Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... του ενδελεχους ερευνητου κ. Βασιλειου Σακκα 4ον



 O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... 
 

του ενδελεχους ερευνητου κ. Βασιλειου Σακκα
                           
                               4
ον




 Δν εναι σκοπο ν ληφθ π’ ψιν κα τ ξς. σες δν πηγαίνετε στν κινηματογράφο οτε βλέπετε τηλεόρασι. Τς τελευταες δεκαετίες μως πρξε σωρεία κινηματογραφικν ταινιν προφανς π ποκρυφιστικος κύκλους λλ κα κ το γεγονότος τι τ θέμα “πούλαγε” πως λέμε. Χαρακτηριστικ εναι μι ταινία το 1968 το Ρομν Πολάνσκυ : “Τ μωρ τς Ρόζμαρυ”, που σ μι σατανικ τελετουργία παριστάνεται διάβολος ν βιάζ μι κοπέλα στν κοιλι τς ποίας μφανίζεται τ 666! Σημαντικ εναι πίσης τι ατς πο ποδύεται τν ρόλο το βιαστο διαβόλου, δν εναι νας πλς θοποις, λλ κάποιος πρώην θηριοδαμαστς νόματι ντον Σάντορ Λα Βέ, πο τ 1966 δρυσε στ Σαν Φραντσίσκο τν “κκλησία το Σαταν” μ πάνω π δέκα χιλιάδες μέλη. π πλέον ξέδωσε σ 500.000 ντίτυπα μι “Σατανικ Βίβλο” που διαβάζουμε π.χ. “Μακάριοι ο σχυροί, τι ατο κληρονομήσουσιν τν γν (!)” στις σ ραπίσει ες τν δεξιάν σου σιαγόνα, πόδος ατ τ ράπισμα σχυρότερον”! κ.λ.π.

Τ 1970 κυκλοφορε μι τριλογία μ τν  Γκάρυ Κοπερ κα τίτλο: “ ντίχριστος” ποα προβλήθηκε σ τρες συνεχες ταινίες. Σ’ ατ τ ργο ντίχριστος πο φέρει τ νομα το “Δαμιανοχει στ κεφάλι του ν εδει κρεατοελης πίσης τ 666! Τρες συνεχες ταινίες πίσης ποτέλεσε κα τ ργο: “ ξορκιστς”.

Σημαντικ πίσης εναι μι λλη ταινία το 1987 : “ πρίγκηπας το σκότους” το Τζν Κάρπεντερ. Λέγεται τι ταινία ατ γινε πειδ τ ποκρυφιστικ νδιαφέρον ταν τότε σ ξαρσι δεδομένου τι εχαμε να στρονομικ φαινόμενο, δηλαδ τν γένεσι νς νεοφανος στέρος (Super Nova). Στν ταινία φήνεται πίσης ν ννοηθ τι κάτι τ διαίτερο θ συμβ τ 1999. Ατ χει σχέσι κα μ μι προκατάληψι διαδεδομένη διαίτερα μεταξ τν παπικν, τι σ κάθε λλαγ χιλιετηρίδας κάτι σημαντικ θ συμβπάρχουν κα λλες πολλς, λλ σκοπς εναι ν ννοήσουμε τι ο παραγωγο, πο  κάθε λλο παρ φιλανθρωπικ δρύματα εναι, ταν ντελήφθησαν τι ατ τ θέμα γαργαλάει εχε πίδρασι στν ψυχισμ τν νθρώπων, δν φησαν τν εκαιρία νεκμετάλλευτη. Μ τς ταινίες τους συνέτειναν ες τ ν δημιουργηθ μία ερέος φάσματος ψύχωσις πο ποτελε ν πολλος κα τ πόστρωμα τς σημερινς σχατολογικς ναταραχς. στέον δ τι ο ταινίες ατς ξακολουθον ν προβάλλονται κα σήμερα, στε ν καλλιεργεται κα ν διατηρεται τσι   δημιουργηθεσα ξαψις κα ρρωστημένη κατάστασις.



πως επα κα παραπάνω, ο Πατέρες φρόντισαν στε μέσα στν λατρεία, τ μυστήρια κα τος Κανόνες τς κκλησίας πιστός ετε γγράμματος ετε γράμματος ν ερίσκ ατάρκην πνευματικν τροφν γι τν σωτηρία του κα τν οκοδομή του. τσι λοιπν ν στος Λατίνους χουμε: “ποκαλύψεως τ νάγνωσμα”, στν ρθόδοξον κκλησία δν τ χουμε διότι ο Πατέρες κρίνοντες τι λα δν εναι γι λους, φησαν ατ τ πράγματα γι τος “δυναμένους χωρεν”. τσι π.χ. στος Παλαιος Πατέρας βλέπουμε τι πρχε πολ μεγάλη συζήτησις μεταξ τν πιστν περ το προσώπου Μελχισεδέκ κα νας τ ρμήνευε τσι κα λλος λλοις. Μεταξ τν Πατέρων σαν μερικο πο βλεπαν τν Μελχισεδκ μεταξ τν γίων τς Παλαις Διαθήκης, ν ο λλοι πλς συζητοσαν περ ατο. ταν δ κατέφευγον στος Πατέρας γι ν τύχουν ρμηνείας, κενοι ρνοντο ν παντήσουν κα πλς λεγον: “μες π παθν κα μαρτιν ρχόμεθα”!



ερς Χρυσόστομος, σχολίασε λόκληρον τν γίαν Γραφν κα μως τν ποκάλυψιν δν θέλησε ν τν σχολιάσ. Ἐὰν πίστευε τι ταν παραίτητο ν τ κάμ γι τν σωτηρίαν μας κα οκοδομήν μας, μήπως δν ταν κανς ν πιληφθ τοιούτου ργου κατ τρόπον ρτιώτερον τν σημερινν νέων ρμηνευτν; χι δ μόνον ατ, λλ πιφυλακτικότης τν Πατέρων πάει κόμη μακρύτερα. Εναι μν λογικ ποκάλυψις ν μν ναφέρεται στος ποστολικος Κανόνες, ἐὰν δεχθομε τι γ. Κλήμης κοιμήθη πρ τς συγγραφς της, λλ κα στ τέλος το 4ου αἱῶνος, βλέπουμε τι γ. Γρηγόριος Θεολόγος οτε κν τν ναφέρει ες τος άμβους του, δ γ. μφιλόχιος κονίου τν ναφέρει μν μ τν κρη τν χειλέων, ναφέροντας μως τι ο περισσότεροι τν Πατέρων τυγχάνουσιν πιφυλακτικοί! ν σήμερα, μ σεβόμενοι τν πιφυλακτικότητα τν Πατέρων, γέμισε κόσμος π ρμηνευτς τς . ποκαλύψεως, ν τος πεζοδρομίοις δέ, λοι χουν στ στόμα τους τ 18ο χωρίον το 13ου κεφαλαίου. ν τος ρωτήσς βέβαια, πόσα εναι τ κεφάλαια τς ποκαλύψεως τ λλο λέει, τ λένε τ Εαγγέλια κ.λ.π. θ εσαι φελς ἐὰν περιμένης πάντησιν!



πειδ δ κουσα κα τν νοησίαν κείνη, τι ο Πατέρες δν ταν τάχα δυνατν ν γνώριζαν πράγματα πο φορον τν δικν μας ποχ, ς θυμηθομε ατ πο λέγει Λόγος το Θεο: “Πσα προφητεία γραφς δίας πιλύσεως ο γίνεται. Ο γρ θελήματι νθρώπου νέχθη ποτ προφητεία, λλ’ π Πνεύματος γίου φερόμενοι λάλησαν γιοι  Θεο νθρωποι”. Τ Πνεμα μως τ γιον, δι τ ποον δν φίσταται, παρελθν παρν κα μέλλον, χθς σήμερον κα αριον, μιλε στος γίους το Θεο διαχρονικά. Γι’ ατ κα διδασκαλία τν Πατέρων καίτοι διετυπώθη π αώνων παραμένει πάντα πίκαιρος γι τ σωτηρία κα τν οκοδομ μας, πως θ θίξω κα παρακάτω μ λλο παράδειγμα. Θ ταν λοιπν στεο, ν πιστεύουμε τι Θες μς φησε σ γνοια μέσ τν γίων μας, κα πεκάλυψε θέματα πο συνεπάγονται στέρησιν τς Θείας Κοινωνίας, κα ποκοπν κ το Σώματος τς κκλησίας στν Κα Ρέλφε κα τν Μπάρμπα-Γιάννη τν φίλο της πο τν ξισώνει μ τν πόστολο ωάννη, γι ν τ μάθουμε π  έκείνην; Γι τ νομα το γίου Θεο, πάτερ μου, εναι ποτ δυνατν ατ τά θέματα ν τ πληροφορηθομε π δεύτερο χέρι, μέσ τν τεροδόξων; ποδεικνύονται ατ τ πράγματα μ τ βιντεοκλίπ, συνθήματα κα κινηματογραφικ φφ τς Κας Δουράκη πο καταφεύγει σ φίλμ πιστημονικς φαντασίας το Σιλβέστερ Σταλόνε γι ν μς διδάξ τ χάραγμα το ντιχρίστου;



πως επα κα παραπάνω, σχολήθηκα π τ 1952 μ ατ τ ρημάδι τ 666 κα χω κούσει γι τ χάραγμα το θηρίου σα δν βάζει νος σου. Γι μερικος π τος σκληροπυρηνικος μεταξ τν Προτεσταντν τ χάραγμα το ντιχρίστου εναι … ερ Παράδοσις! Διότι κατ’ ατος Παράδοσις λλοίωσε κα νόθευσε τν Εαγγελικν πλότητα κα καθαρότητα ναμείξας τ Εαγγέλιον μ διάφορα τερογεν στοιχεα. Κα ν θς τν πόδειξι, νάτηνε: Π80+Α1+Ρ100+Α1+Δ4+Ο70+Σ200+Ι10+Σ200=666! Γι τος Σαββατιστς κα ντβεντιστς τς 7ης μέρας, τ χάραγμα το θηρίου εναι Κυριακ ργία, διότι κυρώνει τν ργίαν το Σαββάτου ποία δόθη ς μολογία πίστεως τι Θες καμε τν Δημιουργία σ ξι φυσικς εκοσιτετράωρες μέρες, πράγμα πο μ τ σημεριν πίπεδο  πιτεύξεων τς παλαιοντολογίας κάνει κα τν μαθητ τς Δ΄ Δημοτικο ν μειδιάσ.  
 πειδ μως εναι φονταμενταλιστς δίνουν τν προτεραιότητα στν κατ γράμμα ρμηνεία τν Θείων Γραφν. Κατ τος Πατέρας μως γία Γραφ δν ρμηνεύεται οτε κυριολεκτικς οτε λληγορικς λλ μόνον πνευματικς. Τ Πνεμα τ γιον πο εναι συγγραφες τς γ. Γραφς εναι κα ποκλειστικς κα αθεντικς της ρμηνευτής. τσι ο Πατέρες στ θέμα τς Δημιουργίας δίνουν τν βαρύτητα χι στν χρόνον λλ στν κ μηδενς ατιον: “τν το παντς ατία” Θεν. κενο πο μς φορ εναι τ ποις δημιούργησε τν κόσμο ex nihilo! Τώρα ν τν δημιούργησε σ ξι εκοσιτετράωρα, ξι αἰῶνες ξι χιλιετηρίδες δν εναι θέμα γι μς φο Δημιουργός μας εναι χρονος κα χίλια τη νώπιόν του εναι “ς μέρα χθές”. Γι’ ατ κα Μ. Βασίλειος λέγει γι τν ξαήμερο: ετε μέρες τς πες ετε αἰῶνες εναι τ διο πράγμα. Μήπως Μ.Βασίλειος εχε πηρεασθ π τν … Δαρβνο εχε σπουδάσει παλαιοντολογία; πως μως επα παραπάνω, πειδ ο Πατέρες εναι Θεοφόροι κα Πνευματοκίνητοι, γνωρίζουν τ πς ν μιλον κα ν γράφουν διαχρονικ, τοποθετώντας τ κέντρον βάρους πάντοτε κε πο πρέπει.

λλοι πάλιν εχαν νακαλύψει κατ τ παρελθν τ 666 στν δόλφο Χίτλερ, προσφιλς παρατσοκλι το ποίου ταν μεταξ τν θαυμαστν του τ θηρίον “λύκος”. Πράγματι ἐὰν προσθέσουμε τ γράμματα το νόματος κα το παρατσουκλιο το Χίτλερ πο στ λατινικ  χουν ριθμητικ ξία, καταλήγουμε στ μισητ ρθροισμα: ADOLPHUS LUPUS HITLER ξεχωρίζουμε τ ριθμητικ : D500+ L50+U5+L50+U5+U5+I1+L50=666! Παρόμοιες ριθμητικς καββαλιστικς λχημίες μ τ διο ποτέλεσμα, πο δν τς χω τώρα πρόχειρες, πάρχουν γι τος Νέρωνα, Στάλιν, Πάπα, Λούθηρο, τν Κα Χουάϊτ (δρύτρια τν ντβεντιστν) κα διαφόρους λλους. 

λλ κενο πο δν πρέπει ν ξεχάσουμε, ν θέλουμε ν καταλάβουμε τ σημεριν σχατολογικ παραλήρημα, εναι γοητεία πο σκον σ πολλ τομα, πο μάλιστα διαθέτουν διαίτερη ξυδέρκεια, μαγεία, σατανισμς, ποκρυφισμς κα τ συναφ. Ατ  δειξε λλωστε κα τελευταία δίκη τν σατανιστν πο συνεκλόνισε τ Πανελλήνιον. Ο νθρωποι ατο παράλληλα πολ ξυπνοι λλ κα ταυτόχρονα πνευματικ κα ψυχικ νισόρροποι τόχουνε καύχημα ν λένε τι εναι νσάρκωσις το Σαταν ντίχριστος κ.λ.π. Εναι βέβαια πως λέει κα λαός μας “ψώνια” λλ “ψώνια” ξυπνα πο ξέρουν, πως θ δομε παρακάτω, ν κμεταλλεύωνται λλα “ψώνια” πο τος λείπουν … περισσότερες βίδες!  τσι χουμε στν αἰῶνα μας κα κάποιον πο σχυριζόταν διος τι ταν τ 666. λέξανδρος Κρόμβελ γεννήθηκε τ 1875 στ Μόντσεστερ. ργότερα μετάφρασε τ νομά του κατ τ Οαλικώτερον σ λέιστερ. πεδόθη στν σατανισμ κα στν σεξουαλικ μαγεία. Τ 1903 λέϊστερ παντρεύεται τν Ρόζα πο το χρησιμεύει ς μέντιουμ. Τ 1904 κοντ στς πυραμίδες τς Αγύπτου σχυρίζεται τι μέσ τς Ρόζας πέτυχε τν νσάρκωσι το πνεύματος το ϊφ, νς  Χαλδαίου πο ζησε τν καιρ το Χαμουραμπ δηλαδ περ τ 1730 π.Χ.! κε κάτω π τς δηγίες το ϊφ, πρε τν ττλο: “Μέγα Θηρίον 666” κα νόμασε τν γυναίκα του “Πορφυρ γυνή” ς νσάρκωσι τς πόρνης Βαβυλνος τς ποκαλύψεως! φουκαρο Ρόζα καταρρακωμένη π τ σεξουαλικ μαγικ ργια το περιφανος συζύγου της κατάντησε λκοολικ κα τ 1909 τ “Μέγα Θηρίον 666” τν χώρισε. Τ 1911 κλείστηκε σ φρενοκομεο που πέθανε στερα π λίγους μνες. στερα π ατν διάφορες λλες πραν τν ττλο “Πορφυρ γυνή” κα κατέληξαν κι’ ατς στν λκοολισμό, τν ξευτελισμό, τν θάνατο κα τν ατοκτονία. πειδ δ ς γνωστν: “Κακ σκυλ ψόφο δν χει”, τ “Μέγα θηρίον 666” πέζησε μέχρι τ 1947!

Μαθητς το λέϊστερ Κρόμβελ πρξε να λλο εφυέστατο “ψώνιο” Ρν Χάμπαρτ, δρυτς τς Σαηεντολογίας (Κ.Ε.Φ.Ε.). πρωτότοκος γιός το Χούμπαρτ, Νίμπς, πεκάλυψε τ 1983 στ γνωστ μας πλέον π τν “Μητροπολίτη” Ζακύνθου Χρυσόστομο τάχα Συνετό, Penthouse, τι πατέρας του π τ 16 του χρόνια σκοσε τν μαύρη μαγεία κα πίστευε τι ταν διάβολος! ργότερα στ “Τάγμα το νατολικο Ναο” (Ordo Templi Orientis) μυήθηκε π τν Κρόμβελ στν σεξουαλικ μαγεία γι να διάστημα. πειδ μως καλή κι’ κόλασι, λλ γίνεται κόμη καλύτερη μ μερικ κατομμύρια στν τσέπη, διετύπωσε διος μι μέρα: “Ἐὰν κάποιος θέλει ν κερδίσ να κατομμύριο δολλάρια, καλύτερος τρόπος εναι ν δρύσ μι θρησκεία”. Κα ντως τν δρυσε κα γινε πολυεκατομμυριοχος, κα πέκτησε κατομμύρια  παδν κα μεταξ τν παδν του συναριθμονται κα πολλ μέλη τς ψηλς λεγομένης κοινωνίας  πο σκον πιρρο κα σ κυβερνήσεις κόμη. 
Κα τοτο διότι βρισκόμαστε μες τ κουτάβια, πο ντ ν γιάσουμε κα ν μεταμορφώσουμε τ πάθη μας μ τ γιαστικ μέσα τς κκλησίας μας κα ν τύχουμε το χαρίσματος τς “διακρίσεως τν πνευμάτων”, κατ τν γίαν Γραφν, δόκιμοι ντες, ξεσηκωνόμαστε μ τ κάθε τ πο δν καταλαβαίνουμε λλ σκε γοητεία  πάνω μας πειδ εναι τρομακτικό. ντως “τρομολαγνεία” εναι μεγάλη παγίδα!



Καθημερινς κούω π τν τηλεόρασι περίπου τ ξς κατ τς Συνθήκης Σένγκεν! “Δν εμαστε ζωάκια γι ν μς μαρκάρουνε στ χέρι τ μέτωπο”! “Ν μν πιτρέψουμε τ λεκτρονικ φακέλλωμα”! “Δν θέλουμε τ Κράτος ν λέγχ τν διωτική μας ζωή”! “ Χριστς μς λευθέρωσε, γιατ ν μπομε κάτω π τν ζυγν δουλείας;” λα ατ εναι καλ κα για, ν κα τ τελευταο χρήζει διασαφήσεως. Κα ποις επε ποτ τι λεύθερος νθρωπος δν χει θικ ποχρέωσι, τσο γι τν αυτόν του, σον κα γι τος συνανθρώπους του, διαίτερα τος δυνατοτέρους του, ν μάχεται γι τν διασφάλισι τς λευθερίας του, τς διωτικς του ζως, τν δημοκρατικν κα συνταγματικν τομικν κα συλλογικν λευθεριν κα δικαιωμάτων του;

Μ ατ τ κάνουνε δη κατομμύρια νθρωποι πάνω στν πλανήτη. ταν Κα Δουράκη μς παρουσιάζει ποσπάσματα ταινιν πιστημονικς φαντασίας το Σιλβέστερ Σταλόνε κατ το χαράγματος, τ σημαίνει ατ; πλοστατα τι Σταλόνε πολ πρν π τν Κα Δουράκη μερίμνησε ν μς προειδοποιήσ περνώντας τ μήνυμα τι ἐὰν παναπαυθομε κα δν γωνισθομε πρ τν λευθεριν μας θ καταντήσουμε στν κατάστασι πο περιγράφει ταινία του. ταν Κα Δουράκη μς δείχνει τ ξώφυλλο τν Times μ τν τίτλο: The Death of the Privacy δηλαδή: “ θάνατος τς διωτικς μας ζως”, ατ σημαίνει τι ο Times πολ πρν π τν Κα Δουράκη μερίμνησαν ες τ ν μς κρούσουν τν κώδωνα το κινδύνου. πάρχουν στν κόσμο σήμερα χιλιάδες πιστήμονες, μελλοντολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικο, τεχνικοί, νθρωποι τν γραμμάτων κα τς τέχνης, μυθιστοριογράφοι, καθς κα διάφοροι ργανισμο πο γωνίζονται γι τς τομικς κα συλλογικς  λευθερεες το νθρώπου. Τ 1947, τότε πο -ν θέλουμε ν εμαστε ντιμοι- κανείς μας δν σχολετο μ τέτοια θέματα, George Orwell γραψε να βιβλίο μ τίτλο “1984” πραγματικ ποκαλυπτικ σχετικ μ τν λεκτρονικ παρακολούθησι. Στ περιοδικ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νο 15)1995 στ ρθρο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –ΤΑ ΑΓΡΥΠΝΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ διαβάζουμε: “Πουθεν λλο μως δν φαίνεται καλύτερα σοπεδωτικ πίδραση τς λεκτρονικς παρακολούθησης στν ψυχοσύνθεση το τόμου, π τν Δυστοπία πο περιέγραψε δη π τ 1947 Τζόρτζ ργουελ στ βιβλίο του: “1984”. ργουελ ντλησε δέες κα μπειρίες τόσο π τν σπανικ μφύλιο πόλεμο, σο κα π τ σταλινικ Σοβιετικ νωση καθς κα π τν ταλία το Μουσολίνι. Στ “1984” περιγράφεται μ ξαιρετικ λεπτομερ κα διεισδυτικ τρόπο κοινωνία τς λεκτρονικς  παρακολούθησης. λεύθερη σκέψη εναι νεκρή. γάπη, ρωτας, τ παιχνίδι κα χαρ εναι νύπαρκτα πράγματα γι τος φοβισμένους νθρώπους το Δυστοπικο “1984”. Νέα μιλία καταστρέφει τς λέξεις. στυνομία τς Σκέψης κατασκοπεύει τ νθρώπινο μυαλό. Τ πουργεο ληθείας (Mini True) καταστρέφει συστηματικ τ παρελθν κα τν διαιτερότητα. Τ Κόμμα εναι τ μόνο ληθιν πργμα στν κόσμο κα Μεγάλος δελφς λάθητος καθοδηγητής του. ..δέα τς κοινωνίας τς λοκληρωτικς Παρακολούθησης πο εναι στν οσία να εδος πίγειας Κόλασης. Μήπως ραγε δεύουμε πρς ναν κόσμο μ παρόμοια χαρακτηριστικά;”. παναλαμβάνω τι ατ γράφονται τ 1947, πο μες οτε κν ποπτευόμασταν ν’ σχοληθομε μ τέτοια θέματα, κα τι πρόκειται γι μι, ς πομε, πολιτικοκοινωνικ προφητεία χωρς μως μεταφυσικς διαστάσεις θρησκευτικς ξιώσεις. Κανες π τος μέτρητους γωνιστς τς προσωπικς κα συλλογικς λευθερίας το τόμου δν σκέφθη ν συσχετίσ τ τεράστιο τοτο κα ντως ζωτικ κοινωνικ πρόβλημα μ τν Θεν, τν γία Γραφ κα διαίτερα μ τν ερν ποκάλυψιν, ποδίδοντας τσι θρησκευτικ κα πνευματικ χροι κα διάστασι σ να θέμα πο νάγεται στν Καίσαρα!  Ο πρτοι πο συσχέτισαν τ θέμα μ τν γία Γραφ κα το πέδωσαν θρησκευτικ χαρακτρα, ἐὰν θέλουμε ν εμαστε διανοητικ ντιμοι, εναι ο διάφορες προτεσταντικς παραφυάδες κα π ατς τς ρανιστήκαμε.



Τώρα κατ πόσον συσχετισμς ατς εναι σύμφωνος μ τν ρθόδοξη Παράδοσι κα κκλησιολογία εναι πρς τ παρν θέμα ρμηνείας τν διαφόρων μερίδων κα π’ οδεν λόγ ποτελε σαφ διαβεβαίωσιν τς Καθολικς κκλησίας! Δν χομε λοιπν κανένα θικ κκλησιαστικ δικαίωμα ν θεωρήσουμε τος ντιφρονοντας ς “πίστους κα κτς κκλησίας”! Διαφορετικ νεργομε κι’ μες δικτατορικ, πολυταρχικ, τρομοκρατικ κα μ πνεμα πο σ τίποτε δν διαφέρει το πνεύματος τς τυραννίας το ντιχρίστου τ ποον διατεινόμεθα τι θέλουμε ν πολεμήσουμε. Ν μν ξεχνμε, Πάτερ μου, τι τ ποίμνιό μας εναι κατ τν γραφν να ντως “τεταλαιπωρημένον” ποίμνιον κα “ποίμνιον σφαγς”.

 σες εστε μοναχο, χετε βέβαια τος γνες κα τ προβλήματά σας, λλ μ ζντες μέσα στν κόσμο, εστε προφυλαγμένοι π τ γχος τς καθημερινότητος.



Ο πιστοί μας μως, πρτον εναι περιθωριοποιημένοι π τν κοινωνία κα τν κρατοσα κκλησία, δεύτερον πρέπει ν ναθρέψουν τ παιδιά τους κα ν τ διαπαιδαγωγήσουν χριστιανικ μέσα σ ναν ντως ντίχριστον κόσμο ετε πάρχει 666 ετε χι χωρς καμία  λλη βοήθεια, τρίτον εναι διχασμένοι π τς παραταξιακές μας παλαβομάρες κα μικρότητες,  τέταρτον ποπροσανατολίζονται μ τ κάθε τόσο ναφυόμενα ψευδοπροβλήματα, ετε γι εκονολογικ πρόκειται, ετε γι σχατολογικ, ετε, ετε. τσι ποπροσανατολισμένοι πο εναι δν χουν τν δυνατότητα ν πνε στν κκλησία τους κα ν’ ναπαυθον πνευματικ, ν ξαναβαπτιστον μέσα στ περον τς γίας Πεντηκοστς κα ν πάρουν δύναμι γι ν συνεχίσουν τν γνα, τόσο κατ το αυτο των κα τν παθν τους, σον κα κατ το περιβάλλοντος πατενος αἰῶνος. Ἐὰν π πλέον, τος ξεσηκώνουμε, τος ρεθίζουμε μ συνθήματα, μ φλάς, μ βιντεοκλίπ κα κινηματογραφικ φφ, σ λίγο θ χετε 150 πισκόπους μ καμι δεκαπενταρι ρχιεπισκόπους κα θ λειτουργετε μ τος τέσσερις τοίχους! μα φούρναρης δν χει ψωμί, πελάτης δν πάει στν φορνο!



Κατ τν ταπειν μου ποψι τ θέμα τς Συνθήκης Σένγκεν, ντίμως κα δημοκρατικ τοποθετεται ς ξς: Δν μπορομε ν μιλμε γι τν φέτα τ ψωμ γνοώντας τ καρβέλι. Δν γίνεται τ καρβέλι ν εναι γλυκ κα πικρ φέτα. λληνικς λας, καλς κακς  δν μπορ ν κρίνω, δν ρωτθη ποτ μέχρι τώρα γι τν προσχώρησί του μ στν Ερωπαϊκ Κοινότητα. Πρέπει λοιπν ἐὰν θέλουμε ν εμαστε ντιμοι κα δημοκρατικο  ν κάνουμε να δημοψήφισμα κα ν’ ποφανθομε ἐὰν ντως θέλουμε ν παραμείνουμε μέσα στν κοινότητα ν ποχωρήσουμε. Πρν γίν τ δημοψήφισμα πρέπει ν δοθ παιτούμενος χρόνος κα ο δυνατότητες, στος πολιτικος κα θρησκευτικος ταγος το λαο ν  κφράσουν τς πόψεις τους στε λας κα διαίτερα ο πιστο ν νημερωθον ρκούντως. 
Ο πιστο ν νηστέψουμε, ν ξομολογηθομε, ν προσευχηθομε, ν κάμωμεν λονυκτίες κα λεημοσύνες, ν μς λυπηθ Θες κα λοι μας στερα ν πμε ν ψηφίσουμε κατ συνείδησιν. Μετ δ τν ψφον, πως λέμε κα στν κκλησιαστικ γλσσα: “ λόγος τν πλειόνων κρατείτω”! Κα ἐὰν μν ποφασίσουμε ν’ ποχωρήσουμε, ν ποχωρήσουμε κα ν μς φωτίσ Θες δι τ περαιτέρω, ἐὰν μείνουμε, θ κοιτάξουμε ν γωνισθομε πρ τς σορροπίας τν σχέσεων τόμου κα ξουσίας μ γνώμονα τ “πειθαρχεν δε Θε νθρώποις”. Κα που μν ξουσία παρεμβαίνει ες τν συνείδησίν μας (πως π.χ. ν μς πιβάλλει να σύμβολον πο γι μς εναι συνειδησιακ παράδεκτο) θ δώσωμεν τν προτεραιότητα ες τν Θεν, που μως ξουσία δν πεμβαίνει στ τς πίστεώς μας θ γωνισθομε ννόμως πρς τ συμφέρον μας ναντι το Καίσαρος.

Δν πρέπει μως ν εμαστε οτοπιστς. καταγραφ τν τομικν μας στοιχείων χρονολογεται, ν μ ρχαιότερον, τουλάχιστον π “Αγούστου μοναρχήσαντος” πο κα τότε “π μίαν βασιλείαν γκόσμιον α πόλεις γεγένηνται” καπεγράφησαν ο λαο τ δόγματι το Καίσαρος”. Κα τς πογραφς δν ξηρέθη οτε Κυρία μας Θεοτόκος. λλ κα μήπως τ Χρονικ τς Παλαις Διαθήκης δν μαρτυρον περ πογραφν; Πρέπει λοιπν ν χουμε καθαρ μέσα στ μυαλ μας τ εναι κενο πο μς νοχλε πογραφ ατ καθ’ αυτν μεθοδικότητα κα ποτελεσματικότητα μις πογραφς; Ο Παλαιόπιστοι π Μ. Πέτρου κα Πατριάρχου Νίκωνος, προτιμοσαν ν ατοκτονήσουν παρ ν πογραφον. Κα τοτο διότι παρερμήνευαν  τν περίπτωσιν το Βασιλέως Δαυδ πο πέγραψε τ στρατεύματά του κα τν τιμώρησε Θες. γία Γραφ μως δν λέγει τι Δαυδ παρίθμησε τ στρατεύματά του γι ν παρατάξ τρακόσιους ντρες στν ριστερ πτέρυγα κα  πεντακόσιους στν δεξι, πράγμα δηλαδή τεχνικ κα μ κολάσιμον. λλ ναζήτησε πιμόνως κα παρ τν προτροπν το ωάβ στν παρίθμησι ατ μι σφάλεια κα μι μπιστοσύνη λως δι’ λου νάρμοστη γι κάποιον πο Θες εχε π: “Ερον Δαυδ τν το εσσα νδρα, κατ τν καρδίαν τν μν”. περηφανεύθη Δαυδ ταν διεπίστωσε τι τ βασίλειον το σραλ στν Βορ το ξασφάλιζε 800.000 στρατιτες κα 500.000 τ βασίλειον το ούδα στν Νότο. τσι πως θ λέγαμε σήμερα “καρδιακς φίλος” το Θεο τυχεν τιμωρίας ναλόγου το μεγέθους τς φιλίας κα τς το περτάτου Φίλου περοχς! 


Προσωπικά, πάτερ μου, ζησα γι δεκαετίες μέσα σ’ να κοινοπολιτειακ σύστημα μ τ καλ του κα τ στραβά του. Μ τ πλεονεκτήματα κα τ μειονεκτήματά του. π τς γς αύτς τς παροικίας μας, κανένα σύστημα δν εναι δανικό. τελειότης βρίσκεται μόνον ες τν βασιλείαν το Θεο. Γι’ ατ κι’ μες ο Χριστιανο “οκ χομεν δε πόλιν μένουσαν λλ τν μέλουσαν πιζητομεν”. Ες τν «κοιλάδα το κλαυθμνος” πο ερισκόμεθα ν μέσ γενες σκολις κα διεστραμμένης κατ τν παρόντα τοτον αἱῶνα τν πατενα, προσπαθομε ν προσαρμοσθομε σ’ να σύστημα μ σο τ δυνατν λιγώτερα μειονεκτήματα, λατρεύοντες τν Θεν μετ συνειδήσεως καθαρς ν πνεύματι κα ληθεὶᾳ, “ερηνικν κα σύχιον βίον διάγοντες ν πάσ εσεβεί κα σεμνότητι”!



Τεχνικς  να κοινοπολιτειακ σύστημα παιτε κα μεγαλύτερη στυνόμευσι. Σ ρισμένα καντόνια τς λβετίας, ταν πετάξης τν σακκούλα μ τ σκουπίδια σου πρέπει ν πικολλήσης κα χαρτόσημο νάλογο μ τ μέγεθος τς σακκούλας. Ἐὰν δ, προσπαθήσς ν ίξης τν σακκολα “στν ζούλα” πως λέμε λ ρωμαίϊκα, τότε τν παίρνουν τν στέλνουν γι νάλυση σ εδικ ργαστήριο, βρίσκουν τι εναι δικ σου κα τότε πληρώνεις χαρτόσημο, πρόστιμο, ξοδα ναλύσεως κα λς κα “εχαριστ”! Κα μως γ σ’ ατ τ σύστημα, δν εχα ποτ καμι δυσκολία στ ν κυκλοφορ ννόμως φυλλάδια καταγγέλλοντας π.χ. τ Παπικν σύστημα ς ντίχριστον. Στν νορία μας βαπτίζαμε κωλύτως π’ ρχς Ρωμαιοκαθολικος κα Διαμαρτυρομένους. πειλς δεχτήκαμε μόνον π τν κλρο τς κε νεοημερολογιτικς οκουμενιστικς κκλησίας.



χι δ μόνον ατό, λλ εχα πάρει κα νοιχτ θέσι πρ τομικν κα συλλογικν λευθεριν το πολίτη κα κάποτε μάλιστα μ γραψαν κα ο φημερίδες. Τ ναφέρω ατ γι ν δείξω  τι δν εμαι τελείως καπνος κα τελείως σχετος μ ατ τ ζητήματα. Ο γνες μας τότε φεραν ποτελέσματα πο κάθε λλο παρ μικρ δν ταν γι να στυνομούμενο μοσπονδιακ κράτος. Πρτον Κοινοπολιτεία πεχρεώθη ν παράσχ σ κάθε πολίτη μα τ  ατήσει του, πιστ ντίγραφο το νδεχομένως πάρχοντος φακέλλου του. Ἐὰν φάκελλος εχε δημιουργηθ ναιτιολογήτως, πρεπε ν καταστραφ. Ἐὰν περιχε στοιχεα τομικς ζως μ προβλεπόμενα π τν Νόμο πρεπε ν διορθωθ. Στς μέρες μου θυμμαι εχε δημιουργηθ τεράστιο πρόβλημα νεκα το ριθμο τν φακέλλων πο μοσπονδιακ σφάλεια πρεπε ν καταστρέψ ν διορθώσ κατ’ πόφασιν το νωτάτου μοσπονδιακο Δικαστηρίου. Δεύτερον δν πετρέπετο ναγραφ πολιτικν θρησκευτικν πόψεων. Ἐὰν παιρνα μέρος σ μι κδήλωσι να συλλαλητήριο, σφάλεια δν εχε τ δικαίωμα ν τ ναγράψ. Ἐὰν μως κτυποσα κανέναν, δημιουργοσα φασαρίες προξενοσα φθορς στν διωτικ δημόσια περιουσία, σφαλς κα θ νεγράφετο.



λλ κα ς νθρωποι δν πρέπει ν ζητομε τ καρβέλι λάκερο κα τν σκύλο χορτάτο. λβετικ μου ταυτότητα ναφέρει μόνον τ νομά μου, τν λικία μου, τν τόπο διαμονς μου κα πλέον οδέν. Οδες μ νόχλησε ποτ γι τς θρησκευτικές μου πεποιθήσεις ο ποες ταν γνωστς τος πσι. Ἐὰν μως πήγαινα ν προσηλυτίσω ναν νήλικο να διανοητικ καθυστερημένο τομο, τσιμπίδα θ μ ρπαζε κα θ φιστάμην τς κυρώσεις. Στ φορολογικ μου δήλωσι, μποροσα ετε ν δηλώσω τ θρήσκευμά μου κα ν πληρώσω προαιρετικ τν κκλησιαστικ φόρο πέρ τς κκλησίας μου, ετε ν παρασιωπήσω τ θέμα, χωρς ατ ν σημαίνει τι εμαι θεος θρησκος. λβετία χει τουλάχιστον τρες πίσημες θρησκεες (κα πλθος λλων μ πισήμων) κα τέσσερις θνικς γλσσες. ποτελεται π 21 Καντόνια  κα κάθε Καντόνι θεωρεται ς Κράτος μ τ δικ του νομοθεσία, τν δικ του στυνομία, τ δικ του Σύνταγμα, τ δικ του σύστημα τοπικς ατοδιοικήσεως κα τν δική του σημαία. πειδ μως τ κρατίδια ατ πεφάσισαν ν’ ποτελέσουν μίαν μοσπονδία, (πο καταχρηστικς σ’ μς νομάζεται Συνομοσπονδία: (Confédération Helvétique) σαν ποχρεωμένα ν’ ποδεχτον να μοσπονδιακ Σύνταγμα, να μοσπονδιακ Δικαστήριο, να μοσπονδιακ Γραφεο Πληροφοριν, να μοσπονδιακ πουργεο ξωτερικν, να μοσπονδιακ Στράτευμα, μι μοσπονδιακ στυνομία μι μοσπονδιακ Σημαία μι μοσπονδιακ Τράπεζα κα κοιν νόμισμα. Τ Συντάγματα τν Καντονίων δν μπορον ν λθουν σ ντίθεσι μ τ μοσπονδιακ σύνταγμα, τ ποο κα σ τελευταία νάλυσι χει τν τελευταο λόγο. Ατ εναι τ τίμημα τς μοσπονδιακς μας Δημοκρατίας.



Ἐὰν πάρω ς παράδειγμα τν περίπτωσί μου, εμαι πολιτογραφημένος στ Καντόνιο τς Γενεύης κα πρωτοβαθμίως πόκειμαι στ Σύνταγμα κα στος Κανονισμος το Καντονίου ατο. Ἐὰν αριο μετοικήσω στ καντόνιο τς Βασιλείας δν μπορ ν ζητήσω ν μο φαρμόσουν τς νομοθετικς διατάξεις το Καντονίου τς Γενεύης. Ἐὰν μως νομίζω τι τ δύο ατ Καντόνια μ δικον, θ τ νάγω δευτεροβαθμίως νώπιον το μοσπονδιακο Δικαστηρίου πόφασις το ποίου θ’ ποτελέσ κα τ τέλος πάσης ντιλογίας! Ατ εναι προβλεπομένη διαδικασία κα σ ποιο Καντόνιο δν ρέσει, δν χει παρ ν’ ποχωρήσ π τν μοσπονδία. Πρν μερικ χρόνια πρξε π.χ. να ρεμα πο ποσκοποσε στν ποκοπ το Καντονίου τς Γενεύης κα τν προσάρτησί του π’ εθείας στν Ερωπαϊκ  νωσι. σο μως δν ποκόπτεται, τ Καντόνιο τς Γενεύης πόκειται στν μοσπονδιακ Νομοθεσία. ταν μς προτάθη ν προσχωρήσουμε κι’  μες ς μοσπονδία στν Ερωπαϊκ νωσι, δι πανειλημμένων δημοψηφισμάτων πορρίψαμε τν πρότασι, διότι εχαμε συνείδησιν τι θ προσθέταμε να π πλέον Σύνταγμα πάνω π τ κεφάλι μας, τ ποον θ ταν κα τ πέρτατο. Ἐὰν τώρα αριο, γι τν λφα βτα λόγο λλάξουμε γνώμη, σημαίνει τι ατομάτως τοποθετομε τ μοσπονδιακ μας Σύνταγμα σ δεύτερη μορα, κα τ Συντάγματα τν Καντονίων σ Τρίτη μορα, πότε θ εμαστε ποχρεωμένοι κα μ τς Κοινοτικς ντολς ν συμμορφωνόμαστε λλ κα τς διαφορές μας ν τς λύνουμε χι μόνον πρωτοβαθμίως κα δευτεροβαθμίως λλ κα τριτοβαθμίως!

Τ θέμα τς θρησκείας στν λβετία τοποθετεται ς ξς. στερα π αἰῶνες θρησκευτικν διενέξεων κα διαπληκτισμν, κυρίως μεταξ Ρωμαιοκαθολικν, Παλαιοκαθολικν κα Διαμαρτυρομένων, τ Κράτος πεποιήθη κάθε  ρμοδιότητα θρησκευτικς ναμίξεως κα διαιτησίας. τσι υοθέτησε γι τς κοινωνικς του νάγκες τν θεσμ το πολιτικο γάμου κα διαζυγίου, γι τν κοινωνικ σφάλεια τν πολιτν, θέματα συντάξεων, κληρονομίας κ.λ.π. κα φησε τν πολίτη λεύθερον ν’ ποφασίζ τ το θρησκευτικο του γάμου μ, ς θέλει κα βούλεται. Βέβαια πολλο σχυρίζονται τι πολιτικς γάμος ατόματα συνεπάγεται κα τν “ποϊεροποίησι” το γάμου. Εναι μία ποψις τν ποαν μως λοι δν συμμερίζονται γι τν ξς λόγο. Τν ερότητα το γάμου δν τν ξασφαλίζει μι ποιαδήποτε θρησκεία λλ ποκλειστικ κα μόνον κκλησία. Δηλαδ ν αριο δύο παντρευτον π τος “Μάρτυρες το εχωβ τν ποκαλουμένη “κκλησία τς Σαηεντολογίας” σημαίνει τάχα τι γάμος τους εναι ερς,πειδ ταν θρησκευτικς κα χι πολιτικς; Κα ντίθετα τώρα, ἐὰν να ντρόγυνο πάη στ Δημαρχεο ν πογράψ τι το λοιπο θεωρον αυτος ς λληλεγγύους συζύγους σ τι φορ τ περιουσιακ, τ κληρονομικ, τν φορολογία, τς συντάξεις κ.λ.π. κα κατόπιν πά στν κκλησία κα τελεσιουργήσ τ Μυστήριον  ερες, γάμος του δν εναι τάχα ερός; χουμε “ποϊεροποίησι” στν περίπτωσι πο ντικαταστήσουμε τ κκλησιαστικν Μυστήριον μ μία νομικ διαδικασία κα ρκεσθομε σ’ αύτν. Βέβαια σ περίπτωσι θεοκρατικς πολιτείας πολιτικς γάμος δν θ εχε νόημα. λλ πο βλέπετε σες θεοκρατικ πολιτεία; φ’ σον μένοντες στν Ερωπαϊκ νωσι κλέξαμε να πολυεθνικ κοινοπολιτειακ καθεστς, τότε δημοκρατικ λύσις, μακρν π το ν θεωρεται ς δανικ, εναι τουλάχιστον λιγότερο σχημη κα μ τ λιγώτερα μειονεκτήματα.



λες ο γνωστς θρησκεες, πίσημες κα μ πίσημες προστατεύονται στν λβετία σοβαθμίως. ποιος θέλει στν κκλησία του ν κηρύξ τι Πάπας Λούθηρος εναι τ θηρίον τς ποκαλύψεως κα ν πείσ ποιονδήποτε, τ Κράτος δν νδιαφέρεται. ρκε ν μν προκαλε κάποιος κοινωνικ ναταραχή, ν μν ξασκε θέμιτο προσηλυτισμ σ νηλίκους πρόσωπα “πηγορευμένα”  πο δν χουν δηλαδ νεπτυγμένη διανοητικ κανότητα, τομα πο βρίσκονται σ λικ ψυχολογικ νάγκη.  λες ο γνωστς θρησκεες, τς ρθοδόξου κκλησίας μ ξαιρουμένης, πολαμβάνουν φορολογικν διευκολύνσεων κα παλλαγν ετε μεσα ετε μμεσα δι μέσου τν πιστν των. νας π.χ. ρθόδοξος πο θ δηλώσ τι θ δώσ να ποσν τ χρόνο στν κκλησία του δικαιοται μις κάποιας κπτώσεως το φόρου του. Τ διο σχύει γι να Ρωμαιοκαθολικό, Παλαιοκαθολικ, Διαμαρτυρόμενο, βραο Μουσουλμάνο κ.λ.π. ρκε βέβαια ν πρόκειται περ γνωστς θρησκείας, δηλαδ θρησκείας τς ποίας τ δόγματα κα ο τελετς εναι γνωστς κα δημόσιες.

Τώρα λος κόσμος γύρω μου, νθουσιάζεται κα πανηγυρίζει γι τν προσεχ νταξι τς Κύπρου στν Ερωπαϊκ νωσι. Μεθαύριο μως πο μοιραίως θ κληθ κα Κύπρος ν καταβάλ τ τίμημα τς ντάξεώς της, τότε ο ζηλωτς δελφοί μας, θ’ ρχίσουν τ γνωστ, π.χ. ν’ ποκαλον τν ΕΟΚ, βρεόκ, ν λένε τι τ ργύρια το Ντελρ πουλον τν Χριστ κα διάφορα λλα συνθήματα κα μεγαλοστομίες. “Τ καλ το Γιάννη θέλουμε, τν Γιάννη δν τν θέλουμε”! Μ ατ δν εναι σοβαρ πράγματα. ντ λοιπν ο ζηλωτς δελφο μας ν κοιτάζουν ν πιστρατεύουν τ τς κκλησίας πρς πιδίωξιν τν πόψεών των, κμεταλλευόμενοι τν γνοια το λαο, τν νστικτώδη φόβο κα τν τάσι του πρς κινδυνολογία, ν κατέβουν στος δρόμους κα ν πον  παρρησί κα περίφραστα, μες θέλουμε ν φύγουμε π τν Ερωπαϊκ νωσι, “λαιον μαρτωλο μ λιπανάτω τν κεφαλήν μου”, δν θέλουμε οτε τν ποστήριξί τους οτε τ λεφτά τους, οτε τ θη κα θιμά τους, οτε τν συμμαχία τους, οτε τν νομοθεσία τους, οτε τς ταυτότητές τους!  π’ σα μως βλέπω κα κούω γύρω μου, καλς κακς, μόνον τ φουκαριάρικο τ κομμουνιστικ κόμμα φαίνεται ν’ποδέχεται τν προοπτικ ποχωρήσεώς μας π τν Ερωπαϊκ νωσι.



Κάποτε Χότζας πουλοσε να γάϊδαρο κα μι κότα! Πόσο  κάνει γάϊδαρος Χότζα κα πόσο κότα; Χίλιες δραχμς γάϊδαρος κα κατ χιλιάδες κότα! λλ πουλιονται μαζί! Ατ δν τ χουν καταλάβει ο ζηλωτς δελφο μας, τι δηλαδ ατ τ πράγματα … πουλιονται μαζί! Δν μπορες ν πιλέγς τι σ συμφέρει ν κάνς συλλογ κερδν κα πλεονεκτημάτων ποκλείοντας τ μειονεκτήματα! Δν μπορες ν χς κα τς λικς πολαβς τς Ερώπης κα τς πνευματικς γγυήσεις μις Θεοκρατικς κα κκλησιοκρατικς συναλληλίας βυζαντινο τύπου, πο λλωστε σήμερα ποτελε χίμαιρα κα παψε π αώνων ν φίσταται. λλος δν εναι φιλανθρωπικ δρυμα. Εναι μοιβαιότης συμφερόντων, κα που πάρχει μοιβαιότης συμφερόντων πάρχουν κανονισμο, πάρχουν συμβάσεις, πάρχουν προικοσύμφωνα π τ ποα δν ξαιρεται οτε τ ερν μυστήριον το γάμου. Κάνε λοιπν τος λογαριασμος σου κα ποφάσισε διότι “μετ τν ποχώρησιν κ το ταμείου οδν λάθος ναγνωρίζεται”! Κα σε τν ερν ποκάλυψιν συχη κα τ τς γίας μν κκλησίας στν θέσι τους.


 συνεχιζεται

51 σχόλια:

 1. +Ι.Γ.Ζ.
  Εσείς που προτρέπεται τον κόσμο να μην ανησυχεί για το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Εχετε μήπως άνωθεν συστατική επιστολή;

  Αυτός που προσκύνησε τον μικρό αντίχριστο ( κάρτα πολίτη ) αυτός θα προσκυνήσει και τον μεγάλο. (χάραγμα)
  Ο άγιος Αρέθας ερμήνευσε την αποκάλυψη και στο συγκεκριμένο χωρίο ξεκαθαρίζει:
  "Το σφράγισμα θα είναι ως ψήφος εντριβής"
  Δηλαδή:
  Ψήφος = μικρό πλακίδιο όπου αναγραφόταν το όνομα του πολιτικού
  Εντριβή = καθημερινή χρήση
  Τουτέστιν μικρό πλακίδιο για καθημερινή χρήση και όποιος δεν θα το έχει θα είναι ανύπαρκτος για ο κράτος...
  Δενν θα μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει.
  ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;;;
  Το ίδιο γράφει και ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος

  Οι Μακκαβαίοι μαρτύρησαν φρικτά για να μην φάνε δυο σουβλάκια...
  Εαν σας έλεγαν να φάτε επίτηδες κρέας στην νηστεία τι θα κάνατε;
  Θα προτιμούσατε τον Θάνατο η θα λέγατε δε βαριέσαι δεν αρνήθηκα τον Χριστό, θα το εξομολογηθώ και όλα οκ.

  Υπάρχουν περιπτώσεις νεομαρτύρων Ρώσων - δίκην κομμουνισμού - όπου προτίμησαν να πεθάνουν απο την πείνα, παρά να υπογράψουν στους άθεους κομμουνιστές το δελτίο αποστολής και να παραλάβουν τα τρόφιμα στην εξορία.
  Οι παλαιόπιστοι έχουν πάρει άκρη,(περαιτέρω όλοι ζουν σας ασκητές και μακάρι να αποκτήσουμε τον ζήλο τους...) αλλά και η εκκλησία κατάντησε να συλλειτουργεί με τον διάβολο και τους αγγέλους του ( γραφε οικουμενισμός) οπότε καλύτερα να μην μιλαμε για πλάνες.

  Που οδηγεί η κάρτα πολίτη; στον ουρανό η στο κάτω Ισραήλ;

  Να μην λέμε και πολλά, άσε που δεν έχει και νόημα.
  Εαν ανακαλύψατε το φώς στο σφράγισμα, σας ενημερώνω ότι θα παραλάβετε σκοτάδι απαραμύθητο.

  Αν δεν έχετε την δύναμη να αγωνιστείτε σας καταλαβαίνουμε αλλά μην ειρωνεύεστε αυτούς που πιστεύουν...
  Δια ταύτα
  Ανεξαρτήτως του Κρόουλι του Μάνσον και του τσαρλατάνου που ίδρυσε την εκκλησία του Σατανά προκειμένου να βρεί καμία αλαφροίσκιωτη να βγάλει τα απωθημένα του... ο Χριστός μας έχει αφήσει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά που βρισκόμαστε, και αυτή την εποχή τα ζούμε αυτά που κάποτε διαβάζαμε.
  Οσο για τις ταινίες κλπ σας ενημερώνω ότι είναι στο σχέδιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων, προκειμένου να εθιστούν οι μάζες στην υποτροπή... ώστε την κατάλληλη ώρα να μην προβάλλουν καμία αντίσταση.
  Οπως ακριβώς γίνετε σήμερα σε όλα τα επίπεδα και κατευθύνσεις.
  φιλικά


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου απαντουν +Ι.Γ.Ζ. οι επισκεπτες μας στα γραφομενα σου που ευτυχως ειναι ορθοδοξοι και σκεφτονται οπως σκεφτονταν παντοτε οι ανθρωποι της Εκκλησιας.
   Εσυ ακομα δεν εμαθες οτι ο Αρεθας δεν ειναι αγιος και θα μας μιλησης για τα βαρεα του νομου;
   Μας εφερες και στις μερες της Αποκλαυψης.
   Και δεν αισχυνεσαι; Δεν γνωριζεις οτι καθιστασαι κακοδοξος;
   Παλαβωσες ανθρωπε μου και βαζεις και σταυρο πριν απο το ονομα σου;
   Τι ειναι αυτα που μας λες;
   Τι δουλεια εχεις εσυ με την ζωη του σταυρου;
   Αντε ηρεμησε δεν φτασαμε ακομα στις μερες της Αποκαλυψεως.
   Τα ψυγεια, οι λαϊκες, τα πολυκαταστηματα ειναι ....φουλαρισμενα απο προιοντα και απο ανθρωπους.
   Πλουσια τα ελεη του Θεου.
   Εσυ δεν τα απολαμβανεις τα αγαθα του Θεου, αφου κατα σε ηρθε ο Αντιχριστος και ανεβηκεςς στα βουνα με τον Νακο τον κτηνιατρο και τον περιμενεις ...περιχαρης;
   Λυπουμαι που θα στο πω, αλλα εισαι για λυπηση...

   Διαγραφή
  2. Παρερμηνεύετε ασύστολα την Αγία Γραφή και κάποιους πατέρες (που ούτως ή άλλως ως άτομα δεν είναι αλάθητοι) κύριε +Ι.Γ.Ζ.

   Διαγραφή
  3. Ο έχων νουν ψηφισάτω. Τι σημαίνει ψηφισάτω; Ό,τι σημαίνει και στην ψήφο των εκλογών. Επιλέγω ρίχνοντας την ψήφο. Ψήφος εντριβής λοιπόν είναι η "καθημερινή επιλογή" του ανθρώπου, αν θέλει καθημερινά να ενδιατρίβει με τον Χριστό ή με τον Διάβολο. Γιατί να έχει σχέση με την κάρτα του Πολίτη, από που ως που; ...

   Διαγραφή
  4. ΠΟΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;;;
   ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ!!!

   Διαγραφή
  5. Ορισμένοι αναφέρουν κείμενα του Αρέθα Καισαρείας και του αγίου Εφραίμ του Σύρουν, για να δικαιολογήσουν το χάραγμα:

   Α/ Ο Καισαρείας Αρέθας (850-935) είχε δάσκαλο το Μ. Φώτιο και αναφέρεται σαν ασταθής χαρακτήρας, μέχρι του σημείου να κλείνει υπέρ του 4ου γάμου του Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού. Να μην τον συγχέομε με τον άγιο Αρέθα τον Αιθίοπα (523) ή τον όσιο Αρέθα το Ρώσο (4ο αι.). Ασχολήθηκε με την ερμηνεία της Αποκάλυψης, όπως και ο Καισαρείας Ανδρέας. Σημειώνεται, ότι κανένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με την ερμηνεία της Αποκάλυψης και είναι άκρως επιφυλακτικοί, δείγμα της ταπεινοφροσύνης τους. Πολλοί, που κατά καιρούς επιχείρησαν να την ερμηνεύσουν, την επικάλυψαν μάλλον παρά την αποκάλυψαν.

   Η λέξη «εντριβή», που αναφέρει ο Αρέθας, εδώ ερμηνεύεται, λανθασμένα, σαν κάτι που είναι καθημερινής χρήσεως. Αλλά η λέξη «εντριβή» σημαίνει την ενέργεια του εντρίβω, δηλ. το τρίψιμο και μάλιστα του δέρματος, ακόμη δε και με αλοιφή. Για να κατανοηθεί η φράση του Αρέθα, θα πρέπει να δοθεί στο πρωτότυπο κείμενο, γιατί αμφιβάλλουμε αν έγραψε: «το χάραγμα θα δοθεί σαν…..». Αλλά, τι λέει το κείμενο: «το χάραγμα θα δοθεί, όπως δίνεται το όνομα του υποψήφιου πάνω σε ένα πλακίδιο». Σήμερα, το χάραγμα αυτό ήδη προϋπάρχει στα ψηφοδέλτια και δεν έχει να κάνει με σφράγισμα, αλλά με εκδήλωση προτίμησης. Τώρα, αν χάραγμα σε πλακίδιο, νοείται η σύγχρονη κάρτα, που δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό του Αντίχριστου ή τον αριθμό του, 666, δεν γνωρίζουμε. Εκείνο, που γνωρίζουμε είναι ένα άλλο κείμενο του Αρέθα, που λέει, ότι το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο σημαίνει να μη σου πάρει ο Αντίχριστος τη δύναμη (χέρι) και το μυαλό (μέτωπο):

   «Η δε του θηρίου προσκύνησις και το λαβείν αυτού την σφραγίδα, το τον Αντίχριστον ηγήσασθαι Θεόν, και λόγω ή έργω τα καταθύμια τούτω διεξιέναι και κηρύσσειν. Τούτο γαρ το επί του μετώπου και της χειρός χάραγμα σημαίνει, αντί του λόγου του μετώπου, και αντί του έργου της χειρός παραληφθέντων». Αυτά λέει ο Καισαρείας Αρέθας.

   Β/ Όσον αφορά τον άγιο Εφραίμ το Σύρο, πάλι το απόσπασμα δεν είναι το αυτούσιο. Ποιος είπε, ότι το «βαστάζω» σημαίνει κρατάω στο χέρι. Το βαστάζω έχει πολλές ερμηνείες: κρατώ κάτι με το χέρι, μεταφέρω, φορώ, κατέχω, τηρώ, υποστηρίζω, ανέχομαι, αντέχω, διαρκώ, αναμένω, συγκρατούμαι, εγκρατεύομαι, έχω κατά νουν, κρατώ μυστικό, επιφυλάσσομαι, συγκρατώ, φυλάω, συντηρώ, κατάγομαι, μνησικακώ, φέρω.

   Επομένως, το «βαστάζω» (π.χ. την κάρτα στο χέρι) ως κρατώ κάτι στο χέρι είναι αυθαίρετο. Θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε, ότι το «βαστάζω» σημαίνει: μεταφέρω στο χέρι ή στο μέτωπο, φορώ σημάδι στο χέρι, υποστηρίζω το χάραγμα, ανέχομαι το σφράγισμα, αντέχω στο σφράγισμα, αναμένω το σφράγισμα, κρατώ μυστικό το σφράγισμα, φυλάω το σφράγισμα, φέρω στο μέτωπο και το χέρι μου το σφράγισμα. Αλλά, τίποτε από όλα αυτά δεν σημαίνει το «βαστάζω».

   Διαλέγετε λοιπόν και παίρνετε.

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  6. Ευχαριστουμε τον Ν.Κ. που εκθετει αυτες τις αποψεις και ξεφυγε ορθα απο τις Συνωμοσιολογικες αποψεις των 3εξαρηδων.
   Δοξα στην Υστερικια τους Ρελφ που μας εφερε το αραπικο 666 και ικανοποιησε τους ανθρωπους αυτους που περπατουν και τρεμουν την σκια τους.
   Κατα τα αλλα βαζουν και τον σταυρο μπροστα απο το ονομα τους.
   Τι χριστιανοι ειστε εσεις μωρε;
   Ο Αντιχριστος θα ερθη και δεν μπορειτε να τον αποτρεψετε να ερθη, οπως κανει ο χωροφυλακας της Θεσσαλονικης και ο Νακος απο την Βερσδικουσα, ανθρωποι αξιολυπητοι και αγραμματοι στα ζητηματα της Ορθοδοξιας.
   Και οταν ερθη θα το επιτρεψη ο Θεος να ερθη.
   Ειναι δυνατον να αρνεισαι αυτο που ο Θεος αποφασισε να το αποτρεψεις να γινη και να τρεμεις σαν φυλλο του δενδρου;
   Και τον Θεο τι τον εχουμε και ειναι Παντοδυναμος;
   Εσυ ομως μπορει αυριο να πεθανης, επομενως τι σε ενδιαφερει αν ερθη και ποτε θα ερθη και μιλας για τα εσχατολογικα σαν αυθεντης, ενω αυτο δεν το επραξε ουτε ενας Χρυσοστομος;
   Κυριοι στην ...μπαντα και μοκο, αυτη ειναι η θεσι σας, αντε να μην πουμε και τιποτα περισσοτερα.

   Διαγραφή
 2. Ευχαριστούμε θερμά την "Ἁποτείχιση" που για μια ακόμα φορά σαν τη μέλισσα εντοπίζει τα ποικίλα μυρίπνοα άνθη και κάνει μετόχους εμάς τους αναγνώστες της στο πνευματικό νέκταρ τους, κόντρα στο ρεύμα! Τα ζωντανά ψάρια πάνε αντίθετα στο ρεύμα, τα ψόφια και νυσταλέα είναι εκείνα που παρασύρονται και συμπορεύνται με τη "θρησκευτική μόδα".

  Αιωνία η μνήμη του καλοπροαίρετου χριστιανού, Βασιλείου Σακκά! Ας παρακάμψουμε οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις μας, π.χ. τυχόν για το καθαρά ημερολογιακό, στεκόμενοι στις αντιοικουμενιστικές και αντιαιρετικές τοποθετήσεις του. Από τις επιστολές της ωριμότητάς του διαπιστώνουμε ως προς τα εσχατολογικά, ότι ο αείμνηστος αδελφός, Βασίλειος Σακκάς και γνώσεις θεολογικές και επιστημονικές διαθέτει και εμπειρίες έχει και πρωτοπόρος ερευνητής υπήρξε επί δεκαετίες όταν κανένας δεν ασχολείτο με το περιβόητο θέμα του δήθεν χαράγματος στα bar code, στα τσιπάκια και στις κάρτες και τα συμπεράσματά του είναι λογικά και ερμηνευτικώς ορθά. Δεν γνώριζαν οι Πατέρες και γνωρίζουν τα "τσουτσέκια"; Καλά το τοποθετεί! Η Αποκάλυψη δεν ερμηνεύεται στα πεζοδρόμια από αποτυχημένους προφήτες που και στον ίσκιο τους ανακαλύπτουν 666άρια. Αν σκεφτούμε ότι η επιστολή του Βασιλείου απεστάλη προ 20 περίπου ετών εἰναι να απορεί κανείς γιατί κάποιοι συνεχίζουν να αναμασούν τις ψευδοδιδασκαλίες της προτεστάντισσας "αγίας" τους, εκτός αν κάτι άλλο συμβαίνει και επιμένουν και επιμένουν. Οι εξηγήσεις που δίνω είναι τρεις α)μεταφυσική β)ψυχιατρική γ) ωφελιμιστική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνουμε απολυτα μαζι σου ανωνυμε αδελφε.

   Διαγραφή
 3. "σήμερα, μὴ σεβόμενοι τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν Πατέρων, γέμισε ὁ κόσμος ἀπὸ ἑρμηνευτὲς τῆς ἱ. Ἀποκαλύψεως, ἐν τοῖς πεζοδρομίοις δέ, ὅλοι ἔχουν στὸ στόμα τους τὸ 18ο χωρίον τοῦ 13ου κεφαλαίου. "Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ". Ἄν τοὺς ρωτήσῃς βέβαια, πόσα εἶναι τὰ κεφάλαια τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ τὶ ἄλλο λέει, ἤ τὶ λένε τὰ Εὐαγγέλια κ.λ.π. θὰ εἶσαι ἀφελὴς ἐὰν περιμένης ἀπάντησιν!"

  Ἐχει δίκιο ο μακαρίτης Βασίλειος Σακκάς. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς να πληροφορηθεί τι λένε τα Ευαγγέλια από εκείνους που συνειδητά τα παρερμηνεύουν!

  Αφού "ανακάλυψαν" πριν 30 χρόνια σε γραμμωτούς κώδικες των προϊόντων των Σούπερ Μάρκετ τον αριθμό του ονόματος του θηρίου, χωρίς να υποδεικνύουν ποίον είναι το θηριον ή ο άνθρωπος αντίχριστος, και αν ήρθε, και πότε ήρθε και πόσων ετών είναι σήμερα και πόσων ετών ήταν το 1990 (διότι αριθμός ονόματος αντιχρίστου δεν νοείται χωρίς ύπαρξη συγκεκριμένου αντιχρίστου) και αφού παρερμηνεύουν τις Αγιες Γραφές οι οποίες ομιλούν για "χάραγμα" και "σφράγισμα" στο δεξιό χέρι και στο μέτωπο, προφανώς συμβολικά, και όχι σε κονσέρβες, χαρτιά υγείας και μακαρόνια, πώς να τους εμπιστευτείς ως πνευματικούς καθοδηγητές, όταν αντί συγνώμης για το κακό που προξένησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην εκκλησία και στο λαό, συνεχίζουν αμετανόητοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Δυστυχώς δεν τον γνωρίζαμε όσο ζούσε! Τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά μετά τον θάνατό του, ενώ στο διαδίκτυο είναι ελάχιστα τα δημοσιευμένα κείμενά του σε ιστολόγια Γ.Ο.Χ. και Ο.Ο.Δ.Ε.!
  ΕΥΓΕ για τη δημοσίευση. Ηλικίαν έχουμε και μπορούμε να συμφωνήσουμε (στο συγκεκριμένο 100%) ή και σε άλλα να διαφωνήσουμε μαζί του. ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΑΤΕ ΟΣΟ ΖΟΥΣΕ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τα αποκρυπταμε φιλε μου, αλλα τι να πρωτοδημοσιευσουμε;
   Εχουμε αρχειο για να δημοσιευουμε για χρονια.
   Εχουμε και καποιους που μας κατακρινουν γιατι και τωρα τα δημοσιευουμε.
   Μα δεν γνωριζουν οτι ο μοναχος Σαββας Λαυριωτης που γυριζει και μιλαει για τα ζητηματα της Πιστεως και ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΕΙ, που λεει τα ιδια και τα ιδια και πολλα ανοητα που οι ειδημονες που ρωταμε τα κρινουν ως επιεικως απαραδεκτα και αστηρικτα;
   Ποιος μας βεβαιωνει ειδικος οτι το τσιπακι εχει το 666 οπως λεει ο Σαββας;
   Πατε να του πητε να παψη ν λεει οτι η καρτα ειναι ζητημα πιστεως, ειναι ΑΝΟΗΤΟ το αποφθεγμα το ολιγωτερο.
   Ποιος του ταπε αυτα;
   Η ατυχης δηλωσι του π. Παισιου που πλαστογραφηθηκε και δεν ειναι προιον του ιδιου και ελεγχθηκε αγριως απο ορθοδοξους θεολογους ως ανορθοδοξη;

   Διαγραφή
 5. +Ι.Γ.Ζ.
  Με τίτλους σε όλους
  "Το ηλεκτρονικό φακέλωμα οδεύει προς τα κάτω, προς το χάραγμα και χάραγμα = κόλαση"
  Για ξαναδιάβασε, Εγραψα κάπου για σφραγισμένα τρόφιμα; Για ταυτότητα έγραψα.
  Δεν ερμηνεύσαμε εμείς την αποκάλυψη, οι άγιοι το έκαναν, εμεις αναμετάδοση κάνουμε.
  Ολοι οι ερμηνευτές της αποκαλύψεως έχουν ως δόγμα την ερμηνεία του Αρέθα (αυτό στα υπόψιν)
  Αρκετοί Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας ΔΕΝ δέχονταν αυτό το βιβλίο της αποκαλύψεως ως αυθεντικό ( κι αυτό στα υπόψιν)

  Ο Εφραίμ ο Σύρος γράφει πάνω κάτω τα ίδια, ότι από την γαστέρα θα πιαστούν οι άνθρωποι και θα προσκυνήσουν τον αντίχριστο.

  Το αν είναι άγιος η όχι ο Αρέθας ας το αφήσουμε για την 2α παρουσία που θα τον δούμε Ιδού μερικά ονόματα αγίων όπου οι μισοί δεν τους δέχονται ως αγίους: Ραφαήλ Μυτιλήνης και οι συν αυτώ - Εφραίμ της Ν. Μάκρης - Αυγουστίνος - Ισαάκ ο Σύρος - Νεκτάριος Αιγίνης και ένα σωρό από Ρώσους
  Ο Παίσιος ο αγιορείτης για εσας είναι άγιος η όχι;
  Εάν Ναι τότε οι χαρακτηρισμοί οι δικοί σας και των σχολιαστών πάνε στο κεφάλι του, καθώς ο ασκητής ήταν σφόδρα ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ με την σημερινή κάρτα πολίτη. Για την ευρωπαική ταυτότητα έλεγε: όταν υπογράφεις επάνω της ταυτίζεσαι με ότι εχει εξ’ ου και ταυτότητα.

  Περαιτέρω εάν νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα τα βγάζει η ΝΤΠ για να μας διευκολύνει και όχι για να μας πάρουν την ψυχή ( μη γένοιτο) τότε σταματάει η συζήτηση απο εμένα
  Δείτε στο you tube τον Μυλωνά σε ένα βίντεο πριν από 20+ χρόνια καθώς αποδεικνύει ότι η πιστωτική κάρτα visa ενεργοποιείτε με το 666 και τον Μπαφομετ ( φαντάσου σήμερα τι γίνεται)
  θα ψαξω και αν το βρω θα το στείλω με link

  Τα υπόλοιπα που γράφεις επι προσωπικού για το σύμβολο του Σταυρού για Νακο κλπ είναι φαντασίες δικές σου τις οποίες δεν υιοθετώ

  Οι χαρακτηρισμοί σε χαρακτηρίζουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν νομιζω οτι η ταυτοτητα με καποια στοιχεια επανω αφορα ολοκληρη τη ζωη μου και ολα τα μυστικα ή φανερα της.
   Επρεπε το κρατος να δωση καποια ονομασια και εδωσε την λεξι ταυτοτητα.
   Πεντε αληθινα προσωπικα στοιχεια μας εχει επανω και λοιπον;
   Αν παραβιαζονται καποια δικαιωματα ή δεν εμπιστευομαστε τους πολιτικους και τι μας λενε, να αντιδρασουμε ασφαλως και να μην την παρουμε.
   Αλλα ολα τα αλλα συνδεομενα με τη Αποκαλυψι ειναι απαραδεκτα ερνμηνευτικα και ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ.
   Τα ειπε η Ρελφ.
   Ο π. Παισιος ειχε στο δωματιο του το βιβλιο της Ρελφ και μαλιστα το Αγγλικο και μετα ο Μπιμπης ανακαλυψε οτι θα θησαυρισει απο τους ηλιθιους τους 3εξαρηδες και το μετεφρασε και πραγματι θησαυρισε.
   Εμεις γνωριζουμε ποιος εδωσε το βιβλιο στον π. Παισιο, μας το ειπε ο ιδιος ο δοτης και με τον Μπιμπη μιλησαμε και στο ξενοδοχειο του μειναμε.
   Λοιπον κατι παραπανω ξερουμε.
   Και ποιος εγραψε την επιστολη γνωριζουμε.
   Παντως δεν την εγραψε ο π. Παισιος αλλα καποιος πονηρος και μυστηριος καλογηρος και μαλιστα φιλος μας.

   Διαγραφή
  2. Κάπου δεξιά στο ιστολόγιο έχετε μια δήλωση του Γ. Καψάνη. Ήταν φίλοι, μάλιστα ο Καψάνης τον συνέδεσε με τον αρχιμανδρίτη και με τα κορίτσια που ίδρυσαν τη Σουρωτή. Κι έπειτα εκτόπισαν τον αρχιμανδρίτη.

   Δεν διάβαζε λοιπόν μόνο το Ευαγγέλιο και τον Ισαάκ τον Σύρο όπως γράφετε δεξιά στο ιστολόγιο, και όπως τον "απενοχοποιεί" ο φίλος του, αλλά διάβαζε και το αιρετικό και αντίχριστο βιβλίο της προτεστάντισσας RELFE το οποίο συνιστούσε και στο οποίο στήριζε τις αντιχριστολογίες του τόσο που ο ίδιος ο π. Πορφύριος διαφώνησε έντονα μαζί του.

   Διαγραφή
  3. Γραφεις τα παρακατω

   +Ι.Γ.Ζ.
   Εσείς που προτρέπεται τον κόσμο να μην ανησυχεί για το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Εχετε μήπως άνωθεν συστατική επιστολή;

   Αυτός που προσκύνησε τον μικρό αντίχριστο ( κάρτα πολίτη ) αυτός θα προσκυνήσει και τον μεγάλο. (χάραγμα)
   Ο άγιος Αρέθας ερμήνευσε την αποκάλυψη και στο συγκεκριμένο χωρίο ξεκαθαρίζει:
   "Το σφράγισμα θα είναι ως ψήφος εντριβής"
   Δηλαδή:
   Ψήφος = μικρό πλακίδιο όπου αναγραφόταν το όνομα του πολιτικού
   Εντριβή = καθημερινή χρήση
   Τουτέστιν μικρό πλακίδιο για καθημερινή χρήση και όποιος δεν θα το έχει θα είναι ανύπαρκτος για ο κράτος...
   Δενν θα μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει.
   ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;;;
   ==============================
   Δεν καταλαβαινω πολλα.
   Μαλλον τα καταλαβαινω ολα.
   Αν σε καταλαβη το δαιμονιο της Συνωμοσιολογιας δεν φευγει τοσοο ευκολα.

   Ναι δεν καταλαβαινω τις αυθαιρεσιες σου τις Συνωμοσιολογικες.
   Μεγας ερμηνευτης αναδεικνυεσαι, αλλα αυθαιρετος και αναληθης απο αρχης μεχρι τελους.
   Ωστε ετσι, ε;
   Το ΑΜΚΑ ηταν ο μικρος αντιχριστος;
   Και η καρτα του πολιτη ειναι ο μικρος αντιχριστος;
   Τι ΒΚΛΑΚΕΙΕΣ αραδιαζεις ανθρωπε μου;
   Ποιος τα λεει αυτα τα ανοητα, οτι η ταυτοτητα θα ειναι ενας μικρος αντιχριστος που οποιος θα την παρη θα τον οικειοποιηθη ο αντιχριστος;
   Τι προτεσταντισμοι ειναι αυτοι;
   Εχετε παραφρονησει μου φαινεται.
   Μεχρι το 1987 ποιος απο τους πατερες της Εκκλησιας μιλουσε για το 666, το αραπικο;
   Και τι σχεσι εχει το αραπικο με την ολογραφον γραφην της Αγιας Γραφης του ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ βιβλιου της Αποκαλυψεως;
   Ξερεις οτι απο τους κακοερμηνευτες και απο τους διαστρεβωτες ο Θεος θ ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΓΟ;
   Και απο σενα ειδικα ο Θεος θα ζητηση μεγαλο λογο;
   Αυτο ερωτημα εκαμα προ ετων και στον ΡΙΨΑΣΠΙ Τσελεγγιδη και αρνηθηκε να μου απαντηση.
   Θα παθετε μεγαλη ζημια εσεις οι κακοερμηνευτες θα τιμωρηθειτε πολυ αυστηρα. Το λεει ο Κυριος.

   Διαγραφή
  4. +Ι.Γ.Ζ.
   Επειδή έχεις μακριά γλώσσα σου απαντώ:

   Το μικρός αντίχριστος και το μεγάλος είναι σχήμα λόγου που ουτε κι αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε
   Αδόκιμος στα μικρά Αδόκιμος και στα μεγάλα.


   Διαγραφή
  5. Ο άγιος Παϊσιος είχε στο κελί του, το βιβλίο της αιρετικής Προτεστάντισσας Relfe, που ήταν "παντρεμμένη με το Χριστό". Το βιβλίο ήταν στα αγγλικά.
   Είναι γνωστό από Γεροντικό, ότι όταν ένας μοναχός έχει αιρετικό βιβλίο στο κελί του, δεν μπαίνει η Παναγία μέσα:
   Πράγματι, ως γνωρίζουμε από τα Πατερικά βιβλία, η Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και των Σεραφείμ ενδοξωτέρα όχι μόνον συμπροσευχές μετά αιρετικών δεν ανέχεται, αλλά ούτε εκ του μακρόθεν μετά τούτων σχέση.
   Έτσι, αρνήθηκε π.χ. να εισέλθει στο κελί του Αββά Κυριακού του Πρεσβυτέρου της Λαύρας του Καλαμώνος στον Ιορδάνη, διότι κάποιος του είχε δανείσει ένα βιβλίο του Αββά Ησύχιου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων, στο τέλος όμως του οποίου είχαν προστεθεί δυο λόγοι του Νεστόριου.

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
 6. +Ι.Γ.Ζ.

  Δειτε το παρακάτω βιντεο και τα ξαναλεμε (προ 20ετιας και βαλε)


  https://www.youtube.com/watch?v=dYHDnmZxY0o

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βιντεο παραγει ο καθενας.
   Εχω γνωστο μου που παραγει βιντεο συνωμοσιολογικα με ολα τα περιεργα του κοσμου μεσα.
   Ο Θεος να μας φυλαει.
   Και αυτα κυκλοφορουν τα ψευδη των ψευδων ψευδολογων ανα τα διαδικτυα και τα παιρνουμε και εμεις οι ηλιθιοι και τα βαζουμε ελαφρα τη καρδια, αλλα απουσια της ευθυνης εναντι Θεου και ανθρωπων.
   Ευαγγελιο παιδια και Πατερες και τιποτα αλλο καμμια εμπιστοσυνη σε ΚΑΝΕΝΑ, μα σε ΚΑΝΕΝΑ,και σε τιποτα αλλο, ακουτε;

   Διαγραφή
 7. +Ι.Γ.Ζ.

  Και κάτι τελευταίο για να είμαι ακραιφνώς σαφής:

  Δεν κηρύττω ότι όποιος αγοράζει με γραμμωτό σύστημα σφραγίστηκε.
  Δεν κηρύττω ότι όποιος παραλάβει την κάρτα πολίτη σφραγίστηκε.
  ( εαν ειναι αυτή που διαφημίζεται )

  Κηρύττω ότι αυτός ο δρόμος της κάρτας είναι το επίσημο βήμα που οδηγεί προς το χάραγμα - σφράγισμα = κόλαση και αυτό δεν ξέρουμε πότε και πως θα γίνει.
  Ο κόσμος σε μια μέρα αλλάζει.

  Εαν δεν πιστεύετε ότι το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι θα γίνει και κυριολεκτικά τότε έχουμε άλλη πίστη.
  Και η απόδειξη είναι η εξής:
  εαν είναι μόνο συμβολικός ο όρος, ( δηλαδή αμαρτίες κλπ ) τότε γιατί γράφεται ως εσχατολογικό σημείο στο βιβλίο της αποκαλύψεως;
  Ολοι οι αιώνες δεν κολυμπάνε στην αμαρτία στην αθεία στην αιρεση και τα ειδωλα;;;

  Δια ταυτα
  Σημασία εχει για ποιον λόγο σου δίνουν το τσιπάρισμα, όπως με τους Μακκαβαίους...

  π.χ. βγάζεις τον Σταυρό για να κάνεις μπάνιο, αλλά εαν σε διατάξουν και το κάνεις, τότε Το τίποτε μεταβάλλεται σε αρνηση ( μη γένοιτο )
  Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σήμερα αγαπητέ +ΙΓΖ, ασφαλώς δεν κηρύττεις για το barcode διότι αφού μας ταλαιπωρήσατε επί 30 χρόνια παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, αυτοδιαψευστήκατε. Διάβασε τι γράφατε πριν από 20 χρόνια!

   Σήμερα δεν κηρύττεις για τον ΑΜΚΑ διότι αφού μας ταλαιπωρήσατε επί 30 χρόνια αυτοδιαψευστήκατε. Διάβασε τι γράφατε όταν ήταν να βγει ο ΑΜΚΑ!!!

   Σήμερα κηρύττεις για την κάρτα του Πολίτη, συνδέοντάς την με "αντιχρίστους" και "Αποκάλυψη" αλλά όταν θα αυτοδιαψευστείς και πάλι και όταν μετά από άλλα 30 χρόνια που ίσως εμείς δεν θα ζούμε ή έπειτα από 300 ίσως και 3.000 χρόνια θα γελάνε μαζί σου οι χριστιανοί, διότι δεν θα έχει έρθει κανένας Αντίχριστος, τότε πάλι εσύ και οι θεομπαίκτες θα αναιρέσετε, αφού όμως επί 30 χρόνια έως σήμερα και ποιος ξέρει πόσα ακόμα έχετε διχάσει και γελοιοποιήσει την Εκκλησία, έχετε τρομοκρατήσει και διχάσει τον κοσμάκη κι έχετε διαστρεβλώσει την Αγία Γραφή. Στα λοιπά συμφωνώ με τις απαντήσεις και τοποθετήσεις του ευλογημένου Οδυσσέως και ασφαλώς με του Β. Σακκά.

   Διαγραφή
  2. +Ι.Γ.Ζ.

   Τις ακρότητες των υπολοίπων με ποιο δικαίωμα τις χρεώνεις σε μένα;;;
   Πότε είπα εγώ για ΑΜΚΑ και σφραγισμένα;

   Διαγραφή
  3. Για πρωτη φορα τα ακουσες αυτα;
   Δεν τα λενε οι ομοειδεατες σου;
   Εδω εχουμε μοναχους Αγιορειιτες που δεν πηραν τον ΑΜΚΑ του Αντιχριστου και ζητιανευουν χρηματα για να αγοραζουν τα φαρμακα τους.
   Τετοια αφροσυνη Αγιορειτικη υπαρχει και εκει επανω.

   Διαγραφή
 8. Κοιταξε αγαπητε.
  Τωρα μου τα αλλαζεις.
  Ξερω δεν σας συνμφερει να πητε οτι ειναι χαραγμα γιατι αν το πιστεψετε αυτο, πρεπει να παψετε να τρωτε.
  Εσεις βεβαια και οχι εμεις.
  Εμας δεν μας ηρθε τετοια τρελλα στα κεφαλια μας.
  Το λετε προχαραγμα για να πιανετε ταχα διανα.
  Εμεις πιστευουμε οτι ΟΥΤΕ ΠΡΟΧΑΡΑΓΜΑ ειναι.
  Και οποιος λεει αυτα ειναι κακοδοξος και ανορθοδοξος.
  Τι θα πη ειναι ο επισημος δρομος που οδηγει στο χαραγμα;
  Ειναι βλακεια και αυτο.
  Και που το ξερεις αυτο και το λες;
  Το αγιο πνευμα σου το ειπε εσενα;
  Και δεν ντρεπεσαι να μιλας με αυθεντια για ενα εσχατολογικο ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ βιβλιο της Αγιας Γραφης;
  Και να την ερμηνευεις Δαιμονολογικα;
  Ωραιοι ειστε ολοι εσεις.
  Να σας ανακηρυξουμε και εσας ....νεοπατερες.
  Ποιο τσιπαρισμα και ποιους Μακκαβαιους;
  Τακανες ολα θαλασσα μεσα στην ψυχη σου.
  Χρειαζεσαι ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙ, ακους, αντε και καληνυχτα και με περισσοτερα κομποσχοινια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. +Ι.Γ.Ζ.

  Τα ίδια γράφω από την αρχή και δεν στα γυρίζω. ( απλά αναγκάζομαι να τα αναλύσω)
  Για να πω ότι είναι χάραγμα θα πρέπει να εχει επάνω τον λ.χ.Μπαφομετ η το 666 κλπ
  Απο την στιγμή που δεν εχει τίποτα τέτοιο πως θα πω οτι ειναι χαραγμα;

  Τους Μακκαβαίους τους ανέφερα ως παράδειγμα που και πάλι δεν το κατάλαβες... προφανώς κάποιοι αναγνώστες το κατάλαβαν το παράδειγμα.
  Δηλαδή: με τον τρέχοντα αριθμό 666 απο την σελίδα ενος βιβλίου, αριθμός τηλεφώνου αριθμός σπιτιού κ.ο.κ. εαν σε διατάξουν να το πάρεις αυτομάτως μεταβάλλεται σε αρνηση
  Ο επίσημος δρόμος που σου φάνηκε ακαταλαβίστικο σημαίνει η κερκόπορτα που άνοιξε όπως για την σημερινή κατάντια της χώρας ο επίσημος δρόμος - κερκόπορτα που άνοιξε - ήταν η ενταξη στην Ε.Ε.
  εαν τότε κάποιος σας περιέγραφε το σήμερα και το που θα καταλήξει αυτη η ενταξη θα τον λιθοβολούσατε. ( ο Νώε σου λέει κάτι )

  Αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε μια ηλεκτρονική σκλαβιά = χάραγμα = κόλαση και οτι αν ως κοινωνία η ως μονάδες αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε σήμερα στα εύκολα, πως θα αντισταθούμε αύριο στα δύσκολα;
  Οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί ως επιχείρημα προκειμένου να απαξιώσεις την άλλη άποψη είναι δείγμα ασέβειας - αμηχανίας - πολιτικής.( μας διαβάζουν όλοι και βγαίνουν τα συμπεράσματα ).
  Να μην ερμηνεύεις κακόδοξα τις δικές μου φράσεις.
  Ουτε δηλώσαμε ερμηνευτές της αποκαλύψεως - αυτά ειναι επιπλέον δικα σου εσκεμμένα συμπεράσματα.
  Ο Θεός μας έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές σε καθαρά ελληνικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, απ' εκει και πέρα όποιος δεν θελει να καταλάβει δικαίωμά του.
  Τέλος το βιβλίο της αποκαλύψεως είναι και συμβολικό όπως γράφεις αλλά και ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟ. Απόδειξη τα πρώτα κεφάλαια που απευθύνονται στους επισκόπους της Ασίας σε καθαρά ελληνικά και κατ’ επέκταση σε όλους τους επισκόπους του κόσμου.( μήπως και τώρα εγινα ερμηνευτής;)
  Και απο εμένα καλημέρα (μιας και τα σχόλια ανεβαίνουν πολύ αργότερα)
  ΥΣ
  Καλό θα ήταν να προβληματιστείτε με το κάτωθι βίντεο αναφορικά με το που θα οδηγηθεί η κοινωνία με τα τσιπαρίσματα – χαραγματα - σφραγίσματα
  (Ααρών Ρουσώ με ροκφέλερ)
  https://www.youtube.com/watch?v=p6s5eivVJ5Y

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. +Ι.Γ.Ζ.
  Απαντώ σύντομα σε κάποιους σχολιαστες και αναλυτικά όσο μπορώ για να τελειώνουμε.
  Πότε έγραψα για σφραγισμένα τρόφιμα ΑΜΚΑ κλπ; Τις απεραντολογίες του κάθε ενός (παλαιό και νέο) με ποιο δικαίωμα τις χρεώνετε σε μένα;
  Πότε έγραψα ότι όποιος παραλάβει την κάρτα αμκα θα πάει στην κόλαση; κ.ο.κ.
  Το εν λόγω χωρίο ξεκαθαρίζει τον ολοκληρωτικό οικονομικό έλεγχο διότι διαφορετικά δεν θα σε αναγνωρίζει το κράτος – δεν θα μπορείς να έχεις καμία συναλλαγή. Τουτέστιν Ανάγνωση κάνουμε και όχι ερμηνεία, και χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου επειδή αυτή η εποχή αρχίζει με την κάρτα πολίτη.
  Η κάρτα πολίτη με την μορφή που διαφημίζεται δεν είναι σφράγισμα, αλλά η κερκόπορτα που θα άνοιξει εναν δρόμο… όπου θα οδηγηθούν οι μάζες εν ευθέτω χρόνω στον ολοκληρωτικό έλεγχο και κατόπιν στην αποστασία λογω αδυναμίας. Σας φαίνετε υπερβολή; Σας παραπέμπω στον Ναβουχοδονόσορα… όλοι προσκύνησαν Συνειδητά εκτός από τα τρια αδέρφια και τον Δανιήλ Η Αγία Γραφή συνεχώς επαναλαμβάνεται εις τον αιώνα ( το ίδιο και η αποκάλυψη όπου κάνει 3 κύκλους με διαφορετικές ονομασίες ενώ παράλληλα βλέπεις την αρχή την μέση και το τέλος όπως ένα ποτήρι νερό – και δεν δηλώνουμε ερμηνευτές και παλι αναμετάδοση κάνουμε οκ; )
  Το σφράγισμα με τον οποιοδήποτε τρόπο ( είτε με πλακίδιο είτε με εμφύτευμα κλπ) θα γίνει ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ από τον παραλήπτη ώστε να μην έχει δικαιολογία κανείς εν ημέρα κρίσεως, δεν ήξερα, δεν εννόησα , στα κρυφά μου το βάλανε στην εγχείρηση κλπ
  Όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία και κάποιες εποχές ανα τους αιώνες, με τελευταίο και μεγαλύτερο παράδειγμα το ολοκαύτωμα των χριστιανών από τον Στάλιν… πριν μόλις 70 χρόνια όπως γίνεται σήμερα στις χώρες της Ανατολής που σε αποκεφαλίζουν ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
  Τα πράγματα δεν είναι ασπρο και μαυρο. Δηλαδή σήμερα όλα είναι εντάξει και αύριο θα ερθει ο αντίχριστος. Υπάρχει και η διαδρομή μέχρι την έλευση του αντίθετου - όπως υπήρχε και η διαδρομή μέχρι την έλευση του Χριστού - και όποιος αντιστέκεται σ’ αυτή την διαδρομή δεν είναι γραφικός, αλλά γνωστικός.
  Αν δεν μπορείς να πεις όχι στον μικρό αντίχριστο δηλαδή μικρό πρόβλημα (γι’ αυτούς που το εξέλαβαν κατά γράμμα ) ως πρώτο δείγμα αντίστασης, τότε πως θα σε στερεώσει ο Θεός ώστε ν’ αρνηθείς το μεγάλο πρόβλημα αύριο; Χωρίς προπόνηση θελεις να νικήσεις; ( αν δεν μπορείς αλλάζει το πράγμα )
  Περαιτέρω ο αντίχριστος δεν είναι στο υπερπέραν αλλά στην καθημερινότητά μας. Αναφέρω το ελάχιστο παράδειγμα: Εχετε σκεφθεί ότι αυτή η ώρα της ομολογίας είναι όταν δεν ομολογείς στο γραφείο αυτό που είσαι για να μην χάσεις την δουλειά σου; κ.ο.κ. Εχει σκεφθεί κανείς ότι η ώρα του μεγάλου αντίχριστου μπορεί να είναι αύριο στην γωνία ενώπιον κάποιων μουσουλμάνων;;; ( μη γένοιτο)
  Περαιτέρω η προτεσταντική προπαγάνδα εχει και υποσημειώσεις,
  Επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία στον σύγχρονο κόσμο, αυτές οι προτεσταντικές ακρότητες κρύβουν τον γνωστό μύθο με τον λύκο. Δηλαδή να κουραστεί ο κόσμος να ασχολείται με τα παραμύθια… και όταν έρθει η ώρα να μπουν στο λούκι όλοι κανονικά μιας και τα προηγούμενα 40 χρονια ήταν όλα μούφα επι τούτου.
  Περί φωτίσεως: Ο Θεός δίνει την χάρι ανάλογα με το δοχείο που του προσφέρουμε._
  Με την παραπάνω τοποθέτηση και τα δυο βίντεο προς προβληματισμό που έστειλα για το τι έρχεται, Κλείνω άπαξ’ διαπαντός αυτή την συζήτηση ( από μέρους μου)
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εύχομαι το καλύτερο για τις ψυχές σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε κ. +Ι.Γ.Ζ.
   Μετα το αρθρο αυτο του Βασιλειου Σακκα θα σου δωση απαντησι για την ερμηνεια του Αγιου Εφραιμ του Συρου ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΣΚΗΤΗΣ, κειμενο του οποιου ηδη καταχωρησαμε με ιδιαιτερη αναλυσι του Χαραγματος και της Ιερας Αποκαλυψεως.
   Θα δης οσα αναφερει περι της συγκεκριμμενης ερμηνειας του Αγιου Εφραιμ του Συρου που δεν μπορεις να την παραβλεψεις ευκολα.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ +Ι.Γ.Ζ.

   Παρακολούθησα το βίντεο που έστειλες με τον Ροκφέλερ, όπου λέει, ότι οδηγούμαστε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά για να γίνει η β΄ του Χριστού χρειάζεται μια παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλιώς ο Χριστός δεν έρχεται.
   Το ίδιο έγινε και με την α΄ παρουσία του Χριστού. Ψέλνουμε στο δοξαστικό της Κυριακής προ των Χριστουγέννων:
   "Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επαύσατο και σου ενανθρωπήσαντος εκ της Αγνής, η πολυθεϊα των ειδώλων κατήργηται. Υπό μιαν βασιλείαν εγκόσμιον, αι πόλεις γεγένηνται και εις μίαν Δεσποτείαν Θεότητος, τα Έθνη επίστευσαν".
   Άρα για να ξανάρθει ο Χριστός πρέπει προηγουμένως να υπάρξει μια παγκόσμια διακυβέρνηση.

   Διαγραφή
 11. Ποιος σου ειπε εσενα οτι το δεν θα μπορουμε να πουλαμε ή να γοραζουμε που λεει η Αποκαλυψι αφορα τα ηλεκτρονικα;
  Και θα εχει ο Αντιχριστος, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΗ, ισως υστερα απο 500 χρονια, τα ηλεκτρονικα;
  Δεν θα του επιτραπη με τη δικη του δυναμι να κατασκευαση αλλους τροπους;
  Τι τον περασατε τον Αντιχριστο του ΤΟΤΕ, για κανενα ....φτωχοπροδρομο;
  Αυτα ΤΟΤΕ, τα σημερινα ηλεκτρονικα θαναι μηδενικα.
  Οσον αφορα τα βιντειο σου ειναι μαλλον γελοια και φτιαχτα απο Συνωμοσιολογους.
  Με αυτα τρεφεσαι;
  Κανενας σοβαρος δεν ειπε μεχρι σημερα αυτα του πρωτου βιντεο για τις καρτες.
  Βγαλατε οτι εμφανιζεται και το 666 και ετσι βεβαιωθηκατε 1000%.
  Μου φαινεται οτι στο φρενοκομειο υπαρχει ακομα χωρος για πολλους.
  Εμεις οι χριστιανοι ζουμε στο Σωφρονιστηριο του Ιερου Ευαγγελιου και δεν φοβομαστε κανενα Αντιχριστο.
  Και αν μεινουμε μεσα στην Εκκλησια σταθεροι και γενναιοι και ακλονητοι θα μας στειλη ο Θεος τους κορακες να μας ταϊζουν.
  Αντε και η κοιλια και μονο σας απαασχολει και πλαθετε πολλα παραμυθια για τους ολιγοσπιστους και τους ευαισθητους, αν δεν εχετε και αλλα συμφεροντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας ἐπίσκοπος Καισαρείας καί διάδοχος τοῦ Μ. Βασιλείου στόν ἐπισκοπικό θρόνο στό ἔργο του "Ἐξήγησις τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως PG 106" ἀναφέρει:
  "τό χάραγμα θά δοθεῖ σάν ψῆφος (πλακίδιο, δηλαδή κάρτα) ἐντριβή καί ἐγνωσμένη ἀνθρώποις"!

  Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρο πού στόν λόγο του "περί ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου" (Ἀσκητικά) μᾶς πληροφορεῖ:
  "διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νά βαστάζουσιν τό σημάδι του πρίν ἔρθει νά ἀπατήσει τά σύμπαντα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο άγιος Αρέθας Καισαρείας πότε εορτάζει, γιατί δεν τον βρίσκω στο αγιολόγιο; Αντίθετα βρίσκω τον άγιο Αρέθα τον Αιθίοπα (24 Οκτωβρίου) και τον όσιο Αρέθα τον Ρώσο (5 Ιουνίου).

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
 13. Εάν εγραφε ο Αρέθας και ο Εφραίμ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση σκάνερ ραδιοσυχνότητες και ωστικό κύμα... ποιος θα καταλάβαινε μόλις πριν από 100 χρόνια;
  Πάραυτα μας έδωσαν ένα σημειο αναφοράς με την γλώσσα της εποχής.

  Ο Χριστός είπε για τα σημεία των καιρών γι' αυτούς που δεν τα καταλαβαίνουν.
  Επίσης ο Πέτρος με τους λεονταρισμούς, πρώτος αρνήθηκε πολυυυυυυύ πριν την έλευση του αντίχριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η ιστορία με την κάρτα του Πολίτη δεν είναι νέο φρούτο, αλλά είναι η μετεξέλιξη της ενιαίας αντιχριστολογίας και εσχατολογίας της αιρετικής οραματίστριας Ρέλφ και του Νοστράδαμου.

  Ασφαλώς δεν χρεώνονται κάποιοι όπως ο +Ι.Γ.Ζ. κάτι που δεν πρεσβεύουν αλλά χρεώνονται μόνο με αυτά που πρεσβεύουν . Ταυτίζονται όμως με τους προηγούμενους στο ότι όλοι, διασυνδέοντας, κάρτα ή τσιπάκι ή barcode δήθεν με την Αποκάλυψη, με "σφραγίσματα" και με "Χαράγματα" διαστέφουν την Αγία Γραφή και διδάσκουν διδασκαλίες που δεν πρεσβεύει η Εκκλησία, και μάλιστα ως "πίστη της Εκκλησίας". Διότι, εγράφη κάπου από τον αγαπητό Ἷ.Γ.Ζ. "αλλά μην ειρωνεύεστε αυτούς που πιστεύουν". ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ: Αυτά που "πιστεύετε" κύριε, δεν είναι διδασκαλίες της Εκκλησίας αλλά πλάνες, και η αντίδραση έστω με ειρωνεία είναι εκδήλωση αγάπης, κατανοητή μετά από 30 χρόνια αγανακτήσεως, μήπως θελήσετε να αναθεωρήσετε τις αντιεκκλησιαστικές σας παρερμηνείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Οπως γραψαμε θα βαλουμε την θεσι του Αγιου Εφραιμ του Συρου, οσα λεγει περι του Αντιχριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασφαλώς και θα έχει ενδιαφέρον, να δούμε τι γράφει επί του θέματος ο Αγ. Εφραίμ και κάθε ἀλλος πατήρ. Όμως ό,τι και να γράφει ένας μεμονωμένος άγιος ή πατήρ, δεν αποτελεί "αλάθητο" ούτε "δόγμα". Όπως επισημαίνει και ο Βασίλειος Σακκάς, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ΟΜΟΦΩΝΙΑ των Πατέρων, δηλ. με άλλα λόγια η λεγομένη "Εκκλησιαστική Ερμηνεία" των Γραφών. Τα ἀλλα είναι απόψεις, προσωπικές, που μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι λανθασμένες. Με τη χρήση μεμονωμένων απόψεων κάποιου αγίου ή πατρός, αν θέλει κάποιος μπορεί να υποστηρίξει και την πιο απίθανη άποψη, ακόμα κι ότι μια συγκεκριμένη αίρεση είναι σωστή, όπως με τη χρήση μεμονωμένων χωρίων της Αγίας Γραφής κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως "ουκ έστι Θεός".

   Διαγραφή
 16. Η συνείδηση του κάθε ανθρώπου είναι και ο οδηγός της ψυχής του.
  Οποιος δεν εχει πρόβλημα με ταυτότητες rfid δικαίωμά του.
  Και όποιος συνειδησιακά αντιστέκεται επίσης δικαίωμά του.
  Μόνο που ο δεύτερος είναι άξιος τιμής και όχι χλευασμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέχρι σήμερα δεν πεισθήκαμε ότι με κάποια κρατική ταυτότητα ή κάρτα του Πολίτη θίγεται η ελευθερία μας τουλάχιστον παραπάνω από την παρακολούθηση που υφιστάμεθα μέσω των cookies του διαδικτύου και της καταγραφής των καμερών, των δορυφόρων, των κινητών, των τραπεζικών και διαδικτυακών συναλλαγών. Αλλά κι αυτά δεν μας τρομάζουν διότι δεν είμαστε ούτε κλέφτες ούτε φοροφυγάδες ούτε παιδεραστές. Είμαστε Χριστιανοί ηθικοί τίμιοι και νομοταγείς, δεν φοροδιαφεύγουμε, απεναντίας, οφείλουμε να ζούμε σε γυάλινο σπίτι και το φως μας να λάμπει σε όλους, διότι "ου τιθέασιν τον λύχνον υπό τον μόδιον". Ας μας καταγράφουν και ας βλέπουν ότι οι Χριστιανοί είμαστε παιδιά του φωτός.

   Ἆν όμως κάποιος, αντιστέκεται στην "κάρτα του πολίτη" ως πολίτης, δικαίωμά του αρκεί να μην ισχυρίζεται ότι η άποψή του είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου και θέσεις της Εκκλησίας. Κι αν μας πείσει ότι κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα θἰγεται, μαζί του κι εμείς στα πλαίσα του Συντάγματος, των πολιτικών κομμάτων, της Δικαιοσύνης.

   Αν όμως στην θολούρα του, αρχίζει να ανακαλύπτει τις κάρτες του Πολίτη "σφραγίσματα του Αντιχρίστου", "ότι ζούμε στις μέρες τις έσχατες της Αποκαλύψεως", "666 εκεί που δεν υπάρχουν" και συσχετίζει κάρτες του Πολίτη και γραμμικούς κώδικες με την Αποκάλυψη, με την Εκκλησία, με την Πίστη, με την Ορθοδοξία, τότε με συγχωρείτε, είναι όχι μόνο για ειρωνεία αλλά και για πνευματική επίπληξη διότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Είναι παραβάτης, και εάν υπήρχε Εκκλησία Ζώσα θα τον είχε τιμωρήσει πνευματικώς, εάν δε υπήρχε Δικαιοσύνη και Μυστικές Υπηρεσίες Ασφαλείας του Κράτους θα είχαν προχωρήσει σε μηνύσεις και τιμωρία όσων διασπείρουν πανικό, ψευδείς ειδήσεις περί Αντιχρίστου, Β΄Παρουσίας και Συντελείας του Αιώνος και ιδίως όσων επί δεκαετίες παρακινούσαν τους αθώους γέροντες να μην παίρνουν τα φάρμακά τους ή να μην αγοράζουν τρόφιμα, διότι οι συσκευασίες "έχουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου". Τα ξεχάσαμε;

   Διαγραφή
  2. Μπράβο στον Ανώνυμο 2122016726!
   Αυτό μας λέει εδώ στους Σταγιάτες ο Πατέρας Ευθύμιος Τρικαμηνάς.
   Χωρίς το χξς' δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να αγοράσει τίποτα.Αυτό είναι το χάραγμα.
   Μπράβο και στον Παλαιοημερολογίτη Ιερομόναχο Γρηγόριο Ζιώγα( με τον σταυρό +).Όμως η προπόνηση,πάτερ,δεν είναι υποχρεωτική.

   Διαγραφή
  3. Τι λετε κ. Π. ποιος ιερομοναχος Γρηγοριος Ζιωγας;
   Ποιος το λεει αυτο;
   Μα ο Βασιλειος Σακκας ηταν δικος τους, ουτε στους δικους τους πειθονται, μονο στο κεφαλι τους πειθονται;

   Διαγραφή
  4. Ο +Ι. Γ.Ζ. (Ι=Ιερομόναχος,Γ=Γρηγόριος,Ζ=Ζιώγας) έχει και ιστολόγιο.
   Είναι γνήσιος Χριστιανός και θεωρεί το ημερολόγιο δόγμα.
   Ο π. Θ. Μαύρος έχει απαντήσει στον Σακκά.Και οι δυο έχουν λάθη.

   Διαγραφή
  5. Ο π. Ευθύμιος αν λέει ότι "Χωρίς το χξς' δεν ΘΑ μπορεί ο άνθρωπος να αγοράσει τίποτα, αυτό είναι το χάραγμα" το εννοεί για την εποχή του τελικού αντιχρίστου, που, κανένας δεν γνωρίζει πότε θα έρθει, ούτε ο Υιός, ως άνθρωπος πλην ο Πατήρ.

   Διαγραφή
  6. Κύριε Ανωνυμίδη 3122016259 αυτά που γράφεις είναι αιρετικά.
   Ο Υιός και Λόγος του Θεού,ως άνθρωπος,γνωρίζει πότε θα έρθει( και πότε θα έρθει ο Αντίχριστος).Δεν διαβάζεις τους Πατέρες;

   Ο π.Ευθύμιος λέει αυτά που είπε ο Ανώνυμος 2122016726(όχι αυτά που γράφεις,αυτά είναι δικά μας).

   Διαγραφή
 17. Υπάρχουν Μοναχοί στο Ορος οι οποίοι δεν πιάνουν χρήματα στα χέρια τους. ( περιοχή αγιος Βασίλειος ) Πορεύονται με τρόφιμα που τους στέλνουν και από τον κήπο τους. Δεν έχουν ούτε τηλέφωνο. Αυτοί μάλλον είναι «πλανεμένοι» και παράδειγμα προς αποφυγήν.
  Τι να τους κάνεις αυτούς; Βρες κάποιον πνευματικό να σου ανοίξει τα μάτια με την ιριδοσκόπηση. Ευτυχώς που υπάρχουν στον κόσμο οι «οδηγοί» να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην παλαμοσκόπηση... step by step που λέν’ και στο χωριό μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και οι μοναχοί που κάποτε χειροτονήθηκε ο Β.Σακκάς δεν έκαναν μπάνιο με χλιαρό ή ζεστό νερό αλλά μόνο με κρύο, μπούζι νερό και το χειμώνα, με την λογική ότι "ο Θεός έκανε το νερό κρύο, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να το αλλοιώνουμε θερμαίνοντάς το"!!! Και εκτός από το ράσο τους δεν φορούσαν τίποτε άλλο, ούτε εσώρουχα, ούτε μανδύες το χειμὠνα, διότι "ο Θεός έτσι τους έπλασε. γυμνούς" και ο επίσκοπος τους χειροτόνησε μοναχούς -και μοναχές -μόνο με το ράσο!!! Θαυμάστε επιχειρήματα!!! Ευτυχώς ο Βασίλειος Σακκάς ανέκαμψε και έχει πικράν εμπειρίαν να μας αναφέρει, από αυθαίρετες ερμηνείες και παραδόσεις.

   Και ποιος είπε στους αγιορείτες μοναχούς να μην πιάνουν χρήματα στα χέρια τους; Δικαίωμα έχουν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας μην έχουν ούτε χρήματα ούτε και τηλέφωνο για ώρα ανάγκης και εξυπηρετήσεως αλλά αυτά είναι δικές τους επιλογές και σε καμμιά περίπτωση δεν είναι επαινετέες ούτε και διδασκαλίες της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας παρέδωσε το παράδειγμα ότι, κάποιος από τους μαθητές Του είχε το γλωσσόκομον, το ταμείο, όπου συνεισέφεραν οι ευπορώτεροι και οι μητέρες και θείες τους ενώ συναλλάσονταν με χρήματα, αγοράζοντας π.χ. τρόφιμα ή διδάσκοντας να πληρώνουμε φόρους, να αποδίδουμε σε όσους αδικήσαμε ή χρωστάμε, να εργαζόμεθα και να βγάζουμε τίμια το ψωμί μας. Δεν απαγόρευσε ούτε το χρήμα και μάλιστα το κατοχικό, των Ρωμαίων, της εποχής του, ούτε τους Κρατικούς φόρους, ούτε τις αγοραπωλησίες, ούτε το πλύσιμο με ζεστό νερό, ούτε τα ενδύματα. ΠΟΙΟΣ τα διδάσκει αυτά στο όνομα του Κυρίου και θέλει να είναι και επαινετέος;

   Διαγραφή
 18. Οι πορείες εδώ και 30 χρόνια ήταν μέρος του σχεδίου ώστε να εκτονωθεί ο κόσμος. Τότε μαζευόμασταν 40.000 και στην περσινή στα προπύλαια μόλις 4.000 και πριν από λίγους μήνες στην Σταδίου δεν γεμίζαμε 4 πούλμαν. Ο κόσμος εκτονώθηκε κουράστηκε και πλεον δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν μάθατε ακόμα πως δουλεύουν οι εβραίοι, αργά και σταθερά. Οποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι πισω από αυτό αλλάζει ο κόσμος 100% εναντίον μας είναι τυφλός. Και κατ’ επέκτασιν τυφλός τυφλούς οδηγεί.
  Ο κόσμος βολεύτηκε με τις συμβουλές κάποιων Δεσποτάδων – Παπάδων. Οι περισσότεροι από αυτούς όμως είναι καλά ματσωμένοι, κάποιοι με θησαυροφυλάκια που δεν θέλουν να αποχωριστούν, ενώ κάποιοι άλλοι απλά δειλοί και άπιστοι, ότι όλα αυτά είναι ακίνδυνα και δεισιδαιμονίες, και αυτή την απιστία την έκαναν πίστη και την μοιράζουν στον αφελή κοσμάκη, ίσως όχι και τόσο αφελής, μάλλον βολεμένος κι αυτός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφἐ 3 Δεκ. 2016 7:36 αν είναι έτσι που τα λέτε ως προς το πλήθος των διαμαρτυρομένων, αυτό είναι ευχάριστο. Ο κόσμος ξύπνησε όταν διαπίστωσε ότι ΟΙ "ψευδοπροφήτες" διαψεύστηκαν παταγωδώς. Εμείς από την αρχή είχαμε εντοπίσει τις πλάνες σας, και ιδίως τον κίνδυνο να μη σωθείτε, διότι ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να διαστρέφετε την Αγία Γραφή;

   Διαγραφή
  2. ΔΗΛΑΔΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΑΝ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;

   Διαγραφή
  3. Αλλοι κινούν τα νήματα, ο κόσμος είναι όπως πάντα ο νεροκουβαλητής της ΝΤΠ τα πιόνια στην σκακιέρα και τίποτε περισσότερο
   Οπως γίνεται το ίδιο σε όλα τα πράγματα που συνέβησαν στην Ελλάδα.
   Ο κόσμος νομίζει ότι πολεμάει ενω στην πραγματικότητα πολεμάει τον εαυτό του
   Κοντολογίς μας άφησαν να παριστάνουμε τους ήρωες 30 χρόνια και τωρα που βαρεθήκαμε το στημένο show θα μας περάσουν την ηλεκτρονική θηλιά χωρίς αντίσταση. Αυτό ήταν το σχέδιο.
   The puppet show

   Διαγραφή
 19. Σας δίνω ενα παράδειγμα.
  πριν απο 6 χρόνια ξαφνικά ξεκίνησε το κίνημα των αγανακτισμένων με κοσμοσυρροή και ξαφνικά όλα σταμάτησαν.
  Σε αυτό που ρωτάτε απλά σας λεω ότι επίτηδες αφήνουν το κόσμο εδω και 30 χρόνια να χτυπιέται για να εκτονωθεί όπερ και εγένετο.
  Αυτό ηταν το σχέδιο, η εκτόνωση και σήμερα δεν ασχολείται κανείς.

  Περαιτέρω μεγάλη ευθύνη φέρουν οι φανφάρες απο παλαιο και νεο... απο κάποιους που βρήκαν τρόπο να γίνουν διάσημοι
  Σήμερα που ήρθε αυτή η ώρα, ήταν οι πρώτοι που έκαναν κολοτούμπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η κάρτα πολίτη δεν είναι κολάσιμη, αλλά ο δρόμος που χαράζεται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα καταλήξει στο εμφύτευμα σφράγισμα.
  Οπως είδαμε και στο βίντεο με τον Ααρών Ρουσώ για Ροκφέλερ εχουν σκοπό να τσιπάρουν όλον τον πλανήτη, ώστε να είναι όλοι ελεγχόμενοι 100% και να μην μπορεί κανένας να ζήσει διαφορετικά.
  Αυτό έγραψε και ο Πάτερ αυτό λέει και όλος ο κόσμος με σωας τας φρένας, ακόμα και άνθρωποι που δεν σχετίζονται με την Εκκλησία, αλλά το πράγμα μιλάει απο μόνο του. Δεν είναι ανάγκη να είσαι προφήτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου