Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ του θεολογου Παν. ΝουνηΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ

του θεολογου Παν. Νουνη

γαπητέ κύριε ωάννη Θαλασσινέ Χαρε!


1ον. Γιατί νά λυπάστε γιά τήν νάμιξη (πό μν) το μακαριστο Μοναχο Νικόδημου Μπιλάλη; Ξεκαθαρίσματα για θέλομε νά γίνωσιν. Μις καί κάνατε μως ΔΗΜΟΣΙΑ τήν γραπτή παρέμβαση σας (ες τήν διωτική  σελίδα μας ες τό Facebook, εισβάλατε διάκριτα δηλαδή ες τόν προσωπικόν μας χρον)  ς διαλεχθομεν τότε [καί δημόσια] διά νά συμπροβληματισθομεν παντες. Δέν ντιλαμβάνεστε τήν λάχιστον ρχική ντίφαση καί ντινομία στά γραφθέντα σας; πό τήν μιά μς γράφετε μέ πόλυτη βεβαιότητα τά ξς: "Η συγκεκριμένη επιστολή του Αγίου Παϊσίου έχει γραφτεί από τον ίδιο πριν από πολλά χρόνια (1987) ". ν πό τήν λλή στήν προέκταση το λόγου σας, μς γράφετε: "Τώρα, εάν το κείμενο ήταν του π. Νικοδήμου ή όχι δεν το γνωρίζουμε, ούτε έχει και μεγάλη σημασία".

Προκείπτουσιν μερικά ζητήματα πό τίς δύο ατές θέσεις σας: Τελικά τήν γραψε, Γέροντας Παΐσιος (γ.Π. ες τό ξς), μήπως τήν ντίγραψε πό τόν γ. Νικόδημο (γ.Ν. ες τό ξς); πό τήν μιά μς δηλώνετε μέ βεβαιότητα τι τήν γραψε γ. Π., λλά χετε μλλον κάποιες μφιβολίες ν πιστολή, το χι, το πατρός Νικοδήμου;! Τό ν δέν γνωρίζετε σες προσωπικά διά τήν πιστολή ("ΣΗΜΕΙΑ τν ΚΑΙΡΩΝ"), ν το χι, το γ.Ν., εναι να λλο ζήτημα, μις καί πίσημα κυκλοφορε κοτζάμ πώνυμο Θεολογικό ντιρρητικό βιβλίο, τό ποον, πεξηγε μέ πάσα σαφήνεια τό στορικόν (λλα καί Θεολογικόν) πλαίσιον τς μφιλεγόμενης πιστολς καί φωτογραφίζει (νώνυμα μέν) τόν λόγιο Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη. σες κύριε ωάννη μου, σως δέν τό γνωρίζετε, λλά τό σύμπαν λο τό γνωρίζει. (ς μή κρυβόμαστε δηλ. πίσω πό τά δακτυλάκια μας καί νά στρουθοκαμηλίζομε νόητα). Γιά ρκετούς μως Χριστιανούς (πειδή ρωτοσιν ελογα καί λογικά) , χει μεγάλη σημασία νά ποσαφηνισθε τελεσίδικα, ν εναι χι, το Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου. Πιθανόν νά φίστατο σημαίνων λόγος [ντός τς κκλησιαστικς Κοινότητας] διά νά γίνεται θέμα. Πέραν το τι γ. Π. σαφς καί φαίνεται νά συμφωνοσε μέ τίς θέσεις το μοναχο Νικοδήμου. ν το σφαλμένες ο σχατολογικές καί ντιχριστολογικές θέσεις το γίου πατρός Παϊσίου πολλ μλλον θά το καί το μακαριστο πατρός Νικοδήμου καί πάντων τν πνευματικν πογόνων τους. [τσι δέν πάγει, χαρισματικς, πνευματική διαδοχή πό τς πνευματικς πατρότητος;]

λλά καί πειτα, μς ποκαλύπτετε τά ξς νδιαφέροντα: "αποδεικνύεται από τη δημοσίευση του κειμένου του Αγίου Παϊσίου στο Περιοδικό μας («Πολύτεκνη Οικογένεια», αρ. 34/1987), όπου και ο π. Νικόδημος έχει διορθώσει τα ορθογραφικά λάθη"... προσωπικά πορ, διά τίνα κριβς λόγον κανε [φιλολογική] παρέμβαση ες τήν πιστολη το γ. Παϊσίου; [Δέν χομε μήπως μελετήσει νορθόγραφες πιστολές του σίου Γέροντος;] ν Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης κανε παρέμβαση στά ρθογραφικά της, καί εχε τέτοια διαίτερη σχέση καί θάρρος μέ τόν γ.Π. ποιός δύναται νά μς ποδείξει, τι δέν κανε νάλογη παρέμβαση [και τσι πιθανόν νά λλοίωσε καί νά διόρθωσε] σέ θεολογικά σημεα της δηλ. στό περιεχόμενο καί τς οσίας πιστολς;(!)

Δύνασθε νά μς ποστείλετε να περιοδικό σας το 1987 μέ τήν πιστολή το πατρός Παϊσίου διά τήν ρευνα μας;


2ον. ξιότιμε κ. Ιωάννη Θαλασσινέ, θά χετε πόψιν σας τήν λαϊκή παροιμία, τι γιά νά φς μελέτα, πρέπει νά σπάσωσιν καί μερικά αγά; Σκοπός μας δέν εναι νά κανιβαλλίζομε γίες κεκοιμημένες ψυχές νά τίς κακολογομε. ρευνα θεολογική κάνουμε. λπίζω νά ντιλαμβάνεστε τί ννοούμε. Οδέποτε παινιχθήκαμε τι Γέρων Παΐσιος τον κανένας "νόητος" ς σες μς γράφετε. Ατά εναι προσωπικές καί ποκειμενικές κτιμήσεις σας. ρα λοιπόν, σο καί νά θλιβόμαστε [παντες] διά τήν μφιλεγόμενη καί πλανημένη κατάσταση-καταστασία τς ταλαίπωρης τέλος πάντων πιστολς "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" θά πρέπει νά ξεκαθαρίσομε τήν σήμερον πί τέλους μερικά πράγματα: χετε διόλου μελετήσει τήν θεολογική ναίρεση [καί νασκευή] τς πιστολς το γ.Π.; χετε μελετήσει στω τό στορικόν πλαίσιον τό ποον [ συγγραφεύς] φωτογραφίζει τόν Γέροντα Νικόδημο; Τό βιβλίον εναι το Πρωτοπρεσβυτέρου τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν πατρός Βασιλείου Βολουδάκη. ποθέτω, τι χείλη Πνευματικο ερέως ο ψεύδονται(;!). μήπως κάνω λάθος; ξάπαντος προσωπικά, ς ν δυνάμει Πατρολόγος ρευνητής, μέ τά σωρηδόν στοιχεία πό ρευνα καί νδελεχή μελέτη, δέν χω καταλήξει σέ τελικά συμπεράσματα. ταν θά καταλείξω θά βγάλω καί διάγγελμα ex cathedras (!) μή βιάζονται λοιπόν ο συκοφάνται καί κατηγόροι μας.

χομε κάμποσον λικόν διά ζύμωμα κόμη.

3ον. Μάλιστα μετά πό δεύτερες καί τρίτες σκέψεις, μις καί ναμένομεν νά ξελιχθε διάλογος μας [γράφομε τεροχρονισμένα ες τό διωτικό μας προφίλ στό Facebook]  μέ τόν σεβαστόν διευθυντή τς ΠΕΦΙΠ κύριον ωάννη Θαλασσινόν: χω τόν λογισμόν δελφοί καί πατέρες, τι χει μεγάλη σημασία (ρα μλλον διαφων διά τήν συγκεκριμένη ποτίμηση το, σ΄ατό τό σημεον) νά ξακριβώσουμε, μέ πάσα κρίβεια, ν ντως μφιλεγόμενη πιστολή "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" τον το γίου γ. Παϊσίου, το γ. Νικοδήμου Μπιλάλη· διότι, κατά πρτον: θά φανερωθε μέ μεγάλη νταση, λήθεια το πράγματος, ς πρός τήν δικαία ντιρρητική καί μυντική-ελογη-στάση το σεβαστο Πρωτοπρεσβυτέρου τν θηνν πατρός Βασιλείου Βολουδάκη. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ: χει δίκαιον ρά γε ν λόγ κληρικός π.Β.Β., γιά σα μς καταγράφει,  ς πρός τό στορικό πλαίσιον (καί σέ μελλοντική φάση ξετάζομε καί τό θεολογικόν πλαίσιο), περί τς πιστολς, μήπως εναι πλάνες, φαντασίες καί συκοφαντίες του; ρά γε χωσι δίκαιον, μια χοφτα γιορείτες (24 34;)  καί ντιδράσασιν μέ τέτοιον νηλεή τρόπον κατά το Κληρικο τν θηνν; πίσης, πιθανόν τσι θά δικαιωθσι σοι κατηγορονε καί ερο-κατακρίνουνε τόν Πρωτοπρεσβύτερον π. Βασίλειο Β. Μάλιστα θά δικαιωθσιν, σοι κρατονε τήν ν λόγ προβληματική "σχατολογική" πιστολή, γιά λάβαρον καί σημαία τους, διά τίς ντιχριστολογικές καί σχατολογικές τους νησυχίες. Δέν ξέρω ν κοιμόνται καί μαζί της;! πίσης, θά πιβεβαιωθσιν ρκετοί, βεβλαμένοι χαζοχριστιανοί καί θά (φ)συχάσουν, ο φανατικοί πού θεωροσιν, κουσον-κουσον, ς θεόπνευστον καί δθεν λάθητον σύγγραμμα το Πατρός Παϊσίου!

ν κατά δεύτερον καί κύριον λόγον: ν ποδεικνύεται (πού ποδεικνύεται μέ τά σωρηδόν στοιχεία πού φίσταντο, διά σους ρευνον καλόπιστα, μέ πώτερο στόχον, τήν λήθεια τν πραγμάτων) τι πιστολή "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" εναι το μακαριστο Μοναχο Νικόδημου Μπιλάλη, πέφτει καί γκρεμοτσακίζεται, τό κωμικοτραγικόν παραμύθι, περί το λάθητου καί το θεόπνευστου τς ν λόγ πιστολς, καί δικαιώνεται βρωντερά π. Βασίλειος Βολουδάκης, διά τά σα ντιρρητικά συνέγραψε διά τό λον ζήτημα. ξάπαντος φαίνεται νά δικαιώνεται μως, νευ τοτων, πό τς στορίας τν πραγμάτων, μις καί κανένας χρι στιγμς δέν ναίρεσε τήν θεολογική πραγματεία καί νασκευή του. Μά τό κυριώτερον, παίρνομε λοι τό μαθηματάκι μας, νά μή εροκατακρίνομε, νά μή συκοφαντομε εκολα καί πιπόλαια Κληρικούς καί θεολόγους τς κκλησίας, πειδή χωσιν τινά μβλύ ποδεικτικόν καί θερμόν θεολογικό λόγον καί τινές λλογες ρωμαλέες ντιρρήσεις, κατά συγκεκριμένες καί εδικές σφαλμένες θέσεις καί πόψεις τινός γίου Γέροντα... μις καί τ ντι πόλυτ Αθεντί καί λάθητη Προσωπικότης εναι μόνον, Θεάνθρωπος Κύριος μν ησος Χριστός μας, πράγμα τό ποον, σαφς καί ποτιμομεν μέ τίς νεγκέφαλες τάσεις μας, ξυψώνοντας πιπόλαια τούς Γέροντες μας ς Φραγκόπαπες Γκουροδες, σέ δυσθεώρατα ψη, ξιδανικευμένα καί εδωλικά περτιμημένα...! ρα λοιπόν χει μεγάλη σημασία, νά μάθομε τήν λήθεια καί ς μή τό ποτιμομε κ. Θαλασσινέ. Διότι ν πιστολή, ν εναι ντως το μακαριστο μοναχο καί γ. Νικόδημου. Διότι μόνον τότε θά ναγκαστομεν, παντες, νά πολογηθομεν καί νά λληλοσυγχωρεθομε ελικρινς, πρός σους συκοφαντήσαμεν κακόβουλα,  καί πειτα παντες νά νατρέξομεν ταπεινά ες τήν δροσερήν πηγή ες τούς Θεοφόρους Πατέρες, πού συνέγραψαν τά περί τς σχατολογίας καί ντιχριστολογίας, καί νά μάθομε τήν κοινή συμπεφωνημένη Διδασκαλία τς κκλησίας μας, καί χι τίς προσωπικές πόψεις νός κάστου, διά τά σχατα, καί τσι θά ξεκολήσομε μλλον, καί πό τήν σφαλμένη ποψη το νός καί μόνον γίου, δικόντας τσι σωρηδόν λλους καί τήν Συμφωνία τν Πατέρων (Consesus Patrum). Μις καί στήν κκλησία το Χριστο, δέν χει διαίτερα σημασία, τί λέγει νας γιος. λλά τί κοινς διδάσκεται, πό τήν Συμφωνία τν Θεοφόρων Πατέρων!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ: μένα προσωπικά, μέ προβληματίζει βαθιά, καί σφόδρα, ρνητική καί ντιρρητική στάσις το Θεοφόρου Γέροντα Πορφυρίου, κατά το γίου γ. Παϊσίου! Ατό διά τίνα λόγον τό ποκρύπτωσιν μερικοί; ρα διαφωνον κάμποσοι κατά τς ν λόγ στάσις το γ.Π. λλά μλλον φοβούνται [τος φανατικούς καί βεβλαμένους] να κφραστσιν! τσι; Νά κφραστσιν τότε καί νά πισημανθσιν πό εδικούς πιστήμονες τά προβληματικά σημεα  τς σχατολογίας το γ.Π. Κάποιος Μοναχός π. κάκιος  ναλύει μέ ξαιρετικό τρόπον τήν ρωμαλέα στάσιν το γ. Πορφυρίου ες νάλογον βίντεο ες τό διαδίκτυον. Μλλον δύναμαι νά π, τι χρι στιγμς μέ ναπαύει πλήρες, γαπητική καί Εαγγελική, πλή προσέγγισις, το γ. Πορφυρίου διά τό ζήτημα. ν τ ντι θεωρ κ τινάς πρόχειρης μελέτης, ς  προβληματική τήν ντιχριστολογική καί σχατολογική διδασκαλία το γ.Π. Σέ λα τά λλα ζητήματα, τόν θεωρ κορυφαον, λλά στήν σχατολογική του προσέγγιση ΔΕΝ μέ ναπαύει, μάλιστα βρίσκω ρκετά φέλειμον τήν Πατερική καί Θεολογική Διδασκαλία το πατρός Βασιλείου Β. πού εναι κριβς συνέχεια το σίου Γέροντος ατο, το πατρός πιφανίου Θεοδωροπούλου. σιος πιφάνιος καί γιος γέρων Πορφύριος μέ ναπαύωσιν τά μέγιστα ες πάμπολλα θεολογικά καί πνευματικά ζητήματα.ξιότιμε κύριε Διευθυντά ωάννη Θαλασσινέ, ναμένουμε κόμη, τίς πιπρόσθετες καί πολύτιμες παρεμβάσεις, θέσεις, σκέψεις καί προβληματισμούς σας.... ναμένομε στόσο νά μς ναλύσετε κτενς, διατί εναι τόσο θλιβερόν το ,τι π. Νικόδημος Μπιλάλης συνεπλάκην ες τό ζήτημα τς πιστολς... ναμένομε νά μς πετε ν ντως μελετήσατε τό Θεολογικό πόνημα το π.Β. Βολουδάκη καί ποιά ποψις σας;...

Σς εχαριστομε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου