Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

«Ο ΔΙΑΥΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ» (ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
(ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)


Η Αγία Γραφή, ως αποκρυστάλλωση της Θεϊκής Αλήθειας, του Θεϊκού λόγου, περικλείει στα όριά της το δογματικό σώμα της Εκκλησίας και διαγράφει την περίμετρό του.

Η αλήθεια αυτή, πολύτιμη όχι μόνο ως γνώση αλλά, κυρίως, ως σωστική προϋπόθεση, είναι πηγή απαντήσεων που θεμελιώνουν και προάγουν το ευσεβές πλήρωμα στην πορεία του μέσα στον κόσμο (Τιμ. Β΄, Γ΄,16).

Τα πνευματικά φαινόμενα, Ακρίβεια και Οικονομία, εμφανίζονται στην Γραφή ως αλληλοκαθοριζόμενες καταστάσεις. Γίνονται το ένα αιτία παραγωγής του άλλου.

Στο Κεφάλαιο ΛΒ΄ της Εξόδου για παράδειγμα, βλέπουμε μια διανομή Ακρίβειας και Οικονομίας, ως αναπόσπαστο τμήμα της αγάπης και φιλανθρωπίας του Θεού.

«Ίδιον της του Θεού φιλανθρωπίας το μη σιωπή τας κολάσεις επάγειν, αλλά προκηρύσσειν δια των απειλών προκαλουμένου εις μετάνοιαν τους ημαρτηκότας» (Μ. Βασίλειος ΒΕΠΕΣ 56,152).

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται μια τραγική πτώση (Αποστασία) του λαού του Θεού: «συνέστη ο λαός επί Ααρών και λέγουσιν αυτώ· ανάστηθι και ποίησον ημίν θεούς, οι προπορεύσονται ημών· ο γαρ Μωυσής ούτος άνθρωπος, ος εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, ουκ οίδαμεν τι γέγονεν αυτώ» (Κεφ ΛΒ, 1).

Ο Θεός αυστηρά αποδοκιμάζει την πράξη αυτή: «Ηνόμησε γαρ ο λαός σου, ον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου· παρέβησαν ταχύ εκ της οδού, ης ενετείλω αυτοίς» (Κεφ. ΛΒ, 7-8)

Ο πυρήνας της ενέργειας του Λαού είναι Αποστασία και ο λόγος του Θεού είναι η Ακρίβεια.

«Και νυν εασόν μου (άφησέ με) και θυμωθείς οργή εις αυτούς εκτρίψω αυτούς και ποιήσω σε εις έθνος μέγα (τους μη Αποστατήσαντες) (Κεφ. ΛΒ, 9-10).

Παρατηρεί ο Ι. Χρυσόστομος: «Άφες με, έλεγεν, ουχ ότι Μωυσής κατείχεν· ουδέν γαρ εφθέγξατο προς αυτόν, αλλά σιγή παρείστηκει· αλλά πρόφασιν αυτώ δούναι βουλόμενος της υπέρ αυτών ικετηρίας» (Ε.Π.Ε. 31, 162).

Κάτω από την αυστηρή επιτίμηση της αμαρτίας, κάτω από το περίβλημα της Ακρίβειας, υπάρχει η σωτήριος οικονομία στον άξονα της Μετανοίας, «προκαλουμένου εις μετάνοιαν τους ημαρτηκότας», όπως τονίζει ο Μ. Βασίλειος.

Άμεσα προσεύχεται ο Μωυσής υπέρ του λαού με «ευλαβή παρρησία», όπως παρατηρεί ο Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής (προς Θαλάσσιο).

Όπως αναφέρει το Θεόπνευστο κείμενο, τιμωρήθηκαν οι πρωταίτιοι της Αποστασίας και όσοι παρέμειναν στην ειδωλολατρία.

Για τους υπόλοιπους, τους περισσότερους, η μετάνοιά τους έγινε εικόνα αναστάσεως και άρνηση της απελπισίας.

Τότε ο μεσίτης ο Μωυσής. Σήμερα, ο Χριστός.

Έχει ειπωθεί από Πατέρες: «Με την πτώσι και τη συντριβή του ο Αδάμ γέμισε με συντρίμμια όλο το σύμπαν. Ο Θεός όμως, περισυλλέγει τα θραύσματα, τα ξαναχύνει στο φως της αγάπης Του, δια της σταυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Υιού Του και αποκαθιστά τη θραυσμένη ενότητα».

Την εποχή της Αρειανικής πληγής, πλήθος Ορθοδόξων οδηγήθηκε (φοβικά) στον συμβιβασμό. Το Εκκλησιαστικό σώμα έγινε ετερογενές μίγμα. 
Το πλήθος αυτό όμως, δεν συμβιβάστηκε με τη θεολογία του Αρείου, που πρόδιδε μια βαθειά (δαιμονική) πνευματική ορθολογική – ανθρώπινη συλλογιστική. Η Αρειανική δυναμική αδρανοποιήθηκε  μέσα τους. Δεν προσχώρησαν οντολογικά, υπαρξιακά και θεολογικά στην αίρεση. Δημιούργησαν μια σχετική σταθεροποίηση στην Ορθόδοξη βάση με εσωτερικά βήματα προς την ορθή Χριστολογική κατεύθυνση.

«Κατά την επίθεση των πειρασμών, γνωρίζει ο εχθρός το δίκαιο του πνευματικού νόμου και γι’ αυτό ζητά μόνο τη νοερή συγκατάθεση» (Αγ. Μάρκος, φιλοκαλία, Τόμος Α΄), παρατηρεί ο άγιος Μάρκος ο Ασκητής.

Ο Μέγας Αθανάσιος στη θαυμάσια επιστολή του προς τον επίσκοπο Ρουφινιανό, αναλύει το σκεπτικό των Συνόδων που δέχθηκαν τα Μυστήρια των Αρειανών.

Υπογραμμίζει, ότι η αποδοχή των Μυστηρίων έγινε για εκείνους που διατήρησαν την αλήθεια της Ορθοδοξίας (εσωτερικά), ενώ στην πράξη προτίμησαν την επίγεια ανθρώπινη ασφάλεια από φόβο ή βία.

Να τονίσουμε, ότι η συνοδική επιστροφή τους θεμελιώθηκε σε πνευματικούς άξονες ανάλογης κλίμακος προς εκείνους της επιστροφής των Ισραηλιτών (Κεφ. ΛΒ - Έξοδος).

Ανάλυση – Ερμηνεία της επιστολής υπάρχει στο Πηδάλιο, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

Στην επιστολή ο Μ. Αθανάσιος ομιλεί «περί των δι’ ανάγκην υποσυρέντων μεν, μη φθαρέντων δε εν τη κακοπιστία».

Σε άλλο σημείο της επιστολής διαβάζουμε: «τοις δε μη αυθεντούσι μεν της ασεβείας, παρασυρείσι δε δι’ ανάγκην και βίαν, έδοξε δίδοσθαι μεν συγγνώμην, έχειν δε και τον τόπον του κλήρου, μάλιστα οτι απολογίαν πιθανήν επορίσαντο. Και έδοξε τούτο πως οικονομικώς γεγενήσθαι».

«Ότε το δόγμα της ευσεβείας ουδέν παραβλάπτεται», τότε υπάρχει χώρος-τόπος οικονομίας (Αγ. Ευλόγιος Αλεξανδρείας P.G. 103, 953).

Να υπογραμμίσουμε, ότι η «ευλαβής παρρησία» των Συνόδων, δεν έχει καμία σχέση με την «πονηρά οικονομία» των Οικουμενιστών.

Οι Πατέρες καλούσαν «εις μετάνοιαν τους (αιρετικούς) ημαρτηκότας» (Μ. Βασίλειος), ενώ η ψευδο-σύνοδος της Κρήτης λειτουργεί αντιθετικά.

Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος στην ερμηνεία της επιστολής του Μ. Αθανασίου, υπήρχαν και τότε θεωρητικοί πολέμιοι της οικονομίας (Οικονομάχοι).

Αναμφίβολα, μέσα στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους διατηρείται και φυλάσσεται όλη η εμπειρία της εκκλησίας, όλη η γνώση της αλήθειας του Ευαγγελίου, όλη η οδηγητική πνευματική ασφάλεια του πληρώματος, όλος ο συντονισμός και η συγχρονικότητα της Ορθόδοξης πνευματικότητας.

Ακόμη δε, υπάρχει μέσα τους και η διαχρονική συλλογική– Εκκλησιαστική «Ευλαβής παρρησία» ενώπιον του Χριστού, την οποία στερείται η ψευδο-σύνοδος της Κρήτης.ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

7 σχόλια:

 1. Η οικονομία εχει μέτρα και όρια και ΔΕΝ είναι παντοτινή και αόριστος. Νικόδημος Πηδάλιον
  Οι οικουμενικές Σύνοδοι με απαρχή την Β΄Οικουμενική έβαλαν προυποθέσεις για την οικονομία των Αρειανών.
  Δηλαδή εαν έχει τηρηθεί ο ΤΥΠΟΣ του Ορθοδόξου Μυστηρίου του Βαπτίσματος - τριττή κατάδυση Ετσι έγιναν δεκτοί κατά ακρωτάτη οικονομία οι Αρειανοί, ενω άλλοι αιρετικοί μικρότερων αιρέσεων ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ με απόφαση της Β’ Οικουμενικής, 7ος κανονας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σωστά τα θέτει ο κ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

  Και είναι εύστοχη η σύγκριση της αποστασίας του σήμερα με την αποστασία του λαού τότε .

  Κάποιοι εστιάζουν στον Βαρθολομαίο και σε ένα τάχα μου στενό κύκλο πατριαρχικών στην διασπορά .
  Δεν είναι έτσι ! Ο λαός στην πλειοψηφία του έχει στρέψει την πλάτη στην Αλήθεια και επιζητεί το ψεύδος και οι ηγέτες ακολουθούν το ρεύμα , την τάση της αποστασίας ...

  Πρόσφατα έβλεπα μια φωτογραφία ενός δήμαρχου και ενός διάσημου ομοφυλόφιλου με κιμονό να προσεύχονται ?? σε ένα βωμό με βότσαλα ??? και σκεφτόμουνα οτι ΑΥΤΟΣ είναι ο αιρετός ο εκλεκτός του λαού !Ενός λαού που θέλει να είναι "Ευρωπαίος" και "κοσμοπολίτης" κτλ κτλ ... Και σκεφτόμουνα και την στάση αυτού του δήμαρχου για την Ροτόντα και για τα τζαμιά και κερασάκι την υποδοχή του στο Αγιο Ορος αλλά και τις παρελάσεις " υπερηφάνειας " όχι της 25 Μαρτίου αλλά τις " άλλες " ... κτλ κτλ .

  Οπως ο λαός πίεζε τότε για το χρυσό βόδι έτσι και σήμερα πιέζει για τους ίδιους λόγους με τότε ...

  Τώρα οι " οικονομίες " ,στην ουσία τους πονηρές οικονομίες είναι αποδοχή αυτής της πίεσης
  Τι λένε αυτές οι "οικονομίες " στην ουσία τους και είναι πονηρές ? Στην βάση του οικουμενισμού , ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ είναι η κατα την πονηρά οικονομία αναγνώριση της ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ εκεί που δεν υπάρχει για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό .. ή αποδοχή του όποιου θεού του άλλου για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό . Σε τελευταία ανάλυση η αποδοχή του ΣΑΤΑΝΑ γιατί οι θεοί των εθνών δαιμόνια ....για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό ...

  Και δεν είναι ΜΟΝΟ στην βάση του οικουμενισμού των πατριαρχικών ,αυτό το ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ αλλά και στους περί τον Ζήση !Αποτειχιζόμαστε μεν κατά τον Ζήση αλλά έχουμε ενότητα και γιατί όχι και κοινό εκκλησιασμό με τους μνημονεύοντες Βαρθολομαίο ..!!!

  Ναι ! δεν είναι ΜΟΝΟ στους πατριαρχικούς η κατα την «πονηρά οικονομία» αναγνώριση της ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ εκεί που δεν υπάρχει για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό .. αλλά και στους περί τον Ζήση !
  Αποδέχονται την ΙΕΡΟΤΗΤΑ των μυστηρίων του Βαρθολομαίου!
  Και δεν είναι ΜΟΝΟ στους πατριαρχικούς ή αποδοχή του όποιου θεού του άλλου για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό αλλά και στους περί τον Ζήση ! Αποδέχονται τον ΜΑΣ της πανθρησκείας γιατί αυτός είναι ο Θεός του Βαρθολομαίου !

  Κάτω απο την επιταγή της " κάλυψης των αναγκών εκκλησιασμού του λαού " αφ ενός , και την ενότητα με τους αποστάτες( τους οποίους ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ προβάλουν ως ΕΚΚΛΗΣΙΑ) τι λένε ? Πάτε να εκκλησιάζεστε στους μνημονεύοντας ....Και το πάνε και παραπέρα "οικονομία" τάχα ένεκα ! Στο να τιμούν τις " εκκλησιαστικές ποινές " που τους επιβλήθηκαν !!!
  Προσδιορίζουν την εκκλησία στον Βαρθολομαίο ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΝΟΫΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΕΣΗ

  Αυτή ακριβώς είναι η «πονηρά οικονομία» του Ζηση για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό με τους μνημονεύοντες τον Βαρθολομαίο...
  Σε τελευταία ανάλυση η αποδοχή του ΣΑΤΑΝΑ γιατί ο Θεός της συνόδου στο Κολιμπάρι , ο Θεός των πατριαρχικών ειναι ο ΜΑΣ των μασόνων

  Και γιατί ? ....για την ενότητα και τον κοινό εκκλησιασμό ...για την ειρήνη και όχι τους διωγμούς κτλ κτλ ...
  Στην τελική Ζήσης και Βαρθολομαίος την ίδια πονηρή οικονομία .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και ποία η απάντηση σε αυτή την πονηρή οικονομία που ξανακτίζει το πάνθεον της Ρώμης και ανεβάζει τους δαίμονες και τον ποντίφικα ως υπέρτατο εξουσιαστή ουρανού και γής στον θρόνο του Θεού ?

  Η ΑΚΡΊΒΕΙΑ του Τις Θεός ως ο Θεός ?

  Ποιός ψευτό θεος της παν θρησκείας είναι ως ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ?

  Αυτή ειναι η τέμνουσα ΑΛΗΘΕΙΑ !Το γυμνό ξίφος .. η πύρινη ρομφαία !
  Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς ...

  Αυτή η ακρίβεια του " Τις Θεός ως ο Θεός ?" επιβάλει να βλέπουμε αφενός την ιερότητα ΜΟΝΟ στον Αληθινό Θεό και αφετέρου να βλέπουμε ΑΝΙΕΡΑ τα μυστήρια των υπεναντίων .

  Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που το όνομά του σημαίνει «Ποιος Είναι Όμοιος Θεού;» τι λέει ? Στήτε καλώς, στήτε μετά φόβου !

  Οπως έπεσε ο Σατανάς έπεσε και ο Βαρθολομαίος !
  Ο Βαρθολομαίος , όπως και ο Βέκος και ο Μάμας αποστάτησε απο τον Θεό και αυτομόλησε στους Αντίχριστους .
  Αυτή η αποστασία και αυτομόληση δεν γίνεται για πρώτη φορά ώστε να είναι "Θεολογούμενο " το τι πρέπει να κάνουμε, εαν είναι δυνιτική ή υποχρεωτική η αποτείχιση και το τι είναι ο Βαρθολομαίος και τι τα μυστηρια του και όσων τον μνημονεύαουν και οτι καμία επιείκεια δεν θα υπάρξει σε όσους κοινωνούν ΟΣΤΙΑ. Ο Βαρθολομαίος και όσοι τον μνημονεύουν ΛΑΤΙΝΟΙ ειναι και όστια κοινωνεί όποιος κοινωνεί σε αυτούς δια τους ίδιους λόγους που ήταν δηλητήριο του αρχαικακου οφη η κοιννία πχ του Βέκκου ή του Μαμα με τους οποίους δεν διαφέρει ή μάλλον είναι πολύ περισσότερο σατανικότερος ΟΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ! Ειδολοθυτα είναι ! Ο αιρετικός αρνείται τον Θεό και δημιουργεί ένα αντίχριστο είδωλο
  Τα μυστήρια των αιρετικών είναι ειδωλόθυτα και ενώνουν με τον σατανά όσους μετέχουν σε αυτά .
  Οπως εμείς με την Θεία κοινωνία ενωνόμαστε με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό έτσι και οι αιρετικοί πχ οι παπικοί ενώνονται με τον σατανά.

  Οπως έπεσε ο Σατανάς έπεσε και ο Βαρθολομαίος !
  Hμείς δε οι εναπολειφθέντες ας ακούσουμε το στήτε καλώς, στήτε μετά φόβου, στήτε ανδρείως και μη κλίνετε γόνυ εις τον αντίχριστον Πάπα και εις τους οπαδούς αυτού φιλοπαπιστάς οικουμενιστάς, και λοιπούς δειλούς και προδότας. ..

  Στήτε καλώς, στήτε μετά φόβου Χριστιανοί ...Στήτε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, δια να λά­βετε τον άφθαρτον στέφανον εις τους ουρανούς..

  "Μαράν Αθά" ,Ο Κύριος μας είναι κοντά !Ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Αρχηγός της σωτηρίας ημών είναι κοντά και θα τους σύντριψη ως σκεύη κεραμέως ...
  Η θεμελιώδης αρχή του Χριστιανού είναι νά Ομολογεί φανερά τήν Πίστη του, δίχως νά δειλιάζει καί νά κάνει οποιοδήποτε συμβιβασμό μέ τήν αίρεση καί τούς αιρετικούς έως αίματος,τουτέστιν νά παραμείνει αμόλυντος καί καθαρός καί νά κληρονομήσει εύκολα τήν Βασιλεία τών Ουρανών, καθώς ακούμε το αψευδέστατον στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού νά εκφωνεί,
  "Λέγω δέ υμίν· πας ος άν ομολογήση έν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, καί ο Υιός τού ανθρώπου ομολογήσει έν αυτώ έμπροσθεν τών αγγέλων τού Θεού· ο δέ αρνησάμενος με ενώπιον τών ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον τών αγγέλων τού Θεού ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η οικονομια δεν ειναι παντοτινη και αοριστη χωρις μετρα και ορια αλλα αφου εγινε μια φορα ισχυει απαξ,αυτο ειναι το σκεπτιστικο των αγαπουλιδων οικουμενιστων.Γιατι πως θα χρησιμοποιησεις αλλα μετρα και σταθμα και ορια για παρομοιες περιπτωσεις σε καποια αλλη ιστορικη περιοδο;Γιατι δηλαδη να μη γινει η ιδια οικονομια οπως τοτε σου λεει;που η δικαιοσυνη;Γιαυτο τωρα επελαυνει ο οικουμενισμος;λογο των οικονομιων.Και πιστευω λογο της οικονομιας που εγινε στο να δεχθουν εγκυροτητα στο βαπτισμα των αρειανων.Δεχθηκαν ως εγκυρα και αρα ετσι αποδοθηκε μυστηριακη δυνατοτητα σε αιρετικους.Ετσι τωρα και οι οικουμενιστες δεν το αρνουνται ουτε στον παπα και μαλλον το προεκτεινουν και στη σωτηριολογικη δυνατοτητα και στην εγκυροτητα καθε ψευτοθρησκειας.Γιατι αφου οικονομεις για να σωσεις και αναγνωριζεις για χαριν σωτηριας μυστηρια αιρετικων,γιατι δεν οικονομεις με τον ιδιο τροπο να σωθουν και οι αλλοι αλλων θρησκειων;Και τελος τελος μη διδασκεις τον χριστο ως μοναδικο σωτηρα και οδο σωτηριας οικονομησε και δεξου και αλλους ως οδους σωτηριας.Αυτο ειναι το μοτο τους,το ελαβαν απο τις οικονομιες και δεν τους το παιρνει κανενας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η οικονομια δεν ειναι παντοτινη και αοριστη χωρις μετρα και ορια αλλα αφου εγινε μια φορα ισχυει απαξ,αυτο ειναι το σκεπτιστικο των αγαπουλιδων οικουμενιστων.Γιατι πως θα χρησιμοποιησεις αλλα μετρα και σταθμα και ορια για παρομοιες περιπτωσεις σε καποια αλλη ιστορικη περιοδο;Γιατι δηλαδη να μη γινει η ιδια οικονομια οπως τοτε σου λεει;που η δικαιοσυνη;Γιαυτο τωρα επελαυνει ο οικουμενισμος;λογο των οικονομιων.Και πιστευω λογο της οικονομιας που εγινε στο να δεχθουν εγκυροτητα στο βαπτισμα των αρειανων.Δεχθηκαν ως εγκυρα και αρα ετσι αποδοθηκε μυστηριακη δυνατοτητα σε αιρετικους.Ετσι τωρα και οι οικουμενιστες δεν το αρνουνται ουτε στον παπα και μαλλον το προεκτεινουν και στη σωτηριολογικη δυνατοτητα και στην εγκυροτητα καθε ψευτοθρησκειας.Γιατι αφου οικονομεις για να σωσεις και αναγνωριζεις για χαριν σωτηριας μυστηρια αιρετικων,γιατι δεν οικονομεις με τον ιδιο τροπο να σωθουν και οι αλλοι αλλων θρησκειων;Και τελος τελος μη διδασκεις τον χριστο ως μοναδικο σωτηρα και οδο σωτηριας οικονομησε και δεξου και αλλους ως οδους σωτηριας.Αυτο ειναι το μοτο τους,το ελαβαν απο τις οικονομιες και δεν τους το παιρνει κανενας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Argiris Milonas η οικουμενιστική γκεμπελική προπαγάνδα σας έχει πείσει οτι οι πατέρες δέχθηκαν τάχα στο παρελθόν χάρη σε μυστήρια εκτός της ΜΙΑΣ εκκλησίας . Και το προβάλουν ακριβώς για να θεμελιώσουν πάνω σε αυτό τήν χάρη όχι μόνο στον Πάπα και τους προτεστάντες αλλά και στους Εβραίους και τους μουσουλμάνους ...

  Αυτό ΑΠΛΑ δεν ισχύει . Η όποια οικονομία , καλώς ή κακώς ,πονηρή ή όχι έγινε στην τελική σε όσους ΕΠΈΣΤΡΕΦΑΝ . Και όχι σε όσους παρέμεναν ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι οικονομιες εγιναν.Και ακριβως αυτο ειναι ο δουρειος ιππος των οικουμενιστων και του διαβολου.Και εγιναν ακριβως στο πρωτευων μυστηριο εισαγωγης στο σωμα της εκκλησιας,δηλαδη τη βαπτιση.Τα χωρις υποσταση μυστηρια τα κανανε υποστατα λογο εισοδου στην αληθινη εκκλησια.Ε αυτο κανουν τωρα.Αφου η ενωση ειναι εν δυναμη γιατι να μη δεχομαστε το βαπτισμα τους αφου μπορουν εστω με μια αποφαση αργοτερα να αποκτησουν υποσταση;και αφου η τηρηση του πρακτικου τροπου χορηγησης της εν εκκλησια σωτηριας καταστρατηγηθηκε και χορηγειθηκε αυτη κατοπιν αποφασεως εστω και μια φοραισχυει για τους οικουμενιστες απαξ.Σε λιγο θα λενε δε σωζει ο κυριος τον καημενο εσκιμωο;αρα και τι χρειαζετε η θεια κοινωνια;πιστευε μονο η να εισαι καλος και θα σωθεις.Και αυτα τα λενε ηδη,και τα λενε χαρη των οικονομιων

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου