι αἱρέσεις, εἶναι Ἐκκλησίες καὶ πὼς καλὰ κάνουμε ποὺ μετέχουμε στὸ Π.Σ.Ε.
Ἐνῶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι περιμέναμε ἀπὸ τὴν Σύνοδο αὐτή, νὰ καταδικάσει αὐτὲς τὶς αἱρέσεις, νὰ καταδικάσει τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· περιμέναμε, ἐπίσης, νὰ ἐπαναφέρει τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, διότι ἡ διαίρεση μεταξὺ Παλαιοῦ καὶ Νέου Ἡμερολογίου ὀφείλεται στοὺς Οἰκουμενιστάς…, τὸ θέμα αὐτὸ δὲν συζητήθηκε στὴ Σύνοδο. Τί Ὀρθόδοξη Σύνοδος εἶναι αὐτή, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιλύσει ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα. Καὶ δὲν τὸ ἐπιλύει, γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουμε τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ νέο Ἡμερολόγιο.
   Ὅταν ἐρχόμαστε τώρα ἐδῶ, στὸ Μοναστήρι, ἕνας ἀδελφὸς μοῦ εἶπε: πάτερ, αὐτὴ ἡ Σύνοδος, δὲν εἶναι ἁπλῶς μία Σύνοδος ποὺ ἔκανε λάθος, ἀλλὰ εἶναι μιὰ Σύνοδος τὴν ὁποίαν ἔκαναν ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας. (Ἀδελφοί μας χριστιανοί) ἔχουν φτάσει στὸ σημεῖο νὰ μὴν μνημονεύουν αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους τοὺς Οἰκουμενιστάς, ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμό· αὐτὴ ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν Ἐπισκόπων τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἶναι μία πράξη τὴν ὁποία μᾶς συνιστοῦν νὰ κάνουμε καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
   Στὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχει μεγάλη ἀναστάτωση, μεγάλη ἀναταραχή, διότι ἐκεῖ ἔχουν ὡς Ἐπίσκοπο τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἀρχιοικουμενιστής, ὁ μεγαλύτερος Οἰκουμενιστής,  καὶ οἱ πολλοὶ μοναχοὶ
δὲν θέλουν νὰ ἀκοῦνε νὰ μνημονεύεται τὸ ὄνομά του.  Ἤδη ἀμέσως μετὰ τὴν Σύνοδο στὴν Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου -τὴ Σερβικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους- τέσσερις μοναχοὶ κι ἕνας δόκιμος, εἶπαν στὸν Ἡγούμενο ὅτι ἐμεῖς δὲν θὰ καταβαίνουμε στὶς ἀκολουθίες τοῦ μοναστηριοῦ, διότι δὲν θέλουμε νὰ μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ αἱρετικοῦ Βαρθολομαίου. Δυστυχῶς ὁ ἡγούμενος, ἀντὶ νὰ δείξει κατανόηση πατρική, καὶ νὰ πεῖ· δίκιο ἔχετε, πρέπει νὰ τὸ δοῦμε τὸ θέμα αὐτό.
  Ὅπως ἔμαθα μὲ χαρὰ ὅτι ἔκαναν μερικοὶ Ἐπίσκοποι ἐδῶ στὴ Μολδαβίακαὶ ἐνῶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ πολλὰ μοναστήρια διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη, ἐν τούτοις οἱ Ἐπίσκοποι δὲν τοὺς τιμώρησαν, διότι ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο πράττουν αὐτὸ ποὺ λένει οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
  Στὸ Ἅγιον Ὄρος οἱ κελλιῶτες μοναχοί, δὲν διέκοψαν ἀκόμα τὸ Μνημόσυνο, ἀλλ’ ἑτοιμάζουν ἕνα κείμενο, ποὺ ἀπευθύνουν πρὸς τοὺς ἡγουμένους τῶν μοναστηριῶν καὶ λένε στοὺς Ἡγουμένους, ἂν μέσα σὲ εὔλογο χρονικὸ διάστημα δὲν ἀπορρίψετε αὐτὴν τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἐμεῖς ἀμέσως θὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνό σας.
   Καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν πολλοὶ μοναχοί, πολλὰ μοναστήρια, πολλοὶ θεολόγοι, πολλοὶ κληρικοί, ποὺ συναντιόμαστε αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καὶ προσπαθοῦμε νὰ σχεδιάσουμε τί πρέπει νὰ κάνουμε μὲ αὐτὴ τὴν Σύνοδο. Εἴμαστε βέβαιοι καὶ πεπεισμένοι ὅτι πρέπει νὰ διακόψουμε κι ἐμεῖς τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων.
  Ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι δὲν διδάσκουν Ὀρθόδοξα, τότε διακόπτουμε τὸ Μνημόσυνό τους, διότι δὲν ὀρθοτομοῦν τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας.
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

5 σχόλια:

 1. ΚΡΙΜΑ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ? ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΔΙΔΑΞΑΝ ΟΤΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ Π...Ι ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ .ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΕΣ. ΚΡΙΜΑ ΘΑ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΛΟΥ Η ΜΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ . ΚΑΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ IDERNET .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κρίμα κ. Τσελεγγίδη. Πρόδωσες την Ορθόδοξη Πίστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ σύντομα θά γίνει καί ἤδη τήν προετοιμάζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, δεύτερη κατά σειρά Σύνοδο ὅπως ἦταν αὐτή τῆς Κρήτης καί τότε τά ὅσα γράφει ὁ κ. Τσελεγγίδης θά εἶναι εὐσέβεια ἐν γράμμασι μόνον καί ὄχι ἐν πράγμασιν. Ὅταν οἱ Πατέρες, ὅπως ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὀνομάζουν τήν δίχα πράξεως Θεολογία ὡς Θεολογία δαιμόνων, διότι καί τά δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίττουσι, ἀλλά δέν μετανοοῦν καί δέν πράττουν τά θεάρεστα, κατ' ἀναλογία, θά πρέπει νά θεωρήσουμε ὅτι καί ἡ Θεολογία τῆς διαπιστώσεως τῆς αἱρέσεως καί τῆς παραμονῆς σέ κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς ΕΙΝΑΙ καί αὐτή Θεολογία Δαιμόνων καί δεινή πλάνη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Ταμπακέρα του Οικουμενισμού είναι η πανθρησκεία του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ και η ουσία της αποτείχισης μας οτι εμείς είμαστε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αποτασσόμαστε τον Αντίχριστο και αναθεματίζουμε τους αντίχριστους ...
  Διαβάζω ".... ο Πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος, μιλώντας στις 3 Ιουνίου(λίγες ημέρες πριν από την παναιρετική Σύνοδο του Κολυμπαρίου που βάπτισε ως ΕΚΚΛΗΣΙΑ τον Παπισμό και τις υπόλοιπες αιρέσεις) από τον κλασικό εξώστη του Βατικανού στο κοινό που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, δήλωσε με ξεκάθαρο τρόπο πως θεωρεί ότι η Αγία Βίβλος είναι το… ίδιο πράγμα με το Κοράνι των μουσουλμάνων.

  Ο αρχηγός των παπικών όμως δεν αρκέστηκε σε αυτή την δήλωση.

  Προχώρησε ακόμα περισσότερο ισχυριζόμενος πως ο Ιησούς Χριστός, ο Μωάμεθ, ο Γιαχβέ και ο Αλλάχ, είναι το… ίδιο πράγμα δηλαδή διαφορετικά ονόματα του ίδιου Θεού.

  Με αυτόν λοιπόν τον θρησκευτικό ηγετίσκο θέλουν κάποιοι Οικουμενιστές να ενωθούμε και να συγκοινωνήσουμε ως κοινά μέλη στην Θεία Ευχαριστία ;..." Πηγή :πότε Βούδας πότε κούδας ΠΟΤΕ ΙΗΣΟΥΣ ΚΙ΄ ΙΟΥΔΑΣ στο http://www.triklopodia.gr/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B9/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου