Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ του θεολογου Παν. ΝουνηΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ
του θεολογου Παν. Νουνη
 ξιότιμε κύριε Διευθυντά τς ΠΕΦΙΠ (Φίλοι τν Πολυτέκνων) κ. ωάννη Θαλασσινέ Χαρε!
1ον. Δέν χω μφισβητήσει, τι Γέρων Παΐσιος (γ.Π. πό ξς) ξέφραζε τίς διες ντιλήψεις, μέ κείνες τίς μφιλεγόμενης πιστολής πού φαίνεται νά πογράφει. ν σς λεγα μως, τι φίστατο νέκδοτη καί εροκρύφια πιστολή, καί δή χειρόγραφη το γ.Π. πού ναιρε τήν συγκεκριμένη πιστολή-λάβαρον  τά "ΣΗΜΕΙΑ τν ΚΑΙΡΩΝ" τότε, τί θά μς λέγατε; κ τινάς συγκριτικς τν χειρογράφων κ.. πιστολν καί γραπτν κειμένων το γ.Π. ξάγεται τό σφαλές καί πιστημονικό συμπέρασμα, τι ΔΕΝ εναι δική του περιώνυμος πιστολή. Κάντε καί σες, ν δύνασθε, τίς συγκρίσεις σας. Δέν πιθυμομε διόλου νά μειώσουμε τίς ποιες προσωπικές θέσεις καί σφαλμένες πόψεις το ποιου γίου, πολλ μλλον το Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου. Μόνον νας τρελός καί παλαβός θά πραττε κάτι τέτοιον. Ο πόψεις τν γίων μας εναι σεβαστές, οχί μως λάθητες καί θεόπνευστες. Ατό μς τό διδάσκει ρθόδοξη Θεολογία τν Πατέρων τς κκλησίας, καί χι τάδε Νουνάκης τάδε Βολουδάκης. ρα ατά εναι μλλον, αθαίρετα καί πιπόλαια φαντασιολογήματα στά ρια τς συκοφαντίας. ξάπαντος ο γιοι Πατέρες δέν διεκδικοσιν τό λάθητον ες τό παν καί λο σύνολο τν πόψεων τους, ρα νθρωπίνος σαφς σφαλλαν καί σέ προσωπικές προφορικές πόψεις των λλά καί σέ  γραπτά των.ποιος θεωρε, τι σα γράφθηκαν καί λέχθηκαν πό τούς γίους τς κκλησίας μας, εναι λάθητα καί θεόπνευστα, χρήζει πειγώντος ψυχιατρικς θεαραπείας λλά ταυτόχρονα  καί ρθοδόξου Ψυχοσωματικς θεραπείας κατά τς πάρατης πνευματικς νόσου τς δεισιδαιμονίας, τς πολυτοποιήσις καί εδωλοποίησις τν κτιστν ρημάτων. Πολλ μλλον γνο καί μιλ σοβαρ, ν τυχόν καί βρέθηκε τό ντίδοτον τς... βλακείας!
2ον. λλά μως πιπρόσθετα, χει ποδειχθεί, ΓΡΑΠΤΩΣ καί πίσημα, τι θεολογικά πιστολή εναι ΔΙΑΤΡΗΤΗ καί σφαλμένη, διότι χει γραφτε πό τό 1997 θεολογικό ντιρρητικό σύγγραμμα κατά τς προβληματικς πιστολς. Δέν χρειαζόμεθα γαπητέ κύριε Διευθυντά ωάννη Θαλασσινέ νά εμεθα ατόπτες μάρτυρες διά τινά μφιλεγόμενη πιστολή, πού βγάζει μάτι, τι δέν εναι το γ. Π. πως δέν χρειάζεται μες τήν σήμερον, νά εμεθα ατόπτες μάρτυρες, διά νά πιστοποιήσομε καί νά πιβεβαιώσομε, τι π.χ. ο Θεόπνευστες πιστολές το ποστόλου Παλου, εναι δικές του. Καταλάβατε; Εναι δικές του, χι διότι μς τό διακηρύττωσιν ο μαθητές καί τά πνευματικοπαίδια το ποστόλου, λλά διότι μς τό πιβεβαιώνει, μς τό πιστοποιε καί μς τό ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τινά Θεοφόρος Οκουμενική Σύνοδος πό τήν πιστασία πάμπολλων Θεοφόρων Πατέρων τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, μέ τήν σύμφωνη γνώμη λλά καί τεροχρονισμένη πικύρωση ατς κ τς λου Συνείδησις τς κκλησίας. Καταλάβατε τήν διαφορά; Καταλαμβαίνομε ποον εναι τό ζητούμενον; μως πό τήν λλη, ες τήν πιστήμη τς Καινς Διαθήκης καί τς Παλαις Διαθήκης, καθς καί ες τήν Πατρολογίαν, τν ταλαίπωρων καί τ ντι προτεσταντόπληκτων Θεολογικν Σχολν μας, μφιβάλλονται, κάποιες πιστολές το ποστόλου, κάποια Βιβλικά κείμενα, μφιβάλλονται βιβλία τν γίων Πατέρων, μέ πιστημονικό, κριτικό καί ποδεικτικόν τρόπον κ.ο.κ.
3ον. ν μως στήν Χαρισματική καί πλανή Θεολογία τν Πατέρων τς κκλησίας, χρειάζεται κκλησία ν Συνόδ, διά νά ποφασισθε, ν θά πιστοποιηθε λλά καί πικυρωθε αθεντικότης καί κανονικότης του, ν να κείμενον εναι ντως Θεόπνευστον καί λάθητον, πράγμα τό ποον δέν γινε (μλλον οτε καί θά γίνει) πό τό 1987 διά τήν συγκεκριμένη πιστολή "ΣΗΜΕΙΑ τν ΚΑΙΡΩΝ" πού τήν πογράφει γ.Π., μις καί λλοιώνει καί διαστρέφει σέ εδικά Γραφικά καί θεολογικά σημεα τήν Πατερική Διδασκαλία τς κκλησίας μας. ρα, χομε τό πλετο δικαίωμα, νά μφισβητομε καλόπιστα καί ρευνητικά τήν θεολογική ποιότητα καί αθεντία τς ποιας πιστολς, φοβα καί ποδεικτικά, μέχρι νά λάμψει λήθεια, πλήν τν εδη πικυρωμένων καί πιστοποιημένων πό τν γίων Θεοφόρων καί Οκουμενικν Συνόδων.


4ον. χει σημασία μως, μήπως δέν χει, τι γ. Νικόδημος Μπιλάλης, φησε βαρέως κτεθειμένον, θεολογικά, τόν γ. Παΐσιον; Ατό εναι να σοβαρό ρώτημα. Κατά τήν ποψη Πνευματικν νθρώπων, τόν χει φήσει ντως. Διότι σπευσε γ.Ν. νά δημοσιεύσει, διάκριτα, μίαν σφαλμενη καί θεολόγητη πιστολή, καί δή παρά τή θέληση το γίου Γέροντα Παϊσίου. Ετυχς μως, φίστατο  χογραφημένη μολογία το π. Νικοδήμου  (καί ναί, κατά τήν ποψη μας, εναι Χριστιανικό λλά καί θικό, ντιμο, νά "ποκλέπτεις" δια τς τεχνολογίας τήν λήθεια, καθότι καί δέν χει διαίτερη σημασία, διά τό ζήτημα, ποιός το πεύθυνος τς χογραφήσεως. Σημασία χει οσία καί χι τά περί τήν οσία.)  ες τήν ποαν μως, σύμφωνα μέ διάψευστες καί διασταυρούμενες πληροφορίες μας,  τό παραδέχεται γ. Ν., τι τήν πιστολή το γ.Π., τήν δημοσίευσεν παρά τή θέληση το γίου! Γιατί ρά γε;
5ον. ξάπαντος διά τό ζήτημα τν θεολογικν σφαλμάτων καί τν τινν πλανν [τν γίων μας] ν γνοί τους, ς μή γινόμεθα  κρως στενοκέφαλοι καί νά περιορίζομε αστηρά καί μονοσήμαντα τά λεξίδια ες τούς ποκειμενικούς προσανατολισμούς μας. ταν ναφερόμαστε π.χ. τι τάδε αρετικός πλανήθηκε (χει ρνητικόν φορτιόν λέξη), ννοούμεν τό κρως χειρώτερον πράγμα πού δύναται νά συμβε σέ πλάσμα το Θεο: τι ξ ατίας το δόλου, τς κακίας, τς περηφάνειας, τς νοησίας, τς σχυρογνωμοσύνης καί τς διαβολικς πιμονς του κ.λπ. τι αρετίζει καί πεσεν, ες πιστίαν, σέ θείαν, σέ κακοδοξίαν, σέ αρεσιν καί σέ πλάνην. ταν λέμεν, λ.χ. τι νθρωπος το Θεο γιος Γέρων πλανήθηκε, καί συγκεκριμένα π.χ. πογράφων θεολογν εναι πλανεμένος· χω να βασικό ξίωμα καί λογισμόν, τι δέν χομε δικαίωμα νά  ποκαλομε (μέ τή τελεσίδικη καί κρως αστηρή κκλησιαστική ννοια το ρου) να νθρωπο τσι  de facto καί ναντίρρητα καθς καί ναπολόγητα, ς δθεν αρετικόν, διότι ατό θά το καί θά εναι... μλλον μία μεγίστη δικία κατά το θεολογούντα, μία βυσαλέα καί στυγνή συκοφαντία καθς καί μέγα Πνευματικόν λίσθημα (ξ σων τόν κατηγορσιν καί τόν συκοφαντσιν βεβαίως, πολλ μλλον ν δέν χωσιν μελετήσει καλς τήν σκέψη του καί τά ποια δημοσιευμένα θεολογικά γραπτά καί δοκίμιά του) ν δέν στοιχειοθετηθε καί ποδειχθε, καί κληθε σαφς ες τινά ντεταλμένη Συνοδικήν πιτροπή καί δώσει τίς προαπαιτούμενες ξηγήσεις καί διευκρινήσεις· καί συμβουλευθε, εδικς, που σφάλλει, ν σφαλλε κάπου ς νθρωπος, ετε  ν φέλει, ετε ν πλώτητι, ετε ν γνσει ετε ν γνοί του, καί ν τυχόν το ποδειχθεί βέβαια μέ τρόπον καλόν καί μέ κρίβεια τό συγκεκριμένον λάθος του, ξάπαντος πρέπει νά πανέλθει καί νά πολογηθε κ τς προσωρινς πλάνης του.  ξάπαντος διά τούς κκλησιαστικούς νθρώπους, Κληρικούς καί Θεολόγους, φίστατο τινά νωτάτη κκλησιαστική ρχή, λεγόμενη καί Συνοδική καί Δικαστική Πνευματική ξουσία πό τινν εραρχν. ρα ποιος λοιπόν χει π.χ. ελογα καί λλογα ποδεικτικά παράπονα, κατά το ποφαινομένου εροκήρυκος καί θεολογούντα τς κκλησίας, ν εναι ντιμος καί σοβαρός νθρωπος, νθρωπος τς κκλησίας, χει δύο πιλογές βάσει τν Γραφν. Νά τό συζητήσει πρώτιστα προσωπικά μαζί του, καί ν δέν βγαίνει κανένα νόημα, νά τό καταγγείλει σαφς καί πίσημα (μέ τίς νάλογες πίσημες καί λογικές ποδείξεις,) ες τήν νωτέρα κκλησιαστική ρχή του.  φίστατο δηλ. κκλησιαστικά μία σοβαρή διάκρισις: αρεσις/πλάνης, αρετικο/πλανεμένου. πλάνη το αρετικο, εναι συνήθως μία βαθιά καί παγιωμένη πνευματική κατάστασις. ξάπαντος ο Πατέρες μας, χω διδαχθε γενικά πό τούς βίους των, τι δήλωναν πό ταπείνωση βέβαια, τι εναι σέ πλάνη καί λεγαν κομπλεξάριστα τι εναι πλανεμένοι, διά νά βοηθήσουν τούς μαθητές των. ντιδροσαν συνήθως, καί δικαίως, ταν τούς κατηγορούσαν ς αρετικούς. ρα εναι μία πόδειξις, τι φίστατο κάποια σημαντική διαφοροποίησις. Γιατί περιορίζομε μονοσήμαντα τήν ν λόγ λληνική  λέξη; φο γνωρίζομε (σοι τό γνωρίζομε βέβαια ατό) τι μία λληνική λέξη, φέρει νά χει, μέχρι καί φτά πολυκύμαντες σημασίες καί διαίτερες ννοιες!
6ον. Λόγου χάριν, πιστήμη τς στροφυσικς, μέ μία σύγχρονη, ερεία, κριβς, κπληκτική, πιστημονική ννοια,  πιβεβαιώνει σήμερα τήν Θεολογία τν Πατέρων μας, μέ πιστημονική καί ποδεικτική σημασία, διδάσκοντας πλέον ο Καθηγητές τς στροφυσικς: τι νθρωπος βρίσκεται  σέ μίαν Πλάνη τν Ασθήσεων, σέ μία ψευδαίσθηση δηλαδή. Σέ να Matrix! λα σα βλέπομεν γύρο μας, εναι πλ εκόνες το γκεφάλου μας καί χι πραγματικότητα. ν τυχόν καί εχαμεν τήν δυνατότητα νά  δομε τήν πραγματικότητα,  μς λένε ο πιστήμονες, θά το λα ες μίαν νοποιόν καί γαστή νώτητα τινάς νεργειακς καί  παφλάζουσας κτυφλωτικς φωτεινότητας! λα να καί μέσα στό φς. Καμμία διαίρεσις. ρα κατά τίς Θετικές πιστήμες, βρισκόμεθα πράγματι ποδεικτικά, σέ μίαν μεγίστη πλάνη, ποία, χει βέβαια καί φιλοσοφικές καί θεολογικές προεκτάσεις. Μήπως κκλησία μας, δέν μς διδάσκει, τι εμεθα περαστικοί το κόσμου τούτου καί πάντα ματαιότης τά νθρώπινα; Πολλοί μως, θέλωσι νά πιστεύωσι, τι λα εναι πραγματικά. Ατό μως δέν τούς κάνει καί πλανες.
7ον. Διά νά μή γινόμεθα κρως σχολαστικοί, τρανή πόδειξη, τι δύνανται καί ο γιοι μας νά πλανηθσιν, νά σφάλλωσιν, νά μαρτήσωσιν, εναι ο πειρες στορίες κ τν Γεροντικν καθς καί κ τν Βίων τν γίων τς κκλησίας μας. ν μερικοί θέλετε νά γκυλώνεστε καί νά περιορίζετε αστηρά, (λλά καί μερικοί νά κρύβεστε, πίσω πό τά συγκεκριμένα λεξίδια) εναι πρόβλημα δικόν σας. Μπορε κυρίως νά εναι ζήτημα γνωσιολογικόν, σως ννοιολογικόν, καθόλου παράδοξον γλωσσολογικόν λλά καί λεξικολογικόν. ς διευρύνομε λοιπόν, νοικτόκαρδα, τήν ποιαν ερυμάθεια μας καί τήν κπαίδευσιν μας ες τήν λληνικήν μας μητρική γλώσσα, λλά ταυτόχρονα καί πρός τήν Πατερική μας Θεολογία, μις καί Θεάνθρωπος Χριστός μας καί ο γιοι Πατέρες μας, δέν το σκληρόκαρδοι καί χοντρόπετσοι νθρωποι, πως μς τούς φώτιστους καί καθάρτους τ καρδί, στε νά περιορίζωσιν, στενοκέφαλα, τό Εαγγελικόν μήνυμα, μεταξύ συγκεκριμένων λεξιλογικν καί κκλησιαστικν θεολογικν ρων, καλόδοξος/κακόδοξος, πλανεμένος/πλανής, σεβής/εσεβής, αρετικός/γιος τερόδοξος/ρθόδοξος. φίστανται καί ατά μαζί μέ σωρηδόν ποχρώσεις ξ ατν.
8ον. Μήπως θέλετε καί Εαγγελική τεκμηρίωσιν ν τάχει διά τά ΟΛΑ πιό πάνω; ξαπαντος γία Γραφή καί ο Θεοφόροι Εαγγελιστές χρησιμοποιον τό λεξίδιον "πλάνη" διά τούς γίους το Θεο. Γιατί ράγε; διος Θεάνθρωπος Χριστός μας,  διδάσκει καί  παιδαγωγε  τούς γίους ποστόλους Του "βλέπετε μή τις μς πλανήσ" (Μαρκ. ΙΓ΄,5)! Δηλαδή φίστατο περίπτωσις νά πλανηθσιν ο πόστολοι καί ο γιοι διαδόχοι τους; σφαλέστα! Ποιά τότε Γραφική ξία καί θεολογική οσία το Χριστολογικο λεχθέντος καί γραφθέντος; λεγε συναρτησίες καί τοπα Χριστός μας; παγε τς βλασφημείας καί νά τό διανοηθομεν! ς νοίξομε λοιπόν καί πάλιν τήν γία Γραφή δελφοί/ές μου, καί νά ξαναδιαβάσομεν τό Κατά Μάρκον ερόν Εαγγέλιον στό 13ον κεφάλαιον καί τόν στίχον 22: "γερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφται καί δώσουσι σημεα καί τέρατα πρός τό ποπλανν, ε δυνατόν, καί τούς κλεκτούς". Πλανώνται δηλαδή ο γιοι; Δύσκολα μέν, λλά πό τι πλανώνται δέ. Εδικά στούς σχατους χρόνους, θά πλανηθσι καί ο κλεκτοί. Δηλαδή γιοι και σεβάσμιοι Γέροντες, Πατριάρχες καί Μητροπολίτες, Θεολόγοι κ.ο.κ.
9ον. Δηλαδή, μέ πλούστερα λόγια, ντί νά προβληματίζομε σοβαρά καί νά ξετάζομε σέ βάθος τό λον ντιχριστολογικόν καί σχατολογικόν, ζήτημα καί πλαίσιον, που τό νέδειξεν κυρίως π. Βασίλειος Βολουδάκης, κόμη καί μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως κυρός Μελέτιος καθς κ.. κλεκτοί Κληρικοί καί Θεολόγοι, πού κατηγορον ξάπαντος ποδεικτικά, λλοι μμεσα λλά καί κάποιοι λλοι μεσα, κλεκτούς Γέροντες καί γίους το Θεο· τι δηλ.  δύνανται μλλον νά παρασύρθησαν σέ κάποια σημεα κ τινς ψευδοπροφήτιδος Προτεστάντισσας ν νόματι Μαίρης Ρέλφ, μερικοί προβατοποιημένοι καί παδοποιημένοι, ξ νοησίας καί ξ κριτου καί ν θέλετε ξ διάκριτου ζήλου, μλλον, ντιστρέφωσιν καί στρέφωσιν τά σφαιρα πυρά των, κατά τινν κκλησιαστικν νδρν πού καταγγέλωσιν ντιρρητικά, πολογητικά καί θεολογικά ρωμαλέα τέτοιου εδους θεολόγητα φαινόμενα, πράγματα καί γεγονότα ξια νδελεχος ρεύνης! Γιατί τέτοια νοησία καί φανατισμός Θεέ μου; Ατό πού μόλις καταγράφομεν, δέν εναι νυπόστατον σενάριον τινς δθεν πιστημονικς φαντασίας, λλά μία πτή, καί μή λάθητη προσωπική ρμηνεία, διά τό γιογραφικόν χωρίον πού μόλις σς τό παραθέσαμεν, πρό λίγου. Τό ερόν Εαγγέλιον δηλ. μς διδάσκει, τι μάλιστα, καί ο γιοι λαθεύωσιν, μαρτάνωσιν, καί δύνανται νά πλανηθσιν, καί δή ες τούς σχατους καιρούς το νομου καί τελικο ντιχρίστου, λλά καί διά κάθε λλη χωροχρονική κκλησιαστική πραγματικότητα, μις καί τά σχατα ρχινσιν κ τς ποστολικ περιόδου.
10ον. Τό παράδοξον  γεγονός, τι μεμφόμεθα προσωπικς, τεροχρονισμένα καί πάλιν, πό το κλεκτο Διευθυντο τς ΠΕΦΙΠ κυρίου ωάννου Θαλασσινο, τι "μπλέκομε"  τόν μακαριστό γ. Νικόδημο Μπιλάλη, καί δή νομαστικά, ες τά δημόσια (προσωπικόν στολόγιον) λλά καί τά διωτικά-προσωπικά (μερολογιακή σελίδα το Facebook) γραπτά μας, εναι  κρως τραγελαφικόν καί πιπόλαιον κατά τήν ποψιν μας, μόνον καί μόνον πού ποτολμάται τέτοια κφρασις πως "μπλέκομε", μις καί δη, μς τό χετε παραδεχθε δημόσια ες τήν διωτική σελίδα μας στό Facebook, τι τ ντι μπλέκεται Γέρων Νικόδημος, λλά  καί συμπλέκεται στενς, τόσον με τόν γ. Παΐσίον σον καί μέ τήν "Πλανήσια" καί κρως μφιλεγόμενη πιστολή "ΣΗΜΕΙΑ τν ΚΑΙΡΩΝ"! Πόσον δηλαδή λλον νά τόν μπλέξομεν μες; Καί ποιοί εμεθα μες, στό κάτω κάτω τς Γραφς, νά μπλέξομε δθεν, νόματα καί καταστάσεις καί τήν στορική λληλουχία τν γεγονότων καί τν πραγμάτων;
11ον. ρευνητές εμεθα πάντως, καί μάθαμε πό τά γενοφάσκια μας, νά λέγομε τά σύκα-σύκα και τίς φασκιωμένες συκιές-συκιές. μες πάντως παραθέτομεν κριτικά καί σχολιαστικά τά στορικά καί θεολογικά γεγονότα, βάσει τν προσωπικν ρευνν, μαρτυριν καί διάψευστων πληροφοριν μας, καθς παραθέτομε καί τίς βιβλιογραφικές, κειμενικές, πιστολομιές καί διαδικτυακές πηγν, που παραστε ναγκαίον καί χρήσιμον διά τούς ναγνώστες μας. ντί νά συμπροβληματιζόμαστε μως, μλλον εμεθα καί κατηγορούμενοι; Ατό μόνον ες τό λλαδιστάν συνήθως πισυμβαίνει.  Δέν ντιλήφθηκα μως καλς, διά τίνα λόγον νά εμεθα κατηγορούμενοι;(!) Γιατί ρά γε νά εμεθα κατηγορούμενοι; πειδή μήπως ρευνομε τό ζήτημα σχολαστικά καί ναδημοσιεύομε καί ποκαλύπτομε ( μλλον διάκριτα, διά μερικούς "Πεφωτισμένους" καί "μεγίστους Διακριτικούς" ν Χριστ δελφούς/ές) τήν συγκεχυμένη οκτρή κκλησιαστική καί θεολογική πραγματικότητα; ν κάποιος δελφός/ή θεωρε, τι χάσαμε τόν δρόμο μας, καί τι πλανηθήκαμε καί μεταβληθήκαμε σέ διαδικτυακούς πλανήσιους, ντί νά μς ξακατινιάζει δεξιά καί ριστερά, δύναται ν τό πιθυμε καί χει θος χριστιανικόν, νά μς γράψει να email να γράμμα, μις καί χομε πλετα μέσα κοινωνικς δικτύωσις, μέ τήν ξς βασική προϋπόθεσιν, νά μς παραθέτει μέ πάσαν κρίβεια τίς ποδείξεις, διά σα πρόκειται νά μς κατηγορήσει καί νουθετήσει. Κουβέντες νόητες το καφενέ, φλυαρίες γυναικουλίστικες το κομωτηρίου, νοητολογήματα τν νστιτούτων ασθητικς κ.ο.κ., πάψαμεν καιρό τώρα νά διαπράττομεν λλά καί νά τά λαμβάνομε σοβαρά πόψιν.
 Πρόκειται σφαλς διά φαυλεπίφαυλες καί φαιδρεπίφαιδρες νήθικες καί ντιχριστιανικές νέργειες.

12ον. ξάπαντος τό πράττομεν κυρίως, διότι περίοδος το Νόμου καί το πλανερο νοματοκρυπτισμο, χει περάσει νεπιστρεπτί, (δέν νομίζετε;) μις καί διαβιομεν ες τό 2016 μ. Χ. ες τήν περίοδο πλέον τς Εαγγελικς καί ρθοδόξου νοματοφάνειας. λα ες τό πλετον θαλασσινόν φς κύριε ωάννη Θαλασσινέ μου, διότι τό θαλασσίν καί κτιστον Φς το Χριστο μας φαίνει πάσιν καί ποιον κοπιάσι! Σς εχαριστ πάντως, διά τίς ποιες πατρικές μλλον συμβουλές σας, λλά οδέποτε σς τίς ζητήσαμε. Εστε μέ τήν δέα τι εμεθα νθρωποι συμβούλευτοι; Νά διαλεχθόμε διά τό λον ντιχριστολογικόν ζήτημα σς ζητήσαμε, καί χι ψευδοευσεβιστικά καί νόητα κηρύγματα. πλ εναι τά πράγματα καί μες ο περίπλοκοι. Διότι, ταν συμβουλεύομε κάπιον, χωρίς νά μς τό ζητήσει, στάσις ατή, διά τούς Πατέρες τς κκλησίας, δέν εναι μία πλή πόθεσις, λλά εναι μία μεγίστη πλάνη... μάλιστα κακόβουλη πλάνη το σύγχρονου δθεν συμβουλάτωρα, ξερόλα, Νεοκαλαμαρά...! Τό καλόν, να εναι τ ντι καλόν, πρέπει νά γίνεται καί μέ καλόν τρόπον. Καλός τρόπος, δέν φίστατο, ες τήν αφνιδιαστική καί διάκριτον εσβολήν σας, ες τόν διωτικόν καί προσωπικόν μας χρον [ες τό Facebook] , μέ τό ψευδοευγενές  πρόσχημα, "εδα φς καί μπήκα", διότι δέν κτυπήσατε διακριτικά τήν πόρτα μας λλά οτε μς προσεγγίσατε προσωπικά, λλά πιλέξατε καί εσήλθατε διά τς βίας κ το διαδικτυακο παραθύρου, ντί κατά φύσιν διά τς θύρας...! νον νοετο... ξάπαντος μόνον ν εναι νον ς!
 Εχαριστομε πάντως διά λα

5 σχόλια:

 1. Αγαπητέ κύριε Οδυσσέα, ανήκω σε προηγούμενη γενιά συνεπώς κατηχήθηκα διαφορετικά και δεν συμφωνώ με την θεοποίηση ανθρώπων των οποίων κάθε λέξη θεωρείται ότι εμπεριέχει το αλάθητο, δίκην πάπα. Στην εποχή μου άκουγα τους από άμβωνος ιεροκήρυκες να κηρύσσουν "είπεν ο Κύριος", "είπεν ο Απόστολος" "γράφει η Βίβλος", κι όχι "είπεν ο γέροντας" κι έτσι δεν θεωρώ αλάθητο κανέναν άνθρωπο ούτε γέροντα ούτε άγιο ούτε αγιοποιηθέντα. Παρόλα αυτά, συμμετέχω στη συζήτηση διότι, απορώ για ποιο λόγο ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα όλοι παραπέμπουν στην επιστολή που πραγματεύεται ο θεολόγος Κος Νούνης και ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης (με τους οποίους συμφωνώ επί του θέματος) και αποκρύπτουν τις θέσεις του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος ήταν και ιερέας και με τον οποίο συμφωνούν αρκετοί χριστιανοί ιδίως της Νοτίου Ελλάδος. Ο μεν ένας είναιαλάθητος ο δε άλλος δεν είναι; Στώμεν καλώς και σοβαρευτώμεν, εξ άλλου δεν θα με κρίνει κανένας γέροντας ή άγιος αλλά ο Θεός.

  Πολλά θα μπορούσαμε να παραθέσουμε, μαρτυρίες και καταθέσεις πνευματικών τέκνων του πατρός Πορφυρίου και αυτηκόων ακροατών αν και προφανώς κάποιοι φοβούνται μήπως πάνε κόντρα στο ρεύμα και βάζουν νερό στο κρασί τους...

  Δείτε το παρακάτω βίντεο, από το 1:01:39 και εξής. Τι αποκαλύπτει το πνευματικοπαίδι του γέροντος Πορφυρίου, ο μοναχός πατήρ Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης, πνευματικός της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους περί του ποια θέση έπαιρνε ο πατήρ Πορφύριος στο θέμα της αντιχριστολογίας των ημερών μας. Δείτε επίσης στη συνέχεια με ποιο τρόπο μια πρεσβυτέρα ερωτά και μου δίνει την εντύπωση ότι θέλει "σώνει και καλά" να εκμαιεύσει την απάντηση ότι ο γέρων Πορφύριος έλεγε "όχι στην κάρτα του πολίτη". Ο πατήρ Γεώργιος, όμως, δεν δίνει μεν την απάντηση αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν θέλει να έρθει και σε απόλυτη αντίθεση και κάπως επηρεάζεται από το φανατικό κλίμα και παραθέτει και προσωπικές απόψεις περί "ομολογίας" ... αλλά καλύτερα να δείτε το βίντεο.

  Ιωάννης Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η δίκην σκυτάλης σκυταλοδρομίας διαδοχική και αξιόπιστη παράδοση των Κανονικών Βιβλίων της Καινής Διαθήκης από την πρώτη Εκκλησία ως τις μέρες μας, η πιστοποίηση ποιος είναι ο Θεόπνευστος Συγγραφέας κάθε βιβλίου, η διαφύλαξη και πιστοποίηση του γνησίου κειμένου και η προφύλαξη από αλλοιώσεις ακόμα και έως "ενός ιώτα και μιας κεραίας" γίνεται αδιάλειπτα από γενιά σε γενιά, από την πρώτη Εκκλησία που παρέλαβε τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου, των άλλων Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις Πράξεις, την Αποκάλυψη, την Π.Δ. που χρησιμοποιούσε και ο Κύριος, ως την Ορθόδοξη και μία Εκκλησία των ημερών μας. Αυτόν τον "Κανόνα", τον Κατάλογο των γνησίων θεοπνεύστων βιβλίων της Βίβλου, τη γνησιότητα του κειμένου τους, και το ποιος είναι ο Συγγραφέας κάθε βιβλίου, διαφυλάττει, επιμελείται και πιστοποιεί με την αδιάλειπτη παράδοσι και ευθύνη η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνον αυτή, σε κάθε χρονική στιγμή. Είναι Ιερά Αποστολή της η διαφύλαξη της Νέας Διαθήκης του Θεού με τους Χριστιανούς, μαζί με την Παλαιά. Δεν έπαψε ποτέ να χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή η Εκκλησία. Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν έκρινε "βάσει εξέτασης των νοημάτων του περιεχομένου" ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης, διότι και δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Δεν είχαν χαθεί και επανευρευθεί τα βιβλία. Τα γνώριζαν και τα χρησιμοποιούσαν και τα ανεγίνωσκαν αδιάλειπτα τις Κυριακές στη θεία Λατρεία. Απλά, οι θεοφόροι Πατέρες χρησιμοποίησαν, βασίστηκαν, τεκμηρίωσαν τις αποφάσεις και παραπέμπουν σε χωρία της Αγίας Γραφής. Ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Μέγας Αθανάσιος με απόφαση διαχρονικής εξουσιοδοτήσεως του επισκόπου Αλεξανδρείας από την Α΄ Οικ. Σύνοδο, απλώς κατέγραψε κατόπιν έρευνας όχι ως προς το περιεχόμενο αλλά ως προς την αδιάλειπτη χρήση άρα γνησιότητα, ποια βιβλία χρησιμοποιούν αδιάλειπτα οι τοπικές Εκκλησίες ως Γραφές, τα κατέγραψε στον Κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής και τον κοινοποίησε σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες, με την ΛΘ Εορταστική Επιστολή του. Αυτό τον Κανόνα έχει εν χρήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως τον μόνο έγκυρο (κατόπιν εξουσιοδότησης από την Α΄Οικ. Σύνοδο αλλά και πραγματικό και αληθινό).

   Διαγραφή
 2. «Ὅτι δεῖ τῶν ἀκροατῶν τῶν πεπαιδευμένους τὰς Γραφὰς, δοκιμάζειν τὰ παρὰ τῶν διδασκάλων λεγόμενα˙ καὶ τὰ μὲν σύμφωνα ταῖς Γραφαῖς δέχεσθαι, τὰ δὲ ἀλλότρια ἀποβάλλειν˙ καὶ τοὺς τοιούτοις διδάγμασιν ἐπιμενόντας ἀποστρέφεσθαι σφοδρότερον» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχή τῶν ἠθικῶν, ΟΒ΄, α΄, PG 31, 845D, 848A.

  Σε συνέχεια του σχολίου 26 Μαρτίου 2016 - 1:21 μ.μ. (Ιωάννης Μ.) βρήκα το λινκ του βίντεο, και το παραθέτω:

  https://www.youtube.com/watch?v=9IA3oV64v0w

  πατήρ Γεώργιος:
  Ξέρω πολλά, και ταλαιπωρήθηκα πολύ επειδή ξέρω πολλά Σεβασμιώτατε, αλλά η χάρις του Θεού σας φώτισε να με καλέσετε σήμερα εδώ κοντά σας και να πω κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Αλλά διάλεξε εσάς όμως. Νά ‘στε καλά και ο Θεός πάντα να σας ανταποδίδει αυτή την καλωσύνη ως προς το πρόσωπο του γέροντος Πορφυρίου κι όχι στο δικό μου πρόσωπο.
  Όσο για το άλλο θέμα … πολλά γίναν βέβαια στις τελευταίες στιγμές (του πατρός Πορφυρίου) αλλά δεν θέλω να σας θίξω περισσότερα. Πιστεύω ότι με αυτά τα λιγα, πολλά καταλάβατε.
  1:01:49 Όσο για το άλλο θέμα που όλοι ανησυχούν και λένε «ζούμε στις έσχατες μέρες , ο αντίχριστος, το 666», ο γέροντας τα περιφρονούσε όλα αυτά! Όχι ότι περιφρονούσε το Διάβολο. Ο γέροντας και όλοι οι άγιοι σέβονται το Διάβολο, δεν τον περιφρονούν όπως εμείς, έχουν σεβασμό στο Διάβολο. Ούτε τον φοβούνται, ούτε τον περιφρονούν. Όμως είχε γνώση περισσότερη από εμάς ο γέροντας και πολλά έχουν γραφτεί σε διάφορα βιβλία. Εγώ θα σας αναφέρω λίγα που πιστεύω ότι δεν γραφτήκαν ούτε ειπωθήκαν ποτέ!
  Κάποτε του είπε κάποιος «γέροντα ο Αντίχριστος έρχεται, θα ‘ρθεί»… !
  «– Κι’ εγώ μωρέ τι τα ετοιμάζω εδώ πέρα στο Μήλεσι τέτοιο μεγάλο Ναό, τέτοια κτίρια, ποιος ο λόγος, λέει, άμα έρθει τώρα ο Αντίχριστος αυτά δεν εξυπηρετούν τίποτε! Εγώ τότε γιατί τα έκανα;».
  Τόσο απλά έλεγε ο γέροντας για τις μέρες μας! Ήξερε ότι θα περάσουμε δυσκολίες, κι είναι δύσκολες οι μέρες. Αλλά έλεγε με τον πιο ευγενικό τρόπο ότι «κάτι άλλο θα συμβεί». Και μάλιστα έλεγε σ΄ αυτόν τον άνθρωπο ότι, «και ξέρεις μωρέ γιατί έκανα αυτό τον Ναό τόσο πολύ μεγάλο; Γιατί μετά από 50 χρόνια η Αθήνα θα απλωθεί τόσο πολύ, που εδώ το μοναστήρι μου κι αυτός ο Ναός θα είναι ενοριακός Ναός».

  Άραγε, όλα αυτά τα οποία εμείς τα βλέπουμε ανησυχητικά αλλά με λάθος τρόπο, δεν θα συμβούν όπως τα νομίζουμε εμείς!
  Ότι θα συμβούν, θα συμβούν! Όχι στις μέρες μας!
  Έλεγε πάλι σε κάποιον (ο πατήρ Πορφύριος): -Μωρέ, λέει, αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν είναι ανησυχητικά και θα συμβούν κι άλλα. Αν όμως ο Θεός, αφήσει αυτό το κακό χωρίς να το χτυπήσει, και εξελιχθεί, πάμε για αυτό που λέμε, για «αυτόν» και δεν τον ονομάτιζε. Αν ο Θεός το αφήσει. Αλλά όμως φαινόταν ότι είχε τέτοια σιγουριά ότι ο Θεός θα παρέμβει δυναμικά για τη σωτηρία του κόσμου και θα δώσει μία παράταση.

  Πολλά λέγονται. Πολλά έχετε ακούσει, πολλά ξέρετε, πολλά διαβάσατε. Δεν νομίζω ότι πρέπει τόσο πολύ να το θίξω το θέμα, νομίζω ότι και με τόσα λίγα που σας λέω σας καθησυχάζω. Όσο βέβαια γι΄αυτές τις μέρες που έρχονται, είναι σκληρές. Σήμερα που σας ομιλώ εδώ πέρα δεν έχω περισσότερα, μετά θα ομιλήσω, όποιος θέλει ας κάνει κάποια ερώτηση, τυπώνεται ένα βιβλίο που έχει άμεση σχέση με αυτά που λέω, με τη χάρι του γέροντα (αναφέρεται στο βιβλίο «Ιωάννης Καποδίστριας ο άγιος της πολιτικής» που περιλαμβάνει κεφάλαιο όπου αναφέρονται οι σχετικές παρακαταθήκες του γέροντος Πορφυρίου ) ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΌ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ: Ο πατήρ Πορφύριος, ιερομόναχος, είχε δώσει εντολή στον μοναχό Παϊσιο να μην ξαναμιλήσει περί αντιχρίστου και περί πολέμου.

  https://www.youtube.com/watch?v=9IA3oV64v0w


  (Σημείωση: Η σημασία της παρουσίσης της μαρτυρίας και της απομαγνητοφώνησης του κατωτέρω τμήματος της ομιλίας, είναι προκειμένου να διερωτηθούμε γιατί κάποιοι σύγχρονοι χριστιανοί αποδέχονται ως αλάθητες τις απόψεις ενός γέροντα ή αγίου και απορρίπτουν τις αντίθετες απόψεις ενός άλλου γέροντα ή αγίου, ενώ θυμώνουν και εξαγριώνονται όταν κάποιος τους τις υπενθυμίσει. Δεν θα έπρεπε ως ορθόδοξοι να ξέρουν ότι στην Ορθοδοξία δεν ισχύει το αλάθητο για κανένα άνθρωπο έστω και άγιο και ο καθένας χριστιανός είναι ελεύθερος αλλά κι έχει υποχρέωση να διαφωνεί με τις αντιβιβλικές απόψεις τους;).

  Συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης, πνευματικό τέκνο του γέροντος Πορφυρίου: (Παρόμοιες μαρτυρίες υπάρχουν πάρα πολλές από διαφορετικές πηγές πνευματικών τέκνων του πατρός Πορφυρίου).

  1:12:18. Πατήρ Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης:
  Θυμήθηκα, γιατί σήμερα μιλάνε για την κάρτα του πολίτη, στις μέρες του πατρός Πορφυρίου ήταν η λεγόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα. Και μία ημέρα στο κελλί του, συγχωρέστε με που δεν το ενθυμήθηκα, ο γέροντας μας ρώτησε: -«- Τί ξέρετε γι’ αυτό το θέμα, να μου πείτε εσείς;» Και του είπαμε διάφορα απ’ ό,τι ακούμε, τι έγραφε ο τύπος και τι έλεγαν οι άνθρωποι προφορικά και είχε αποφασίσει η Κυβέρνηση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μεταφέρω ακριβώς ό,τι ο γέροντας μας είπε εκείνη τη στιγμή και πώς εγώ αισθανόμουνα στο πρόσωπο του γέροντα. Ο γέροντας ήταν ήρεμος, δεν είχε ταραχή πάνω του, δεν είχε αμφιβολία, δεν είχε αμφισβήτησι γι΄ αυτό το οποίο θα πεί! Μας δείχνει εκεί ένα αντικείμενο, που είχε το γραμμικό σύστημα επάνω. Και λέει
  « -Το βλέπετε αυτό που έχω εγώ εδώ πέρα δίπλα;».
  Του λέμε : «-Γέροντα, το βλέπουμε»!
  «-Δεν έχει το γραμμικό σύστημα επάνω;»
  Λέμε, « -ναι».
  «-Εγώ το έχω εδώ;»
  «-Ναι» !
  «-Όμως εγώ, εάν μου πει η Εκκλησία ότι αυτό δεν πρέπει να το έχω, θα κάνω υπακοή στην Εκκλησία. Αν μου πουν ότι θα τα έχουμε, πάλι δεν έχω πρόβλημα. Όμως θέλω να σας πω κάτι, σαν πατήρ Πορφύριος». Δεν είπε πιστεύω! Νομίζω! «Να σας πω βρε παιδιά, μια γνώμη». Και χαμογελούσε! Σας μεταφέρω ακριβώς με το χέρι στην καρδιά τι έβλεπα με τα μάτια μου. Και ξανατόνιζε πάλι: «-Ακούτε τι σας λέω; Να σας πω μια γνώμη». Γιατί για όλα είχε πληροφορίες και μας έλεγε για τη ζωή μας και γι’ αυτό το θέμα δεν έλεγε «έχω την πληροφορία ότι πρέπει να γίνει αυτό κι αυτό». Θα δίχαζε ο ίδιος την εκκλησία…

  1:17:08 … Ο Διάβολος παραπλανά ακόμα και τους αγίους. Ο πατέρας Πορφύριος, σπανίως, έλεγε «μας ξεγέλασε ο Σατανάς …». Γιατί ήταν ταπεινός. Φανταστείτε αν το έλεγε ο γέρων Πορφύριος ότι μας ξεγέλασε ο Σατανάς, πόσο μας ξεγελάει εμάς μέρα νύχτα όλους μας! Ξέρω ότι ζούμε σε έσχατες μέρες. Ο γέροντας το γνώριζε.
  Και θα σας πω και κάτι άλλο, ήμουν στο περιβάλλον του γέροντα και έχω ευθύνη να το πω: Ο γέρων Παϊσιος έγραψε κάποια πράγματα και είπε κάποια πράγματα για τις μέρες αυτές και περί Αντιχρίστου. Σήμερα στη μνήμη του (πατρός Πορφυρίου), σας ομιλώ με όλη τη σοβαρότητα και την ευθύνη που έχω, ότι είχε δώσει εντολή στον πατέρα Παϊσιο να μην ξαναμιλήσει περί αντιχρίστου και περί πολέμου…


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το χωρίον "ἑγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι σημεῖα καί τέρατα πρός τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς" δεν ερμηνεύεται ότι, υποχρεωτικά, θα πλανηθούν κάποιοι εκλεκτοί. Μπορεί να μην αποπλανηθεί κανένας.

  Οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες θα κάνουν σημεία και τέρατα (θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα) ώστε να πλανήσουν "ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ" και τους εκλεκτούς (εκείνους που εξέλεξε ο Κύριος, τους εδραιωμένους στην πίστι, τους αγίους, τους εγγεγραμμένους στο βιβλίο της Ζωής). Το "ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ" σημαίνει άδηλη έκβαση που εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση των "εκλεκτών", συνεπώς θεωρητικά άνετα δικαιούται κάποιος προ των γεγονότων να ερμηνύσει ότι πιθανώς κανένας "εκλεκτός" δεν θα αποπλανηθεί, πιθανώς και μπορεί κάποιοι εκλεκτοί να "αποπλανηθούν". Αφού οι άνθρωποι έχουν ελευθέρα βούληση. Με την επιφύλαξη όμως, ότι αν εμβαθύνουμε στη χρησιμοποίηση της λέξης, όχι π.χ. "κλητός" ή "άγιος" αλλά "εκλεκτός" (πολλοί οι κλητοί λίγοι οι εκλεκτοί") θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε πως η επικέντρωση στο "ει δυνατόν και τους εκλεκτούς" δείχνει τη μεγάλη προσπάθεια των αντιχρίστων και ψευδοπροφητών, που τους μεν αφελείς και ρηχούς εύκολα θα αποπλανήσουν, γι΄αυτό αυτοί δεν αναφέρονται καθόλου, αλλά είναι τέτοιου βαθμού τα σημεία και τέρατα, επιπέδου αποπλανήσεως επιπολαίων εκλεκτών. Εφόσον όμως οι εκλεκτοί έχουν την ελευθέρα βούληση και εφόσον είναι "εκλεκτοί" δηλ. εξελέγησαν από τον Θεό, και υπό το πρίσμα του ότι στην Καινή Διαθήκη και ειδικά στην Αποκάλυψη αναφέρεται και η εκ θεού ενίσχυση των καλοπροαιρέτων, το σφράγισμα του θεού που ακυρώνει κάθε απόπειρα σφραγίσματος των αντιθέων, ο Παράκλητος, κ.λπ. μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μην πλανηθεί κανένας από τους εκλεκτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου