Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016Βουλεύονται ἤ βολεύονται;

                      'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη,  ἱεροκήρυκος

Ἀδικία! Πνίγει τούς ἀδικουμένους, ἰδίως ὅσους βλέπουν τήν ἀνισότητα καί πλήττονται ἄμεσα καί ἀπό αὐτήν. Καί θά γίνουμε συγκεκριμένοι στήν ἀνισότητα, πού πολλοί τήν ἐντοπίζουν, τήν καυτηριάζουν, ἀλλά κανείς δέν τήν καταργεῖ. Καί δέν καταργεῖται ἡ ἀνισότητα αὐτή, διότι ἐκεῖνοι πού ὀφείλουν νά τήν καταργήσουν, εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἀδικοῦντες! Σημειώνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν αὐξάνεται τό κακόν καί οἰμωγαί πανταχοῦ καί θρῆνοι καί δάκρυα τῶν ἀδικουμένων. Καί οἱ ταχθέντες διορθοῦν δικασταί, αὐτοί τόν χειμῶνα ἐπιτείνουσι καί τήν νόσον ἐπιτρίβουσιν» (Ε.Π.Ε. 31,498).
Αὐξάνεται συνεχῶς τό κακό! Παντοῦ θρῆνοι καί κλάματα. Οἱ ἀδικούμενοι σπαράζουν. Καί ἐκείνοι πού τάχθηκαν νά τακτοποιοῦν τίς ἀδικίες, αὐτοί κάνουν χειρότερο κακό καί αὐξάνουν τή διαφθoρά.
• Τά λόγια αὐτά στίς μέρες μας καί στόν τόπο μας, ἀφοροῦν κυρίως στούς βουλευτές. Αὐτοί καί ἀμέσως καί ἐμμέσως ἀδικοῦν καί ὁπωσδήποτε τήν ἀδικία καί τόν πόνο ἐπιτείνουν. Γιατί; Ἄς ρωτήσουμε συγκεκριμένα:.
• Γιατί νά εἶναι τόσοι πολλοί οἱ βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου (300); Σέ χώρες μέ παραπλήσιο μέ μᾶς πληθυσμό, οἱ βουλευτές δέν ξεπερνοῦν τούς 150! Ἐμεῖς γιατί νά τρέφουμε τόσους πολ­λούς βουλευτές, πού (οἱ περισσότεροι) βολεύονται, δέν βουλεύονται;.
• Γιατί νά ἀμείβωνται μέ ὑπέρογκο, γιά τίς σημερινές συνθῆκες, μισθό; Εἰσπράττουν 7.000 εὐρώ μηνιαίως! Καί ἄν ἀκόμα, ὅπως ἰσχυρίζονται, δικαιοῦνται, λόγῳ αὐτοματισμοῦ, μισθολογίου ἴδιου μέ τούς προέδρους Ἀνωτάτων Δικαστηρίων, καί πάλι ἡ ἀγάπη στό λαό πού τούς εξέλεξε, πρέπει νά τούς ὁδηγήση σέ θυσία δικαιωμάτων! Θυσία βέβαια νοεῖται, ὅταν ὄχι ἕνα «νόμιμον», ἀλλ’ ὅταν ἕνα ἠθικό δικαίωμα προσφέρεται στήν ἀγάπη καί στίς ἀνάγκες τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου..
• Γιατί νά ὁμονοοῦν ὅλοι οἱ βουλευτές, ὅλων τῶν κομματικῶν παρατάξεων, μόνο σ’ ἕνα θέμα, στή λεγόμενη βουλευτική ἀποζημίωσι; Φαντάζεσθε, ποιά ἀνακούφισι θά αἰσθάνονταν οἱ ἀδικούμενοι, οἱ φτωχοί, ἄν ἄκουγαν ὁμόφωνη ἀπόφασι τῆς Βουλῆς, ὅτι ὅλοι οἱ βουλευτές της προσφέρουν τά 2/3 τοῦ μισθοῦ τους γιά τούς ἀνέργους καί τούς μικροσυνταξιούχους;
• Γιατί κάθε τόσο ἐπανέρχεται τό θέμα πρώην (καί νῦν) βουλευτῶν, πού ζητοῦν «καθυστερημένα»; Μερικοί μάλιστα ἀπαιτούν τό ποσό τῶν 100.000 ευρώ (ἕκαστος)!
• Γιατί ἔπρεπε τό κυβερνόν κόμμα νά διορίση σέ ὅλα τά ὑπουργεία καί δημοσίους οργανισμούς δικούς του ἀνθρώπους (μέ καθαρῶς κομματικά κριτήρια), ἐνῶ πολλοί ἀπό αὐτούς πού ἀπομακρύνθηκαν ἦσαν καταξιωμένοι καί κατάλληλοι γιά τή θέσι πού κατεῖχαν; Πόσοι, στ’ ἀλήθεια, «ἡμέτεροι» διωρίσθηκαν τόν τελευταῖο καιρό, σέ μιά ἐποχή τρομερῆς, ἐφιαλτικῆς οἰκονομικῆς κρίσεως;.
Δυστυχῶς τείνουμε νά γίνουμε κράτος κλεπτῶν καί ἀδίκων. «Δύσκολον εὐρεῖν ἄνθρωπον ἀδικίας καθαρόν» (Χρυσόστομος. Ε.Π.Ε. 14,112).

6 σχόλια:

 1. Τα εν δήμω...

  Τα εν οίκω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα. Το προηγούμενο σχόλιο "Τα εν δήμω. Τα εν οίκω;" έχει το εξής νόημα:
  'Εχουμε συνηθίσει τον ιεροκήρυκα να θίγει πρώτα τα κακώς κείμενα εντός της Εκκλησίας (εν οίκω) κι έπειτα τα του κοσμικού περιβάλλοντος (εν δήμω). Θα ταίριαζε, (δεν νομίζετε), παράλληλα να γινόταν αναφορά ότι προκαλούν και δεν συνάδουν με την Ευαγγελική Διδασκαλία όχι μόνο όσα αναφέρει, κοσμικά, αλλά και, κυρίως, οι παχυλοί μισθοί αρχιερέων και όλα τα άχρηστα πνευματικώς πλούτη, πολυτέλειες, αφορολόγητα τυχηρά, χρυσοστόλιστα κοστούμια αμφίων αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ έκαστο, χρυσές αδαμαντοστόλιστες αυτοκρατορικές μίτρες, μπαστούνες (καλά, καλά, ποιμαντορικές ράβδοι, που συνήθως χρησιμεύουν για δίωξη ευσεβών και ουχί ασεβών), πολυτελείς διάκοσμοι, πολυέλαιοι, πολυτελή σκεύη και καλύμματα ευαγγελίων, πολύτιμα τάματα και αφιερώματα, έσοδα από μόνιμα προσκυνήματα ή και από περιφερόμενα αντικείμενα λατρείας (από το καλαθάκι δίπλα σε λείψανα ή εικόνες, λες και πωλείται η όποια χάρις) τεράστια εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία η οποία ασφαλώς ανήκει στον ευσεβή λαό του θεού. Και να διαβάζαμε και την παράγραφο: Φαντάζεσθε, ποιά ἀνακούφισι θά αἰσθάνονταν οἱ ἀδικούμενοι, οἱ φτωχοί, ἄν ἄκουγαν ὁμόφωνη ἀπόφασι τῆς Ιεραρχίας της Εκκλησίας ὅτι ὅλοι οἱ επίσκοποί της και άγαμοι κληρικοί (μοναχοί συνεπώς ακτήμονες είναι) προσφέρουν τά 2/3 τοῦ μισθοῦ τους γιά τούς ἀνέργους καί τούς μικροσυνταξιούχους και τα 2/3 όλων των πολύτιμων αντικειμένων και εκκλησιαστικής περιουσίας, ταμάτων, πολύτιμων (άχρηστων πνευματικώς) αντικειμένων, περιέρχεται στον άπορο λαό του θεού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η οικονομική κρίση που σοβεί στη χώρα μας έχει οπωσδήποτε πνευματικά αίτια. Η Εκκλησία συναγελαζόμενη με την κρατική εξουσία ή υποταγμένη στις κοσμικές δόξες, δεν καθοδήγησε σωστά άρχοντας και αρχομένους, δεν μπορούσε ούτε δύναται εξάλλου να το πράξει εν μέσω χλιδής, διότι Ορθοδοξία σημαίνει Ορθοπραξία, δείξον μου την πίστιν σου από τα έργα σου.

  Οι βουλευτές όμως, ως εθνοπατέρες, οφείλουν να υπερασπίζονται τα δίκαια του Κράτους και του Λαού. Όπως, εξαναγκάζονται, κακώς, να ψηφίζουν τα "μνημόνια" ώστε η Ελλάδα να καταβάλει τις οφειλόμενες δόσεις των δανείων (επαχθών ή απεχθών χρεών, δεν εξετάζεται από τη Βουλή πλέον) διότι άλλως, λένε, η χώρα θα χρεωκοπήσει, έτσι, ως νοικοκύρηδες και εκλεγμένοι πληρεξούσιοι το Λαού, θα έπρεπε κάθε μέρα και κάθε ώρα, να διεκδικούν να επιστραφούν στην Ελλάδα τα χρηματικά ποσά από δάνεια που έλαβαν από την Ελλάδα κάποιες άλλες χώρες. Θα έπρεπε!

  Δημοσιεύει μεταξύ άλλων, σήμερα, το http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/me_rabdous_xrysou_na_apozimiosei_h_germania_tin_ellada-64336843

  Στα 90 δισ. ευρώ εκτιμά το συνολικό ποσό των οφειλόμενων γερμανικών αποζημιώσεων στην Ελλάδα, ο Γερμανός διδάκτορας ιστορίας, Κάρλ Χάιντς Ροτ, προτείνοντας (Σε ένα πόνημα 135 σελίδων με τίτλο «Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις- Η Ελλάδα μπορεί», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα) στην καγκελαρία «να εξοφλήσει επιτέλους τα χρέη της μεταβιβάζοντας προς την Τράπεζα Ελλάδας ως πρώτη δόση, ράβδους χρυσού αξίας 7 δισ. ευρώ από τα αποθέματα της Μπούντεσμπανκ».

  Να ακολουθήσει μια δεύτερη δόση χρυσού αξίας 28 δισ. προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ως μερίδιο της Γερμανίας στο νέο πρόγραμμα δανεισμού.

  Μια τρίτη δόση χρυσού αξίας 25 δισ. ευρώ θα πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη μορφή άτοκου δανείου σε μια ελληνική τράπεζα ανασυγκρότησης. Επίσης η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας να πουλήσει ράβδους χρυσού αξίας 8 δις ευρώ διαθέτοντας το ποσό σε ένα ελληνικό Ταμείο Πολεμικής Αποζημίωσης και Ιστορικής Μνήμης για να αποζημιωθούν οι κληρονόμοι όσων σφαγιάσθηκαν ή κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από τους Ναζί.

  Τέλος, το εναπομείναν ποσό των 22 δισ.- καταλήγει ο Ροτ- να το καταθέσει η Ελλάδα σε ένα κοινό Ταμείο Επανορθώσεων για θύματα των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Λοιπόν; Βουλευτές ή βολευτές; Κυβέρνηση Ελλήνων ή Γερμανόφιλων; Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, είστε τίμιος, άξιος και δίκαιος, ο λαός μας λιμοκτονεί, διεκδικήσατε τα δίκαια της Πατρόδος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν δεν κλείσουν άμεσα τα σύνορα, η Ελλάς θα γίνει σύντομα Τουρκική-Ισλαμική επαρχία. Που είναι ο Στρατός και η Αστυνομία; Το 1967 δεν υπήρχε η καταστροφή που συμβαίνει τα τελευταία 6 χρόνια, και όμως ο Στρατός πήρε τότε την εξουσία. Που είναι τώρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το 1967 ήταν η αρχή μιας 7ετίας δικτατορικής διακυβέρνησης από τον Στρατό, ή μάλλον από κάποιους αξιωματικούς του στρατού, η οποία 7ετία έληξε άδοξα και ταπεινωτικά για την Πατρίδα το 1974. Ως συνέπεια της 7ετίας υπήρξε στο τέλος της η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο και η κατοχή της μισής Κύπρου από την Τουρκία. Η Ιστορία κατεγράφη. Παρά τις ευθύνες των πολιτικών για τον Β΄Αττίλα, παρά τις ευθύνες του Μακαρίου, η ιστορία αναφέρει ότι φταίει η ανεύθυνη στάση της Δικτατορίας στην Ελλάδα, της Ά και της Β που ανέτρεψε την Α, που πρώτα απέσυραν τις Ελληνικές Δυνάμεις από την Κύπρο, απομόνωσαν την Ελλάδα από τους Συμμάχους των οποίων τις υπνωτικές διαβεβαιώσεις εμπιστεύτηκαν τυφλά, έπειτα έδωσαν αφορμή επέμβασης των εγγυητριών δυνάμεων της Κύπρου (μεταξύ των οποίων η Τουρκία) με την επιχείρηση ανατροπής της Νόμιμης Κυβέρνησης στην Κύπρο από την Ελλάδα, κι έπειτα, δεν απέστειλαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ τότε είχαμε νέα υποβρύχια, ισχυρό στόλο και δυνατή αεροπορία, που διετάχθησαν να ολιγωρήσουν, και έτσι επετράπη η εισβολή του Αττίλα με την μη έγκαιρη αμυντική δράση (είναι μακρυά, έλεγαν) τον εφησυχασμό κ.λπ. και την κατοχή της μισής Κύπρου. Δηλαδή, συνέβη αυτό που τώρα επικαλείσθε ως αποτρεπτέο.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου