Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Φρίκη! Από αυτόν, τον προωθημένο Οικουμενισμό της Μόσχας περιμένουν οι αντι-Οικουμενιστές την σωτηρία!

Κοινὴ Διακήρυξη
Πάπα Φραγκίσκου
Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου
«24. Ὀρθόδοξοι καὶ Καθολικοὶ εἴμεθα ἑνωμένοι ὄχι μόνον μὲ τὴν κοινὴ Παράδοσι τὴς Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετηρίδος, ἀλλὰ ἐπίσης μὲ τὴν ἀποστολὴ νὰ κηρύξωμεν τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν κόσμον σήμερον. ἀποστολὴ αὐτὴ ἀποκλείει  κάθε μορφὴ προσηλυτισμοῦ. Δὲν εἴμεθα ἀνταγωνισταὶ ἀλλὰ ἀδερφοί. Παρακινῶμεν τοὺς Καθολικοὺς καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους σὲ ὅλας τὰς χώρας νὰ μάθωσι νὰ ζῶσι μαζὶ μὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη, «προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους» (Ρωμ. ΙΕ΄, 5). Ἑπομένως εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ χρησιμοποιῶνται ἄνομα μέσα διὰ νὰ παρακινήσουν πιστοὺς εἰς τὸ νὰ περάσουν ἀπό τὴν μίαν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν ἄλλην»!!!

2 σχόλια:

  1. Ἡ κοινή Διακήρυξις Πάπα καί Πατριάρχου Μόσχας ἀποτελεῖ ἐν ἑνί λόγῳ τήν οὐσιαστική προσυπογραφή ὑπό τοῦ δευτέρου καί τῶν κοινωνούντων αὐτῶ τοῦ βαθυτέρου νοήματος καί περιεχομένου τοῦ Κειμένου τῆς Ληστρικῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης περί τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Τά λοιπά εἶναι διά τούς ἀφελεῖς καί τούς σεναριολόγους διά νά περνᾶ ὁ καιρός καί νά καλπάζη ὁ Οἰκουμενισμός. Παλαιόν κακόν, νέον καλόν δέν γίνεται! Ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία στή Ρωσία εἶναι διεφθαρμένη ἐξ ἀπόψεως Πίστεως καί ἔνοχη ἱστορικῶς διά τήν συνεργασία τῶν προδοτῶν προκατόχων της μέ τό ἀθεϊστικό καθεστώς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίμημα τό μαρτύριο χιλιάδων πιστῶν! Τούς ὁποίους μάλιστα μέ θράσος τώρα ἁγιοκατατάσσουν καί ἐκμεταλλεύονται παντοιοτρόπως! Ὅμως, ὁ πνευματικός νόμος εἶναι ἀμείλικτος!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η αδελφοποίηση με αιρετικούς

    Μήπως πρέπει να τους θυμίσει κανείς ότι ο Κάιν (πρωτότοκος !) ήταν αδελφός του Άβελ ; Και μήπως, ακόμη, θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούν την περίπτωση των αδελφών Ησαύ (κι αυτός πρώτος ήταν που βγήκε !!) και Ιακώβ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου