Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΤΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Η περίφημη φραγκοκκλησιά Νοτρ Νταμ των Παρισίων παραχωρήθηκε για λίγο στη μητρόπολη Γαλλίας για να τελεσθεί ο Εσπερινός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο σεβασμιώτατος Γαλλίας κ. Εμμανουήλ χοροστάτησε στον εν λόγω Εσπερινό, συμπαραστατούμενος υπό του αρχιμ. Μάξιμου Παφίλη. Παρέστη επίσης ο επίσκοπος Ρηγίου κ. Ειρηναίος και ορθόδοξοι ιερείς. Όμως, συν τούτοις, έσπευσε να παραστεί, ιστάμενος μάλιστα επί θρόνου υψηλού και φέρων άπασαν την «αρχιερατικήν» αυτού στολήν, και ο εκλαμπρότατος «επίσκοπος» κ. Ζαν-Μαρί Ζασιέ, εκπρόσωπος του παπικού καρδιναλίου των Παρισίων. Παρίστανται επίσης, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες και φραγκοπαπάδες. 

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της μητροπόλεως Γαλλίας, ο Εσπερινός του Αγ. Διονυσίου στη Νοτρ Νταμ αποτελεί πλέον «παράδοση». 

Αναρωτιόμαστε, πρωτίστως, αν δεν υφίστανται Ορθόδοξοι ναοί στη γαλλική πρωτεύουσα κι αναγκάζονται οι ημέτεροι να καταφύγουν στους Παπικούς, εκλιπαρούντες αυτούς να τους παραχωρήσουν κάποια φραγκοκκλησιά. Η απάντηση είναι ότι ασφαλώς υπάρχουν και μάλιστα πλείονες του ενός. Δυστυχώς, εμείς, οι αμύητοι και αδαείς, δεν έχουμε εννοήσει ότι πρέπει να εφευρίσκονται τρόποι για να προωθείται επί καθημερινής βάσεως ο λαϊκός οικουμενισμός. 

Τι πλέον εντυπωσιακό από του να γίνεται συμπροσευχή μετά των κακοφρόνων Παπικών, μάλιστα εν επιτραχηλίω και ωμοφορίω, στην ονομαστή Νοτρ Νταμ; Ο σεβασμιώτατος Γαλλίας δεν έχασε την «ευκαιρία» κι έσπευσε περιχαρής να ασπασθή τη δεξιά του αιρεσιάρχη Πάπα στο Βατικανό για να λάβει ασφαλώς την «ευλογία» του! Τώρα θα έκανε πίσω; 

Ώστε, έχουν κι οι οικουμενιστές τις «παραδόσεις» τους! Τις οποίες τηρούν με απόλυτη ευλάβεια. Πράγματι, εφόσον έχουν παραδοθεί ψυχή τε και σώματι στον οικουμενισμό γιατί να μην το κάνουν επί μονίμου βάσεως; 


Τώρα μάλιστα, μετά το Κολυμβάριο, ποιος τους κρατά; Είναι τυχαίο το ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις «ιστορικές» τους αποφάσεις («ετερόδοξες Εκκλησίες» κλπ) ο Πάπας Φραγκίσκος, οι Ουνίτες των Αθηνών κι ο Προέδρος του Συμβουλίου των Γερμανών Λουθηρανών Προτεσταντών;

23 σχόλια:

 1. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και ο "π" Ζήσης και οι συν αυτώ "στρατηγοί" "κρυφό καμάρι".
  Η παν αίρεση είχε ομολογηθεί , έχει ομολογηθεί και Θα ομολογείτε στο μέλλον με ΟΛΟΥΣ τους τρόπους .
  Και εγγράφως και ενυπογράφως και μάλιστα ΣΥΝΟΔΙΚΑ , και με διωγμούς ορθοδόξων και με μνημόνευση αιρετικών , και με απαξίωση κάθε έννοιας Ορθοδοξίας και με "παλαιωση" των Αγίων του Θεού και με υιοθέτηση κάθε πλάνης και αποθέωση του Σατανισμού ... και ο "π" Ζήσης " αρχι καιρού " δευτέρας Παρουσίας θα μνημονεύει Βαρθολομαίο ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πότε καταδικάστηκε και από ποιά Σύνοδο ο Βαρθολομαίος και για ποιά αίρεση και δεν το πήραμε είδηση;
   Εκτός, αν Σύνοδος θεωρείται η γνώμη κάποιων διάσπαρτων προσώπων, οι οποίοι συμφωνούν, ότι ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός.

   Διαγραφή
  2. Κύριε απλά τα πράγματα. Την πίστη σας εσείς την ξέρετε όχι εγώ .Είναι η πίστη της εν Καρχηδόνι Συνόδου που έλεγε :
   Ἐν κοινοβουλίῳ ὄντες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀνέγνωμεν γράμματα ἀφ’ ὑμῶν σταλέντα περὶ τῶν παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς, ἢ σχισματικοῖς δοκούντων βεβαπτίσθαι, ἐρχομένων πρὸς τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἥτις ἐστὶ μία, ἐν ᾗ βαπτιζόμεθα καὶ ἀναγεννώμεθα. Περὶ ὧν καὶ πεποίθαμεν, καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐκεῖνα πράττοντας, τὴν στερρότητα τοῦ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας κανόνος κρατεῖν. Ὅμως ἐπεὶ συγκοινωνοὶ ἡμῶν ἐστὲ καὶ ζητῆσαι περὶ τούτου διὰ τὴν κοινὴν ἀγάπην ἠθελήσατε, οὐ πρόσφατον γνώμην, οὐδὲ νῦν ἡδρασμένην προσφέρομεν, ἀλλὰ τὴν πάλαι ὑπὸ τῶν προγενεστέρων ἡμῶν μετὰ πάσης ἀκριβείας καὶ ἐπιμελείας δεδοκιμασμένην, καὶ ὑφ’ ἡμῶν παρατηρηθεῖσαν, κοινούμεθα ὑμῖν καὶ συζεύγνυμεν, τοῦτο καὶ νῦν χειροτονοῦντες, ὅπερ διὰ παντὸς ἰσχυρῶς καὶ ἀσφαλῶς κρατοῦμεν, μηδένα βαπτίζεσθαι δύνασθαι ἔξω τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἑνὸς ὄντος βαπτίσματος καὶ ἐν μόνῃ τῇ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπάρχοντος. Γέγραπται γάρ· Ἐμὲ ἐγκατέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζῶντος, καὶ ὤρυξαν ἐαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους, τοὺς μὴ δυναμένους ὕδωρ συσχεῖν. Καὶ πάλιν, ἡ ἁγία Γραφὴ προμηνύουσα λέγει· Ἀπὸ ὕδατος ἀλλοτρίου ἀπέχεσθε καὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίητε. Δεῖ δὲ καθαρίζεσθαι καὶ ἁγιάζεσθαι τὸ ὕδωρ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ἵνα δυνηθῇ τῷ ἰδίῳ βαπτίσματι τὰς ἁμαρτίας τοῦ βαπτιζομένου ἀνθρώπου ἀποσμῆξαι. Συνεχίζεται

   Διαγραφή
  3. Διά τε Ἰεζεκιήλ τοῦ προφήτου λέγει Κύριος· Καί ῥαντίσω ὑμᾶς καθαρῷ ὕδατι καὶ καθαριῶ ὑμᾶς, καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ὑμῖν. Πῶς δὲ δύναται καθαρίσαι καὶ ἁγιάσαι ὕδωρ ὁ ἀκάθαρτος ὤν αὐτὸς καὶ παρ' ᾧ Πνεῦμα ἅγιον οὐκ ἔστι, λέγοντος τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς Ἀριθμοῖς· Καὶ πάντων ὦν ἅψεται ὁ ἀκάθαρτος, ἀκάθαρτα ἔσται; Πῶς βαπτίζων δύναται ἄλλῳ δοῦναι ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ὁ μὴ δυνηθεὶς τὰ ἴδια ἁμαρτήματα ἔξω τῆς Ἐκκλησίας ἀποθέσθαι; Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἐρώτησις, ἡ ἐν τῷ βαπτίσματι γενομένη, μάρτυς ἐστὶ τῆς ἀληθείας. Λέγοντες γὰρ τῷ ἐξεταζομένῳ· Πιστεύεις αἰώνιον ζωὴν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαμβάνειν; οὐκ ἄλλο τι λέγομεν, εἰ μὴ ὄ,τι ἐν τῇ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ δοθῆναι δύναται. Παρὰ δὲ τοῖς αἰρετικοῖς, ὅπου Ἐκκλησία οὐκ ἔστιν, ἀδύνατον ἁμαρτημάτων ἄφεσιν λαβεῖν. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ τῶν αἱρετικῶν συνήγοροι ἢ τὴν ἐπερώτησιν ἐναλλάξαι ὀφείλουσιν ἢ τὴν ἀλήθειαν ἐκδικῆσαι, εἰμή τι αὐτοῖς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν προσνέμουσιν, οὓς βάπτισμα ἔχειν διαβεβαιοῦνται. Ἀνάγκη δέ ἐστι καὶ χρίεσθαι τὸν βεβαπτισμένον, ἵνα, λαβὼν χρῖσμα, μέτοχος γένηται Χριστοῦ. Ἁγιάσαι δὲ ἔλαιον οὐ δύναται ὁ αἱρετικός, ὁ μήτε θυσιαστήριον ἔχων, μήτε Ἐκκλησίαν. Ὅθεν οὐ δύναται χρίσμα τὸ παράπαν παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς εἶναι. Πρόδηλον γάρ ἐστιν ἠμῖν, μηδαμῶς δύνασθαί παρ' ἐκείνοις ἁγιάζεσθαι ἔλαιον εἰς εὐχαριστίαν. Εἰδέναι γὰρ καὶ μὴ ἀγνοεῖν ὀφείλομεν, ὅτι γέγραπται· Ἒλαιον ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου, ὃ δὴ καὶ πάλαι ἐμήνυσε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν Ψαλμοῖς. Μήπως, ἐξιχνιασθείς τις καὶ ἀπὸ τῆς εὐθείας ὁδοῦ πλανηθείς, παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς, τοῖς τοῦ Χριστοῦ ἀντιπάλοις, χρισθῇ. Πῶς δὲ εὔξεται ὑπὲρ τοῦ βαπτισθέντος οὐχὶ ἱερεύς, ἀλλ' ἱερόσυλος καὶ ἁμαρτωλός, λεγούσης τῆς Γραφῆς, ὅτι ὁ Θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει; Διὰ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας νοοῦμεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· τίς δὲ δύναται δοῦναι, ὃπερ αὐτὸς οὐκ ἔχει ἢ πῶς δύναται πνευματικὰ ἐργάζεσθαι ὁ ἀποβαλὼν Πνεῦμα ἅγιον; Διὰ τοῦτο καὶ ἀνανεοῦσθαι ὀφείλει ὁ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἐρχόμενος, ἴνα ἔσω διὰ τῶν ἁγίων ἁγιασθῇ, γέγραπται γὰρ ὃτι· Ἃγιοι ἔσεσθε, καθὼς ἐγὼ ἅγιός εἰμι, λέγει Κύριος, ἵνα καὶ ὁ πλάνῃ βουκοληθεὶς ἐν τῷ ἀληθεῖ καὶ ἐκκλησιαστικῷ βαπτίσματι καὶ αὐτὸς τοῦτο ἀποδύσηται, ὅστις πρὸς Θεὸν ἐρχόμενος ἄνθρωπος καὶ ἱερέα ἐπιζητῶν ἐν πλάνῃ εὐρεθεὶς, ἱεροσύλῳ προσέπεσε. Δοκιμάζειν γάρ ἐστι τὸ τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν βάπτισμα, τὸ συνευδοκεῖν τοῖς ὑπ' ἐκείνων βεβαπτισμένοις. Οὐ γὰρ δύναται ἐν μέρει ὑπερισχύειν· εἰ ἠδυνήθη βαπτίσαι, ἴσχυε καὶ ἅγιον Πνεῦμα δοῦναι· εἰ οὐκ ἠδυνήθη, ὅτι ἔξω ὤν, Πνεῦμα ἅγιον οὐκ ἔχει, οὐ δύναται τὸν ἐρχόμενον βαπτίσαι, ἑνὸς ὄντος τοῦ βαπτίσματος, καὶ ἑνὸς ὄντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἐπάνω Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ἀρχῆθεν λέγοντος, τῆς ἑνότητος τεθεμελιωμένης. Καὶ διὰ τοῦτο τὰ ὑπ' αὐτῶν γινόμενα, ψευδῆ καὶ κενὰ ὑπάρχοντα, πάντα ἐστὶν ἀδόκιμα. Οὐ γὰρ δύναταί τι δεκτὸν καὶ αἱρετὸν εἶναι παρὰ τῷ Θεῷ τῶν ὑπ' ἐκείνων γινομένων, οὓς ὁ Κύριος πολεμίους καὶ ἀντιπάλους αὐτοῦ λέγει ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις· Ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστί, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει. Καὶ ὁ μακάριος ἀπόστολος Ἰωάννης, ἐντολὰς Κυρίου τηρῶν, ἐν τῇ ἐπιστολῆ προέγραψεν· Ἠκούσατε, ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἒρχεται, καὶ νῦν δὲ ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν, ὄτι ἐσχάτη ὥρα, ἐστίν. Ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ' οὐκ ἦσαν ἐξ ἠμῶν. Ὄθεν καὶ ἡμεῖς συνιέναι ὀφείλομεν καὶ νοεῖν, ὡς οἱ ἐχθροὶ Κυρίου καὶ οἱ ἀντίχριστοι ὠνομασμένοι, δυνατοὶ οὐκ εἶεν χάριν δοῦναι τῷ Κυρίῳ. Καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς οἱ σὺν Κυρίῳ ὄντες καὶ ἑνότητα Κυρίου κρατοῦντες καὶ κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ χορηγούμενοι, τὴν ἱερατείαν αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ λειτουργοῦντες, ὅσα οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, τουτέστι πολέμιοι καὶ ἀντίχριστοι, ποιοῦσιν ἀποδοκιμάσαι καὶ ἀποποιῆσαι καὶ ἀπορρῖψαι καὶ ὡς βέβηλα ἔχειν ὀφείλομεν. Καὶ τοῖς ἀπὸ πλάνης καὶ στρεβλότητος ἐρχομένοις, ἐπὶ γνώσει τῆς ἀληθινῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς πίστεως, δοῦναι καθόλου θείας δυνάμεως μυστήριον ἑνότητός τε καὶ πίστεως καὶ ἀληθείας.
   συνεχίζεται ...

   Διαγραφή
  4. Μη κρυβόμαστε πίσω απο το δάκτυλο μας γιατί δεν ξεγελάμε ούτε τους εαυτούς μας ούτε τον Θεό .
   Αλλος ο Θεός που ομολογείται απο την ορθόδοξη εκκλησία διαχρονικά και είναι ο ΘΕΟΣ και άλλος ο θεός της Παν θρησκείας του ΠΣΕ, ο κοινός θεός του Πάπα του Βαρθολομαίου ,των μονοφυσιτών , των προτεσταντών και των άλλων αιρετικών , των ραβίνων και των χνζάδων κτλ που είναι ο αντίχριστος .

   Διαγραφή
  5. Επισης η τοπική συνοδος του 1755 στη Κων/πολη επαναλαμβάνει πως ουδείς Δυτικός — Λατίνος ή Προτεστάντης — έχει Μυστήρια, και πως μπορούν να ενταχθούν στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μόνο δια του Βαπτίσματος
   " ....Όταν έλθουν προς εμάς οι αιρετικοί, τα βαπτίσματά τους αναγνωρίζονται, δεδομένου ότι αυτά τελέσθηκαν σε αντίθεση με την παράδοση των Αγίων Αποστόλων και ιερών Πατέρων, και αντίθετα με την παράδοση και την τάξη της καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας; Εμείς, που ελέω Θεού ανατραφήκαμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και που τηρούμε τους κανόνες των ιερών Αποστολών και θείων Πατέρων, αναγνωρίζουμε μόνο μια Εκκλησία, την Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
   Συνεπώς, αναγνωρίζουμε μόνο τα δικά της Μυστήρια και κατά συνέπεια μόνο το δικό της Βάπτισμα αποδεχόμαστε. Από την άλλη, αποστρεφόμαστε, με κοινή απόφαση, όλες τις τελετές που δεν τελούνται όπως είχε διατάξει το Άγιο Πνεύμα τους ιερούς Αποστόλους, και όπως η Εκκλησία του Χριστού τελεί μέχρι των ημερών μας, επειδή πρόκειται για εφευρήματα διεφθαρμένων ανδρών, και εμείς τις θεωρούμε περίεργες και ξένες προς ολόκληρη την Αποστολική Παράδοση.
   Εισδοχή μεταστραφέντων - Αποφάσισε πως ουδείς Δυτικός — Λατίνος ή Προτεστάντης — έχει Μυστήρια, και πως μπορούν να ενταχθούν στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μόνο δια του Βαπτίσματος. Συνεπώς, δεχόμαστε εκείνους που έρχονται προς εμάς από αυτές (τις τελετές) ως ανίερους και αβάπτιστους. ... τηρούμε την 2η (Κανών 7) και την Πενθέκτη (Κανών 95) άγιες και Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες μας διατάζουν να παραλαμβάνουμε ως αβάπτιστους εκείνους που προσβλέπουν στην Ορθοδοξία, οι οποίοι δεν βαπτίσθηκαν με τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις, και στην κάθε κατάδυση να επικαλείται μεγαλοφώνως η κάθε μία από τις θεϊκές υποστάσεις (εις το όνομα του Πατρός, του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος), αλλά βαπτίσθηκαν με κάποιον άλλο τροπο.
   Και εμείς λοιπόν τηρούμε αυτά τα θεϊκά και ιερά διατάγματα, και απορρίπτουμε και αποστρεφόμαστε τα βαπτίσματα που ανήκουν σε αιρετικούς, επειδή είναι αντίθετα και ξένα προς την θεϊκή Αποστολική υπαγόρευση. Είναι άχρηστα ύδατα, όπως είπαν ο Άγιος Αμβρόσιος και ο Μέγας Αθανάσιος. Δεν πρσφέρουν κάνενα αγιασμό σε εκείνους που τα αποδέχονται, ούτε χρησιμεύουν για ξέπλυμα των αμαρτιών. Παραλαμβάνουμε εκείνους που μεταβαίνουν στην Ορθόδοξη Πίστη, που βαπτίσθηκαν χωρίς να έχουν βαπτισθεί, ως αβάπτιστους, και χωρίς κίνδυνο τους βαπτίζουμε σύμφωνα με τους Αποστολικούς και συνοδικούς Κανόνες, εις τους οποίους (Κανόνες) σταθερά βασίζεται η Αγία και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η κοινή Μητέρα όλων μας..."

   Διαγραφή
 2. Δηλαδή εσύ συμφωνείς με οσα αιρετικά εξέρευσε ο Βαρθολομαίος του ερκους των οδόντων του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεύτερον. Ο Αιρετικός που κηρύττει οποιεσδήποτε Αιρέσεις αποδοκιμάζεται ακόμα και απο οποιονδήποτε πιστό και πρίν από κάθε σύνοδο.
  Ετσι δεν εγινε με τον Αγιο Κύριλλο και τον Νεστόριο;
  Που συνιστούσε στούς πιστούς να μην επικοινωνούν μαζί του, πρίν ακομα συγκληθή σύνοδος να τον καταδικάση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλο ρώτησα, άλλη απάντηση πήρα.

   Διαγραφή
 4. Κοίταξε, η ερώτησή σου είναι εωλος καί δεν μπορεί να γίνη.
  Δεν στηρίζεται ουτε στην Παράδοση της Εκκλησίας, ούτε στην Πρακτική της πού εφήρμοσαν οι Πατέρες.
  Δεν μπορεί να τεθή τέτοια ερώτηση, οταν υπαρχει η απάντηση εκ προοιμίου..
  Δέν το κατάλαβες αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οχι δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί αν σου αναφέρω, ότι 10 Σύνοδοι (κυρίως Οικουμενικές) παραδέχτηκαν το πρωτείο εξουσίας του Πάπα Ρώμης και 20 άγιοι της Εκκλησίας μας αγωνίσθηκαν για την επιβολή του, εσύ τι έχεις να πείς; Ότι αυτό αποτελεί Παράδοση της Εκκλησίας και Πρακτική της, αφού Πατέρες αγωνίσθηκαν γι΄ αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κοίταξε, ένα ένα.
  Μπορεις να μας φέρης ένα ένα τα συγκεκριμμένα κείμενα γιατί γίνονται συνήθως παρερμηνείες;
  Τί είναι αυτά που λές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ ζητώ κείμενα και εσύ φέρνεις δικές σου λανθασμενες κρισεις.
   Δεν μπορούμε να συννενοηθουμε;
   Ολα τα βλέπεις σαν πρωτεία εξουσίας.
   Τι ορθόδοξος εισαι εσύ;

   Διαγραφή
  2. Την λεξι σαφέστατα καί κυριολεκτικά οτι ...δινουμε το πρωτείο εξουσίας στον πάπα.
   Αυτό σε ποιόν το βλέπεις στην φαντασια σου;

   Διαγραφή
 7. ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΡΩΜΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ

  Α/ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ


  1/ Σύνοδος της Σαρδικής, που θέσπισε το έκκλητο των κληρικών προς τον Πάπα Ρώμης

  2/ Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, που απέπεμψε τον ΚΠόλεως άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, με απαίτηση του Πάπα Δάμασου Α΄,

  3/ Σύνοδος Καρθαγένης, που ανέθεσε στη Ρώμη να διευθετήσει το Σχίσμα Ρώμης και Αλεξανδρείας, λόγω του ΚΠόλεως Ιω. Χρυσόστομου και όχι σε Σύνοδο

  4/ Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, όπου ο Ρώμης άγιος Κελεστίνος Α΄ παρουσιάζεται, ως διάδοχος του αποστόλου Πέτρου, ο οποίος είναι έξαρχος και κεφαλή των αποστόλων, κίων της Πίστεως, θεμέλιο της καθόλου Εκκλησίας, κ.λπ.

  5/ Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, όπου παρουσιάζεται ο Ρώμης άγιος Λέων Α΄, ως αρχιεπίσκοπος πάσης της οικουμένης και πασών των εκκλησιών, πατέρας και πατριάρχης και μιλάει δι’ αυτού ο απόστολος Πέτρος!

  6/ Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος, στην οποίαν ο άγιος Ιουστινιανός Α΄ θέσπισε με νόμο (131 νεαρά) το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, σ’ όλη την Εκκλησία.

  7/ ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος, που δέχτηκε την επιστολή του Ρώμης αγίου Αγάθωνα, με τις αξιώσεις του τις σχετικές με το πρωτείο εξουσίας

  8/ Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας τα πρακτικά έστειλε ο Ρώμης Αδριανός Α΄, στον αυτοκράτορα της Δύσης Κάρολο Α΄ το Μέγα, φερόμενος έτσι, ως ο υπέρτατος ηγέτης της καθόλου Εκκλησίας

  9/ Ιγνατιανή Σύνοδος, που αναγνώρισε τις παπικές αξιώσεις περί του πρωτείου.

  10/ Η΄ Οικουμενική Σύνοδος, που δεν έφερε αντίδραση στις υπερφίαλες αξιώσεις και θέσεις του Ρώμης Ιωάννη Η΄.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΡΩΜΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ

  Εξάσκηση, αλλά και αναγνώριση του πρωτείου έχουμε και από πολλούς αγίους Πάπες, Πατριάρχες, αυτοκράτορες και άλλους αγίους, όπως:

  1/ Ρώμης Κλήμη Α΄ (προς της εκκλησία της Κορίνθου),

  2/ Ρώμης Ανίκητου (στη διένεξη με τον άγιο Πολύκαρπο),

  3/ Ρώμης Στεφάνου Α΄ (εναντίον δυο αφρικανικών συνόδων υπό τον Καρχηδόνος Κυπριανό),

  4/ Ιερώνυμου («στην καθέδρα του Πέτρου βρίσκεται η πίστη και πάνω σ’ αυτή έχει οικοδομηθεί η Εκκλησία»).

  5/ Αυγουστίνου (τονίζει την ευθύνη του Πάπα, ως διαδόχου του Πέτρου, για ολόκληρη την Εκκλησία, «Η Ρώμη μίλησε, η συζήτηση έληξε)»)

  6/ Ρώμης Κελεστίνου Α΄ (στην Γ΄ Οικουμενική, με την προβολή του πρωτείου),

  7/ ΚΠόλεως Φλαβιανού (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης),

  8/ Αλεξανδρείας Κυρίλλου Α΄ (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, «στον Πέτρο θεμελίωσε την Εκκλησία», «τον Πέτρο κατέστησε ποιμένα της Εκκλησίας»),

  9/ Ρώμης Λέοντα Α΄ (στην Δ΄ Οικουμενική, με την προβολή του πρωτείου εξουσίας, ως «επισκόπου Ρώμης, κεφαλής πασών των Εκκλησιών»)

  10/ ΚΠόλεως Ανατόλιου (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, καθότι «άνευ της εγκρίσεως του Ρώμης, ουδείς κανών δύναται να εφαρμοστεί»).

  11/ Ρώμης Αγαπητού (που εκτός από το πρωτείο εξουσίας, απαίτησε την αναγνώριση και του αλαθήτου του και την έλαβε).

  12/ Ρώμης Γρηγόριου Α΄ Διάλογου (ισχυροποίησε το πρωτείο εξουσίας, ως υπεύθυνος ολοκλήρου της Εκκλησίας και είναι ο θεωρητικός ιδρυτής υου παπικού κράτους).

  12/ Ρώμης Μαρτίνου Α΄ (υπήρξε ακλόνητος υποστηρικτής του πρωτείου εξουσίας της Εκκλησίας της Ρώμης),

  13/ Ρώμης Αγάθωνα (άσκησε και τόνισε ιδιαίτερα το πρωτείο εξουσίας, προετοίμασε δε την ΣΤ΄ Οικουμενική, με εντολή του Κων/νου Δ΄ Πωγωνάτου).

  14/ Θεόδωρου Στουδίτη (τοποθετεί τον Ρώμης υπεράνω των Συνόδων! και κατά τον άγιο Νεκτάριο είναι «ρουφιάνος του Πάπα» και «διαστροφέας του Ευαγγελίου»!)

  15/ ΚΠόλεως Ιγνατίου (που υπογράφει, ότι ακολουθεί την αυθεντία του αποστολικού θρόνου!).

  16/ Μαρκιανού (που απείλησε τους πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής, ότι αν δεν εξέδιδαν όρο πίστεως αρεστό στον Πάπα Λέοντα, θα μετέφερε τη Σύνοδο, από την Χαλκηδόνα στη Ρώμη).

  17/ Ιουστινιανού Α΄ (που καθιέρωσε με την 131 νεαρά, το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, σ’ ολόκληρη την Εκκλησία).

  18/ Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (αναγνώρισε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, προκειμένου να στεφθεί αυτοκράτορας στην ΚΠολη).

  19/ Γεώργιου αγιορείτη («Η Ρώμη ποτέ δεν απέστη της Ορθοδοξίας, γι’ αυτό δικαιούται των αζύμων, ενώ η Ανατολή πολλάκις απέστη, γι’ αυτό χρησιμοποιεί ένζυμο, σύμβολο κατά του Απολλιναρισμού»).

  20/ Βουλγαρίας Θεοφύλακτου («το πρωτείο εξουσίας πρέπει δικαιωματικά να δοθεί στη Ρώμη»).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΡΩΜΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ

  Εξάσκηση, αλλά και αναγνώριση του πρωτείου έχουμε και από πολλούς αγίους Πάπες, Πατριάρχες, αυτοκράτορες και άλλους αγίους, όπως:

  1/ Ρώμης Κλήμη Α΄ (προς της εκκλησία της Κορίνθου),

  2/ Ρώμης Ανίκητου (στη διένεξη με τον άγιο Πολύκαρπο),

  3/ Ρώμης Στεφάνου Α΄ (εναντίον δυο αφρικανικών συνόδων υπό τον Καρχηδόνος Κυπριανό),

  4/ Ιερώνυμου («στην καθέδρα του Πέτρου βρίσκεται η πίστη και πάνω σ’ αυτή έχει οικοδομηθεί η Εκκλησία»).

  5/ Αυγουστίνου (τονίζει την ευθύνη του Πάπα, ως διαδόχου του Πέτρου, για ολόκληρη την Εκκλησία, «Η Ρώμη μίλησε, η συζήτηση έληξε)»)

  6/ Ρώμης Κελεστίνου Α΄ (στην Γ΄ Οικουμενική, με την προβολή του πρωτείου),

  7/ ΚΠόλεως Φλαβιανού (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης),

  8/ Αλεξανδρείας Κυρίλλου Α΄ (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, «στον Πέτρο θεμελίωσε την Εκκλησία», «τον Πέτρο κατέστησε ποιμένα της Εκκλησίας»),

  9/ Ρώμης Λέοντα Α΄ (στην Δ΄ Οικουμενική, με την προβολή του πρωτείου εξουσίας, ως «επισκόπου Ρώμης, κεφαλής πασών των Εκκλησιών»)

  10/ ΚΠόλεως Ανατόλιου (που αποδέχτηκε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, καθότι «άνευ της εγκρίσεως του Ρώμης, ουδείς κανών δύναται να εφαρμοστεί»).

  11/ Ρώμης Αγαπητού (που εκτός από το πρωτείο εξουσίας, απαίτησε την αναγνώριση και του αλαθήτου του και την έλαβε).

  12/ Ρώμης Γρηγόριου Α΄ Διάλογου (ισχυροποίησε το πρωτείο εξουσίας, ως υπεύθυνος ολοκλήρου της Εκκλησίας).

  13/ Ρώμης Μαρτίνου Α΄ (υπήρξε ακλόνητος υποστηρικτής του πρωτείου εξουσίας της Εκκλησίας της Ρώμης),

  14/ Ρώμης Αγάθωνα (άσκησε και τόνισε ιδιαίτερα το πρωτείο εξουσίας, προετοίμασε δε την ΣΤ΄ Οικουμενική, με εντολή του Κων/νου Δ΄ Πωγωνάτου).

  15/ Θεόδωρου Στουδίτη (τοποθετεί τον Ρώμης υπεράνω των Συνόδων! και κατά τον άγιο Νεκτάριο είναι «ρουφιάνος του Πάπα» και «διαστροφέας του Ευαγγελίου»!)

  16/ ΚΠόλεως Ιγνατίου (που υπογράφει, ότι ακολουθεί την αυθεντία του αποστολικού θρόνου!).

  17/ Μαρκιανού (που απείλησε τους πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής, ότι αν δεν εξέδιδαν όρο πίστεως αρεστό στον Πάπα Λέοντα, θα μετέφερε τη Σύνοδο, από την Χαλκηδόνα στη Ρώμη).

  18/ Ιουστινιανού Α΄ (που καθιέρωσε με την 131 νεαρά, το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, σ’ ολόκληρη την Εκκλησία).

  19/ Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (αναγνώρισε το πρωτείο εξουσίας του Ρώμης, προκειμένου να στεφθεί αυτοκράτορας στην ΚΠολη).

  20/ Γεώργιου αγιορείτη («Η Ρώμη ποτέ δεν απέστη της Ορθοδοξίας, γι’ αυτό δικαιούται των αζύμων, ενώ η Ανατολή πολλάκις απέστη, γι’ αυτό χρησιμοποιεί ένζυμο, σύμβολο κατά του Απολλιναρισμού»).

  21/ Βουλγαρίας Θεοφύλακτου («το πρωτείο εξουσίας πρέπει δικαιωματικά να δοθεί στη Ρώμη»).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απάντηση στα περί παπικού πρωτείου

   Ο ορθόδοξος πάπας Ρώμης ναι , χριστιανός μεταξύ χριστιανών , έχει το πρωτείο μεταξύ των ορθοδόξων .
   Ο αιρετικός πάπας Ρώμης , Αντίχριστος μεταξύ αντιχρίστων , έχει το πρωτείο μεταξύ των κοσμικών και θρησκευτικών ηγετών της παγκόσμιας εξουσίας του σατανά .

   Διαγραφή
  2. Το ξέρεις, ότι δεν μπορείς κανέναν να κατηγορίσεις ως αιρετικό ή ότι ανήκει στο Σατανά;
   Προδικάζεις την καταδίκη του και έτσι παίρνεις αυτό το δικαίωμα που ανήκει στο Θεό και δεν το έχει δώσει σε κανέναν, ούτε στους αγίους του.

   Διαγραφή
  3. Νομίζεις ! Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας άφησε ευλογία "Τον Πάπα να Καταράσθε " και μας τον ονομάτισε ως τον Αντίχριστο .
   Και εδώ και 2000 χρόνια οι Αγιοι μας ονοματίζουνε τους αιρετικούς ακόμα και αν είναι αυτοί οι αιρετικοί πατριάρχες ή Βασιλιάδες και τους αποκαλούν πρωτότοκους του σατανά . Ιδικά όποιος τόλμησε να μνημονεύση πάπα πχ Βέκος πχ Μάμας πχ Βαρθολομαίος έχουμε εντολή να τους αναθεματίζουμε με μεγάλη φωνή . Και όχι μόνο αυτούς ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ τους αναθεματισμένους κατά πως τους πρέπει . Ετσι λέει το συνοδικό οπου διαβάζετε την Κυριακή της Ορθοδοξίας . Οχι μόνο το λοιπόν μπορούμε αλλά υποχρέωση έχουμε και μάλιστα επι ποινή αν δεν το κάνουμε .

   Διαγραφή
  4. Νομίζεις ! Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας άφησε ευλογία "Τον Πάπα να Καταράσθε " και μας τον ονομάτισε ως τον Αντίχριστο .
   Και εδώ και 2000 χρόνια οι Αγιοι μας ονοματίζουνε τους αιρετικούς ακόμα και αν είναι αυτοί οι αιρετικοί πατριάρχες ή Βασιλιάδες και τους αποκαλούν πρωτότοκους του σατανά . Ιδικά όποιος τόλμησε να μνημονεύση πάπα πχ Βέκος πχ Μάμας πχ Βαρθολομαίος έχουμε εντολή να τους αναθεματίζουμε με μεγάλη φωνή . Και όχι μόνο αυτούς ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ τους αναθεματισμένους κατά πως τους πρέπει . Ετσι λέει το συνοδικό οπου διαβάζετε την Κυριακή της Ορθοδοξίας . Οχι μόνο το λοιπόν μπορούμε αλλά υποχρέωση έχουμε και μάλιστα επι ποινή αν δεν το κάνουμε .

   Διαγραφή
 10. Αφησε αυτα τα παρερμηνευτικα κολπα σου.
  Οι Προτασεις του Παπα, οταν γινονταν δεκτες και απο τους αλλους εν τη συνοδω ή πριν ή μετα την συνοδοο, δεν σημαινε οτι αποδεχονταν πρωτειο εξουσιας στον παπα.
  Ειναι δυνατον να τα βλεπεις στραβα;
  Τι εισαι αλλοιθωρος;
  Ηταν ορθοδοξος τοττε ο παπας και μπορουσε να παιρνει οπιαδηποτε πρωτοβουλια και ή να απορριφθη ή να γινη αποδεκτη η προτασι του ,οπως θα μπορουσε να συμβη και με τον καθε επισκοπο, πολυ περισσοτερο που αυτος προϊστατο της Δυτικης Εκκλησιας.
  Ολοι εχουν λογο μεσα στην Εκκλησια.
  Ειναι δυνατον να τα σκεπτεσαι, οπως τα σκεπτεσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ νομίζεις, ότι οι Πάπες ήταν Ορθόδοξοι προ του Σχίσματος; Αν το νομίζεις πραγματικά, τότε πας κόντρα στον άγιο Νεκτάριο, που λέει π.χ. για τον άγιο Λέοντα Α΄: "Αλλ΄ ο Λέων περί ενός μόνον εφρόντιζε, περί της υπεροχής και της ηγεμονίας" (Τα αίτια του Σχίσματος, τ. Α΄, σελ. 180).
   Αν η επιδίωξη της υπεροχής και της ηγεμονίας είναι Ορθόδοξα, τότε εγώ να γίνω βουδδιστής με το κομποσκοίνι, που πήραμε από αυτούς.
   Ως προς τους άλλους "Ορθόδοξους" Πάπες καλλίτερα να διαβάσετε τον άγιο Νεκτάριο, για να δείτε το πόσο Ορθόδοξοι ήταν.
   Ορισμένα για τους αγίους Πάπες, αλλά και Πατριάρχες το πόσο Ορθόδοξοι ήταν αναγράφονται παραπάνω και είναι παρμένα από τον ίδιο άγιο, του οποίου τα βιβλία δεν διαβάζουμε, ίσως γιατί δεν μας συμφέρει να χαλάσουμε την ωραία εικόνα της 1ης χιλιετίας, αλλά μόνο ξέρουμε να κάνουμε παρακλήσεις και να πηγαίνουμε στον τάφο του, μήπως ακούσουμε κανένα βηματισμό!

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου