Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Ἀποτίμηση τοῦ γεγονότος καί συμπεράσματα: Ἡ αὐτοαποκληθεῖσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι καί ἀπεδείχθη Ληστρική διότι συνιστᾶ Καινοτομία καί ἀνατροπή τῆς Παραδόσεως ! ● Προφανής ὁ οὐσιαστικός σκοπός της, ἤτοι ἡ περαιτέρω ("Συνοδικῶς" καί "πανορθοδόξως") προαγωγή τῆς Ὀρθοδοξίας στή νέα ἐποχή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ὑπό Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου-ΤραπεζικοῦἈποτίμηση τοῦ γεγονότος καί συμπεράσματα:

ατοαποκληθεσα
 γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς Κρήτης
εναι καί πεδείχθη Ληστρική
 διότι συνιστ
Καινοτομία καί νατροπή τς Παραδόσεως !● Προφανής οσιαστικός σκοπός της, τοι περαιτέρω ("Συνοδικς" καί "πανορθοδόξως") προαγωγή τς ρθοδοξίας στή νέα ποχή το Οκουμενισμο.


πό Δημητρίου . Κάτσουρα, Θεολόγου-Τραπεζικο

ν ψει καί πρό τς συγκλήσεως τς λεγομένης γίας & Μεγάλης Συνόδου τς Κρήτης γινε πολύς λόγος γιά τόν σκοπό, τήν προετοιμασία, τόν κανονισμό λειτουργίας καί λήψεως τν ποφάσεών της καί, βεβαίως, τά ποβληθέντα σ' ατήν πρός γκριση προσυμπεφωνημένα καί προεγκριθέντα, ντίστοιχα πρός τά Θέματά της, Κείμενα.
πικριτές καί περασπιστές διεσταύρωσαν τά ξίφη τν πιχειρημάτων τους καί δόθηκε τσι εκαιρία σέ σους ναζητοσαν τήν νημέρωση καί τήν λήθεια τν πραγμάτων νά πληροφορηθον τά σχετικά. πέμενε λοποίησή της (τς ν λόγ Συνόδου) προκειμένου κ τν πραγμάτων νά κριθον λοι καί λα, πρός πιβεβαίωση διάψευσή τους.
ν καί δέν λειψαν κατέρωθεν ο στοχίες καί ο φελες προσεγγίσεις, σέ γενικές γραμμές πεδείχθη τελικς τι ο διαστάσεις καί οσία τν πραγμάτων ταν ο προβλεφθεσες καί πισημανθεσες. σως, τό μόνο πού δέν ταν μέχρι τελευταίας στιγμς προβλέψιμο, πεδείχθη χηρή πουσία καί ρνηση συμμετοχς στήν Σύνοδο τς Κρήτης τεσσάρων κ τν συνολικς δεκατεσσάρων τοπικν ρθοδόξων κκλησιν, μεταξύ τν ποίων να κ τν τεσσάρων πρεσβυγενν πατριαρχείων τς νατολς (ντιοχείας) καί μεγαλυτέρα, πό πόψεως ριθμο πιστν, νά τόν κόσμο, τοπική ρθόδοξος κκλησία (Ρωσίας).
Σύνοδος εναι πλέον στορικό γεγονός! λοι χάρη στήν τεχνολογία καί παρά τήν, κατά τό δυνατόν, κατευθυνόμενη πίσημη πληροφόρηση κ μέρους τν διοργανωτν της χουμε νημερωθε παρκς. Ο λεπτομέρεις θά λθουν σιγά-σιγά νά φωτίσουν πλήρως καί τό ναμενόμενο παρασκήνιο. Καί, βεβαίως, εναι τόσο σημαντική ποτίμηση καί πομένη μέρα τς Συνόδου ατς πού παρέλκει νά σχοληθομε μέ τά περιφερειακά καί δευτερεύοντα,πλήν χαρακτηριστικά, περί τήν διεξαγωγή τν ργασιν της, πως τά τς παρουσίας, διαβιώσεως, λλά καί ψυχαγωγίας τν συμμετεχόντων σ' ατήν.
Χωρίς θεολογικές ναλύσεις, κυρίως πρός ποφυγή τς παγιδεύσεως στή δίνη νός νέου γύρου ντιπαραθέσεως μεταξύ ποστηρικτν καί πικριτν περί τν ποφασισθέντων καί εδικότερον τν πολυσηζητηθέντων Κειμένων τς Συνόδου καί τν προστεθέντων σ΄ ατά, πως τό Μήνυμα, γκύκλιος, ναρκτήρια εσήγηση καί καταληκτήρια μιλία το προέδρου (τά ποα σφαλς καί χρήζουν μελέτης καί ναλύσεως καί δή τά δύο τελευταα, δηλαδή τά ναγνωσθέντα πό το πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, που ρκετά σαφς διαγράφονται πεποιθήσεις, προθέσεις καί σχεδιασμοί το θύνοντος ατο νοός τς Μεγάλης Συνόδου καί τν μοφρόνων συνεργατν του), πιστεύοντας τι τώρα ατό παιτεται, προχωρομε στή σαφή καί ρητή διατύπωση τς ποτιμήσεως καί τν γενικν συμπερασμάτων, μετά τήν λοκλήρωση τν ργασιν τς Συνόδου καί τήν δημοσίευση τν ποφάσεών της.
Σέ γενικές γραμμές τά πρός γκριση προετοιμασθέντα Κείμενα παρέμειναν κτός μερικν πιφανειακν πεμβάσεων καί τροποποιήσεων, ναλλοίωτα σον φορ στήν οσία το πνεύματος καί τόν πυρήνα το περιεχομένου των, μέ ν μέρει ρθοδοξολογίες, κοσμικο χαρακτρος προσεγγίσεις καί κυρίως καί βασικς Οκουμενιστικές ρμηνεες καί θεωρήσεις. Τό δέ πίμαχο μεταξύ ατν, τό ναφερόμενο στίς σχέσεις τς ρθοδόξου κκλησίας μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, γιά τό ποο σέ ρθρο μας δημοσιευθέν πρό τς συγκλήσεως τς Συνόδου διετυπώσαμε τήν ποψη τι ξ ατο καί μόνον εναι δυνατόν νά χαρακτηρισθε χι Ληστρική ν λόγ Σύνοδος, κατεβλήθη προσπάθεια μεγάλη καί κατορθώθηκε νά παραμείνει πί τς οσίας κέραιο ς πρός τήν λογική καί σκοπιμότητά του, δηλαδή τήν "νομιμοποίηση" τς οκουμενιστικς πορείας τν ρθοδόξων κκλησιν, πό τήν καθοδήγηση το πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως!


κ. Βαρθολομαος δοκιμάζοντας ντιδράσεις καί πνεύματα, ρχικς καθιέρωσε τσιθελικς τήν καινοτομία τν Συνάξεων τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν,τοποθετώντας παρ' ατ, ς πάπα τς νατολς, καστον ξ ατν, ς μικρό πάπα τς κκλησίας κάστου, καταργώντας μμέσως τόν δθεν π' ατο τιμώμενο κανονικό Συνοδικό θεσμό. Μετά δέ πό τόν πρτο ατό πειραματισμό του προχώρησε σέ μία κτρωματικν, πό ρθοδόξου πόψεως, προδιαγραφν (συμμετοχς, λειτουργίας, τρόπου λήψεως ποφάσεων) Σύνοδο, στήν ποία σοι θά συμμετεχαν,θά γκλωβίζονταν στήν πηρεσία τν σκοπν τν μπνευστν καί διοργανωτν της! περ καί γένετο!


Σύνοδος τς Κρήτης, πως νδεικτικς θά δείξωμε κατωτέρω, κ τν προτέρων, λόγ προδιαγραφν, σκοπο καί περιεχομένου, βρισκόταν στόν ντίποδα τν γίων καί Μεγάλων Συνόδων τς κκλησίας!ς πρός τήν συγκρότηση, τή λειτουργία, τόν χαρακτήρα, τή θεματολογία καί τίς προδιαγεγραμμένες ποφάσεις της συνιστοσε, πως καί πεδείχθη, Καινοτομία στό χρο τς ρθοδοξίας καί βλάσφημη νατροπή τς διαχρονικς καί καθηγιασμένης Παραδόσεώς της. Γι' ατό καί δέν μπορε παρά νά χαρακτηρισθε πό τν ρθοδόξων ς Ληστρική καί νά πιβάλλεται νά ποκηρυχθε ς τοιαύτη!

Εδικότερον:

ς πρός τόν χαρακτήρα της ποτελε ναντιρρήτως Καινοτομία, διότι τελικς δέν εναι δυνατόν νά καταταγε σέ καμμία παραδοσιακή Συνοδική μορφή καί κατηγορία, βάσει τς διαχρονικς κανονικς κκλησιαστικς τάξεως καί παραδόσεως. ν, δηλαδή, πρεπε νά προσδιορισθε γιά νά κινηθε ντός κανονικν ρίων καί νά κριθε ναλόγως, τεχνηέντως καί μέχρι τέλους ρνήθηκε τήν νταξή της σέ κανονικό πλαίσιο, πρός ποφυγή συγκρίσεων,μέ τό φαιδρό πιχείρημα, ποστηριχθέν πό το κ. Βαρθολομαίου καί το κ. ναστασίου (Τιράνων) χωρίς καμμία κανονική καί πατερική κατοχύρωση, τι εναι κάτι ντελς νέο καί πρωτόγνωρο,τό ποο ρχεται νά ξυπηρετήσει τήν εσοδο τς ρθοδοξίας στή νέα ποχή!


Οσιαστικς πρόκειται γιά τέχνασμα καί φεύρημα προκειμένου καί ν νόματι το δθεν νοίγματος πρός τόν σύγχρονο κόσμο καί τίς νάγκες το συγχρόνου νθρώπου, νά πιλεγε συνοδικς καί πανορθοδόξως νέα δός το Οκουμενισμο, δηλαδή τς ψευδεπιγράφου νότητος κτός ληθείας.

ς πρός τήν συγκρότηση καί τήν λειτουργία της, πίσης, συνιστ Καινοτομία καί νατροπή τς Παραδόσεως, φ' σον δέν λαβον μέρος, πό τήν ννοια τι δέν πιτρεπόταν νά λάβουν μέρος, λοι ο νά τόν κόσμο πίσκοποι, λευθέρως καί μέ δικαίωμα-δυνατότητα ψήφου καστος, ς πεύθυνος ποιμήν καί πίσκοπος τς καθόλου κκλησίας. ντ' ατο συμμετεχε προκαθορισμένος ριθμός πισκόπων κατά μάδες, νά κκλησία καί μέ πικεφαλς τόν κασταχο προκαθήμενο ς διαχειριστή τς μις νά κκλησία ψήφου!


ς πρός τή Θεματολογία της, πίσης πρξε Καινοτόμος φο δέν κολούθησε τήν παγία καί καθιερωμένη καί κκλησιολογικς πιβεβλημένη ρχή τς διαπιστώσεως πρωτίστως τς συμφωνίας τν συγκροτούντων ατήν μελν ν τ ατ ρθοδόξ Πίστει καί μολογία καί λων μο μετά τν γίων Πατέρων καί τν ρων καί ποφάσεων τν προγενεστέρων γίων ρθοδόξων Συνόδων, καθώς καί τς πρό παντός λλου θέματος ξετάσεως τν Θεμάτων Πίστεως καί τς καταδίκης τν χρηζόντων καταδίκης συγχρόνων αρέσεων μέ πρτον τόν ντίχριστο καί κκλησιομάχο Οκουμενισμό! ντιθέτως πεδέχθη σιωπηλς τή συμμετοχή καί δεδηλωμένων οκουμενιστν, δηλαδή αρετιζόντων, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τόν προεδρεύσαντα ατς κ. Βαρθολομαο!


λλά καί ς πρός τίς ποφάσεις της, Σύνοδος τς Κρήτης συνιστ μείζονα νατροπή τς Παραδόσεως καί προσβολή κατά τς παραδοθείσης Πίστεως,                                                                                                                                                                                                                                          ξαιτίας σειρς λης κακοδόξων θέσεων (μέ ποκορύφωμα τή θεωρητική νομιμοποίηση τς Οκουμενικς Κινήσεως καί τή σιωπηρή μνήστευση λων τν μέχρι σήμερον τερατουργιν της, καθώς καί τήν ποδοχή το ργου το παναιρετικο Παγκοσμίου Συμβουλίου τν κκλησιν) λλά καί τς πρωτοφανος διαδικασίας τν προειλημμένων ξωσυνοδικς καί ν πολλος προκατασκευασμένων ποφάσεων καί ρα τςμπράκτου ναιρέσεως τς τάξεως τς ν Συνόδω καί ν γίω Πνεύματι λήψεως ατν.πιπροσθέτως σέ ατόν τόν τομέα τν ποφάσεων λλά καί τν συζητηθέντων ν Συνόδω θά πρέπει διαιτέρως νά πισημάνωμε τή σημασία καί τή βαρύτητα τν δίκην Πρακτικν ατς θεωρουμένων καί κλαμβανομένων μιλιν-εσηγήσεων το Προέδρου ατς, διά τν ποίων, μως, σαφς καί εθέως κηρύσσεται καί προάγεται παναιρετικός Οκουμενισμός!

Δυστυχς, οτε πληροφορία περί τς μή πογραφς πό μικρς μειοψηφίας πισκόπων τν δέκτων Κειμένων τς Συνόδου μετριάζειτήν ποκαρδιωτική γιά τούς πιστούς διαπίστωση τς κ φόβου, δειλίας, νοχς, ποτιμήσεως τς σημασίας των συμφωνίας, ποδοχς πάντως διαμαρτυρήτως πό πάντων, τν σων προκλητικς νέφερε καί παρουσίασε ς πλαίσιο καί προοπτική τς συγκεκριμένης διοργανώσεως καί σων παρομοίων κολουθήσουν, κ. Βαρθολομαος.


Τολμομε νά διατυπώσουμε τήν ποψη τι άν προσυνοδικς τό κέντρο βάρους καί τό πίμαχο σημεο ναφορς ατς τς ληστρικς Συνόδου ταν τό πολυσυζητημένο Κείμενο τν σχέσεων τς ρθοδόξου κκλησίας μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον (χι τυχαίως, βεβαίως, φο εναι κοινός τόπος γιά τούς σκεπτομένους καί στοιχειωδς ντιλαμβανομένους πο βαδίζωμε, τι δηλαδή πομένη προτεραιότητα το Φαναρίου εναι προώθηση τς φανερώσεως τς νότητος μέ τόν Παπισμό), μετά τήν λοκλήρωση τν ργασιν της σημεο ναφορς πρέπει νά εναι (καί) ναρκτήριος καί καταληκτήριος ποκαλυπτικές μιλίες-εσηγήσεις το πρωτοστάτου τς προαγωγς τς ρθοδόξου νατολς στόν Οκουμενισμό κ. Βαρθολομαίου.

τύποις Οκουμενικός καί οσί Οκουμενιστής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαος μετά το πιτελείου του εναι ο φορες τς παναιρέσεως «ντός τν τειχν». Ατοί ς συνεχιστές, καί καθ' μολογία των, τς προδοτικς γραμμς το Μασόνου καί πανθρησκειαστο Πατριάρχου θηναγόρου, τό ραμα το ποίου λοποιον, προάγουν τήν ρθοδοξία στή λεωφόρο τς ποστασίας το Οκουμενισμο!

Μέ τόλμη καί κατά πρόσωπο πάντων τν συμμετεχόντων κ. Βαρθολομαος διεκήρυξε εθαρσς (κατά τή λήξη τν ργασιν) τι βαδίζει τήν δό πού χάραξε γκύκλιος το 1920, το Καταστατικο Χάρτου το Οκουμενισμο, καί ργάζεται μέ λες του τίς δυνάμεις γιά τήν οκουμενιστική παγχριστιανική νότητα! Γι' ατό δέν δίστασε νώπιον πάντων καί ν μέση "γία καί ρθοδόξω Συνόδω" νά νομάσει τίς κοινότητες τν αρετικν "δελφές κκλησίες" καί τούς παρισταμένους (πρωτοφανς!) στήν ναρξη καί λήξη τν ργασιν τς Συνόδου  κπροσώπους των, ς "ργάτας το μπελνος το Κυρίου". πανειλημένως, πέραν τν σων βλασφήμως εναι καί καταγεγραμμένα στά τελικς πικυρωθέντα Κείμενα, κ. Βαρθολομαος πέμεινε στή διαστρέβλωση τν εαγγελικν καί Κυριακν λόγων περί νότητος ν Χριστ καί ν τ ληθεί, πισύρων τίς σχετικές περί τς περιστροφς καί διαστροφς τν Θείων λόγων ρές καί τά ναθέματα τν γίων Συνόδων καί τν γίων Πατέρων τς κκλησίας το Χριστο!


Κατόπιν λων τν νωτέρω ο ρθόδοξοι φείλουν, πόμενοι ατοί, φο δέν τό πραξαν ο συμμετασχόντες κπρόσωποί των πίσκοποι, τος γίοις ποστόλοις καί γίοις Πατράσι, νά καταδικάσουν καί ποκηρύξουν τή Ληστρική Σύνοδο τς Κρήτης, πρίν καθιερωθε καί παναληφθε, κατά τά διακηρυχθέντα! Πρέπει δέ,νά πορριφθε ς γεγονός καί συνολικς, γιά νά μή πάρχει περιθώριο συγχύσεως καί παραπλανήσεως τν νυποψιάστων καί πλουστέρων πιστν κ τς συζητήσεως καί ντιπαραθέσεως περί τν πί μέρους. Ατό θά ξυπηρετοσε τούς σκοπούς τν φιλαιρετικν καί τν οκουμενιστν.

Περί δέ τς τελικς στάσεως σων (κκλησιν) πουσίασαν πό τήν Σύνοδο, ναντι ατς καί τν ποφάσεών της, μόλις πού χρειάζεται νά διατυπωθε τι θά πρέπει, κατά τά προαναφερθέντα, συνολικς νά τά πορρίψουν καί νά μή παρασυρθον σέ τιδήποτε λλο, τό ποο θά τούς ξέθετε κυρώνοντας τήν ρχική ρθή στάση καί πιλογή των, κόμη καί ν καί τεροι παράγοντες εχαν συμβάλλει σέ κενα.
Εδάλλως, τό νέο πνεμα ατς τς Συνόδου, δηλαδή πλάνη καί διαβολή το Οκουμενισμο, σάν λλο δηλητήριο, θά περάσει στό αμα το σώματος τν πιστν καί πως δήλωσε κόμη καί τήν τελευταία στιγμή κ. Βαρθολομαος, κατά τήν μιλία του στό Συλλείτουργο τν ννέα προκαθημένων στά Χανιά τήν Κυριακή τν γίων Πάντων, θά μυηθον σ' ατά λοι καί θά "κατηχηθον" σχετικς, κόμη καί τά μικρά παιδιά!

εθύνη ναντι τς ρθοδοξίας, τήν ποία μς παρέδωσαν ο Πατέρες μας, εναι στά χέρια μας καί θά δώσουμε φρικτό λόγο γι' ατό!

ντα τονυν τ παραδεδομνα μν δι τε νμου, κα προφητν, κα ποστλων κα Εαγγελιστν δεχμεθα κα γινσκομεν, κα σβομεν, οδν περαιτρω τοτων πιζητοντες...Τατα μες στρξωμεν, κα ν ατος μενωμεν, μ μεταροντες ρια αἰώνια, μηδ περβντες τν θεαν Παρδοσιν".
"Δι, δελφο, στμεν ν τ πτρα τς πστεως, κα τ παραδσει τς κκλησας μ μεταροντες ρια θεντο ο γιοι Πατρες μν, μ διδντες τπον τος βουλομνοις  καινοτομεν κα καταλειν τν οκοδομν τς γας το Θεο καθολικς κα ποστολικς κκλησας. Ε γρ δοθ δεια παντ βουλομνω κατ μικρν λον τ σμα τς κκλησας καταλυθσεται" ( γίου΄ωάννου Δαμασκηνο, κδ.ρθ. Πστεως P.G.94, c722A, PG 94 c1356 CD).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου