Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

                                     Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

  Το να αγωνιστεί ο χριστιανός για την πίστη δεν είναι θέμα ηθικοπλαστικής θεώρησης αλλά προσωπικών βιωμάτων πίστεως στην εν Χριστώ ζωή. Στις μέρες μας και  στον εκκλησιαστικό μας χώρο περιορίστηκαν κατά πολύ τα βιώματα. Το άσχημο δεν είναι ότι μετατοπίσθηκε απλώς το κέντρο βάρους από την εμπειρία της πίστεως «Ἐστὶ δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ. ια΄ 1) στην εξ ακοής πίστη «…ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ» (ι΄ 17), αλλά ότι δεν κρατούμε καν την παρακαταθήκη της πίστεως, καθώς διαπιστώνεται από την ψευτοσύνοδο του Κολυμβαρίου, από την αντιμετώπιση του όλου θέματος από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και από την στάση του πληρώματος της Εκκλησιας.
 
   Βέβαια, πρέπει  να επισημανθεί –για να μην αδικήσουμε και τους αγωνιζομένους–  ότι υπάρχει μια μερίδα πιστών που αγωνιά, ενημερώνεται και προσεύχεται όπως ο Κύριος στον κήπο της Γεσθημανή. Καθένας απ’ αυτούς ενεργεί με τον δικό του τρόπο έχοντας συνείδηση (αυτοσυνειδησία), αυτεξούσιο, ελευθερία έκφρασης και αυτοπροσδιορισμού. Καθένας έχει ελευθερία, λοιπόν, αλλά και την ευθύνη των επιλογών του και θα δώσει λόγο στον Θεό!

    Όποιος τώρα διαπιστώνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά μπορεί να ομιλήσει, να ενεργήσει, δεν μπορεί όμως να αναγκάσει, μάλιστα, στην φάση αυτή που ομοιάζει με ενεργοποιημένο ναρκοπέδιο από το οποίο πρέπει να εξέλθουμε.

  Θα μου πείτε για την Εκκλησία «και πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Μθ. 16,18) και εγώ θα σας πω ότι η Εκκλησία σαφώς δεν θα χαθεί αλλά εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε την σωτηρία. Δεν μας προβληματίζει αυτό λέει ο Κύριος μας, ότι, όταν θα έρθει κατά την Δευτέρα του Παρουσία, θα βρει την πίστη; «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς»;

   Ποιός είναι ο λόγος που σχολιάζω σχετικά; Όλοι –όσοι δεν θέλουν την αίρεση του οικουμενισμού– αναζητούν το δέον στην αντιμετώπισή της. Επειδή τα πράγματα έφτασαν σε μία κρίσιμη καμπή και όλοι έχουμε ευθύνη θέλω να εξηγήσω στους αγωνιζομένους, πού και γιατί δεν θα συμμετάσχω στον καθολικό αγώνα. Θα είμαι μαζί τους, όπου κρίνω σωστές τις ενέργειες που γίνονται από αδελφούς μου, και θα απέχω εξηγώντας και κρατώντας τον φόβο του Θεού στην ψυχή μου για να μην γίνουν λάθη και αστοχίες με άσχημες συνέπειες. Δεν θέλω να δημιουργήσω αντιπαράθεση στον κύκλο αυτό των αγωνιζομένων τους οποίους υπεραγαπώ, αλλά και δεν θα ταυτισθώ πλήρως μαζί τους καθώς καλοπροαίρετα αγωνίζονται. Εστιάζοντας όμως θα ξεκαθαρίσω ακόμη περισσότερο την θέση μου:

   1. Κατ’ αρχήν θέλω να επισημάνω το αυτονόητο πως δεν θεωρώ ως αιρετικούς μόνο τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες κ.λπ. αλλά είναι αιρετικοί και οι οικουμενιστές που κηρύττουν αίρεση φανερά, όπως όλοι γνωρίζουμε. Συνεπώς η διατύπωση: "κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται" δεν αναφέρεται μόνο στην σχέση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες και όποιους άλλους αιρετικούς, αλλά η διατύπωση αυτή αφορά και την σχέση των επισκόπων και των πρεσβυτέρων με τον Οικουμενικό πατριάρχη που μνημονεύουν. Δεν ευσταθεί το προσφάτως ειπωμένο ότι η κανονική ρήση: "κοινωνῶν ἀκοινωνήτω" ισχύει μόνο για την περίπτωση της κοινωνίας του οικουμενικού πατριάρχη με τον πάπα. Αν αυτό ήταν σωστό, θα θεωρηθεί –και δικαίως– ότι όσοι διακόψαμε εκκλησιαστική κοινωνία με τον επίσκοπό μας που μνημονεύει τον Πατριάρχη ότι είναι ενέργεια αντικανονική. Ο Πατριάρχης είναι αιρετικός διότι κηρύττει γυμνή τη κεφαλή αίρεση. Ποιά αίρεση; Την αίρεση που οργάνωσε και συνένωσε προηγούμενες συνοδικά καταγνωσμένες αιρέσεις! Το, αν δεν καταδικάσθηκε ακόμη ο οικουμενισμός συνολικά με την έννοια που ορισμένοι ισχυρίζονται είναι θέμα Χρόνου. Συνθηκών που κατ’ εξοχήν δεν επέτρεψαν να υπάρξουν στην Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου πραγματικά ορθόδοξοι ιεράρχες, ώστε να συγκροτήσουν σύνοδο που θα καταδικάσει πρόσωπα και πράγματα. Και ερωτώ όλους όσους ισχυρίζονται ότι πρώτα πρέπει να γίνει αυτό για να διακόψουμε το μνημόσυνο∙ πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση -μιας και έγιναν επίσκοποι άνθρωποι που το μοναδικό όραμα στην ζωή τους ήταν να εκλεγούν μητροπολίτες-  να καταδικασθεί ο πατριάρχης από την πατριαρχική σύνοδο ή από την σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος; Αυτό πρέπει να γίνει από μία διευρυμένη σύνοδο όχι μόνο μιας Εκκλησίας αλλά όσων επισκόπων αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των περιστάσεων.

   2.    Από την άλλη δεν με εκφράζει η θέση ότι τα μυστήρια όσων δεν διέκοψαν ακόμη κοινωνία με επισκόπους που μνημονεύουν τους οικουμενιστές είναι άκυρα. Άλλο είναι να λέμε ότι ο Πατριάρχης είναι αιρετικός και γι’ αυτό άλλωστε διακόψαμε κοινωνία μαζί του, κάτι που ξεκαθαρίζεται στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, και άλλο είναι να θωρούμε τα μυστήρια, των επισκόπων και των πρεσβυτέρων που τον μνημονεύουν ακόμη, άκυρα ενώ ακόμη δεν έχουμε συνοδική καταδίκη του προσώπου που σέρνει όλη την Εκκλησία στον Οικουμενισμό. Ενώ, λοιπόν, δεχόμαστε οικονομικώς τα μυστήρια όσων ακόμη δεν διέκοψαν κοινωνία ως έγκυρα, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο ποίμνιο που χρειάζεται στην μεταβατική αυτή φάση πρώτα ενημέρωση και έπειτα καθοδήγηση, ωστόσο δεν δέχομαι ότι και η κοινωνία με τον πατριάρχη χωρά πλέον οικονομία, διότι έχει γίνει πέρα των άλλων και η σύνοδος στο Κολυμβάρι που σφράγισε την αίρεση και τα πράγματα δρομολογήθηκαν. Εδώ είναι τώρα η λεπτότητα στην οικονομία διακρίνοντας τα πράγματα, και όχι να γίνει η οικονομία λάστιχο που τελικά θα μας εκσφενδονίσει το πυρ το εξώτερο! Γι’ αυτό άλλο είναι να πεις στον πιστό μην επικοινωνείς με τους οικουμενιστές αιρετικούς και άλλο είναι να λέμε στον πιστό που δεν γνωρίζει και πηγαίνει στον παπά και κοινωνά ότι δεν κοινωνά σώμα και αίμα Χριστού!

  3. Σχετικά με το αν η διακοπή της κοινωνίας μας με τους επισκόπους που ακόμη μνημονεύουν δημιουργεί αποστασιοποίηση και από σωστά τοποθετημένη Εκκλησία της Βουλγαρίας και της Γεωργίας Θεωρώ:

·      Ότι δημιουργείται η καλή προϋπόθεση να συνεχίσει περαιτέρω την αντιαιρετική της στάση καθώς θα διαπιστώσει ότι δεν αρκεί να εξηγήσεις γιατί δεν συμμετέχεις σε μια σύνοδο και απλώς μόνο να χαρακτηρίσεις αιρετικές τις αποφάσεις αλλά πρέπει και να προβείς στην καταδίκη της Κολυμβάριας Ψευτοσυνόδου συνοδικά!

·  Το να μπαίνουμε σε συλλογισμούς για πώς θα μας αντιμε-τωπίσουν οι παραπάνω Εκκλησίες εμάς, που διακόψαμε κοινωνία με τον Πατριάρχη και με αυτούς που τον μνημονεύουν και, επομένως, ότι τάχα θα στερηθούμε της συνεργασίας τους ως διακόψαντες κοινωνία και με αυτούς δεν ευσταθεί, διότι τουναντίον τους φέρνει προ των ευθυνών τους αλλά και προάγει πνευματικά κριτήρια διακοπής μνημοσύνου και όχι ανθρωπάρεσκη, μη χριστοκεντρική θεώρηση που δεν βασίζεται στην πίστη μας προς τον Θεό αλλά σε στήριξη ανθρωπίνων δυνατοτήτων, δηλαδή αδυναμιών, που δικαίως θα οδηγήσουν σε πτώση. Ποιό είναι το πρόβλημα, επομένως, να έχουμε διακόψει κοινωνία και με τους επισκόπους των Εκκλησιών αυτών, εφ’ όσον και αυτοί ναι μεν καλώς μέχρι τώρα δεν αναγνώρισαν την ψευτοσύνοδο πλην όμως δεν το ολοκλήρωσαν. Και όπως γνωρίζουμε «το καλόν ουκ εστί καλόν, εάν μη καλώς γένηται»!

·  Εάν εσφαλμένως για λόγους τάχα οικονομίας δεχθούμε σε κοινωνία τους επισκόπους των Εκκλησιών αυτών -σαφώς δεν εννοώ ότι θα υπαχθούμε σε αυτές τις Εκκλησίες- τότε θα γυρίσει μπούμερανγκ και θα μας πουν δέχεστε σε εκκλησιαστική κοινωνία αυτούς και δεν δέχεσθε τους επισκόπους σας; Έτσι θα καταστρέψουμε ότι οικοδομήσαμε μέχρι τώρα με τον δίκαιο και κανονικό εκκλησιαστικό μας αγώνα! Αυτό πραγματικά θα είναι δυναμίτης στον αγώνα μας.

  4. Το πιο σημαντικό όμως από σκοπιάς αγώνα θα είναι το ποιμαντικό κόστος που θα προκύψει καθώς θα στερηθούμε, από επιπολαιότητες, το πραγματικά αγωνιζόμενο ποίμνιο το οποίο εν μέρει θα απογοητευθεί, καθώς θα σκανδαλισθεί από την ασυνεπή μας στάση και εν μέρει θα ψάξει αλλού καταφύγιο. Αλλά θα βρει; Μήπως έτσι εξωθούμε το συνειδητοποιημένο πλήρωμα σε ατραπούς περίεργους;

   Για τους παραπάνω λόγους προσωπικώς δεν θα παραστώ στην σχετική επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ζητώ από τους συμμετέχοντας σ’ αυτήν φιλαδέλφως να αναγνωσθεί το υπογραφόμενο κείμενο αντί χαιρετισμού. Επισημαίνω δε ότι τους αγαπώ, ας με συγχωρήσουν και ας μου επιτρέψουν την διαφορετική θέση.
                                    Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

15 σχόλια:

 1. Τὰ χωρία «…ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ» καὶ «Ἐστὶ δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» δὲν εἶναι ἀντίθετα πάτερ. Τὸτε ἒξ ἀκοῆς τῶν Ἀποστόλων, τώρα ἐξ ἀναγνώσεως ἢ ἀκοῆς τῶν κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ θεοπνεύστως οἱ Ἀπόστολοι συνέγραψαν καὶ μᾶς παρέδωκαν, καὶ τῆς Π.Δ.

  Ἡ ἅπαξ παραδοθεῖσα τοῖς ἁγίοις Πίστις καταγεγραμμένη πλέον καὶ μή ἐπιδεχόμενη προσθῆκες ὴ ἀφαιρέσεις, ἀναγινώσκεται στοὺς Ναούς, καὶ μόνον ἑρμηνεύεται ὑπό Συνόδων κι Ἑρμηνευτῶν (θεοφωτίστων σε ὅ,τι κι'ἐφ'ὅσον ἔχουν ὡς πηγὴ καὶ συμφωνοῦν μὲ τὴν θεόπνευστη Βίβλο, ὅπως θεπφὠτιστος στὸν μἐγιστο βαθμὸ εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ποὺ δὲν δίδασκε "βιωματικὲς ἐμπειρίες" ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυς ἐν ἐξορίαις καὶ βασάνοις καὶ ὁμολογητής, ἀλλὰ Εὐγγἐλιο Χριστοῦ Ἑρμηνεύοντας Γραφὴ διὰ τῆς Γραφῆς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αχ πάτερ ! Απο την μιά λέτε " Ο Πατριάρχης είναι αιρετικός διότι κηρύττει γυμνή τη κεφαλή αίρεση. Ποιά αίρεση; Την αίρεση που οργάνωσε και συνένωσε προηγούμενες συνοδικά καταγνωσμένες αιρέσεις! " και απο την άλλη λέτε " Άλλο είναι να λέμε ότι ο Πατριάρχης είναι αιρετικός και γι’ αυτό άλλωστε διακόψαμε κοινωνία μαζί του, κάτι που ξεκαθαρίζεται στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, και άλλο είναι να θωρούμε τα μυστήρια, των επισκόπων και των πρεσβυτέρων που τον μνημονεύουν ακόμη, άκυρα ενώ ακόμη δεν έχουμε συνοδική καταδίκη του προσώπου που σέρνει όλη την Εκκλησία στον Οικουμενισμό."

  Τι μας λές ? Είσαι καλά ? Το μεμονομένο είναι συνοδικά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟ και το σύνολο δεν είναι ? Μας δουλεύεις ?
  Απο την στιγμή που μνημόνευσε δημόσια και πανηγυρικά ο πατριάρχης ΠΑΠΑ ως πρώτο επίσκοπο εκκλησίας Χριστού ΠΑΤΕΡΑ και ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ότι ισχύει για τον παπικούς και την όστια ισχύουν και για αυτούς και την ανίερη κοινωνία τους .Τι είναι αυτά που μας λές ?Απο πότε ο Αγιος Κυπριανός η σύνοδοι του είναι λυστρική και τα μυστήρια των αιρετικών ενώνουν με τον Χριστό και όχι με τον Αντίχριστο ? Τα μυστήρια τους είναι σατανικα ΌΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ εδώ και 2000 χρόνια .Είναι βλασφημία στον Θεό !
  Και εαν εσυ λές οτι τα μυστήρια του παναιρετικού Βαρθολομαίου σώζουν να με συμπαθάς αλλά ξεπέρασες πολλούς οικουμενιστές που που θεωρούν οτι σώζουν τα μυστήρια των απλών αιρετικών ...
  Ο Θεός της πανθρησκείας πάτερ , ο κοινός θεός που λατρεύετε στους ναούς του Βαρθολομαίου στους παπικούς ναούς στα μωαμεθανικά τεμένη και τις συναγωγές είναι ο Αντίχριστος . Αυτός είναι ο κοινός θεός των αιρετικών και αντιχρίστων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τὸ ζήτημα τῆς ἐγκυρότητος τῶν μυστηρίων καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν εἶναι μέγα καὶ ὄχι μόνο ὁ λαὀς ἀνενημέρωτος ἀλλὰ καὶ ἀντικρουόμενες οἱ ἀπόψεις ἐπαϊόντων. Ὄχι μόνον περὶ τῆς Θ. Κοινωνίας ἀλλὰ βαπτίσεων, ἐξομολογήσεως, γάμων, τελετών ἐξοδίων ἀκολουθιῶν κ.α. Ὁ πιστὸς λαός ποὺ τιμᾶ τοὺς ὁμολογητὲς κληρικοὺς ποὺ ὅμως δὲν μνημονεύουν συγκεκριμένον ἔγκυρον ἐπίσκοπον ἀλλὰ "πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων" ἔχει ἀπορίες. Ἐπίσης ἔχει ἀπορίες κατὰ πόσον εἶναι πλέον "ἐκκλησία" Χριστοῦ ἅρα μὲ ἔγκυρα μυστήρια ἡ ἐπίσημη Κρατικὴ ἐκκλησία, ὄχι μόνον μετὰ τὸ Κολυμπάρι ἀλλὰ καὶ γιὰ πλείστους ἀλλους λόγους καὶ κακοδοξίες. Ἐπίσκοπος ποὺ διδάσκει ὡς ἔγκυρο τὸ αἱρετικό Κολυμπάρι, τελεῖ ἐγκυρα μυστήρια, λόγω θέσεως ὅπως ὁ Ἀρχιερεύς ὁ σταυρωτὴς τοῦ Κυρίου, προφήτευσε ἐγκύρως λόγω τῆς θέσεως καὶ τοῦ τίτλου καῖ μόνον; Μήπως εἶναι ἐγκυρα καὶ τὰ μυστήρια ποὺ ἐκτάκτως τελοῦν δὐο καῖ τρεῖς συνηγμένοι στὸ ὄνομα τοὺ Κυρίου καὶ ὁ ἕνας ἐνεργοποιεῖ τὴν ἱεροσύνη ἐκτάκτως, ὅπως ὅταν ἐκτἀκτως τελεῖ ἔγκυρο βάπτισμα; Μήπως καλύτερα νᾶ μὴ μολυνόμαστε μὲ ἀσεβεῖς θεομπαῖκτες καὶ ἄς ἀκοῦμε καλύτερα κηρύγματα τῶν Πεντηκοστιανῶν, γνωρίζοντας ποῦ διαφοροποιούνται; Μήπως εἶναι ἐγκυρα τὰ μυστήρια τῶν ἐχὀντων Ἀποστολικὴ διαδοχὴ ἀντιοικουμενιστῶν ΓΟΧ ποὺ δέχονται νὰ κοινωνήσουν ἀντιοικουμενιστὲς Ν.Η.; Μήπως εἶναι προτιμώτερη ἡ κατὰ ὁμάδας προσευχή, μελέτη Γραφῶν, ἀκολουθιῶν, ψαλμῶν, ἐλλείψει ἱερέως μνμονεύοντος ἐγκυρον ἐπίσκοπον; Κύριε, ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία Σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Χριστιανική Πίστις αν και περιέχει και την Χριστιανική Ηθική δεν είναι "ηθικοπλαστική θεώρησις". Ἐχει δίκαιο ο πατήρ Π. Παπαδόπουλος στο ότι κάποιο κατάντησαν την πίστι καλολογική ηθικοπλαστική διδασκαλία αδιαφορώντας για τα δόγματα. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για να κάνει (μόνο) καλούς ανθρώπους, ήρθε για να κάνει πιστούς και καλούς Χριστιανούς. Η Χριστιανική πίστις όμως δεν βασίζεται στην προσωπική βιωματική εμπειρία της Πίστεως από οποιονδήποτε άγιο (πιστό), όπως στις θρησκείες των γκουρού με την έννοια ότι κανένας βιωματικά πιστός άγιος δεν μπορεί να προσθαφαιρεί στα Δόγματα (στην κυριολεξία Κανόνες) από ό,τι στην Αγία Γραφή και δή στην Καινἠ Διαθήκη παραδίδεται γραπτώς και ερμηνεύεται στις Συνόδους και από την Εκκλησία. Απεναντίας, η βίωση της Πίστεως στηρίζεται αποκλειστικά στα κεἰμενα της Καινής Διαθήκης και στην διαχρονική Ερμηνεία τους από την Εκκλησία. Αν όχι δεν είναι Χριστιανισμός. Απλανή άτομα δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Ουδείς αναμάρτητος ει μη είς ο Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πάντως η Εκκλησία σίγουρα δεν είναι σ’ αυτούς που υπέγραψαν στο Κολυμπάρι την αναγνώριση των αιρετικών ως εκκλησίες, την αναγνώριση των μυστηρίων τους, και την θεσμοθέτηση του ΠΣΕ. Μόνοι τους υπέγραψαν την καθαίρεσή τους
  Εάν δεν είσαι η Eκκλησία του Χριστού, τότε δεν έχεις και έγκυρα μυστήρια, διότι η Εκκλησία του Πιστεύω είναι Μια και όχι πολλές και δη βλάσφημες.
  Υπάρχει Χριστός σ’ αυτούς που βλαστημάνε το άγιο Πνεύμα με τον χειρότερο τρόπο;
  Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι αλλά οι άνθρωποι όπως πάντα προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, είτε επειδή είναι ολιγόπιστοι, είτε από συμφέρον, είτε επειδή είναι δαιμονισμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, αλλά για όσους δεν τους γνωρίζουν ή πώς τους ερμηνεύετε, το σχόλιό σας όχι και τόσο ξεκάθαρο. Αν δεν έχετε πρόβλημα κάντε το πιο "λιανά". Αποκαλύπτετε με χρησμούς ποια κατά τις έρευνές σας στους Κανόνες δεν είναι Εκκλησία αλλά δεν μας διαφωτίζετε ποια κατά τα συμπεράσματά σας είναι. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μία Εκκλησία με τα έγκυρα μυστήρια; Μην αποκαλείτε δαιμονισμένους τους πελαγοδρομούντες῎ Είδατε ότι άλλη τοποθέτηση είχε ο αείμνηστος Σωτηρόπουλος, άλλη οι ΓΟΧ, άλλη ο π. Ευθύμιος ενώ πρόσφατα, άλλη έχει ο π. Θ.Ζήσης, άλλη ο π.Π.Παπαδόπουλος, άλλη ο π.Σάββας ο και εσχατολόγος. Γιατί δεν αποτειχίζεται μαζικά ο πιστός και ενημερωμένος λαός; Πελαγοδρομεί, τρομοκρατείται και απέχει από όλους μέχρι να βρει απάντηση, θεωρώντας πως πιθανώς υπάρχει θέμα ως προς την τέλεση των μυστηρίων και ακολουθιών, και τη δήλωσή τους στις Αρχές στο δημοσιοϋπαλληλικό εκκλησιαστικό σύστημα που ζούμε, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αλλά εκτός γάμων, βαπτίσεων, εξοδίων ακολουθιών, ακόμα και η εγκυρότητα της εξομολογήσεως τίθεται σε συζήτηση εάν ο αρμόδιος επίσκοπος αφαιρέσει την εξουσιοδότησί του. Δεν θα πρέπει να υπάρχη άλλος επίσκοπος που θα αναθέση στον αποτειχισμένο ή διακόπτοντα μνημόνευσι το δικαίωμα του πνευματικού;

   Διαγραφή
  2. Ποτε δεν αποκαλώ δαιμονισμένο τον αδελφό που δεν εχει ξεκαθαρίσει στην συνείδησή του κάποια πράγματα.
   Απλά εβαλα όλες τις κατηγορίες

   Διαγραφή
 6. Αν δεν πάει,ο π.Π.Π.,έχει εγωϊσμό.Αίσχος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι θα μπορούσαν να συμμετέχουν και ο π.Π.Παπαδ. και ο π.Ευθ.Τρικ. και να εκφωνήσουν τις τοποθετήσεις τους. Το ερώτημα είναι εάν εκλήθησαν ως ομιλητές και όχι ως απλοί συμμετέχοντες.Διότι εάν δεν θα τους επέτρεπαν να εκφωνήσουν τις απόψεις τους σε ίσο χρόνο με τους άλλους και όχι έναν απλό χαιρετισμό 3 λεπτών όσο διαρκεί η ανάνωση του κειμένου του π.Π.Παπαδ. διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι ομιλητές συγκεκριμένοι θα επρόκειτο για ανισοτιμία όταν ο π. Ευθύμιος έχει συγγράψει διατριβές επί του θέματος. Εξ άλλου η σύναξις υποθέτω ότι θα έχει το σκοπό να ακουστούν ισότιμα όλες οι γνώμες και να καταλήξουν εν πλειοψηφία σε ένα συμπέρασμα τεκμηριώνοντάς το στις Άγιες Γραφές και στους ιερούς Κανόνες όχι βέβαια ως αλάθητο "δόγμα" πλην τεκμηριωμένο. Πάντως οι περισσότερες από μία γνώμες από ανθρώπους καθ' όλα συνετούς, μελετημένους, ευσεβείς, πιστούς, κάπως μπερδεύει τον λαό, ο οποίος κρατάει στάση "αποτειχίσεως" με την έννοια της απομακρύνσεως ή επιφυλάξεως από όλους. Τη σύγχυση την επιτείνει η ξεροκεφαλιά των επισκόπων της Κρατικής Εκκλησίας που δεν δίνουν "μια κλωτσά και στο φεγγάρι" στα κείμενα της ψευτοσυνόδου να ησυχάσουμε.

   Διαγραφή
 7. Πατάχθηκαν οι ποιμένες και διασκορπίστηκαν τα πρόβατα
  Βλέπει το ένα το άλλο και απορεί ... Τι κάνουμε τώρα ?
  Ναι αποτειχιζόμαστε αλλά μετά τι ?
  Η εκκλησιαστική κατάσταση μοιάζει με την πολιτική κατάσταση μετά την κατάρρευση τού μετώπου το 41 . Οπως τότε είχαμε απέναντι μας μια κυβέρνηση συνεργατών του εχθρού έτσι και σήμερα έχουμε απέναντι μας μια εκκλησιαστική ηγεσία που συνεργάζεται με τους οικουμενιστές που ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ . Η ανάγκη για οργάνωση της αντίστασης οδηγεί και εμάς στην ίδρυση αντιστασιακών ομάδων . Γύρω απο ΑΤΟΜΙΚΑ αποτειχισμένους ιερείς μικρές ομάδες υπάρχουν ήδη και δρούν . Μετά το Κολυμπάρι μια μεγαλύτερη ομάδα αρχίζει να δραστηριοποιείται .Από τα πρώτα της βήματα έχει ήδη δείξει το που το πάει .Θα περίμενε κάποιος να είναι ανοιχτή σε συνεργασία με όσες μικρές ομάδες ήδη έχουν αποτειχιστεί και εξ αρχής να διαδραματίσει ένα ενωτικό ρόλο για να ανασυντάξει να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις μας . 2000 χρόνια το σχήμα οργάνωσης μας προϋποθέτει σύνοδο ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ Αν δεν το κάνουμε θα είναι εξαιτίας εαυτούληδων παπάδων που άπαξ και αυτονομήθηκαν κοιτάνε την πάρτη τους και τα ταπεινά συμφέροντα του κόσμου τούτου .
  Ε δεν το κάνουν ! Κάνουν ημερίδες άραγε για τι ? Για να προάγουν την επιστήμη ? Για να διαφωτίσουν ποιόν ? Για να πούν οτι κάτι έκαναν ?
  Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να στείλουμε νέους και άφθαρτους καλόγηρους μα στον π Ειρηναίο μα στον π Αρτέμιο μα δεν ξέρω που να χειροτονηθούν επίσκοποι , χρειαζόμαστε ιερείς ... σε όποια ενορία δεν αποτειχίζεται ιερέας χρειαζόμαστε ιερέα . Να χειροτονηθεί . ΕΤΣΙ 2000 χρόνια δίναμε και δίνουμε την μάχη . Τα υπόλοιπα είναι αντε να μην πω τι ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κ. Σωτήριε λέτε να χειροτονηθούν επίσκοποι αν κατάλαβα καλά. 'Έτσι θα καταλήγουμε σαν τους Γ.Ο.Χ. που έχουν κάνει δίκη τους εκκλησία.Να χειροτονηθούν ιερείς ναι, αλλά όχι και επίσκοποι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Είμαστε η εκκλησία . Ο Βαρθολομαίος και η συμμορία του των επίορκων τυράννων δεν μας εκπροσωπούν . Γιατί δεν πρέπει να βάλουμε στην θέση τους άλλους ? Ξέρεις και την εφταετία κάποιοι λέγανε τι θα γίνουμε σαν τους κομουνιστές και θα διώξουμε την χούντα ? Με ποιό δικαίωμα κύριε αμφισβητείς τον Παπαδόπουλο ? Δεν είσαι Ελληνας ?

  Δεν σε ξέρω Nana Jikia αλλά είμαστε η εκκλησία εδω και 2000 . ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ κάτι που δεν είμαστε αν διώξουμε το Βαρθολομαίο και τα κοπέλια του ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ .

  Εδω και 2000 χρόνια είμαστε χριστιανοί . Δεν θα γίνουμε αντίχριστοι αν διώξουμε τον αντίχριστο Βαρθολομαίο και τα κοπέλια του. Αντίχριστοι θα ήμαστε ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ

  Ξέρω οτι είναι μερικά ξεπουλημένα τομάρια που θεωρούν οτι όποιος δεν είναι του τύρανου δουλάκι δεν πρέπει να είναι μηδε παπάς ΜΗΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ . Ε όχι ! Επισκόπους πρέπει να κάνουμε το πρώτον και μετά ιερείς και δίακους . Να έχει απεναντι του ο αιρετικός σατανάς φευδοεπισκοπος τους τον ορθόδοξο ΑΓΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΣ .

  Σε κάθε μητρόπολη ο πρώτος κληρικός μας πρέπει να είναι επίσκοπος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. κ. Σωτήριε συμφωνώ ότι ο Βαρθολομαίος και όλοι οι επίσκοποι που υπέγραψαν στη Σύνοδο της Κρήτης δυστυχώς δε εκπροσωπούν τους ορθοδόξους. Αλλά διαφωνώ με την άποψή σας να εκλεγούν στις θέσεις των αιρετικών επισκόπων, νέοι επίσκοποι. Πρέπει να γίνει Σύνοδος για να καταδικαστεί ο οικουμενισμός και να καθαιρέσει τους επισκόπους που δε θα μετανοήσουν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η θεωρία των Γ.Ο.Χ και καλό θα ήταν να μην κάνουμε τα ίδια λάθη με αυτούς, διότι η εκλογή των επισκόπων πριν τη Σύνοδο δεν υποστηρίζεται από τους ιερούς κανόνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 2000 χρόνια έτσι πολεμάμε τις αιρέσεις .
  Αλλος τρόπος δεν υπάρχει και δεν έχει δουλέψει μέχρι τώρα . Εαν νομίζεις ότι επειδή θα διαμαρτυρηθείς θα τα βάψουνε μαύρα και οτι θα κάνουνε σύνοδο και θα αυτοκαταργηθούνε ε ... νόμιζε το ... κάποια στιγμή θα δείς οτι σας έχει αποκοιμίσει αιρετικός δάσκαλος με ανουσιες ιδεοληψίες ειδικά ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ .
  Οι κανόνες απογυμνώνουν τους αιρετικούς επισκόπους και όσους επισκόπους είναι σε κοινωνία μαζί τους και τους χρακτηρίζουν ψευδοεπισκόπους και μαζεύουν γύρω απο τον ορθοδοξο επίσκοπο που έχουν ΑΠΟΜΈΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ για να σώσουν την εκκλησία .

  Ετσι ο Αγ Χρυσόστομος πχ διωκόμενος χειροτονεί επισκόπους όπου υπάρχει κενό εξ αιτίας αιρετικού .

  Οι κανόνες δεν υπάρχουν για τους αιρετικούς . Δεν δίνουν κανένα μα κανένα δικαίωμα στους αιρετικούς .Το μόνο που δίνουν στους αιρετικούς είναι το ανάθεμα.


  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου