Κυριακή, 16 Απριλίου 2017 Απαντησι στον ΑΜΕΘΥΣΤΟ:

«ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ» 


Τόσο καταλαβαίνετε. 
Τό Ἅγιο Φῶς δέν σταμάτησε ποτέ νά βγαίνει ἐκτός ἀπό μιά καί μοναδική περίπτωση, τό 1101, πού ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία του.
 Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής δέν εἶχε κοινωνία μέ τά Ἱεροσόλυμα, μολονότι καί στήν ἐποχή του συνέχιζε νά βγαίνει τό Φῶς. 
Σέ χρόνια πού εἶχαν καταλάβει καί κυβερνοῦσαν αἱρετικοί τό πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τό Ἅγιο Φῶς ἔβγαινε ἐπίσης. 

Τά θαύματα ὅπως καί οἱ ἀρετές τῶν ἀνθρώπων κι οἱ ἁγιοφάνειες εἶναι χαρίσματα (ὅταν δέν εἶναι τερτίπια τοῦ πονηροῦ) πού δίνονται ἀπό τόν Θεό ἀκόμα καί σέ πλανεμένους καί ἀναξίους. 
Δέν ἀποτελοῦν ἐκκλησιαστικό κριτήριο γιά τό Χριστιανό. 
Αὐτό πού μετράει (καί δέν φαίνεται νά τό καταλαβαίνουν πολλοί) εἶναι ἡ ὀρθή πίστη
Ἡ κοινωνία μέ τήν αἵρεση "μελαίνει τήν ψυχή" λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 
Δέν κλείνετε τό μαγαζί καλύτερα, γιά ν’ ἀπαλλαγεῖτε ἀπ’ τό κατάκριμα παραπλανώντας τούς ἀνθρώπους; 
Τό θαῦμα πού γιορτάζουμε τό Σάββατο τῶν Κολλύβων ὁ ἅγ. Θεόδωρος ὁ Τήρων τό ἔκανε ἐπί πατριαρχείας τοῦ ἀρειανοῦ Εὐδοξίου (δέν θά σᾶς ἐνοχλοῦσε μᾶλλον νά κοινωνεῖτε μέ τόν Ἄρειο ἀφοῦ ὁ "πατριάρχης" του ἔκανε θαύματα).
 Ἄραγε, γιά σᾶς, ὁ ἅγιος Τήρων ἐπιδοκίμασε μ' αὐτό τίς βλασφημίες τῶν ἀρειανοφρόνων; 
Ἤ παλαιότερα, ὁ Ναβουχοδονόσωρ ἤ ὁ μάντης Βαλαάμ ἦταν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πού θαυματούργησαν μέ δική Του ἐνέργεια; 
Μήπως χρειάζεσαι νά ἀναφέρω τόν ἅγιο Ἀναστάσιο Σιναΐτη γιά νά τό ἐμπεδώσετε πιό καλά;
"Στά δόγματα περί Θεοῦ νά μή σφάλλει ὁ ἱερέας, γιά τά ἄλλα δέν εἶσαι ἁρμόδιος, ἄν βέβαια γνωρίζεις τά μέτρα σου καί δέν ἔχεις χάσει τό μυαλό σου"! (Λόγος στήν ἁγία σύναξη). 
 Τό Ἅγιο Φῶς βγαίνει γιά τούς ἀλλόπιστους δέν βγαίνει γιά τούς Χριστιανούς. 
Οἱ Χριστιανοί δέν χρειάζονται "ἐνέχυρα" γιά νά πιστέψουν (Ἰω.Χρυσόστομος). 
Γιά τούς Ἀγαρηνούς βγαίνει τό Ἅγιο Φῶς καί τούς αἱρετικούς (τούς ἀδελφούς τῶν πατριαρχῶν σας) πού μπαινοβγαίνουν καί κατακλύζουν τά Ἱεροσόλυμα:  
"καί Ἀρειανοί ποτε καί Νεστοριανοί ποιοῦσι θαύματα· ἀλλ' οὐκ εἰς μαρτυρίαν ἁπλῶς τῆς κατ' αὐτούς αἱρέσεως, ἀλλά τῆς τῶν Χριστιανῶν πίστεως· οἵα τίς ἐστιν ἡ δύναμις πρός τούς πάντῃ ἀπίστους ἐπιδεικνυμένου τοῦ Πνεύματος" 
(Migne PG 86, 1896). 
Τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ βγῆκε γιά τούς Πέρσες, δέν βγῆκε γιά τούς Ἰσραηλῖτες. 
Τά θαύματα καί τά σημεῖα καί οἱ ἀρετές δέν προϋποθέτουν ἀπαραίτητα ὀρθή πίστη.
 Ὁ Ἀρέθας Καισαρείας (10ος αἰ.) ἔγραφε στόν Ἀμηρᾶ τῆς Δαμασκοῦ, 
"μέχρι τοῦ νῦν ὁ ἅγιος καί τίμιος αὐτοῦ τάφος καθ' ἕκαστον ἔτος τῇμέρᾳ τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως θαυματουργεῖ...". 
Πόσες αἱρέσεις εἶχαν μεσολαβήσει (Μονοφυσιτισμός, Μονοθελητισμός, Εἰκονομαχία, Λατινοκρατία, λίστα ὁλόκληρη) κι' ὡστόσο τό ἅγιο Φῶς τίς παρέκαμψε ὅλες καί "κατ' ἔτος" θαυματουργοῦσε. 
Ὁ καλός Θεός μας πού βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους ἄφησε καί τόν Ἰούδα νά κάνει θαύματα. 
Ἀγκάθι τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι γιά σᾶς τούς Νεοημερολογῖτες, πού νομίζετε πώς βγαίνει γιά σᾶς καί τούς αἱρετικούς πατριάρχες σας. 
Ἀγκάθι πού τό θεωρεῖτε γλύκισμα καί δῶρο Θεοῦ πρός τούς αἱρετικούς πατριάρχες σας, καί τό καταπίνετε γιά νά κοιμᾶστε ἥσυχα, ἐμπαίζοντας τούς λιγοστούς ὀρθοδόξους πού ἀκολουθοῦν τή γραμμή τῶν Πατέρων. 
 Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέει, "οὐχ ὡς πιστοῖς, ἀλλ' ὡς ἀπίστοις ἐδίδοτο τά σημεῖα, ἵνα γένωνται πιστοί". 
Γιά νά πιστέψουν οἱ πατριαρχάδες σας, ν' ἀνακρούσουν πρύμναν καί νά γίνουν πιστοί! 
Διαφορετικά, νά προσδοκᾶτε κοινή τύχη μέ τό παλαιό Ἰσραήλ: ὁ περίλαμπρος καί καταστόλιστος ναός, ἡ Κιβωτός, τά Χερουβείμ, τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, οἱ χρυσοκέντητες στολές τους, ὅλα θάφτηκαν στή γῆ. 
Δέν ἔμεινε λίθος ἐπί λίθον. 
Ὁ δέ Χριστός μας, δέν ἐπιβράβευσε, ὅπως θά τό θέλατε, ἀλλά "ὀ ν ε ί δ ι σ ε τάς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν" (Ματθ. 11:20). 
Καλή Ἀνάσταση καί μετάνοια! 
------------------------------
ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ας μας συγχωρηση ο συγγραφεας της απαντησεως για την παρεμβασι μας. Ο μονιμως μεθυσμενος Αμεθυστος, με την συνενοχη τριαριθμη παρεα του, προτιμα προκλητικως παραφρονων, να χυδαιολογει, να συκοφαντει και να ασεβει χωρις να δινει λογαριασμο σε κανενα. Σαν αθεος εν τω κοσμω. Διακατεχεται απο το χαρακτηριστικο γνωρισμα των ανευθυνων, ασυδοτων και αδεσποτων απιστων. Γι αυτο και αρνηθηκε να δημοσιευση την εξοχα τεκμηριωμενη απαντησι σας. Γλιστρησε οπως το ψαρι απο τα χερια του ψαρα. Και ξεχασε οτι καταγραφεται απο τα ματια των ανθρωπων, αλλα και κυριως του Θεου.

29 σχόλια:

 1. Χριστός Ανέστη Οδυσσέα και σε όλη την καλή παρέα
  Σκεφτόμουνα τι να σας γράψω πασχαλιάτικα και να που που βρήκα ένα κείμενο δια χειρός Αγ Θεοδώρου Στουδίτη που ταιριάζει θαρρώ και στην μέρα και σε σένα και στον π Ευθύμιο και στους αδελφούς μας αποτειχισμένους .

  Σαν να γράφτηκε ειδικά για την περίπτωση !
  Λοιπόν λέω να σας στείλω πρώτα το πρωτότυπο για την ομορφιά του κειμένου http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ σελ 1
  "... και 2 ἁπλοῦς ὁ λόγος· φησὶ γάρ που ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος ἐν τῷ περὶ τοῦ ΠΑΣΧΑ αὐτοῦ λόγῳ, οἷος ἂν ᾗ ἄνθρωπος παρὰ τὰ ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ κείμενα συμβουλεύων ἀπὸ καρδίας λαλεῖ καὶ ἐντάλματα ἀνθρώπων διηγεῖται· καὶ περὶ τῶν τοιούτων φέρων τὰ τοῦ ἀποστόλου λέγει ὅτι κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἐστιν, ἀνάθεμα αὐτῷ. ποῦ δὲ θήσομεν τὸ οἱ ἱερεῖς μου ἠθέτουν νόμον μου καὶ ἐβεβήλουν τὰ ἅγιά μου; ὃ προφητικὸν ὂν προσλαβὼν ὁ Θεολόγος ἐν τῷ μεγάλῳ ἀπολογητικῷ προστίθησιν οὕτω λέγων· βεβήλοις καὶ ὁσίοις οὐ διέστελλον, ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. πόσα δὲ ἄλλα, ἐάντις θέλῃ ἀκούειν;

  Παυέσθωσαν λοιπὸν οἱ διαστρέφοντες τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ψευδέσι λόγοις καὶ ἑαυτοῖς προσεχέτωσαν. ἡμεῖς γάρ, τῆς ἐντολῆς τηλαυγοῦς οὔσης καὶ τῇ παραβάσει τὸ αἰώνιον πῦρ ἀπειλούσης, οὐχ ὑποκύψομεν τοῖς ἀνθρωπίνοις φόβοις ἢ πόνοις, οὔ, μὰ τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἀγῶνας, ἀλλ' εἰ καὶ τὸ αἷμα χεῦσαι δεῖ, μετὰ χαρᾶς προησόμεθα, θεοῦ ἐνισχύοντος διὰ τῶν σῶν ἁγίων προσευχῶν.

  Ἀνδρίζου οὖν καὶ αὐτός, ἀδελφὲ κῦρι Εὐθύμιε· καλὸν ἀγῶνα ἠγωνίσω· μὴ ἀπολειφθῶμεν ἀλλήλων, φῶς ἐμὸν καὶ σπλάγχνον, μὴ δι' ὀλίγην καὶ πρόσκαιρον εὐζωΐαν ἀπολέσωμεν τὴν μακαρίαν ζωήν. μὴ τερφθῇς τοῖς παροῦσιν ἡδέσιν καὶ ὀκλάσῃς πρὸς τὰ θλιβερά, ὦ ἀδελφέ, μὴ δώσῃς νῶτα. ἐτέρφθη οὖν ὁ Χριστός, ἰδών σε τυπτόμενον ὑπὲρ αὐτοῦ· μὴ λυπήσῃς αὐτόν, ἀγαπητέ μου, μηδὲ τοὺς περιχαρέντας ἀγγέλους μηδὲ τὸν κύριον ..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1) Αραγε αυτά που λέει ο παλαιοημερολογίτης τα δέχεται και για το "Θαύμα της εμφανίσεως του σταυρού στον ουρανό " που μας παρουσιάζουν ως απο ουρανού μαρτυρία της ορθότητας του παλαιοημερολογητισμού ?

  2)Τώρα για τον Αγ Μαξιμο και αν κοινονούσε με τα Ιεροσόλυμα ... δεν ξέρω . Δεν νομίζω πάντως οτι ο Αγιος Σωφρόνιος ήταν μονοφυσίτης ...το αντίθετο μάλιστα πιστεύω .
  Υπόδουλος του Ομαρ ναι υπήρξε ο Αγιος Σωφρόνιος αλλά μονοφυσίτη δεν τον ξέρω . Α παρεμπιπτόντως αν και άσχετο με το θέμα ... Του Αντίχριστου μωαμεθανού ( με Α κεφαλαίο) που εκπλήρωσε την προφητεία και έκτισε ναό στον τόπο που ο αντίχριστος (με α μικρό) Ιουλιανός δεν μπόρεσε να κτίσει εμποδιστείς απο φλόγα που εξήλθε απο την γή . Γιατί όταν ερχόταν ο Αντίχριστου ( με Α κεφαλαίο) αυτός και μόνο θα έκτιζε Οπότε η σχετική προφητεία επαληθεύτηκε .. όπως και έκτισε . Μετά στον ίδιο τόπο και έκτισε και ο Αντίχριστος Πάπας .....Οπότε και πάλι η σχετική προφητεία επαληθεύτηκε ...
  Αλλά με ποιόν πατριάρχη Ιεροσολύμων δεν κοινωνούσε ο αγ Μάξιμος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χριστός Ανέστη Πατέρες και αδελφοί. Ο Αμέθυστος στην παραπάνω αναφερόμενη ανάρτησή του γράφει ότι το ΑΓΙΟ ΦΩΣ είναι: ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ. Πρώτα από όλα Παλαιοημερολογίτες και Αποτειχισμένους μας θεωρεί επί της ουσίας κοινούς αντιπάλους και δεν μας θεωρεί με αυτό τον τρόπο μόνο αυτός αλλά και οι ομόφρονές του, ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι από τους αδελφούς Αποτειχισμένους εμάς τους Ορθοδόξους του Πατρίου μας θεωρούν ή και αποκαλούν ακόμη, δήθεν Σχισματικούς. Όσο για την απάντηση στον Αμέθυστο του αδελφού Π.Β. ,τον οποίο δεν γνωρίζω, ήταν κατά την γνώμη μου, μία πολύ καλή κατ αρχάς απάντηση. Προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι του Πατρίου Εορτολογίου, αγωνιζόμενοι, απλά πράττουμε το καθήκον που απορρέει από την αγάπη μας Στον Κύριο και Την Εκκλησία Του και αποδεινύεται από την εκτέλεση των εντολών Των Πατέρων Των Αγίων και των Συνοδικών Αποφάσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Εμείς δεν είμαστε διαχειριστές και ερνηνευτές της Οικονομίας Του Θεού,για να ερμηνεύουμε το θαύμα Του Αγίου Φωτός, άλλωστε και οι Άγιοι αυτή την παρακαταθήκη μας άφησαν ,όσον αφορά τις Οικονομίες Του Θεού, αγωνιζόμενοι εναντίον των φιλαιρετικών στην εποχή τους έκαστος, παράλληλα με την παρακαταθήκη του Αγώνος εναντίον των Αιρέσεων. Αμέθυστε δεν θα σου κάνουμε την χάρι να ακούσουμε στην προτροπή τη δική σου και όσων συμφωνούν μαζί σου, εμείς ακούμε Άλλου Ποιμένος Φωνή. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το κίνημα των Νεοαποτειχισμένων αδελφών, ευχόμαστε για το καλύτερο, εμάς πάντως γνώριζε και σύ και οι ομόφρονές μαζί σου θα μας βρίσκετε στην απέναντι πλευρά, διότι αυτή την άμπελο που εκφράζει το Εκκλησιαστικό κίνημα των αγωνιζόμενων Ορθοδόξων του Πατρίου δεν την φοίτεψε απλός άνθρωπος αλλά αυτή η Δεξιά Του Υψίστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι δικοί μας πατριαρχάδες κύριε συντάκτη της απαντήσεως, έχουν κρυστάλλινη Αρχιερωσύνη και Αποστολική Διαδοχή, την οποίαν οι δικοί σας μπορούν να δούν μόνο με το κυάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι δικοί μας Αρχιερείς των ΓΟΧ Ανώνυμε, έλαβαν την Αρχιερωσύνη από την Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς με πρωθιεράρχη τον Άγιο Φιλάρετο τον Ομολογητή, που την απεδέχθηκε Συνοδικά, του Οποίου το σώμα παρέμεινε Χάριτι Θεού άφθορο. Η Σύνοδος αυτή, των Ρώσων της διασποράς, που παρεχώρησε χάριν του αγώνος, υπερόρια, λόγω της εξελισσόμενης Παναιρέσεως, την Αρχιερωσύνη στους Αρχιερείς μας ανάδειξε , μέχρι σήμερα στους κόλπους της, τουλάχιστον τρείς Αρχιερείς Αγίους μέ άφθορα σώματα, ένας δε εξ αυτών ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς έχει αναγνωρισθεί ως Άγιος ακόμη και από το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Όσο για την κρυστάλλινη Αρχιερωσύνη και Αποστολική Διαδοχή δεν φθάνει να την λαμβάνει μόνο ένας Αρχιερέας, με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε, άλλα πρέπει να τα διατηρεί ανόθευτα, με οποιοδήποτε κόστος, κατά την διάρκεια της Αρχιερωσύνης του. Είθε οι Αρχιερείς σας, αν όχι όλοι έστω και λίγοι, να εύρουν το θάρρος να καταδικάσουν την Παναίρεση και την "Σύνοδο της Κρήτης " γιατί όσο δεν το πράττουν τελικά μόνο οι δικοί μας απομένουν να πράξουν αυτό το μεγάλο καθήκον και ας τους κατηγορείτε σεις και οι ομόφρονές σας. Για σκεφθείτε, μήπως ο Κύριος μας ευλόγησε την ύπαρξη αυτών των Αρχιερέων, που σεις κατηγορείτε, ακριβώς διότι οι δικοί σας δεν πράττουν το καθήκον που απορρέει από την Αρχιερωσύνη τους.

   Διαγραφή
  2. Η Συνοδος των Ρωσων της Διασπορας, κυριε Δ.Π., εκτος του οτι εκανε Εισπηδηση χειροτονωντας "αρχιερεις" για την Ελλαδα, εχει πλεον ενωθει με την κανονικη Εκκλησια του Πατριαρχειου Μοσχας, και επομενως συμφωνει με τις συναντησεις των Ρωσων με τον Παπα, και διαφορους Καρδιναλιους, με τον Διαλογο με τους παπικους, στον οποιο συμμετεχουν και οι Ρωσοι, με τις αποφασεις της Πανορθοδοξης Συνοδου, τις οποιες απεδεχθη η Ρωσικη Συνοδος, αν και δεν προσηλθε στην Κρητη, και γενικως συμφωνει με οσα αποφασιζουν οι 14 Ορθοδοξες Εκκλησιες.
   Αρα λοιπον δεν κανετε καμμια Αντισταση, αλλα συμφωνειτε με οτι αποδεχονται οι Ρωσοι.

   Διαγραφή
  3. Πήρες φόρα !!!Λές να μαλώσουμε αν οι δικοί μας μασόνοι είναι καλύτεροι απο τους δικού σας . ? Ο Αθηναγόρας με προεδρικό αεροπλάνο εξ Αμερικής και ό άλλος με τσάρτερ ?
   Αντε ας μαλώσουμε ! Χαλάω χατίρι ?

   Λοιπόν η σύνοδος απο την οποία λέτε οτι πήρατε .. και την οποία επικαλείστε ...είχε συνοδικά εγκρίνει την χειροτονία και η χειροτονία αυτή έγινε κατά τους κανόνες ?

   Η μήπως πέσανε τα ΟΒΟΛΑ και λάθρα και .... και....

   Αλλά και σε ποίο υπαρκτό επισκοπικό θρόνο ? Καθαίρεσε πχ η σύνοδος που λέτε τον Αθηνών ως αιρετικό και έστειλε στην Αθήνα ορθόδοξο ? Αυτό το Ταλάντιο πού πέφτει ? Και μαζεύτηκε η εκκλησία του Ταλαντίου και φώναξε άξιος ?

   Και δεν ξέρω αλλά κατά πόσον μια σύνοδος ορθοδοξεί όταν συνοδικά αποφαίνεται οτι το φιλιόκβε δεν αποτελεί κώλυμα σωτηρίας και όταν στους ναούς της προβάλετε , όπως άλλωστε και στους δικούς σας , η εικονογραφική απεικόνιση του φιλιόκβε , την παπική λέω απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ?
   Εσείς συνοδικά δεν αναθεματίζεται όποιον δεν την προσκυνά ?

   Εταιρε εφ ω παρει ? Μια σειρά συνόδων δογμάτισε επί του θέματος , να τις γράψουμε στού διαόλου τα κατάστιχα και να προσχωρήσουμε σε σας ?

   Και άντε τις συνόδους .. το Ευαγγέλιο που διδάσκει ότι δεν κοιτάμε νουμηνίες δεν κάνουμε διαχωρισμό ημερών κτλ τι να το κάνουμε ?

   Και να λέμε μαζί με σας ψέματα και να ρίχνουμε αναθέματα που θα γυρίζουν στο κεφάλι μας ? Η μήπως δεν είναι ψέμα οτι πριν εκατό τόσα χρόνια πήραμε τα παπικό λειτουργικά βιβλία ?
   Το πασχαλιο κτλ Που δεν τα πήραμε γιατί οχι με τους Πεπικούς αλλά με έσας και το Πάσχα μαζί σας γιορτάζουμε και με 13 μέρες διαφορά τις εορτές που δεν κρέμονται απο το Πάσχα ...

   Εταίρε και οι "δικοί" μας και οι "δικοί" σας βάλανε τα ίδια μασονικά σύμβολα πχ τον πανόπτη μασωνικό οφθαλμό πάνω απο την Ωραία Πύλη και εσύ που τα ψάχνεις και δεν τα αγνοείς θα έπρεπε να έχεις καταλάβει οτι είναι απο τις ίδιες στοές ...

   Αυτοί οι μασόνοι βάλανε στον οικουμενισμός σαν βάση το "κοινό βάπτισμα " και σε σας το κοινό ημερολόγιο ...
   Και εσείς ούτε Ινκας να είσαστε !... και χάριν αυτού ανέχεστε " αγίες Αθανασίες " και του διαόλου τα κέρατα ... ή μήπως δεν βλέπετε σε ποία νυχτερινά κέντρα κάνουν " αγρυπνίες " που και τα Σόδομα θα ντρεπόταν ?
   Και γιατί οι μασόνοι σας είναι καλύτεροι απο τους δικούς μας ? Αλλά τι σημασία έχει αν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι ?Αντε είναι .. να μη σου χαλώ χατίρι .

   Εταιρε εφ ω παρει ? Τι "φίλημα ", τι αγάπη μας δείχνεις ?
   Και οι "δικοί" μας και οι" δικοί" σας και των θρόνων να είναι , που δεν είναι , Ουτε της ΠΙΣΤΗΣ αλλά ούτε και των τρόπων είναι διάδοχοι αλλά της αρπαχτής ... " ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κώλος μας " .. Της απώλειας και όχι της σωτηρίας .

   Αποτείχιση δεν είναι μονο η αποταγή του σατανά ,να χωριστούμε απο τον σατανά με το τείχος της ορθοδοξης πίστης και να εναντιωθούμε σε αυτόν αλλά και να οχυρωθούμε στην ορθοδοξη πίστη και πρακτική συντασσόμενοι με τον Χριστό

   Το μόνο ορθόδοξο έδαφος σήμερα είναι η αποτείχιση και σε αυτό σας περιμένουμε .

   Διαγραφή
  4. Στον λέγοντα "Ανώνυμος17 Απριλίου 2017 - 11:08 π.μ.
   Η Συνοδος των Ρωσων της Διασπορας, κυριε Δ.Π., εκτος του οτι εκανε Εισπηδηση χειροτονωντας "αρχιερεις" για την Ελλαδα,..."
   Το έκανε όντως ? Πήρε συνοδική απόφαση και με βάση αυτήν την απόφαση έγιναν χειροτονίες ? Πάντως αυτά που λές για Εισπηδηση .... Θα μπορούσαν αν θεωρούσαν την Εκκλησία της Ελλάδας σε αίρεση να της τραβήξουν μια συνοδική καταδίκη και μετά να στείλουν ιεραποστολή και ναί να βάλουν σε κάθε επίσκοπή απέναντι σε κάθε κατ αυτούς αναθεματισμένο τον δικό τους . Μόνο σε καιρό αίρεσης " ΞΕΝΗ " εκκλησιαστική αρχή βάζει χέρι , αλλά αφου πρώτα καταδικάσει και αναθεματίσει την αιρεση .Ο πατριάρχης μας πχ ο Ειρηναίος πρώτα θα πρέπει να αναθεματίσει τους οικουμενιστές και μετά ναι μπορεί να στείλει Επισκόπους σε αντικατάσταση των αιρετικών ψευτοεπισκόπων . Και αν μας λυπηθεί ο Θεός αυτό θα φωτίσει τους αποτειχισμένους να κάνουμε είτε απο τον Ειρηναίο , είτε απο τον Αρτέμιο είτε απο αλλού .

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ Ανώνυμε 17 Απριλίου 2017 - 11:08 π.μ. οι Αρχιερείς των Ρώσων της Διασποράς πράγματι το 2007, κατά μεγάλη πλειοψηφία, ενώθηκαν με το Πατριαρχείο της Μόσχας, μεγαλο όμως μέρος του Κλήρου και του Λαού τους δεν ακολούθησε και συνέχισαν την πνευματική πορεία και παρακαταθήκη του κεκοιμημένου Πρωθιεράρχη τους Αγίου Φιλαρέτου του Ομολογητού και των άλλων Πατέρων τους. Με αυτούς και την νέα Σύνοδο των Αρχιερέων τους και σήμερα έχουμε, οι ΓΟΧ Ελλάδος, πλήρη Εκκλησιαστική Κοινωνία, καθώς και με τους Ρουμάνους αδελφούς του Πατρίου, που επίσης είχαν επί πολλά χρόνια Κοινωνία με την Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς. Όσο για το υπερόριο των χειροτονιών και άλλες φορές έχει συμβεί στην Ιστορία Της Εκκλησίας όταν γινόταν αγώνας εναντίον κάποιας Αιρέσεως που επικρατούσε σε μία Περιοχή να βοηθούνται και με αυτό τον τρόπο όσοι παρέμεναν πιστοί στην Ορθοδοξία από Συνόδους που παρέμεναν Ορθόδοξες. Για παράδειγμα σας αναφέρω τις υπερόριες χειροτονίες που έγιναν από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρώμης για τις ανάγκες Χριστιανών της Ανατολής όταν στην Ανατολή επικρατούσε η Εικονομαχία, ενώ στην Δύση υπήρχε Ορθοδοξία. Όσον αφορά τα γραφόμενα από τον αδελφό Σωτήριο, που πιθανόν να αναφέρονται στα όσα και εγώ έγγραψα, δεν επιθυμώ να αρχίσω διάλογο μαζί του, παρότι τον συμπαθώ ως άνθρωπο, διότι στο παρελθόν όποτε διαλεχθήκαμε δεν καταλήξαμε πουθενά. Αδελφικά μόνο του γράφω ότι η μοναχική πνευματική πορεία ενός ανθρώπου είναι ο δυσκολότερος και πλέον επικίνδυνος δρόμος και επίσης σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια και μάλιστα ομαδική, παρά τις αρχικές καλές προθέσεις, πάντα θα αναφύονται προβλήματα, λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας μας, ο τελικός σκοπός και αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερη αξία, έστω και αν ανεχόμαστε κάποια πράγματα χάριν του γενικότερου καλού. Χριστός Ανέστη αδελφοί, θαρσείτε, ο Κύριος στα δύσκολα μας θέλει παλληκάρια

   Διαγραφή

 5. Τριτοπρόσωπο . Ουτε αυτός , ούτε αυτός , ουτε αυτός λέει ο νομάρχης ...
  Και τότε ποιός ? ρωτάνε
  Στέλνουν οι Αμερικάνοι ....η απάντηση .
  Η μήπως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα ?
  Αλλά τέλος πάντων διαβάζω στο https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
  " Μετά τη δρομολογημένη εκ τεσσάρων κυβερνήσεων "παραίτηση" του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μαξίμου Ε΄, στις 18 Οκτωβρίου του 1948, και ειδικότερα μετά από πίεση των ΗΠΑ προς την τουρκική κυβέρνηση, ο Αθηναγόρας εξελέγη Πατριάρχης, στις 1 Νοεμβρίου του 1948, ως Αθηναγόρας Α΄."
  Τώρα θα μου πείς αν 23 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ένα απορρυπαντικό και δεν έχουν 4 κυβερνήσεις το δικαίωμα να συστήνουν ένα πατριάρχη ...

  Και μένα πατριαρχείο μου είναι αλλά το θεωρώ υπο ξενοκρατική κατοχή .. κάτι σαν αποκεντρωμένη υπηρεσία της ΣΙΑ ....

  Κάποτε λένε , ακουστά το έχω ένας πάπας χειροτόνησε καρδινάλιο ένα άλογο ... Δεν ξέρω αν αληθεύει ... αλλά αν έτσι είναι ε ... όσο λογικό θα ήταν να αμφισβητήσει ένας την αποστολική διαδοχή τόσο λογικό θα ήταν να ισχυριστεί και ότι η γή γυρίζει μια και το παπικό αλάθητο και για τα 2 είχε αποφανθεί .
  Και για την αποστολική διαδοχή του Αθηναγόρα πχ για να το λέτε κάποιο παπίσιο αλάθητο θα εχει αποφανθεί ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο μεγαλύτερος Άγιος των Ρώσων της Διασποράς(Άγιος Σεραφείμ Ρόουζ)ονομάζει τέρας τον αντίχριστο Παλαιοημερολογιτισμό.Έκαναν λάθος,λέει ο Άγιος,οι Ρώσοι της Διασποράς που "έτρεφαν"αυτό το ΤΕΡΑΣ.
  Αν δεν υπήρχε αυτό το τέρας δεν θα υπήρχαν σιγονταροοικουμενιστές σαν τον αφελεί π. Ν. Μανώλη.
  Το αγκάθι της Αποτειχίσεωε από τους Οικουμενιστές είναι αυτό το τέρας με τις πολλές κεφαλές(σαν το θηρίο της Ι. Αποκαλύψεως).
  Η καινοτομίες των Γ.Ο.Χ. αποτελούν αίρεση και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ θάνατο!Ξύπνα λαέ του Καβουρίδη!Ξύπνα λαέ του Καρπαθάκη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Πατέρας Σεραφείμ Ρόουζ, τον οποίο και εγώ θεωρώ Οσιακό Πατέρα κοιμήθηκε το έτος 1982 σε μη Κοινωνία με τους Φιλοοικουμενιστές. Δεν γνωρίζω ακριβώς τί είπε και πως το είπε για τους Έλληνες Παλαιοημερολογίτες, καθώς τα χρόνια εκείνα και τα αμέσως προηγούμενα το Παλαιοημερολογιτικό κίνημα στην Ελλάδα διερχόταν την πλέον δύσκολη ιστορική στιγμή του, με έντονα εσωτερικά προβλήματα, γεγονός που στενοχωρούσε συνολικά τον Αντιοικουμενιστικό Αγώνα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό. Από τότε μέχρι τις ημέρες μας πολλά μα πάρα πολλά έχουν αλλάξει με Την Χάρι Του Θεού και οι Ορθόδοξοι του Πατρίου, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, καταννόησαν και καταννοούν την μεγάλη Ιστορική ευθύνη που έχουν στους ώμους τους, για το σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα γεγονότα τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τώρα μετά την " Σύνοδο Της Κρήτης " και τις αποφάσεις που έλαβε, έκαναν αυτή την ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη και όσο δεν δημιουργείται μία αξιόλογη αντίδραση των λοιπών Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών με επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, με την συμμετοχή Αρχιερέων, Κλήρου , Μοναχών και Λαού ενάντια στην Παναίρεση, όχι μόνο στην Θεωρία, αλλά και στην Εκκλησιαστική πράξη, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για τους ΓΟΧ και τους Κοινωνικούς μαζί τους σε Παγκόσμιο επίπεδο. Έχοντας αυτά τα πραγματικά γεγονότα υπόψη κρατείστε τις ύβρεις εναντίον μας, γιατί αυτό που σεις απορρίπτετε με τόση ευκολία, ίσως τελικά αποδειχθεί η μόνη πραγματική ελπίδα. Όσο για αυτούς που σεις καλείτε σιγονταροοικουμενιστές η στάση τους δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά με τις επιλογές που διάλεξαν για την ζωη τους και την πνευματική τους πορεία, όλα τα άλλα είναι απλά άλλοθι και δικαιολογίες. Ευχαριστώ πολύ το ιστολόγιο για την φιλοξενία του, την οποία δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να καταχραστώ περισσότερο. Όσο για το συμπέρασμα και το δια ταύτα θα το αποδείξει το μεσοπρόθεσμο μέλλον, ας μη βιαζόμαστε για εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα, αρκεί να είμαστε ανοικτοί και ελεύθεροι στην σκέψη μας, ώστε να καταννοήσουμε, όχι τόσο από τις ιδέες μας ή προκαταλήψεις μας, αλλα από την πραγματικότητα που βιώνουμε και θα βιώσουμε, το θέλημα Του Κυρίου. Χριστός Ανέστη αδελφοί και Πατέρες

   Διαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή κύριε Μαρίνε, επειδή η σύνοδος των Ρώσων της διασποράς "απεφάνθη να εγκρίνει τις χειροτονίες" επισκόπων για την Ελλάδα, σημαίνει ότι αυτές είναι Νομιμες, Κανονικές και Θεάρεστες ?
   Μήπως οι Ρώσοι της Διασποράς έχουν το Αλάθητο ?
   Απόδειξη της συγχύσεως τους είναι ότι μετά τις "χειροτονίες" διασπάστηκαν και αυτοί στην ομάδα που επανήλθε στο Πατριαρχείο Μόσχας και στην ομάδα που δεν επανήλθε !
   Εχουν αυτοί οι άνθρωποι Φωτισμό και Ορθή Κρίση ?
   Ας τούς χαίρονται όσοι "χειροτονήθηκαν" από αυτούς.

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Μαρίνε,ποίος είναι ο λόγος που δεν έχεις εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς τους 7-8 πρόσφατους αποτειχισμένους;
   Πόσες είναι οι αιρέσεις του Οικουμενισμού και ποίες είναι;
   Οι Γ.Ο.Χ. γιατί δεν διώκονται από τους αιρετικούς Οικουμενιστές σ'αυτά τα αντίχριστα χρόνια ;
   Ποίος έκανε σχίσμα το 1924-1937;
   Είναι αίρεση η αλλαγή του ημερολογίου;
   Τα Μυστήρια των Οικουμενιστών κληρικών έχουν την Θεία Χάρη;
   Τα Μυστήρια των Σιγονταροοικουμενιστων έχουν την Θεία Χάρη;
   Ο Χρυσόστομος Καβουρίδης είναι άγιος;
   Η αγαμία των Επισκόπων είναι καινοτομία ή όχι;

   Διαγραφή
  4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  5. Τα περί χειροτονιών δεν είναι έτσι αλλά δεν θα επιμένω .
   Τα περί Ρώσων της διασποράς Θα έχετε υπ όψιν σας νομίζω το δημοσιευμένο σε παλαιοημερολογίτικη ιστοσελίδα https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2109.html Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Ὁμολογιακή καί Κανονική θεώρησις Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου

   Μήπως θα μπορούσατε να σχολιάσετε τα κάτωθι για να έχουμε και την δική υποθέτω αντίθετη άποψη ?


   " ....Σχετικά μέ τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ΡΟΕΔ σεβάσθηκε μέν τήν ἑορτολογική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, ἀλλά ἀνέχθηκε στούς κόλπους της ἐνορίες - ἀκόμη καί Ἐπισκόπους – πού χρησιμοποιοῦσαν τό Νέο Ἡμερολόγιο (ἕνας ἀπό τούς Ἐπισκόπους αὐτούς ἦταν ὁ Ρουμάνος Θεόφιλος Ἰονέσκου). Ἀνέχθηκε ἐπίσης καί Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους, ὅπως τόν Ἀρχιεπίσκοπο Γενεύης καί Δυτ. Εὐρώπης Ἀντώνιο.
   Εἶναι ἄξιο σημειώσεως ὅτι τό 1994, ἐπί Μητροπ. Βιταλίου, ἡ ΡΟΕΔ ἑνώθηκε μέ τούς Ἐνισταμένους τοῦ «Μητροπ. Ὠρωποῦ» Κυπριανοῦ, ἀποδεχόμενη τήν ἐκκλησιολογία του (περί ἀκρίτων αἱρετικῶν, τῶν ὁποίων τά Μυστήρια εἶναι ἔγκυρα).
   Παρά τήν κατάσταση αὐτή, λόγῳ ἀνεπαρκούς ἐνημερώσεως, Ὀρθόδοξοι τόσο στή Ρωσία, ὅσο καί στήν Ἑλλάδα, θεωροῦσαν τήν ΡΟΕΔ σάν τήν «χρυσή ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας» (κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ὁμολογητοῦ Μοναχοῦ καί Θεολόγου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν Ἐπιφανίου Τσέρνωφ, + 1994). Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τό 1934 οἱ τότε ὑπεύθυνοι τῆς Κοινότητος τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπευθύνθηκαν στόν Μητροπ. Ἀντώνιο γιά τήν χειροτονία Ἐπισκόπων, κάτι πού τότε δέν ἐπετεύχθηκε.
   Ἀπό τά προηγούμενα προκύπτει, ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς δέν ὑπῆρξε ποτέ Ὀρθόδοξη, μέ τήν ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπως αὐτή ὁρίζεται μετά τό Νεοημερολογιτικό Σχίσμα τοῦ 1924. Ἦταν ἕνα σχισματικό πρός τήν ἐπίσημη Ρωσική Ἐκκλησία σῶμα, σέ πλήρη κοινωνία μέ τίς Οἰκουμενιστικές τοπικές «Ἐκκλησίες», Νεοημερολογιτικές καί Παλαιοημερολογιτικές, καί ὅταν ἤρθησαν οἱ πολιτικές διαφορές της μέ τήν μητέρα «Ἐκκλησία» τῆς Ρωσίας, ἑνώθηκε μαζί της."

   Διαγραφή
  6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  7. Ή διόρθωση τού ημερολογίου γιά τήν οποία αποσχίστηκατε από τήν Εκκλησία Τού Χριστού δέν είναι δογματικό θέμα , δεν είναι θέμα πίστης δεν αποτελεί αίρεση .

   Αρα ΗΤΑΝ παράνομη για λόγους πο δεν σχετίζονται κατά τόν ιε΄ κανόνα τής Α΄καί Β΄συνόδου η διακοπή εκ μέρους σας μνημόσυνου και μάλιστα όχι μόνο διακόψετε τότε το μνημόσυνο με τους "νεοημερολογίτες" επισκόπους αλλά και με ΟΛΗ την εκκλησία ακόμα και αυτούς που δεν αποδέχτηκαν και δεν εφάρμοσαν την αλλαγή .

   Αλλά ρητώς το ευαγγέλιο δηλώνει οτι δεν κάνουμε διακρίσεις ημερών και γιορτών και δεν δεχόμαστε κριτικές για θέματα αυτά και για τροφές κτλ .Και δεν μας άφησαν οι πατέρες οτι μη δογματικά θέματα δεν αλλάζουν διότι τα άλλαξαν και ακόμα αυτό και το καταλάβατε και το παραδεχτήκατε πάλι δεν μετανοήσατε
   και τι λέτε ? Επιχειρήματα του στυλ "Η αγαμία των Επισκόπων δεν προκάλεσε και δεν προκρίνει σχίσμα στην Αγία Εκκλησία, οπότε εφόσον το σώμα όλο απανταχού της γής το αποδέχτηκε, δεν διαφοροποιούμαι ούτε εγώ.." Ναι ? Ε η απανταχού της γής αποδέχτηκε την ημερολογιακή διόρθωση και σε κάθε περίπτωση αν δεν το εφάρμοσε απανταχού της γής το ανέχτηκε απανταχού της γής και δεν έγινε σχίσμα άλλο απο το δικό σας , εσείς αφού σας λένε κρατήστε οτι έχετε και ελάτε ... γιατί δεν γυρίσατε ? Ναι ακόμα και όταν σας είπαν επιστρέψτε στην εκκλησία ΣΑΣ , την Εκκλησία της Ελλάδας όπως είστε με το ιουλιανό και όχι το διορθωμένο δεν το κάνατε ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΡΟΚΫΨΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ! Αλλά ενώ γυρίζατε την πλάτη στην εκκλησία ΣΑΣ , την Εκκλησία της Ελλάδας ...την ίδια στιγμή όμως όπως προκύπτει απο https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2109.html είχατε κοινωνία με την ΡΟΕΔ. της οποίας οι κεφαλές ήταν στη πανορθόδοξη σύνοδο που απεφάσισε την ημερολογιακή τοῦ 1923 ὑπό τόν Μελέτιο Μεταξάκη καί τό 1934 , είχε και τον επίσκοπο της Θεόφιλο Ἰονέσκου με το νέο και ήταν κοινωνική με "νεοημερολογίτες" ακόμα και με τον Πατριάρχη τῆς Ρουμανίας Μύρωνος Κριστέα τῆς Ρουμανίας που ἐδίωξε ἀπεινῶς καί μέ μεγάλη σκληρότητα τούς Ρουμάνους Γνησίους Ὀρθοδόξους...
   Τελικά γιατί η ΡΟΕΔ ήταν αγία και η εκκλησία της Ελλάδας όχι ? " Θεολογικό μυστήριο "!!!
   Η μήπως θέλατε τις "χειροτονίες" που φέρνουν πιστούς και άρα λεφτά αλλά και το ιδιωτικό μαγαζάκι για να τις αξιοποιήσετε ?

   Λέτε ψέματα και συκοφαντικά οτι έχουμε παπικό ημερολόγιο , μηνολόγιο , εορτολόγιο Πασχάλιο κτλ
   Η αλήθεια όμως είναι , πώς εμείς δέν έχουμε Γρηγοριανό , αλλά διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο κατα 13 μερες ΚΑΙ δεν έχουμε παπικό πασχάλιο μαζί με σας αλλωστε γιορτάζουμε το Πασχα και τις γιορτες που κρέμονται απο το Πάσχα ,αλλά ουτε τα άλλα είναι παπικά γιατί με 13 μέρες διαφορά τις ίδιες γιορτές γιορτάζουμε που γιορταζετε και σεις και δεν είναι κοινά με τους παπικούς .Και με βάση πλαστογραφίες και συκοφαντίες ρίχνεται αναθέματα σαν να είναι λουλουδάκια !!!

   Ιδιαίτερη πλάκα έχει το ανάθεμα ΣΕ ΟΣΟΥΣ δεν προσκυνάνε το φιλιόκβε την παπική εκδοχή της Αγίας Τριάδος που απαγορεύουν ορθόδοξες συνοδοι ... αλλά και ότι οταν κάποιοι απο σας δες https://churchgoc.org/pnoi/201/9.html έμαθαν την αλήθεια ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ !! και ακόμα τα αναθέματα πέφτουν σύννεφο.

   Ασε και τα ευτράπελα με τα " εν δυνάμει και εν ενεργεία " και το τι χρειάζεται συνοδική καταδίκη και τι δεν χρειάζεται και πότε εκπίπτει αιρετικός ή σχισματικός της Θείας Χάριτος ....

   Τώρα πως ο αποτειχισμένος απο σας ιερέας για δογματικούς λόγους εκπίπτει της Θείας Χάριτος αλλά δεν εκπίπτει για σας όταν αποτειχιστίκατε για ΜΗ δογματικούς λόγους ... είναι "Θεολογικό μυστήριο " !

   Κλαυσίγελως το παλαιοημερολογιτικό !Βέβαια αν κάνεις μια πρόχειρη οικονομοτεχνική μελέτη του χρήματος που είναι συνδεδεμένο με το παλαιοημερολογιτικό και το που και πώς και απο ποιούς ξοδεύεται τα "θεολογικά μυστήρια" βρίσκουν εύλογες απαντήσεις .... η Θρησκεία είναι μαγαζί γωνία και το ιδιωτικό μαγαζάκι έχει και τα καλά του ... ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ αλλά για όσους έκλεψαν απο τον Κύριο μας Ιησού το ποίμνιο και το εκμεταλλεύονται .

   Διαγραφή
  8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  9. ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Marinos Marinos21 Απριλίου 2017 - 11:40 π.μ.Αν είναι ζήτημα πίστης πως λέτε ναι θα το αλλάζαμε αν όλοι συμφωνούσαμε ?

   Αλλά η απανταχού της γής Εκκλησία έκανε συνέδρια και πήρε αποφάσεις και η εφαρμογή τους δεν επηρέασε την ενότητα της . Εσείς δεν συγκατατίθεστε να είστε με αυτό το όλον .

   Δεν ακούτε το Ευαγγέλιο που λέει :
   Πρός Γαλάτας κεφ 4 , 8-11 ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς· νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;
   ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς!
   φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.
   Και προς Κολοσσαείς κ. 2 στίχοι 16- 16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων,
   Αλλά λέτε οτι οι πατέρες σας είχαν ενότητα όχι εν τω Ιησού Χριστώ αλλά στις γιορτές και τα πανηγύρια.
   Η ενότητα της εκκλησίας διατηρήθηκε και μετά την ημερολογιακή αλλαγή ΕΣΕΙΣ αναδείξατε το ημερολόγιο σε δόγμα πίστεως και μας συκοφαντησατε οτι τάχα πήραμε παπικό ημερολόγιο μηνολόγιο και πασχάλιο .
   Φωνάζετε ΠΑΠΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΪ και τώρα πού όντως μας την πέσανε οι παπικοί κανένας δεν δίνει σημασία ... και για όποιον φωνάζει λένε : ελά παλαιοημερολογίτης είναι ...

   Αλλά η πλάκα είναι οτι κάνουμε τις γιορτές τότε που τις έκαναν οι πατεράδες μας ...
   Βρε ψευταράδες όταν διορθώνεται την ωρα στα ρολόγια σας αλλάζεται ρολόγια ? Και μάλιστα παίρνετε το ρολόι του γείτονα ? Πως λέτε οτι επειδή διορθώσαμε το ημερολόγιο το αλλάξαμε και πήραμε το παπικό ? Ιουλιανό διορθώσαμε και ιουλιανό διορθωμένο έχουμε και κάνουμε τις γιορτές μας στον ίδιο καιρό που τις κάνανε οι πατεράδες μας .
   Τράβα να δεις την εφημερίδα της κυβέρνησης που διόρθωσε το ημερολόγιο . Για διορθωμένο Ιουλιανό και όχι για Γρηγοριανό μιλάει .Ε συκοφάντες !
   Απο που και ως που ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ λέτε οτι πήραμε το Παπικό Πασχάλιο και Μηνολόγιο . Και εσείς και εμείς τα ίδια πασχάλια και μηνολόγια απο τα ίδια βιβλιοπωλεία αγοράζουμε και τα ίδια είναι στα αναλόγια των ψαλτάδων . Μαζί δεν κάνουμε Πάσχα ? Τι συκοφαντίες λέτε οτι πήραμε τα παπικά ?

   Και σας εχει κάτσει ο διάολος για τα καλά ! λές " η Αγία Πρώτη Σύνοδος και τοποθέτησε τις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές " Τι λές ? Μόνο για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα κατόπιν αιτήματος του αυτοκράτορα απεφάσισε ! Καμία απόφαση δεν πήρε ουτε αυτή η σύνοδος ούτε καμία άλλη για εορτολόγια !
   Ονειροφαντάζεστε και ζείτε μέσα στο ψέμα .

   Αλλά και για ότι αφορά την αποτείχιση σας και εκεί ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ! Και εκεί δημιουργήσατε ενα αναποτελεσματικό κακό προηγούμενο διαστρεβλώνοντας ότι αφορά την οργάνωση του αντιαιρετικού αγώνα και αυτό το κακό προηγούμενο έχουμε μπροστά μας και φοβίζει όποιον σκέφτεται να αποτοιχιστεί . Η μόνιμη επωδός είναι παλαιοημερολογίτες θα γίνουμε ? Σκιάχτρα έχετε καταντήσει . Παράδειγμα προς αποφυγή .

   Οτι και να ψάξεις στο παλαιοημερολογίτικο χώρο μια αφόρητη δυσοσμία βάλτου ! Είθε ο Θεός να σας φωτίσει και να σας δώσει μετάνοια !

   Διαγραφή
  10. Οι εντολές του Θεού είναι δόγμα.Η μοιχειανική αίρεση έθιξε το δόγμα.Η νομιμοποίηση της αμαρτίας είναι αίρεση.Η αίρεση είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος(μοιχειανική αίρεση).Το ημερολόγιο δεν είναι Παράδοση.Η αλλαγή του ημερολογίου είναι αλλαγή αριθμών(το 9 το κάνουμε 22).Το εορτολόγιο δεν άλλαξε.Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν λένε ότι θα νηστεύουν όλοι τη αυτή ημέρα(ποίος Πατέρας το λέει;)!Ο Μέγας Αθανάσιος και οι Αιγύπτιοι Πατέρες εόρταζαν(μετά την Α' Οικ. Σύνοδο)με το δικό τους Αιγυπτιακό ημερολόγιο.Στο Άγιο Όρος και στην Αυστραλία εορτάζουν διαφορετικές ώρες το Πάσχα από εμάς.Πρίν την Α' Οικ. Σύνοδο δεν εόρταζαν μαζί η Άγιοι του Ουρανού και της γης;;Αν σήμερα ήταν Πατριάρχης Νέας Ρώμης ο Μέγας Αθανάσιος και άλλαζε το ημερολόγιο,θα ήταν καινοτόμος;;;Η αλλαγή του ημερολογίου είναι πρόοδος της Εκκλησίας(όπως και η αλλαγή της εορτής του Πάσχα από τους Πατέρες της Α' Οικ. Συνόδου).Πρόοδος είναι και η αγαμία των Επισκόπων.Πρόοδος είναι και ο νηπιοβαπτισμός κλπ.
   Διάσπαση έκαναν οι Γ.Ο.Χ. και όχι οι τοπικές Εκκλησίες(το 1924).Όλες οι τοπικές Εκκλησίες ήταν σε κοινωνία το 1924.Οι Παλαιοημερολογίτες και οι Πρωτοπασχίτες έσπασαν την ενότητα για να κάνουν το γούστο τους. Στην Εκκλησία κουμάντο δεν θα κάνουν οι αφελείς και αθεολόγιτοι.Ξύπνα φίλος!

   Διαγραφή
  11. Οπως το να κοινωνοί ένας χριστιανός απο εκεί που καταφανώς υπάρχει αίρεση ή ( και για το ακριβέστερο και αρχαιότερο και βίος αντίχριστος , αν και για τον βίο οι πατέρες λένε υπομονή και αναμονή συνοδικής καταδίκης ) δεν προσήκει τώ χριστιανώ αλλά τω διαβόλω έτσι ΚΑΙ Η ΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ απο εκεί που οφείλει να κοινωνοί κάποιος κολάζεται .
   Άγγελος κρατά τεφτέρι ... Και την ΜΙΑ φορά να μην κοινωνούμε το λέμε το γιατί και η 2 και 3 ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ μας θέτει εκτός .
   Το να γυρίσει κάποιος την πλάτη του σε Ιερέα και πόσο μάλλον Επίσκοπο που κρατά Αγια Μυστήρια δεν είναι το άκρον άωτο της ασέβειας ? Και δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί κάποιος να αποτειχίζεται οταν θεωρεί οτι ο Ιερέας ή επίσκοπος έχει Ιησού Χριστό στο ποτήριο του ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΤΑΝΑ !
   Ε ... δεν το χωρά ο νούς μου !
   Εγω αποτειχίζομαι απο τον ΣΑΤΑΝΑ και λέω : Αποστατήσατε απο τον Χριστό και αυτομολήσατε στον σατανα .Τον σατανά βλέπω οτι λατρεύεται , τον θεό των μασόνων και με αυτόν με τα μυστήρια ενώνετε όσους συμμετέχουν στα σατανικά μυστήρια οι ψευτο ιερείς και ψευτοεπίσκοποι .

   Εσείς πάλι λέτε ΟΧΙ ! Ο "νεοημερολογίτης" κατ εσάς , ο Επίσκοπος και Θεία Χαρη έχει και μυστήρια επιτελεί ... ΚΑΙ ΔΕΝ κοινωνάτε ΜΑΖΙ με τους γείτονες σας αλλά στρέφετε την πλάτη και καλά γιατι ? Διαμαρτυρόμενοι ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ δεν γιορτάζουν τον ιδιο χρόνο ( και αυτό σε μια γή που συν της άλλης γυρίζει ξέρετε και η ίδια ωρα είναι απο χέρι άλλος χρονική στιγμή .)
   Και για αυτό τον λόγο πάτε στην ΡΟΕΔ ... η εν Αντιοχεία σύνοδος δεν το απαγορεύει ? Και γίνεται η Ταλάντιος χειροτονία με συνοδική απόφαση ? και ο ψηφισμένος ιεροκανονικά χειροτονήθικε? ή εκ των υστέρων "αναγνωρίζετε " ?. Και που είναι το ΤΑΛΑΝΤΙΟ ? Και που ο λάος του Ταλαντίου που με το αξιος συν χειροτονεί ? Αρες μάρες κουκουνάρες ... Καλά δεν σας κόβει οτι απο χέρι η ΡΟΕΔ ευλογία έχει για το Ρωσικό ποίμνιο των εμιγκρέδων και με την ΑΔΕΙΑ των τοπικών επισκόπων των χωρών φιλοξενίας όπου αυτή παρεσχέθη ? Είναι δυνατόν να πάς σε έναν που φιλοξενείτε στο διπλανό σπίτι και να του λές δώσε μου τίτλους για ένα φανταστικό σπίτι γιατί έφυγα απο το σπίτι γιατί η μάνα μου δεν στρώνει τραπέζι την ίδια ωρα που τρώνε τα αδέλφια μου ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ της γής ?
   Ε δε σας βάφτισε τρελός πάπας ... διάβολος σας κάθισε που εκμεταλλεύτηκε μια διόρθωση 13 ημερών και με ΧΟΝΤΡΑ ψέματα , με πλαστογραφίες με .. με... με .... σας έκανε και αρνηθήκατε της ΜΑΝΑΣ μας και ΜΑΝΑ ΣΑΣ το γάλα για τα λόγια τα μεγάλα και σας ταϊζει χαρούπια ..
   Αν παρ όλα τα παρατράγουδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣΑΤΕ και ΟΡΘΟΠΡΑΚΤΟΥΣΑΤΕ λίγο θα με έκοφτε για τις χειροτονίες και απο που και πώς τις έχετε . Αλλά στάζετε αίρεση και σιμωνία Και οι μεν οικουμενιστές αντε "εξευγενισμένοι βάρβαροι " εσείς της αυτοικανοποιησης το ανάγνωσμα ...
   Ο Θεός να φυλάει την πόιμνη του απο την Σκύλα και την Χάρυβδη και την άμπελο που φύτευσε η Δεξιά του απο τον περονόσπορο και την φυλλοξήρα ....

   Διαγραφή
  12. Ο κ. Μαρίνος βλασφημάει τον Άγιο Θεόδωρο με αυτά που γράφει.Το κατάλαβε και τα έσβησε.Έχει αρκετές πλάνες λόγο άγνοιας και αφέλειας.Τον τσεκουρώνει και ο Μάννης στο ιστολόγιό του. Θα τον σώσουν οι 13 ημέρες.Είναι αγράμματος στα θέματα της Πίστεως και τάλας.

   Διαγραφή
 8. Θα ήθελα να δώσω μία άλλη διάσταση στή συζήτηση περί αγίου φωτός καί παλαιοημερολογιτών. Οι παλαιοημερολογίτες δεχόμεθα το αυτονόητο, δηλαδή ότι εάν και σήμερα ο πατριάρχης Ιεροσολύμων λαμβάνει θαυματουργικώς το Άγιον Φως, το λαμβάνει ως μαρτυρία της Αναστάσεως έναντι των απίστων πρωτίστως και εν συνεχεία έναντι των αιρετικών. Εμεις θα αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός "ευλογεί" ως διορθώσεις αποδεκτές τις διάφορες Καινοτομίες όταν μετά τήν αλλαγή του Πασχαλίου προς ταυτόχρονο εορτασμό του Πάσχα μετά των Παπικών, το Άγιον Φώς εξέλθει πάλι θαυματουργικώς κατά τήν νέα ορισθησόμενη ημερομηνία! Μέχρι τότε αφήστε τους παλαιοημερολογίτες ησύχους στη δουλειά τους και κοιτάξτε την ενότητα στο αντι-οικουμενιστικό μέτωπο που μοιάζει ιδιαίτερα εύθραυστη και επισφαλής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γίνεται καμία θαυματουργική λήψη του αγίου Φωτός. Το λέγει το ίδιο το Πατριαρχείο, στην ιστοσελίδα του. Εσείς επιμένετε στη θαυματουργικότητα, ενώ το Πατριαρχείο την αρνείται και επί πλέον βγάζετε και διάφορες θεωρίες!

   Διαγραφή
  2. Διαβαζω :"Δεν γίνεται καμία θαυματουργική λήψη του αγίου Φωτός. Το λέγει το ίδιο το Πατριαρχείο, στην ιστοσελίδα του..."
   Στο παρελθόν ναι "Το έλεγε το ίδιο το Πατριαρχείο, στην ιστοσελίδα του."Το είχα τσεκάρει ΤΟΤΕ Και ναί το έλεγε. Και σε σχετική συζήτηση στο παρελθόν τό ίδιο επιχείρημα είχα παραθέσει αλλά και μαρτυρίες στελεχών που λέγανε για άναμα απο την ΑΝΑΜΕΝΗ λυχνία .

   Ομως αν πάμε στην ιστοσελίδα Τ ώ ρ α ? Αλλα πράγματα βρήκα εκτός αν ψάχνω λάθος .
   Αλλά λένε τώρα " Μετὰ τὸ πέρας τῆς εὐχῆς τοποθετεῖ τὸ βαμβάκιον εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον καὶ μὲ θαυμαστὸν τρόπον ἀνάβει.."

   Το βρήκα στο http://www.jerusalem-patriarchate.info/main/page/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%82

   Παρακαλώ ΞΑΝΑ ψάχτε το και σας παρακαλώ αναρτήστε σύνδεσμο αν είναι όπως λέτε να το δούμε και εμείς μήπως κάνουμε λάθος .

   Υπάρχει θέμα ... Στο παρελθόν διαπιστωμένα το Αγιο Φως με θαυματουργικό τρόπο και για τον Πατριάρχη και για τους πιστούς απο αξιόπιστες μαρτυρίες . Μετά με θαυματουργικό τρόπο και για τους πιστούς απο αξιόπιστες μαρτυρίες ΑΛΛΑ και μαρτυρίες απο υποτίθεται αξιόπιστες πηγές , διότι χείλη ιερέως δεν ψεύδονται , ο πατριάρχης απο κανδήλα ....

   Επίσης παλιά ,απο αξιόπιστες μαρτυρίες ,γινόταν λεπτομερής και εξονυχιστικός ΔΗΜΟΣΙΟΣ έλεγχος που όπως φαίνεται πάλι απο
   απο αξιόπιστες μαρτυρίες ατόνησε ...

   Λοιπόν οτι και να τρέχει η πίστη μου δεν εξαρτάται ουτε απο αυτό ούτε από άλλο Θαύμα αλλά κάποιο λάκο έχει η φάβα .. αλλά τι δεν ξέρω να πώ .
   Αλλά ο ΘΕΟΣ και ο καιρός θα δείξει ...

   Διαγραφή
  3. Στο Ιστολόγιο του Πατριαρχείου υπάρχουν δυο περιγραφές:
   α/ Συνοπτική περιγραφή
   β/ Λεπτομερής περιγραφή της συγχρόνου τελετής του αγίου Φωτός
   Η πρώτη περιγραφή, πράγματι μιλάει για βαμβάκι.
   Η δεύτερη περιγραφή, που είναι σύγχρονη και λεπτομερής δεν μιλάει για βαμβάκι, αλλά για λήψη φωτός από την ακοίμητη κανδήλα και αγιασμός του από τον Πατριάρχη.
   Τώρα, τι πράγματι συμβαίνει, μόνον ο ΘΕΟΣ γνωρίζει.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου