Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

5 σχόλια:

 1. Ἂν σᾶς πῶ νὰ πᾶτε κάτω στὸν Ἰορδάνη, θὰ μοῦ πῆτε ὅτι δὲν ἔχετε καιρό, ὅτι εἶνε δύσκολο καὶ ὅτι δὲν ἔχετε λεφτά.

  Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ σᾶς πῶ νὰ πᾶτε σ᾿ ἐκεῖνο τὸν Ἰορδάνη, ἀλλὰ σ᾿ ἕναν ἄλλον Ἰορδάνη, ποὺ εἶνε ἀπείρως ἀνώτερος ἀπὸ τὸν φυσικὸ Ἰορδάνη ποταμό.

  Καὶ ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ ποταμός; Τὸ λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα. Ὁ ποταμὸς αὐτός, ποὺ ῥέει ἀκαταπαύστως διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν γενεῶν, εἶνε ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος. Εἶνε ἡ «ἐπιφάνεια» (Τίτ. 2,13), δηλαδὴ ἡ φανέρωσις, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶνε τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸ παντὸς δὲ τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
  …Μάτια, ποὺ κλαῖτε γιὰ ἄλλα πράγματα, δῶστε μου ἕνα δάκρυ μετανοίας! Τὸ δάκρυ ποὺ ἔχυσε ἡ πόρνη, τὰ δάκρυα ποὺ χύνουν οἱ ἁμαρτωλοὶ στὰ ἐξομολογητήρια, ἕνα τέτοιο δάκρυ, λένε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τὸ παίρνουν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, τὸ πᾶνε στὸ θρόνο Του, καὶ γίνεται Ἰορδάνης ποταμός.
  Ὅλοι μας πρέπει νὰ περάσουμε ἀπ᾿ αὐτὸ τὸν Ἰορδάνη. Καὶ ὅπως λέω συχνά, δὲν θὰ μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε… Νὰ κλαύσωμε, ἀδελφοί μου, γιὰ ὅλα τ᾿ ἁμαρτήματά μας καὶ νὰ θρηνήσουμε, γιὰ νὰ περάσουμε ἔτσι τὸν πνευματικὸ Ἰορδάνη. Καὶ ὁ Ἰορδάνης τῶν δακρύων εἶνε ἀπείρως ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη στὸν ὁποῖον σήμερα ἁγιάζονται τὰ ὕδατα.
  † Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας Αὐγουστῖνος
  http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=31735

  «Στους αγίους Τόπους πηγαίνουν πολλοί στις εορτές, όχι για να τιμήσουν τους αγίους, άλλ' απλώς για να διασκεδάσουν». Από ομιλία του π. Αυγουστίνου Καντιώτη ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΤΗΝ 4-4-1982

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι λεγόμενες «ιερές αποδημίες» (θρησκευτικός τουρισμός) μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμες για ψυχολογική ευεξία, τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος, αποκόμιση σπάνιων εμπειριών. Σε καμιά περίπτωση όμως δε μπορούν να αντικαταστήσουν την αποκλειστικότητα της Εκκλησίας, σε κάθε τόπο και χρόνο, να αγιάζει τους πιστούς.

  Η επίσκεψη ιερών τόπων, το άγγιγμα ιερών αντικειμένων και οι αυτοσχέδιες «τελετουργίες» είχαν και έχουν πρωτεύουσα σημασία για τους εκτός της Εκκλησίας θρησκευόμενους.

  Αντίθετα για μας τους Ορθοδόξους πιστούς πρωτεύουσα σημασία έχει (πρέπει να έχει) η οντολογική μας ένωση με το Λυτρωτή μας Χριστό, δηλαδή η καθολική συμμετοχή μας στο εκκλησιαστικό σώμα, η συνειδητή μυστηριακή κοινωνία μας και η βίωση των σωτηριωδών δωρεών, οι οποίες απορρέουν από την αιώνια και πραγματική ένσαρκη παρουσία Του στον κόσμο. Όλα τα άλλα έχουν δευτερεύουσα η μηδαμινή σημασία!

  Λάμπρος Σκόντζος, Ορθόδοξος θεολόγος
  πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2010/11/blog-post_30.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όταν προσκαλεί ό Κύριος τους ευλογημένους να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών (Ματθ. 25,34), δεν απαριθμεί μεταξύ των κατορθωμάτων και τη μετάβαση στα Ιεροσόλυμα.
  Όταν εξαγγέλλει τούς μακαρισμούς (Ματθ. 5,3-12 και Λουκ. 6,20-22), δεν συμπεριλαμβάνει κι αυτή την επιδίωξη.
  Αλλά αυτό πού ούτε μακάριο κάνει κάποιον, ούτε διευκολύνει την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών, για ποιό λόγο να επιδιώκεται; Αυτό ας αφήσω καλύτερα, να το σκεφθεί όποιος έχει νουν…
  ... Γιατί ή προσέγγιση του Θεού δεν γίνεται με την τοπική μετακίνηση, αλλά όπου κι αν βρίσκεσαι, θα σε επισκεφθεί ό Θεός, αρκεί να βρει το κατάλυμα της ψυχής σου τέτοιο, ώστε «να κατοικήσει μέσα σου ό Κύριος και να περιπατήσει μέσα σου»
  Γρηγόριος Νύσσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ιερός Αυγουστίνος Ιππώνος θεωρούσε τα προσκυνήματα άτοπα και μάλιστα επικίνδυνα και οι Έλληνες πατέρες έτειναν να συμφωνήσουν μαζί του.

  Αυγουστίνος, επιστ. LXXVIII, 3, εις M.P.L. τόμ. XXXIII, στήλ. 268-9, Contra Faustun XX, 21, ibid τόμ. XLII, στήλ. 384-5.

  Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι σχεδόν εξ ίσου αντίθετος (Ad Populum Antiochenum, V, 2 εις M.P.G. τόμ. XLIX, στήλ. 69) αλλά σε άλλο μέρος εύχεται να του επιτρέψουν τα καθήκοντά του να γίνει προσκυνητής (εις Ephesianos VIII, 2, ibid, τόμ. LXII στήλ. 57).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλὴν ἡμέραν Ὀδυσσεῦ κι’ ἂν εἶναι ὁρισμός σας
  Χριστοῦ τὴν θείαν Γέννησιν νὰ εἰπῶ στὸ ἰστολόγιό σας
  ποὺ λέγετ’ ἀποτείχισι μὰ καὶ ὁμολογία
  μὲ φρόνημα ἀγωνιστικὸ καὶ πρόθεσι ἁγία
  Χριστοῦ τὴν θείαν Γέννησιν νὰ εἰπῶ στ’ ἀρχοντικό σας
  πολύτεκνη οἰκογένεια ὅλα πρὸς τὸ καλό σας

  Χριστὸς γεννᾶται σήμερον, ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει
  οἱ Οὐρανοὶ ἀγάλλονται, χαίρει ἡ Κτίσις ὅλη
  ἐντὸς τοῦ σταύλου τίκτεται ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων
  ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν καὶ Ποιητὴς τῶν ὅλων
  ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεὸς τίκτεται ὁ Μεσσίας
  Δημιουργὸς τοῦ Σύμπαντος, ὁδὸς τῆς Σωτηρίας
  ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται οἱ μάγοι μὲ τὰ δῶρα
  ἄστρο λαμπρὸ τοὺς ὁδηγεῖ χωρὶς νὰ λείψῃ ὥρα
  φθάσαντες εἰς Ἰερουσαλήμ, μὲ πόθον ἐρωτῶσι
  ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, νὰ πᾶν νὰ τὸν εὐρῶσι!
  Διὰ Χριστὸν ὡς ἄκουσε ὁ βασιλεύς Ἠρώδης
  ἀμέσως ἐταράχθηκε, ἔγινε θηριώδης
  κράζει τοὺς μάγους καὶ ρωτᾶ: Ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται;
  γεννᾶται κι’ ἀναθρέφεται μὲ μέλι καὶ μὲ γάλα (*)
  τὸ μέλι τρῶν οἱ ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ ἀφεντᾶδες
  καὶ στο μελισσοβότανο νὰ λούζονται οἱ κυράδες
  (καὶ τὰ καλὰ τὰ φαγητὰ ἄς τρῶνε οἱ δεσποτᾶδες)

  Στὸ ἰστολόγιο ποῦ’ρθαμε, «θέμα» νὰ μὴ ραγίσῃ
  κι’ ὁ νοικοκύρης αὐτοῦ τοῦ blog χρόνια πολλὰ νὰ ζήσῃ
  νὰ ζήσῃ χρόνια ἑκατὸ καὶ νὰ τὰ ξεπεράσῃ
  ἀπ’ τὰ ἑκατὸ κι’ ἔπειτα ν’ ἀρχίσῃ νὰ γεράσῃ
  καὶ νὰ χαρῇ ἀνδρόγυνα παιδιά του καὶ ἐγγόνια
  καὶ Ἐκκλησία Ζωντανή, ὅπως παλαιύει χρόνια
  Πίστι, μετάνοια ὅλων μας νὰ ἐπικρατῇ στὴ ζήση
  Ζωὴ αἰώνια ὁ Χριστὸς σὲ ὅλους νὰ χαρίσῃ
  νὰ μὴν ὑπάρχει αἵρεση, να’ χουμε Ὀρθοδοξία
  μετάνοια αἱρετικῶν, ὅλοι στὴ Βασιλεία.

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ -ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

  (*) πόση εξυπνάδα στα παιδικά κάλαντα:
  Ο Ηρώδης ρωτάει: πού ο Χριστός Γεννιέται κι οι μάγοι, ενώ δεν απαντούν ευθέως στο ερώτημα, όχι μόνο αποκρύπτουν πού γεννιέται ο Χριστός, αλλά ...λένε: ναι, γεννιέται και μάλιστα -σε πείσμα σου Ήρώδη, που θέλεις να τον σκοτώσεις- όχι μόνο ο Χριστός γεννάται αλλά και μεγαλώνει και ζη κι ανατρέφεται με τις πολύτιμες τροφές μέλι και γάλα, αυτές που τρώνε οι Βασιλιάδες και οι Αρχιερείς, διότι ο χριστός του Θεού, ο μεσσίας, είναι ο Βασιλεύς Βασιλέων και ο Αρχιερέας Αρχιερέων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου