Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΤΑΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΕΟ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΕΣ! του Αποτειχισθεντος Θεολογου Νικολαου ΠΑΝΤΑΖΗ απο την Αυστραλια

ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΤΑΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΕΟ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΕΣ!
Πρώτον, χαιρετίζω πανεντίμως όλους τους εν Κυρίω Νεο-Αποτειχισθέντες αδελφούς οι οποίοι προχώρησαν συν Θεώ σε Ορθή, Κανονολογική και Αγιοπατερική Αποτείχιση, σε Θεάρεστη ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ!

Δοξάζω ολοψύχως τον Τραδικό μας Θεό με δάκρυα Κατανύξεως Αγιοπνευματικής (όχι Διαδυκτιακής) διά την διάσπαρτη διάπραξη της διαχρονικής στάσεως των Αγίων Πατέρων, έναντι αιρετικών επισκόπων! Δεύτε, οι ευλογημένοι του Πατρός! Κι αν ψάλλουν οι βλάσφημοι Οικουμενιστές (οι κουτσαίνοντες στην Πίστη) τον Μεσσιανικό και Σωτηριολογικό Ψαλμό προς τον Αντίχριστο Πάπα: “Ευλογημένος ο Ερχόμενος” καθώς μπαίνει κουτσαίνοντας στο Πατριαρχικό Ναό, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα εμείς να απευθύνουμε σε σας το “Δεύτε, ευλογημένοι εν Χριστώ αδελφοί μας!”

Κι’ όπως ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας “Δεύτε, Έλληνες γενναίοι, δράμετε προθύμως, νέοι εις τον Θείον Παρνασσόν, Πατρικήν Κληρονομίαν, έχοντες την ευφυΐαν και φιλίαν” Ορθοδοξίας! “Ευφυΐα”. Κοιτάζω το Λεξικό: “διανοητική / νοητική / πνευματική επάρκεια!” Είναι η πνευματική, Αγιοπατερική επάρκεια και διάρκεια επιγνώσεως. Είναι η ανόθευτη Ορθόδοξη νοημοσύνη. Ο “Νούς Χριστού”. Είναι η εντολή του Χριστού, να φεύγουμε από αιρετικούς ποιμένες. Εσείς δεν πέσατε στη παγίδα να φιλοσοφείτε το εάν αυτή η εντολή είναι “δυνητική” ή όχι… Δύνασθε όσα αν θέλετε και βούλεσθε. Το “εξ’ όλης της ψυχής, εξ’ όλης της καρδίας, εξ’ όλης της ισχύος και εξ’ όλης της διανοίας” μετατρέπει αυτομάτως την υποτιθέμενη δυνητικότητα σε υποχρεωτική εντολή. Η αγάπη προς την Αλήθεια το απαιτεί και η Πιστότητα της Αληθείας το εγγυάται.

Όσοι βάζουν το δικό τους πεσμένο και ξεπερασμένο νου πάνω από το Νου του Χριστού, αποθεώνουν τη δική τους δήθεν “διάκριση” η οποία επιφέρει στην παναίρεση υποταγή, φτιάχνουν δική τους νέα εντολή της κοινωνίας, του συμβιβασμού και της συνυπαρξίας. Ο Νούς του Χριστού είναι ο Νούς της Εκκλησίας, ο Νούς των Αγίων Πατέρων. “Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών!” Καλώς ήλθατε! Καλώς συνήλθατε και καλώς να αθλείτε πάντοτε μεθ’ υπομονής. Και με την Νίκη! Τω Νικώντι η δόξα!

Δεν γνωριζόμαστε προσωπικώς. Γνωριζόμαστε όμως και ενωνόμαστε Εκκλησιολογικώς, Δογματικώς και Αληθοκεντρικώς. Γνωριζόμαστε διά της Κοινωνίας της Αγίας και Ανοθεύτου Ορθοδόξου ημών Πίστεως. Φίλτατοί μας, πεφιλημένοι μας αδελφοί:
Κωνστανταντίνε Δημητρόπουλε
Ιωάννη Ρίζε
Αδαμάντιε και Τατιάνα Τσακίρογλου
Αναστασία Κάτσου
Αριστείδη Ράθωση,
Στρατηγούλα Ράθωση 
και Νικόλαε Χατζή,

καθώς και τα ονόματα όλων όσων μου διαφεύγουν, όσων δεν γνωρίζω και όσων πρόκειται συντόμως να Αποτειχιστούν:

“ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη” (Α’ Ιωάν. α’, 3).  
Η χαρά μας – χαρά σας και η χαρά σας Χαρά Χριστού! ὁ δὲ (οικουμενιστικός) κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται…καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν!” (Ιωάν. ιστ’ 20, 22).

Εμπειρευόμαστε την Αγιοπατερική Χαρμολύπη! Χαρά ότι ποιούμε το θέλημα του Θεού και λύπη για τους βλασφημούντας και διαστρέφοντας την Αλήθεια του Χριστού. Λύπη για τους Μεγάλους Αντιχρίστους, Αιρετικούς και Προδότες της Ορθοδοξίας. Λύπη για τους Ληστές της Θείας Χάριτος και τους συμβιβασμένους συνοδικούς του Κολυμπαρίου. Λύπη για τους μοντέρνους, λεγομένους, υποτιθεμένους μα υποταγμένους “αντι-οικουμενιστές” οι οποίοι κοινωνούν με αυτούς που καταδικάζουν και Αναθεματίζουν εξ’ Ωραίας Πύλης Αρχιερατικώς κατά τις Λειτουργίες αυτών στην “Κυριακή της Ορθοδοξίας”. Λύπη όμως και για τις αμαρτίες μας, τα πάθη και τα λάθη.

Χάριτι Θεού όμως την Πίστη τηρούμε και δεν προσκυνούμε το εστεμμένο θηρίον της Αποκαλύψεως. Δεν αποδεχόμαστε έτερο ευαγγέλιο από αυτό που παρελάβαμε και κατ’ εντολήν του Χριστού και των Αποστόλων, αναθεματίζουμε όσα Αναθεματίζει η Εκκλησία. Δεν αναγνωρίζουμε τις Αιρέσεις ως “Εκκλησία!” Δεν δεχόμαστε να ενωνόμαστε στο Εωσφορικό Συμβούλιο Βλασφημιών. Χαιρόμεθα και για αυτήν ακόμη τη δωρεά της εντόνου συναισθήσεως της αμαρτωλότητος ημών.

“Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις”. (Ιακ. α’ 2). Εδώ, οι “πειρασμοί”, δεν είναι μόνο με την συνήθη έννοια της έξωθεν πονηρής επιρροής αλλά καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την έννοια της από Θεού δοκιμασίας!

Είστε οι δεδοκιμασμένοι. Είστε οι δόκιμοι εν Κυρίω. “Δεῖ (πρέπει) γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν” (Α’Κορ. ια’ 19). Γίνατε πλέον φανεροί. Φάνηκε η καλή σας η προαίρεση. Επεφάνη η φώτιση του Θεού για Απομάκρυνση από την Παναίρεση.

Οι δε αδόκιμοι και δοκησίσοφοι “αντι-οικουμενιστές” αντί να Απομακρύνονται από τους αιρετικούς, διαφωνούν απλώς θεωρητικώς με αυτούς ενώ συνεχίζουν να κονωνούν μαζί τους, να ενώνονται και να ενσωματώνονται μαζί τους, στο βέβηλο και φαύλο κύκλο του ομόκεντρου Οικουμενισμού. Ο δικός τους κύκλος δεν είναι Χριστοκεντρικός, Αληθοκεντρικός αλλά όλως εξαιρέτως “γεροντοκεντρικός”. Τί θα πει “ο Αμερικάνος”… “Τί θα πει ο παπούλης!”

Χαίρετε εκλεκτοί αδελφοί μας από Θεού, χαίρετε. “Εν ταις θλίψεσι χαίρετε!” Θλίψη δεν είναι μόνο η ασθένεια, ο χωρισμός και η θάνατος των προσφιλών. Θλίψη είναι και της Πίστεως ο ανελέητος διωγμός, η υποταγή στην Αίρεση. Χαίρετε αδελφοί μας, Νεο-Αποτειχισθέντες! Χαίρετε εν μέσω λύπης και βαθυτάτης οδύνης καθότι βρισκόμαστε σε δεινότατο της Πίστεως διωγμό.

Εσείς, χάριτι Θεού ξεπεράσατε κάθε φοβία και δειλία. Λάβατε την Θεϊκή ενίσχυση να προβείτε σε αυτήν την επιτακτική απομάκρυνση από Οικουμενιστές επισκόπους. Όντως ποιήτε το θέλημα του Θεού! Εφαρμόζετε την Απομάκρυνση διά της Αγιοπατερικής Οδού. Ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεισθε αλλά τα νυν αξιώνεσθε της πρεπούσης μεγάλης τιμής παρά τοις Ορθοδόξοις!

Δεν κατακομματιάζετε την Ένωση της Εκκλησίας με σχίσμα (όπως σας συκοφαντούν οι υποταγμένοι εχθροί της Αληθείας) αλλά “σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν σπουδάζετε ρυσθήναι!” 
 Ας είναι, ευλογημένο τ’ ονομά σας, ας ζεί, πάντα ζή η Ορθοδοξία! Ορθή Δόξα σημαίνει και Ορθή Κοινωνία. Συνεπάγεται και Ακοινωνησία με την Αίρεση. Αποκοπή από την Παναίρεση και όχι από το Σώμα του Χριστού. Δεν είστε εκτός Εκκλησίας μα παραμένετε πιστώς στους “δύο ή τρεις συνηγμένους”. Εστί ο Χριστός εν μέσω ημών. Να γνωρίζετε και να θυμάστε, ο Θεός είναι μαζί μας και “ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών!”

Για εσάς, βέβαια, είναι κάπως ευκολώτερο διότι έχετε Αποτειχισμένους ιερείς στους οποίους μπορείτε να προσφύγετε για τις Λειτουργικές/Μυστηριακές σας ανάγκες, ενώ εμείς εδώ στην Αυστραλία, δεν έχουμε κανέναν… Ευχηθείτε όπως στείλει και σε μας ο Μακρόθυμος Πατέρας, έναν ΠΑΤΕΡΑ Ευθύμιο!

Προσευχόμαστε διακαώς όπως ο Παντοκράτωρ Κύριος εισακούσει πάντα τα αιτήματά σας (και όλων όσων πρόκειται  στο εγγύς μέλλον να Αποτειχιστούν) και χαρίσει σε σας, τις οικογένειές σας και όλα τα αγαπητά σας πρόσωπα, την Βασιλεία του Θεού εν εκείνη τη Ημέρα! Όλα τα υπόλοιπα “προστεθήσονται υμίν…”

Με αγάπη Χριστού και Ευλογία της Θεοτόκου
Νικόλαος και Αγγελική Πανταζή και η συν ημίν Κατ’ Οίκον Εκκλησία!

Πηγή:    http:/www.wallingoff.com/685

12 σχόλια:

 1. Που είναι οι αποτειχισμενοι ιερείς να πάμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν αποφασίσεις να γίνεις επώνυμος, επικοινώνησε επωνύμως με τον επώνυμο Ιστολόγο Οδυσσέα και αυτός θα σου υποδείξει επωνύμους Αποτειχισμένους ιερείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ κ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ.

   Αγαπητέ αγωνιστή της Ορθοδοξίας , αληθινέ θεολόγε της Εκκλησίας μας χαίρε εν Κυρίο. Αγαπητοί αγωνιστές που κάνατε την αποτείχιση σας χαίρετε εν Κυρίω.

   Διάβασα την επιστολή σας και πραγματικά έμεινα έκπληκτος από το γεγονός ότι μια τέτοια επιστολή είχε σκοπό να στείλει και η ταπεινότης μου προς τους αδελφούς μας που αποτειχίστηκαν μετά τη ληστρική σύνοδο. Αυτό δείχνει ακριβώς την ενότητα που μας διακατέχει παρά την απόσταση που υπάρχει , παρά το ότι δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.

   Ειλικρινά το ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ είναι ο επόμενος αγώνας των αποτειχισμένων. Η ενότητα που πρέπει να μας διακατέχει και πραγματικά αυτό θέλει και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό και να αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση των πάντων.

   Η αποτείχιση μας διασφαλίζει από την αίρεση , ομολογούμε την πιστή
   Ο αγώνας για το ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ είναι ο αγώνας να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να προσπαθούμε να αποκατασταθούν τα πάντα.


   Εκθέτω λοιπόν και σε εσάς τον σεβαστό Θεολόγο και στους αποτειχισμένους αδελφούς μας ποιός πρέπει να είναι στην Ελλάδα ο αγώνας των αποτειχισμένων αδελφών.
   Στην Ελλάδα για εμάς ο αγώνας αυτός για την αποκατάσταση των πάντων έχει ως εξής

   ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ
   1) Να αγωνιζόμαστε για να γίνει συλλογή υπογραφών συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνεχής αγώνας για να φύγει η Εκκλησία της Ελλάδος από το π.σ.ε
   2) Να αγωνιζόμαστε για να γίνε συλλογή υπογραφών συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνεχής αγώνας για να διαλυθούν οι σύνοδοι του παλαιού ημερολογίου και να μείνουν όλοι απλά στη μη μνημόνευση
   3) Να αγωνιστούμε όλοι και να έχουμε ΣΚΟΠΟ να πάμε πίσω εκεί που ήμασταν πριν το 1924 . Δηλαδή να προσπαθούμε να αποκατασταθούν τα πάντα και να είμαστε ξανά σε μια σύνοδο χωρίς άλλες συνόδους και χωρίς οικουμενιστές και το π.σ.ε
   4) Να αγωνιστούμε για να συγκεντρωθούμε στο Σύνταγμα και άλλες μεγάλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα για να γονατίσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού για την αποστασία μας τα πάθη μας τις αμαρτίες μας και τη διχόνοια μας.(Για να κάνουμε πράξη ότι είδαμε και στη Νινευή)

   Άσχετα νομίζω από το αν τα παραπάνω γίνουν ποτέ διότι είμαστε στα έσχατα χρόνια και ποιός θα μας ακούσει , νομίζω ότι αυτός ο αγώνας γίνεται πρώτα για τη δική μας ψυχή διότι δείχνει το ενδιαφέρον μας πιστεύω για την ενότητα της Εκκλησίας και για να αποκατασταθούν τα πάντα. Ειδικά τώρα που ο ψευδοπατριάρχης διδάσκει ένα αιρετικό
   ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.


   Όσο για τον αγώνα σας αδελφέ και σεβαστέ Θεολόγε στην Αυστραλία.
   Το έργο σας είναι άξιο θαυμασμού διότι προτιμάτε για την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ να παραμείνετε χωρίς Μυστήρια. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι καθημερινά ο αγώνας σας είναι πιο δύσκολος αλλά αυτός που θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος αυτός θα δικαιωθεί. Κρατήστε γερά την Πίστη , ομολογήστε καθημερινά πρός τους αδελφούς εκεί να ακολουθήσουν το παράδειγμα του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή όπως και εσείς αυτό ακολουθάτε πολεμήστε κάθε μέρα για την αποκατάσταση των πάντων που αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας και εύχομαι Ο Θεός να σας στείλει έναν άξιο ομολογητή Ιερέα που να μην έχει εκκλησιαστική επικοινωνία με τον ψευδοαρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
   και όσους ακολουθούν αυτόν και να ακούσετε αυτό που λαχταρά η ψυχή σας
   ΥΠΕΡ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

   και να λάβετε το ΥΨΙΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΛΑΧΤΑΡΑ Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ.

   Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς που αποτειχίστηκαν
   διότι έπραξαν το καθήκον τους ως στρατιώτες της Στρατευομένης Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ομολόγησαν ορθά την πίστη. Ακολούθησαν τους ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ.

   ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

   ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ή ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ

   ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΣΗ

   Ο Αδελφός σας και δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
   Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
   Διαγραφή
 3. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αφελφέ,
  φίλτατε αγωνιστή
  της Φιλτάτης Ορθοδοξίας,
  δυναμικέ Ομολογητή
  με τα Θεοφώτιστα και ελεγκτετικά
  διαδυκτιακά βίντεο,
  με το Θεοφόρο Σύνθημα
  και Χριστολογικό Ρητό:
  "ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ".

  Παρακαλώ ταπεινά να μιλούμε με τον επίσης Χριστολογικό Ενικό αριθμό.
  Με συγκινεί βαθύτατα ο ταυτισμός θέσεων και σκέψεών μας καθώς και ο καίριος εντοπισμός σου ότι η ομοψυχία μας, "δείχνει ακριβώς την ενότητα που μας διακατέχει παρά την απόσταση που υπάρχει , παρά το ότι δεν γνωριζόμαστε προσωπικά!" Εκπληκτικό! Δεν γνωριζόμαστε κι όμως αισθανόμαστε πως είμαστε αδελφοί ομόψυχοι και φίλοι καρδιακοί.

  Πράγματι, το "ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ" (Ιωάν. ιζ'  22) είναι ο κύριος αγώνας των αποτειχισμένων. Να είμαστε όλοι Ενα με τον Χριστό, Ένα με την Αγία Ορθόδοξή μας Πίστη, ένα μη την διδασκαλία των Αγίων μας Πατέρων και Ένα μεταξύ μας, με βάση πάντοτε την Αλήθεια: "η δε Αλήθεια εστίν ο Χριστός!"

  Είναι πέρα για πέρα αληθινή, κρίσιμη και καθοριστική η δήλωσή σου αυτή: "Η Αποτείχιση, μας διασφαλίζει από την αίρεση, ομολογούμε την Ορθή Πίστη!"

  Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει επειγόντως η Εκκλησία της Ελλάδος (και κάθε άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία) από το Παναιρετικό και Εωσφορικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Βλασφημιών. Και να μην γινόταν η σατανική σύναξη της αποστασίας εν Κολυμπαρίω, μόνο το ότι η "Ορθόδοξη" Εκκλησία είναι οργανικό, ισότιμο και ισόκυρο Μέλος του Παναιρετικού Π.Σ."ε", (κι όχι "κοινωνικές σχέσεις" που λένε οι υποκριτές "αντι-οικουμενιστές), αυτό και μόνο δίνει αυτομάτως το δικαίωμα = (υποχρεωτική εντολή) για Αποτείχιση από αυτήν την σιχαμερή "βουλή ασεβών" και Θεομίσητη "εκκλησία πονηρευομένων".

  Πρέπει λοιπόν να αποσυρθούν πάραυτα! Δεν νομίζω όμως, αδελφέ μου, ότι αυτό θα επιτευχθεί με μια στείρα συλλογή υπογραφών. Μακάρι Κωσταντίνε, να ήταν τόσο εύκολο αλλά οι οικουμενιστές δεν τις λογαριάζουν τις υπογραφές. Φοβούνται και πτοούνται την μαζική Αποτείχιση μοναχών (θεματοφύλακες της Πίστεως), ιερέων και λαϊκών.

  Ιδιατέρως δε, τρέμουν σύγκορμοι κι ανατριχιάζουν στη σκέψη και μόνο μη τυχόν Αποτειχισθεί κάποιος Επίσκοπος, παύοντας την Μνημόνευσή τους! Τότε ζούν κόλαση πραγματική στην πωρωμένη τους συνείδηση. Σεισμός και βόμβα εκρηκτική, τσουνάμι και θύελλα ορμητική που ταράζει τα νερά τους, τα θολωμένα τα μυαλά τους.

  (συνεχίζεται...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μακάρι επίσης, όπως λες, να πάμε όλοι πίσω εκεί που ήμασταν πριν το 1924. Το βλέπω τρομερά δύσκολο μα δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος. Ας κάνει ο Μέγας Τριαδικός Θεός, το Μέγα αυτό θαύμα! Κι αν ολόκληρη η Ιερά Σύνοδος Αποτειχιζόταν σήμερα, θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα με ποιές από όλες τις αντιμαχόμενες και αλληλο-αφοριζόμενες παρατάξεις του Παλαιού θα συνεδριάζαμε...

  Θα πρέπει βασικώς και πρωτίστως να ενωθούν όλες οι παρατάξεις του Παλαιού μεταξύ τους και να υπαχθούν όλες οι Σύνοδοι κάτω από έναν και μόνο "Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος" του Παλαιού, ο οποίος θα ενωθεί με την Αποτειχισθείσα Σύνοδο Επισκόπων του Νέου και να επιτευχθεί έτσι το ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙ (Ιωάν. ιζ'  21).

  Για λόγους ενότητος, είμαστε απολύτως πρόθυμοι ν' ακολουθήσουμε το Παλαιό (απλά ως εργαλείο Μετρήσεως χρόνου και καθορισμού ενιαίου Εορτολογίου), δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να ασπαστούμε τα τρομερά σχίσματα αναμεταξύ τους. Ας μας προτείνουν και αυτοί κάποια λύση, αδέσμευτη από υποκειμενικότητα, εμπάθεια και προσωποληψία.

  Ένδειξη καλής θελήσεως και αγνής διαθέσεως για ενότητα ας είναι η τέταρτη πρότασή σου στο ως άνω σχόλιό σου: 4) "Να αγωνιστούμε για να συγκεντρωθούμε στο Σύνταγμα και άλλες μεγάλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα για να γονατίσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού για την αποστασία μας τα πάθη μας τις αμαρτίες μας και τη διχόνοια μας.(Για να κάνουμε πράξη ότι είδαμε και στη Νινευή)".

  Ώ Κωνσταντίνε! Ας είχαμε όλοι τέτοια σύνεση, διαύγεια και οξυδέρκεια, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αυτά ακριβώς "τα πάθη μας και η διχόνοιά μας" που δεν μας αφήνει να ενωθούμε. Είναι ο φθόνος, η μικροπρέπεια και η ψυχοπαθολογική διαταραχή που διώχνει την ειρήνη, όχι μόνο την εσωτερική αλλά και την συλλογική, την συνυπαρξιακή και συνομολογιακή!

  Είναι όπως ακριβώς και εσύ το ομολογείς:

  "Αυτός ο αγώνας γίνεται πρώτα για τη δική μας ψυχή διότι δείχνει το ενδιαφέρον μας για την ενότητα της Εκκλησίας και για να αποκατασταθούν τα πάντα. Ειδικά τώρα που ο ψευδοπατριάρχης διδάσκει ένα αιρετικό ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ".

  Κλείνω με την πολυτιμότατη ευχή σου η οποία εύχομαι να πάει ολοταχώς "από το στόμα σου και στου Θεού τ' αυτί!"

  Γράφεις: "Εύχομαι Ο Θεός να σας στείλει έναν άξιο ομολογητή Ιερέα που να μην έχει εκκλησιαστική επικοινωνία με τον ψευδοαρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
  και όσους ακολουθούν αυτόν και να ακούσετε αυτό που λαχταρά η ψυχή σας
  ΥΠΕΡ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ και να λάβετε το ΥΨΙΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΛΑΧΤΑΡΑ Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ!"

  Αμήν! Αδελφέ μου, γένοιτο!

  (στείλε μου έμαιλ στο:  pathtruthlife@gmail.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1/4

  Tο να λέτε μερικοί (χωρίς να ξέρετε προφανώς) οτι θέλετε / δήθεν "πρέπει" να "ενωθούν" όλες οι "παρατάξεις" του παλαιού, δείχνει το αυτό - οτι δηλαδή "δεν ξέρετε".

  Το παλαιό ημερολόγιο - οι λεγόμενες "παρατάξεις" (και το βάζω σε εισαγωγικά όταν χρησιμοποιώ αυτή την λέξη "παρατάξεις" για να μπορέσουμε να συνενοηθούμε - δεν συμφωνώ με την λέξη) είναι κάτι αντίστοιχο με την Ορθοδοξία και τα άλλα δόγματα κλπ.

  Η ιστορία για όσους δεν ξέρουν έχει ως εξής.

  Ήρθε ο Χριστός στην Γή και έφτιαξε την Εκκλησία την ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, Καθολική και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Εκκλησία. Κεφαλή είναι ο Χριστός.

  Από την στιγμή εκείνη, άρχισαν να εμφανίζονται τα Σχίσματα και οι Αιρέσεις...!!!

  Η Εκκλησία λοιπόν είναι ΜΙΑ Ευθεία Γραμμή και από αυτήν ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ τα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και οι ΑΙΡΕΣΕΙΣ ανά τους καιρούς.

  Πάντα αυτό συνέβαινε και πάντα αυτό συμβαίνει.

  Πχ. το 800-1024 είχαμε το ΣΧΙΣΜΑ των Λατίνων Παπικών.
  Καινοτόμησαν, ΒΓΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (της ΜΙΑΣ Εκκλησίας που λέγαμε).

  Οι κανονικοί ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ κλπ είναι οι Ορθόδοξοι και οι ΨΕΥΤΟ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ήταν οι Ρωμαιο-Καθολικοί - Λατίνοι Παπικοί με τις ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ τους και τις ΑΙΡΕΣΕΙΣ τους.

  Βγήκαν ΜΟΝΟΙ τους ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ αυτοί. ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΝ.

  Η ΑΛΗΘΙΝΗ Εκκλησία του Χριστού, ΣΥΝΕΧΙΣΕ την ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ...!! Τραβήξανε αυτοί τον ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ και οι Ορθόδοξοι τον ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ...!!!

  Διαδοχικές ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.
  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ όμως έχουν ΜΟΝΟ οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, διότι για να υπάρχει ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ πρέπει να υπάρχει εκτός από διαδοχικές χειροτονίες μέχρι τον Χριστό / Αποστόλους (εξ' ού και το ΜΙΑ "Αποστολική" Εκκλησία - εκ των ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) και ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ.

  Οι Λατίνοι ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΝ.

  Το 1924 είχαμε την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ των Νεοημερολογιτών.
  Οι Νεοημερολογίτες κάνανε ο,τι κάνανε (ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΝ) οχι για καλό αλλά προς ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Για να φέρουν τον Οικουμενισμό, κάτι που αποδεικνύεται τόσο από την Αιρετική Εγκύκλιο του 1920, όσο και από την ίδια τους την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ μέχρι σήμερα. (ΦΡΑΓΚΕΨΑΝΕ)

  Ο Νεοημερολογιτισμός ήταν το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ για τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
  Χωρίς τον "Συνεορτασμό" με τους αιρετικούς δεν θα γινότανε εύκολα να γίνουν "συνεορταστικά συλλείτουργα" κλπ...και για να μη σας τα πολυλογώ...να έρθει ο Οικουμενισμός.

  Τι έγινε το 1924?
  ΣΧΙΣΜΑ. Σχισματικός είναι ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. Όχι ο ΥΓΙΗΣ που ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ..!!!

  ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ επί του ΘΕΜΑΤΟΣ του ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ και ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ το ΑΝΑΘΕΜΑ σε όποιον ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΕΙ (Πανορθόδοξη 1848) αλλά και σε όποιον τολμήσει να ΑΛΛΑΞΕΙ το ΠΑΣΧΑΛΙΟ και το ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟ (Ημερολόγιο) (τρείς Πανορθόδοξες του 16ου αιώνα που έγιναν ΤΡΕΙΣ μέσα σε 10 χρόνια για το ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ (τον νεοημερολογιτισμό) λόγω της εξαιρετικά πιεστικής και ύπουλης ΠΑΠΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΣ της Εποχής τότε(πιέζανε οι λατίνοι τους ορθοδόξους ύπουλα - με ουνία) και δεν έχουμε μόνο αυτές τις πανορθοδόξους)

  Επίσης η 1η Οικουμενική για το Πασχάλιο λέει οτι ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνάει μια ημερομηνία (νομίζω 24 Μαίου? Δεν θυμάμαι - κοιτάξτε το). Ε, με το νέο ημερολόγιο η ημερομηνία αυτή ξεπερνιέται διότι "δεν τους βγαίνουν τα νούμερα τους νεοημερολογίτες" (και όλα αυτά προκειμένου να ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΥΝ με τους αιρετικούς για να ενωθούν / Οικουμενισμός) παρά το ότι εκτός από τον περιορισμό και την ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ της ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ κάθε 11 χρόνια (βλέπε 2011), βλέπουμε οτι όταν ανοίγει το ΤΡΙΩΔΙΟ, οι "Νεοημερολογίτες" μπαίνουν σε Ιουλιανό ημερολόγιο προκειμένου να μπορούν να εορτάσουν το Πάσχα και έτσι (επειδή δεν τους βγαίνουν τα νούμερα) ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ (καταργούνε) ΔΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (τα εγκαταλείπουν / τα πηδάνε)...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 2/4

  Η "Αταξία' / Καινοτομίες στους "Νεοημερολογίτες" είναι πάρα πολλές..!!! (διαβάστε το "οι ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ του Νέου Ημερολογίου για να καταλάβετε...είναι καμιά 35αρια...!!!)

  Παίρνοντας τα γεγονότα λοιπόν Αντίστροφα βλέπουμε οτι ΟΝΤΩΣ ΦΡΑΓΚΕΨΑΝ οι ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ με το ΣΧΙΣΜΑ και την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τους...!!!

  Επίσης μην ξεχνάμε οτι γύρω στο 1940 (βλέπε μασώνος Βενιζέλος) οι Ιερείς / Ποιμένες από ΑΜΙΣΘΟΙ (παλιά τους ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΕ Ο ΛΑΟΣ τους ΙΕΡΕΙΣ) γίνανε ΜΙΣΘΩΤΟΙ / Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μισθωτός Ποιμένας ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΟΙΜΗΝ - ο Χριστός που θα ΚΡΙΝΕΙ τον ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ τους ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως ποιμένες.....!!! Οπότε εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Το πράγμα μιλάει από μόνο του...!!!) (προφανώς για να ΜΗΝ ΦΥΓΟΥΝ και γίνουν Παλαιοημερολογίτες και χαλάσει η ΣΟΥΠΑ / ΣΧΕΔΙΟ του Οικουμενισμού. Έπρεπε να υπάρχει "καρότο και μαστίγιο". Από την μία ΔΙΩΓΜΟΣ και ΤΑΡΑΧΗ σε όσους ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΑΝΕ το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και από την άλλη ο "γλυκός μισθός" / ΧΡΗΜΑ....)

  Μέσα στο Μικρασιατικό, στους Παγκόσμιους Πολέμους, και στους Εμφυλίους κλπ...με ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΠΑΡΑΝΟΜΟ (Εκκλησιαστικά και Νομικά) ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΜΕ ΔΙΩΓΜΟΥΣ σε όσους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ δεν θέλανε να ΦΡΑΓΚΕΨΟΥΝΕ και χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για την Εκκλησία.....φέρανε τον Νεοημερολογιτισμό ως πρώτο βήμα για τον Οικουμενισμό (και τα υπόλοιπα Οικουμενιστικά τα ξέρετε).

  Εντός λοιπόν του Παλαιού, υπήρξαν τα εξής γεγονότα (τα λέω συνοπτικά για να σας βάλω στο νόημα).

  Τρείς Επίσκοποι χειροτόνησαν τον Βρεσθένη Ματθαίο όταν είχαν ορθή ομολογία πίστεως και μετά ξαφνικά (άραγε παίχτηκε ΧΡΗΜΑ?) αλλάξανε τα πιστεύω τους και έκαναν αυτό που λέμε "ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ" (άλλα λέγανε πχ. το 1934 και άλλα το 1937).
  Η "Φάση Αντίφαση" του Χρυσόστομου Καβουρίδη διακριβώνεται με δημοσιεύματα στις εφημερίδες (πρ. Φλωρίνης - εξού και "Φλωριναίοι παλαιημερολογίτες)
  Φαίνεται δηλαδή οτι άλλα έλεγε ΠΡΙΝ και άλλα ΜΕΤΑ απο κάποια χρονολογία.

  Ενώ οι Νεοημερολογίτες είναι ΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ως "εκτός εκκλησίας" (ανάθεμα) από αποφάσεις από ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ του Παρελθόντος (είτε το πάρετε γενικά ως "Καινοτόμοι" / "Ανατροπείς Παραδόσεων" είτε το πάρετε ώς "Νεοημερολογίτες") ο Χρυσόστομος Καβουρίδης έλεγε ξαφνικά αργότερα οτι είναι "εν Δυνάμει Σχισματικοί" και όχι "Εν ενεργεία".
  (οτι δηλαδή ναι μεν είναι σχισματικοί αλλά έπρεπε να τους κρίνει μια μελλοντική σύνοδος).

  Άραγε τους Μονοφυσίτες υπάρχει ανάγκη να τους κρίνει μελλοντική σύνοδος ή υπάρχει ΗΔΗ απόφαση / ΠΡΟ-ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ όπως πχ. για τους ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ή/και τους ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ?
  Φυσικά και είναι ΗΔΗ ΚΡΙΜΕΝΟΙ και βρίσκονται ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ανάθεμα).

  "ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΗΘΕΙ τον ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ" είχε πει (με αποδείξεις ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ κλπ - τα ΠΑΝΤΑ αποδεικνύονται για όσους το ψάξουν).
  Δηλαδή σαν να προσπαθούσε να ανακόψει τους εναπομείναντες Ορθοδόξους να συνεχίσουν χωρίς τους ΨΕΥΤΟ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ πλέον / ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ Νεοημερολογίτες εφόσον από το 1924 εως το 1937 ήταν ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ για ΔΕΚΑ με ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ οι Νεοημερολογίτες (βλέπετε οτι οι του παλαιού ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ να δούνε ΜΕΤΑΝΟΗΣΗ από τους ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ Νεοημερολογίτες αλλά ΔΕΝ μετανοούσαν διότι υπήρχε ΣΧΕΔΙΟ για γερό εν συνεχεία ΦΡΑΓΚΕΜΑ και ...ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ...!!!)
  Προσπάθησε ο Χρυσόστομος Καβουρίδης (πρ. Φλωρίνης) να ανακόψει το ΚΥΜΑ του Παλαιού και στην συνέχεια να τους οδηγήσει ΠΙΣΩ στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (έτσι ώστε ΣΗΜΕΡΑ να μην ΓΛΥΤΩΣΕΙ κανείς από τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 3/4

  Ο Θεός όμως έκανε το Θαύμα της Εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού και έδωσε ΘΑΡΡΟΣ στους Παλαιοημερολογίτες να ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ τον ΑΓΩΝΑ τους (το θαύμα το γράψανε οι εφημερίδες και το είχανε δει 2.000 άνθρωποι το 1925).

  Ο Αγώνας ήταν στην αρχή ΑΠΟΤΙΧΙΣΗ / Κόψανε κοινωνία με το σχίσμα / Διοικούσα Εκκλησία και τους Κοινωννούντες αυτούς και στην συνέχεια αφού περάσανε και καμιά 10αριά χρόνια και βάλε... να "περιμένουν" για ΜΕΤΑΝΟΗΣΗ των καινοτόμων ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ έχοντας ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.

  Ο Βρεσθένης Ματθαίος αφού ΠΕΡΙΜΕΝΕ από το 1937 μέχρι το 1948...μήπως και μετανοήσουν ο Χρυσόστομος Καβουρίδης και οι άλλοι και ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ για να χειροτονήσουν όλοι μαζί νέους επισκόπους...και όντας ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ (80-φεύγα ετών) αφού διαπίστωσε οτι οι άλλοι έπαιζαν το παιχνίδι των νεοημερολογιτών ...αναγκάστηκε επειδή ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία και θα πέθαινε κάποια στιγμή και επειδή οι εναπομείναντες Ορθόδοξοι βρισκόντουσαν ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ...αναγκάστηκε να αφήσει διαδόχους και να ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ για να σώσει την Εκκλησία (σε περιπτώσεις ΑΝΑΓΚΗΣ, γίνεται και οι χειροτονίες ισχύουν κανονικά - μεταδίδεται κανονικότατα η αποστολική διαδοχή)...!!!

  (είπαμε οτι ο Χρυσόστομος καβουρίδης έλεγε οτι "έπρεπε κάποιος να ΠΡΟΣΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ" (με αποδείξεις ισχύουν όλα αυτά αν διαβάσετε από ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. Δηλαδή ΑΠΟΔΥΚΝΕΙΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ -είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ).

  Και για να σας προλάβω τους Ρώσους Επισκόπους στην εποχή των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΟΝ με τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ κλπ., οι ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ είχαν ΕΝΤΟΛΗ να χειροτονούνε και μόνοι τους για να ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...!!!
  Επίσης και στην Ελλάδα παλιότερα υπάρχουν Σύνοδοι / Ιστορικά σε καιρό πολέμου / ανάγκης για χειροτονίες υφ' ενός που έγιναν ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΚΤΕΣ με επιτίμιο έτσι τυπικά πχ. 3 μήνες αργία και κάποιο χρηματικό ποσό προς ελεημοσύνη Χήρων γυναικών και Ορφανών παιδιών...!!!

  Έτσι λοιπόν η Εκκλησία του Θεού - η ΜΙΑ Εκκλησία που ΦΥΣΙΚΑ και είναι και ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ (Χωρίς καθόλου αναθέματα στο κεφάλι) απέκτησε ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ το 1948...!!!

  Με 3 (ΤΡΕΙΣ) μήνες διαφορά από την χειροτονία οι Νεοημερολογίτες το 1948 ΙΔΡΥΣΑΝΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ μαζί με τους Προτεστάντες...!!!!! (εκεί υπογράψανε την ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΙΟΞΙΑΣ)

  Ένα χρόνο περίπου μετά (συγχωρήστε μου τυχόν λάθη στις ημερομηνίες - δεν τα θυμάμαι καλά απέξω και τα γράφω στα γρήγορα τώρα) ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Βρεσθένης Ματθαίος Πέθανε και υπάρχουν ΕΝΤΥΠΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που αναφέρουν οτι ΜΥΡΟΒΛΥΣΕ στην ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ. Ο Κόσμος ΜΥΡΙΖΕ τον ΜΥΡΟ που ΕΥΩΔΙΑΖΕ...!!!

  Την ίδια στιγμή ο Χρυσόστομος Καβουρίδης (πρ. Φλωρίνης / Φλωριναιοι) πέθανε 1-2 χρόνια μετά ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ (κάτι που ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ επίσης οτι ήθελε να γυρίσει τους παλαιοημερολογίτες στην κατ' αυτόν "Μαμά Εκκλησία" του Νέου Ημερολογίου).

  Μείνανε λοιπόν οι ΦΛΩΡΙΝΑΙΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ.
  Αργότερα παρουσιάσανε τάχα από το ΠΟΥΘΕΝΑ (Χωρίς χειροτονητήριο και χωρίς να ξέρει ΚΑΝΕΙΣ από που πήρε χειροτονία / ΠΟΙΟΙ τον χειροτόνησαν - μάλιστα λέγεται οτι ήταν από Οικουμενιστές / Νεοημερολογίτες με σιμωνία και με ΦΡΙΚΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΙΩΠΗΣ κλπ - ψάξτε τα αυτά - υπάρχουν επίσης αποδείξεις για ΟΛΑ)
  Ακέφαλοι λοιπόν οι Φλωριναίοι συνέχισαν να ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ και να ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ τους Παλαιοημερολογίτες και να είναι σε ΚΟΝΤΡΑ με την ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΘΕΟΥ (που φυσικά ΔΕΝ η αληθινή Εκκλησία οι... ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ και υπό τα αναθέματα νεοημερολογίτες)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 4/4

  Οι Ματθαιϊκοί συνέχισαν τον αγώνα που ξεκίνησαν χωρίς να έχουν κοινωνία με τους νεοημερολογίτες και με τους κοινωνούντες αυτούς ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ...!!!!

  Στην πορεία προέκυψαν Σχίσματα (πχ. καθαίρεση για λόγους ηθικούς επισκόπου ο οποίος στην συνέχεια μάζεψε λαϊκούς να τον υποστηρίζουν κλπ) και Αιρέσεις (πχ, Νεο-Εικονομαχία, Χριστομαχία, κλπ).

  Οι λόγοι δηλαδή της "διάσπασης" ήταν λόγοι καθαρά ΠΙΣΤΕΩΣ.

  Με ποιούς από αυτούς να "Ενωθούν" οι σωστοί του παλαιού?
  Ένας που "Ξέρει" την ιστορία ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ και με ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ...
  ΞΕΡΕΙ και τι παίζει στο παλαιό και ΠΟΙΟΙ είναι οι ΣΩΣΤΟΙ και ΓΙΑΤΙ...!!!

  ΔΕΝ είναι όλοι του παλαιού σωστοί..
  (πχ. οι Φλωριναίοι ΠΑΝΤΑ ήτα και είναι σε κοινωνία με τους νεοημερολογίτες - βλέπε "Σάσα Μπάστα Νεοημερολογίτισα Νονά" - ακολουθόντας τα χνάρια του Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη οτι οι νεοημερολογίτες είναι δήθεν σχισματικοί "εν δυνάμει" και όχι "εν ενεργεία")


  Και να γινότανε μια μελλοντική Σύνοδος ...ποιά ΑΙΡΕΤΙΚΗ Σύνοδος θα έκρινε ως ΕΝΟΧΗ τον ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ??? ΧΑΖΟΙ ΕΙΝΑΙ???
  ΞΥΠΝΑΤΕ...!!!!
  (το ίδιο συμβαίνει και με τους νεοημερολογίτες που αντιστέκονται στον οικουμενισμό).

  Εν πάση περιπτώση.

  ΔΕΝ είναι 1000 κομμάτια το παλαιό.
  Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ και από αυτήν ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ανά καιρούς τα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και οι ΑΙΡΕΣΕΙΣ.

  ΑΝ θεωρείτε τους ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ που έχουν καταλάβει τους ΘΡΟΝΟΥΣ ως δήθεν "Κανονικούς Επισκόπους" ...δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να βρεθείτε ΕΝΤΟΣ της κανονικής (ακαινοτόμητης φυσικά - και χωρίς αναθέματα - δεν γίνεται η αληθινή Εκκλησία να υπόκειται σε ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ) ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του ΘΕΟΥ...!!!

  Όπου η ΑΛΗΘΕΙΑ...εκεί και η ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!
  Όπου ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ...εκεί και η Εκκλησία...!!!


  Προσωπικά χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι στο νέο ημερολόγιο που έχουν καταλάβει τι παίζει.

  Όσο πιο κοντά στην ΑΛΗΘΕΙΑ είναι κάποιος ...τόσο πιο κοντά στον Θεό..!!!

  Μακάρι κάποτε να σας φωτίσει ο Θεός και να μπορέσετε να ΒΡΕΙΤΕ και να ΜΠΕΙΤΕ στην ΑΛΗΘΙΝΗ και ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΙΑ Εκκλησία του ΘΕΟΥ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 1/2

  Και σε συνέχεια των όσων έγραψα πιο πάνω για τους παλαιοημερολογίτες και επειδή υπάρχει ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΙΣΗ των νεοημερολογιτών (δεν ξέρει ο κόσμος τι παίζει και έχει την τάση να τα τσουβαλιάζει όλα στο ίδιο τσουβάλι) σχετικά με τον χώρο του Παλαιού Ημερολογίου διαβάστε μερικά ενδεικτικά άρθρα που θα σας διαφωτίσουν.

  Όπως είπα, έτσι και ΞΑΝΑ-Λέω..!!!

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΩΣΤΟΙ.
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ…!!!

  Οι φλωριναίοι για παράδειγμα είναι ουσιαστικά σχισματικοί και για τους νεοημερολογίτες αλλά και για τους σωστούς παλαιοημερολογίτες…!!! Η Εκκλησιολογία τους Αυτο-Ανατρέπεται, φάσκει και αντιφάσκει...!!!

  Εδώ έχω για την Σάσα Μπάστα που σας ανέφερα.
  Έγινε Νονά (αυτή υπόψην είναι νεοημερολογίτισα) σε λειτουργία φλωριναίων παλαιοημερολογητών (που ως γνωστών είναι σε κοινωνία με τους νεοημερολογίτες και τους εξυπηρετούν μυστηριακώς).

  Όταν ακούτε για "Παλαιοημερολογίτικο Οικουμενισμό" να ξέρετε οτι ΔΕΝ αφορά αυτός τους ΣΩΣΤΟΥΣ Παλαιοημερολογίτες (δεν πρέπει να τα βάζετε όλα στο ίδιο τσουβάλι - θέλει διάβασμα πολύ η υπόθεση του παλαιού).

  Δείτε τους "έπρεπε κάποιος να υποκριθεί τον παλαιοημερολογίτη" φλωριναίους με την Σάσα Μπάστα…!!!

  Οικουμενιστική βάπτιση από Φλωριναίο Επίσκοπο (Σάσα Μπάστα).
  http://eggolpio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_17.html


  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ: ΤΟ ΦΛΩΡΙΝΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ- ORTHODOX APOLOGETICS: THE FLORINITE SCHISM
  http://churchgoc.blogspot.gr/2010/03/blog-post_27.html


  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΚΟΠΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΩΝ «ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ» ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
  http://churchgoc.blogspot.gr/2011/03/blog-post.html

  Και διαβάστε αυτό το PDF που παραθέτω πιο κάτω με όλες τις πληροφορίες (πχ. δημοσιεύματα εφημερίδων κλπ) που αποδεικνύουν το τραγελαφικό των Φλωριναίων "Παλαιοημερολογιτών" και οτι ο Βρεσθένης Ματθαίος είχε δίκειο και έπραξε Ορθόδοξα και Σωστά όταν έπρεπε για το καλό της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας…!!!

  Οι σωστοί παλαιοημερολογίτες να ξέρετε ΔΕΝ είναι "ημερολάτρες" (δεν είναι "δεκατριμερίτες").
  Δεν μας ενδισφέρει η "Ακρίβεια του Χρόνου".
  Μας ενδιαφέρει η υπακοή στις Οικουμενικές και Πανορθόδοξες Συνόδους και γενικότερα η υπακοή στις Γραπτές και Άγραφες Παραδόσεις της Ορθοδοξίας (Γιαυτό ακολουθούμε το παλαιό).
  Μας ενδιαφέρει να ΜΗΝ φραγκέψουμε…!!! Να ΜΗΝ Καινοτομήσουμε.
  Άλλο το ένα και άλλο το άλλο…!!!

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

  Το έγγραφο που αναγράφονται οι πληροφορίες, δυστυχώς είναι από περιοδικό κάποιας αιρετικής συνόδου από το Ματθαιϊκό κομμάτι… που δεν είναι σωστοί.

  Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο "απόσπασμα" που σας δίνω αναφέρει ΣΩΣΤΕΣ ζουμερές πληροφορίες για το θέμα του Παλαιού-Νέου ημερολογίου και για το ΕΝΔΟΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ των ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ (με ιστορικές αναφορές / αποδείξεις και δημοσιεύσεις / εφημερίδες κλπ).

  Τυχαίνει βλέπετε να έχουν διάφοροι "Λαϊκοί" στα χέρια τους ΈΓΓΡΑΦΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ (πχ. εφημερίδες και δημοσιεύματα της τότε εποχής του 1924 κλπ. κρατημένες).
  και όταν συμβαίνει / προκύπτει κάποιο σχίσμα η αίρεση, κάποιοι Λαϊκοί ακολουθούσαν τους μεν και κάποιοι τους δε..!!!
  (πχ. κάποιοι πλανημένοι λαϊκοί τους πλανημένους ιερείς) και έτσι μπορεί κάποια έγγραφα-ντοκουμέντα να υπάρχουν σε φωτοτυπίες και κάποια άλλα σε original μορφή.

  Οι συγκεκριμένοι που βγάζουν αυτό το περιοδικό είναι αίρεση μέσα στο Ματθαιϊκό κομμάτι.
  Για να καταλάβετε αυτοί λένε πχ. οτι ο Χριστός ΔΕΝ είναι η "Κεφαλή της Εκκλησίας" αλλά αντ' αυτού είναι η Αγία Τριάδα κεφαλή της Εκκλησίας και οτι η Μία Εκκλησία είναι και οι Άγγελοι και τα πάντα και οτι ΠΡΟ-ΥΠΗΡΧΕ και η Εκκλησία όπως ο Θεός πάντα (οτι είναι άχρονη η ΕΚκλησία κλπ)… και οτι ο Ιησούς Χριστός ως ΣΩΜΑ και ΠΝΕΥΜΑ - όχι ως Πνεύμα/Θεός μόνο (δηλαδή ως Θεάνθρωπος) είναι και καλά "Προαιώνιος" και προϋπήρχε κλπ… τέτοια τραγελαφικά…!!!

  … και Βλέπετε οτι με τέτοιες "ηλίθιες" και αιρετικές εκκλησιολογίες που αναφύονται ανά καιρούς…αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε εντός του παλαιού με θέματα που κανονικά ΔΕΝ θα έπρεπε και που είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ… και να διαχωρίζουμε την θέση μας…!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 2/2

  Άραγε όταν λένε μερικοί "να ενωθούμε όλοι" (πχ. του παλαιού)…τι ακριβώς εννοούν και πως το εννούν? Ενώνεται ποτέ το καθαρό με το ακάθαρτο? Η Ορθοδοξία με την σχισματο-αίρεση χωρίς να αποκυρήξουν οι αιρετικοί τις αιρετικές τους θέσεις και να κάνουν ομολογία πίστεως ορθή και ο,τι προβλέπεται από την ορθοδοξία? Όχι βέβαια…!!!

  Κατά τα άλλα διαδίδουν αρκετοί στους αφελής οτι… γίνανε λέει οι του παλαιού 1000 κομμάτια και αλληλοαναθεματίζονται και αλληλοαφορίζονται κλπ…!!!

  Τα ίδια λένε και οι Αλλόθρησκοι όταν πρέπει να επιλέξουν ένα "Χριστιανικό" Δόγμα…!!! Οτι ο Χριστιανισμός έγινε δήθεν 1000 κομμάτια..!!!(ενώ οι άγιοι της ορθοδοξίας λένε οτι οι αιρετικοί ούτε καν "Χριστιανοί" δεν θα έπρεπε να ονομάζονται)

  Πάντα η Εκκλησία πολεμούμενη ήταν και πάντα ανα καιρούς ΕΚΠΙΠΤΑΝΕ από την ΜΙΑ Εκκλησία τα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και οι ΑΙΡΕΣΕΙΣ…!!! Τι να κάνουμε τώρα…!!!

  Το υγιές είναι να αποκηρύξουν τις αιρετικές τους θέσεις οι αιρετικοί κλπ πχ. οι Νεο-Εικονομάχοι που δεν προσκυνάνε την εικόνα της Αγίας Τριάδος… και οι "Χριστομάχοι" (πως να τους πούμε αυτούς) που προανέφερα περί "κεφαλής της Εκκλησίας" και περί προ-αιωνιότητας της Εκκλησίας και του Ιησού Χριστού ως "Θεανθρώπου" (δηλαδή ως σώμα και πνεύμα μαζί / ως μεσία θεανθρώπου, όχι μόνο ως πνεύμα/Θεός))

  ΜΟΝΟ Υπό ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και με όσα προβλέπονται από την Ορθοδοξία για τους Σχισματικούς και τους Αιρετικούς μπορεί να γίνει κάποια "Ένωση" των ΥΓΙΩΝ Δυνάμεων της Ορθοδοξίας για να πολεμηθούν ΟΛΑ τα κακώς κείμενα της Εποχής μας..!!! Αλλιώς ΔΕΝ γίνεται..!!! Τι να κάνουμε τώρα..!!

  Τέλοσπάντων…!!!

  Το "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ" που σας δίνω τα λέει καλά περί του τι έγινε το 1934-1937 και μάλιστα (το πιο σημαντικό) με ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

  Από εκεί και πέρα οι συγκεκριμένοι που έχουν το περιοδικό ΔΕΝ είναι σωστοί.
  Προειδοποίησα για να μην πλανηθεί καμιά αδύναμη ψυχή…!!!!

  Κατεβάστε το έγγραφο (PDF) με το απόσπασμα του περιοδικού που περιέχει τις πληροφορίες πριν σβηστεί αυτόματα από το Sendspace και διαβάστε το. Θα εκπλαγείτε…!!!

  https://www.sendspace.com/file/csylmq

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και αυτό εδώ διαβάστε.


  Βρεσθένης Ματθαίος - Ιστορικό Χειροτονιών.pdf
  https://www.sendspace.com/file/22u3x9

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου