Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ του Παλαιμαχου Αγωνιστου Θεολογου Γεροντα π. Ιωαννη Διωτη.                       ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ


      ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
 
        ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ      


του Παλαιμαχου Αγωνιστου Θεολογου

 
Γεροντα π. Ιωαννη Διωτη. 


                                                            13ον
Ποικίλα λοξοδρομήματα του Σωφρονίου
Συνεχς λοξοδρομε κα παραπαίει θεολογικς Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Εχεν λοκληρωθ συγγραφ το ν χερας βιβλίου ταν πληροφορήθην τν κυκλοφορίαν νς νέου βιβλίου π τν τίτλον «ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» το ρχιμανδρίτου Ζαχαρία (Ζάχαρου). συγγραφες το βιβλίου ατο εναι ες τ διον κύκλωμα το Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου διεθνος προβολς το Σωφρονίου Σαχάρωφ κα προσπαθείας γιοκατατάξεως ατο. ρχιμανδρίτης Ζαχαρίας εναι συγκάτοικος μ Μοναχος κα Μοναχς τς ντικανονικς μικτς Μονς το Τιμίου Προδρόμου ες τ Essex τς γγλίας, τν ποίαν δρυσεν, ς γνωστόν, Σωφρόνιος Σαχάρωφ κατ παράβασιν κα προκλητικν περιφρόνησιν ερν Κανόνων Οκουμενικν Συνόδων. Το ρχιμανδρίτου τούτου γίνεται συχν εσαγωγ κ το ξωτερικο π το Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου δι ν ξομολογ τς Μοναχς τς ερς Μονς γίου ωάννου το Προδρόμου Ναυπάκτου. Ναυπάκτου φείλει ν ξηγήσ ποία νάγκη πιβάλλει τν εσαγωγν κ το ξωτερικο το ρχιμανδρίτου Ζαχαρίου ς ξομολόγου τς προαναφερθείσης Μονς τς Μητροπόλεώς του, τν ποον ν συνεχεί προώθησεν ς ξομολόγον κα λλων γυναικείων ερν Μονν τς λλάδος. ν λλάδι Ατοκέφαλος κκλησία δν χει καταλλήλους πνευματικούς;
χω πισημάνει κα ες ατ τ ς νω νέον βιβλίον περιέργους, νερματίστους κα θεολογήτους δέας το Σωφρονίου Σαχάρωφ. δού:
«Πρέπει λοιπν ν θυμόμαστε τι δια πίστη, δια πακο κα πιστότητα πο παιτεται π τος μοναχούς, παιτεται κα στ παντρεμένα ζευγάρια» (σελ. 25).
Ατό πισημαίνεται ς μία κόμη ντίφασις το Σωφρονίου πρς ατ τ ποα επε κα σχολιάσθησαν, ς νωτέρω:
«Συνήθως δν πρέπει ν μιλμε σ γγάμους νθρώπους γι τν ξία το Μοναχισμο, γιατ τότε μπερδεύονται κα δν κτιμον τν γάμο».
*
«ταν κα νθρωπος, μ τ χάρη το Χριστο, περιβάλλει λον τν κόσμον, κα μ τν προσευχ τς μεσιτείας του φέρνει μπροστ στν Θε κάθε κτίσμα, φανερώνει τι χει πραγματωθε σ ατν τ προαιώνιον σχέδιον το Θεο κα γίνεται ″κατ’ εκόνα κα καθ’ μοίωσιν Θεο, μ πλήρη κα τέλειο τρόπο. ς κ τούτου, Γέροντας ποτολμ ν κφράσει τν σκληρ κα καθοριστικ λόγο:
»″ποιος δν προσέγγισε τ ρια τν καταστάσεων ατν, ς μν τολμ ν νομάζει τν αυτό του Χρισταν χωρς φόβο κα ντροπή, λλ’ ς συνειδητοποιε μ πόνο τι εναι νάξιος ατς τς κλήσεως» (σελ. 71)
λα ατ στερονται πάσης σοβαρότητος κα οοσδήποτε σχολιασμς καταντ λίαν νιαρός. Δν ρκε μία μόνον κα τοιαύτη κοιν ες λους τος πιστος κα συνήθης προϋπόθεσις (προσευχ πρ το σύμπαντος κόσμου) δι ν φθάσ νθρωπος, ες τ «κατ’ εκόνα κα καθ’ μοίωσιν Θεο». πίσης, κα ες καλοπροαίρετος νθρωπος, καίτοι ερίσκεται ν μαρτί κα προσπαθε ν λευθερωθ π τ πάθη του, δν παύει κα ν νομάζεται κα ν εναι πράγματι χριστιανός. ντίθετος σχυρισμς το Σωφρονίου δν στηρίζεται οτε ες τν γίαν Γραφν οτε ες δογματικος ρους οτε ες ερος Κανόνας οτε ες Πατερικ κείμενα οτε ες κκλησιαστικήν τινα Παράδοσιν. Εναι παιδαριώδης δέα ατ κα παντάπασιν θεολόγητος. Παναγία μας, ν μς προστατεύσς π να τοιοτον ερολόγον… «γιον».
*
«ξαιτίας τς δυναμίας μας κα τν πρωτοφανν συνθηκν το συγχρόνου δυτικο κόσμου, γέροντας Σωφρόνιος πλοποίησε κατ κάποιον τρόπο τν πολυσύνθετη μοναστικ πρακτικ κα τόνισε κενα τ σημεα, πο ποτελον τν οσία τς ερς παραδόσεως κα εναι παραίτητα γι τν κπλήρωση τς μοναχικς κλήσεως» (σελ. 77).
κρινε λοιπν Σωφρόνιος Σαχάρωφ τι ο ερο Κανόνες Οκουμενικν Συνόδων, ο ποοι παγορεύουν αστηρς π ποιν καθαιρέσεως τν δρυσιν μικτν Μονν «δν ποτελον οσίαν τς ερς Παραδόσεως» κα δι’ ατ δρυσε σκανδαλωδς τν μικτν Μονν το Essex. δο ποον «γιον» προσπαθε ν μς φορτώσ Δεσποτοποιμενάρχης τς Ναυπάκτου ερόθεος Βλάχος.
*
«Στς μέρες μας δν πάρχουν πι κατάλληλες συνθκες γι συχαστικ προσευχή» (σελ. 79).
Εναι πιπόλαιος κα νεύθυνος Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Κα ες προηγηθέντα κεφάλαια το βιβλίου τούτου κατεγράφησαν λλόκοτοι δέαι το Σωφρονίου περ προσευχς. Πολλο π τος προηγηθέντας σχετικος σχολιασμος φαρμόζονται κα δ. Δν γνώριζεν Σωφρόνιος τι προσευχ εναι ναπνο τς ψυχς; παναλαμβάνεται τ το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου: «Μνημονευτέον το Θεο μλλον ναπνευστέον». π οδεμίαν συνθήκην κα π οδεμίαν περίστασιν μποδίζεται ναπνοή.
*
« γέροντας Σωφρόνιος, ποος θεσε τς βάσεις τς ζως το μοναστηριο μας, λεγε γι τν προσευχ τι εναι ″τελεύτητη δημιουργία» (σελ. 84).
Δύο παρατηρήσεις. Πρτον παρατηρεται ντίφασις πρς τν προηγουμένην ποψιν το Σωφρονίου τι δν πάρχουν κατάλληλοι συνθκαι δι συχαστικν προσευχήν, φο «προσευχ εναι τελεύτητη δημιουργία», ς γράφει, κα δεύτερον μία π τς βάσεις τς ζως το μικτο Μοναστηριο του ες τ Essex τς ποίας θεσεν Σωφρόνιος εναι κα κοιν προσευχ κα κοιν τράπεζα τν Μοναχν κα Μοναζουσν. μως, «μοιχεία μεσολαβε τν συνδιαίτησιν» ατήν, κατ τν 20ν Κανόνα τς Ζ΄ Οκουμενικς Συνόδου. Εναι λοιπν παινετ ατ βάσις; κατάστατος κατάστασις του Σωφρονίου, καθς κα το μνητο ατο εροθέου Βλάχου.
*
« Σωφρόνιος, σύμφωνα μ τν μπειρία του, ταν προσεύχεται το μεταδίδεται θεία κατάσταση. Δν γνωρίζει ν βρίσκεται ν σώματι κτς σώματος» (σελ. 188).
Τρία εναι τ νδεχόμενα: ψεύδετο Σωφρόνιος, δι ν θεωρηθ τι το γιος ν ζω, εχε παραισθήσεις, το δαιμονόπληκτος.
*
«Τ Μοναστήρι δν εναι τόπος ναπαύσεως, λλ τόπος νεκρώσεως γι νάσταση σ νέα ζω» (σελ. 208).
Ες τν δικήν του μικτν Μονν το Essex εναι πολ δύσκολον ν πάρχη, δι’ λους τολάχιστον, «νέκρωσις», λλ μπαθς διέγερσις, κατ τος ερος Κανόνας κα τος σίους Πατέρας, πως νεπτύχθη ες τ κεφάλαιον: « νοερ σαρκικ μαρτία» το παρόντος βιβλίου, φο συναγελάζονται νδρες μ γυνακας.
« Γέροντας λέει τι στν κόσμο μπορον ο νθρωποι ν ποκτήσουν μεγάλη χάρη, ν γιασθον, ν θαυματουργον, ν γίνουν κόμη κα Μάρτυρες, λλ καθαρότητα το νο εναι ποκλειστικ δρο γι τος μοναχούς. καθαρ προσευχή, πως τν περιγράφουν ο Πατέρες, εναι δρο μόνο τν μοναχν» (σελ. 290).
Σχετικο σχολιασμο χουν γίνει κα προηγουμένως. Εναι χαρις ντιμετώπισις παραλογισμν κα ξωπραγματικν καταστάσεων Σωφρονίου Σαχάρωφ, ς κα εροθέου Βλάχου. στε λοιπόν, κατ τν Σωφρόνιον, ο ναρίθμητοι γγαμοι γιοι, μεταξ τν ποίων πάρχει κα πόστολος Πέτρος, δν εχον «καθαρότητα το νο» κα «καθαρ προσευχή». ταν γραφεν ατ τ κτρωματικ Σωφρόνιος, ες ποίαν κατάστασιν ερίσκετο;
«Μι φορ ρώτησα τν Γέροντα: ″Γέροντα, διαβάζουμε στ Γεροντικ τι ο μοναχο ρνονταν ν δον τν πατέρα κα τ μητέρα τους, ν μες τος δεχόμαστε κα τος περιποιούμαστε. Μήπως σφάλλουμε; Γέροντας μο πάντησε: χι. Τ κάνουμε κατ’ νάγκην, γι ν μ μς φοβονται οτε ατο οτε κα κόσμος» (σελ. 293).
γ δυνατ ν διεισδύσω ες τ δυτα τν νοήτων διανοημάτων το Σωφρονίου Σαχάρωφ. άν τις κ τν ναγνωστν μαντεύσ τί ννοε Σωφρόνιος, θ θελα ν πληροφορήσ κα μέ.
*
«Βλέπω τι, ταν ο δελφο χουν κάποιο πρόβλημα κα πηγαίνουν στ μνμα το Γέροντα γι ν προσευχηθον, λαμβάνουν μεγάλη παράκληση κα λευθερώνονται. ταν πατρ . νέλαβε τ μελίσσια δν γνώριζε καθόλου ατ τ διακονία κα δν εχε κανέναν ν ρωτήσει τί κα πς ν κάνει. Ατς μοναχς ταν πολ θερμς στν καρδι κα βρκε τν τρόπο ν λάβει τ βοήθεια πο χρειαζόταν γι τ νέα διακονία του. ρθε κα μο επε: ″Τ βράδυ πγα κα προσευχήθηκα στν τάφο το Γέροντα κα μετ κοιμήθηκα συχος. Τ πρω ξερα τί κα πς ν κάνω μ τ μελίσσια, κα μάζεψε μ εκολία τ μέλι» (σελ.298-299).
Εναι στειότητες ατ τ τεχνάσματα κα γελοιότητες, δι ν ποδειχθ τι δθεν ερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ, μ λα σα πεκαλύφθησαν ες βάρος του, θαυματουργε κα μετ θάνατον.
ρχιμανδρτα Ζαχαρία (Ζάχαρου), ν ποσύρς πάραυτα τ κρινόμενον τοτο βιβλίον σου. Τ περιεχόμενόν του εναι συνάρτητον κα οδν οσιαστικν γράφεις, τ ποον δν περιέχεται ες τν γίαν Γραφν κα τ Πατερικ κείμενα. Περιέχει δ κα πολλς θεολογικς πλάνας. γ περιωρίσθην ες τ τραγελαφικ το ερομονάχου Σωφρονίου. σπασμωδικ προσπάθειά σου ν περεξυψώσς τν Γέροντά σου Σωφρόνιον Σαχάρωφ πέτυχε παταγωδς. φερες τ ντίθετον ποτέλεσμα.

3 σχόλια:

 1. Ο αισχρολόγος Αμέθυστος συνεχίζει τα αισχρουργήματα του απο τον ΒΟΘΡΟ ΤΟΥ που τον εχει εγκαταστημένο στην Αγγλία.Τι νούμερο είναι αυτό και πού μας ξεφύτρωσε;Τι γνωρίζετε γι αυτόν τον χυδαίο τύπο που μαγαρίζει με την κοπρόγλωσσά του ακόμα και τα κείμενα των αγίων που παραθέτει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.amethystosbooks.blogspot.gr/2015/11/1_13.html

   Διαγραφή
 2. Ακομα παρακολουθειτε αυτο το Μιασμα και την Παρεα του;
  Σας ειπα μακρυα τους.
  Οι ανθρωποι ειναι για δεσιμο, βλεπουν τους κληρικους σαν....μηχανες και τιποτα παραπατω.
  Μα και οσα λεει για τους κληρικους η Γραφη και οι Κανονες;
  Αυτοι γραφουν στα παληα τους υποδηματα και την Γραφη και τους Ιερους Κανονες.
  Εφτιαξαν μια ΕΘΕΛΟΘΡΗΣΚΕΙΑ της δικης τους αρεσκειας.
  ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ, ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου