Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Απο το ιστολογιο Αποτειχισι, πηραμε και δεν σχολιαζουμε τα παρακατω σχολια ΠΕΡΙ .....στιλετων και χαντζαριων συνεχεια, αλλα προστεθηκαν τωρα και τα σπαθια και τα τσεκουρια....!!!!Βοηθεια και χανομαστε!!!!

Τα ΣΤΙΛΕΤΑ και η ΧΑΝΤΖΑΡΑ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

και τα ΣΠΑΘΙΑ και ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ
του κ. Τελεβάντου!

ΤΑ ΔΥΟ ΣΤΙΛΕΤΑ ΚΑΙ Η ΧΑΝΤΖΑΡΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====
    κ. Τελεβάντος (στὸ σημερινὸ ἄρθρο του ποὺ στὴ συνέχεια δημοσιεύουμε), ἀποδεικνύει  -ἄλλη μιὰ φορά- ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι προδότες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Εἶναι δηλαδὴ ἀναντίρρητα -καὶ ἀπὸ κάθε ἄποψη- καραμπινάτοι αἱρετικοί, ὅπως ἀποδεικνύεται μὲ τὶς ὑπογεγραμμένες ἐπίσημες συμφωνίες καὶ τὶς ἄλλες ἐνέργειές τους.
    Κι ὅμως (αὐτὸς καὶ ἡ δημοσιογραφική του παρέα) ἐπιμένει Παπικὰ νὰ ὑποστηρίζει τὴν κακόδοξη θεωρία ὅτι πρέπει νὰ κοινωνοῦμε μὲ τοὺς ἀποδεδειγμένους αἱρετικούς, ἐρχόμενος σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν διαχρονικὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων, ποὺ δίδασκαν πώς, μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ διάστημα χάριτος (πρὸς διαπίστωση τῆς αἱρέσεως καὶ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν), πρέπει νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἄμεσα ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς! (Στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε ἀποτειχίσεις, ἀκόμα καὶ ἐπὶ ὑποψίᾳ  αἱρέσεως, πόσο μᾶλλον περὶ ἀποδεδειγμένης, Παναιρέσεως,  ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἐπισημοποιήσει τὴν αἵρεση, μὲ τὴν διενέργεια ...ΠΑΝΟΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ!!!).
  Καὶ στηρίζει τὴν θέση του αὐτή, ὁ κ. Τελεβάντος, στὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ὁ ὁποῖος σὲ ἄλλη ἐποχὴ καὶ σὲ ἄλλες συνθῆκες, 40 ὁλόκληρα χρόνια πρίν, δίδασκε μὲ ἐπιστολή του πρὸς μοναχό,  ὅτι δύναται νὰ ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Ἀθηναγόρα! Τότε, ὅταν καμία ἐπίσημη προδοτικὴ συμφωνία -τύπου Πόρτο Ἀλέγκρε-, δὲν εἶχε ὑπογραφεῖ, ὅταν ὁ Οἰκουμενισμὸς εὑρίσκετο σὲ ἐμβρυακὴ κατάσταση, ἦταν μόλις ψηλαφήσιμος.
  Ὁ κ. Τελεβάντος λοιπόν καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς σύμμαχοί του, αὐτὸ τὸ ἄμεσα τῶν Ἁγίων, κι αὐτὸ τὸ δύναται (ἔστω) τοῦ π. Ἐπιφανίου πρὸς ἀποτείχιση, τὸ μετέτρεψε σὲ ἀπαγορεύεται ἡ ἀποτείχιση, καὶ προπαγανδίζει τὴν κακοδοξία τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ὅτι ὅποιος ἀποτειχίζεται ἐφαρμόζοντας τὴν Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, παρότι ἐφαρμόζει Ἱ. Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας!!! Κι ἀντίθετα διδάσκει, ὅτι ὅποιος συνεχίζει νὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἁπλῶς διαμαρτυρόμενος, αὐτὸ στὸ Θεὸ εἶναι εὐάρεστο!!!
   Βέβαια, μᾶς κάνει τὴ χάρη νὰ γράφει, πὼς ἐπιτρέπεται ἡ ἀποτείχιση, μόνο καὶ μόνο ἂν κάποιοι στρατηγοὶ τοῦ ἀγώνα τὸ ἀποφασίζουν, παρότι αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ποὺ τάχα θὰ ἡγηθοῦν τοῦ ἀγῶνα, κατὰ καιροὺς τοὺς ἔχει κυριολεκτικὰ ἐξευτελίσει «λεκτικά», ἐπειδὴ δὲν ἐφαρμόζουν τὶς παπικοῦ ὕφους συμβουλές του!

  Εἶναι καιρὸς νὰ ἀφήσει κατὰ μέρος τὰ στιλέτα καὶ τὴν χαντζάρα τῶν Οἰκουμενιστῶν, καὶ νὰ κοιτάξει στὸν καθρέπτη τῆς Ἀλήθειας, μήπως καὶ δεῖ ὅτι, αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του, κραδαίνουν παρόμοια ὅπλα, ἂς ποῦμε σπαθιὰ καὶ τσεκούρια, κατὰ τῶν πιστῶν ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἐκφοβίζοντάς τους ὅτι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, σημαίνει ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ σχίσμα, ὅτι ἡ ἀποτείχιση εἶναι μέτρο ἀναποτελεσματικό, ἐνῶ παραμονὴ καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, σημαίνει παραμονὴ στὴν Ἐκκλησία!

===================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου