Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Φανταστείτε τον Μ. Αθανάσιο να αγκαλιάζεται και να ασπάζεται τους αιρετικούς, για να καταλάβετε πόσο έχει αλλοιωθεί το φρόνημα των σημερινών "Ορθοδόξων" Πατριαρχών, αλλά και των Ποιμένων και των πιστών που τους ανέχονται!

Φανταστείτε τον Μ. Αθανάσιο να αγκαλιάζεται και να ασπάζεται τους αιρετικούς, για να καταλάβετε πόσο έχει αλλοιωθεί το φρόνημα των σημερινών "Ορθοδόξων" Πατριαρχών, αλλά και των Ποιμένων και των πιστών που τους ανέχονται!

 Τον Αγγλικανόν Αρχιεπίσκοπον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η
Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Ο Μακαριώτατος εκαλωσώρισε τους Ιερείς και προσεφώνησεν αυτούς διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, (αναρτηθησομένης προσεχώς).


Εις την συνάντησιν ταύτην ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις την μαρτυρίαν των Χριστιανών απ’ αρχής μέχρι σήμερον εις την γενέτειραν του Χριστιανισμού Αγίαν Γην, εις την προστασίαν της ζωής και της ταυτότητος αυτών υπό των Παναγίων Προσκυνημάτων και τον ρόλον του Ελληνισμού και του Πατριάρχου ως Πατρός και Εθνάρχου από του 638 μ.Χ. ότε συνήφθη η συνθήκη μεταξύ του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του Ομάρ Χατάμπ.


Μετά την συζήτησιν αντηλλάγησαν δώρα και ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφίαι και ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς κατηυθύνθησαν προς τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως διά να τελέσουν δέησιν εν τη Μονή του Αβραάμ.

Την Πέμπτην, 5ην /18ην Φεβρουαρίου 2016, ομάς 20 Ιερέων της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ υπό τον Αγγλικανόν Αρχιεπίσκοπον αυτών εις Ιεροσόλυμα Σεβασμιώτατον κ. Σουχέιλ Νταουάνη και τον Dean π. Χουσάμ, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου