Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 10 ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΟΔΙΚΗ" ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 25-6-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΗ: ΑΚΥΡΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ
ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ
ΦΥΓΕΤΕ, ΑΠΟΚHΡYΞΑΤΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙ

 

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Ή ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.

 Είναι έγκυρα τα μυστήρια, και μάλιστα η ευχαριστία, των αιρετικών και ειδικότερα των 10 Αυτοκέφαλων «Εκκλησιών» οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς» την Παναίρεση του Οικουμενισμού, κατά τους Ιερούς Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

 

του επικουρου καθηγητου του ΑΠΘ

Κυριακου ΚυριαζοπουλουΔεν είναι έγκυρη από τις 25-6-2016 (ημερομηνία κατά την οποία ψηφίστηκε από το Συνέδριο της Αποστασίας των Χανίων η δογματική απόφαση «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»), η ευχαριστία, όπως και τα λοιπά μυστήρια, που ιερουργούνται από αιρετικούς ή ετεροδόξους - στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πλέον οι 10 Αυτοκέφαλες «Εκκλησίες» οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς» την Παναίρεση του Οικουμενισμού - ούτε κατά την ακρίβεια ούτε κατ' οικονομία. Και απαγορεύεται απολύτως η συμμετοχή στην εν λόγω ευχαριστία - περιλαμβανομένης εκείνης των υπ' όψιν 10 Αυτοκέφαλων «Εκκλησιών» - από τους Ορθόδοξους πιστούς της Αληθινής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως Σώματος του Χριστού.
Αυτή η αρνητική απάντηση δίνεται από αμέσως μεν από τους Ιερούς Κανόνες 46 των Αγίων Αποστόλων και 32 της Συνόδου της Λαοδικείας, εμμέσως δε από τους Ιερούς Κανόνες 33 της Συνόδου της Λαοδικείας, 2 της Συνόδου της Αντιοχείας και 9 του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρείας.

Ο Κανόνας 46 των Αγίων Αποστόλων ορίζει: «Προστάζουμε να καθαιρείται ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος που δέχτηκε βάπτισμα ή ευχαριστία αιρετικών. Γιατί ποιά συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στον Χριστό και στον Διάβολο; Ή ποιά σχέση έχει ο πιστός με τον άπιστο;».
Ο Κανόνας 32 της Τοπικής Συνόδου της Λαοδικείας (ο οποίος κυρώθηκε από τον Κανόνα 2 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου) προβλέπει: «Δεν πρέπει να παίρνουμε ευλογίες αιρετικών, γιατί είναι κατάρες μάλλον παρά ευλογίες».
Ο Κανόνας 33 της Τοπικής Συνόδου της Λαοδικείας (ο οποίος κυρώθηκε από τον Κανόνα 2 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου) αναφέρει: «Δεν πρέπει να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς ή σχισματικούς».
Ο Κανόνας 2 της Τοπικής Συνόδου της Αντιοχείας (ο οποίος κυρώθηκε από τον Κανόνα 2 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου) αναφέρει στη 2η παράγραφό του: «Και αν αποδειχτεί ότι κάποιος από τους επισκόπους ή πρεσβυτέρους ή διακόνους ή κάποιος από τους κληρικούς συναναστρέφεται με αυτούς που τέθηκαν σε ακοινωνησία, τότε και αυτός να είναι ακοινώνητος, γιατί παραβαίνει τον κανόνα της Εκκλησίας».
Ο Κανόνας 9 του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρείας (ο οποίος κυρώθηκε από τον Κανόνα 2 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου) αναφέρει: «Ερώτηση 9: Πρέπει ένας κληρικός να εύχεται, όταν παρευρίσκονται Αρειανοί ή άλλοι αιρετικοί, ή δεν τον βλάπτει καθόλου, όταν κάνει την ευχή, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία; - Απάντηση: «Κατά τη Θεία Λειτουργία ο διάκονος φωνάζει πριν από τον ασπασμό: 'όσοι είστε ακοινώνητοι βγείτε έξω από το ναό΄. Δεν πρέπει λοιπόν να παρευρίσκονται, εκτός αν υπόσχονται ότι μετανοούν και αρνούνται την αίρεση».

Είναι έγκυρα τα μυστήρια των αιρετικών, και μάλιστα η ευχαριστία, και ειδικότερα των 10 Αυτοκέφαλων «Εκκλησιών» οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς» την Παναίρεση του Οικουμενισμού, κατά τη Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας ;


Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, Καθηγητής της Δογματικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και Πνευματικός της Μονής Τσέλιε της Σερβίας, είναι ο καταλληλότερος, από την πλευρά της Δογματικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για να απαντήσει στα ζητήματα 1) αν είναι Εκκλησία οι αιρέσεις και συνεπώς οι 10 Αυτοκέφαλες «Εκκλησίες» που εισήγαγαν «συνοδικώς», μέσω του Συνεδρίου της Αποστασίας των Χανίων και οι οποίες, ως εκ τούτου, είναι πλέον ετερόδοξες σε σχέση με την Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού (κατά την ανωτέρω έννοια), την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Γνωστικισμού ή Εωσφορικού Θρησκευτικού Συγκρητισμού, και 2) αν αιρέσεις, και συνεπώς οι εν λόγω 10 Αυτοκέφαλες «Εκκλησίες», έχουν έγκυρα μυστήρια.

Ο Άγιος γράφει: «Η διδασκαλία της (Αληθινής) Ορθόδοξης Εκκλησίας του Θεανθρώπου Χριστού, που διατυπώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους, από τους Αγίους Πατέρες, από τις Άγιες Συνόδους, για τους αιρετικούς είναι η εξής: οι αιρέσεις δεν είναι Εκκλησία, ούτε μπορούν να είναι Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορούν αυτές να έχουν τα Άγια Μυστήρια, ιδιαίτερα δε το Μυστήριο της Ευχαριστίας, το Μυστήριο τούτο των Μυστηρίων. Διότι ακριβώς η Θεία Ευχαριστία είναι το παν και τα πάντα στην Εκκλησία: και Αυτός ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς και η ίδια η Εκκλησία (...)
(...) Στην ορθόδοξη διδασκαλία για την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια, το μόνο και μοναδικό μυστήριο είναι η ίδια Εκκλησία, το Σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, έτσι ώστε αυτή να είναι και η μόνη πηγή και το περιεχόμενο όλων των Θείων Μυστηρίων. Έξω από αυτό το θεανθρώπινο και παμπεριεκτικό Μυστήριο δεν υπάρχουν ούτε μπορούν να υπάρχουν «μυστήρια» (...) Ως εκ τούτου, μόνο μέσα στην Εκκλησία, στο μοναδικό αυτό Παμμυστήριο του Χριστού, μπορεί να γίνει λόγος για τα Μυστήρια. Διότι η (Αληθινή) Ορθόδοξη Εκκλησία, ως το Σώμα του Χριστού, είναι η πηγή και το κριτήριο των Μυστηρίων και όχι το αντίθετο. Τα Μυστήρια δεν μπορούν να ανεβάζονται πάνω από την Εκκλησία ούτε να θεωρούνται έξω από το Σώμα της Εκκλησίας.
Εξαιτίας αυτού, σύμφωνα με το φρόνημα της (Αληθινής) Ορθόδοξης Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και σύμφωνα με ολόκληρη την Ορθόδοξη Παράδοση, η (Αληθινή) Ορθόδοξη Εκκλησία δεν παραδέχεται την ύπαρξη άλλων μυστηρίων έξω από αυτήν, ούτε θεωρεί αυτά ως μυστήρια, έως ότου προσέλθει κάποιος με τη μετάνοια από την αιρετική «εκκλησία», δηλαδή ψευδοεκκλησία, στην (Αληθινή) Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Μέχρις ότου δε μένει κάποιος έξω από την Εκκλησία, μη ενωμένος με αυτήν με τη μετάνοια, μέχρι τότε είναι αυτός για την Εκκλησία αιρετικός και αναπόφευκτα βρίσκεται έξω από τη σωτηριώδη Κοινωνία. Διότι «ποιά ανάμειξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποιά επικοινωνία μεταξύ του φωτός και του σκότους;».
Ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος, με την εξουσία την οποία έλαβε από τον Θεάνθρωπο, δίνει εντολή: «Αιρετικό άνθρωπο μετά την πρώτη και τη δεύτερη νουθεσία αφήνετέ τον» (Τιτ. 3, 10). Επιπλέον ο αγαπημένος Μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Απόστολος της Αγάπης, δίνει εντολή: «Εάν κάποιος έρχεται προς εσάς και δεν ασπάζεται αυτήν τη διδασκαλία (δηλαδή δεν παραδέχεται την ευαγγελική για τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο διδασκαλία), μην τον παίρνετε στο σπίτι σας και ούτε χαιρετισμό να του απευθύνετε» (Ιω. 1, 10).
Ο Κανόνας 45 των Αγίων Αποστόλων βροντοφωνάζει: «Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος που μόνο προσευχήθηκε μαζί με αιρετικούς, να αφορίζεται. Αν όμως τους επέτρεψε να κάνουν κάτι ως κληρικοί, να καθαιρείται». Η εντολή αυτή είναι σαφής (...)
Ο Κανόνας 64 των Αγίων Αποστόλων διατάσσει: «Αν κάποιος κληρικός ή λαϊκός μπει σε συναγωγή Ιουδαίων ή αιρετικών, για να προσευχηθεί, να καθαιρείται και να αφορίζεται». Και τούτο είναι σαφέστατο (...).
Ο Κανόνας 46 των Αγίων Αποστόλων: «Προστάζουμε να καθαιρείται ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος που δέχτηκε βάπτισμα ή λειτουργία αιρετικών. Γιατί ποιά συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο Διάβολο, ή ποιά σχέση έχει ο πιστός με τον άπιστο;». Είναι οφθαλμοφανές και για τους αόμματους ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε στους αιρετικούς κανένα Άγιο Μυστήριο και ότι πρέπει να θεωρούμε αυτά ως άκυρα και χωρίς Θεία Χάρη.
Ο θεόπνευστος φορέας της αποστολικής και αγιοπατερικής καθολικής (ως προς την πληρότητα της ορθόδοξης πίστης) Παραδόσεως της Εκκλησίας του Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ευαγγελίζεται από την καρδιά όλων των Αγίων Πατέρων, όλων των Αγίων Αποστόλων, όλων των Αγίων Συνόδων της Εκκλησίας την εξής θεανθρώπινη αλήθεια: «Δεν είναι ο άρτος και ο οίνος τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού, ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου, θεωμένο ... Καθαριζόμενοι με Αυτό, ενωνόμαστε με το Σώμα του Κυρίου και με το Πνεύμα Του, και γινόμαστε Σώμα Χριστού(= Η Εκκλησία) ... Λέγεται δε μετάληψη, διότι με αυτήν μεταλαμβάνουμε από τη Θεότητα του Ιησού. Λέγεται ακόμη και είναι αληθινά κοινωνία, επειδή διαμέσου αυτής κοινωνούμε εμείς με τον Χριστό και μετέχουμε στη Σάρκα Του και στη Θεότητά Του. Ακόμη διαμέσου αυτής κοινωνούμε και ενωνόμαστε μεταξύ μας, επειδή δηλαδή μεταλαμβάνουμε από ένα άρτο, όλοι γινόμαστε ένα Σώμα Χριστού και ένα Αίμα και μεταξύ μας μέλη, με το να γινόμαστε σύσσωμοι του Χριστού.
Γι' αυτό με όλη τη δύναμή μας ας προσέξουμε να μην παίρνουμε μετάληψη αιρετικών, ούτε να δίνουμε. 'Διότι μη δίνετε τα άγια στους σκύλους», λέγει ο Κύριος, «ούτε να ρίχνετε τους μαργαρίτες σας μπροστά στα γουρούνια' (Ματθ. 7, 6), για να μη γίνουμε συμμέτοχοι στην κακοδοξία τους και στην καταδίκη τους. Διότι, αν οπωσδήποτε είναι ένωση με τον Χριστό και μεταξύ μας, οπωσδήποτε ενωνόμαστε σύμφωνα με την προαίρεση και με όλους αυτούς που μεταλαμβάνουν μαζί με μας. Αυτή η ένωση γίνεται από την προαίρεση, όχι χωρίς τη συγκατάθεσή μας. 'Διότι όλοι είμαστε ένα σώμα, επειδή μεταλαμβάνουμε από τον ένα άρτο', όπως λέγει ο θείος Απόστολος».
Ο ατρόμητος ομολογητής των θεανθρώπινων ορθόδοξων αληθειών (ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης) αναγγέλλει σε όλους του ανθρώπους (...): 'Διότι το να μεταλάβει από αιρετικό ή δημοσίως διαβεβλημένο (επίσκοπο ή πρεσβύτερο) την αποξενώνει από τον Θεό και την κάνει οικεία με τον διάβολο' (Επιστολή 553, Προς την σπαθαρέαν, ής το όνομα Μαχαρά, PG 99, 1668C). Κατά τον ίδιο, ο άρτος των αιρετικών δεν είναι 'σώμα Χριστού' (Επιστολή 91. Δωροθέω τέκνω, PG 1597A).
Γι' αυτό, 'Όπως ο Άγιος Άρτος που λαμβάνεται από τους πιστούς, όλους τους λαμβάνοντες τους συγκροτεί σε ένα σώμα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο αιρετικός άρτος που ενώνει σε κοινωνία μεταξύ τους εκείνους που τον λαμβάνουν, παρουσιάζει ένα σώμα αντίθετο προς τον Χριστό» (Επιστολή 534. Συμεών μονάζοντι, PG 99, 1480CD). Επιπλέον, 'Η κοινωνία των αιρετικών δεν είναι ένας απλός άρτος, αλλά δηλητήριο, το οποίο δεν βλάπτει το σώμα, αλλά μαυρίζει και σκοτίζει την ψυχή' (Επιστολή 308. Ιγνατίω τέκνω, PG 99, 1189C».

12 σχόλια:

 1. Τί μας λες Οδυσσεάκο; Τι μας λες;
  Καταλαβαίνεις τί μας λές;
  Άραγε σκέφτηκες μήπως πλανήθηκες;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε ανωνυμε εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτες τις 10 Εκκλησίες
   ΔΙΟΤΙ πλέον κατάντησαν να ομοιάζουν σκανδαλωδώς με τα 10 κέρατα που δίνουν εξουσία στο πρώτο θηρίο της αποκάλυψης αφού κατοχύρωσαν την θρησκεία του αντιχρίστου τον οικουμενισμό.
   Αποτείχιση αδελφέ μου από τους ψευδεπισκόπους μελέτησε τους αγίους μας

   Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

   Διαγραφή
  2. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ μου Κωνσταντίνε! Συμφωνώ απολύτως. Επιτυχεστάτη η ερμηνεία σου περί των 10 κεράτων. Συνεπώς, η Αποκάλυψη, ο Λόγος του Θεού μας δίνει το δικαίωμα να αποκαλούμε τους Οικουμενιστές αλλά και τους υποκριτές "αντι-οικουμενιστές" ως ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ του Οικουμενισμού!

   Διαγραφή
 2. Εγω πλανηθηκα ή εσυ,ανωνυμε;
  Καματε οι πολλοι μια εθελοθρησκεια φιλε.
  Η Ορθοδοξια ομως ειναι πολυ λεπτο πραγμα.
  Δεν επιδεχεται καμμια παρατυπια, πολυ περισσοτερο υπερβατικες παρανομιες που ΜΟΛΥΝΟΥΝ την Πιστι.
  Η Θεια Χαρις δεν επικαθηται στους κακοδοξους και στους Αιρετικους, αλλα και στους ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ με τους Αιρετικους.
  Κανονιστε την πορεια σας.
  Μπορει ο καθενας να νομιζει και να πιστευει οτι θελει, αλλα αν δεν ακουμε τους Αγιους μας δεν εχουμε την ιδια Πιστι με εκεινους, οποτε αερει δερετε.
  Ματαια η πιστις υμων.
  Κανονιστε την πορεια σας.
  Ο καθενας λογοδοτει χωριστα στο Θεο και ο Θεος μας εδωσε μυαλο για να σκεφτομαστε,και αν δεν σκεφτομαστε και λεμε οτι ναναι, ειμαστε ηλιθιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Καθηγητά,

  Μελέτησα το κείμενο σας με πολύ προσοχή και θα πρέπει να σας πώ ότι παρ όλο το σεβασμό που τρέφω προς το πρόσωπο και το αξίωμά σας, τα πορίσματά σας με βρίσκουν εντελώς αντίθετο.

  Καταρχήν, δεν κάνετε διαχωρισμό μεταξύ των κανονικώς υπό συνόδου κρινόμενων αιρετικών, και άκριτων. Η διαφορά είναι τεράστια.

  Το 90% των πηγών που δίνετε, αναφέρονται σε ήδη κριθέντες αιρετικούς (από Ορθόδοξη Σύνοδο). Το υπόλοιπο 10% αναφέρεται στη περίπτωσή μας, αλλά αναιρεί ουσιαστικά τους ισχυρισμούς σας, αφού η γραμματική διατύπωση είναι Υποτακτική Αορίστου ( να καθαιρείται,να αφορίζεται, να είναι αναθεματισμένος).

  Απο ποιὸν λοιπόν θα καθαιρεθεί ο φταίχτης στον Αόριστο χρόνο? Σίγουρα όχι από τον κάθε λαικό, ακόμα και αν είναι καθηγητής, αλλά από το αρμόδιο όργανο, που είναι η ορθόδοξη σύνοδος. Γι αυτό και αποτειχιζόμαστε, ούτος ώστε να αγωνιστούμε να γίνει εν τέλει η καταδίκη αυτή (αίρεσης και αιρετικών προσώπων)...

  Ο Άγιος Νικόδημος λέγει ξεκάθαρα ότι χρειάζονται τρείς παράγοντες για να είναι κάποιος και ενεργεία αιρετικός, δλδ με άκυρα μυστήρια:

  ο κριτής (με συγκεκριμένη κατηγορία/ες)
  ο κρινόμενος (με δικαίωμα απολογίας)
  η καταδικαστική απόφαση της συνόδου επί του θέματος. Η απόφαση είναι πάντα ονομαστική, πχ ο Άρειος και όσοι πλέον τον ακολουθούν.

  Στην παρούσα περίπτωση δεν έχουμε κανένα από αυτά τα 3 κριτήρια, συνεπώς οι ιερείς του νέου, αν και αιρετικοί, έχουν έγκυρα μυστήρια διότι δεν έχουν ακόμα κριθεί κανονικά.

  Με σεβασμό προς το πρόσωπό σας
  Παναγιώτης Τσάλλος
  Ιστορικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κριμα Τσαλε.
   Εγραψες και βιβλιο για την Αποτειχισι.
   Δεν το διαβασαμε αλλα μαλλον σαν ....Βοϊδοαποτειχισι θαπρεπε να αποκαλειται.
   Που ζεις;
   Εισαι μεγας Αιθεροβαμων και χανος μεγαλυτερος.
   Για ποια συνοδο μιλας σημερα μεσα στην Λαιλαπα του Οικουμενισμου που κατελαβε τους παντες και τα παντα;
   Σαν πολυ τον σοφο μας κανεις "αποτειχισμενο" μειρακιον.
   Πηγαινε στην κυρα Πευκου να σε νανουρισει και αφησε ταλαιπωρε τις ...αμπελοφιλοσοφιες σου!!!
   Ακου, περιμενουμε συνοδο.
   Ποια συνοδο, των Οικουμενιστων.
   Ειμαστε σε εσχατες εποχες δεν το καταλαβες ακομα;
   Ακομα ψαχνεις συνοδο;
   Τοτε γιατι δεν εντασσεσαι στην εκκλησια της ελλαδος ή των παλαιοημερολογιτων της ελλαδος;
   Και γυροφερνεις ασταματητα και δεν ξερεις που πας και που στεκεσαι;
   Αλλα μηπως ξερεις και εσυ τι σβουρας εισαι;

   Διαγραφή
 4. 1/2


  Δεν πλανάται ο Οδυσσέας.
  Καλά τα λέει...

  Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι οτι έπαιξαν γερό παιχνίδι στην Ορθοδοξία.

  Δεν είναι η "Μεγάλη" και "Αγία" "Σύνοδος" του 2016 το θέμα.

  Είναι πρώτα το ΣΧΙΣΜΑ / Καινοτομία του 1924 (ενώ πριν λέγανε μόνοι τους ένα χρόνο πριν οτι όποιος αλλάξει το ημερολόγιο μονομερώς καθίσταται ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ έναντι των υπολοίπων Ορθοδόξων).

  Είναι εν συνεχεία ή ΙΔΡΥΣΗ των ΠΣΕ (όπου ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΕ την ΑΡΝΗΣΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ εκεί ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ)

  Είναι οι "ΑΡΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ" του Αθηναγόρα το 1964 και εν συνεχεία οι "Αναγνωρίσεις Μυστηρίων των Αιρετικών Μονοφυσιτών"...κλπ.
  Είναι οι ΑΠΕΙΡΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ από τους ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της ΣΥΝΟΔΟΥ της ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

  ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΩΠΗ των ΑΛΛΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ - ΛΕΣ και ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥΣ (πχ. είδαμε οτι ΟΥΤΕ με το ΣΧΙΣΜΑ των Νεοημερολογιτών το 1924 κόψανε Κοινωνία (ήταν και οι πόλεμοι και οι κοινωνικές αναταραχές αλλά και αντίστοιχα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και πχ. στην Ρωσία το 1920-1926 με τον ΣΕΡΓΙΟ (Διοικούσα Εκκλησία / Ανάμειξη Μπολσεβίκων) και τον ΤΥΓΧΩΝΑ (Γνήσια Ορθοδοξία Ρωσίας / Ορθοδοξία Κατακομβών). Επίσης πριν κάποια χρόνια ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ κάνανε ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ (και η ΡΩΣΙΑ) ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ με τον ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ χωρίς να τρέχει κάστανο ως προς τα περί "Οικουμενισμού" (δηλαδή για τους "άλλους" όλη η Οικουμενιστική Πορεία των Νεοημερολογιτών ήταν "Μια χαρά - κανένα πρόβλημα" (ύποπτο πολύ αυτό δεν νομίζετε??? Τόσο ΤΥΦΛΟΙ είναι όλοι τους???)

  Πρέπει να καταλάβετε ποιά είναι η "Αρχή".

  "Θεωρούμε Εκκλησίες και Συγκληρονόμους της Βασιλείας του Θεού τα άλλα δόγματα (τις αιρέσεις) και για αυτό ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ για να συνεορτάζουμε με όλους αυτούς, στην συνέχεια να ιδρύσουμε τα ΠΣΕ, κλπ." (αιρετική εγκύκλιος 1920, που έγινε γνωστή από έναν θεολόγο γύρω στο 1950).

  Το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ για τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ήταν το σχίσμα του ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ.

  Οι εναπομείναντες ορθόδοξοι της εποχής τότε (οι υβριστικώς αποκαλούμενοι "παλαιοημερολογίτες" (λες και όσο καινοτομούν οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ (βλέπε και πανορθόδοξη 1848) παλαιώνουν οι εναπομείναντες ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ..!!!! Όχι βέβαια...)

  Υπέστην Διωγμό ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟ (ύβρεις, χλευασμός, ξύλο, ξυρίσματα ιερέων και φυλακίσεις, κλειδώματα Ιερών Ναών που λειτουργούσαν με το ημερολόγιο των Πατέρων το παλαιό / Ιουλιανό... ακόμα και ΦΟΝΟΣ έγινε (βλέπε νεομάρτυρα Αικατερίνη Ρούτη) και όλα αυτά ΓΙΑΤΙ???

  Διότι ΕΠΡΕΠΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ να ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ...!!! ΈΠΡΕΠΕ να έρθει ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ...για να βασιλέψει ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ.

  ΈΠΡΕΠΕ να αλλάξει το ημερολόγιο ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ <<>> για να <<>> και εν συνεχεία να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ βάση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΗ (αιρετική εγκύκλιος 1920) για τον Οικουμενισμό.

  Γιαυτό βγάλανε ΛΥΣΣΑ για τους Παλαιοημερολογίτες (εναπομείναντες Ορθοδόξους) το 1924.

  Αλλά ο Θεός είχε δείξει το ΠΟΥ είναι η Εκκλησία Του με το Θαύμα του Τιμίου Σταυρού το 1925 σε λειτουργία με αστυνομικούς απέξω που θέλανε να προκαλέσουν ταραχή στους πιστούς και να διαλύσουν τον εκκλησιασμό και μια ακόμη το 1937 στην ΚΡΗΤΗ σε λειτουργία του επισκόπου Ματθαίου (σωστών παλαιοημερολογιτών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 2/2

  Κλείνοντας θα ήθελα να πω οτι είδαμε οτι υπήρξαν ΣΧΙΣΜΑΤΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ (βλέπε ΦΛΩΡΙΝΑΙΟΙ με το "Έπρεπε κάποιος να ΥΠΟΚΡΙΘΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ"...ή στους Ματθαιϊκούς κάποιες αιρέσεις και σχίσματα που προέκυψαν και ΕΚΒΛΗΘΗΚΑΝ εκτός εκκλησίας όπως πχ. η αίρεση των Νεο-Εικονομάχων...), αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι έπαψε να υπάρχει η ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ.
  Όπου ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ ...εκεί και η ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ.

  Σχίσματα και Αιρέσεις ΠΑΝΤΑ / ΑΝΕΚΑΘΕΝ πολεμούσαν την Εκκλησία...που ήταν ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ...και φυσικά όλοι αυτοί οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ έβγαιναν πάντα ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (όχι της ΚΟΣΜΙΚΗΣ αλλά της ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ).

  Οι του παλαιού ημερολογίου δηλαδή ΔΕΝ έγιναν 1000 κομμάτια όπως το παρουσιάζουν μερικοί που πολεμούν την Εκκλησία.
  Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ και από αυτήν ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ανα καιρούς τα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και οι ΑΙΡΕΣΕΙΣ...οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ...!!!

  Ο κόσμος (του νέου ημερολογίου) που έχει κρατήσει ακόμα και μέσα από τόσο ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΥΝΑΤΑ το ΟΡΘΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) μέσα του, βλέπει το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Νεοημερολογιτισμού / Οικουμενισμύ) και ΦΡΙΤΕΙ...!!!

  ΞΕΡΕΙ οτι πρέπει να ΦΥΓΕΙ από την ΑΙΡΕΣΗ...και να ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ (εκκλησιαστική) ΣΧΕΣΗ με όλους αυτούς τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ...!!!

  Πλησιάζει πλέον κοντά στην Αλήθεια...
  Πλησιάζει στην Αληθινή Εκκλησία του Χριστού...

  Και όμως ακόμα και τότε βγαίνουν μερικοί και τους βρίζουν επειδή ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ από την ΑΙΡΕΣΗ και ΔΕΝ ΑΠΤΟΝΤΑΙ του ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ...!!!

  Τους βρίζουν επειδή πλησιάζουν στην ΑΛΗΘΕΙΑ...επειδή πάνε να ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ από τα ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ που βαρύνουν ΠΟΛΛΟΥΣ...τους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ πλέον....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ξαναβάζω ένα σημείο από το σχόλιό μου... που δεν εμφανίστηκε σωστά)


  --->
  ΈΠΡΕΠΕ να αλλάξει το ημερολόγιο ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ "ΠΡΩΤΑ" για να "ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΥΝ" και εν συνεχεία να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ βάση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΗ (αιρετική εγκύκλιος 1920) για τον Οικουμενισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βλέπουμε οτι ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ με τον ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ - ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ (παγκοσμίως) στις 9 Μαρτίου 2014 την Κυριακή της "Ορθοδοξίας" (τρομάρα τους)..!!!

  ΆΡΑΓΕ δήθεν ΔΕΝ ήξεραν τι εστί ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ κλπ) όταν "ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ" και "ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΟΥΣΑΝ"???
  Δεν ήξεραν τι έχει πει? Δεν ήξεραν τι έχει κάνει?
  Δεν ήξεραν οτι έχει φέρει ακόμη και τον Πάπα Ρώμης στο Φανάρι ΕΠΙΣΗΜΩΣ και συλλειτούργησαν και "Μνημόνευσαν τον Πάπα" και επίσης του κάνανε του Πάπα Ρώμης και "Πολυχρόνιο" κλπ.??

  Προφανώς και ΗΞΕΡΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ...!!!

  Τόσα χρόνια οι "Προκάτοχοι" του Βαρθολομαίου τι έκαναν? ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΚΑΝΑΝ…

  Ο Αθηναγόρας τι έκανε? Είχαν κανένα "πρόβλημα" οι άλλοι παγκοσμίως με όσα έκανε και είπε (ΕΠΙΣΗΜΩΣ) ο Αθηναγόρας στο παρελθόν?
  Είχανε δηλαδή κανένα πρόβλημα με την ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΟΔΟ που ΕΠΡΑΞΕ και ΣΙΓΟΝΤΑΡΗΣΕ σε όλα αυτά τα ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ (πχ. ίδρυση Παγκοσμίων Συμβουλείων Εκκλησιών)??

  Διότι ΕΠΙΣΗΜΩΣ η Διοικούσα - Κρατική Εκκλησία έκανε (επαναλαμβάνω - ΕΠΙΣΗΜΑ) ΟΛΑ τα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ που έλεγε η Αιρετική Εγκύκλιος του 1920 οτι θα κάνουν…(τα Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών, οι άρσεις αναθεμάτων, οι αναγνωρίσεις μυστηρίων των αιρετικών…οι ΑΠΕΙΡΕΣ Αιρετικές Δηλώσεις των Επικεφαλής… τα πάντα…)

  Δεν έχουμε δηλαδή απλώς έναν "Αιρετικό Πατριάρχη" αλλά μια Σχισματο-Αιρετική ΣΥΝΟΔΟ…που τόσα χρόνια ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ οτι ΠΡΑΤΤΕΙ και ΟΜΙΛΕΙ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ και ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΙ στον στην ολοκλήρωση του σχεδίου του Οικουμενισμού..!!!!

  και όλα αυτά... με ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!

  Και τώρα στην "Μεγάλη" και "Αγία" "Σύνοδο" του 2016...τάχα κάνανε τους δύσκολους στον Βαρθολομαίο…οι άλλοι "Παγκοσμίως"???

  Ήταν όντως θέματα "πίστεως" η αποχή των άλλων παγκοσμίως (πχ. Ρωσίας) από την "Μεγάλη" και "Αγία" "Σύνοδο"? Ή μήπως είναι απλώς "Παιχνίδια ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ" με τον "Συλλείτουργό τους" Βαρθολομαίο...? (ΔΕΝ νομίζω θέμα πίστεως...)

  Διότι τα συλλείτουργα (βλέπε Κυριακή της "Ορθοδοξίας" το 2004 στο Φανάρι ΒΙΝΤΕΟ)ΕΓΙΝΑΝ!
  (και μαρτυρούν οτι οι υπόλοιποι "Παγκοσμίως" ΔΕΝ έχουν ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ούτε με την ΑΙΡΕΣΗ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ στην Ορθοδοξία μέσω του Βαρθολομαίου, ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ του ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ αλλα και των κοινωνούντας αυτόν

  ..αλλά ούτε και με τον ίδιο τον Βαρθολομαίο που έχει ΚΑΝΕΙ και έχει ΠΕΙ (και αυτός) όλα αυτά τα ΓΝΩΣΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ…!!!)

  Δείτε λοιπόν το Βίντεο και το Άρθρο για το ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ...…!!!!

  Λαμπρό Συλλείτουργο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι | ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  https://mospat.ru/gr/2014/03/09/news99336/

  Στον Ιερό Συλλείτουργο συμμετείχαν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος Γ’, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος, ο Αγιώτατος και Μακαριώτατος Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας Ηλίας Β’, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Β’, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσεως, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας.

  Τη Λειτουργία παρακολούθησαν προσευχόμενοι Ιεράρχες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, κληρικοί, πλήθος πιστών. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και ο τσάρος των Βουλγάρων Συμεών Β’, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Τουρκική Δημοκρατία κ. Α. Κάρλωφ, διπλωματικά στελέχη.

  Η Λειτουργία έγινε στην Ελληνική, την Εκκλησιαστική Σλαβονική, τη Γεωργιανή, τη Σερβική, την Αραβική, τη Ρουμανική και την Αλβανική γλώσσα.

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (9 Μαρτίου 2014 - Published on Mar 13, 2014)
  https://www.youtube.com/watch?v=7SzilaLQXbY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ

  ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ

  Το αληθες των προλεχθεντων καταφαινεται δια της Αγιας Ζ' Οικουμενικης Συνοδου, οτε ο Προεδρος Αυτης Αγιος Ταρασιος ειπεν : "δεχομεθα τους απο αιρετικων χειροτονηθεντας" μεχρι Συνοδικης κρισεως της αιρεσεως τουτων. "Εαν δε Συνοδικη εκφωνησις (αποφασις) γενηται και ομονοια των Εκκλησιων επι Ορθοδοξια" και κατα της αιρεσεως, τοτε "ο τολμων απο βεβηλων αιρετικων χειροτονεισθαι, τη καθαιρεσει υποπεσειται. Η Αγια Συνοδος ειπεν αυτη δικαια κρισις" (Μ. 1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αὐτό τό θέμα ἀπαιτεῖ πολλήν προσοχήν καί διάκρισιν, ἀδελφοί, διά νά μήν πλανηθοῦμε.

  Ἐάν μέν ὁμιλοῦμε γιά ὅσους κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ των ὅτι αὐτοί εἶναι αἱρετικοί, τότε αὐτό πού λαμβάνει ὅταν κοινωνῇ εἶναι "πῦρ ἀναλίσκον" καί ὄχι Χριστός πού εὐλογεῖ καί ἁγιάζει, κατά τό Εὐαγγελικόν "ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς" (Λουκᾶ 12:47-48), καθώς καί κατά τό «τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (βλ. Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

  Ἐάν, ὅμως, ὁμιλοῦμε δι' ὅσους κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς ἔχοντες Ὀρθόδοξον Πίστιν καί εὐλάβειαν, ἀλλά πλήρη ΑΓΝΟΙΑΝ διά τήν αἵρεσιν (ὁ γράφων τά ἐπληροφορήθη στά 41 του), τότε ἰσχύουν αὐτά πού γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης εἰς τήν ὑποσημείωσιν 2 τοῦ 3ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος: "Πρέπει νά ἠξεύρωμεν, ὅτι τά ἐπιτίμια ὁποῦ διορίζουν οἱ Κανόνες, ἤγουν τό, καθαιρείσθω, τό, ἀφοριζέσθω, καί τό, ἀνάθεμα ἔστω. Αὐτά, κατά τήν γραμματικήν τέχνην, εἶναι γ.' προσώπου προστακτικοῦ, μή παρόντος. Εἰς τό ὁποῖον διά νά μεταδοθῇ ἡ προσταγή αὐτή, ἐξ ἀνάγκης χρειάζεται νά ᾖναι β᾿. πρόσωπον παρόν. Τό ἐξηγῶ καλλιώτερα. Οἰ κανόνες προστάζουσι τήν σύνοδον τῶν ζώντων Ἐπισκόπων, νά καθαίρουν τούς ἱερεῖς, ἤ νά ἀφορίζουν, ἤ νά ἀναθεματίζουν τούς λαϊκούς, ὁποῦ παραβαίνουν τούς κανόνας. Ὅμως, ἄν ἡ σύνοδος δέν ἐνεργήσῃ ἐμπράκτως τήν καθαίρεσιν τῶν ἱερέων, ἤ τόν ἀφορισμόν, ἤ ἀναθεματισμόν τῶν λαϊκῶν, οἱ ἱερεῖς αὐτοί καί οἱ λαϊκοί οὔτε καθῃρημένοι εἶναι ἐνεργείᾳ, οὔτε ἀφωρισμένοι ἤ ἀναθεματισμένοι. Ὑπόδικοι ὅμως, ἐδῶ μέν εἰς τήν καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν ἤ ἀναθεματισμόν, ἐκεῖ δέ εἰς τήν θείαν δίκην."

  Οὔτε κι ἐγώ ἀναμένω νά γίνῃ Ὀρθόδοξος Σύνοδος, ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, καθότι πιστεύω ὅτι εἴμεθα στά ἔσχατα, ἀλλά πάλιν ὁ Κύριος εἶναι ὁ Πηδαλιοῦχος τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὅταν ὅλοι ἐκτός ἐκείνου ἦσαν αἱρετικοί, ποιός περίμενε ὅτι 19 ἔτη μετά τόν θάνατόν του θά ἐσυγκροτεῖτο πολυπληθύς Σύνοδος Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων; Ἐπίσης, τό ὅτι δέν ἀναμένεται Ὀρθόδοξος Σύνοδος δέν σημαίνει ὅτι πρέπει ν' ἀλλάξουμε τήν ἐκκλησιολογίαν καί "νά πάρουμε τόν νόμον στά χέρια μας," ἀναθεματίζοντες ὁ ἕνας τόν ἄλλον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου