Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΘεολογικώς, Δογματικώς και Προφητικώς, το Απολυτίκιον του Προφήτου Ηλιού αναφέρει:
“Ο Δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο Ένδοξος!”


Δεν είναι απλός παραλληλισμός, δεν είναι σχήμα λόγου. Πρώτος Πρόδρομος της Πρώτης του Χριστού επί γης Παρουσίας, ο Βαπτιστής Ιωάννης.
Δεύτερος και τελευταίος Πρόδρομος, της Δευτέρας και Τελευταίας επί γης Παρουσίας, ο Προφήτης Ηλίας!


Όταν μιλούμε για Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, εννοούμε την τελευταία. Ο Χριστός ανατρέπει τον γενικό Κανόνα που λέμε και συχνά ακούμε: “Για πρώτη και τελευταία φορά”… Στην περίπτωσή τη Δική Του της Θείας Οικονομίας, διαγράφει ένα Νέο Διαχρονικό Κανόνα, μια Νέα Διαθήκη: “Για Δευτέρα και Τελευταία Φορά!”


Το “Δευτέρα” Παρουσία γίνεται πλέον συνώνυμο με το “Τελευταία” και Εσχάτη, η οποία λαμβάνει χώρα στα τελευταία, έσχατα χρόνια. Έχουμε την Πρωταρχική, την Παλαιά Διαθήκη. Η “Νέα” Διαθήκη είναι κι’ αυτή συνώνυμη με το “Τελευταία”. Άλλη Διαθήκη-Συμφωνία, δεν πρόκειται να υπάρξει.
Η Νέα Διαθήκη είναι η Δευτέρα και Τελευταία Διαθήκη η οποία συνεπάγεται και προϋποθέτει μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία επανορθώσεως της διακεκομένης και της κατεστραμένης υιικής σχέσεώς μας με το Θεό και κατορθώσεως της σωτηρίας μας. Μόνο που αυτή στην ουσία είναι κατόρθωμα Θεού και όχι δικό μας.


Σημείο αναφοράς της Παλαιάς Διαθήκης, η Πρώτη Παρουσία του Χριστού. “Εγώ η Σοφία θα φτιάξω για τον Εαυτό μου Οίκο! (η Ενανθρώπισίς Μου, το Σώμα Μου, η Εκκλησία Μου)”.


Σημείο αναφοράς της Νέας Διαθήκης, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού!


Σημείο Αναφοράς του Συμβόλου της Πίστεώς μας, είναι πάλι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού! “ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ερχόμενον μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς!!! Δυστυχώς, οι πλείστοι Αναγνώστες οι οποίοι απαγγέλλουν το Πιστεύω στην Θεία Λειτουργία, λανθάνουν ατυχέστατα και τραγικότατα, μή τονίζοντες με ιδιαίτερο μάλιστα στόμφο, αυτό το “ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ερχόμενον μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς!!!


Η Πρώτη και Δευτέρα Παρουσία, αποτελούν Δόγμα της Ορθοδοξίας. Δόγμα σημαίνει “θεμελιώδης, βασικός και αδιαπραγμάτευτος ορισμός Πίστεως!” Βασικό Δόγμα της Πρώτης Παρουσίας, η Ανάστασις του Χριστού. Βασικό Δόγμα της Δευτέρας Παρουσίας, η Κρίσις.


Μη σας φανεί παράξενο, ότι ακόμη και αυτή η Ανάστασις του Χριστού έχει χρονικό σημείο Αναφοράς την Δευτέρα Παρουσία και την Κρίση! Το αναστένομσι δεν σημαίνει απλώς επανέρχομαι στη ζωή, αλλά επανέρχομαι να Κρίνω την γην. “Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην!”
Σημείο αναφοράς των “Νεο-μαρτύρων” και των “Μαρτύρων των Εσχάτων χρόνων”, πάλι η Δευτέρα Παρουσία! Λέγονται “Νέο”-Μάρτυρες, όχι εν συγκρίσει με τους Παλαιούς, τους “Πρωτο”μάρτυρες αλλά με χρονικό προσδιορισμό πάντοτε, την 

Δευτέρα Παρουσία. Οι Νεομάρτυρες είναι αυτοί που μαρτύρησαν στα νεώτερα χρόνια, τα έσχατα χρόνια, δηλαδή τα πλησιέστερα στη Δευτέρα Παρουσία. Μη το ξεχνούμε αυτό.
Επίσης, οι Νεομάρτυρες είναι οι Πρόδρομοι των Μαρτύρων των Εσχάτων Χρόνων. Άλλοι Μάρτυρες μετά από αυτούς, δεν θα υπάρξουν. “Μετά δε τούτων, κρίσις!”
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, το αντίθετο, η αντωνυμία…


Όπως έχουμε Μάρτυρες των Εσχάτων Χρόνων, έτσι έχουμε Ψευδομάρτυρες Αιρετικούς των Εσχάτων Χρόνων. Όπως δηλαδή οι Νεο-Μάρτυρες του Χριστού, Μαρτυρούν-Ομολογούν την Αλήθεια της Ελεύσεως του Χριστού, έτσι και οι Αιρετικοί των Εσχάτων, Μαρτυρούν-Ομολογούν την Τραγική, Τρομακτική Αλήθεια της Ελεύσεως του Αντιχρίστου.
Υπάρχει ένας σαφής Προδρομικός Διαχωρισμός, μιαν αποκαλυπτική, ξεκάθαρη αντιστοιχία:
Όπως έχουμε Ομολογητές της Πίστεως, έχουμε και Καθομολογητές της Παναιρέσεως. Όπως έχουμε τελευταίο Πρόδρομο του Χριστού, τον Εορταζόμενο Προφήτη Ηλία, έτσι έχουμε και τελευταίους Προδρόμους του Αντιχρίστου, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.


Ας ακούσουμε τι μας λέγει επ’ αυτού ο Άγιος Γέρων και Σύγχρονος Μέγας Ερμηνευτής των Γραφών αλλά και Τελευταίος Επωνομασθείς “Θεολόγος”, π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο Νέος Θεολόγος:
“Να ξέρετε, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὁ τελευταῖος Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου· διότι, ὅταν θὰ γίνη μία ἰσοπέδωσις θρησκευτικὴ καὶ πολιτικὴ – κυβερνητική, θὰ ὑπάρξη ἕνας μόνον, ποὺ θὰ κυβερνήση τὸν κόσμον, αὐτὸς ὁ ἕνας, κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρες, θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος.”


Σημείωση: Όταν μιλούμε για πολιτική-κυβερνητική ισοπέδωση, αυτή προϋποθέτει οικονομική ισοπέδωση! Η ΚΡΙΣΗ που διαπερνά η Πατρίδα μας, είναι προσύμφωνο-προσχέδιο σημείο των Εσχάτων Χρόνων. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ.
“Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστιν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι Αντίχριστος ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν!” (Α’ Ιωάν. 2, 18).


Εδώ, το “πολλοί αντίχριστοι” σημαίνει πολλοί Πρόδρομοι του Αντιχρίστου και αναφέρεται γενικώς στους Οικουμενιστές και ειδικώς… ναι…. “θου, Κύριε φυλακήν τω στόματί μου”, στους συγχρόνους συμβιβασθέντες ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!


Το “αντί-χριστος” δεν σημαίνει μόνο “εναντίον” του Χριστού, αλλ’ “αντί του Χριστού”, στη θέση του Χριστού και στη θέση των Πατέρων η δική σου εγωιστική, νεωτεριστική, συνυπαρξιακή, συμβιβαστική και ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ μετά των Ακοινωνήτων θέση και σχέση!!!


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να εξέρχεσαι εκ μεσώ αυτών και ν’ αφορίζεσαι, κοινωνείς, συσχετίζεσαι και συσχηματίζεσαι με αιρετικούς Λυκοποιμένες! Καταφρονείς τον Θεό, περιφρονείς τους Πατέρες, εκτοπίζεις τους Κανόνες και τοποθετείς στη θέση τους τον εαυτό σου.


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να πολεμείς την Αίρεση, προωθείς την Πλάνη και Σιγοντάρεις την Παναίρεση και ούτω συμβάλλεις στην διαίρεση των Πιστών! Δεν επεκτείνεις τον Χριστό, παρατείνεις τον Οικουμενισμό!


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να συντάσσεσαι κατά τον όρκο της Βαπτίσεώς σου με τον Χριστό, εναντιώνεσαι στον Θεό ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ το Προαιώνιο και Διαχρονικό “Δι’ Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών” και ανασκευάζεις, εφευρείς νέα κατακλείδα-ημερίδα “δι’ ευχών των οσίων γερόντων ημών…”


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να απομακρύνεσαι από την πλάνη, το ψεύδος και το σκότος και να απομακρύνεις μαζί σου τους πιστούς που σε ακολουθούν, τους ρίχνεις στο γκρεμό της συνυπάρξεως και κατασπαράξεως από το θηρίον της Αποκαλύψεως, το θηρίον του Οικουμενισμού!


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να Απο-τειχίζεσαι και να στείνεις Τείχη γύρω Από την Πίστη, πηδάς το φράχτη και συγκοινωνείς, συνενώνεις όσους εν τω θυσιαστηρίω εκπροσωπείς, και συλλειτουργείς συνουσιαζόμενος με αιρετικούς ΨΕΥΔ-επισκόπους και ΛΥΚΟ-ποιμένες! Συντάσσεσαι έτσι τω διαβόλω και πάση τη πομπή αυτού και τοις έργοις αυτού.


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να ΚΟΒΕΙΣ, να ΠΑΥΕΙΣ όπως ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ, την Μνημόνευσιν του γυμνή τη κεφαλή Κατεγνωσμένην Αίρεσιν κηρύσσοντος Αιρεσιάρχου σου Πατριάρχου, κάθεσαι και σκυλοφιλοσοφείς για “δυνητικότητες”, εμπλέκεσαι σε παραβατικότητες και Κανονολογικές ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ.


Είσαι ΑΝΤΙ του Χριστού, όταν, ΑΝΤΙ να ΚΟΒΕΙΣ την δογματική, μυστηριακή “Καλημέρα”, ΑΝΤΙ να ΠΑΥΕΙΣ του λέγειν το Κοινωνιακό το “χαίρειν”, ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΣΑΙ οντολογικώς με ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΕΒΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ! ΑΝΤΙ να διίστασαι από αιρετικών, ΕΝΩΝΕΣΑΙ οργανικώς με ΒΟΥΛΗ ΑΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΔΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΘΡΩΝ! Κι’ έχεις μετά το ΘΡΑΣΟΣ, θρασύδειλε και Θεομπαίκτη, να μιλάς για “απλές κοινωνικές εκδηλώσεις”…


Κι όπως σε προειδοποίησε αυστηρώς και προφητικώς, ο Άγιος Γέρων Παϊσιος, πως:
“ΗΔΗ ο Προφήτης Ηλίας ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ τη φλογίνη ρομφαία του να ΚΑΤΑΣΦΑΞΕΙ τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ και”ΑΝΤΙ”-οικουμενιστές ιερείς της αισχύνης “αρχίζοντας πρώτα από τους επισκόπους”, ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ, ειδε μή, “ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ!!!”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου