Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Είναι βέβαιο ότι με εσάς τους δύο ....νεήλυδες αφανείς μεγαλοαγωνιστάς της Ορθοδοξίας, η Ορθοδοξία θα κερδήση νίκας περιφανείς!!!
Ιδού ο έσχατος εξευτελισμός του Εσβευσμένου Φαναρίου.
Ω Τλήμων Ορθοδοξία!!!!ΠΡΟΗΧΘΗ σε επίσκοπο


ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΗΣΕ

ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑO Aρχιαιρεσιάρχης της Ανατολής τον προήγαγε σε μητροπολίτη Προύσης, γιατί το νεοκοπέλι προσκύνησε και πήρε την ...ΑΛΟΓΙΑ του Πάπα, του Αρχιαιρεσιάρχου της Δύσεως.

Δήτε τον στην παρακάτω φωτογραφία.
Θυμηθήτε και τι απολογήθηκε ο ίδιος όταν τον ρώτησε, ηγούμενος μονής της Μακεδονίας:
--Γέροντα, ο Πάπας μας χρηματοδοτεί συνέχεια με πολλά χρήματα και πως ήταν δυνατόν να μήν το έκανα;

Μπράβο σας, Νεοβησσαρίωνες και Νεοϊσίδωροι, κοπελίδρια του πάπα.

Ιούδα, φιλήματι τον Υιόν του ανθρώπου παραδίδως;(Λουκ.22,48).
Ιούδαι, ανά τους αιώνες, έως πότε θα παραδίδετε και θα προδίδετε την Πανακήρατη Ορθοδοξία μας, στους Αιρετικούς της Δύσεως και της Ανατολής;
Εμείς, ο πιστός λαός του Θεού, δεν θα σας επιτρέψουμε να την εισαγάγετε στην υπό κατασκευήν ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΑΣ.
ΕΚΕΙΝΟΣ, γιά την οποία έχυσε το Πανάγιο Αίμα Του, θα σας συντρίψη ως ....σκεύη κεραμέως.
11 σχόλια:

 1. Τό παρακάτω σχόλιον προσέθεσε ο Επίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης: «Ὀρθόδοξος Σύνοδος ἐστί καί ὀνομάζεται, ἡ φυλάττουσα άπαρασαλεύτως τά δόγματα καί τάς παραδόσεις καί τούς Κανόνας τῆς Καθολικῆς Εκκλησίας. Κακόδοξος δέ καί αἱρετική ἐστίν ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἡ μή φυλάττουσα αὐτά, ἀλλά τινός ἑνός φρονήματος ἀκολουθοῦσα, ἥτις διά ταῦτα καί ὑπό τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναθέματι καθυποβάλλεται. Λοιπόν δέν εἶναι πάντοτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς Συνόδου ὄνομα. Ἀλλ’ ἐκείνη εἶναι σεπτή καί τιμία καί ἀγία Σύνοδος, ἡ στοιχοῦσα τοῖς τε ἐγγράφοις καί ἀγράφοις παραδεδομένοις, ὑπό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Καί τῆς τοιαύτης Συνόδου τάς ἀποφάσεις δεχόμεθα καί φυλάττομεν, τῶν δέ ἀλλοτρίων τήν φωνήν οὔτε γινώσκομεν, οὔτε πειθόμεθα αὐτῆ. Δυνάμεθα ἐνταῦθα ν’ ἀπαριθμήσωμεν τοιαύτας κακοδόξους συνόδους. Ἀλλ’ ἵνα μή χρονοτριβῶμεν περιττῶς, ἀς ἴδη ὀ ἀναγνώστης τόν Β΄ Τόμον τῶν Συνοδικῶν καί θέλει εὕρει αὐτάς, ὅπου καί ρητῶς ληστρικαί ἐπιγράφονται. Καί τό χειρότερον ὅπου ὄχι μόνον τοπικαί καί ὀλιγάριθμοι ἐστάθησαν τοιαῦται, ἀλλά καί οἰκουμενικαί πολυάριθμοι, οἵα ἡ ἐν ‘Εφέσῳ τό δεύτερον, ἡ συμφρονήσασα τῶ μονοφυσίτῃ Εὐτυχεῖ, καί τόν εὐσεβέστατον καί ἁγιώτατον Φλαβιανόν τόν Κων/λεως ἀποκτείνασα. Μετά ταύτην ἡ ἐπί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, ἡ φρυάξασα κατά τῶν ἀγίων Εἰκόνων, ὁμοίως καί ἠ ἐπί Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος οἰκουμενική ὀνομασθεῖσα, παρανομωτάτη δέ ἀναφανεῖσα, ὡς καθελοῦσα καί ἀναθεματίσασα τόν ἀγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δέ εἶναι ν’ ἀναφέρω τό ἐν Φλωρεντίᾳ οἰκουμενικόν μέν, ληστρικώτατον δέ συνέδριον. Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δέν εἶναι ἀείποτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς συνόδου ὄνομα, καθώς οὐδέ τό τῆς ἐκκλησίας, καθότι ἔστι ‘Εκκλησία ἁγίων καί Ἐκκλησία ὁσίων, ἀλλά ἔστι κατά τόν ψαλμωδόν καί «ἐκκλησία πονηρευομένων». Αἱ φωναί, λοιπόν, ἤτοι τά ὀνόματα οὕτως ἔχουσιν, ἤτοι καί ἐπί καλοῦ καί ἐπί κακοῦ. Καί ἐπί κακοῦ μέν λαμβάνονται καθώς διά παραδειγμάτων ἐδείξαμεν. Ἀλλ’ οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἤτοι οἱ ἀπαίδευτοι, οὐ δύνανται ποιῆσαι τήν διάκρισιν ταύτην ἐκ τῆς ἀμαθείας αὐτῶν. Ἀλλά σύνοδον ἤκουσαν, τόσον φθάνει, εὐθύς προσκυνοῦσι καί πείθονται καί μέ ζῆλον ἄκρατον τά πάντα θορυβοῦσι καί ταράττουσι. Περί τῶν τοιούτων ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὁμολογεῖ πώς «ἔχουσι ζῆλον Θεοῦ, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν». (Αγιος Αθανάσιος ο Πάριος) Τό ερώτημα ειναι: Ειναι η Σύνοδος αυτή η οποία εξέλεξε τούς παραπάνω Ορθόδοξος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρίζει πάλι ο Τελεβάντος
  Πάλι φαντάσματα
  http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/03/blog-post_5068.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aπό ένα αισχρό υποκείμενο που όνομα θεολόγου έχει αλλά θεολογία δέν έχει, αλλά η θεολογία του είναι αλογία αχαρακτήριστος.
  Να χαθή ο ....αλογος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΖΩΑ

  Ας παρουσιασθεί ένας από εσάς να μου φέρει ως παράδειγμα Οικουμενική Σύνοδο, η οποία ακυρώνει τις αποφάσεις της μεγάλης ΕΝΩΤΙΚΗΣ Συνόδου της Φλωρεντίας του 1439. Η Η΄ Οικουμενική Σύνοδος προετοιμάζεται με ταχύτητα και λόγω του απέραντου σεβασμού που τρέφουν τα 300 και πλέον εκατομμύρια Ορθοδόξων, για τις μορφές και τα έργα των ενωτικών και φιλενωτικών Πατριαρχών της ΚΠόλεως Ιωακείμ Γ΄, Μελετίου Δ΄ Μεταξάκη, του τοποτηρητή Προύσσης Δωροθέου, Βασιλείου Γ΄, του μεγάλου Αθηναγόρα Α΄, του οσιακού Δημητρίου Α΄ και του Βαρθολομαίου Α΄.

  Ακούστε ρε φτηνοαγράμματα ταλιμπάνια, ότι δεν χρειάζεται κανένας αγώνας, ούτε υπέρ, ούτε κατά του Οικουμενισμού, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν διαιρέθηκε ποτέ, ισχύει το: «ίνα πάντες εν ώσι» και πολύ σωστά ο αρχιερατεύων της πρεσβυτέρας Ρώμης Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ομιλεί για τους δυο πνεύμονες της Εκκλησίας, Ανατολικό και Δυτικό.

  Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία μας και οι επτά Οικουμενικές Σύνοδοί της αναγνωρίζουν το πρωτείο αγάπης και διακονίας της πρεσβυτέρας Ρώμης σε ίση δε μοίρα ακολουθεί το σεπτό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο.

  Όσον αφορά δε τα κοάσματα των σκοταδιστών παλαιοημερολογιτών και των συνοδοιπόρων τους, ανεγκέφαλων οπαδών, ως γνωστόν, του π. Σαράντη, Μουλατσιώτη και Τελεβάντου (τρέμε κόσμε) «ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

  Δρ. Γ. Μουστάκης
  Θεολόγος-Κοινωνιολόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απο τον αθεολόγητο Μουστάκη δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κάποιες παρατηρήσεις:

  1/ Μετά την Η΄ Οικουμενική Σύνοδο του 879 στην ΚΠολη (ή ίδια απεκλήθη Οικουμενική) δεν έχει συγκληθεί άλλη.

  2/ Η Σύνοδος Φλωρεντίας του 1439 δεν εγένετο δεκτή στην Ανατολή από πολλές τοπικές και Πανορθοδόξους Συνόδους: Ρωσίας 1441, Ιεροσολύμων 1443, ΚΠόλεως 1484, ΚΠόλεως 1642, Ιεροσολύμων 1672, ΚΠόλεως 1691, ΚΠόλεως 1716, ΚΠόλεως 1722, ΚΠόλεως 1727, ΚΠόλεως 1838, ΚΠόλεως 1848, ΚΠόλεως 1895.

  3/ Η μέλλουσα να συνέλθει (αν συνέλθει ποτέ) Σύνοδος θα είναι Πανορθόδοξη, όπως και όλες οι μετά το Σχίσμα και όχι Οικουμενική, με την αμυδρή ελπίδα μήπως η Ρώμη επανέλθει στην Εκκλησία, οπότε και τότε θα μπορεί να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος.

  4/ Σωστό είναι το λεγόμενον, ότι «η Εκκλησία του Χριστού δεν διαιρέθηκε ποτέ», άσχετα με τη δήλωση (και την μη ανάκλησή της, του Μεσσηνίας), ότι η Εκκλησία είναι Μια, αλλά διαιρεμένη! Απλούστατα, τον 5ο αι. αποσχίσθηκαν οι Μονοφυσίτες και τον 11ο οι ΡΚαθολικοί.

  5/ Το διατυπωθέν, ότι η Εκκλησία έχει δυο πνεύμονες, τον Ανατολικό και τον Δυτικό, φέρεται να λέχθηκε, για πρώτη φορά, από τον Λουγδούνου Ειρηναίο. Έκτοτε, ο Δυτικός πνεύμονας ασθένησε βαριά και χρήζει θεραπείας.

  6/ Το πρωτείο αγάπης και διακονίας αναγνώριζε πάντοτε η Εκκλησία εις τον Επίσκοπο Ρώμης, όσο καιρό η Ρώμη παρέμενε εντός Αυτής. Σήμερα, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί τέτοιο πρωτείο, μιας και η Ρώμη είναι εκτός Εκκλησίας, άσχετα αν αυτό το τελευταίο δεν αναγνωρίζεται από την διοικούσα Εκκλησία. Προφανώς επικρατεί η αναγνώριση του γεγονότος αυτού, από όλες τις Πανορθόδοξες Συνόδους μετά το Σχίσμα και όχι η μη αναγνώριση από τις σημερινές Ορθόδοξες επί μέρους δικαιοδοσίες.

  7/ Όσον αφορά στο χώρο των Παλαιοημερολογιτών και εκεί υπάρχουν κάποια φωτεινά παραδείγματα, που δεν έχουν σχέση με σκοταδιστικές ενέργειες.

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΦΡΕΣΚΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γιωργος απο Πολυγυρο5 Μαρτίου 2011 - 7:56 π.μ.

  O k. Ι.Κ. έδωσε σβουριχτή απάντησι σε όλες τις αθεολόγητες και χυδαίες Μουστάκειες θέσεις.
  Βαρά τε τον και οι άλλοι.
  Ολες του οι θέσεις είναι βλακώδεις και Οικουμενιστικές και καταρρίπτονται ως χάρτιννος πύργος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://www.philologus.gr/4/72-2010-01-01-01-24-47/101-2009-02-15-11-26-02

  Αὐτὸς εἶναι ὁ «Ἅγιος Πέτρος» τῆς Ῥώμης∙ πάνθεον τῶν παπῶν τῆς πόλεως αὐτῆς, επὶ 14 αἰῶνες (450-1809) ἦταν οἱ ἔνοπλοι ἐγκόσμιοι αὐτοκράτορες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἔχοντας ὡς νομάρχες καὶ ἐπάρχους καὶ τοποτηρητὰς τοὺς βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν της. τὸ πάνθεον αὐτὸ εἶναι ὁ ναὸς τῆς παπικῆς ἐγωπαθείας καὶ ἀλαζονείας, τῆς ναρκισσικῆς αὐτολατρίας τοῦ πάπα τῆς Ῥώμης. κι ἐπειδὴ ἴσως εἶμαι Θεσσαλονικεύς, μοῦ θυμίζει πάντοτε ἐκεῖνο ποὺ γράφει στοὺς Θεσσαλονικεῖς μαθητάς του ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸν ἀντίχριστο∙ Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ὡς θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ θεός (Β΄ Θε 2, 3 - 4). λέει δὲ ἐδῶ ναὸν τοῦ θεοῦ ὁ ἀπόστολος τὴ Χριστιανωσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ξέρετε παιδιὰ, ὁ Μουστάκης εἶναι αὐτὸς ποὺ γνωστὸς δημοσιογράφος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ῥεπορτὰζ τὸν εἶχε κάνει πρὶν κάποια χρόνια ῥόμπα on air λέγοντάς του ὅτι κοροϊδεύει τὸν κόσμο βγαίνοντας καὶ λέγοντας ὅτι ἔχει πτυχίο Θεολογίας, ἐνῶ δὲν ἔχει. Αὐτὸς εἶναι ποὺ προσπαθεῖ τώρα νὰ μᾶς μάθῃ καὶ Θεολογία κιόλας, ὁ τηλεαστέρας. Ἄντε λοιπὸν Μουστάκη καὶ σὺ στὸν Λατίνο σου νὰ τοῦ φιλήσῃς τὸ χεράκι, ἔτσι κι ἀλλιῶς, μ᾿ αὐτὰ ὅπου εἶπες καὶ μόνο, εἶναι σὰν νὰ τοῦ τὸ φίλησες. Μὰ πόση προδοσία ν᾿ ἀντέξῃ πιὰ αὐτὸς ὀ τόπος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πες καλύτερα: Από τον ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ, Χριστιανομάχο, ΕΧΘΡΟ του Αγίου Όρους Μουστάκη δεν περιμένουμε τίποτα. ΒΙΝΤΕΟ που δείχνει το μένος, το μίσος και την κακοήθεια του Μουστάκη για την Ελληνορθοδοξία, τον Μοναχισμό, το Άγιον Όρος - Δείτε αυτή την παλιά εκπομπή της ΖΟΥΓΚΛΑΣ το 1996, εδω: https://www.youtube.com/watch?v=UR0MrISJAY0

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου