Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666..... 2ον

Στή μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ καί φίλου Βασιλείου (Σακκᾶ)

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον....