Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περι των Αθεων Αιρετικωνγίου ωάννου το Χρυσοστόμου περι των Αθεων Αιρετικων


«Λγος περ ψευδοπροφητν κα ψευδοδιδασκλων κα θων αρετικν…» ΟΤΑΝ Η ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ«Σ τς κεντου πηγς, ντλσας τ ρεθρα, ξ ν παντες ο διψντες ντλομεν, νματα χρυσρρειθρα Χρυσστομε» (ρθρος ορτς)

Συναντήσαμε στν διεύθυνση http://patrologia.ct.aegean.gr/PG_Migne, να συγκλονιστικ γι τν πικαιρότητά του, σημαντικότατο κα πολυσήμαντο κείμενο πο ποδίδεται στν ερ Χρυσόστομο.

Διαβάζοντάς το, ντιλαμβανόμαστε τι κάθε φορ πο ο ποιμένες δν κατανοον τν τεράστια ζημι πο πιφέρουν στς ψυχς τν πιστν ο αρετικο κα τος φήνουν σύδοτους, τος διευκολύνουν ν λωνίζουν στν κκλησία, κόμα χειρότερα, ταν κοινωνον μ τος αρετικος κα συμπροσεύχονται μ ατος παραβαίνοντας τος ερος Κανόνες, τότε κκλησία, «κιβωτς σωτηρίας» θυμίζει πλοο, πο ο διοι ο κυβερντες του τ χουν παραδώσει σ χέρια πειρατν.
Κα δυστυχς, κάποιοι σύγχρονοι ρχιερες ρνονται τ ρόλο το φύλακα τς ποίμνης, διαφορον γι τν διαφύλαξη νόθευτης τς Πίστεως·

παραβλέπουν τν αρεση το Οκουμενισμο·

ρνονται ν ντιπαλαίσουν «πρς τς ρχς, πρς τς ξουσας, πρς τος κοσμοκρτορας το σκτους το αἰῶνος τοτου, πρς τ πνευματικ τς πονηρας» (φεσ. 6, 10-17), γιατ ατς γνας θέλει σκηση, αταπάρνηση, θυσίες.

πιλέγουν τν φωνία κα τν συμβιβασμ μ ποικίλες δικαιολογίες.

Γι’ ατ κα κακοδαιμονία στ πράγματα τς κκλησίας διαιωνίζεται.

Βέβαια, διαπίστωση ατ δν μνηστεύει τν εθύνη μν τν λαϊκν, πο τος κολουθομε.
Τ πόσπασμα το κειμένου πο παραθέτουμε δν χει μεγάλες δυσκολίες κατανοήσεως. Γι ν μν τ δικήσουμε μεταφραστικά, τ παραθέτουμε, πως γράφη πρωτότυπα.

===================

«Τίς ἕξει ἀπολογίαν ἀμελείας ἀκούων τὰς τοσαύτας παραγγελίας; Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν· Μ παραδχεσθε αρετικν ἄνθρωπον μετ μαν κα δευτραν νουθεσαν· καὶ Αἱρετικοὶ ἄνθρωποι προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες κα πλανμενοι… κοσατε πλιν ο τς γπας μετ΄ ατν ποιοντες·

πς φγητε π τς ργς τς περχομνης φ΄ μς, ο τοτοις συμμιαινμενοι ν βρσει, ν πμασι;

πς τολμτε προσελθεν τος θεοις μυστηροις κα φρικτος το Χριστο;

Καὶ ὁ προφήτης Δαυΐδ (λέγει)· Οὐκ ἔστιν ἐν στόματι αὐτῶν ἀλήθεια… Ἡσαΐας δὲ ὁ προφήτης, μᾶλλον δὲ ὁ Κύριος διὰ τοῦ προφήτου λέγει· ...Οὐκ ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσι, λέγει Κύριος...

Ἀλλ' ἔτι μικρὸν ἐνδιατρίψωμεν τοῖς τοῦ προφήτου ρήμασι καὶ ἴδωμεν πῶς στηλιτεύει καὶ θριαμβεύει τὸν κεκρυμμένον αὐτοῖς δλον καὶ λέγει· Οὐκ ἔστιν ἐν στόματι αὐτῶν ἀλήθεια· ἡ καρδία αὐτῶν ματαία, καὶ τὰ ἑξῆς.

Ὅρα δὲ τὴν τοῦ προφήτου σύνεσιν, πῶς δημοσιεύει καὶ ποκαλπτει θριαμβεύων τοὺς κακοδόξους, να μ μες πλανηθμεν.

κοσατε, ο ρθδοξοι, κα τος αρετικος μ συγκαταβανετε·

κοσατε, ποιμνες, κα φρξατε κα μ σιγσητε, λλ κηρξατε τν λγον· μ δτε τπον τ διαβλ, μ δτε θραν τος λκοις…

Οτως ον ποιετε κα μες, ποιμνες, κα μ συγκοινωνετε τος ργοις τος καθρτοις το σκτους·

μλλον δ κα λγχετε…
Καὶ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς …ἔκλινεν ορανος, κα κατβη, καὶ πάντα ᾠκονόμησε πρὸς σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ πάντα ὑπέδειξε ποιῶν καὶ διδάσκων. Ετα θλων διδξαι, να ο μλλοντες προστασθαι τν κκλησιν, οτως κδικωσι τος αρετικούς, ποησεν φραγλλιον κ σχοινων, κα εσελθν πντας ξβαλεν κ το ερο, κα πσατο, κα ξεδωξε...
κοσατε ο προϊστμενοι τν κκλησιν.

Ὑμῖν γὰρ ὑπέδειξε τὸ καλόν, ἵνα ἐξακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, προσέχοντες πανταχόθεν ἀκριβῶς κα τος λκους κδικοντες κα τν πομνην φυλττοντες.
Μετὰ δὲ τούτους ...καὶ αἱ κατὰ καιροὺς γενόμεναι ἅγιαι σύνοδοι τούτους μετανοτως ἔχοντας ἐκριζώσαντες, τῇ ἀπωλείᾳ παρέδωκαν κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι Ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος...

λλ πολ τ διφορον ρ τν ττε ποιμνων παρ τν νν.   κενοι πολεμισταί, οτοι φυγδες· 
 κενοι βιβλων καλλωπιστα κα δογμτων, οτοι ματων... 
Οτοι ς μισθωτο φιεσι τ πρβατα, κα φεγουσιν· 
 κενοι τν ψυχν ατν θηκαν πρ τν προβτων, μιμησμενοι τν ποιμνα τν καλν.  
τν μακαρων ατν νδρν, ν τ νματα ν βιβλίῳ ζως·  ος φριξαν δαμονες κα τρμαξαν αρετικο·  κα φργη στμα λαλοντων δικα...

Εἶτα ἐάν τις ἀθέων αἱρετικῶν παραφρονῇ λαλῶν διεστραμμένα, ὁ ἀντιλέγων οὐδείς, ὁ πολεμῶν οὐδαμοῦ· πάντες πτωχοὶ τότε γίνονται, πντες σιωπητικοί, πντες φυγδες;

Ὢ τῆς κακῆς ρίζης πάντων τῶν κακῶν τῆς φιλαργυρίας!

...Τρυφντες, μεθοντες κα μετεωριζμενοι βολεσθε νικν τς αρσεις; 

λλ' οα μν, ο τρυφντες κα μετεωριζμενοι, ν χρυσ κα ματοις ποικλοις καλλωπιζμενοι·

πς λλοις δεξετε τν καλν πτωχεαν το Χριστο το δι' μς πτωχεσαντος, το ντειλαμνου τος μαθητας ατο μ χειν χαλκν ν τας ζναις.

ντως πλανσθε, μ νοοντες τς Γραφς...

πλοτος μν πληθνθη, κα λγος μν ξλειπε·

τ μτια μν σητβρωτα γεγνασι·

περ ν λγον δσετε τ ρχιποιμνι Χριστ...

Προσχετε αυτος κα παντ τ ποιμνίῳ·

Βλπετε μ πολεψ πρβατον κ τς πομνης.  Τοτο γρ στε γινσκοντες, τι ἐὰν ν πρβατον πολεψ γενμενον θηριλωτον ξ μετρας μελεας, πντα τν βον μν κατλυσεν·

τ γρ αμα ατο κ τν χειρν μν παιτσει Κριτς.

Ἀνανήψατε οὖν λοιπὸν, κηρύξατε τὸν λόγον, ἀπορρίψατε πᾶσαν βιωτικὴν μέριμναν, βλέπετε ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε».

1 σχόλιο:

  1. Ο Θεουπόλεως Παντελεήμων γιατί περιφέρεται 30 χρόνια από μητρόπολη σε μητρόπολη της Μακεδονίας; Ποιος ο ρόλος του;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου