Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΒΙΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΑΝ ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΔΟΡΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΒΙΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΑΝ ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΔΟΡΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ


2 σχόλια:

  1. Σπουδαῖα ὡς συνήθως τά λεγόμενα τοῦ ἀγωνιστοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. Ἀποκαλυπτικά τῆς ζοφερῆς καταστάσεως τήν ὁποία ἔχει δημιουργήσει ὁ Οἰκουμενισμός ἤ μᾶλλον ἡ ἀδιαφορία τῶν λεγομένων ὀρθοδόξων ποιμένων ἔναντι τῆς παναιρέσεως. Σήμερον πλέον ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἔχει κάνει ἕνα μεγάλο βῆμα καί ἔχει προχωρήσει στή διακοπή κοινωνίας. Γι' αὐτό εἶναι ἀξιέπαινος. Ὡστόσο ἐντυπωσιάζει καί προβληματίζει ἡ συλλογιστική πού ἐκφράζεται στήν ἀνωτέρω συνέντευξή του ἀπό κάποιες ἐκφράσεις του. Ὅπως, ὅτι καλό θά ἦταν οἱ ἐπίσκοποι νά μή διώκουν ὅσους διαμαρτυρόμενοι διακόπτουν τό μνημόσυνό των γιά λόγους πίστεως! Νά ὑπάρχει, δηλαδή, μία ἀνοχή καί κατανόηση τῶν ἐπισκόπων (οἰκουμενιστῶν;), ἐφ' ὅσον καί οἱ διαμαρτυρόμενοι (ἀντι-οἰκουμενιστές;) εἶναι παιδιά των! Εἰλικρινῶς, αὐτές οἱ ἐκφράσεις καί τοποθετήσεις ἀδικοῦν πολύ τήν ὅλη στάση τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν καί ἐν προκειμένω τοῦ π. Θ. Ζήση. Εἶναι ἀτυχεῖς καί τολμῶ νά πῶ, μέ ὅλο τό σεβασμό μου, ὅτι προδίδουν μία ἀφέλεια, ἄν ὄχι ἀνωριμότητα, ἴσως δέ νά δηλώνουν καί μία ἔλλειψη πλήρους συνειδητοποιήσεως τοῦ τί συνιστᾶ ἡ διακοπή κοινωνίας μέ τήν αἵρεση καί τούς φορεῖς της. Ἐλπίζω αὐτό νά μή προδίδει καί ἔλλειψη ἐπιγνώσεως τοῦ πόσο σκληρός καί ἀπαιτητικός θά εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ Ὁμολογία ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως! Εὐχόμεθα, σύν τῶ χρόνω, νά συνειδητοποιεῖται ὅλο καί περισσότερο ὅτι ἡ διακοπή κοινωνίας δέν εἶναι ἁπλῶς μία διαμαρτυρία ἀλλά μία μαρτυρία Ὀρθοδοξίας καί σθεναρή ἀντίσταση στήν ἐπικράτηση καί ἐπιβολή τῆς αἱρέσεως. Ὁ δέ διωγμός μπορεῖ νά εἶναι βαρύς καί φυσικά ἀνθρωπίνως "δυσάρεστος", ὅμως ἀποτελεῖ ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως σφραγίδα γνησιότητος τοῦ ἀγῶνος καί ὡς ἐπιβεβαίωση τοῦ θεαρέστου αὐτοῦ ἔργου, αἰτία χαρᾶς πνευματικῆς καί ὄχι φόβου! Μέ σεβασμό, ἐλάχιστος, Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ὀρθή ἐπανάληψη σχολίου μας:
    Σπουδαῖα, ὡς συνήθως, τά λεγόμενα τοῦ ἀγωνιστοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. Ἀποκαλυπτικά τῆς ζοφερῆς καταστάσεως τήν ὁποία ἔχει δημιουργήσει ὁ Οἰκουμενισμός, ἤ μᾶλλον ἡ ἀδιαφορία τῶν λεγομένων ὀρθοδόξων ποιμένων, ἔναντι τῆς παναιρέσεως. Σήμερον, πλέον, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἔχει κάνει ἕνα μεγάλο βῆμα καί ἔχει προχωρήσει στή διακοπή κοινωνίας. Γι' αὐτό εἶναι ἀξιέπαινος. Ὡστόσο ἐντυπωσιάζει καί προβληματίζει ἡ συλλογιστική πού ἐκφράζεται στήν ἀνωτέρω συνέντευξή του, ἀπό κάποιες ἐκφράσεις του. Ὅπως, ὅτι καλό θά ἦταν οἱ ἐπίσκοποι νά μή διώκουν ὅσους διαμαρτυρόμενοι διακόπτουν τό μνημόσυνo αὐτῶν γιά λόγους Πίστεως! Νά ὑπάρχει, δηλαδή, μία ἀνοχή (!) καί κατανόηση (!) τῶν ἐπισκόπων (οἰκουμενιστῶν ἤ μνημονευόντων οἰκουμενιστάς), ἐφ' ὅσον καί οἱ διαμαρτυρόμενοι (ἀντι-οἰκουμενιστές) εἶναι "παιδιά" των! Εἰλικρινῶς, αὐτές οἱ ἐκφράσεις καί τοποθετήσεις ἀδικοῦν πολύ τήν ὅλη στάση τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν καί ἐν προκειμένω τοῦ π. Θ. Ζήση. Εἶναι μᾶλλον ἀτυχεῖς καί, τολμῶ νά πῶ, μέ ὅλο τό σεβασμό μου, ὅτι προδίδουν μία ἀφέλεια, ἄν ὄχι (ἀγωνιστική) ἀνωριμότητα. Ἴσως, δέ, νά δηλώνουν καί μία ἔλλειψη ἐπιγνώσεως τοῦ πόσο σκληρός καί ἀπαιτητικός θά εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ Ὁμολογία ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἐλπίζω αὐτό νά μή προδίδει καί ἔλλειψη ἐπιγνώσεως τοῦ τί συνιστᾶ ἡ διακοπή κοινωνίας μέ τήν αἵρεση καί τούς φορεῖς της! Εὐχόμεθα, σύν τῶ χρόνω, νά συνειδητοποιεῖται ὅλο καί περισσότερο ὅτι ἡ διακοπή κοινωνίας δέν εἶναι ἁπλῶς μία πρόσκαιρη "διαμαρτυρία", ἀλλά μία ἰσόβιος μαρτυρία Ὀρθοδοξίας καί σθεναρή ἀντίσταση στήν ἐπικράτηση καί ἐπιβολή τῆς αἱρέσεως. Ὁ δέ διωγμός μπορεῖ νά εἶναι βαρύς καί φυσικά ἀνθρωπίνως "δυσάρεστος", ὅμως ἀποτελεῖ ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως σφραγίδα γνησιότητος τοῦ ἀγῶνος καί, ὡς ἐπιβεβαίωση τοῦ θεαρέστου αὐτοῦ ἔργου, αἰτία χαρᾶς πνευματικῆς καί ὄχι φόβου! Μέ σεβασμό, ἐλάχιστος, Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου